охорона здоров’я

Наказ МОЗ України від 10.02.2011 р. № 80

14 сентября 2011 г.

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються