ціни на ліки

Актуальність впровадження референтного ціноутворення на лікарські засоби в Україні

Розробка методики формування СРЦ в Україні, що враховує національні особливості, є актуальним завданням, її вирішення дозволить підвищити ефективність очікуваних соціально-економічних реформ у системі охорони здоров’я та фармації