Все новости медицины и фармации, фармацевтические новости

Харьковчане готовятся к сезону острых кишечных заболеваний

На состоявшемся недавно селекторном совещании областного управления здравоохранения Харьковской областной госадминистрации обсуждались вопросы заболеваемости детей инфекционными болезнями (по состоянию за I квартал 2002 г.). Отмечено снижение заболеваемости в среднем на 40% по сравнению с I кварталом 2001 г.

«Україна — дітям» у 2002 р.

29 травня 2002 р. у Києві розпочалася Всеукраїнська акція «Україна — дітям», яку напередодні Всесвітнього дня захисту дітей проводить Національний фонд «Україна — дітям».

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я УкраїниЛист від 21.05.2002 р. № 1645/07-07

У додаток до нашого листа 1593/07-18* Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України повідомляє, що наступний абзац припису про заборону реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу Цефазолін-КМП, порошок для приготування ін’єкційного розчину у флаконах по 1 г серії 600801 виробництва «Київмедпрепарат», м. Київ: «При виявленні цього лікарського засобу вжити заходів щодо вилучення з обігу шляхом знищення або повернення постачальнику (виробнику)» слід читати в редакції: «При виявленні цього лікарського засобу вжити заходів щодо вилучення його з обігу шляхом зупинення реалізації (торгівлі), до окремого розпорядження Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України».

Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення управління акредитації та ліцензування

ПЛАН
перевірок відповідності суб’єктів господарювання ліцензійним умовам провадження діяльності з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами на червень 2002 року

Всемирная торговая организация (ВТО).Преимущества открытой торговли

По состоянию на 1 января 2002 г. в ВТО насчитывалось 144 полноправных страны-участницы. В 2001 г. в эту международную организацию вступили 3 новых государства — Китай, Литва и Молдова.
В настоящей публикации вниманию читателей предлагается анализ преимуществ свободной торговли в рамках ВТО.

Новое в ревматологии

17–18 мая в санатории «Джерело» в Пуще-Водице состоялась конференция ревматологов, организованная Ассоциацией ревматологов Украины.
Многие доклады были посвящены новому средству базисной терапии ревматоидного артрита лефлуномиду (АРАВА), которое появилось в арсенале врачей-ревматологов западных стран в 1998&nobr;г.
Помимо основного механизма действия, препарат АРАВА способен тормозить хемотаксис нейтрофильных гранулоцитов, ингибировать агрегацию моноцитов, уменьшать синтез простагландина Е2 , угнетать оксидативный стресс, ингибировать тирозинкиназу.
Украинским ревматологам АРАВА известна только с марта 2002 г., однако уже накоплен достаточный опыт ее применения.

Увага! Атестація!

Редакція продовжує публікацію матеріалів, які стосуються атестації фармацевтичних кадрів. Наведені тематичні напрямки підвищення кваліфікації спеціалістів фармації на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національної фармацевтичної академії України (далі — ІПКСФ НФАУ), а також напрямки та види післядипломної підготовки спеціалістів фармації на базі ІПКСФ НФАУ у другому півріччі 2002 р. Умови навчання коментують перший проректор НФАУ Валентин Толочко та декан ІПКСФ НФАУ Дмитро Великий.

Застосування АТЕНОЛУ-Нв клініці внутрішніх хвороб

Використання гіпотензивних лікарських засобів основних класів у рекомендованих дозах для монотерапії артеріальної гіпертензії забезпечує зниження систолічного АТ в середньому на 3–7 мм рт.ст. і 4–6 мм рт.ст. — діастолічного.
Препарат АТЕНОЛ-Н виробництва фірми «Дженом Біотек», Індія, має переваги над монотерапією атенололом, оскільки сила його антигіпертензивного ефекту вища при менш вираженому негативному інотропному ефекті; АТЕНОЛ-Н добре переноситься хворими.
АТЕНОЛ-Н виробництва фірми «Дженом Біотек» доступний за ціною для вітчизняного споживача.

Інформація про проведення тендерів
(термін подання від 03.06.2002 р.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) ЩОДО ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ* Предмет закупівлі Замовник Термін подання Термін розкриття Номер оголошення у ВДЗ Медичне обладнання Управління у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС Київської міськдержадміністрації 10.00 11.06.2002 р. 14.00 11.06.2002 р. 2746 Лот 1 — готові лікарські форми Лот 2 — інсулін Лот 3 — дезінфекційні засоби Лот 4 — перев’язувальні матеріали Лот […]

Новости фармации

Самые актуальные и горячие материалы, охватывающие все аспекты современной фармации в Украине и мире. Вовремя о наиболее важных событиях, которые происходят в отечественной и зарубежной фармации с комментариями ведущих экспертов и лидеров мнений. Обзоры препаратов и фармацевтических компаний, аналитические публикации, которые отслеживают динамику фармрынка с максимальной оперативностью; R&D, вопросы маркетинга и менеджмента в фармации; наиболее актуальные нормативно-правовые документы, регулирующие работу фармацевтической отрасли.

Таким образом, каждый день на нашем сайте вы можете узнать самые актуальные фармацевтические новости в режиме онлайн.

Новости медицины

Медицина и фармация являются неотъемлемыми составными частями системы здравоохранения, а врачи и фармацевты делают одно общее дело. Именно поэтому на нашем сайте наряду с фармацевтическими новостями вы можете узнать о новостях в сфере медицины.