Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

ЖУРНАЛ обліку заяв та виданих ліцензій
на провадження __________________________________________________

(вид діяльності, на який видається ліцензія)

Дата надходження заяви
про видачу ліцензії, її копії, дубліката, на
переоформлення (реєстраційний номер справи ліцензіата)
Відомості
про заявника
Дата видачі ліцензії Облікова серія і номер бланка ліцензії Термін дії ліцензії Відомості про прийняття рішення щодо видачі (відмови) ліцензії, її копії, дубліката, переоформлення, анулювання, визнання недійсною(номер, дата документа) Прізвище заявника,
якого ознайомлено з Ліцензійними умовами і розписка в отриманні ліцензії (копії)
Примітки
Найменування юридичної особи або прізвище — для ФОП місцезнаходження, телефон номер, дата свідоцтва про державну реєстрацію або довідки про внесення до ЄДРПОУ), орган, що здійснив реєстрацію ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
для юридичної особи; ідентифікаційний
номер фізичної
особи — платника податків
та інших
обов’язкових платежів —
для фізичної особи-підприємця
(за наявності)
організаційно-правова форма видача
(із зазначенням
виду діяльності)
відмова переоформлення анулювання, визнання недійсним
ліцензії копії дубліката