Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік

Проект Державного бюджету України на 2012 рік
Розподіл видатків
Витяг

тис.грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 5 232 969,7 4 548 819,5 2 045 052,1 259 288,3 684 150,2 1 835 149,1 1 606 716,8 205 183,2 75 144,0 228 432,3 7 068 118,8
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 5 027 416,8 4 446 700,1 2 009 818,9 255 014,7 580 716,7 1 835 149,1 1 606 716,8 205 183,2 75 144,0 228 432,3 6 862 565,9
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 29 197,4 27 863,4 16 281,0 2 020,5 1 334,0 1 033,5 1 033,5 0,0 219,8 0,0 30 230,9
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури 66 486,5 103,8 0,0 75,2 66 382,7 23 899,7 0,0 0,0 0,0 23 899,7 90 386,2
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 682 297,9 682 297,9 714,0 0,0 0,0 1 112 079,9 972 288,9 0,0 0,0 139 791,0 1 794 377,8
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я 121 689,5 121 689,5 81 901,7 3 431,9 0,0 48 257,3 44 912,4 21 965,0 5 548,5 3 344,9 169 946,8
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 961 499,7 799 999,7 407 894,2 92 238,2 161 500,0 38 807,6 35 882,7 13 073,4 2 186,0 2 924,9 1 000 307,3
2301120 0941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 9 842,2 9 842,2 0,0 0,0 0,0 10 147,7 9 931,9 0,0 0,0 215,8 19 989,9
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 447 600,9 376 600,9 162 794,1 39 476,1 71 000,0 13 101,3 11 883,7 4 095,7 1 298,5 1 217,6 460 702,2
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 392 900,2 392 900,2 170 602,9 66 492,8 0,0 79 586,4 70 046,5 12 612,4 11 917,9 9 539,9 472 486,6
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 76 886,0 76 886,0 50 245,4 4 714,1 0,0 17 335,5 15 954,6 8 411,5 801,4 1 380,9 94 221,5
2301250 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд, дезінфекційні заходи та заходи по боротьбі з епідеміями 1 559 875,5 1 559 375,5 1 095 989,3 45 171,8 500,0 488 448,4 442 408,8 144 246,7 52 939,0 46 039,6 2 048 323,9
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів 178 118,7 178 118,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178 118,7
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 95 905,3 95 905,3 11 766,3 505,8 0,0 1 650,6 1 596,6 666,0 22,0 54,0 97 555,9
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 14 011,9 14 011,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 011,9
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 94 132,9 94 132,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 132,9
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 16 972,2 16 972,2 11 630,0 888,3 0,0 801,2 777,2 112,5 210,9 24,0 17 773,4
2301840 0942 Виконання робіт із будівництва об’єктів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 70 000,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0
2301850 0732 Реконструкція і розширення Національного інституту раку 200 000,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0
2301860 0732 Розроблення проектно-кошторисної документації та виконання робіт з реконструкції будівель та споруд Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантології ендокринних органів і тканин 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
2302000 Державна служба України з лікарських засобів 189 567,8 86 134,3 29 016,0 2 231,5 103 433,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189 567,8
2302010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів 189 567,8 86 134,3 29 016,0 2 231,5 103 433,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189 567,8
2303000 Державна служба України з контролю за наркотиками 12 884,3 12 884,3 4 299,6 1 864,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 884,3
2303010 0763 Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками 12 884,3 12 884,3 4 299,6 1 864,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 884,3
2304000 Державна санітарно-епідеміологічна служба України 1 490,5 1 490,5 1 015,2 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 490,5
2304010 0763 Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби 1 490,5 1 490,5 1 015,2 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 490,5
2305000 Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 1 610,3 1 610,3 902,4 122,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 610,3
2305010 0763 Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 1 610,3 1 610,3 902,4 122,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 610,3
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 2 810 584,9 2 237 084,9 0,0 0,0 573 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 810 584,9
2311000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 2 810 584,9 2 237 084,9 0,0 0,0 573 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 810 584,9
2311160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я 150 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0
2311190 0180 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на капітальний ремонт лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання 56 000,0 0,0 0,0 0,0 56 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 000,0
2311290 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров’я (придбання медичного автотранспорту та обладнання) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві 327 000,0 0,0 0,0 0,0 327 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327 000,0
2311300 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги 323 115,1 323 115,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 323 115,1
2311310 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для реалізації заходів державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру 1 763 969,8 1 763 969,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 763 969,8
2311320 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва 190 500,0 0,0 0,0 0,0 190 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190 500,0
6560000 Національна академія медичних наук України 2 174 750,7 1 036 694,0 416 285,4 85 166,1 1 138 056,7 70 198,3 27 687,6 3 285,4 7 416,9 42 510,7 2 244 949,0
6561040 0750 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури 222 230,8 269,7 0,0 136,7 221 961,1 40 472,2 0,0 0,0 0,0 40 472,2 262 703,0
6561060 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України 1 287 759,8 1 025 759,8 412 372,2 84 875,2 262 000,0 29 714,1 27 675,6 3 285,4 7 416,9 2 038,5 1 317 473,9
6561090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України 10 664,5 10 664,5 3 913,2 154,2 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 10 676,5
6561850 0732 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для об’єктів, що відносяться до сфери управління Академії Медичних наук України 654 095,6 0,0 0,0 0,0 654 095,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 654 095,6
3104000 Державна адміністрація залізничного транспорту 796 423,4 796 423,4 501 269,8 21 427,8 0,0 243 446,7 234 767,4 37 320,7 36 188,6 8 679,3 1 039 870,1
3104040 0731 Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 708 966,4 708 966,4 501 269,8 21 427,8 0,0 194 772,7 186 975,4 37 320,7 36 188,6 7 797,3 903 739,1
3202060 0763 Міністерство надзвичайних ситуацій України Державне агентство України з управління зоною відчуження Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 21 300,0 13 740,0 0,0 0,0 7 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 300,0
1001100 0721 Міністерство внутрішніх справ УкраїниМедичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 425 071,5 425 071,5 242 193,9 48 130,9 0,0 129 469,3 118 118,7 27 457,8 14 467,6 11 350,6 554 540,8
6521050 0734 Служба безпеки України Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України 134 339,8 134 339,8 72 972,2 10 160,0 0,0 101 326,0 91 072,2 18 473,1 10 789,1 10 253,8 235 665,8
6540000 Національна академія наук України 2 496 456,6 195 381,9 90 792,0 8 129,6 2 301 074,7 539 409,0 10 495,1 822,5 1 130,2 528 913,9 3 035 865,6
6541100 0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 35 800,0 35 800,0 18 715,4 3 177,9 0,0 902,2 900,7 439,7 108,9 1,5 36 702,2