ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 — 2013 роки

Завданняі показники Розподіл за роками Найменування заходу Відповідальні за виконання Строки виконання Джерела фінансування Розпорядник коштів Орієнтовний обсяг фінансування(тис. грн.)
2009 2010 2011 2012 2013 загальнийобсяг у тому числі за роками
2009 2010 2011 2012 2013
І. Організаційні заходи
1. Заходи з удосконалення законодавства та управління
Кількість засідань відповідних рад 4 4 4 4 4 Забезпечення діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу­ при Кабінетові Міністрів України та регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань, МОНмолодьспорт України, Мінсоцполітики України, Мінфін України, Мінекономрозвитку України, Мін’юст України, МЗС України, Міноборони України, МВС України, СБУ України, ДПтС, Держкомтелерадіо України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національна академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації спільно з об’єднаннями громадян (за згодою) 2009–2013
Національний звіт 1 1 Забезпечення контролю за досягненням цілей Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, прийнятої на 26-й спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ-інфекції/СНІДу в червні 2001 р., та підготовка Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань, МОНмолодьспорт України, Мінсоцполітики України, Мінфін України, Мінекономрозвитку України, Мін’юст України, МЗС України, Міноборони України, МВС України, СБУ України, ДПтС, Держкомтелерадіо України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національна академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольс ька міські держадміністрації спільно з об’єднаннями громадян (за згодою) 2010, 2012
Кількість слухань 1 Ініціювання проведення парламентських слухань про стан боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань разом з об’єднаннями громадян (за згодою) 2011
Кількість розроблених нормативно-правових актів, зокрема про внесення змін до чинних законодавчих актів 1 1 1 1 1 Удосконалення законодавства щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи з населенням, зокрема з представниками груп ризику МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань, Мін’юст України, МОНмолодьспорт України, Мінсоцполітики України, МЗС України, Міноборони України, Держприкордонслужба України, МВС України, СБУ України, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, об’єднання громадян (за згодою) 2009 — 2013
Кількість перевірених підприємств, установ і організацій 120 120 120 120 120 Забезпечення контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих Мінсоцполітики України, МОЗ України, Мін’юст України, МОНмолодьспорт України, Міноборони України, Держприкордонслужба України, МВС України, СБУ України, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009 — 2013
Кількість стандартів 5 3 Затвердження та впровадження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику МОНмолодьспорт України, Мінсоцполітики України, МОЗ України, Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (далі — Благодійна організація) 2009 — 2010 Державний бюджет МОНмолодьспорт України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мінсоцполітики України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МОЗ України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Глобальний фонд Благодійна організація 137,5 75,0 62,5 0,00 0,00 0,00
Разом по завданню 137,5 75,0 62,5 0,00 0,00 0,00
Кількість нормативно-правових актів 1 1 Розроблення і затвердження норм харчування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей МОЗ України 2010 — 2011
Кількість нормативно-правових актів 1 Розроблення порядку здійснення соціального супроводу, надання медичної допомоги та соціальної підтримки дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, які перебувають у будинках дитини при виправних колоніях, а також неповнолітніх з ВІЛ-інфекцією, які перебувають в установах виконання покарань ДПтС, МОЗ України 2009
Кількість нормативно-правових актів 1 Розроблення та впровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг, пов’язаних з соціальним замовленням Мінсоцполітики України, МОНмолодьспорт України, МОЗ України, ДПтС 2009
Кількість нормативно-правових актів 1 Розроблення та впровадження на національному і регіональному рівнях системи перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводження пацієнтів супутньої патології ВІЛ-інфекції/СНІДу — туберкульозу та вірусних гепатитів МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань, Національна академія медичних наук України, Благодійна організація 2011 Державний бюджет МОЗ України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Національна академія медичних наук України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Глобальний фонд Благодійна організація 7163,0 2096,5 2107,5 1981,0 978,0 0,00
Разом по завданню 7163,0 2096,5 2107,5 1981,0 978,0 0,00
2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів
Кількість центрів 1 Створення Національного центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗ України 2013
Кількість контрольних досліджень 24 24 32 40 40 Забезпечення функціонування Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров’я МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 3403,7 838,1 780,4 518,4 633,4 633,4
Держслужба України соцзахворювань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 3403,7 838,1 780,4 518,4 633,4 633,4
Разом по завданню 3403,7 838,1 780,4 518,4 633,4 633,4
Кількість створених відділень 1 1 Створення інфекційних відділень для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в установах виконання покарань ДПтС 2009 — 2010 Державний бюджет ДПтС 20480,0 10240,0 10240,0 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 20480,0 10240,0 10240,0 0,00 0,00 0,00
Разом по завданню 20480,0 10240,0 10240,0 0,00 0,00 0,00
Кількість створених центрів ресоціалізації наркозалежної молоді Сприяння створенню у регіонах України центрів ресоціалізації наркозалежної молоді Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2010 — 2013 Місцеві бюджети, позабюджетні кошти Обсяг фінансування визначатиметься окремо у кожному конкретному випадку
Кількість створених центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді Сприяння створенню у регіонах України центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2010 — 2013 Місцеві бюджети Обсяг фінансування визначатиметься окремо у кожному конкретному випадку
Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення мережі центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та розвиток районної/міської мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 46406,2 20859,8 10278,1 4747,1 7075,2 3446,0
Місцеві бюджети Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 27181,5 17234,2 4718,4 4084,1 619,1 525,7
всього з Держбюджету 73587,7 38094,0 14996,5 8831,2 7694,3 3971,7
Разом по завданню 73587,7 38094,0 14996,5 8831,2 7694,3 3971,7
Здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб МОЗ України, Міноборони України, СБУ України, Держприкордонслужба України, ДПтС 2009 — 2013
3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на національному та регіональному рівнях
Національний центрРегіональні центри 1 14 13 Створення та забезпечення діяльності національного і регіональних центрів моніторингу та оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу Держслужба України соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні» (далі — Фонд), Благодійна організація 2009 — 2011 Державний бюджет Держслужба України соцзахворювань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Глобальний фонд Фонд 20443,2 5277,9 5075,8 5976,3 4113,2 0,00
Благодійна організація 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом по завданню 20443,2 5277,9 5075,8 5976,3 4113,2 0,00
Кількість проведених досліджень 4 4 4 Проведення поведінкових досліджень у групах ризику та здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції МОНмолодьспорт України, МОЗ України, Фонд 2009 — 2013 Державний бюджет МОНмолодьспорт України 4500,0 1500,0 0,00 1500.0 0,00 1500,0
МОЗ України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 4500,0 1500,0 0,00 1500.0 0,00 1500,0
Глобальний фонд Фонд 10918,0 2500,0 2956,0 756,0 4706,0 0,00
Разом по завданню 15418,0 4000,0 2956,0 2256,0 4706,0 1500,0
Кількість проведених перевірок регіонів 12 17 15 10 13 Проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань, МОНмолодьспорт України, Мінсоцполітики України, МЗС України, Міноборони України, МВС України, СБУ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009 — 2013
4. Здійснення наукового супроводу
Кількість проведених досліджень Розроблення нових науково обґрунтованих методів профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД Національна академія медичних наук України, МОЗ України 2009 — 2013 Державний бюджет Національна академія медичних наук України 10090,0 1700,0 2450,0 2005,0 1955,0 1980,0
МОЗ України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 10090,0 1700,0 2450,0 2005,0 1955,0 1980,0
Разом по завданню 10090,0 1700,0 2450,0 2005,0 1955,0 1980,0
Кількість препаратів вітчизняного виробництва 1 1 1 Пошук лікарських засобів нового покоління проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема генно-інженерних та імуновекторних засобів, вивчення можливості застосування замісної або регенеративної терапії захворювання Національна академія наук України, Національна академія медичних наук України, МОЗ України 2009 — 2013 Державний бюджет Національна академія медичних наук України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Національна академія наук України 10000,0 0,00 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0
всього з Держбюджету 10000,0 0,00 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0
Разом по завданню 10000,0 0,00 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0
5. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
Кількість підготовлених педагогів (осіб)Частка загальноосвітніх закладів, які мають вчителів з відповідною підготовкою (%) 800037 800049 800061 800074 1090090 Підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами МОНмолодьспорт України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009 — 2013 Державний бюджет МОНмолодьспорт України 11864,7 2218,5 2218,5 2218,6 2218,6 2990,5
Місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 8494,2 1584,0 1584,0 1584,0 1584,0 2158,2
всього з Держбюджету 20358,9 3802,5 3802,5 3802,6 3802,6 5148,7
Разом по завданню 20358,9 3802,5 3802,5 3802,6 3802,6 5148,7
Кількість підготовлених спеціалістівКількість залучених до профілактичної роботи соціальних працівників, які пройшли навчання на семінарах (осіб) 540 1080 1080 1080 1080 Забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики та соціальної підтримки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації МОНмолодьспорт України,, Благодійна організація 2009 — 2013 Державний бюджет МОНмолодьспорт України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 3627,3 403,3 806,0 806,0 806,0 806,0
всього з Держбюджету 3627,3 403,3 806,0 806,0 806,0 806,0
Глобальний фонд Благодійна організація 8597,0 2803,5 3095,0 2123,0 575,5 0,00
Разом по завданню 12224,3 3206,8 3901,0 2929,0 1381,5 806,0
Кількість працівників, які пройшли навчання Забезпечення навчання працівників системи соціальної сфери та державних інспекторів з охорони праці з питань профілактики ВІЛ-іфекції/СНІДу та наркозалежності Мінсоцполітики України Держгірпромнагляд України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009 — 2013 Державний бюджет Мінсоцполітики України 24,2 24,2 0,00 0,00 0,00 0,00
Держгірпромнагляд України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 1684,6 448,6 336,0 300,0 300,0 300,0
всього з Держбюджету 1708,8 472,8 336,0 300,0 300,0 300,0
Разом по завданню 1708,8 472,8 336,0 300,0 300,0 300,0
II. Профілактичні заходи
1. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
Кількість інформаційно-просвітницьких заходів Проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет мережі Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, МОЗ України спільно з релігійними організаціями та об’єднаннями громадян (за згодою) 2009 — 2013
Створення та поширення в засобах масової інформації тематичної соціальної реклами Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, об’єднання громадян (за згодою) 2009 — 2013 Державний бюджет Держкомтелерадіо 4310,0 862,0 862,0 862,0 862,0 862,0
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 4310,0 862,0 862,0 862,0 862,0 862,0
Разом по завданню 4310,0 862,0 862,0 862,0 862,0 862,0
Частка молоді, залученої до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів (%)Кількість діючих мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи 2025 3025 4025 4525 5025 Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді, проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів, у тому числі в сільській місцевості, віддалених районах та малих містах шляхом створення та поширення соціальної реклами, забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім’ї, дітей та молоді МОНмолодьспорт України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009 — 2013 Державний бюджет МОНмолодьспорт України 4310,0 970,0 970,0 890,0 790,0 690,0
Місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 4312,1 862,4 862,4 862,4 862,4 862,5
всього з Держбюджету 8622,1 1832,4 1832,4 1752,4 1652,4 1552,5
Разом по завданню 8622,1 1832,4 1832,4 1752,4 1652,4 1552,5
Кількість навчальних закладів 3800 4000 4000 4000 4000 Запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді «Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу», забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів МОНмолодьспорт України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009 — 2013 Державний бюджет МОНмолодьспорт України 16929,0 3253,1 3418,9 3419,0 3419,0 3419,0
Місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 16929,0 3253,1 3418,9 3419,0 3419,0 3419,0
Разом по завданню 16929,0 3253,1 3418,9 3419,0 3419,0 3419,0
Сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД МОЗ України, Державна служба України соцзахворювань, МОНмолодьспорт України, Мінсоцполітики України, Мін’юст України, Міноборони України, МВС України, ДПтС, Держкомтелерадіо України, Мінкультури України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Державна служба України соцзахворювань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МОНмолодьспорт України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мінсоцполітики України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мін’юст України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Міноборони України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МВС України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПтС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Держкомтелерадіо України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мінкультури України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Глобальний фонд Благодійна організація 700,0 200,0 200,0 200,0 100,0 0,00
Разом по завданню 700,0 200,0 200,0 200,0 100,0 0,00
Кількість інформаційно-просвітницьких компаній 1 1 1 1 1 Забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей МОНмолодьспорт України 2009 — 2013 Державний бюджет МОНмолодьспорт України 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
всього з Держбюджету 5000,0 1000,0 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Разом по завданню 5000,0 1000,0 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Проведення заходів, спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно представників груп ризику з боку працівників охорони здоров’я, органів праці та соціального захисту населення Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009 — 2013
Кількість ресурсних центрів Забезпечення розроблення програм з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, надання консультативних послуг громадянам, представникам роботодавців та профспілкових організацій з метою зменшення вразливості до ВІЛ-інфікування і недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих у сфері трудових відносин, проведення постійного моніторингу в цій сфері Мінсоцполітики України 2009–2013
Підготовка та забезпечення застосування методик профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, а також подолання проявів дискримінації у сфері трудових відносин Мінсоцполітики України, Мінюст України, МОЗ України, МОНмолодьспорт України, МВС України, СБУ України, Держгірпромнагляд, Дежприкордонслужба України, ДПсТ 2009–2013
Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед військовослужбовців Міноборони України 2009–2013 Державний бюджет Міноборони України 4667,5 736,0 1967,5 950,0 499,0 515,0
всього з Держбюджету 4667,5 736,0 1967,5 950,0 499,0 515,0
Разом по завданню 4667,5 736,0 1967,5 950,0 499,0 515,0
2. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику
Частка обстежених та охоплених профілактичним лікуванням (%) 30 40 50 60 60 Здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику МОЗ України, Мінсоцполітики України, ДПтС, Мінкультури України, Фонд 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 4968,0 496,8 745,2 993,6 1242,0 1490,4
Мінсоцполітики України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПтС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мінкультури України, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 4968,0 496,8 745,2 993,6 1242,0 1490,4
Глобальний фонд Фонд 21408,3 4286,5 5079,3 5728,3 6314,2 0,00
Разом по завданню 26376,3 4783,3 5824,5 6721,9 7556,2 1490,4
Частка споживачів ін’єкційних наркотиків, охоплених профілактичними заходами (%) 20 30 40 50 60 Надання споживачам ін’єкційних наркотиків соціальних послуг із забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту МОНмолодьспорт України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації спільно з Фондом, Благодійною організацією та об’єднаннями громадян (за згодою) 2009 — 2013 Державний бюджет МОНмолодьспорт України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 26371,5 5252,9 5252,9 5288,5 5288,6 5288,6
всього з Держбюджету 26371,5 5252,9 5252,9 5288,5 5288,6 5288,6
Глобальний фонд Фонд 159934,2 36325,8 49112,0 50316,1 24180,3 0,00
Разом по завданню 186305,7 41578,7 54364,9 55604,6 29468,9 5288,6
Кількість осіб 9300 12000 14000 15300 20000 Розширення сфери застосування методу замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та підвищення прихильності до антиретровірусної терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків,у тому числі шляхом: опрацювання основних принципів проведення ЗПТ та моніторингу її ефективності;впровадження застосування рідкої формиметадону гідрохлориду в програму ЗПТ;проведення навчання та напрацювання практичних навичок членів мультидисциплінар-них команд (лікар — нарколог, психолог, соціальний працівник);облаштування засобами контролю кабінетів ЗПТ;розробки та забезпечення функціонування реєстру споживачів опіатних ін’єкційних наркотиків та реєстру осіб, які отримують ЗПТ;проведення моніторингу ефективності впровадження ЗПТ в Україні;вивчення та узагальнення ефективності ЗПТ та альтернативних методів лікування наркозалежності. МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань, Державна служба України з контролю за наркотиками, МВС, Національна академія медичних наук, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,Благодійна організація 2009–2013 Державний бюджет МОЗ України 24410,4 833,4 1666,9 2500,3 0,00 19409,8
Національна академія медичних наук 3333,7 0,00 0,00 0,00 3333,7 0,00
Держслужба України соцзахворю-вань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Держслужба України з контролю за наркотиками 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МВС України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Місцеві бюджети Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 27744,1 833,4 1666,9 2500,3 3333,7 19409,8
Глобальний фонд Благодійна організація 17529,5 3648,5 5186,5 5721,0 2973,5 0,00
Разом по завданню 45273,6 4481,9 6853,4 8221,3 6307,2 19409,8
Кількість команд - 80 80 80 80 Сприяння діяльності мультидисциплінарних вуличних команд соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп ризику МОНмолодьспорт України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009 — 2013
Частка дітей і підлітків з ризикованою поведінкою, охоплених профілактичними заходами (%) 20 30 40 50 60 Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та підліткам з груп ризику МОНмолодьспорт України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Фонд, Благодійна організація 2009 — 2013 Державний бюджет МОНмолодь-спорт України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Місцевий бюджет Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Глобальний фонд Фонд 2999,0 1227,5 693,6 718,6 359,3 0,00
Благодійна організація 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом по завданню 2999,0 1227,5 693,6 718,6 359,3 0,00
Частка охоплених профілактичними заходами засуджених та осіб, узятих під варту (%) 20 30 40 50 60 Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, взятим під варту ДПтС, Фонд 2009 — 2013 Державний бюджет ДПтС 28637,5 5727,5 5727,5 5727,5 5727,5 5727,5
всього з Держбюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Глобальний фонд Фонд 17592,3 3023,5 5075,4 6112,8 3380,6 0,00
Разом по завданню 46229,8 8751,0 10802,9 11840,3 9108,1 5727,5
Частка охоплених профілактичними заходами осіб, які надають платні сексуальні послуги (%) 20 30 40 50 60 Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції особам, які займаються проституцією МОЗ України, МОНмолодьспорт України, Фонд, об’єднання громадян (за згодою) 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МОНмолодьспорт України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Глобальний фонд Фонд 47180,0 10686,9 13923,9 15874,9 6694,3 0,00
Разом по завданню 47180,0 10686,9 13923,9 15874,9 6694,3 0,00
Частка охоплених профілактичними заходами чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (%) 20 30 40 50 60 Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками МОЗ України, МОНмолодьспорт України, Фонд, Благодійна організація, об’єднання громадян (за згодою) 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МОНмолодьспорт України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Глобальний фонд Фонд 14822,7 3389,6 4181,4 4903,2 2348,5 0,00
Благодійна організація 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом по завданню 14822,7 3389,6 4181,4 4903,2 2348,5 0,00
3. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
Кількість осіб Забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику інших соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення («позитивна профілактика») МОЗ України, МОНмолодьспорт України, Благодійна організація, об’єднання громадян (за згодою) 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МОНмолодьспорт України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Глобальний фонд Благодійна організація 2465,5 585,0 663,0 780,0 437,5 0,00
Разом по завданню 2465,5 585,0 663,0 780,0 437,5 0,00
Частка випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (%) 7 6 5 4 2 Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: тест-системами для планового обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію; швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі;тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4; антиретро-вірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, методом полімеразної ланцюгової реакції;медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва; адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 230495,9 39766,1 42764,6 46411,3 49391,6 52162,3
Місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 100944,4 15013,4 17623,4 20174,6 22527,0 25606,0
всього з Держбюджету 331440,3 54779,5 60388,0 66585,9 71918,6 77768,3
Разом по завданню 331440,3 54779,5 60388,0 66585,9 71918,6 77768,3
4. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції
Частка охоплених тестуваннями (%):загальне населення;осіб з груп ризику;
військовослужбовців;
осіб, які утримуються в установах виконання покарань
Забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення МОЗ України, Міноборони України, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Міноборони України 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
ДПтС 685,3 93,4 124,5 155,8 155,8 155,8
Місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 90510,0 17910,0 17910,0 17910,0 18390,0 18390,0
всього з Держбюджету 91395,3 18043,5 18074,6 18105,7 18585,7 18585,8
Разом по завданню 91395,3 18043,5 18074,6 18105,7 18585,7 18585,8
Частка кроводач, обстежених тест-системами, що пройшли контроль якості (%) 20 30 40 50 60 Посилення безпеки донорства шляхом проведення тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з метою запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров МОЗ України 2009–2013 Державний бюджет МОЗ України 76385,0 15277,0 15277,0 15277,0 15277,0 15277,0
всього з Держбюджету 76385,0 15277,0 15277,0 15277,0 15277,0 15277,0
Разом по завданню 76385,0 15277,0 15277,0 15277,0 15277,0 15277,0
Кількість курсів пост контактної профілактики 800 800 800 800 800 Забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних та соціальних працівників, засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретровірусними препаратами МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань, Національна академія медичних наук, ДПтС, МВС України, Міноборони України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 8916,0 1783,2 1783,2 1783,2 1783,2 1783,2
Держслужба України соцзахворювань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Національна академія медичних наук 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПтС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Міноборони України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 8916,0 1783,2 1783,2 1783,2 1783,2 1783,2
Разом по завданню 8916,0 1783,2 1783,2 1783,2 1783,2 1783,2
III. Лікувальні заходи
Частка дітей (%) 100 100 100 100 100 Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до безперервної антиретровірусної терапії шляхом централізованої закупівлі препаратів для АРТ Держслужба України соцзахворювань, Національна академія медичних наук України, Благодійна організація 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 972825,2 80585,5 108617,6 163964,2 241174,7 378483,0
Частка дорослих (%) 50 60 70 75 80 Держслужба України соцзахворювань, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Національна академія медичних наук 95600,0 15933,3 17684,9 19436,4 21188,0 21357,2
всього з Держбюджету 1068425,2 96518,9 126302,6 183400,7 262362,7 399840,3
Глобальний фонд Благодійна організація 46837,5 6612,0 11642,0 17905,0 10678,5 0,00
Разом по завданню 1115262,7 103130,9 137944,6 201305,7 273041,2 399840,3
Частка обстежених (%) 100 100 100 100 100 Забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД МОЗ України, Держслужба України соцзахворювань, Національна академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Благодійна організація 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 652454,0 81515,3 97341,6 120587,6 152036,9 200972,7
Держслужба України соцзахворювань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Національна академія медичних наук України 9797,7 1632,9 1814,4 1995,7 2177,3 2177,3
Місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 4210,8 542,3 595,8 738,4 972,4 1361,9
всього з Держбюджету 666462,5 83690,5 99751,8 123321,7 155186,5 204511,9
Глобальний Фонд Благодійна організація 7245,0 1207,5 2012,5 2587,5 1437,5 0,00
Разом по завданню 673707,5 84898,2 101764,3 125909,2 156624,1 204511,9
Частка осіб, яким надали послуги з лікування (%) 50 60 70 75 80 Забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих МОЗ України, Національна академія медичних наук, Благодійна організація, Фонд 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 433170,6 37289,4 72753,3 66416,5 113535,3 143176,0
Національна академія медичних наук 37734,0 4234,5 8374,9 8374,9 8374,9 8374,9
всього з Держбюджету 470904,6 41524,1 81128,8 74791,4 121910,2 151550,9
Глобальний фонд Благодійна організація 3339,5 877,5 1080,0 1286,5 695,5 0,00
Фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом по завданню 474844,1 42401,4 82208,2 76077,9 122605,7 151550,9
Забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих МОЗ України, Благодійна організація 2009–2013
Забезпечення проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції МОЗ України 2009–2013 Державний бюджет МОЗ України 26246,2 4382,2 4832,4 5322,2 5854,7 5854,7
всього з Держбюджету 26246,2 4382,2 4832,4 5322,2 5854,7 5854,7
Разом по завданню 26246,2 4382,2 4832,4 5322,2 5854,7 5854,7
Кількість осіб, яким надано послуги з лікування Забезпечення проведення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії, замісної підтримувальної терапії, профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДПтС, Благодійна організація 2009 — 2013 Державний бюджет ДПтС 104798,4 17781,3 20809,3 21616,0 21766,6 22825,2
всього з Держбюджету 104798,4 17781,3 20809,3 21616,0 21766,6 22825,2
Глобальний фонд Благодійна організація 6382,5 1167,0 1791,0 2238,0 1186,5 0,00
Разом по завданню 111180,9 18948,3 22600,3 23854,0 22953,1 22825,2
Запровадження системи моніторингу лікування ВІЛ-інфекції МОЗ України 2009–2013
Кількість досліджень 200 290 400 550 700 Створення системи лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів МОЗ України, Благодійна організація 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 53295,0 4138,1 6071,2 7655,3 11310,1 24120,3
всього з Держбюджету 53295,0 4138,1 6071,2 7655,3 11310,1 24120,3
Глобальний фонд Благодійна організація 1735,1 672,0 676,0 343,0 43,5 0,00
Разом по завданню 55030,1 4810,1 6747,8 7998,3 11353,6 24120,0
Кількість центрів інтегрованих послуг Впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін’єкційних наркотиків МОЗ України, МОНмолодьспорт України, Фонд, Благодійна організація 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МОНмолодьспорт України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Глобальний фонд Благодійна організація 10705,5 3057,0 3230,0 2945,0 1473,0 0,00
Фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом по завданню 10705,5 3057,0 3230,0 2945,0 1473,0 0,00
IV. Заходи з догляду та підтримки
Кількість хоспісних ліжок 20 20 20 20 20 Прискорення темпів впровадження паліативної і хоспісної допомоги із забезпеченням засобів знеболення шляхом застосування наркотичних анальгетиків хворим на СНІД МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Глобальний фонд Благодійна організація 5532,5 1250,0 2007,5 1517,5 757,5 0,00
Разом по завданню 5532,5 1250,0 2007,5 1517,5 757,5 0,00
Частка ВІЛ-інфікованих осіб, охоплених послугами (%) Забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їхніх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для надання соціальних послуг МОЗ України, Благодійна організація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009 — 2013 Державний бюджет МОЗ України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Глобальний фонд Благодійна організація 50614,1 12205,0 15914,1 14852,5 7642,5 0,00
Разом по завданню 50614,1 12205,0 15914,1 14852,5 7642,5 0,00
Кількість дітей (осіб) Забезпечення соціального супроводу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів МОНмолодьспорт України, МОЗ України, Благодійна організація 2009 — 2013 Державний бюджет МОНмолодьспорт України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МОЗ України 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього з Держбюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Глобальний фонд Благодійна організація 13691,0 2996,0 4139,5 4344,0 2211,5 0,00
Разом по завданню 13691,0 2996,0 4139,5 4344,0 2211,5 0,00