ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ" НА 2009 - 2013 РОКИ

Найменування завдання
Найменування показника
Значення показника
Найменування заходу
Головний розпорядник бюджетних коштів
Строк виконання, роки
Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками
усього
за роками
2009
2010
2011
2012
2013

1. Розроблення нормативно-правових та організаційно-структурних засад удосконалення надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладнення

зниження рівня первинного виходу у працездатному віці на інвалідність внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 10 тис. населення)

1,1

2009 — 1,35

2010 — 1,3

2011 — 1,25

2012 — 1,2

2013 — 1,1

розроблення пропозицій щодо удосконалення порядку проведення диспансеризації хворих на цукровий діабет

МОЗ, Національна академія медичних наук

2009

розроблення пропозицій щодо удосконалення порядку проведення цільових профілактичних оглядів населення з метою виявлення захворювання на цукровий діабет

- « -

- « -

розроблення табелів оснащення закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет

- « -

2009 — 2010

удосконалення порядку ліцензування медичної практики за спеціальністю «ендокринологія» та визначення критеріїв державної акредитації закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет

- « -

2009

удосконалення системи рейтингових показників, що характеризують якість надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет, та порядку збирання інформації відповідно до системи галузевої статистичної звітності

МОЗ, Національна академія медичних наук

2009

розроблення відповідно до міжнародних вимог нормативно-правових актів щодо удосконалення системи клінічних досліджень вітчизняних та іноземних препаратів інсуліну та інших цукрознижувальних лікарських засобів

- « -

2009 — 2010

розроблення пропозицій щодо удосконалення порядку встановлення інвалідності хворим на цукровий діабет, зокрема у частині визначення критеріїв та системи оцінки ступеня втрати працездатності

МОЗ, Національна академія медичних наук, Мінпраці, Мін’юст

2009

розроблення та впровадження сучасних технологій виробництва цукрозамінників та інших харчових добавок, а також рецептури продуктів дієтичного харчування для хворих на цукровий діабет

МОЗ, Мінагрополітики, Національна академія медичних наук

2009 — 2013

визначення пріоритетним амбулаторно-поліклінічного етапу надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет з більш активним використанням денних стаціонарів

МОЗ, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009 — 2013

2. Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я та підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на цукровий діабет та його ускладнень

зниження рівня смертності внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення)

6,4

2009 — 6,8

2010 — 6,7

2011 — 6,6

2012 — 6,5

2013 — 6,4

удосконалення системи викладання курсу ендокринології у медичних навчальних закладах усіх рівнів акредитації

МОЗ, МОН, Національна академія медичних наук

- « -

забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, а також офтальмологів, хірургів, нефрологів та лікарів інших спеціальностей

МОЗ, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- « -

опрацювання пропозицій стосовно введення посад медичного персоналу кабінетів «Самоконтролю хворих на цукровий діабет», «Діабетичної стопи», «Діабетичної ретинопатії» тощо

МОЗ, Національна академія медичних наук, Мінфін

2009

опрацювання пропозицій стосовно внесення в установленому порядку спеціальності «лікар-діабетолог» до переліку лікарських спеціальностей

МОЗ, МОН

2009

опрацювання пропозицій стосовно створення спеціалізованої кафедри діабетології

МОЗ, Національна академія медичних наук

2009 — 2010

3. Покращення рівня своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет шляхом проведення постійного скринінгу

покращення діагностування захворювання на цукровий діабет (кількість хворих із вперше виявленим захворюванням на цукровий діабет на 1 тис. населення)

34

2009 — 24

2010 — 28

2011 — 30

2012 — 32

2013 — 34

забезпечення закладів охорони здоров’я візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення рівня глюкози в крові

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009

державний бюджет

5000

5000

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2010 — 2013

місцеві бюджети

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози в крові

- « -

- « -

- « -

- « -

забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009 — 2013

4. Забезпечення закладів охорони здоров’я та хворих на цукровий діабет лікарськими засобами і виробами медичного призначення

підвищення рівня компенсації цукрового діабету хворих, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукровим діабетом, відсотків)

у дорослих

забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

- « -

- « -

місцеві бюджети (цільові видатки)

2332895

387805,8

387805,8

469851

520655,6

566776,8

11

2009 — 3

2010 — 5

2011 — 7

2012 — 9

2013 — 11

у дітей

30

2009 — 10

2010 — 15

2011 — 20

2012 — 25

2013 — 30

зменшення кількості випадків госпіталізації дітей з важким гіпоглікемічним станом (щороку, відсотків)

10

2009 — 10

2010 — 10

2011 — 10

2012 — 10

2013 — 10

забезпечення хворих на цукровий діабет II типу цукрознижувальними лікарськими засобами (таблетки)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009–2013

місцеві бюджети

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

забезпечення дітей із лабільним перебігом захворювання на цукровий діабет, частими гіпоглікеміями препаратами глюкагону для запобігання розвитку гіпоглікемічних станів

- « -

- « -

- « -

- « -

забезпечення дітей віком до 18 років витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009–2012

державний бюджет

49110,4

10000

13036,8

13036,8

13036,8

забезпечення дітей віком до 18 років та вагітних, які вперше захворіли на цукровий діабет, комплектами глюкометрів

- « -

- « -

- « -

7833,6

2611,2

2611,2

2611,2

забезпечення дітей віком до 18 років та вагітних витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів, у тому числі тих, що вперше захворіли на цукровий діабет

-»-

2013

-»-

17137,2

17137,2

Разом за завданням 4

2406976,2

397805,8

403453,8

485499

536303,6

583914

у тому числі

державний бюджет

74081,2

10000

15648

15648

15648

17137,2

місцеві бюджети

2332895

387805,8

387805,8

469851

520655,6

566776,8

5. Створення умов для ефективного функціонування закладів охорони здоров’я з метою підвищення рівня та якості надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет

зменшення кількості випадків ампутацій стопи, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення)

5,3

2009 — 6,4

2010 — 6,1

2011 — 5,8

2012 — 5,5

2013 — 5,3

оснащення кабінетів «Діабетична стопа»

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2012 — 2013

державний бюджет

15843,6

6081,6

9762

зменшення кількості випадків гангрен, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (питома вага хворих з діабетичною гангреною у загальній кількості хворих на цукровий діабет, відсотків)

0,5

2009 — 0,7

2010 — 0,65
2011 — 0,6

2012 — 0,55
2013 — 0,5

оснащення закладів охорони здоров’я апаратами для ультразвукової обробки ран нижніх кінцівок і первинної хірургічної обробки ран

- « -

2013

- « -

10000

10000

зменшення кількості випадків ретинопатії важкого ступеня, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (питома вага хворих з важким ступенем діабетичної ретинопатії у загальній кількості хворих на цукровий діабет, відсотків)

30

2009 — 50

2010 — 45

2011 — 40

2012 — 35

2013 — 30

оснащення кабінетів «Діабетична ретинопатія»

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2012

державний бюджет

13014,4

13014,4

оснащення закладів охорони здоров’я приладами для постійного моніторингу рівня глюкози в крові

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2010 — 2013

місцеві бюджети

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

оснащення закладів охорони здоров’я приладами для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії і витратними матеріалами до них

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009 — 2013

державний бюджет

12918,4

4554

4791,6

3572,8

місцеві бюджети

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

оснащення закладів охорони здоров’я апаратами для черезшкірного визначення парціального тиску кисню в тканинах

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2010 — 2013

місцеві бюджети

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

оснащення закладів охорони здоров’я портативними доплерами, призначеними для нижніх кінцівок

- « -

- « -

- « -

- « -

оснащення закладів охорони здоров’я приладами для постійної інфузії інсуліну (інсулінові помпи)

- « -

- « -

- « -

- « -

Разом за завданням 5

державний бюджет

51776,4

4554

4791,6

19096

23334,8

6. Удосконалення системи медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на цукровий діабет

збільшення питомої ваги дітей, хворих на цукровий діабет, які пройшли оздоровлення у спеціалізованих санаторіях та оздоровчих центрах (питома вага дітей, які оздоровлені, щороку, відсотків)

40

2009 — 25

2010 — 30

2011 — 40

2012 — 40

2013 — 40

забезпечення оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет, у спеціалізованих санаторіях та оздоровчих центрах

- « -

2009 — 2013

створення та впровадження системи психологічної підтримки хворих на цукровий діабет та членів їх сімей, зокрема із залученням волонтерів

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009 — 2013

продовження роботи із створення на базі закладів охорони здоров’я кабінетів «Самоконтролю хворих на цукровий діабет»

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- « -

7. Забезпечення керованості діяльністю та розвитком ендокринологічної служби

забезпечення функціонування Координаційної ради з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет

МОЗ

- « -

залучення професійних асоціацій та громадськості до участі в організації надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет

- « -

- « -

удосконалення системи конкурсного фінансування наукових досліджень у галузі ендокринології виходячи з принципів доказової медицини та медико-економічного обґрунтування використання їх результатів в ендокринологічній практиці

МОЗ, Національна академія медичних наук

2009 — 2010

удосконалення державної системи реєстрації хворих на цукровий діабет

МОЗ, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009 — 2013

розширення співпраці з міжнародними державними і недержавними організаціями та науковими установами з питань профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих на цукровий діабет

МОЗ, Національна академія медичних наук, МЗС

- « -

8. Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет

забезпечення належного рівня обізнаності населення стосовно проблем виникнення захворювання на цукровий діабет (відсотків)

2009 — 100

2010 — 100

2011 — 100

2012 — 100

2013 — 100

розроблення та впровадження програм, спрямованих на підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет

МОЗ, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009 — 2013

залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на цукровий діабет

МОЗ, МОН, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- « -

проведення щороку на державному та регіональному рівні Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на діабет (14 листопада)

МОЗ, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- « -

Усього за Програмою

2463752,6

402805,8

408007,8

490290,6

555399,6

607248,8

у тому числі

кошти державного бюджету

130857,6

15000

20202

20439,6

34744

40472

кошти місцевих бюджетів

2332895

387805,8

387805,8

469851

520655,6

566776,8