Главная RSS Контакты
Издательство МОРИОН Компендиум OnLine Украинский Медицинский Часопис Фармэнциклопедия Геоаптека

Содержание номера

№ 31 (452) 16 августа 2004 г.

В архив

« Юникем Лабораториз Лтд.&#187: наше кредо — высокое качество по доступной цене
«   Юникем Лабораториз Лтд.&#187: наше кредо — высокое качество по доступной цене Индийская фармацевтическая компания «Юникем Лабораториз Лтд.» начала свою деятельность в Украине чуть более года назад, когда в феврале 2003 г. было открыто ее представительство. Несмотря на то, что новые «игроки» на украинском фармацевтическом рынке появляются достаточно часто, компания и ее продукция уже стали узнаваемыми как среди профессионалов здравоохранения, так и потребителей. Рассказать об основных направлениях деятельности компании, ее лекарственных препаратах и планах на будущее корреспондент «Еженедельника АПТЕКА» попросила главу представительства «Юникем Лабораториз Лтд.» в Украине Пранеша Кумара.
#452 (31) 16.08.2004
Постанова КМУ від 10 серпня 2004 р. № 1006
Про розширення переліку лікарських засобів,операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість
#452 (31) 16.08.2004
Виготовлення ліків в умовах аптеки нарешті звільнено від ПДВ!
Виготовлення ліків в умовах аптеки нарешті звільнено від ПДВ! ...ПОЛІПШЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСІХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ
Михайло Пасічник, заступник Міністра охорони здоров’я — голова Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення. ПОСТАНОВА — ЦЕ ВІДНОВЛЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ
Любов Шупик, заступник завідувача рецептурного відділу аптеки № 1 КП «Фармація» Київської міської держадміністрації.
#452 (31) 16.08.2004
Наказ МОЗ України від 05.08.2004 р. № 398
Про склад колегії державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ
#452 (31) 16.08.2004
Ринок спеціальних харчових продуктів: будемо працювати цивілізовано
Ринок спеціальних харчових продуктів: будемо працювати цивілізовано 23 липня 2004 р. Кабінет Міністрів України видав постанову № 942 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації спеціальних харчових продуктів і висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продовольчу продукцію» (далі — Постанова), яка набуде чинності 1 січня 2005 р.
Про основні положення цієї постанови, аспекти реалізації та її можливий вплив на вітчизняний ринок спеціальних харчових продуктів кореспондент «Щотижневика АПТЕКА» попросив розповісти Олександра Худенка, директора Державного підприємства «Центр реєстрів державної санітарно-епідеміологічної служби України», яке, згідно з Постановою, виконуватиме обов’язки щодо реалізації положень даного нормативно-правового документа.
#452 (31) 16.08.2004
Протокол № 40 ліцензійної комісії державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 28.07.2004 p.
ПЕРЕЛІКИ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЗАЯВАМИ ЯКИХ ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ ТА ВИДАЧУ КОПІЙ (ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ) ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, РОЗДРІБНОЇ ТА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ
(згідно з додатками 1–1, 1–2 до протоколу Ліцензійної комісії Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 28.07.2004 р. № 40, затвердженого Наказом Державної служби № 215 від 28.07.2004 р.)

ПЕРЕЛІК
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЗАЯВАМИ ЯКИХ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО РЕЄСТРУ
(згідно з додатком 1–3 до протоколу Ліцензійної комісії Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 28.07.2004 р. № 40, затвердженого Наказом Державної служби № 215 від 28.07.2004 р.)
#452 (31) 16.08.2004
Salus populi suprema lex«Благо народа — высший закон» (лат.)
Salus populi suprema lex«Благо народа — высший закон» (лат.) «Это означает, что необходимо самым серьезным образом подойти к вопросу доказательства эффективности и безопасности отечественного препарата. В противном случае возникает вопрос аморальности предложения малообеспеченному населению дешевого препарата, который не излечивает пациента, а переводит его в разряд хронических больных, что автоматически заставляет увеличивать затраты на лечение при отсутствии на это средств» (Стефанов А.В., Чумак В.Т., Бухтиарова Т.А. К стратегии внедрения правил GMP в странах СНГ — иллюзии и реальность. Вісник фармакології та фармації, 2003, № 11). О своем видении проблемы некачественных лекарств рассказывает Валерий Карамавров, коммерческий директор ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье».
#452 (31) 16.08.2004
Припис від 19.07.2004 р. № 2522/07-21
В зв’язку з невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації до реєстраційного посвідчення № Р. 12.01/04062, зміни до розділу «Мікробіологічна чистота» від 25.07.2002 р. за пока-зником «Опис» (на дні флакону краплі масла),
заборонено реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування лікарського засобу Настойка насіння лимонника, настойка по 50 мл у флаконах серії 50503 виробництва Фармацевтичної фабрики Луганського ОДКВП «Фармація», Україна.
#452 (31) 16.08.2004
НАЙЗ — ваш надежный союзник в борьбе с лихорадкой, воспалением и болью
НАЙЗ — ваш надежный союзник в борьбе с лихорадкой, воспалением и болью Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — одна из наиболее широко применяемых в клинической практике групп лекарственных средств. Ярким представителем группы селективных НПВП, преимущественно ингибирующих ЦОГ-2, является препарат НАЙЗ (нимесулид) производства компании Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (Индия), оказывающий противовоспалительный, обезболивающий и жаропонижающий эффект.
#452 (31) 16.08.2004
Припис від 19.07.2004 р. № 2523/07-21

В зв’язку з невідповідністю вимогам ФС 42-2348-85 за показником «Опис» (рідина має оранжево-жовтий колір),

заборонено реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування лікарського засобу Перцево-камфорний лінімент, лінімент по 80 мл у флаконах серії 021202 виробництва ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя, Україна.

#452 (31) 16.08.2004
ЦЕТРИН — и аллергия вас больше не беспокоит!
ЦЕТРИН — и аллергия вас больше не беспокоит! Широкое применение в клинической практике нашли современные антигистаминные препараты II поколения, одним из представителей которых является ЦЕТРИН (цетиризина гидрохлорид) производства компании Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (Индия), обладающий способностью селективно блокировать Н1-рецепторы, тем самым уменьшая выраженность симптомов аллергических заболеваний.
#452 (31) 16.08.2004
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
головного спеціаліста та провідного спеціаліста відділу з контролю за якістю лікарських засобів Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України
#452 (31) 16.08.2004
Выдача разрешений на маркетинг лекарственных препаратов с акцентом на многоисточниковые (генерические) препараты
РУКОВОДСТВО ВОЗ ДЛЯ ОРГАНОВ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. 1999 Г.
#452 (31) 16.08.2004
Господа, уважайте специалиста! Или еще раз к теме этичности промоции лекарственных средств и конкуренции на украинском фармацевтическом рынке — в контексте ответственности за физическую безопасность пациента
На отечественном фармрынке сложилась сложная и противоречивая ситуация, когда функцию «оперативного контроля на линии» промоционной деятельности производителя берет на себя его потенциальный конкурент. Свято место пусто не бывает: там, где определенная активность не урегулирована надлежащим образом, начинают бить ключом процессы конкурентного взаимодействия: «вино переходит в уксус, Мюнхгаузен — в Феофила». Так вышло и в случае, послужившем информационным поводом для настоящей публикации, а возможно и целого цикла.
#452 (31) 16.08.2004
Преимущества интенсивной терапии ревматоидного артрита
Как свидетельствуют результаты слепого рандомизированного контролируемого исследования TICORA (Tight control for rheumatoid arthritis), проведенного в Великобритании, стратегия интенсивного лечения ревматоидного артрита (РА) на ранних стадиях способствует более выраженному снижению активности процесса по сравнению с обычной тактикой наблюдения и лечения.
#452 (31) 16.08.2004
ДЕРМО-РЕСТ — новые возможности в терапии микозов
ДЕРМО-РЕСТ — новые возможности в терапии микозов Препараты торговой марки ДЕРМО-РЕСТ производства турецкой компании «Эдзаджибаши» на фармацевтическом рынке Украины появились больше года назад. О разных аспектах их применения рассказывают доцент кафедры дерматологии и венерологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, исполнительный директор Украинской ассоциации врачей-дерматологов, венерологов и косметологов, кандидат медицинских наук Борис Коган и менеджер по продажам в г. Киеве фармацевтической компании «Артур-К» Оксана Гаврилюк.
#452 (31) 16.08.2004
Конкурентная среда препаратов ЭНАЛАПРИЛА
Конкурентная среда препаратов ЭНАЛАПРИЛА Данная публикация является продолжением серии статей, направленных на отображение и исследование характерных особенностей конкурентной среды для группы препаратов с одной и той же активной фармацевтической субстанцией. При подготовке материала использованы данные системы исследований рынка «Фармстандарт» компании «Морион».
#452 (31) 16.08.2004
Допомога Європейського Союзу в реформуванні вітчизняної системи охорони здоров’я
Допомога Європейського Союзу в реформуванні вітчизняної системи охорони здоров’я На сьогодні існує багато пропозицій щодо реформування вітчизняної системи охорони здоров’я. З подібними ініціативами виступають представники державних органів влади, громадських, фахових організацій та наукових закладів. При цьому вони наголошують на необхідності врахування позитивного світового досвіду з цього питання, зокрема країн Європейського Союзу. Одним із оптимальних варіантів передачі досвіду є безпосередня участь європейських фахівців у розробці рекомендацій щодо оптимізації функціонування системи охорони здоров’я в Україні.
З кінця минулого року в нашій державі реалізується проект Європейського Союзу «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні» (далі — Проект). Одним із його ключових елементів є сприяння запровадженню в нашій країні системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. Докладніше розповісти про основні напрямки та хід реалізації Проекту люб’язно погодився Ееро Ліннакко (Фінляндія), заступник керівника Проекту.
#452 (31) 16.08.2004
Конкурентная среда препаратов ОМЕПРАЗОЛА
Конкурентная среда препаратов ОМЕПРАЗОЛА Данная публикация посвящена анализу конкурентной среды для группы препаратов с одинаковой активной фармацевтической субстанцией, а именно препаратов омепразола — ЛС для лечения пациентов с кислотозависимыми заболеваниями. При подготовке материала использованы данные системы исследований рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН», а также данные исследования MEDI-Q, любезно предоставленные компанией «КОМКОН Фарма–Украина».
#452 (31) 16.08.2004
ГЕЛОФУЗИН: досвід застосування у пацієнтів з політравмою
У сучасній медицині невідкладних станів прогноз для пацієнта дуже часто визначається саме якістю надання допомоги в перші хвилини, тобто на догоспітальному етапі. Які ж завдання має вирішити інфузійна терапія на доклінічному етапі? По-перше — це підтримання достатнього об’єму циркулюючої крові для забезпечення серцевого викиду, по-друге — збереження мікроциркуляції і, таким чином, уникнення або зменшення в подальшому проявів поліорганної недостатності. Серед цієї групи лікарських засобів особливу увагу привертає препарат ГЕЛОФУЗИН виробництва компанії B. Braun Medical S.A. (Швейцарія) — 4% розчин модифікованого (сукцинільованого) желатину. Слід зазначити, що сьогодні на українському фармацевтичному ринку він — єдиний плазмозамінник на основі желатину.
#452 (31) 16.08.2004
Контактна інформація Держлікінспекції станом на 16.08.2004 р.
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО НОВУ АДРЕСУ
#452 (31) 16.08.2004
Гуманитарная помощь от ratiopharm
Гуманитарная помощь от ratiopharm 10 августа в Печерской районной организации Общества Красного Креста г. Киева принимали гуманитарную помощь от фармацевтической компании ratiopharm International GmbH.
#452 (31) 16.08.2004

Подписка на новости


№ 31 (452) 16 августа 2004 г.
PDF-версия номераСредневзвешенная розничная стоимость лекарственных средств в Украине на апрель 2017Мы в социальных сетях:

Еженедельник Аптека в Твиттере Еженедельник Аптека на Facebook Еженедельник Аптека в Google+