Главная RSS Контакты
Издательство МОРИОН Компендиум OnLine Украинский Медицинский Часопис Фармэнциклопедия Геоаптека

Законопроект «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі»

[ 2017-03-31 15:54 ]

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо переліку спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі).

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Богомолець О.В.

Народний депутат України
О.В. Богомолець

СПИСОК АВТОРІВ
проекту Закону України «Про внесення змін до статті 1
Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо переліку спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі)

Богомолець О.В. — народний депутат України

Черкашіна Ю.Ю. — партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Паритет», адвокат, помічник-консультант народного депутата України Богомолець О.В.

Народний депутат України
О.В. Богомолець

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі (щодо переліку спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

19 березня 2015 року Верховною Радою України прийнятий Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі) № 269-VIII (далі — Закон). Відповідно до цього Закону був запроваджений новий механізм централізованих державних закупівель і, починаючи з 2015 року, усі централізовані закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення за кошти державного бюджету здійснюються із залученням спеціалізованих міжнародних організацій.

З метою реалізації механізму централізованих державних закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг через спеціалізовані міжнародні організації, Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII було визначено вичерпний перелік таких організацій, зокрема:

  • спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об’єднаних Націй;
  • Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами (International Dispensary Association);
  • Королівська Агенція Великобританії (Crown Agents);
  • Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility);
  • Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management).

Однак, при здійсненні аналізу практики застосування цього Закону Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я виявлені істотні проблеми в організації та проведенні державних закупівель за кошти державного бюджету, що потребують негайного вжиття заходів для їх усунення.

Незважаючи на попередньо перераховані у повному обсязі кошти, передбачені державним бюджетом на 2015 та 2016 роки, запланований Урядом перелік і обсяг лікарських засобів, затверджений відповідними постановами Кабінету Міністрів України, так і не був своєчасно закуплений у повному обсязі.

Так, Міністерству охорони здоров‘я України для здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих міжнародних організацій за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (КПКВК 2301400) у 2015 році було виділено з державного бюджету 2,2 млрд. грн., а у 2016 — майже 4 млрд. грн. Станом на березень 2017 року поставки лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та медичних виробів на 2015 рік ще не завершені, а з виділених МОЗ України з державного бюджету 2016 року коштів освоєно лише 11% від загальної суми запланованих закупівель (Дитячим Фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) поставлено 16% ліків, які мали бути поставлені ще у 2016 році, Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) — 13%, а Королівською Агенцією Великобританії (Crown Agents) — 0%).

Крім того, мали місце факти поставок лікарських засобів і медичних виробів з обмеженим терміном придатності, що, у поєднанні з суттєвими затримками поставок, унеможливлює їх використання за призначенням у повному обсязі до закінчення терміну придатності. Непоодинокими є й факти закупівлі лікарських засобів за цінами, що значно перевищують середню референтну ціну на ці ж препарати в референтних країнах. Мали місце й випадки закупівлі лікарських засобів, що не відповідали потребам пацієнтів.

З огляду на стан організації таких закупівель у 2015-2016 роках, існує високий ризик того, що аналогічна ситуація із забезпеченням населення життєво необхідними лікарськими засобами може скластися і у 2017 році та у подальших роках.

На жаль, незважаючи на незадовільне виконання спеціалізованими міжнародними організаціями взятих на себе зобов’язань, МОЗ України не може обрати інших міжнародних посередників через встановлення на рівні закону вичерпного переліку спеціалізованих міжнародних організаційта фондів, які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг за кошти державного бюджету.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є встановлення гнучкого підходу до вибору спеціалізованих організації, що здійснюють закупівлі (надають послуги з організації та проведення процедур закупівель) лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг, шляхом виключення із Закону України «Про публічні закупівлі» вичерпного переліку таких міжнародних спеціалізованих організацій.

3. Загальна характеристика й основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується пункт 24 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» викласти у новій редакції, якою передбачити заміну вичерпного переліку шляхом розширення переліку спеціалізованих організації, що здійснюють закупівлі (надають послуги з організації та проведення процедур закупівель) лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг.

Ухвалення законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавчі акти, які стосуються цієї сфери: Закон України «Про публічні закупівлі», Закон України «Про лікарські засоби».

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Прийняття законопроекту не потребує виділення додаткових коштів із Державного бюджету України, на момент внесення також не потребує коштів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить унеможливити зрив проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг за кошти державного бюджету, встановивши гнучкий підхід до вибору міжнародних спеціалізованих організації, що здійснюють закупівлі.

Народний депутат України
О.В. Богомолець

Проект

від 27.03.2017 р. № 6245

Закон УкраЇни
Про внесення змін до статті 1 Закону України
«Про публічні закупівлі» (щодо переліку спеціалізованих організацій,
що здійснюють закупівлі)

Верховна Рада України постановляє:

І. Пункт 24 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89) викласти у такій редакції:

«спеціалізовані організації, що здійснюють закупівлі, — спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об’єднаних Націй, Агенція НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency) та інші спеціалізовані фонди, організації та механізми, які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг, а також товарів, робіт та послуг для забезпечення обороноздатності держави на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій;»

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо переліку спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі)

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Закон України «Про публічні закупівлі»
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

24) спеціалізовані організації, що здійснюють закупівлі, — спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об’єднаних Націй, Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королівська Агенція Великобританії (Crown Agents), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management), Агенція НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency), які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг, а також товарів, робіт та послуг для забезпечення обороноздатності держави на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій;
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

24) спеціалізовані організації, що здійснюють закупівлі, — спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об’єднаних Націй, Агенція НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency) та інші спеціалізовані фонди, організації та механізми, які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг, а також товарів, робіт та послуг для забезпечення обороноздатності держави на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій;
Народний депутат України
О.В. Богомолець

Комментариев нет » Добавить свой

Другие статьи раздела

[2017-04-28 21:18]
Розпорядження Держлікслужби України у період з 24.04.2017 р. по 28.04.2017 р. про заборону на обіг лікарських засобів

[2017-04-28 16:05]
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 27.04.2017р. №2955-1/2.0/171-17

[2017-04-28 16:05]
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 27.04.2017р. №2957-1/2.0/171-17

[2017-04-27 14:38]
Наказ МОЗ України від 21.04.2017 р. № 453

[2017-04-27 12:21]
Проект постанови КМУ про внесення змін до Технічних регламентів щодо медичних виробів

[2017-04-27 10:32]
Наказ МОЗ України від 19.04.2017 р. № 445

[2017-04-25 17:42]
Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

[2017-04-24 18:01]
Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства

[2017-04-24 15:08]
Проект постанови КМУ щодо затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва, роздрібної, оптової торгівлі та імпорту лікарських засобів

[2017-04-21 23:19]
Розпорядження Держлікслужби України з 17.04.2017 р. по 21.04.2017 р. про заборону на обіг лікарських засобів

Последние новости и статьи

[2017-04-28 21:18]
Розпорядження Держлікслужби України у період з 24.04.2017 р. по 28.04.2017 р. про заборону на обіг лікарських засобів

[2017-04-28 21:18]
Новые тренды в работе внешней службы

[2017-04-28 20:03]
Чем унять боль в суставах: выигрышный вариант для аптеки и пациента

[2017-04-28 20:00]
Фармацевтичні інновації сьогодні — це шанс на здорове майбутнє завтра

[2017-04-28 19:56]
Кейтруда

[2017-04-28 19:09]
ПанГастро

[2017-04-28 19:08]
Детралекс

[2017-04-28 19:07]
Эридез

[2017-04-28 18:21]
Витамин D и физическая активность — 2 фактора здоровья сердца, усиливающих друг друга

[2017-04-28 17:37]
МОЗ підписано Меморандум про співробітництво з НАБУ

МОЗ, Нормативная информация, Проекты документов Все новости

Подписка на новости


№ 16 (1087) 1 мая 2017 г.
PDF-версия номераСредневзвешенная розничная стоимость лекарственных средств в Украине на март 2017Мы в социальных сетях:

Еженедельник Аптека в Твиттере Еженедельник Аптека в Вконтакте Еженедельник Аптека на Facebook Еженедельник Аптека в Google+