Проcмотреть всю запись

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Витяг

з/пМетаЗміст завдання та заходиВідповідальний за виконанняСтрок виконанняІндикатор виконання
III. Реформа медичного обслуговування
Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування
Реалізація пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві
28 Модернізація первинної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві (далі — пілотні регіони) 28.1. Оснащення в пілотних регіонах закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу (амбулаторій загальної практики -сімейної медицини, фельдшерсько-акушерських пунктів тощо), відповідно до табелів матеріально-технічного оснащення за рахунок субвенції з державного бюджету та інших джерел МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації вересень Повне оснащення 60% закладів, зазначених у підпункті 28.1, відповідно до визначеної потреби
28.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження положення про електронний реєстр пацієнтів та плану заходів із створення електронного реєстру пацієнтів у пілотних регіонах з урахуванням завдання щодо впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, передбаченого підпунктом 61.1 Прем’єр-міністр України, МОЗ України,Мінсоцполітики України,Мін’юст України, Мінфін України,НКРЗІ березень Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 28.2
28.3. Затвердження порядку ведення електронного реєстру пацієнтів, передбачивши процедуру уточнення списку прикріплених до центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги осіб МОЗ України,МінсоцполітикиУкраїни,НКРЗІ квітень Видання нормативно-правового акта, зазначеного у підпункті 28.3
28.4. Впровадження електронного реєстру пацієнтів у пілотних регіонах Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації вересень Охоплення електронним реєстром пацієнтів не менше 80% пацієнтів, які проживають у пілотних регіонах
28.5. Реалізація у пілотних регіонах нового фінансового механізму використання бюджетних коштів для надання первинної медичної допомоги, в тому числі шляхом запровадження укладання договорів про медичне обслуговування населення на2012 рік МОЗ України,Вінницька,Дніпропетровська,Донецька обласні,Київська міськадержавніадміністрації березень Укладення у пілотних регіонах 100% договорів із центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги
28.6. Укладання у пілотних регіонах договорів про медичне обслуговування населення на 2013 рік Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації грудень Укладення у пілотних регіонах 100% договорів із центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
28.7. Видання Кабінетом Міністрів України акта про деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, в якому передбачити порядок визначення фонду оплати праці медичних працівників центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги відповідно до кількості населення, що ними обслуговується, та порядку оплати праці таких працівників залежно від обсягу та якості наданої медичної допомоги Прем’єр-міністр України, МОЗ України, Мінсоцполітики України, Мінфін України березень Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 28.7
28.8. Запровадження нових умов оплати праці медичних працівників залежно від обсягу та якості наданої медичної допомоги та видання відповідних методичних рекомендацій, у тому числі щодо роботи на першому етапі, в умовах підготовки і налаштування роботи електронного реєстру пацієнтів у пілотних регіонах МОЗ України, Мінфін України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації квітень Збільшення середньої заробітної плати медичних працівників центрів первинної медичної(медико-санітарної) допомоги на 25% порівняно з 2011 роком
28.9. Організація у пілотних регіонах проведення медичного огляду населення, прикріпленого до центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги МОЗ України,Вінницька,Дніпропетровська,Донецька обласні,Київська міськадержавніадміністрації грудень Охоплення у пілотних регіонах оглядом 100% пацієнтів, що звернулися до центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
28.10. Запровадження з використанням дистанційних методів (у тому числі через мережу Інтернет) нових програм із перепідготовки лікарів-терапевтів дільничних та лікарів-педіатрів дільничних для отримання спеціальності «лікар загальної практики — сімейний лікар» МОЗ України,МОНмолодьспортУкраїни квітень Оптимізація у пілотних регіонах строку перепідготовки за спеціальністю «загальна практика — сімейна медицина»
28.11. Забезпечення у пілотних регіонах укомплектованості центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги лікарями загальної практики — сімейними лікарями МОЗ України,МОНмолодьспортУкраїни,Вінницька,Дніпропетровська,Донецька обласні,Київська міськадержавніадміністрації грудень Збільшення у пілотних регіонахукомплектованості посад у центрах первинної медичної (медико-санітарної) допомоги не менше ніжна 15%
28.12. Затвердження у пілотних регіонах регіональних програм «місцевих» стимулів для медичних працівників на 2012 рік Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації березень Затвердження регіональних програм, зазначених у підпункті 28.12
28.13. Проведення у пілотних регіонах навчань (тренінгів) керівників та працівників фінансово-економічного профілю центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги відповідно до визначеної потреби МОЗ України,Мінфін України,МОНмолодьспортУкраїни,Вінницька,Дніпропетровська,Донецька обласні,Київська міськадержавні адміністрації квітень Проведення у пілотних регіонах навчань фахівців, зазначених у підпункті 28.13
29 Модернізація вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в пілотних регіонах 29.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку створення госпітальних округів Прем’єр-міністр України, МОЗ України березень Видання нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 29.1
29.2. Затвердження порядку складання планів-схем госпітальних округів, включаючи підготовку плану перспективного розвитку закладів охорони здоров’я МОЗ України у місячний строк після видання акта Кабінету Міністрів України про порядок створення госпітальних округів Видання акта Міністерства охорони здоров’я України з питань, зазначених у підпункті 29.2
29.3. Затвердження планів-схем госпітальних округів у пілотних регіонах з урахуванням планів перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров’я Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державніадміністрації листопад Затвердження планів-схем госпітальних округів у пілотних регіонах
29.4. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку проведення інвентаризації високовартісного обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання тощо) Прем’єр-міністр України, МОЗ України, Мінінфраструктури України, Національна академія медичних наук України (за згодою) березень Видання нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 29.4
29.5. Проведення інвентаризації високовартісного обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в пілотних регіонах МОЗ України, Мінінфраструктури України, Національна академія медичних наук України (за згодою), Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації липень Подання до Міністерства охорони здоров’я України звітів за результатами інвентаризації
29.6. Визначення обсягу ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах, на підставі результатів інвентаризації, медичних потреб та обсягу надання медичної допомоги в межах госпітального округу Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації липень Подання бюджетного запиту з урахуванням потреб у ресурсному забезпеченні закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах
29.7. Створення у пілотних регіонах закладів охорони здоров’я нового типу, що входять до складу госпітального округу Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації грудень Створення у пілотних регіонах закладів охорони здоров’я нового типу
29.8. Проведення навчань (тренінгів) керівників та працівників фінансово-економічного профілю для забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я, що входять до складу госпітального округу МОЗ України,Мінфін України,МОНмолодьспортУкраїни,Вінницька,Дніпропетровська,Донецька обласні,Київська міськадержавніадміністрації вересень Проведення навчань (тренінгів) фахівців, зазначених у підпункті 29.8, відповідно до визначеної потреби
30 Модернізація екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах 30.1. Затвердження з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах, передбачивши, зокрема, створення у 2012 році у відповідних регіонах централізованих оперативно-диспетчерських служб МОЗ України,Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державніадміністрації березень Затвердження планів, зазначених у підпункті 30.1
30.2. Створення у кожному пілотному регіоні центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею його відділень та пунктів тимчасового базування виїзних бригад швидкої медичної допомоги або станцій, підстанцій швидкої медичної допомоги Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державніадміністрації квітень Завершення формування мережі екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах
30.3. Створення у кожному пілотному регіоні централізованої оперативно-диспетчерської служби для забезпечення діяльності системи надання екстреної медичної допомоги Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державніадміністрації липень Створення і оснащення централізованої оперативно-диспетчерської служби у пілотних регіонах
30.4. Створення у пілотних регіонах умов для забезпечення прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта у строк не більш як 20 хвилин Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації грудень Збільшення у пілотних регіонах на 25% кількості викликів, що виконані в межах нормативу прибуття
31 Модернізація третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у пілотних регіонах 31.1. Визначення за результатами спеціалізації закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, створення госпітальних округів, а також визначення з урахуванням медичних потреб у третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі необхідного ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають у пілотних регіонах третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (наявність приміщень, обладнання, кадрового потенціалу та обсяги фінансування) МОЗ України,Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації грудень Подання до Міністерства охорони здоров’я України звітів щодо необхідного ресурсногозабезпечення закладів, зазначених у підпункті 31.1
31.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку проведення інвентаризації високовартісного обладнання (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання тощо) в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров’я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах Прем’єр-міністр України, МОЗ України, Мінінфраструктури України, Національна академія медичних наук України (за згодою) березень Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 31.2
31.3. Проведення інвентаризації високовартісного обладнання в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров’я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу в пілотних регіонах МОЗ України,МінінфраструктуриУкраїни,МОНмолодьспорт України, Національна академія медичних наук України (за згодою), Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації липень Подання до Міністерства охорони здоров’я України звітів за результатами інвентаризації, зазначеної у підпункті 31.3
32 Завершення реорганізації первинної медичної допомоги 32.1. Затвердження з урахуванням досвіду пілотних регіонів (зокрема щодо підготовки плану перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров’я) методичних рекомендацій стосовно модернізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу МОЗ України березень Видання акта Міністерства охорони здоров’я України з питань, зазначених у підпункті 32.1
32.2. Затвердження з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, з визначенням кількості необхідних центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та їх штатної чисельності МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,Севастопольська міська державні адміністрації березень Затвердження планів, зазначених у підпункті 32.2
32.3. Моніторинг стану виконання регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, та їх оцінка МОЗ України липень, грудень Підготовка за результатами моніторингу звіту про виконання планів, зазначених у підпункті 32.3
32.4. Формування мережі центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у регіонах згідно із затвердженими регіональними планами Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,Севастопольська міська державні адміністрації грудень Виконання не менше ніж на 80% регіонального плану, завдань з формування мережі центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
32.5. Визначення обсягу фінансування центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та підготовка пропозицій щодо вдосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів», у частині розрахунку видатків на охорону здоров’я Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,Севастопольська міська державні адміністрації травень Подання до Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства фінансів України пропозицій щодо обсягу фінансування центрів, зазначених у підпункті 32.5
33 Підготовка до модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 33.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров’я Прем’єр-міністр України, МОЗ України квітень Прийняття Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров’я
33.2. Затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та підготовки плану перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров’я МОЗ України березень Видання наказу Міністерства охорони здоров’я України, зазначеного у підпункті 33.2
33.3. Проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, підготовка планів перспективного розвитку закладів охорони здоров’я та уточнення проектів планів-схем госпітальних округів МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації грудень Видання наказу Міністерства охорони здоров’я України, зазначеного у підпункті 33.3
34 Підготовка до модернізації екстреної медичної допомоги та створення системи екстреної медичної допомоги 34.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги Прем’єр-міністр України, МОЗ України березень Прийняття Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги
34.2. Затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення МОЗ України квітень Видання наказу Міністерства охорони здоров’я зазначеного у підпункті 34.2України,
34.3. Проведення оцінки стану надання екстреної медичної допомоги та її ресурсного забезпечення Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації липень Підготовка за результатами проведеної оцінки стану надання екстреноїмедичної допомоги та її ресурсного забезпечення аналітичних звітів і пропозицій щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, що забезпечують надання екстреної медичної допомоги, та забезпечення внесення таких пропозицій на розгляд відповідних органів місцевого самоврядування
34.4. Затвердження регіональних планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,Севастопольська міська державні адміністрації у строк, визначений Законом України про загально­державну систему надання екстреної медичної допомоги Затвердження регіональних планів розвитку системи екстреної медичної допомоги
35 Посилення кадрового забезпечення органів виконавчої влади щодо управління процесами реформування медичного обслуговування 35.1. Проведення навчань (тренінгів) працівників управлінь охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій та Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим щодо роботи у нових умовах за напрямами:
  • економіко-фінансова діяльність;
  • кадрова політика, менеджмент та управління кадрами;
  • організаційно-методична робота
МОЗ України, Мінфін України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,Севастопольська міська державні адміністрації жовтень Затвердження планів навчань (тренінгів) відповідних працівників та забезпечення їх виконання
Підвищення якості медичних послуг на загальнодержавному рівні
36 Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я 36.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо підняття престижності праці медичних працівників закладів охорони здоров’я у сільській місцевості Прем’єр-міністр України, МОЗ України вересень Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 36.1
36.2. Затвердження перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина» на період до 2015 року у розрізі регіонів МОЗ України,МОНмолодьспортУкраїни,Рада міністрівАвтономноїРеспубліки Крим,обласні, Київська,Севастопольськаміські державніадміністрації квітень Затвердження перспективних планів підготовки та перепідготовки лікарів
36.3. Забезпечення виконання у 2012 році перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів загальної практики — сімейних лікарів у пілотних регіонах МОЗ України,МОНмолодьспортУкраїни,Рада міністрівАвтономноїРеспубліки Крим,обласні, Київська,Севастопольськаміські державніадміністрації грудень Забезпечення підготовки та перепідготовки запланованої кількості лікарів
37 Спрощення порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я 37.1. Видання Кабінетом Міністрів України постанови щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» (стосовно приведення Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я у відповідність із Основами законодавства України про охорону здоров’я) Прем’єр-міністр України, МОЗ України жовтень Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 37.1
Підвищення ефективності державного фінансування
38 Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 38.1. Запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі та елементів середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів для сфери охорони здоров’я
38.1.1. Розроблення та затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі «Охорона здоров’я», зокрема бюджетних програм щодо фінансування первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги МОЗ України, Мінфін України березень Видання спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства фінансів України з питань, зазначених у підпункті 38.1.1Затвердження бюджетних програм щодо фінансування первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної(високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги
38.1.2. Залучення районних бюджетів та бюджетів міст в рамках реалізації пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я до запровадження елементів програмно-цільового методу у бюджетному процесі для сфери охорони здоров’я Мінфін України, МОЗ України,Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації травень Залучення районних бюджетів та бюджетів міст пілотних регіонів до запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі для сфери охорони здоров’я
38.1.3. Проведення навчання фахівців системи охорони здоров’я в пілотних регіонах щодо застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі для системи охорони здоров’я Мінфін України, МОЗ України березень -вересень Забезпечення навчання запланованої кількості фахівців
38.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про загальнодержавну програму «Здоров’я 2020: український вимір» Прем’єр-міністрУкраїни,МОЗ України,МОНмолодьспортУкраїни травень Прийняття Закону України про загальнодержавну програму «Здоров’я 2020: український вимір»
39 Застосування інноваційних та інформаційних технологій у сфері охорони здоров’я 39.1. Оптимізація обліково-статистичної звітності у сфері охорони здоров’я МОЗ України, Держстат України вересень Скорочення на 25% форм обліково-статистичної звітності у сфері охорони здоров’я
39.2. Проведення інвентаризації ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я для запровадження системи електронного документообігу у сфері охорони здоров’я, зокрема електронного обігу медичних форм МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації квітень Подання до Міністерства охорони здоров’я України звітів за результатами інвентаризації, зазначеної у підпункті 39.2
39.3. Запровадження у сфері охорони здоров’я системи електронного документообігу, зокрема електронного обігу медичних форм МОЗ України, Мін’юст України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації вересень Запровадження системи електронного документообігу у сфері охорони здоров’я
40 Забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами і виробами медичного призначення 40.1. Нормативне врегулювання питань забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами і виробами медичного призначення, передбачивши, зокрема:
  • створення системи використання при закупівлях, в тому числі централізованих, лікарських засобів та виробів медичного призначення зареєстрованих цін на ці види продукції;
  • запровадження диференційованих граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок на лікарські засоби залежно від їх вартості;
  • удосконалення системи призначення та відпуску лікарських засобів (рецептурний відпуск);
  • методи планування та розрахунку кількості лікарських засобів, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів для забезпечення визначених груп населення на основі відповідних реєстрів;
  • поступове впровадження відшкодування коштів на придбання окремих лікарських засобів та виробів медичного призначення (з урахуванням категорій населення, видів захворювань і переліку лікарських засобів, вартість яких може бути компенсована)
Прем’єр-міністр України, МОЗ України серпень Видання актів Кабінету Міністрів України, зазначених у підпункті 40.1
41 Дерегуляція підприємницької діяльності у сфері лікарських засобів та виробів медичного призначення 41.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо спрощення процедури державної реєстрації виробів медичного призначення Прем’єр-міністр України, МОЗ України травень Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 41.1
42 Запровадження в Україні чинних у Європейському Союзі вимог щодо належних фармацевтичних практик 42.1. Видання Кабінетом Міністрів України постанови про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 376, щодо приведення його у відповідність із вимогами статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» Прем’єр-міністр України, МОЗ України червень Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 42.1
42.2. Видання Кабінетом Міністрів України постанови щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну», щодо унеможливлення обігу на території України неякісних лікарських засобів, зокрема тих, що виготовлені без дотримання умов належної виробничої практики Прем’єр-міністр України, МОЗ України липень Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 42.2
43 Підвищення ефективності лабораторного контролю 43.1. Дооснащення лабораторій територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів відповідно до вимог керівного документа Всесвітньої організації охорони здоров’я QAS/09.296 Rev.1 та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я МОЗ України листопад Забезпечення дооснащення лабораторій відповідно до обґрунтованих потреб
Глава Адміністрації Президента України

С. Льовочкін