ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011–2015 роки

Найменування завдання Найменування показника Значення показника Найменування заходів Головний розпорядник бюджетних коштів Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1. Створення і забезпечення діяльності дослідної науково-виробничої бази молекулярних та клітинних біотехнологій кількість розроблених технологій 16 1 2 3 5 5 розроблення технологій отримання різних типів рекомбінантних білків і антитіл з використанням глибокої очистки Держінформ-науки державний бюджет 24 0,5 5 4 8 6,5
інвестиційні кошти 15 10 5
кількість розроблених методик 11 1 3 3 2 2 ідентифікація специфічних пухлино-асоційованих антигенів та одержання моноклональних антитіл для терапевтичних та діагностичних цілей —“— державний бюджет 7 0,5 2,2 1,5 2,3 0,5
кількість пілотних лабораторій 1 1 створення пілотної лабораторії клітинних технологій відповідно до вимог належної лабораторної практики та розроблення новітніх клітинних технологій —“— —“— 14 3 2 2 7
кількість розроблених методик 20 10 10 Національна академія наук —“— 20 10 10
інвестиційні кошти 15 10 5
кількість лабораторних модулів 1 1 створення та забезпечення функціонування лабораторного модуля клітинної інженерії для розроблення, апробації, верифікації та валідації діагностичних, лікувальних і профілактичних імунобіологічних препаратів на основі клітинних біотехнологій Держінформ-науки державний бюджет 4 1 1 1 1
Національна академія наук —“— 6 3 3
інвестиційні кошти 10 5 5
кількість створених лабораторних модулів 1 1 створення лабораторного модуля молекулярно-генетичного аналізу та діагностики збудників інфекційних хвороб тварин і птиці Держветфіто­служба державний бюджет 22 1 1 10 10
інвестиційні кошти 10 5 5
кількість розроблених методик 12 2 5 5 розроблення методик молекулярної діагностики патологій людини з визначення змін у ДНК за допомогою мікрочипів та створення відповідного лабораторного модуля Держінформ-науки державний бюджет 10,5 0,4 1,5 3,9 3,1 1,6
кількість створених лабораторних модулів 1 1 Національна академія наук —“— 4 4
Разом державний бюджет 111,5 1,4 13,7 20,4 39,4 36,6
інвестиційні кошти 50 30 20
2. Створення новітніх діагностичних засобів на основі ДНК- і РНК- технологій кількість розроблених тест-систем 5 1 2 2 розроблення методик та створення:
тест-системи для ДНК-аналізу генної перебудови, що спричиняє тяжкі
Держінформ-науки державний бюджет 7,4 0,4 0,5 2 2 2,5
спадкові захворювання центральної та периферійної нервової системи; Національна академія наук державний бюджет 7,6 0,5 1 2 4,1
маркерної системи для генетичного тестування пацієнтів із спадково обумовленими порушеннями репродуктивної функції;
панелі генів для прогностичної оцінки пухлин головного мозку;
тест-систем для ДНК-діагностики поширених в Україні тяжких спадкових захворювань моногенної природи
кількість створених діагностикумів 13 5 5 3 створення молекулярно-біологічних діагностикумів для:
комплексного моніторингу хворих на мієлопроліферативні захворювання;
діагностики онкологічних захворювань людини на основі РНК/ДНК-мікрочипів;
прогностичної оцінки ефективності лікування раку молочної залози на основі нових молекулярно-генетичних факторів
Держінформ-науки —“— 4 0,4 3,6
Національна академія наук —“— 4 0,5 2,9 0,6
кількість баз паспортів 1 1 здійснення молекулярно-генетичної паспортизації виробничих штамів, збудників інфекційних хвороб тварин і птиці ортоміксо-, параміксо-, асфа-, флаві-, герпес- та цирковірусної етіології Національна академія аграрних наук державний бюджет 3 0,8 1,1 1,1
Держвет-фітослужба —“— 3 3
інвестиційні кошти 4 1 1 1 1
кількість розроблених технологій одержання факторів патогенності 2 2 молекулярно-генетичний скринінг ізолятів збудника сибірки, розроблення технологій одержання факторів його патогенності та створення діагностикумів такого збудника Національна академія аграрних наук державний бюджет 18 2 8 6 2
кількість створених діагностикумів 2 2 інвестиційні кошти 4 2 2
кількість розроблених технологій виготовлення діагностикумів 3 1 2 розроблення молекулярно-генетичних засобів виявлення та типування вірусу сказу для конструювання та створення технологій виготовлення діагностикумів та антирабічних вакцин Мінагро-політики державний бюджет 6 2 2 2
Національна академія аграрних наук —“— 12 6 6
інвестиційні кошти 5 3 2
Разом державний бюджет 65 0,8 7,3 13,6 22 22,3
інвестиційні кошти 13 1 1 6 5
3. Розроблення діагностичних засобів на основі рекомбінантних білків та імунохімічних підходів кількість створених діагностикумів 9 4 5 створення моноклональних антитіл проти:
онкогенних форм рецептора фактора росту фібробластів;
білкових мішеней раку молочної залози
Держінформ-науки державний бюджет 2 0,3 1,2 0,5
Національна академія наук —“— 2 0,3 1,2 0,5
—“— 1 1 ідентифікування та отримання у вигляді рекомбінантних білків пухлиноасоційованих антигенів для імунодіагностики онкологічних захворювань, створення відповідного діагностикуму Держінформ-науки —“— 2 0,2 0,6 0,6 0,6
кількість створених тест-систем 1 1 створення тест-системи для ранньої діагностики нейродегенеративних хвороб людини на основі антитіл проти маркерних пептидів Національна академія наук —“— 3 0,2 0,9 1 0,9
кількість розроблених діагностикумів 1 1 розроблення нового типу високочутливого діагностикуму на основі химерних рекомбінантних білків та створення діючого макета такого діагностикуму Держінформ-науки —“— 6,5 0,5 0,5 2,5 3
—“— 1 1 здійснення дизайну антигенних пептидів та продукування антипептидних антитіл —“— —“— 1,9 0,7 0,6 0,6
проти онкогенної ізоформи A2 білка eEF1 для діагностування злоякісних пухлин людини
кількість розроблених тест-систем 5 5 розроблення тест-систем для визначення:
звідності антитіл до вірусу герпесу другого типу;
ВІЧ-інфекцій на ранній стадії діагностики;
p55 рецептора фактора некрозу пухлин при лейкозних захворюваннях людей;
лейкозу великої рогатої худоби;
тестування компонентів системи активації плазміногену та її регуляторів при онкологічних захворюваннях
Національна академія наук державний бюджет 0,9 0,2 0,4 0,3
Національна академія аграрних наук —“— 0,3 0,2 0,1
МОЗ —“— 3 1 1 1
Держвет-фітослужба —“— 0,6 0,2 0,2 0,2
кількість створених діагностикумів 8 2 2 2 2 створення новітніх імунодіагностикумів для:
проведення моніторингу та виявлення ризику порушень системи гемостазу;
визначення маркерів розвитку захворювань кісткової тканини
Національна академія наук —“— 4,6 0,4 0,6 1,9 1,1 0,6
кількість створених діагностикумів 20 5 5 5 5 створення люмінесцентних біомедичних діагностичних матеріалів Держінформ-науки державний бюджет 20 0,4 3,8 7,4 5,8 2,6
інвестиційні кошти 9 3 3 3
—“— 5 1 1 2 1 розроблення технологій одержання рекомбінантних білків та тест-систем для діагностики лейкозу великої рогатої худоби, інфекційного ринотрахеїту, респіраторно-репродуктивного синдрому та хвороби Ауєскі свиней, бруцельозу Національна академія аграрних наук державний бюджет 19 4 4 3 8
Держвет-фітослужба —“— 6 4 2
інвестиційні кошти 4 2 2
Разом державний бюджет 71,8 0,8 11,3 24,2 19,2 16,3
інвестиційні кошти 13 1 1 6 5
4. Створення терапевтичних препаратів та засобів на основі рекомбінантних білків, антитіл та ДНК і РНК- технологій кількість створених технологій 2 2 створення технологій одержання моноклональних антитіл проти маркерних білків пухлин головного мозку та тирозил-тРНК синтетази Держінформ-науки державний бюджет 4,3 1,3 1 1 1
Національна академія наук —“— 4 1 1 1 1
інвестиційні кошти 2 1 1
—“— 1 1 розроблення технології одержання:
препаратів для лікування людини фактора росту фібробластів-2 та бета-
Національна академія наук державний бюджет 2,6 0,4 1,1 1,1
інтерферону 1в;
генно-терапевтичного препарату для лікування цукрового діабету першого типу;
генно-інженерних препаратів для індуковано-клітинної терапії ішемічного ураження нирок;
цитокіна ЕМАР II як медіатора антиангіогенної дії для протипухлинної терапії
МОЗ державний бюджет 2,4 2,4
інвестиційні кошти 4 2 2
кількість створених технологій 1 1 створення нового лікарського антивірусного препарату на основі злиття молекул інтерферону та альбуміну Національна академія наук державний бюджет 2,5 0,2 0,7 0,8 0,8
МОЗ —“— 1 1
інвестиційні кошти 1 0,5 0,5
—“— 1 1 розроблення технології створення препарату соматотропіну на основі рекомбінантних білків Національна академія наук державний бюджет 2,5 0,2 0,7 0,8 0,8
МОЗ —“— 1 1
інвестиційні кошти 1 0,5 0,5
—“— 15 2 3 5 5 створення лікарських засобів на основі рекомбінантних ростових факторів, рекомбінантних одноланцюгових антитіл, протеїно-асоційованих кон’югатів природних біологічно активних Держінформ-науки державний бюджет 4,8 1 3 0,8
Національна академія наук —“— 3 1 2
інвестиційні кошти 1 1
сполук, рекомбінантних білків
кількість розроблених технологій 2 2 розроблення технологій виготовлення та регламентів застосування рекомбінантних інтерферонів та Інтерлейкіна-1 великої рогатої худоби для лікування та профілактики вірусних інфекцій Держінформ-науки державний бюджет 2 2
МОЗ —“— 4 4
Національна академія наук —“— 2 2
інвестиційні кошти 1 1
—“— 4 1 1 2 розроблення технологій виготовлення та регламентів застосування маркованих вакцин проти ньюкаслської хвороби, інфекційного ринотрахеїту, хвороби Ауєскі, парвовірусної інфекції свиней Національна академія аграрних наук державний бюджет 14 2 6 3 3
Держвет-фітослужба —“— 4 1 2 1
інвестиційні кошти 10 5 5
—“— 4 2 2 розроблення технологій виготовлення рекомбінантних вакцин проти класичної чуми та бешихи свиней і діагностикумів на основі моноклональних антитіл Національна академія аграрних наук державний бюджет 17 3 7 7
Мінагро-політики —“— 4 2 2
інвестиційні кошти 10 5 5
Разом державний бюджет 75,1 0,8 13,8 24,7 25,2 10,6
інвестиційні кошти 30 14,5 15,5
5. Створення та застосування інноваційних систем розроблення лікарських субстанцій кількість впроваджених методик 5 2 1 2 впровадження методики здійснення високопродуктивного біологічного скринінгу хімічних сполук в автоматизованому мікропланшетному форматі. Створення та забезпечення роботи відповідного лабораторного модуля Держінформ-науки державний бюджет 35,9 4,9 13 5 13
кількість створених лабораторних модулів 1 1 інвестиційні кошти 9 3 3 3
кількість препаратів з визначеною біологічною активністю, тис. одиниць 900 400 250 250 впровадження методик проведення циклів цілеспрямованого розроблення лікарських препаратів з використанням підходів біоінформатики, протеоміки, структурної біології та генної інженерії —“— державний бюджет 53 3,2 5,7 19,3 12,8 12
інвестиційні кошти 4 2 2
кількість розроблених технологій 5 1 2 2 розроблення комп’ютерних технологій QSAR-аналізу для пошуку, прогнозування та конструювання лікарських речовин із заданим комплексом властивостей —“— державний бюджет 19,8 1 3,8 9,3 2,9 2,8
інвестиційні кошти 1 1
результати тестування оригінальних сполук, тис. одиниць 900 400 250 250 розроблення і впровадження методик застосування досліджень для здійснення первинного скринінгу молекул потенційних —“— державний бюджет 109,4 3,3 11,2 27,5 36 31,4
інвестиційні кошти 14 7 7
біологічно активних сполук
результати тестування оригінальних сполук, тис. одиниць 900 400 250 250 впровадження методик та проведення тестів для виявлення біологічної активності сполук за допомогою біохімічних, біофізичних та клітинних методів досліджень Держінформ-науки державний бюджет 20,2 13,2 6 1
Національна академія наук —“— 10 5 5
результати випробування біологічно активних сполук, тис. одиниць 900 400 250 250 проведення випробувань бази нових хімічних сполук для вивчення специфічних фармакологічних властивостей та фармакокінетики Держінформ-науки —“— 49,7 16,5 11,7 14,5 7
інвестиційні кошти 25 5 5 15
кількість розроблених методик синтезу та технологічних регламентів виготовлення хімічних сполук 120 40 40 40 здійснення синтезу обраних на основі розроблених фармакофорних моделей хімічних сполук та розроблення технологічних регламентів їх виготовлення Держінформ-наукиНаціональна академія наук державний бюджет 41 18 18 5
інвестиційні кошти 20 7 7 6
кількість розроблених методик 20 4 5 8 3 розроблення методик аналізу комбінаторної дії сумішей лікарських субстанцій для прогнозування синергетичних, антагоністичних та токсичних ефектів Держінформ-наукиНаціональна академія наук державний бюджет 6,3 2,4 1,4 2,1 0,4
кількість препаратів з визначеною біологічною активністю, одиниць 15 5 5 5 здійснення молекулярного дизайну, синтез і дослідженняін вітро інгібіторів протеїнтирозинфосфатаз як потенційних лікарських засобів для лікування цукрового діабету другого типу та інших захворювань Національна академія наук державний бюджет 2,5 0,5 0,5 1 0,5
кількість розроблених сенсорних систем 8 1 1 1 5 розроблення сенсорних систем швидкого скринінгу:потенційних інгібіторів АТФ-, ГТФ-залежних ферментів;
інгібіторів теломерази як потенційних протипухлинних засобів;
ДНК-зв’язувальних сполук — потенційних інгібіторів полімераз, топоізомераз і теломерази
—“— —“— 2,3 0,4 0,4 0,9 0,6
інвестиційні кошти 2 1 1
кількість розроблених технологій, дослідних зразків 10 10 розроблення нового класу антибіотиків з селективною дією проти збудників інфекційних хвороб людини Держінформ-науки державний бюджет 5 2 2 1
Національна академія наук —“— 5 2 2 1
МОЗ —“— 5 5
інвестиційні кошти 10 5 5
кількість створених технологій 1 1 створення та застосування технології розроблення інгібіторів протеїнкіназ як потенційних лікарських засобів для лікування онкологічних та вірусних захворювань Національна академія наук державний бюджет 2,6 0,3 1 1 0,3
інвестиційні кошти 2 1 1
результати тестування лікарських субстанцій, тис. одиниць 1000 250 250 250 250 проведення первинних тестів для виявлення противірусної активності біологічно активних сполук за допомогою нових ефективних люмінесцентних зондів Держінформ-науки державний бюджет 5 1 1 1 2
інвестиційні кошти 3 3
кількість розроблених технологій 1 1 розроблення технології виробництва дезінфектантів на основі похідних гуанідінів Національна академія аграрних наук державний бюджет 4 1 1 1 1
інвестиційні кошти 10 4 1 5
Разом державний бюджет 376,7 7,5 51,7 126,3 104,2 87
інвестиційні кошти 94 9 15 32 44
6. Створення лікарських препаратів методами клітинних технологій —“— 1 1 розроблення штучних еквівалентів шкіри медичного призначення з використанням клітин людини Держінформ-науки державний бюджет 3 0,5 1,6 0,5 0,4
Національна академія наук —“— 3 1 1 1
інвестиційні кошти 20 5 5 10
кількість розроблених технологій 1 1 розроблення технології лікування захворювань печінки стовбуровими клітинами, перетвореними у гепатоцитоподібні клітини Держінформ-науки державний бюджет 8 2 2 2 2
кількість розроблених методик 6 1 2 3 створення лікарських засобів на основі стовбурових клітин жирової тканини людини для лікування хронічних діабетичних виразок —“— —“— 2,5 1,5 0,5 0,5
кількість розроблених технологій 2 1 1 розроблення сучасних клітинних технологій отримання та зберігання донорських зразків ядровмісних клітин пуповинної крові Національна академія наук державний бюджет 2,7 0,2 0,5 0,5 1,5
інвестиційні кошти 5 5
—“— 8 1 1 3 3 створення і розроблення біотехнологій одержання рекомбінантних терапевтично активних білків та векторних вакцин на основі рекомбінантних бакуловірусів та перетворених ними клітин —“— державний бюджет 6 1 2 1 2
інвестиційні кошти 5 5
—“— 6 1 2 3 розроблення сучасних клітинних технологій отримання біомаси цінних лікарських рослин — продуцентів біологічно активних речовин Держінформ-науки державний бюджет 5 1 1 2 1
інвестиційні кошти 5 5
кількість розроблених методик 8 2 2 2 2 розроблення пробіотичних препаратів на основі лакто- та біфідобактерій для корекції імунітету Національна академія наук державний бюджет 0,2 0,2
МОЗ —“— 0,6 0,2 0,2 0,2
кількість розроблених технологій 1 1 розроблення технології отримання тривимірних культур клітин із злоякісних пухлин та клітинних ліній для скринінгу протипухлинних агентів ін вітро Держінформ-науки —“— 1,5 0,5 0,5 0,5
Національна академія наук —“— 1 1
інвестиційні кошти 3 2 1
—“— 6 3 3 розроблення терапевтичних препаратів на основі стовбурових клітин для лікування і профілактики вірусних ентеритів і гепатитів та лептоспірозів тварин Держінформ-науки державний бюджет 6 2 2 1 1
Національна академія аграрних наук —“— 4 2 2
інвестиційні кошти 10 5 5
—“— 1 1 створення бактерійних ад’ювантів на основі мімікрінів бактерій для конструювання антивірусних вакцин МОЗ державний бюджет 5 0,4 1 2 1,6
інвестиційні кошти 5 5
—“— 8 4 4 створення вакцин проти кашлюку, дифтерії, грипу, синьогнійного анатоксину —“— державний бюджет 40 9,2 5 11,4 14,4
інвестиційні кошти 20 10 10
—“— 6 2 2 2 розроблення технологій виготовлення і контролювання моно- та Національна академія аграрних наук державний бюджет 13 2,2 2,3 3,1 3,2 2,2
полівалентних вакцин проти вірусних хвороб свиней та великої рогатої худоби Держвет-фітослужба державний бюджет 7 1,5 1,5 2 1 1
інвестиційні кошти 2 2
Разом державний бюджет 108,5 3,7 21,3 25,4 28,8 29,3
інвестиційні кошти 75 5 39 31
7. Удосконалення системи проведення аналізу та підготовки доклінічних випробувань потенційних лікарських засобів кількість потенційних лікарських засобів з визначеними параметрами чистоти та стабільності 60 20 28 12 розроблення методик визначення кількісного вмісту біологічно активних сполук у лікарських формах та стабільності лікарських форм потенційних препаратів Держінформ-науки державний бюджет 2 1 1
МОЗ —“— 10 4 4 2
інвестиційні кошти 6 3 3
кількість потенційних лікарських засобів з визначеними параметрами ефективності дії та фарма-кологічної безпеки 60 20 28 12 оцінка фармакологічної ефективності та гострої токсичності створених біологічно активних сполук і нешкідливості потенційних лікарських засобів при повторному введенні для обґрунтування схем їх безпечного застосування —“— державний бюджет 30 10 10 10
інвестиційні кошти 8 4 4
кількість створених лабораторних систем 1 1 створення лабораторної системи проведення аналізу протисиньогнійної плазми для підготовки її доклінічних випробувань —“— державний бюджет 8 3,8 3,2 1
інвестиційні кошти 2 2
кількість розроблених технологічних регламентів виробництва діагностикуму 1 1 розроблення нормативної документації та регламенту виробництва грипозного діагностикуму МОЗ державний бюджет 7 1 3 3
Держвет-фітослужба —“— 1 1
інвестиційні кошти 2 2
кількість розроблених технологій 2 2 підготовка виробництва дермальних еквівалентів шкіри для проведення подальших клінічних випробувань у схемі лікування масивних опіків МОЗ державний бюджет 7 3 2,5 1,5
інвестиційні кошти 6 3 3
кількість створених технологій, дослідних зразків 1 1 створення ефективних форм противірусного, протипухлинного та імуномодулюючого препарату ізатізону для клінічного випробування і виробництва —“— державний бюджет 3,7 1,5 1,4 0,8
інвестиційні кошти 18 8 10
кількість створених технологій 1 1 доклінічне вивчення і підготовка виробництва протипухлинного і противірусного препарату амітозино-бераміду —“— державний бюджет 2,8 1,3 1 0,5
інвестиційні кошти 2 1 1
—“— 10 5 5 розроблення та освоєння лабораторних і промислових технологій виробництва імпортозамінних та інноваційних лікарських субстанцій згідно з вимогами належної виробничої практики Держінформ-науки державний бюджет 234 80 34 120
інвестиційні кошти 620 15 305 300
кількість створених технологій 30 10 10 10 розроблення та освоєння лабораторних і промислових технологій проведення доклінічних випробувань імунопрофілактичних та лікарських препаратів для ветеринарії Держвет-фітослужба державний бюджет 11 7 4
інвестиційні кошти 20 10 10
—“— 1 1 створення та забезпечення функціонування технологічної пілотної лінії для виробництва вакцин для потреб ветеринарної медицини за стандартом належної виробничої практики Держінформ-науки державний бюджет 1 1
Держвет-фітослужба —“— 17 10 6 1
інвестиційні кошти 105 5 50 50
кількість розроблених систем оцінки безпеки 1 розроблення та впровадження системи контролювання біологічної безпеки наноматеріалів у складі лікарських засобів для використання у ветеринарній медицині і тваринництві Держвет-фітослужба державний бюджет 9 2 6 1
інвестиційні кошти 3 1 2
кількість розроблених технологій 40 20 20 розроблення технологій виробництва імпортозамінних інноваційних ветеринарних Держінформ-науки державний бюджет 8 4 2 2
Держвет-фітослужба —“— 20 10 10
імунобіологічних препаратів згідно з вимогами належної виробничої практики Національна академія аграрних наук державний бюджет 20 10 10
інвестиційні кошти 447 48 201 198
Разом державний бюджет 391,5 140,6 98,1
інвестиційні кошти 1239 10 25 38 583 583 152,8
державний бюджет 1200 15 120 371,9 341,5 351,6
Усього за Програмою інвестиційні кошти 1500 10 40 50 700 700