ПОШУК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, НА ЯКІ ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗМІНИ ОПТОВО-ВІДПУСКНИХ ЦІН

Додаток
до Наказу Міністерства охорони здоров’я
від 06.04.2012 №246

Відомості про зареєстровані оптово-відпускні ціни на вироби медичного призначення станом на 06.04.2012,
які вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення

Назва виробу медичного призначення, тип, вид, марка тощо Код згідно 3 УКТЗЕД Сфера застосування виробу медичного призначення Модифікація* або комплектуючі** виробу медичного призначення Клас виробу медичного призначення залежно від потенційного ризику застосування Найменування виробника, країна Номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення Дата закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення Зареєстрована оптово-відпускна ціна виробу медичного призначення вітчизняного та/ або іноземного виробництва, гри. Зареєстрована оптово-відпускна ціна виробу медичного призначення іноземного виробництва в іноземній валюті Офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про реєстрацію оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення
1234567891011

«АНТИ-НВсоге-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення сумарних антитіл до соге-антигену вірусу гепатиту В (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«АНТИ-НВсоге-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення сумарних антитіл до соге-антигену вірусу гепатиту В (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

612,00

‘»НВcore-ІgM-MБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу М до соге-антигену вірусу гепатиту В (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002: 2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

»НВ core-IgM-MБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу М до core-антигену вірусу гепатиту В (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002: 2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

864,00

«ВГС-підтверджуючий -МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення та підтвердження наявності антитіл до окремих антигенів вірусу гепатиту С (core NS3, NS4, NS5) (24 дослідження) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію № 7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002: 2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ВГС-підтверджуючий -МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення та підтвердження наявності антитіл до окремих антигенів вірусу гепатиту С (core, NS3, NS4, NS5) (24 дослідження) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію № 7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

654,00

«ВГС-IgM-MБA» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу М до соге-антигену вірусу гепатиту С (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію № 7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«BГC-IgM-MБA» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу М до соrе-антигену вірусу гепатиту С (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію № 7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002: 2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18. 07. 2013

864, 00

«Kpacнyxa-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для кількісного визначення антитіл класу G до вірусу краснухи (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002: 2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«KpacHyxa-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для кількісного визначення антитіл класу G до вірусу краснухи (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002: 2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18. 07. 2013

738, 00

«Краснуха-IgM-MБA» Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу М до вірусу краснухи (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002: 2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Краснуха-IgM-MБA» Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу М до вірусу краснухи (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002: 2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

810,00

«Toкco-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для кількісного визначення антитіл класу G до Toxoplasma gondii (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Toкco-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для кількісного визначення антитіл класу G до Toxoplasma gondii (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

738,00

«Токсо-IgM-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу М до Toxoplasma gondii (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Токсо-IgM-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу М до Toxoplasma gondii (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

774,00

«ЦMB-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для кількісного визначення антитіл класу G до цитомегаловірусу (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ЦMB-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для кількісного визначення антитіл класу G до цитомегаловірусу (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

738,00

Тест-смужки «Акку-Чек Актив» Глюкоза №50, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію №6922/2007 від 04 вересня 2007р. Набори для контролю рівня глюкози у крові: «ACCU СНЕК® Active», «ACCU СНЕК® Go», 1 уп. — 50 шт.

9027500000, згідно реєстраційного свідоцтва. 3822000000, згідно декларації митної вартості

контроль рівня глюкози у крові In vitro діагностика

Тест-смужки «Акку-Чек Актив» Глюкоза №50, згідно Додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію №6922/2007 від 04 вересня 2007р. Набори для контролю рівня глюкози у крові: «ACCU СНЕК® Active», «ACCU СНЕК® Go», 1 уп. — 50 шт.

ROCHE Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116 D-68305 Mannheim, Germany; Sanmina-SCI Plant 450, Rathealy Road Fermoy, Co. Cork,Ireland

6922/2007

04.09.2012

166,40

16,00 Євро

10,400323

Тест-смужки «Акку-Чек Перформа» №50, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію №8340/2008 від 04 листопада 2011р. Набір для контролю рівня глюкози у крові: «ACCU СНЕК® Performa», 1 уп. 50 шт.

9027500000, згідно реєстраційного свідоцтва 3822000000, згідно декларації митної вартості

контроль рівня глюкози у крові In vitro діагностика

Тест-смужки «Акку-Чек Перформа» №50, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію №8340/2008 від 04 листопада 2011р. Набір для контролю рівня глюкози у крові: «ACCU СНЕК® Performa», 1 уп. -50 шт.

ROCHE Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116 D-68305 Mannheim, Germany; Roche Diagnostics Corporation, Inc. 9115 Hague Road. IN 46250-0457 Indianapolis, USA; Sanmina-SCI Corporation 13000 South Memorial Parkway, Huntsville, AL35807, USA

8340/2008

05.11.2013

176,80

17,00 Євро

10,400323

Набір для внутрішньо лабораторного контролю якості ІФА «Сироватка, що містить антитіла до BIЛ-1» (ВЛК анти-BIЛ-1) згідно з додатком 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10719/2011 від 05.08.2011р. «Тест-системи імуноферментні для діагностики та підтвердження вірусу імунодефіциту людини»

3002 10 99 00

Засіб для діагностики in vitro

Набір для внутрішньо лабораторного контролю якості ІФА «Сироватка, що містить антитіла до ВІЛ-1» (ВЛК анти-ВІЛ 1) згідно з додатком 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10719/2011 від 05.08.2011р. «Тест-системи імуноферментні для діагностики та підтвердження вірусу імунодефіциту людини»

ЗАТ «Вектор-Бест», Російська Федерація

10719/2011

05.08.2016

463,13

1760,00 рос. руб

0,26314

Набір реагентів для імуноферментного виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів «КомбіБест анти-ВІЛ-1+2» комплект №2, 96 досліджень згідно з додатком 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10719/2011 від 05.08.2011р. «Тест-системи імуноферментні для діагностики та підтвердження вірусу імунодефіциту людини»

3002 10 99 00

Засіб для діагностики in vitro

Набір реагентів для імуноферментного виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів «КомбіБест анти-ВІЛ-1+2» комплект №2, 96 досліджень згідно з додатком 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10719/2011 від 05.08.2011р. «Тест-системи імуноферментні для діагностики та підтвердження вірусу імунодефіциту людини»

ЗАТ «Вектор-Бест», Російська Федерація

10719/2011

05.08.2016

489,18

1859,00 рос. руб

0,26314

Набір реагентів для імуноферментного виявлення сумарних антитіл до ВІЛ-1,2 «УніБест ВІЛ-1,2 AT» комплект №2, 96 досліджень згідно з додатком 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10719/2011 від 05.08.2011р. «Тест-системи імуноферментні для діагностики та підтвердження вірусу імунодефіциту людини»

3002 10 99 00

Засіб для діагностики in vitro

Набір реагентів для імуноферментного виявлення сумарних антитіл до ВІЛ-1,2 «УніБест ВІЛ-1,2 AT» комплект №2, 96 досліджень згідно з додатком 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10719/2011 від 05.08.2011р. «Тест-системи імуноферментні для діагностики та підтвердження вірусу імунодефіциту людини»

ЗАТ «Вектор-Бест», Російська Федерація

10719/2011

05.08.2016

581,80

2211,00 рос. руб

0,26314

Набір реагентів для імуноферментного виявлення антитіл до ВІЛ-1,2 та антигену р24 ВІЛ-1 (КомбіБест ВІЛ-1,2 АГ/AT) комплект №2, 96 досліджень згідно з додатком 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10719/2011 від 05.08.2011р. «Тест-системи імуноферментні для діагностики та підтвердження вірусу імунодефіциту людини»

3002 10 99 00

Засіб для діагностики in vitro

Набір реагентів для імуноферментного виявлення антитіл до ВІЛ-1,2 та антигену р24 ВІЛ-1 (КомбіБест ВІЛ-1,2 АГ/AT) комплект №2, 96 досліджень згідно з додатком 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10719/2011 від 05.08.2011р. «Тест-системи імуноферментні для діагностики та підтвердження вірусу імунодефіциту людини»

ЗАТ «Вектор-Бест», Російська Федерація

10719/2011

05.08.2016

1130,32

4295,50 рос. руб

0,26314

Набір реагентів для імуноферментного виявлення та підтверждення наявності антигена р24 ВІЛ-1 «ВІЛ-1 р24-антиген-ІФА-БЕСТ», 96 досліджень, згідно з додатком 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10719/2011 від 05.08.2011р. «Тест-системи імуноферментні для діагностики та підтвердження вірусу імунодефіциту людини»

3002 10 99 00

Засіб для діагностики in vitro

Набір реагентів для імуноферментного виявлення та підтверждення наявності антигена р24 ВІЛ-1 «ВІЛ-1 р24-антиген-ІФА-БЕСТ», 96 досліджень, згідно з додатком 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10719/2011 від 05.08.2011р. «Тест-системи імуноферментні для діагностики та підтвердження вірусу імунодефіциту людини»

ЗАТ «Вектор-Бест», Російська Федерація

10719/2011

05.08.2016

1582,45

6013,70 рос. руб

0,26314

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Green (Kodak MXG) 13x18 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

3701 10 10 00

Медична практика

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Green (Kodak MXG) 13x18 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

І

Carestream Health, Inc Сполучені Штати Америки, Soluciones Medicas Exportacion S. De R.L. de C.V., Мексика, Fotochemische Werke GmbH, Німеччина

6925/2007

04.09.2012

116,89 за 100 аркушів плівки

14,63 дол. США

7,9897

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Green (Kodak MXG) 18x24 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

3701 10 10 00

Медична практика

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Green (Kodak MXG) 18x24 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

І

Carestream Health, Inc Сполучені Штати Америки, Soluciones Medicas Exportacion S. De R.L. de C.V., Мексика, Fotochemische Werke GmbH, Німеччина

6925/2007

04.09.2012

215,72 за 100 аркушів плівки

27,00 дол. США

7,9897

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Green (Kodak MXG) 24x30 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

3701 10 10 00

Медична практика

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Green (Kodak MXG) 24x30 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

І

Carestream Health, Inc Сполучені Штати Америки, Soluciones Medicas Exportacion S. De R.L. de C.V., Мексика, Fotochemische Werke GmbH, Німеччина

6925/2007

04.09.2012

359,54 за 100 аркушів плівки

45,00 дол. США

7,9897

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Green (Kodak MXG) 30x40 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

3701 10 10 00

Медична практика

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Green (Kodak MXG) 30x40 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

І

Carestream Health, Inc Сполучені Штати Америки, Soluciones Medicas Exportacion S. De R.L. de C.V., Мексика, Fotochemische Werke GmbH, Німеччина

6925/2007

04.09.2012

599,23 за 100 аркушів плівки

75,00 дол. США

7,9897

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Green (Kodak MXG) 35x35 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

3701 10 10 00

Медична практика

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Green (Kodak MXG) 35x35 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

І

Carestream Health, Inc Сполучені Штати Америки, Soluciones Medicas Exportacion S. De R.L. de C.V., Мексика, Fotochemische Werke GmbH, Німеччина

6925/2007

04.09.2012

611,69 за 100 аркушів плівки

76,56 дол. США

7,9897

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Green (Kodak MXG) 3 5x43 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

3701 10 10 00

Медична практика

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Green (Kodak MXG) 3 5x43 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

І

Carestream Health, Inc Сполучені Штати Америки, Soluciones Medicas Exportacion S. De R.L. de C.V., Мексика, Fotochemische Werke GmbH, Німеччина

6925/2007

04.09.2012

751,51 за 100 аркушів плівки

94,06 дол. США

7,9897

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Blue (Kodak MXB) 13x18 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

3701 10 10 00

Медична практика

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Blue (Kodak MXB) 13x18 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

І

Carestream Health, Inc Сполучені Штати Америки, Soluciones Medicas Exportacion S. De R.L. de C.V., Мексика, Fotochemische Werke GmbH, Німеччина

6925/2007

04.09.2012

116,89 за 100 аркушів плівки

14,63 дол. США

7,9897

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Blue (Kodak MXB) 18x24 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

3701 10 10 00

Медична практика

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Blue (Kodak MXB) 18x24 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

І

Carestream Health, Inc Сполучені Штати Америки, Soluciones Medicas Exportacion S. De R.L. de C.V., Мексика, Fotochemische Werke GmbH, Німеччина

6925/2007

04.09.2012

215,72 за 100 аркушів плівки

27,00 дол. США

7,9897

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Blue (Kodak MXB) 18x43 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

3701 10 10 00

Медична практика

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Blue (Kodak MXB) 18x43 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

І

Carestream Health, Inc Сполучені Штати Америки, Soluciones Medicas Exportacion S. De R.L. de C.V., Мексика, Fotochemische Werke GmbH, Німеччина

6925/2007

04.09.2012

386,54 за 100 аркушів плівки

48,38 дол. США

7,9897

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Blue (Kodak MXB) 24x30 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

3701 10 10 00

Медична практика

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Blue (Kodak MXB) 24x30 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

І

Carestream Health, Inc Сполучені Штати Америки, Soluciones Medicas Exportacion S. De R.L. de C.V., Мексика, Fotochemische Werke GmbH, Німеччина

6925/2007

04.09.2012

359,54 за 100 аркушів плівки

45,00 дол. США

7,9897

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Blue (Kodak MXB) 30x40 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

3701 10 10 00

Медична практика

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Blue (Kodak MXB) 30x40 см згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

І

Carestream Health, Inc Сполучені Штати Америки, Soluciones Medicas Exportacion S. De R.L. de C.V., Мексика, Fotochemische Werke GmbH, Німеччина

6925/2007

04.09.2012

599,23 за 100 аркушів

75,00 дол. США

7,9897

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Blue (Kodak MXB) 35x43 cm згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

3701 10 10 00

Медична практика

Плівка Kodak Medical X-ray General Purpose Blue (Kodak MXB) 35x43 см згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6925/2007 від 11.03.2011

І

Carestream Health, Inc Сполучені Штати Америки, Soluciones Medicas Exportacion S. De R.L. de C.V., Мексика, Fotochemische Werke GmbH, Німеччина

6925/2007

04.09.2012

751,51 за 100 аркушів

94,06 дол. США

7,9897

Плівка Kodak MIN-R S 18x24 см по 100 аркушів згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

3701 10 10 00; 3702 10 00 00

Медична практика

Плівка Kodak MIN-R S 18x24 см по 100 аркушів згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

ІІа

ТОВ «Лізоформ Медікал»,Україна

2882/2004

13.05.2014

1070,00

Плівка Kodak MIN-R S 24x30 см по 100 аркушів згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

3701 10 10 00; 3702 10 00 00

Медична практика

Плівка Kodak MIN-R S 24x30 см по 100 аркушів згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

ІІа

ТОВ «Лізоформ Медікал»,Україна

2882/2004

13.05.2014

1770,00

Плівка флюорографічна медична Kodak PFH-T Film 110 х 30,5см (плівка розміром 110 х 30,5 см в рулоні) згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

3702 10 00 00; 3701 10 10 00

Медична практика

Плівка флюорографічна медична Kodak PFH-T Film 110 х 30,5см (плівка розміром 110 х 30,5 см в рулоні) згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

ІІа

ТОВ «Лізоформ Медікал»,Україна

2882/2004

13.05.2014

595,00 гр н/рулон

Плівка радіографічна медична RETINA XGM З0 х 40см по 2 аркуші згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

3701 10 10 00; 3702 10 00 00

Медична практика

Плівка радіографічна медична RETINA XGM ЗО х 40см по 2 аркуші згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

ІІа

ТОВ «Лізоформ Медікал»,Україна

2882/2004

13.05.2014

36,30

Плівка флюорографічна медична Kodak PFH-T Film 70 х 30,5см (плівка розміром 70 х 30,5 см в рулоні) згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

3702 10 00 00; 3701 10 10 00

Медична практика

Плівка флюорографічна медична Kodak PFH-T Film 70 х 30,5см (плівка розміром 70 х 30,5 см в рулоні) згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

ІІа

ТОВ «Лізоформ Медікал»,Україна

2882/2004

13.05.2014

410,00 гр н/рулон

Марля медична вибілена Віола в рулоні (тканина полотняного переплетення) згідно свідоцтва про державну реєстрацію № 7549/2008 від 29.02.2008 (довжина 1000 м., ширина 90 см)

5208 21 10 00

Медична практика

Марля медична вибілена Віола в рулоні (тканина полотняного переплетення) згідно свідоцтва про державну реєстрацію № 7549/2008 від 29.02.2008 (довжина 1000 м., ширина 90 см)

І

Jiangsu Province Jianerkang Medical Dressing Co., Ltd, Китай

7549/2008

28.02.2013

2,317

0,29

7,9898

Набір реагентів для кількісного визначення глюкози глюкозооксидазним методом (Хромоглюкоза +) (згідно додатка №1 до свідоцтва про державну реєстрацію № 8355/2008 по ТУ У 24.4-13806590-001:2008)

3822 00 00 00

Застосування у медичній практиці для лабораторної діагностики in vitro

Набір реагентів для кількісного визначення глюкози глюкозооксидазним методом (Хромоглюкоза +) (згідно додатка № 1 до свідоцтва про державну реєстрацію № 8355/2008 по ТУ У 24.4-13806590-001:2008)

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «АСТЕР», Україна

8355/2008

03.12.2013

14,00

Набір реагентів для кількісного визначення холестеролу ферментативним методом (Хромохолестерол) (згідно додатка №1 до свідоцтва про державну реєстрацію № 8354/2008 по ТУ У 24.4-13806590-002:2008)

3822 00 00 00

Застосування у медичній практиці для лабораторної діагностики in vitro

Набір реагентів для кількісного визначення холестеролу ферментативним методом (Хромохолестерол) (згідно додатка №1 до свідоцтва про державну реєстрацію № 8354/2008 по ТУ У 24.4-13806590-002:2008)

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «АСТЕР», Україна

8354/2008

03.12.2013

60,00

Набір реагентів для кількісного визначення глюкози глюкозооксидазним методом (Хромоглюкоза +) (ферментно-хромогенна суміш -10 таблеток, антикоагулянт -10 таблеток, калібратор (розчин глюкози)- 1 флакон об’ємом 2мл (згідно додатка №1 до свідоцтва про державну реєстрацію № 8355/2008 по ТУ У 24.4-13806590-001:7.008)

3822 00 00 00

Застосування у медичній практиці для лабораторної діагностики in vitro

Набір реагентів для кількісного визначення глюкози глюкозооксидазним методом (Хромоглюкоза +) (ферментно-хромогенна суміш -10 таблеток, антикоагулянт -10 таблеток, калібратор (розчин глюкози)- 1 флакон об’ємом 2мл (згідно додатка №1 до свідоцтва про державну реєстрацію № 8355/2008 по ТУ У 24.4-13806590-001:7008)

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «АСТЕР», Україна

8355/2008

03.12.2013

140,00

Плівка радіографічна стоматологічна медична Емансіс 3x4 см по 100 аркушів згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 2882/2004 від 12.04.2011

3701 10 10 00; 3702 10 00 00

Медична практика

Плівка радіографічна стоматологічна медична Емансіс 3x4 см по 100 аркушів згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 2882/2004 від 12.04.2011

ІІа

ТОВ «Лізоформ Медікал», Україна

2882/2004

13.05.2014

190,00 грн./100 аркушів

Плівка радіографічна, медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 13x18см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна, медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 13x18см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

204,30

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 13x18см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 13x18см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

102,15

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 15x30см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно Свідоцтва про державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 15x30см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно Свідоцтва про державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

392,90

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 15x30см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці згідно свідоцтва про державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 15x30см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці згідно свідоцтва про державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

196,45

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 15x40см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно Свідоцтва про державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 15x40см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно Свідоцтва про державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

523,71

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 15x40см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009 р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 15x40см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009 р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

261,36

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 17,8x43,2см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 17,8x43,2см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

671,12

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 17,8x43,2см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 17,8x43,2см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

335,46

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 18x24см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 18x24см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

377,08

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 18x24см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 18x24см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

188,56

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 20x40см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 20x40см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

698,40

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 20x40см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 20x40см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

349,10

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 24x30см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 24x30см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

628,33

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 24x30см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 24x30см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

314,21

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 28x3 5см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 28x3 5см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

855,50

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 28x35см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 28x35см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

427,66

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 30x40см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 30x40см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

1047,50

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 30x40см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 30x40см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

523,75

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 35,6x35,6см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 35,6x35,6см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

1106,30

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 35,6x35,6см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 35,6x35,6см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

553,15

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 35,6x43,2см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 35,6x43,2см №100, листова, упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

1342,50

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 35,6x43,2см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для загальної рентгенографії «Кровлекс-ОРГ» 35,6x43,2см №50, листова, упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

671,25

Плівка флюорографічна медична «Кровлекс-МГР» 70ммх30,5м., рулонна, рулон, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка флюорографічна медична «Кровлекс-МГР» 70ммх30,5м., рулонна, рулон, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

287,19

Плівка флюорографічна медична «Кровлекс-МГР» 100ммх30,5м., рулонна, рулон, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка флюорографічна медична «Кровлекс-МГР» 100ммх30,5м., рулонна, рулон, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

409,54

Плівка флюорографічна медична «Кровлекс-МГР» 110ммх30,5м., рулонна, рулон, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка флюорографічна медична «Кровлекс-МГР» 110ммх30,5м., рулонна, рулон, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

450,80

Плівка радіографічна медична для маммографії «Кровлекс-МГР» 18x24см. №100, листова упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для маммографії «Кровлекс-МГР» 18x24см. №100, листова упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

1001,65

Плівка радіографічна медична для маммографії «Кровлекс-МГР» 18x24см. №50, листова упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для маммографії «Кровлекс-МГР» 18x24см. №50, листова упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

500,85

Плівка радіографічна медична для маммографії «Кровлекс-МГР» 24x30см. №100, листова упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для маммографії «Кровлекс-МГР» 24x30см. №100, листова упаковка, 100 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

1674,42

Плівка радіографічна медична для маммографії «Кровлекс-МГР» 24x30см №50, листова упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична для маммографії «Кровлекс-МГР» 24x30см №50, листова упаковка, 50 листів в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

837,48

Плівка радіографічна медична стоматологічна «Кровлекс-ДРГ»

3,1x4,1см. №1, листова,упаковка, 1 лист в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від

05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10

00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Плівка радіографічна медична стоматологічна «Кровлекс-ДРГ» 3,1x4,1см. №1, листова,упаковка, 1 лист в упаковці, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні

«Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-

Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

1,44

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Проявник концентрований рідкий для ручної обробки рентгенівських плівок П-РОК 0,33л./1,65л. Робочого розчину, каністра, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Проявник концентрований рідкий для ручної обробки рентгенівських плівок П-РОК 0,33л./1,65л. Робочого розчину, каністра, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

14,95

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Проявник концентрований рідкий для ручної обробки рентгенівських плівок П-РОК Зл./15л. Робочого розчину, каністра, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Проявник концентрований рідкий для ручної обробки рентгенівських плівок П-РОК Зл./15л. Робочого розчину, каністра, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

80,24

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Проявник концентрований рідкий для ручної обробки рентгенівських плівок П-РОК 5л./25л. Робочого розчину, каністра, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Проявник концентрований рідкий для ручної обробки рентгенівських плівок П-РОК 5л./25л. Робочого розчину, каністра, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

149,79

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Проявник концентрований рідкий для машинної обробки рентгенівських плівок П-МОК на 20л. Робочого розчину, комплект, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Проявник концентрований рідкий для машинної обробки рентгенівських плівок П-МОК на 20л. Робочого розчину, комплект, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

350,87

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Фіксаж концентрований рідкий для ручної обробки рентгенівських плівок Ф-РОК 0,33л./2л. Робочого розчину, каністра, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Фіксаж концентрований рідкий для ручної обробки рентгенівських плівок Ф-РОК 0,33л./2л. Робочого розчину, каністра, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

12,44

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Фіксаж Концентрований рідкий для ручної обробки рентгенівських плівок Ф-РОК Зл./15л. Робочого розчину, каністра, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Фіксаж Концентрований рідкий для ручної обробки рентгенівських плівок Ф-РОК Зл./15л. Робочого розчину, каністра, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

79,74

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Фіксаж концентрований рідкий для ручної обробки рентгенівських плівок Ф-РОК 5л./30л. Робочого розчину, каністра, згідно свідоцтва про державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Фіксаж концентрований рідкий для ручної обробки рентгенівських плівок Ф-РОК 5л./30л. Робочого розчину, каністра, згідно свідоцтва про державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

165,84

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Фіксаж концентрований рідкий для машинної обробки рентгенівських плівок Ф-МОК на 20л. Робочого розчину, комплект, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

3701 10 10 00; 3702 10 00 00; 3707 90 ЗО 00

Рентгенологічні дослідження

Хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок, Фіксаж концентрований рідкий для машинної обробки рентгенівських плівок Ф-МОК на 20л. Робочого розчину, комплект, згідно свідоцтва про Державну реєстрацію №3271/2004 від 05.10.2009р. Плівки радіографічні та флюорографічні медичні «Кровлекс» та хімічні реактиви «Кровлекс» для обробки медичних плівок ТУ У 13887559-001-97

ТОВ «Поіск-Ніка», Україна

3271/2004

05.10.2014

217,97

«HBsAg(м)- МБА», комплект №1 Імуноферментна тест-система для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (модифікована) (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію № 9913/2010 від 11.03.2011 Набори імуноферментних тест-систем для діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-004:2010

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«HBsAg(м)- МБА», комплект №1 Імуноферментна тест-система для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (модифікована) (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію № 9913/2010 від 11.03.2011 Набори імуноферментних тест-систем для діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-004:2010

ТОВ «Медбіоальянс», Україна

9913/2010

09.11.2015

726,00

«HBsAg(м)-МБА», комплект №2 Імуноферментна тест-система для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (модифікована) (192 дослідження) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію № 9913/2010 від 11.03.2011 Набори імуноферментних тест-систем для діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-004:2010

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«HBsAg(м)-МБА», комплект №2 Імуноферментна тест-система для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (модифікована) (192 дослідження) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію № 9913/2010 від 11.03.2011 Набори імуноферментних тест-систем для діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-004:2010

ТОВ «Медбіоальянс», Україна

9913/2010

09.11.2015

1 320,00

«Хламі-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класів G до Chlamydia trachomatis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію № 9913/2010 від 11.03.2011 Набори імуноферментних тест-систем для діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-004:2010

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Хламі-IgG-MБA» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класів G до Chlamydia trachomatis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію № 9913/2010 від 11.03.2011 Набори імуноферментних тест-систем для діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-004:20)0

ТОВ «Медбіоальянс», Україна

9913/2010

09.11.2015

522,00

«ВПГ-І/ІІ-ІgG-Авідність-МБА» Імуноферментна тест-система для визначення індексу авідності антитіл класу G до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію № 9913/2010 від 11.03.2011 Набори імуноферментних тест-систем для діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-004:2010

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ВПГ-I/II-IgG-Авідність-МБА» Імуноферментна тест-система для визначення індексу авідності антитіл класу G до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів (КТ-057, 96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію № 9913/2010 від 11.03.2011 Набори імуноферментних тест-систем для діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-004:2010

ТОВ «Медбіоальянс», Україна

9913/2010

09.11.2015

798,00

«AHTИ-HBs-MБA» Імуноферментна тест-система для якісного і кількісного виявлення сумарних антитіл до HBs-антигену вірусу гепатиту В (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію № 9913/2010 від 11.03.2011 Набори імуноферментних тест-систем для діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24,4-35296135-004:2010

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«AHTИ-HBs-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного і кількісного виявлення сумарних антитіл до HBs-антигену вірусу гепатиту В (КТ-072, 96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію № 9913/2010 від 11.03.2011 Набори імуноферментних тест-систем для діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-004:2010

ТОВ «Медбіоальянс», Україна

9913/2010

09.11.2015

798,00

«Хламі-IgG-МБА» Тест-система імуноферментна для якісного визначення антитіл класу М до Chlamydia trachomatis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію № 7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Хламі-IgG-МБА» Тест-система імуноферментна для якісного визначення антитіл класу М до Chlamydia trachomatis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію № 7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс», Україна

7932/2008

18.07.2013

678,00

«Kpacнyxa-IgG-Авідність-МБА» Імуноферментна тест-система для визначення індексу авідності антитіл класу G до вірусу краснухи (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Kpacнyxa-IgG-Авідність-МБА» Імуноферментна тест-система для визначення індексу авідності антитіл класу G до вірусу краснухи (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс», Україна

7932/2008

18.07.2013

798,00

«НВе-антиген-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення Е-антигену вірусу гепатиту В (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію № 7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«НВе-антиген-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення Е-антигену вірусу гепатиту В (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію № 7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс», Україна

7932/2008

18.07.2013

798,00

«HBe-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу G до НВе-антигену вірусу гепатиту В (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію № 7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«HBe-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу G до НВе-антигену вірусу гепатиту В (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію № 7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс», Україна

7932/2008

18.07.2013

798,00

«Гарднерела-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу G до Gardnerella vaginalis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію № 7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Гарднерела-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу G до Gardnerella vaginalis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію № 7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс», Україна

7932/2008

18.07.2013

834,00

Тарднерела-lgA-МБА Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу А до Gardnerella vaginalis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію № 7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Гарднерела-IgA-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу А до Gardnerella vaginalis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію № 7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс», Україна

7932/2008

18.07.2013

846,00

«Токсо-IgA-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу А до Toxoplasma gondii (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Токсо-IgA-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу А до Toxoplasma gondii (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс», Україна

7932/2008

18.07.2013

798,00

Палички гігієнічні «Віола» згідно ТУ У 24.4-23721570.008-2001

5601 21 10 00

Медична практика

Поліетиленовий пакет, 160 штук

І

ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», Україна

5337/2006

08.07.2016

3,90

Палички гігієнічні «Віола» ТУ У 24.4-23721570.008-2001

5601 21 10 00

Медична практика

Поліетиленовий пакет, 200 штук

І

ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», Україна

5337/2006

08.07.2016

4,76

Палички гігієнічні «Віола» ТУ У 24.4-23721570.008-2001

5601 21 10 00

Медична практика

Циліндрична коробочка, 100 штук

І

ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», Україна

5337/2006

08.07.2016

3,75

Палички гігієнічні «Віола» ТУ У 24.4-23721570.008-2001

5601 21 10 00

Медична практика

Циліндрична коробочка, 200 штук

І

ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», Україна

5337/2006

08.07.2016

6,25

Палички гігієнічні «Віола» ТУ У 24.4-23721570.008-2001

5601 21 10 00

Медична практика

Прямокутна коробочка, 200 штук

І

ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», Україна

5337/2006

08.07.2016

6,25

Палички гігієнічні «Віола» ТУ У 24.4-23721570.008-2001

5601 21 10 00

Медична практика

Для немовлят, 50 штук

І

ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», Україна

5337/2006

08.07.2016

7,08

Подушечки ватні «ВІОЛА» ТУ У 24.4-23721570.008-2001

5601 21 10 00

Медична практика

40 штук

І

ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», Україна

5337/2006

08.07.2016

3,75

Подушечки ватні «ВІОЛА» ТУ У 24.4-23721570.008-2001

5601 21 10 00

Медична практика

80 штук

І

ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», Україна

5337/2006

08.07.2016

5,61

Подушечки ватні «ВІОЛА» ТУ У 24.4-23721570.008-2001

5601 21 10 00

Медична практика

120 штук

І

ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», Україна

5337/2006

08.07.2016

7,50

Подушечки ватні та палички «ВІОЛА» ТУ У 24.4-23721570.008-2001

5601 21 10 00

Медична практика

Подушечки ватні «Віола», поліетиленовий пакет, 80 штук та палички гігієнічні «Віола» поліетиленовий пакет, 160 штук. Пакети з подушечками і паличками скріплені між собою клейкою стрічкою

І

ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», Україна

5337/2006

08.07.2016

8,51

«АНТИ-ЛЮКС-IgM-MEA» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу М до Treponema pallidum (96 досліджень) згідно Додатку № 1 до свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«АНТИ-ЛЮКС-IgM-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу М до Treponema pallidum (96 досліджень) згідно Додатку № 1 до свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

660,00

«ЦMB-IgG-Авідність-МБА» Імуноферментна тест-система для визначення індексу авідності антитіл класу G до цитомегаловірусу (96 досліджень) згідно Додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ЦMB-IgG-Авідність-МБА» Імуноферментна тест-система для визначення індексу авідності антитіл класу G до цитомегаловірусу (96 досліджень) згідно Додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

798,00

«Toкco-IgG-Авідність-МБА» Імуноферментна тест-система для визначення індексу авідності антитіл класу G до Toxoplasma gondii (96 досліджень) згідно Додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9913/2010 від 11.03.2011 Набори імуноферментних тест-систем для діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-004:2010

3002 10 99 00

лабораторної діагностики in vitro

«Toкco-IgG-Авідність-МБА» Імуноферментна тест-система для визначення індексу авідності антитіл класу G до Toxoplasma gondii (96 досліджень) згідно Додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9913/2010 від 11.03.2011 Набори імуноферментних тест-систем для діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-004:2010

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

9913/2010

09.11.2015

798,00

«ВГA-IgM-MEA» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу М до вірусу гепатиту А (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

лабораторної діагностики in vitro

«ВГA-IgM-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу М до вірусу гепатиту А (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

1 002,00

«BEБ-NA-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу G до ядерного антигену (EBNA) вірусу Епштейна — Барр (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

лабораторної діагностики in vitro

«BEБ-NA-IgG-MБA» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу G до ядерного антигену (EBNA) вірусу Епштейна — Барр (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

1 122,00

«BEБ-EA-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу G до раннього антигену вірусу Епштейна — Барр (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

лабораторної діагностики in vitro

«BEБ-EA-IgG-MEA» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу G до раннього антигену вірусу Епштейна — Барр (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

1 122,00

«ВЕБ-VСA-IgM-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу М до капсидного антигену вірусу Епштейна — Барр (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ВЕБ-VСA-IgM-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу М до капсидного антигену вірусу Епштейна — Барр (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

1 140,00

«Лямблія-АТ-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл до Giardia lamblia (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Лямблія-АТ-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл до Giardia lamblia (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

1 164,00

«Acкарида-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу G до антигенів Ascaris lumbricoides (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Acкарида -IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу G до антигенів Ascaris lumbricoides (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

1 398,00

«Токсокар-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу G до антигенів токсокар (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Токсокар-IgG-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл класу G до антигенів токсокар (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

1 116,00

«Хеліко-АТ-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення сумарних антитіл до антигену CagA Helicobacter pylori (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Хеліко-АТ-МБА» Імуноферментна тест-система для виявлення сумарних антитіл до антигену CagA Helicobacter pylori (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

1 206,00

Тест-система для визначення антитіл до тиреоглобулину, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення антитіл до тиреоглобулину, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

2 137,28

201,88 Євро

10,586898

Тест-система для визначення антитіл до тиреопероксидази, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення антитіл до тиреопероксидази, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

2 508,77

236,97 Євро

10,586898

Тест-система для визначення вільного тироксину, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 200 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення вільного тироксину, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 200 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

2 366,17

223,50 Євро

10,586898

Тест-система для визначення дегідроепіандростерону сульфату, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 95 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення дегідроепіандростерону сульфату, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 553,41

146,73 Євро

10,586898

Тест-система для визначення естрадіолу, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення естрадіолу, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 320,40

124,72 Євро

10,586898

Тест-система для визначення паратгормона, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення паратгормона, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

2 019,45

190,75 Євро

10,586898

Тест-система для визначення поверхневого антигену гепатиту В, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення поверхневого антигену гепатиту В, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 864,14

176,08 Євро

10,586898

Тест-система для визначення раку яєчників, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення раку яєчників, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

2 396,66

226,38 Євро

10,586898

Тест-система для визначення раку шлунку та кішечника, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення раку шлунку та кішечника, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

2 396,66

226,38 Євро

10,586898

Тест-система для визначення раку молочної залози, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення раку молочної залози, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

2 943,37

278,02 Євро

10,586898

Тест-система для визначення раку яєчника та матки, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення раку яєчника та матки, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

2 943,37

278,02 Євро

10,586898

Тест-система для визначення тестостерону, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення тестостерону, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 389,95

131,29 Євро

10,586898

Тест-система для визначення тиреоглобулину, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення тиреоглобулину, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 712,43

161,75 Євро

10,586898

Тест-система для визначення тиреотропного гормону, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 200 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення тиреотропного гормону, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 200 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 831,32

172,98 Євро

10,586898

Тест-система для визначення тироксину, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 200 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення тироксину, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 200 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 831,32

172,98 Євро

10,586898

Тест-система для визначення трийодтиронину, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 200 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення трийодтиронину, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 200 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

2 417,41

228,34 Євро

10,586898

Тест-система для визначення фолікулостимулюючого гормону, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення фолікулостимулюючого гормону, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 289,37

121,79 Євро

10,586898

Тест-система для визначення пролактину, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення пролактину, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 398,10

132,06 Євро

10,586898

Тест-система для визначення прогестерону, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення прогестерону, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 320,40

124,72 Євро

10,586898

Тест-система для визначення лютеінізуючого гормону, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення лютеінізуючого гормону, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 242,69

117,3 8 Євро

10,586898

Тест-система для визначення кортизолу, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення кортизолу, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 864,14

176,08 Євро

10,586898

Тест-система для визначення імуноглобуліну Е, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення імуноглобуліну Е, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1631,12

154,07 Євро

10,586898

Тест-система для визначення вільного трийодтиронину, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 200 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення вільного трийодтиронину, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 200 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 993,61

188,31 Євро

10,586898

Тест-система для визначення вільного простато-специфічного антигену, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення вільного простато-специфічного антигену, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 798,71

169,90 Євро

10,586898

Тест-система для визначення хоріоничного гонадотропіну людини з бета-субодиницею, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення хоріоничного гонадотропіну людини з бета-субодиницею, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 233,37

116,50 Євро

10,586898

Тест-система для визначення адренокортикотропного гормону, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення адренокортикотропного гормону, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

3 082,16

291,13 Євро

10,586898

Тест-система для визначення альфа-фетопротеїну, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення альфа-фетопротеїну, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 369,73

129,38 Євро

10,586898

Тест-система для визначення С-пептиду, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення С-пептиду, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

3 565,88

336,82 Євро

10,586898

Тест-система для визначення раково-ембріонального антигену, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення раково-ембріонального антигену, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

1 553,42

146,73 Євро

10,586898

Тест-система для визначення гепатиту В, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 95 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення гепатиту В, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

2 727,60

257,64 Євро

10,586898

Тест-система для визначення антитіл проти глубинного антигену гепатиту В, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення антитіл проти глубинного антигену гепатиту В, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

2 407,78

227,43 Євро

10,586898

Тест-система для визначення поверхневого антигену гепатиту В (підтверджуючий тест), згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення поверхневого антигену гепатиту В (підтверджуючий тест), згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

766,70

72,42 Євро

10,586898

Тест-система для визначення гепатиту А, згідно додатку №2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 95 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Тест-система для визначення гепатиту А, згідно Додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 100 визначень

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

2 580,13

243,71 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір Т4, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3822 00 00 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір Т4, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

592,55

55,97 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір HCG+beta, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір HCG+beta, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

547,87

51,75 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір TSH, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1,3 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3822 00 00 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір TSH, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1,3 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

547,87

51,75 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір IgE, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір IgE, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

621,34

58,69 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір DHEAS, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір DHEAS, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

776,76

73,37 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір СА 19-9, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір СА 19-9, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

616,68

58,25 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір СА 72-4, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір СА 72-4, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

849,60

80,25 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір СА 125, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір СА 125, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

654,05

61,78 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір Prolactin, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3822 00 00 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір Prolactin, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

675,76

63,83 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір LH, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3822 00 00 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір LH, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

621,34

58,69 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір Cortisol, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір Cortisol, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

621,34

58,69 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір FT4, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3822 00 00 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір FT4, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

654,05

61,78 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір FT3, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір FT3, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

654,05

61,78 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір Total PSA, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3822 00 00 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір Total PSA, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

711,33

67,19 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір free PSA, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір free PSA, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

765,43

72,30 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір FSH, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3822 00 00 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір FSH, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

621,34

58,69 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір Testosteron, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір Testosteron, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

654,05

61,78 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір Progesteron, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір Progesteron, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

621,34

58,69 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір Estradiol ІІ, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір Estradiol ІІ, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

621,34

58,69 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір РТН, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір РТН, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

776,76

73,37 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір AFP, згідно додатку № 2 до свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3002 10 99 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір AFP, згідно додатку № 2 до свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

547,87

51,75 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір С-peptide, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3822 00 00 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір С-peptide, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

745,63

70,43 Євро

10,586898

Elecsys Калібраційний набір СЕА, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

9027 50 00 00, згідно реєстраційного свідоцтва 3822 00 00 00, згідно декларації митної вартості

In vitro діагностика

Elecsys Калібраційний набір СЕА, згідно додатку № 2 свідоцтва про державну реєстрацію № 3555/2004 від 30 жовтня 2009 р. Система Elecsys 2010; 4x1 мл.

ROCHE Diagnostics Ltd., Switzerland; Hitachi ltd. Instruments, Japan; ROCHE Diagnostics GmbH, Germany

3555/2004

30.10.2014

654,05

61,78 Євро

10,586898

Агар ЕНДО 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Агар ЕНДО 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

51,00

Агар ЕНДО 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Агар ЕНДО 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

120,00

Агар Кліглера 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Агар Кліглера 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

46,20

Агар Кліглера 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Агар Кліглера 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

108,00

АГВ 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

АГВ 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

55,80

АГВ 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

АГВ 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

132,00

Елективний сольовий агар 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Елективний сольовий агар 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

76,50

Елективний сольовий агар 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Елективний сольовий агар 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

33,60

Еритрит агар 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Еритрит агар 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

61,80

Еритрит агар 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Еритрит агар 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

147,00

Кода 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Кода 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

31,80

Кода 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Кода 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

72,00

Лужний агар 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Лужний агар 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

48,60

Лужний агар 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Лужний агар 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

114,00

Мюллера-Хінтона 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Мюллера-Хінтона 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

132,00

Мюллера-Хінтона 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Мюллера-Хінтона 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

55,80

Пептон лужний 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Пептон лужний 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

112.50

Пептон лужний 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Пептон лужний 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

48,00

Поживний агар 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Поживний агар 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

55,80

Поживний агар 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Поживний агар 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

132,00

Поживний бульйон 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Поживний бульйон 100г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, сухі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

52,80

Поживний бульйон 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

3821 00 00 10

Для вирощування мікроорганізмі в при проведенні діагностики in Vitro

Поживний бульйон 250г, згідно додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №11111/2011 від 09.12.2011р. ТУ У 24.4-37219230-001:2011 Поживні середовища для санітарної та клінічної мікробіології, cуxi

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармактив», Україна

11111/2011

09.12.2012

124,50

Набір діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами ABO, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 (11 флаконів)

3006 20 00 00

призначені для встановлення групової належності шляхом визначення А, В, С, D, Е, с, е та К — антигенів еритроцитів людини за допомогою прямої реакції та інших методів

Набір діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами ABO, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 (11 флаконів)

Приватне підприємство «Групотест», Україна

9912/2010

09.11.2015

966,30

Реагентанти-А з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 10 мл.

3006 20 00 00

призначені для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигенів А еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації

Реагентанти-А з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 10 мл.

Приватне підприємство «Групотест», Україна

9912/2010

09.11.2015

24,25

Реагентанти-В з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 10 мл.

3006 20 00 00

призначені для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигенів В еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації

Реагентанти-В з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 10 мл.

Приватне підприємство «Групотест», Україна

9912/2010

09.11.2015

24,25

Реагентанти-АВ з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 10 мл.

3006 20 00 00

призначені для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигенів А і В еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації

Реагентанти-АВ з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 10 мл.

Приватне підприємство «Групотест», Україна

9912/2010

09.11.2015

42,30

Реагентанти-D з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 10 мл.

3006 20 00 00

призначении для встановлення резус-належности шляхом визначення D антигену еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації та її молисЬікатгії

Реагентанти-D з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 10 мл.

Приватне підприємство «Групотест», Україна

9912/2010

09.11.2015

67,04

Реагентанти-D/DVI (IgM/IgG) з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 10 мл.

3006 20 00 00

призначений для визначення D антигену еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації та її модифікації

Реагент анти-D/DVI (IgM/IgG) з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 10 мл.

Приватне підприємство «Групотест», Україна

9912/2010

09.11.2015

132,02

Реагентанти-С з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 5 мл.

3006 20 00 00

призначений для визначення С антигену еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації та її модифікації

Реагент анти-С з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 5 мл.

Приватне підприємство «Групотест», Україна

9912/2010

09.11.2015

159,78

Реагентанти-Е з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 5 мл.

3006 20 00 00

призначений для визначення Е антигену еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації та її модифікації

Реагентанти-Е з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 5 мл.

Приватне підприємство «Групотест», Україна

9912/2010

09.11.2015

106,84

Реагентанти-с з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 5 мл.

3006 20 00 00

призначений для визначення с антигену еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації та її модифікації

Реагентанти-с з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 5 мл.

Приватне підприємство «Групотест», Україна

9912/2010

09.11.2015

110,77

Реагентанти-е з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 5 мл.

3006 20 00 00

призначений для визначення е антигену еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації та її модифікації

Реагентанти-е з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 5 мл.

Приватне підприємство «Групотест», Україна

9912/2010

09.11.2015

165,91

Реагентанти-К з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 5 мл.

3006 20 00 00

призначений для визначення К антигену еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації та її модифікації

Реагентанти-К з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 5 мл.

Приватне підприємство «Групотест», Україна

9912/2010

09.11.2015

132,00

Реагентанти-С 3 d/IgG (для проби Кумбса) з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 3 мл.

3006 20 00 00

призначений для виявлення неповних антитіл IgG (усіх чотирьох підкласів) та фрагментів C3d, зв’язаних з еритроцитами

Реагентанти-С 3 d/IgG (для проби Кумбса) з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 1 (один) флакон, 3 мл.

Приватне підприємство «Групотест», Україна

9912/2010

09.11.2015

23,16

«Мікоплазма IgM-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgM до Mycoplasma hominis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Мікоплазма IgM-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgM до Mycoplasma hominis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

846,00

«Уреаплазма-lgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу G до Ureaplasma urealyticum (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Уреаплазма-lgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу G до Ureaplasma urealyticum (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

834,00

«Уреаплазма-lgA-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу А до Ureaplasma urealyticum (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002-2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Уреаплазма-lgA-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу А до Ureaplasma urealyticum (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

846,00

«Уреаплазма-ІgM-МБА «Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу М до Ureaplasma urealyticum (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Уреаплазма-IgM-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу М до Ureaplasma urealyticum (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

846,00

«Трихомоно-lgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу G до Trichomonas vaginalis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Трихомоно-lgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу G до Trichomonas vaginalis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

834,00

«Трихомоно-IgМ-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу М до Trichomonas vaginalis (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Трихомоно-IgM-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу М до Trichomonas vaginalis (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

846,00

«ЦMB-IgM-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу М до цитомегаловірусу (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ЦMB-IgM-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу М до цитомегаловірусу (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

774,00

«ВПГ -І/ІІ-lgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу G до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ВПГ -І/ІІ-lgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу G до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

738,00

«ВПГ -І/ІІ-lgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу М до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ВПГ -І/ІІ-lgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу М до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

774,00

«ВПГ -І/ІІ-lgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу G до вірусу простого герпесу 2 типів (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ВПГ -І/ІІ-lgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу G до вірусу простого герпесу 2 типів (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

738,00

«Комбі-Хламі-lgG/lgA-MБA» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класів G та/або А до Chlamydia trachomatis (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Комбі-Хламі-IgG/lgA-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класів G та/або А до Chlamydia trachomatis (96 досліджень) згідно Додатку №1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-007-7008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

606,00

«Мікоплазма-lgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу G до Mycoplasma hominis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Мікоплазма-lgG-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу G до Mycoplasma hominis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

834,00

«Мікоплазма-lgA-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу А до Mycoplasma hominis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Мікоплазма-lgA-МБА» Імуноферментна тест-система для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу А до Mycoplasma hominis (96 досліджень) згідно Додатку № 1 свідоцтва про державну реєстрацію №7932/2008 від 01.03.2010 Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008

ТОВ «Медбіоальянс» Україна

7932/2008

18.07.2013

846,00

Плівка радіографічна медична RETINA XGM 13x18см по 100 аркушів згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

3701 10 10 00; 3702 10 00 00

Медична практика

Плівка радіографічна медична RETINA XGM 13x18см по 100 аркушів згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

Па

ТОВ «Лізоформ Медікал», Україна

2882/2004

13.05.2014

156,01грн. і 100 листів

Плівка радіографічна медична RETINA XGM 18x24см по 100 аркушів згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

3701 10 10 00; 3702 10 00 00

Медична практика

Плівка радіографічна медична RETINA XGM 18x24см по 100 аркушів згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

Па

ТОВ «Лізоформ Медікал», Україна

2882/2004

13.05.2014

288,01грн. / 100 листів

Плівка радіографічна медична RETINA XGM 30x40cm по 100 аркушів згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

3701 10 10 00; 3702 10 00 00

Медична практика

Плівка радіографічна медична RETINA XGM 30x40cm по 100 аркушів згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

Па

ТОВ «Лізоформ Медікал», Україна

2882/2004

13.05.2014

800,00грн. / 100 листів

Плівка радіографічна медична RETINA XGM 24x30cm по 100 аркушів згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

3701 10 10 00; 3702 10 00 00

Медична практика

Плівка радіографічна медична RETINA XGM 24x30cm по 100 аркушів згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

Па

ТОВ «Лізоформ Медікал», Україна

2882/2004

13.05.2014

480,02грн. / 100 листів

Плівка радіографічна медична RETINA XGM 18x43см по 100 аркушів згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

3701 10 10 00; 3702 10 00 00

Медична практика

Плівка радіографічна медична RETINA XGM 18x43см по 100 аркушів згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

Па

ТОВ «Лізоформ Медікал», Україна

2882/2004

13.05.2014

516,03грн. і 100 листів

Плівка радіографічна медична RETINA XGM 35x35cm по 100 аркушів згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

3701 10 10 00; 3702 10 00 00

Медична практика

Плівка радіографічна медична RETINA XGM 35x35cm по 100 аркушів згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

Па

ТОВ «Лізоформ Медікал», Україна

2882/2004

13.05.2014

816,71грн./ 100 листів

Плівка радіографічна медична RETINA XGM 35x43cm по 100 аркушів згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

3701 10 10 00; 3702 10 00 00

Медична практика

Плівка радіографічна медична RETINA XGM 35x43cm по 100 аркушів згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2882/2004 від 12.04.2011

Па

ТОВ «Лізоформ Медікал», Україна

2882/2004

13.05.2014

1 003,38грн. і 100 листів

Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до ВІЛ 1 та ВІЛ 2, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 «СПП-ВІЛ 1/2» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до ВІЛ 1 та ВІЛ 2, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 «СПП-ВІЛ 1/2» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011) (каталожний номер П-01-П-0,5) (20 амп. по 0,5 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

4 200,00

Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до ВІЛ 1 та ВІЛ 2, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 «СПП-ВІЛ 1/2» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до ВІЛ 1 та ВІЛ 2, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 «СПП-ВІЛ 1/2» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011) (каталожний номер П-01-П-1,0) (20 амп. по 1,0 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

6 300,00

Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до ВІЛ 1 та ВІЛ 2, для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 «СПН-ВІЛ 1/2» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до ВІЛ 1 та ВІЛ 2, для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 «СПН-ВІЛ 1/2» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011) (каталожний номер П-01-Н-0,5) (12 амп. по 0,5 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

3 100,00

Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до ВІЛ 1 та ВІЛ 2, для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 «СПН-ВІЛ 1/2» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до ВІЛ 1 та ВІЛ 2, для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 «СПН-ВІЛ 1/2» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011) (каталожний номер П-01-Н-1,0) (12 амп. по 1,0 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

4 650,00

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до ВІЛ 1/2, для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК-ВІЛ 1/2» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до ВІЛ 1/2, для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК-ВІЛ 1/2» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011) (каталожний номер П-01-К-0,5) (8 амп. по 0,5 мл (6 позитив. + 2 негатив.))

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

900,00

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до ВІЛ 1/2, для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК-ВІЛ 1/2» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до ВІЛ 1/2, для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК-ВІЛ 1/2» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011) (каталожний номер П-01-К-1,0) (8 амп. по 1,0 мл (6 позитив. + 2 негатив.))

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

1 350,00

Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла до ВІЛ 1 «ВЛК-ВІЛ 1» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла до ВІЛ 1 «ВЛК-ВІЛ 1» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011) (каталожний номер П-01-R-0.5) (25 амп. по 0.5 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

1 200,00

Стандартна панель сироваток, які містять антиген ВІЛ 1 р24, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антигену ВІЛ 1 р24 «СПП-ВІЛ 1-р24» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять антиген ВІЛ 1 р24, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антигену ВІЛ 1 р24 «СПП-ВІЛ1-р 24» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011) (каталожний номер П-01Аг-П-0,5) (4 амп. по 0.5 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

4 600,00

Стандартна панель сироваток, які містять антиген ВІЛ 1 р24, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антигену ВІЛ 1 р24 «СПП-ВІЛ 1-р24» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять антиген ВІЛ 1 р24, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антигену ВІЛ 1 р24 «СПП-ВІЛ1-р 24» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011) (каталожний номер П-01Аг-П-1,0) (4 амп. по 1.0 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

6 900,00

Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антиген ВІЛ 1 р24 «ВЛК-ВІЛ 1-р24» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антиген ВІЛ 1 р24 «ВЛК-ВІЛ 1-р24» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-01 Ar-В-0.5)(25 амп. по 0.5 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

1 400,00

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення HBsAg «СПП-HBs» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення HBsAg «СПП-HBs» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-02 П-0,5) (8 амп. по 0,5 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

2 700,00

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення HBsAg «СПП-HBs» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення HBsAg «СПП-HBs» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-02 П-1,0)(8 амп. по 1,0 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

4 050,00

Стандартна панель сироваток, які не містять поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення HBsAg «СПН-HBs» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які не містять поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення HBsAg «СПН-HBs» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-02 Н-0,5)(12 амп. по 0,5 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

2 200,00

Стандартна панель сироваток, які не містять поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення HBsAg «СПН-HBs» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які не містять поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення HBsAg «СПН-HBs» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-02 Н-1,0)(12 амп. по 1,0 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

3 330,00

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК-HBs» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК-HBs» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-02 К-0,5)(5 амп. по 0,5 мл (4 позитив. + 1 негатив.))

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

900,00

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК-HBs» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК-HBs» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-02 К-1,0)(5 амп. по 1,0 мл (4 позитив. + 1 негатив.))

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

1 350,00

Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg) «BЛK-HBs» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg) «BЛK-HBs» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-02 R-0.5)(Y75 амп. по 0.5 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

1 200,00

Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до вірусу гепатиту С, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С «СПП-ВГС» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до вірусу гепатиту С, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С «СПП-ВГС» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-03 П-0,5) (20 амп. по 0,5 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

3 400,00

Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до вірусу гепатиту С, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С «СПП-ВГС» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до вірусу гепатиту С, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С «СПП-ВГС» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-03 П-1,0)(20 амп. по 1,0 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

5 100,00

Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до вірусу гепатиту С, для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С «СПН-ВГС» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до вірусу гепатиту С, для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С «СПН-ВГС» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-03 H-0.5)(12 амп. по 0.5 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

2 200,00

Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до вірусу гепатиту С, для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С «СПН-ВГС» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до вірусу гепатиту С, для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С «СПН-ВГС» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-03 Н-1.0)(12 амп. по 1.0 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково- виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

3 330,00

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до вірусу гепатиту С, для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК ВГС» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до вірусу гепатиту С, для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК-ВГС» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-03 К-0,5)(5 амп. по 0,5 мл (4 позитив. + 1 негатив.))

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

1 200,00

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до вірусу гепатиту С, для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК ВГС» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до вірусу гепатиту С, для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК-ВГС» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-03 К-1,0)(5 амп. по 1,0 мл (4 позитив. + 1 негатив.))

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

1 800,00

Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла до вірусу гепатиту С «ВЛК-ВГС» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла до вірусу гепатиту С «ВЛК-ВГС» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-03 B-0.5)(25 амп. по 0.5 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

1 200,00

Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до Т.pallidum, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до Т.pallidum «СПП-Треп» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до T.pallidum, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до T.pallidum «СПП-Треп» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-04-П-0,5)(20 амп. по 0,5 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

3 400,00

Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до Т.pallidum, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до Т.pallidum «СПП-Треп» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до T.pallidum, для оцінки чутливості комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до T.pallidum «СПП-Треп» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-04-П-1,0)(20 амп. по 1,0 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

5 100,00

Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до T.pallidum, для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до T.pallidum «СПН-Треп» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до T.pallidum, для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до T.pallidum «СПН-Треп»: (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-04 Н-0,5)(12 амп. по 0,5 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

2 200,00

Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до T.pallidum, для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до T.pallidum «СПН-Треп» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до T.pallidum, для оцінки специфічності комерційних імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл до T.pallidum «СПН-Треп»: (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-04 Н-1,0)(12 амп. по 1,0 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

3 330,00

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до T.pallidum, для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК-Треп» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до T.pallidum, для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК-Треп» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-04 К-0,5)(5 амп. по 0,5 мл (4 позитив. + 1 негатив.))

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

1 200,00

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до T.pallidum, для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК-Треп» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до T.pallidum, для контролю якості роботи клінічних діагностичних лабораторій «СПК-Треп» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-04 К-1,0)(5 амп. по 1,0 мл (4 позитив. + 1 негатив.))

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

1 800,00

Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла до T.pallidum «ВЛК-Треп» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)

3002 10 95 00

Засіб діагностики in vitro

Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла до T.pallidum «ВЛК-Треп» (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10614/2011 від 08.07.2011 Стандартні панелі сироваток ТУ У 24.4-24265186-013:2011)(каталожний номер П-04 B-0.5)(25 амп. по 0.5 мл)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

10614/2011

08.07.2012

1 200,00

DIA®-HBV — Тест-система імуноферментна для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA® -HBV -Тест-система імуноферментна для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008, (каталожний номер Т1-0201C), (96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8448/2008

24.12.2013

576,00

DIA®-HBV — Тест-система імуноферментна для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HBV — Тест-система імуноферментна для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008, (каталожний номер Т1-0202)(192 дослідження)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8448/2008

24.12.2013

1 027,20

DIA®-C-HBV — Тест-система імуноферментна для підтвердження наявності поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-C-HBV — Тест-система імуноферментна для підтвердження наявності поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008, (каталожний номер Т1-0702)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8448/2008

24.12.2013

672,00

DIA®-НВсоге — Тест-система імуноферментна для виявлення IgG та IgM-антитіл до корового білку вірусу гепатиту В (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-НВсоге — Тест-система імуноферментна для виявлення IgG та IgM-антитіл до корового білку вірусу гепатиту В (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008)(каталожний номер Т1-0501C)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8448/2008

24.12.2013

816,00

DIA®-НВсоге — Тест-система імуноферментна для виявлення IgG та IgM-антитіл до корового білку вірусу гепатиту В (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA -НВсоге — Тест-система імуноферментна для виявлення IgG та IgM-антитіл до корового білку вірусу гепатиту В (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008)(каталожний номер Т1-0502)(192 дослідження)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8448/2008

24.12.2013

1 536,00

DIA®-HCV — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HCV — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008)(каталожний номер Т1-0301C)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8448/2008

24.12.2013

624,00

DIA®-HCV — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HCV — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008)(каталожний номер Т1-0302)(192 дослідження)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8448/2008

24.12.2013

1 056,00

DIA®-HCV-different — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до окремих білків вірусу гепатиту С (NS3, NS4, NS5, core) (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HCV-different — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до окремих білків вірусу гепатиту С (NS3, NS4, NS5, core) (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8448/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики вірусних гепатитів методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-008:2008)(каталожний номер Т-2401 С)(24 дослідження)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8448/2008

24.12.2013

868,80

DIA®-HIV 1/2 — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу імунодефіцити людини першого та другого типів (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики BIЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HIV 1/2 — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу імунодефіцити людини першого та другого типів (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)(каталожний номер Т1-0101C)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8447/2008

24.12.2013

957,12

DIA®-HIV 1/2 — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу імунодефіцити людини першого та другого типів (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики BIЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HIV 1/2 — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу імунодефіцити людини першого та другого типів (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)(каталожний номер Т1-0102)(192 дослідження)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8447/2008

24.12.2013

1 900,80

DIA®-HIV-Ag/Ab — Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HIV-Ag/Ab — Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)(каталожний номер Т1-1501C)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8447/2008

24.12.2013

1 905,60

DIA®-HIV-Ag/Ab — Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HIV-Ag/Ab — Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008) (каталожний номер Т1-1502C)(192 дослідження)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8447/2008

24.12.2013

3 801,60

DIA®-HIV-Ag/Ab — Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA -HIV-Ag/Ab — Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)(каталожний номер Т1-1502)(192 дослідження)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8447/2008

24.12.2013

3 792,00

DIA®-HIV-Ag/Ab — Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HIV-Ag/Ab — Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008) (каталожний номер Т1-1505С) (480 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8447/2008

24.12.2013

9 470,40

DIA®-HIV-AgAT — Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HIV-AgAT -Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008) (каталожний номер Т1-2601C)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8447/2008

24.12.2013

1 905,60

DIA®-HIV-AgAT — Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HIV-AgAT -Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008) (каталожний номер Т1-2602С)(192 дослідження)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8447/2008

24.12.2013

3 801,60

DIA®-HIV-AgAT — Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HIV-AgAT -Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)(каталожний номер Т1-2602)(192 дослідження)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8447/2008

24.12.2013

3 792,00

DIA®-HIV-AgAT — Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HIV-AgAT -Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)(каталожний номер Т1-2605C)(480 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8447/2008

24.12.2013

9 470,40

DIA®-HIV-p24-sensitive — Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для кількісного визначення антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HIV-p24-sensitive — Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для кількісного визначення антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)(каталожний номер Т1-1801C)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8447/2008

24.12.2013

4 800,00

DIA®-IgG-IgM-Trep — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класів IgG та IgM до Treponema pallidum, (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-IgG-IgM-Trep — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класів IgG та IgM до Treponema pallidum (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)(каталожний номер Т1-2301С (96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

816,00

DIA®-IgG-IgM-Trep — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класів IgG та IgM до Treponema pallidum (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-IgG-IgM-Trep — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класів IgG та IgM до Treponema pallidum (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)(каталожний номер Т1-2302)(192 дослідження)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

1 440,00

DIA®-IgM-SYPH — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до Treponema pallidum (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-IgM-SYPH — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до Treponema pallidum (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)(каталожний номер Т1-1001C)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

864,00

DIA®-Chlamydia — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класів IgG та IgA до Chlamydia trachomatis (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA -Chlamydia —Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класів IgG та IgA до Chlamydia trachomatis (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)(каталожний номер Т-0901C)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

912,00

DIA®-Chlamydia — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класів IgG та IgA до Chlamydia trachomatis (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-Chlamydia — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класів IgG та IgA до Chlamydia trachomatis (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008) (каталожний номер Т-0902)(192 дослідження)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

1 728,00

DIA®-Toxo-IgG — Тест-система імуноферментна для кількісного визначення антитіл класу IgG до збудника токсоплазмозу людини (Toxoplasma gondii) (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-Toxo-IgG — Тест-система імуноферментна для кількісного визначення антитіл класу IgG до збудника токсоплазмозу людини (Toxoplasma gondii) (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)(каталожний номер Т1-11G01C)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

835,20

DIA®-Toxo-IgM — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до збудника токсоплазмозу людини (Toxoplasma gondii) (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-Toxo-IgM- Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до збудника токсоплазмозу людини (Toxoplasma gondii)(згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)(каталожний номер Т1-11M01C)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

854,40

DIA®-Toxo-IgG-av — Тест-система імуноферментна для кількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до збудника токсоплазмозу людини (Toxoplasma gondii) (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-Toxo-IgG-av — Тест-система імуноферментна для кількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до збудника токсоплазмозу людини (Toxoplasma gondii)(згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)(каталожний номер Т1-11G01CA)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

849,60

DIA®-Rubella-IgG — Тест-система імуноферментна для кількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу краснухи (Rubella Virus) (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-Rubella-IgG — Тест-система імуноферментна для кількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу краснухи (Rubella Virus) (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)(каталожний номер Т1-12G01C)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

835,20

DIA®-Rubella-IgG-av — Тест-система імуноферментна для кількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до вірусу краснухи (Rubella Virus) (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-Rubella-IgG-av — Тест-система імуноферментна для кількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до вірусу краснухи (Rubella Virus) (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)(каталожний номер Т1-12G01CA)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

849,60

DIA®-Rubella-IgM — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до вірусу краснухи (Rubella Virus) (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA® Rubella-IgM — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до вірусу краснухи (Rubella Virus) (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)(каталожний номер Т1-12М01C) (96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

854,40

DIA®-CMV-IgG — Тест-система імуноферментна для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-CMV-IgG — Тест-система імуноферментна для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)(каталожний номер Т1-13G01C)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

835,20

DIA®-CMV-IgM — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до цитомегаловірусу людини (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-CMV-IgM— Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до цитомегаловірусу людини (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008) (каталожний номер Т1-13М01С) (96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

854,40

DIA®-CMV-IgG-av — Тест-система імуноферментна для напівкількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-CMV-IgG-av — Тест-система імуноферментна для напівкількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008) (каталожний номер Т1-13G01CA)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

849,60

DIA®-HSV 1/2-IgG — Тест-система імуноферментна для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 1 і 2 типів (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HSV 1/2-IgG — Тест-система імуноферментна для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 1 і 2 типів (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)(каталожний номер Т1-14G01С)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

835,20

DIA®-HSV 1/2-IgM — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу 1 і 2 типів (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HSV 1/2-IgM — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу 1 і 2 типів (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)(каталожний номер Т1-14M01C)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

849,60

DIA®-HSV 2-IgG — Тест-система імуноферментна для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 2 типу (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HSV 2-IgG — Тест-система імуноферментна для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 2 типу (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008) (каталожний номер Т1-17G01С)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

835,20

DIA®-HSV 2-IgG-av — Тест-система імуноферментна для напівкількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 2 типу (згідно до Додатку) № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HSV 2-IgG-av — Тест-система імуноферментна для напівкількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 2 типу (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008) (каталожний номер Т1-17G01CA)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

849,60

DIA®-HSV 2-IgM — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу 2 типу (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HSV 2-IgM — Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу 2 типу (згідно до Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8449/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики TORCH-інфекцій методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-009:2008) (каталожний номер Т1-17M01C)(96 досліджень)

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Україна

8449/2008

24.12.2013

854,40

«АлАТ» — набір для визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР001.01) Кількість робочого розчину — 600 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«АлАТ» — набір для визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР001.01) Кількість робочого розчину — 600 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2216/2003

29.08.2013

48,30

«АлАТ — КІН» — набір для визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці та плазмі крові (кінетичний метод) згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР001.02) Кількість робочого розчину — 50 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«АлАТ — КІН» — набір для визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці та плазмі крові (кінетичний метод) згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР001.02) Кількість робочого розчину — 50 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2216/2003

29.08.2013

89,70

«АсАТ» — набір для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР004.01) Кількість робочого розчину — 600 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«АсАТ» — набір для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР004.01) Кількість робочого розчину — 600 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2216/2003

29.08.2013

48,30

«АсАТ — КІН» — набір для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці та плазмі крові (кінетичний метод) згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР004.02) Кількість робочого розчину -50 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«АсАТ — КІН» — набір для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці та плазмі крові (кінетичний метод) згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР004.02) Кількість робочого розчину -50 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2216/2003

29.08.2013

86,00

α-Амілаза» набір для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР003.01) Кількість робочого розчину -1110 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

а-Амілаза» набір для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР003.01) Кількість робочого розчину -1110 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2216/2003

29.08.2013

57,50

α-Амілаза КІН» набір для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах (кінетичний метод) згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР003.02) Кількість робочого розчину -50 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

а-Амілаза КІН» набір для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах (кінетичний метод) згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР003.02) Кількість робочого розчину -50 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2216/2003

29.08.2013

347,00

«ГГТ» — Haбір для визначення активності гамма-глутамілтранспептідази у сироватці крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР007.01) Кількість робочого розчину -1160 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ГГТ» — набір для визначення активності гамма-глутамілтранспептідази у сироватці крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР007.01) Кількість робочого розчину -1160 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2216/2003

29.08.2013

76,00

«ГГТ-КІН» — набір для визначення активності гамма-глутамілтранспептідази у сироватці крові (кінетичний метод) згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР007.02) Кількість робочого розчину — 50 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ГГТ-КІН» — набір для визначення активності гамма-глутамілтранспептідази у сироватці крові (кінетичний метод) згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР007.02) Кількість робочого розчину — 50 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2216/2003

29.08.2013

162,00

«ЛД-1» — набір для визначення загальної активності лактатдегідрогенази у сироватці крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР015.01) Кількість робочого розчину — 100 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ЛД-1» — набір для визначення загальної активності лактатдегідрогенази у сироватці крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР015.01) Кількість робочого розчину — 100 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2216/2003

29.08.2013

76,00

«ЛДГ-1» — набір для визначення активності ізоферментних форм лактатдегідрогенази ЛДГ1, ЛДГ2, як альфа-гідроксобутіратдегідрогенази (а-ГБДГ)у сироватці крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР015.02) Кількість робочого розчіну-100 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ЛДГ-1» — набір для визначення активності ізоферментних форм лактатдегідрогенази ЛДГ1, ЛДГ2, як альфа-гідроксобутіратдегідрогенази (а-ГБДГ)у сироватці крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР015.02) Кількість робочого розчіну-100 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2216/2003

29.08.2013

76,00

«Лужна фосфатаза» — набір для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР016.01) Кількість робочого розчину -1000 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Лужна фосфатаза» — набір для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР016.01) Кількість робочого розчину -1000 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2216/2003

29.08.2013

65,60

«Холінестераза-АХХ» — набір для визначення активності холінестерази у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР027.01) Кількість робочого розчину — 110 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Холінестераза-АХХ» — набір для визначення активності холінестерази у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР027.01) Кількість робочого розчину — 110 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2216/2003

29.08.2013

75,90

«Холінестераза- КІН» — набір для визначення активності холінестерази у сироватці крові людини (кінетичний метод) згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР027.02) Кількість робочого розчину — 50 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Холінестераза- КІН» — набір для визначення активності холінестерази у сироватці крові людини (кінетичний метод) згідно додатку 1 до свідоцтва №2216/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-017-2003 (REF НР027.02) Кількість робочого розчину — 50 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2216/2003

29.08.2013

172,50

«Альбумін»- набір для визначення концентрації альбуміну у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР002.01) Кількість робочого розчину -1000 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Альбумін»- набір для визначення концентрації альбуміну у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР002.01) Кількість робочого розчину -1000 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2218/2003

29.08.2013

48,30

«Білкові фракції» — набір для визначення співвідношення білкових фракцій сироватки крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР006.01) Кількість робочого розчину — 600 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«Білкові фракції» — набір для визначення співвідношення білкових фракцій сироватки крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР006.01) Кількість робочого розчину — 600 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2218/2003

29.08.2013

109,00

«Загальний білок» — набір для визначення концентрації загального білку у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР010.01) Кількість робочого розчину -1000 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«Загальний білок» — набір для визначення концентрації загального білку у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР010.01) Кількість робочого розчину -1000 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2218/2003

29.08.2013

66,70

Загальний білок УЛ — набір для визначення концентрації загального білку у сечі та лікворі людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР010.02) Кількість робочого розчину — 200 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

Загальний білок УЛ — набір для визначення концентрації загального білку у сечі та лікворі людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР010.02) Кількість робочого розчину — 200 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2218/2003

29.08.2013

66,70

«Креатинін» — набір для визначення концентрації креатиніну у сироватці крові та сечі людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР014.01) Кількість робочого розчину — 300 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«Креатинін» — набір для визначення концентрації креатиніну у сироватці крові та сечі людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР014.01) Кількість робочого розчину — 300 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2218/2003

29.08.2013

70,10

«Креатинін-КІН» набір для визначення концентрації креатиніну у сироватці крові та сечі людини псевдо кінетичним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР014.02) Кількість робочого розчину — 160 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«Креатинін-КІН» набір для визначення концентрації креатиніну у сироватці крові та сечі людини псевдо кінетичним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР014.02) Кількість робочого розчину — 160 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2218/2003

29.08.2013

50,60

«Креатинін-калібратор» набір для приготування калібрувальних розчинів креатиніну в альбуміні сироватки крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НК014.04) Кількість робочого розчину — 32 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Креатинін-калібратор» набір для приготування калібрувальних розчинів креатиніну в альбуміні сироватки крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НК014.04) Кількість робочого розчину — 32 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2218/2003

29.08.2013

50,60

«Сечова кислота Ф» набір для визначення концентрації сечової кислоти у біологічних рідинах ензиматичним колориметричним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР017.02) Кількість робочого розчину — 50 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Сечова кислота Ф» набір для визначення концентрації сечової кислоти у біологічних рідинах ензиматичним колориметричним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР017.02) Кількість робочого розчину — 50 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2218/2003

29.08.2013

125,40

«Сечовина-У» — набір для визначення концентрації сечовини у біологічних рідинах уреазним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР018.02) Кількість робочого розчину — 400 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Сечовина-У» — набір для визначення концентрації сечовини у біологічних рідинах уреазним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР018.02) Кількість робочого розчину — 400 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2218/2003

29.08.2013

92,00

«Сечовина-ОФА»- набір для визначення концентрації сечовини у біологічних рідинах з о-фталевим альдегідом згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР018.03) Кількість робочого розчину — 320 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Сечовина-ОФА»- набір для визначення концентрації сечовини у біологічних рідинах з о-фталевим альдегідом згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР018.03) Кількість робочого розчину — 320 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2218/2003

29.08.2013

96,60

«Тимолова проба» — набір для проведення тимолової проби 3 сироваткою крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР021.01) Кількість робочого розчину — 1000 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Тимолова проба» — набір для проведення тимолової проби 3 сироваткою крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2218/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-018-2003 (REF НР021.01) Кількість робочого розчину — 1000 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2218/2003

29.08.2013

48,30

«Білірубін» — набір для визначення концентрації загального та прямого білірубіну у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР005.01) Кількість робочого розчину — 250 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Білірубін» — набір для визначення концентрації загального та прямого білірубіну у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР005.01) Кількість робочого розчину — 250 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

50,60

«Білірубін-калібратор» — набір для використання калібрувальних розчинів білірубіну для калібрування і контролю якості визначення білірубіну у сироватці крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НК005.02) Кількість робочого розчину — 24 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Білірубін-калібратор» — набір для використання калібрувальних розчинів білірубіну для калібрування і контролю якості визначення білірубіну у сироватці крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НК005.02) Кількість робочого розчину — 24 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

131,00

«Гемоглобін» — набір для визначення концентрації гемоглобіну у крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР008.01) Кількість робочого розчину — 2000 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Гемоглобін» — набір для визначення концентрації гемоглобіну у крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР008.01) Кількість робочого розчину — 2000 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

43,70

«Гемоглобін-ГХ» — набір для визначення концентрації гемоглобіну у крові людини геміхромним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР008.02) Кількість робочого розчину — 2000 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Гемоглобін-ГХ» — набір для визначення концентрації гемоглобіну у крові людини геміхромним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР008.02) Кількість робочого розчину – 2000 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

43,70

Залізо (3333) — набір для визначення концентрації заліза та загальної залізозв’язуючої здатності (3333) сироватки крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР012.01) Кількість робочого розчину — 100 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

Залізо (3333) — набір для визначення концентрації заліза та загальної залізозв’язуючої здатності (3333) сироватки крові згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР012.01) Кількість робочого розчину — 100 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

107,00

«Калібратори гемоглобіну» -набір для використання контрольних розчинів гемоглобінів ГН, ГС, ГВ для калібрування і контролю якості визначення гемоглобіну у крові гемоглобінціанідним або геміхромним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НК008.04) Кількість робочого розчину — 3 флх1 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Калібратори гемоглобіну» — набі{ для використання контрольних розчинів гемоглобінів ГН, ГС, ГВ для калібрування і контролю якості визначення гемоглобіну у крові гемоглобінціанідним або геміхромним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НК008.04) Кількість робочого розчину — 3 флх1 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

64,40

«Калібратор ціанметгемоглобіну 150 г/л» — для контролю кількісного визначення гемоглобіну згідно до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР008.01.02) Кількість робочого розчину — 1 амп.х5 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Калібратор ціанметгемоглобіну 150 г/л» — для контролю кількісного визначення гемоглобіну згідно до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР008.01.02) Кількість робочого розчину — 1 амп.х5 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

7,82

«Калібратори ціанметгемоглобіну» — набір для використання калібрувальних розчинів ціанметгемоглобіну для калібрування та контролю кількісного визначення гемоглобіну згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НК008.03) Кількість робочого розчину -5 амп.х5 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Калібратори ціанметгемоглобіну» — набір для використання калібрувальних розчинів ціанметгемоглобіну для калібрування та контролю кількісного визначення гемоглобіну згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НК008.03) Кількість робочого розчину -5 амп.х5 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

40,25

«Калій» — набір для визначення концентрації калію в сироватці та плазмі крові турбодиметричним методом без депротеінізації згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР024.01) Кількість робочого розчину — 100 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Калій» — набір для визначення концентрації калію в сироватці та плазмі крові турбодиметричним методом без депротеінізації згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР024.01) Кількість робочого розчину — 100 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

243,00

«Кальцій» — набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з о-крезолфталеїн комплексоном згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР013.01) Кількість робочого розчину -240 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«Кальцій» — набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з о-крезолфталеїн комплексоном згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР013.01) Кількість робочого розчину -240 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

66,70

«Кальцій ARS» — набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР013.02) Кількість робочого розчину — 100 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«Кальцій ARS» — набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР013.02) Кількість робочого розчину — 100 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

62,10

«Натрій» набір для визначення концентрації натрію в сироватці крові колориметричним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР029.01) Кількість робочих розчинів — 50 мл та 25 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«Натрій» набір для визначення концентрації натрію в сироватці крові колориметричним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР029.01) Кількість робочих розчинів — 50 мл та 25 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

255,30

«Телурит калію» — набір для використання розчину телуриту калію як допоміжного реактиву у якості інгібітору згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF ПС020.01) Кількість робочого розчину — 10 амп. х 5 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

‘Телурит калію» — набір для використання розчину телуриту калію як допоміжного реактиву у якості інгібітору згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF ПС020.01) Кількість робочого розчину — 10 амп. х 5 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

67,00

«Хлориди-Т» — набір для визначення концентрації хлоридів у біологічних рідинах титрометричним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР025.01) Кількість робочого розчину — 1000 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«Хлориди-Т» — набір для визначення концентрації хлоридів у біологічних рідинах титрометричним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР025.01) Кількість робочого розчину — 1000 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

52,90

«Хлориди-Ф» — набір для визначення концентрації хлоридів у біологічних рідинах фотометричним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР025.02) Кількість робочого розчину — 120 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Хлориди Ф» — набір для визначення концентрації хлоридів у біологічних рідинах фотометричним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2217/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-019-2003 (REF НР025.02) Кількість робочого розчину — 120 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2217/2003

29.08.2013

57,50

«Глюкоза Ф» — набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР009.02) Кількість робочого розчину — 200 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Глюкоза Ф» — набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР009.02) Кількість робочого розчину — 200 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2219/2003

29.08.2013

61,00

«Буфер на ЕКСАН» — набір для використання буферного розчину на ЕКСАН для кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР009.04) Кількість робочого розчину — 1000 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Буфер на ЕКСАН» — набір для використання буферного розчину на ЕКСАН для кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР009.04) Кількість робочого розчину — 1000 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2219/2003

29.08.2013

15,00

«Глюкоза МОНО» — набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом, монореактив згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР009.05) Кількість робочого розчину — 1000 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Глюкоза МОНО» — набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом, монореактив згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР009.05) Кількість робочого розчину — 1000 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2219/2003

29.08.2013

140,30

«Калібратор глюкози 10 ммоль/л» — для використання калібрувального розчину глюкози для контролю кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах згідно свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НК009.03) Кількість робочого розчину — 1 амп. х 5 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Калібратор глюкози 10 ммоль/л» — для використання калібрувального розчину глюкози для контролю кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах згідно свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НК009.03) Кількість робочого розчину — 1 амп. х 5 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2219/2003

29.08.2013

7,60

«Калібратори глюкози» — набір для використання калібрувальних розчинів глюкози для контролю кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НК009.03) Кількість робочого розчину — 5 амп. х 5 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«Калібратори глюкози» — набір для використання калібрувальних розчинів глюкози для контролю кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НК009.03) Кількість робочого розчину — 5 амп. х 5 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2219/2003

29.08.2013

39,10

«Загальні ліпіди» — набір для визначення концентрації загальних ліпідів в сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР011.01) Кількість робочого розчину — 300 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«Загальні ліпіди» — набір для визначення концентрації загальних ліпідів в сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР011.01) Кількість робочого розчину — 300 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2219/2003

29.08.2013

59,80

«Сіроглікоїди»-набір для визначення сіроглікоідів (сіромукоїдів) у сироватці крові турбодіметричним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР019.01) Кількість робочого розчину — 150 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«Сіроглікоіди»-набір для визначення сіроглікоідів (сіромукоїдів) у сироватці крові турбодіметричним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР019.01) Кількість робочого розчину — 150 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2219/2003

29.08.2013

72,50

«Тригліцериди — Ф» — набір для визначення концентрації тригліцеридів в сироватці крові людини ферментативним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР022.02) Кількість робочого розчину — 50 мл

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«Тригліцериди — Ф» — набір для визначення концентрації тригліцеридів в сироватці крові людини ферментативним методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР022.02) Кількість робочого розчину — 50 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2219/2003

29.08.2013

177,10

«Філісіт-КетоСкрин» — набір для визначення концентрації кетонових тіл у сечі людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР031.01) Кількість реагенту — 1 фл.х 10 г

3822 00 00 00

лабораторної діагностики in vitro

«Філісіт-КетоСкрин» — набір для визначення концентрації кетонових тіл у сечі людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР031.01) Кількість реагенту — 1 фл.х 10 г

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2219/2003

29.08.2013

12,70

«Холестерин-Ф» — набір для визначення концентрації загального холестерину та його ефірів у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР026.02) Кількість робочих розчинів — 200 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Холестерин-Ф» — набір для визначення концентрації загального холестерину та його ефірів у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР026.02) Кількість робочих розчинів — 200 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2219/2003

29.08.2013

202,00

«Холестерин HDL Ф» — набір для визначення HDL холестерину (ліпопротеідів високої щільності (ЛПВЩ)) у сироватці і плазмі крові прямим методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011р

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР026.04) Кількість робочого розчину — 50 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Холестерин HDL Ф» — набір для визначення HDL холестерину (ліпопротеідів високої щільності (ЛПВЩ)) у сироватці і плазмі крові прямим методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011р

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР026.04) Кількість робочого розчину — 50 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2219/2003

29.08.2013

517,50

«Холестерин LDL Ф» — набір для визначення LDL холестерину (ліпопротеідів низької щільності (ЛПНЩ)) у сироватці і плазмі крові прямим методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР026.05) Кількість робочого розчину — 50 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Холестерин LDL Ф» — набір для визначення LDL холестерину (ліпопротеідів низької щільності (ЛПНЩ)) у сироватці і плазмі крові прямим методом згідно додатку 1 до свідоцтва №2219/2003 від 05.08.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-020-2003 (REF НР026.05) Кількість робочого розчину — 50 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

2219/2003

29.08.2013

1 035,00

«Калібратор альбуміну 1000 мг/л» — набір для використання як калібрувального розчину білку у сечі згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF НК002.02) Кількість робочого розчину — 1 фл. х 10 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Калібратор альбуміну 1000 мг/л» — набір для використання як калібрувального розчину білку у сечі згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF НК002.02) Кількість робочого розчину — 1 фл. х 10 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

7620/2008

28.03.2013

16,10

«Калібратори білку» — набір для використання як калібрувальних розчинів білку згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF НК010.03) Кількість робочого розчину — 5 фл. по 2мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Калібратори білку» — набір для використання як калібрувальних розчинів білку згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF НК010.03) Кількість робочого розчину — 5 фл. по 2мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

7620/2008

28.03.2013

64,40

«Калібратори геміхрому» — набір для використання як калібрувальних розчинів геміхрому згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF НК008.05) Кількість робочого розчину — 4 амп. по 5 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Калібратори геміхрому» — набір для використання як калібрувальних розчинів геміхрому згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF НК008.05) Кількість робочого розчину — 4 амп. по 5 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

7620/2008

28.03.2013

43,70

«Калібратори креатиніну» — набір для використання як калібрувальних розчинів креатиніну згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF НК014.03) Кількість робочого розчину — 5 фл. по 4 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Калібратори креатиніну» — набір для використання як калібрувальних розчинів креатиніну згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF НК014.03) Кількість робочого розчину — 5 фл. по 4 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

7620/2008

28.03.2013

61,00

«Філо-БФК» — набір для перевірки контролю відтворюваності та правильності виконання визначення білкових фракцій сироватки крові згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF КС028.05) Кількість робочого розчину — 3 фл. по 3 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Філо-БФК» — набір для перевірки контролю відтворюваності та правильності виконання визначення білкових фракцій сироватки крові згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF КС028.05) Кількість робочого розчину — 3 фл. по 3 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

7620/2008

28.03.2013

70,00

«ФілоНорм» — набір для перевірки відтворюваності та правильності (вірогідності) результатів визначення концентрації аналітів згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF КС028.02) Кількість робочого розчину — 1 фл.хЗ мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ФілоНорм» — набір для перевірки відтворюваності та правильності (вірогідності) результатів визначення концентрації аналітів згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF КС028.02) Кількість робочого розчину — 1 фл.хЗ мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

7620/2008

28.03.2013

27,60

«ФілоПат» — набір для перевірки відтворюваності та правильності (вірогідності) результатів визначення концентрації аналітів згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF КС028.03) Кількість робочого розчину — 1 фл.хЗ мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ФілоПат» — набір для перевірки відтворюваності та правильності (вірогідності) результатів визначення концентрації аналітів згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF КС028.03) Кількість робочого розчину — 1 фл.хЗ мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

7620/2008

28.03.2013

27,60

«Філісіт-КГБС» — набір для побудови калібрувального графіку, контролю правильності та відтворюваності вимірювань згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF НК010.04) Кількість реагенту — 4 фл.х 10 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Філісіт-КГБС» — набір для побудови калібрувального графіку, контролю правильності та відтворюваності вимірювань згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF НК010.04) Кількість реагенту — 4 фл.х 10 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

7620/2008

28.03.2013

52,90

«Філісіт-СКВ» — набір для перевірки відтворюваності результатів визначення концентрації аналітів згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF КС028.01) Кількість робочого розчину — 1 фл.хЗ мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Філісіт-СКВ» — набір для перевірки відтворюваності результатів визначення концентрації аналітів згідно додатку 1 до свідоцтва №7620/2008 від 28.03.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-022:2008 (REF КС028.01) Кількість робочого розчину — 1 фл.хЗ мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

7620/2008

28.03.2013

22,00

«Філісіт- ACЛ-0- латекс»- набір для якісного та напівкількісного визначення анти-стрептолізін О (ACЛ-0) у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №7849/2008 від 13.06.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-023:2008 (REF ЛА033.01) Кількість робочого розчину — 2 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Філісіт- АСЛ-О- латекс»- набір для якісного та напівкількісного визначення анти-стрептолізін О (АСЛ-О) у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №7849/2008 від 13.06.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-023:2008 (REF ЛА033.01) Кількість робочого розчину — 2 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

7849/2008

13.06.2013

101,20

«Філісіт- СРБ — латекс»- набір для якісного та напівкількісного визначення С-реактивного білку (СРБ) у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №7849/2008 від 13.06.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-023:2008 (REF ЛА033.02) Кількість робочого розчину — 2 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Філісіт- СРБ — латекс»- набір для якісного та напівкількісного визначення С-реактивного білку (СРБ) у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №7849/2008 від 13.06.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-023:2008 (REF ЛА033.02) Кількість робочого розчину — 2 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

7849/2008

13.06.2013

98,00

«Філісіт- РФ — латекс» — набір для якісного та напівкількісного визначення ревматоїдного фактору (РФ) у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №7849/2008 від 13.06.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-023:2008 (REF ЛА033.03) Кількість робочого розчину — 2 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Філісіт- РФ — латекс» — набір для якісного та напівкількісного визначення ревматоїдного фактору (РФ) у сироватці крові людини згідно додатку 1 до свідоцтва №7849/2008 від 13.06.2008 р.

по ТУ У 24.4-24607793-023:2008 (REF ЛА033.03) Кількість робочого розчину — 2 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

7849/2008

13.06.2013

95,50

«Забарвлення за Грамом» — набір для диференціального забарвлення, дослідження структури клітинної стінки і виявлення приналежності бактерій до грампозитивних або до грамнегативних груп з карболовим розчином фуксина Ціля згідно додатку 1 до свідоцтва №10618/2011 від 08.07.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-024:2011 (REF НР030.01) Кількість робочого розчину — (25+25+2,5) мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Забарвлення за Грамом» — набір для диференціального забарвлення, дослідження структури клітинної стінки і виявлення приналежності бактерій до грампозитивних або до грамнегативних груп з карболовим розчином фуксина Ціля згідно додатку 1 до свідоцтва №10618/2011 від 08.07.2011 р.

по ТУ У 24.4-24607793-024:2011 (REF НР030.01) Кількість робочого розчину — (25+25+2,5) мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

10618/2011

08.07.2012

61,00

«ЗАБАРВЛЕННЯ ЗА ЦІЛЕМ-

НІЛЬСЕНОМ» — набір для диференціального забарвлення мікобактерій туберкульозу згідно додатку 1 до свідоцтва №10618/2011 від 08.07.2011р

по ТУ У 24.4-24607793-024:2011 (REF НР030.03) Кількість робочого розчину — 4x100 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«ЗАБАРВЛЕННЯ ЗА ЦІЛЕМ-

НІЛЬСЕНОМ» — набір для диференціального забарвлення мікобактерій туберкульозу згідно додатку 1 до свідоцтва №10618/2011 від 08.07.2011р

по ТУ У 24.4-24607793-024:2011 (REF НР030.03) Кількість робочого розчину — 4x100 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

10618/2011

08.07.2012

72,00

«Карболовий розчин фуксину» -для диференціального забарвлення мікобактерій туберкульозу згідно до свідоцтва №10618/2011 від 08.07.2011р по ТУ У 24.4-24607793-024:2011 (REF НР030.03.01) Кількість робочого розчину — 100 мл

3822 00 00 00

Для лабораторної діагностики in vitro

«Карболовий розчин фуксину» -для диференціального забарвлення мікобактерій туберкульозу згідно до свідоцтва №10618/2011 від 08.07.2011р по ТУ У 24.4-24607793-024:2011 (REF НР030.03.01) Кількість робочого розчину — 100 мл

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Філісіт-Діагностика» Україна

10618/2011

08.07.2012

39,10

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 5 (М9), 50 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 5 (М9), 50 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4098/2005

25.06.2015

36,23

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 4 (М8), 50 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 4 (М8), 50 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4098/2005

25.06.2015

28,75

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 3 (М7), 50 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 3 (М7), 50 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4098/2005

25.06.2015

23,00

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 2 (М6), 50 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 2 (М6), 50 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4098/2005

25.06.2015

21,28

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 1 (М5), 50 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 1 (М5), 50 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4098/2005

25.06.2015

16,10

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 0 (М4), 50 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 0 (М4), 50 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4098/2005

25.06.2015

14,38

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 2/0 (M3), 50 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 2/0 (M3), 50 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4098/2005

25.06.2015

10,93

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 3/0 (M2), 50 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Нитка капронова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-003:2005, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4098/2005 від 25.06.2010р. (поліамідна USP 3/0 (M2), 50 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4098/2005

25.06.2015

7,48

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001:2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 2 (М6), 100 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001:2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 2 (М6), 100 метрів)

ІІб

ПП «Укртехмед», Україна

2204/2003

11.09.2013

56,35

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001:2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 1 (М5), 100 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001:2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 1 (М5), 100 метрів)

ІІб

ПП «Укртехмед», Україна

2204/2003

11.09.2013

54,05

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001-2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 0 (М4), 100 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001-2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 0 (М4), 100 метрів)

Па

1111 «Укртехмед», Україна

2204/2003

11.09.2013

51,75

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001-2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 2/0 (M3), 100 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001-2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 2/0 (M3), 100 метрів)

Па

1111 «Укртехмед», Україна

2204/2003

11.09.2013

49,75

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001-2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 3/0 (M2), 100 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001-2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 3/0 (M2), 100 метрів)

Па

1111 «Укртехмед», Україна

2204/2003

11.09.2013

28,75

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001-2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 4/0 (М1,5), 100 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001-2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 4/0 (М1,5), 100 метрів)

Па

1111 «Укртехмед», Україна

2204/2003

11.09.2013

28,75

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001-2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 5/0 (М1), 100 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001-2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 5/0 (М1), 100 метрів)

Па

ПП «Укртехмед», Україна

2204/2003

11.09.2013

28,75

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001-2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 6/0 (М0,7), 100 метрів)

3006 10 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Мононитка поліпропіленова хірургічна ТУ У 24.4-22953077-001-2003, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №2204/2003 від 11.09.2008 p. (USP 6/0 (М0,7), 100 метрів)

Па

1111 «Укртехмед», Україна

2204/2003

11.09.2013

28,75

Нитка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. (лавсан USP 3 (М6) 100 метрів)

3006 10 90 00

загальна, серцево- судинна хірургія, ортопедія

Нитка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. (лавсан USP 3 (М6) 100 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7583/2008

28.02.2013

182,85

Нитка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. (лавсан USP 2 (М5) 100 метрів)

3006 10 90 00

загальна, серцево- судинна хірургія, ортопедія

Нитка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. (лавсан USP 2 (М5) 100 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7583/2008

28.02.2013

173,65

Нитка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. (лавсан USP 1 (М4) 100 метрів)

3006 10 90 00

загальна, серцево- судинна хірургія, ортопедія

Нитка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. (лавсан USP 1 (М4) 100 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7583/2008

28.02.2013

164,45

Нитка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. (лавсан USP 0 (M3,5) 100 метрів)

3006 10 90 00

загальна, серцево- судинна хірургія, ортопедія

Нитка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. (лавсан USP 0 (M3,5) 100 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7583/2008

28.02.2013

164,45

Нитка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. (лавсан USP 2/0 (M3) 100 метрів)

3006 10 90 00

загальна, серцево- судинна хірургія, ортопедія

Нитка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. (лавсан USP 2/0 (M3) 100 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7583/2008

28.02.2013

128,80

Нитка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. (лавсан USP 3/0 (M2,5) 100 метрів)

3006 10 90 00

загальна, серцево- судинна хірургія, ортопедія

Нитка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. (лавсан USP 3/0 (M2,5) 100 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7583/2008

28.02.2013

89,70

Нитка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. (лавсан USP 4/0 (М1,5) 100 метрів)

3006 10 90 00

загальна, серцево- судинна хірургія, ортопедія

Нитка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. (лавсан USP 4/0 (М1,5) 100 метрів)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7583/2008

28.02.2013

74,75

Стрічка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. 4мм, або 6мм, або 8мм. або 10мм. або 12мм

3006 10 90 00

загальна, серцево- судинна хірургія, ортопедія

Стрічка поліефірна хірургічна ТУ У 24.4-22953077-006:2008, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №7583/2008 від 29.02.2008 р. 4мм, або 6мм, або 8мм, або 10мм, або 12мм

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7583/2008

28.02.2013

7,25

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 6* 11 см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 6*11 см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

137,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 8*12см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 8*12см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

175,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 10*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 10*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

259,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ.реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 15*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ.реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 15*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

394,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 20*10см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 20*10см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

355,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 20*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 20*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

518,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 28*20см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 28*20см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

621,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 28*28см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 28*28см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

804,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 30*30см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 30*30см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

942,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 28*38см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 28*38см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1087,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 6*11см, або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 6*11см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 6*11см, або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 6*11см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

148,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 8*12см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 8*12см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 8*12см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 8*12см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

210,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 10*15см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 10*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 10*15см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 10*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

284,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 15*15см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 15*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 15*15см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 15*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

420,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 20*10см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 20*10см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 20*10см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 20*10см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

380,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 20*15см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 20*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 20*15см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 20*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

569,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 28*20см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 28*20см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 28*20см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 28*20см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

683,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 28*28см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 28*28см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 28*28см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 28*28см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

883,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 30*30см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 30*30см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 30*30см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 30*30см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1034,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 28*38см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 28*38см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ПТП одношарова, легка 40г/м2 28*38см., або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 28*38см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1190,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 6*11см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 6*11см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

160,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 8*12см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 8*12см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

227,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр.№4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 10*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр.№4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 10*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

309,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 15*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 15*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

456,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 20*10см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 20*10см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

414,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 20*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 20*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

620,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 28*20см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 28*20см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

744,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 28*28см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 28*28см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

963,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 30*30см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 30*30см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1 126,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 28*38см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 28*38см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1 298,00

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077-004:2007, згідно реєстр. свід. №7382/2007 від 21.12.2007 р. (капроаг USB 5/0(М1) KO/RO або USP 4/0(М1,5) KO/RO або USP 3/0(М2) KO/RO або USP 2/0(МЗ) KO/RO або USP 0(М4) KO/RO або USP 1(М5) KO/RO або USP 2(М6) KO/RO з ниткою 0,75м

9018 32 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077 004:2007, згідно реєстр. свід. №7382/2007 від 21.12.2007 р. (капроаг USP 5/0(М1) KO/RO або USP 4/0(М1,5) KO/RO або USP 3/0(М2) KO/RO або USP 2/0(МЗ) KO/RO або USP 0(М4) KO/RO або USP 1(М5) KO/RO або USP 2(М6) KO/RO з ниткою 0,75м

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7382/2007

21.12.2012

29,34

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077-004:2007, згідно реєстр. свід. №7382/2007 від 21.12.2007 р. (капрон USP 5/0(М1) KO/RO або USP 4/0(М1,5) KO/RO або USP 3/0(М2) KO/RO або USP 2/0(МЗ) KO/RO або USP 0(М4) KO/RO або USP 1(М5) KO/RO або USP 2(М6) KO/RO з ниткою 0,75м

9018 32 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077 004:2007, згідно реєстр. свід. №7382/2007 від 21.12.2007 р. (капрон USP 5/0(М1) KO/RO або USP 4/0(М1,5) KO/RO або USP 3/0(М2) KO/RO або USP 2/0(МЗ) KO/RO або USP 0(М4) KO/RO або USP 1(М5) KO/RO або USP 2(М6) KO/RO з ниткою 0,75м

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7382/2007

21.12.2012

22,78

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077-004:2007, згідно реєстр. свід. №7382/2007 від 21.12.2007 р. (Полігліколід (ПГА) USP 5/0(М1) KO/RO або USP 4/0(М1,5) KO/RO або USP 3/0(М2) KO/RO або USP 2/0(МЗ) KO/RO або USP 0(МЗ,5) KO/RO або USP 1(М4) KO/RO або USP 2(М5) KO/RO або USP 2(М5) KO/RO з ниткою 0,75м або 0,90м

9018 32 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077 004:2007, згідно реєстр, свід. №7382/2007 від 21.12.2007 р. (Полігліколід (ПГА) USP 5/0(М1) KO/RO або USP 4/0(М1,5) KO/RO або USP 3/0(М2) KO/RO або USP 2/0(МЗ) KO/RO або USP 0(МЗ,5) KO/RO або USP 1(М4) KO/RO або USP 2(М5) KO/RO або USP 2(М5) KO/RO з ниткою 0,75м або 0,90м

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7382/2007

21.12.2012

41,35

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077-004:2007, згідно реєстр, свід. №7382/2007 від 21.12.2007 р. (Поліефір (лавсан) USP 5/0(М1) KO/RO або USP 4/0(М1,5) KO/RO або USP 3/0(М2) KO/RO або USP 2/0(МЗ) KO/RO або USP 0(МЗ,5) KO/RO або USP 1(М4) KO/RO або USP 2(М5) KO/RO з ниткою 0,75м

9018 32 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077 004:2007, згідно реєстр. свід. №7382/2007 від 21.12.2007 р. (Поліефір (лавсан) USP 5/0(М1) KO/RO або USP 4/0(М1,5) KO/RO або USP 3/0(М2) KO/RO або USP 2/0(МЗ) KO/RO або USP 0(МЗ,5) KO/RO або USP 1(М4) KO/RO або USP 2(М5) KO/RO з ниткою 0,75м

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7382/2007

21.12.2012

22,78

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077-004:2007, згідно реєстр. свід. №7382/2007 від 21.12.2007 р. (відрізок стерильний нитки капроагу USP 5/0(М1) KO/RO або USP 4/0(М1,5) KO/RO або USP 3/0(М2) KO/RO або USP 2/0(МЗ) KO/RO або USP 0(М4) KO/RO або USP 1(М5) KO/RO або USP 2(М6) KO/RO довжиною 1м, або 1,5м або 2м або 4м)

9018 32 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077 004:2007, згідно реєстр. свід.№73 82/2007 від 21.12.2007 р. (відрізок стерильний нитки капроагу USP 5/0(М1) KO/RO або USP 4/0(М1,5) KO/RO або USP 3/0(М2) KO/RO або USP 2/0(МЗ) KO/RO або USP 0(М4) KO/RO або USP 1(М5) KO/RO або USP 2(М6) KO/RO довжиною 1м, або 1,5м або 2м, або 4м)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7382/2007

21.12.2012

36,86

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077-004:2007, згідно реєстр. свід. №7382/2007 від 21.12.2007 р. (відрізок стерильний нитки полігліколіду (ПГА) USP 5/0(М1) або USP 4/0(М1,5) або USP 3/0(М2) або USP 2/0(МЗ) або USP 0(М4) або USP 1(М5) або USP 2(М6) довжиною 1м, або 1,5м або 2м, або 4м)

9018 32 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077 004:2007, згідно реєстр. свід. №7382/2007 від 21.12.2007 р. (відрізок стерильний нитки полігліколіду (ПГА) USP 5/0(М1) або USP 4/0(М1,5) або USP 3/0(М2) або USP 2/0(МЗ) або USP 0(М4) або USP 1(М5) або USP 2(М6) довжиною 1м, або 1,5м або 2м, або 4м)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7382/2007

21.12.2012

127,19

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077-004:2007, згідно реєстр. свід.№7382/2007 від 21.12.2007 р. (відрізок стерильний нитки поліефіру USP 5/0(М1) або USP 4/0(М1,5) або USP 3/0(М2) або USP 2/0(МЗ) або USP 0(М4) або USP 1(М5) або USP 2(М6) довжиною 1 м. або 1.5м або 2м. або 4м)

9018 32 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077 004:2007, згідно реєстр. свід.№73 82/2007 від 21.12.2007 р. (відрізок стерильний нитки поліефіру USP 5/0(М1) або USP 4/0(М1,5) або USP 3/0(М2) або USP 2/0(МЗ) або USP 0(М4) або USP 1(М5) або USP 2(М6) довжиною 1м, або 1,5м або 2м, або 4м)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7382/2007

21.12.2012

13,92

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077-004:2007, згідно реєстр. свід. №7382/2007 від 21.12.2007 р. (відрізок стерильний нитки поліефіру в оболонці (фторесту) USP 5/0(М1) або USP 4/0(М1,5) або USP 3/0(М2) або USP 2/0(МЗ) або USP 0(М4) або USP 1(М5) або USP 2(М6) довжиною 1м, або 1,5м або 2м або 4м)

9018 32 90 00

кардюхірургія, офтальмологія загальна хірургія, урологія, гінекологія, онкологія, ортопедія, та ін.

Матеріал атравматичний шовний та лігатурний ТУ У 33.1-22953077 004:2007, згідно реєстр. свід. №7382/2007 від 21.12.2007 р. (відрізок стерильний нитки поліефіру в оболонці (фторесту) USP 5/0(М1) або USP 4/0(М1,5) або USP 3/0(М2) або USP 2/0(МЗ) або USP 0(М4) або USP 1(М5) або USP 2(М6) довжиною 1м, або 1,5м або 2м, або 4м)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

7382/2007

21.12.2012

13,92

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 6*11см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 6*11см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 6*11см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 6*11см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

215,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр.№4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 8*12см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 8*12см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр.№4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 8*12см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 8*12см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

305,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 10*15см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 10*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 10*15см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 10*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

412,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 15*15см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 15*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 15*15см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 15*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

609,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 20*10см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 20*1 Осм)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 20*10см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 20*10см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

551,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 20*15см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 20*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 20*15см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 20*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

826,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 28*20см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 28*20см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 28*20см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 28*20см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

990,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 28*28см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 28*28см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 28*28см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 28*28см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1281,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 28*38см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 28*38см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 28*38см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 28*38см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1719,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 30*30см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 30*30см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, легка 40г/м2 30*30см або ДП двошарова, високої щільності 85г/м2 30*30см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1 500,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 6*11см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 6*11см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

199,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 8*12см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 8*12см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

254,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 10*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 10*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

375,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 15*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 15*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

571,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 20*10см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 20*1Осм)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

514,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 20*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 20*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

751,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 28*20см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 28*20см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

900,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 28*28см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 28*28см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1 166,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 28*38см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 28*38см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1 576,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 30*30см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ПТП одношарова, середньої щільності 65г/м2 30*30см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1 366,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 6*11см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 6*11см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

232,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 8*12см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 8*12см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

329,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 10*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 10*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

449,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 15*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 15*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

661,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 20*10см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 20*10см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

600,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 20*15см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 20*15см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

899,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 28*20см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 28*20см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1 079,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 28*28см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 28*28см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1 396,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 28*38см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 28*38см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1 883,00

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 30*30см)

3006 10 90 00

загальна хірургія

Сітка поліпропіленова хірургічна стерильна ТУ У 33.1-22953077-002-2004, згідно свідоцтва про держ. реєстр. №4977/2006 від 11.08.2009 р. (з бактерицидним покриттям ДП двошарова, високої щільності 115г/м2 30*30см)

ІІб

1111 «Укртехмед», Україна

4977/2006

11.08.2014

1 633,00

Бинт марлевий медичний ТУ У 24.4-33234936-002:2007

3005 90 10 00

Медична практика

Нестерильний, 5м х 10 см

І

ТОВ «Наша вата» Україна

6452/2007

18.05.2012

2,11

Бинт марлевий медичний ТУ У 24.4-33234936-002:2007

3005 90 10 00

Медична практика

Нестерильний, 7м х 14 см

І

ТОВ «Наша вата» Україна

6452/2007

18.05.2012

4,22

Бинт марлевий медичний ТУ У 24.4-33234936-002:2007

3005 90 10 00

Медична практика

Стерильний, 5м х 10 см

І

ТОВ «Наша вата» Україна

6452/2007

18.05.2012

2,49

Бинт марлевий медичний ТУ У 24.4-33234936-002:2007

3005 90 10 00

Медична практика

Стерильний, 7м х 14 см

І

ТОВ «Наша вата» Україна

6452/2007

18.05.2012

4,60

Відріз марлевий медичний ТУ У 24.4-33234936-003:2007

3005 90 31 00

Медична практика

200 см х 90 см

І

ТОВ «Наша вата» Україна

6508/2007

31.05.2012

7,50

Відріз марлевий медичний ТУ У 24.4-33234936-003:2007

3005 90 31 00

Медична практика

300 см х 90 см

І

ТОВ «Наша вата» Україна

6508/2007

31.05.2012

10,86

Відріз марлевий медичний ТУ У 24.4-33234936-003:2007

3005 90 31 00

Медична практика

500 см х 90 см

І

ТОВ «Наша вата» Україна

6508/2007

31.05.2012

18,08

Відріз марлевий медичний ТУ У 24.4-33234936-003:2007

3005 90 31 00

Медична практика

1000 см х 90 см

І

ТОВ «Наша вата» Україна

6508/2007

31.05.2012

35,10

Вата медична гігроскопічна ТУ У 24.4-33234936-001:2005

3005 90 10 00

Медична практика

Гігієнічна нестерильна, рулон, 25 г

І

ТОВ «Наша вата» Україна

5176/2006

24.03.2015

1,87

Вата медична гігроскопічна ТУ У 24.4-33234936-001:2005

3005 90 10 00

Медична практика

Гігієнічна нестерильна, рулон, 50 г

І

ТОВ «Наша вата» Україна

5176/2006

24.03.2015

3,52

Вата медична гігроскопічна ТУ У 24.4-33234936-001:2005

3005 90 10 00

Медична практика

Гігієнічна нестерильна, рулон, 100 г

І

ТОВ «Наша вата» Україна

5176/2006

24.03.2015

6,00

Вата медична гігроскопічна ТУ У 24.4-33234936-001:2005

3005 90 10 00

Медична практика

Гігієнічна нестерильна, зигзагоподібна стрічка, 50 г

І

ТОВ «Наша вата» Україна

5176/2006

24.03.2015

3,52

Вата медична гігроскопічна ТУ У 24.4-33234936-001:2005

3005 90 10 00

Медична практика

Гігієнічна нестерильна, зигзагоподібна стрічка, 100 г

І

ТОВ «Наша вата» Україна

5176/2006

24.03.2015

6,00

Вата медична гігроскопічна ТУ У 24.4-33234936-001:2005

3005 90 10 00

Медична практика

Бавовняна хірургічна стерильна, рулон, 25 г

І

ТОВ «Наша вата» Україна

5176/2006

24.03.2015

2,40

Вата медична гігроскопічна ТУ У 24.4-33234936-001:2005

3005 90 10 00

Медична практика

Бавовняна хірургічна стерильна, рулон, 50 г

І

ТОВ «Наша вата» Україна

5176/2006

24.03.2015

4,12

Грілки гумові А, 2 в індивідуальній упаковці згідно додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7171/2007 від 11.10.2011 Грілки гумові типу А (1,2,3), Б (1,2,3) ДСТУ 2667-94 (ГОСТ 3303-94) Од.вим.: 1 шт.

4014 90 90 00

Застосовують в санітарії, медичних закладах та для індивідуального використання для місцевого зігрівання тіла

Грілки гумові А, 2 в індивідуальній упаковці згідно додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7171/2007 від 11.10.2011 Грілки гумові типу А (1,2,3), Б (1,2,3) ДСТУ 2667-94 (ГОСТ 3303-94) Од.вим.: 1 шт.

І

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7171/2007

11.10.2016

29,20 за 1 шт.

Грілки гумові А, 3 в індивідуальній упаковці згідно додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7171/2007 від 11.10.2011 Грілки гумові типу А (1,2,3), Б (1,2,3) ДСТУ 2667-94 (ГОСТ 3303-94) Од.вим.: 1 шт.

4014 90 90 00

Застосовують в санітарії, медичних закладах та для індивідуального використання для місцевого зігрівання тіла

Грілки гумові А, 3 в індивідуальній упаковці згідно додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7171/2007 від 11.10.2011 Грілки гумові типу А (1,2,3), Б (1,2,3) ДСТУ 2667-94 (ГОСТ 3303-94) Од.вим.: 1 шт.

І

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7171/2007

11.10.2016

31,00 за 1 шт.

Грілки гумові Б, 1 в індивідуальній упаковці згідно додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7171/2007 від 11.10.2011 Грілки гумові типу А (1,2,3), Б (1,2,3) ДСТУ 2667-94 (ГОСТ 3303-94) Од.вим.: 1 шт.

4014 90 90 00

Застосовують в санітарії, медичних закладах та для індивідуального використання для місцевого зігрівання тіла, промивання та спринцювання

Грілки гумові Б, 1 в індивідуальній упаковці згідно додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7171/2007 від 11.10.2011 Грілки гумові типу А (1,2,3), Б (1,2,3) ДСТУ 2667-94 (ГОСТ 3303-94) Од.вим.: 1 шт.

І

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7171/2007

11.10.2016

35,40 за 1 шт.

Грілки гумові Б, 2 в індивідуальній упаковці згідно додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7171/2007 від 11.10.2011 Грілки гумові типу А (1,2,3), Б (1,2,3) ДСТУ 2667-94 (ГОСТ 3303-94) Од.вим.: 1 шт.

4014 90 90 00

Застосовують в санітарії, медичних закладах та для індивідуального використання для місцевого зігрівання тіла, промивання та спринцювання

Грілки гумові Б, 2 в індивідуальній упаковці згідно додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7171/2007 від 11.10.2011 Грілки гумові типу А (1,2,3), Б (1,2,3) ДСТУ 2667-94 (ГОСТ 3303-94) Од.вим.: 1 шт.

І

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7171/2007

11.10.2016

38,20 за 1 шт.

Грілки гумові Б, 3 в індивідуальній упаковці згідно додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7171/2007 від 11.10.2011 Грілки гумові типу А (1,2,3), Б (1,2,3) ДСТУ 2667-94 (ГОСТ 3303-94) Од.вим.: 1 шт.

4014 90 90 00

Застосовують в санітарії, медичних закладах та для індивідуального використання для місцевого зігрівання тіла, промивання та спринцювання

Грілки гумові Б, 3 в індивідуальній упаковці згідно додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7171/2007 від 11.10.2011 Грілки гумові типу А (1,2,3), Б (1,2,3) ДСТУ 2667-94 (ГОСТ 3303-94) Од.вим.: 1 шт.

І

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7171/2007

11.10.2016

40,00 за 1 шт.

Кухоль Есмарха гумовий ТУ У 25.1-00152253-039-2004 №2 Од.вим.: 1 шт.

4014 90 90 00

Застосовуютьс в санітарії, медичних закладах та для індивідуального використання для промивання та спринцювання

Кухоль Есмарха гумовий ТУ У 25.1-00152253-039-2004 №2 Од.вим.: 1 шт.

І

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7166/2007

17.07.2014

41,60 за 1 шт.

Трубка медична гумова тип 1, згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7158/2007 від 11.10.2011 Трубки медичні гумові ГОСТ 3399-76 Од.вим. :1 кг.

4014 90 90 00

Застосовують в фармакології та медицині для виготовлення систем при отриманні компонентів та препаратів з крові, та в ін’єкційних вузлах пристроїв переливання крові

Трубка медична гумова тип 1, згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7158/2007 від 11.10.2011 Трубки медичні гумові ГОСТ 3399-76 Од.вим.: 1 кг.

І

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7158/2007

11.10.2016

70,80 за 1 кг.

Трубка медична гумова тип 6, згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7158/2007 від 11.10.2011 Трубки медичні гумові ГОСТ 3399-76 Од.вим. :1 кг.

4014 90 90 00

Застосовують в фармакології та медицині для з’єднання складових частин медичних приладів

Трубка медична гумова тип 6, згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7158/2007 від 11.10.2011 Трубки медичні гумові ГОСТ 3399-76 Од.вим.: 1 кг.

І

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7158/2007

11.10.2016

36,00 за 1 кг.

Клейонка підкладна гумотканева вид А в індивідуальній упаковці по 1,5 м., згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7172/2007 від 11.10.2011 Клейонка підкладна гумотканева вид А, вид Б ГОСТ 3251-91 Од. вим.: 1 шт.

4014 90 90 00

Застосовується в санітарії, медичних закладах та для індивідуального використання для санітарно-гігієнічних цілей як підкладка багаторазового використання

Клейонка підкладна гумотканева вид А в індивідуальній упаковці по 1,5 м., згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7172/2007 від 11.10.2011 Клейонка підкладна гумотканева вид А, вид Б ГОСТ 3251-91 Од. вим.: 1 шт.

І

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7172/2007

11.10.2016

40,70 за 1 шт.

Клейонка підкладна гумотканева вид А в індивідуальній упаковці по 2 м., згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7172/2007 від 11.10.2011 р. Клейонка підкладна гумотканева вид А, вид Б ГОСТ 3251-91 Од. вим.: 1 шт.

4014 90 90 00

Застосовується в санітарії, медичних закладах та для індивідуального використання для санітарно-гігієнічних цілей як підкладка багаторазового використання

Клейонка підкладна гумотканева вид А в індивідуальній упаковці по 2 м., згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7172/2007 від 11.10.2011 р. Клейонка підкладна гумотканева вид А, вид Б ГОСТ 3251-91 Од. вим.: 1 шт.

І

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7172/2007

11.10.2016

53,35 за 1 шт.

Пробки гумові медичні ТУ У 25.1-00152253.037-2004 2-1N Од.вим.: 1000 шт.

4016 99 99 00

Застосовують в фармакології для закупорки пеніцилінових флаконів ін’єкційних форм антибіотиків, бактеріологічних та біологічних препаратів

Пробки гумові медичні ТУ У 25.1 00152253.037-2004 2-1N Од.вим.: 1000 шт.

І

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7162/2007

24.12.2013

260,00 за 1000 шт.

Пробки гумові медичні ТУ У 25.1-00152253.037-2004 4-2N Од.вим.: 1000 шт.

4016 99 99 00

Застосовують в фармакології для закупорки лікарських препаратів зовнішнього та внутрішнього застосування

Пробки гумові медичні ТУ У 25.1 00152253.037-2004 4-2N Од.вим.: 1000 шт.

І

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7162/2007

24.12.2013

200,00 за 1000 шт.

Пробки гумові медичні ТУ У 25.1-00152253.037-2004 1-1N Од.вим.: 1000 шт.

4016 99 99 00

Застосовують в фармакології для закупорки пляшок з кров’ю, кровозамінниками та інфузійними розчинами

Пробки гумові медичні ТУ У 25.1 00152253.037-2004 1-1N Од.вим.: 1000 шт.

І

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7162/2007

24.12.2013

1000,00 за 1000 шт.

Пробки гумові медичні ТУ У 25.1-00152253.037-2004 4-1N Од.вим.: 1000 шт.

4016 99 99 00

Застосовують в фармакології для закупорки лікарських препаратів зовнішнього та внутрішнього застосування

Пробки гумові медичні ТУ У 25.1 00152253.037-2004 4-1N Од.вим.: 1000 шт.

І

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7162/2007

24.12.2013

890,00 за 1000 шт.

Напальчники медичні гумові ТУ У 6-00152253.012-96 Од.вим. :1000шт.

4014 90 90 00

Застосовують в санітарії, медичних закладах та для індивідуального використання для захисту та ізоляції пальців рук

Напальчники медичні гумові ТУ У 6-00152253.012-96 Од.вим. :1000шт.

I

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7165/2007

11.10.2016

210,00 за 1000шт.

Соски гумові та латексні дитячі: Соски 1-А, згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №7173/2007 від 11.10.2011 Соски гумові та латексні дитячі ДСТУ 2832-94 (ГОСТ 3356-95) Од. вим.: 1000 шт.

4014 90 10 00

Застосовується в медичних закладах та для індивідуального використання для годування дітей

Соски гумові та латексні дитячі: Соски 1-А, згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №7173/2007 від 11.10.2011 Соски гумові та латексні дитячі ДСТУ 2832-94 (ГОСТ 3356-95) Од. вим.: 1000 шт.

I

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7173/2007

11.10.2016

1 600,00 за 1000 шт.

Грілки гумові А, 1 в індивідуальній упаковці згідно додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7171/2007 від 11.10.2011р. Грілки гумові типу А (1,2,3), Б (1,2,3) ДСТУ 2667-94 (ГОСТ 3303-94) Од.вим.: 1 шт.

4014 90 90 00

Застосовують в санітарії, медичних закладах та для індивідуального використання для місцевого зігрівання тіла

Грілки гумові А, 1 в індивідуальній упаковці згідно додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7171/2007 від 11.10.2011р. Грілки гумові типу А (1,2,3), Б (1,2,3) ДСТУ 2667-94 (ГОСТ 3303 94) Од.вим.: 1 шт.

I

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВГУМА», Україна

7171/2007

11.10.2016

27,00 за 1 шт.

Р02 — наповнюючий розчин (20 мл) згідно додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №9608/2010 від 20.07.2010р. Аналізатори критичних станів ESCHWEILER modular pro, ESCHWEILER combi line (Critical state analyzers ESCHWEILER modular pro, ESCHWEILER combi line) виробництва ESCHWEILER GmbH & Co.KG (Germany)

9027 80 11 90

згідно реєстраційного свідоцтва №9608/2010

від 20 липня 2010р. № 172

Аналізатори критичних станів ESCHWEILE R modular pro, ESCHWEILE R combi line Critical state analyzers ESCHWEILE R modular pro, ESCHWEILE R combi line 3822 00 00 00 згідно декларації митної вартості

Реактиви для аналізаторів критичних станів

Р02 — наповнюючий розчин (20 мл) згідно додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №9608/2010 від 20.07.2010р. Аналізатори критичних станів ESCHWEILER modular pro, ESCHWEILER combi line (Critical state analyzers ESCHWEILER modular pro, ESCHWEILER combi line) виробництва ESCHWEILER GmbH & Co.KG (Germany)

ESCHWEILER GmbH & Co.KG, Німеччина

9608/2010

20.07.2015

628,33

59,50 Євро

10,560136

Пов’язка для фіксації канюлі BD Veca С™ згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 2450/2004 від 09.09.2011

3005 10 00 00

Виріб призначений для фіксації периферичних канюль

Пов’язка для фіксації канюлі BD Veca С™ згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 2450/2004 від 09.09.2011

І

Becton Dickinson Infusion Therapy AB Sweden

2450/2004

05.03.2014

3,76

0,47 Дол.США

7,9898

Калібраційний розчин 2,0 мл., 1000 пробірок (№1000), згідно Додатку №2 до свідоцтва про державну реєстрацію №6489/2007 від 18.05 2007

9018 19 10 00

Визначення рівня глюкози та лактату крові, сироватки, ліквору в умовах лабораторії

Калібраційний розчин 2,0 мл., 1000 пробірок (№1000), згідно Додатку №2 до свідоцтва про державну реєстрацію №6489/2007 від 18.05 2007

Dr.Muller Geratebau GmbH, Germany

6489/2007

18.05.2012

2 894,78

283,70

10,2037

Сечоприймачі нестерильні TRO-UROCOL 2L, згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6464/2007 від 18.05.2007

9018 90 85 90

Для забору сечі

Сечоприймачі нестерильні TRO-UROCOL 2L, згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6464/2007 від 18.05.2007

І

TROGE Medical GmbH, Germany; на заводі: Suzhou Linhua Medical Devices Co., Ltd., China

6464/2007

18.05.2012

3,59

0,45

7,9898

Сечоприймачі стерильні TRO-UROCOL plus 2L, згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6464/2007 від 18.05.2007

9018 90 85 90

Для забору сечі

Сечоприймачі стерильні TRO-UROCOL plus 2L, згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №6464/2007 від 18.05.2007

І

TROGE Medical GmbH, Germany; на заводі: Suzhou Linhua Medical Devices Co., Ltd., China

6464/2007

18.05.2012

3,83

0,48

7,9898

Бинти гіпсові TRO- GYPSOPLAST 2 20см х 2,7м., згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2829/2004 від 29.12.2009

3005 90 31 00

Травматологія, ортопедія

Бинти гіпсові TRO-GYPSOPLAST 2 20см х 2,7м., згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2829/2004 від 29.12.2009

І

TROGE Medical GmbH, Germany; на заводі: Well Lead Medical Co., Ltd.,China

2829/2004

05.03.2014

10,15

1,27

7,9898

Рукавички медичні оглядові латексні, припудрені, гладенькі нестерильні (типорозмір S або М або L) упаковка №100 шт. стандарт клас Vogt Medical, згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5279/2006 від 05.08.2011 р.

4015 11 00 00

Маніпуляції, що не потребують стерильних умов з підвищеним ризиком інфікування

Рукавички медичні оглядові латексні, припудрені, гладенькі нестерильні (типорозмір S або М або L) упаковка №100 шт. стандарт клас Vogt Medical, згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5279/2006 від 05.08.2011р.

І

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Germany на заводі: TG Medical SDN.BHD, Malaysia

5279/2006

05.08.2016

34,04

4,26

7,9898

Гемолізуючий розчин 2,0 мл с капілярами «open end» (1000 шт.), згідно Додатку №2 до свідоцтва про державну реєстрацію №6489/2007 від 18.05.2007 р.

9018 19 10 00

Визначення рівня глюкози та лактату крові, сироватки, ліквору в умовах лабораторії

Гемолізуючий розчин 2,0 мл с капілярами «open end» (1000 шт.), згідно Додатку №2 до свідоцтва про державну реєстрацію №6489/2007 від 18.05.2007 р.

Dr.Muller Geratebau GmbH, Germany

6489/2007

18.05.2012

2 732,14

267,76

10,2037

Гемолізуючий розчин 1,0 л (6 бут), згідно Додатку №2 до свідоцтва про державну реєстрацію №6489/2007 від 18.05.2007

9018 19 10 00

Визначення рівня глюкози та лактату крові, сироватки, ліквору в умовах лабораторії

Гемолізуючий розчин 1,0 л (6 бут), згідно Додатку №2 до свідоцтва про державну реєстрацію №6489/2007 від 18.05.2007

Dr.Muller Geratebau GmbH, Germany

6489/2007

18.05.2012

1210,97

118,68

10,2037

Бинти гіпсові TRO-GYPSOPLAST 2 15см х 2,7м., згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2829/2004 від 29.12.2009

3005 90 31 00

Травматологія, ортопедія

Бинти гіпсові TRO-GYPSOPLAST 2 15см х 2,7м., згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №2829/2004 від 29.12.2009

І

TROGE Medical GmbH, Germany; на заводі: Anji Sunlight Medical Products Co., Lvd.. China

2829/2004

05.03.2014

8,06

1,01

7,9898

Серветки, просочені спиртовим розчином TROGE-SEPT Alcohol pad TROGE-SEPT® упаковка №100 шт. Згідно Свідоцтва про Державну реєстрацію №6594/2007 від 15 червня 2007 року

3005 90 51 00

Дезінфекція шкіряних покривів

Серветки, просочені спиртовим розчином TROGE-SEPT Alcohol pad TROGE-SEPT® упаковка №100 шт. Згідно Свідоцтва про Державну реєстрацію №6594/2007 від 15 червня 2007 року

І

TROGE Medical GmbH, Germany; на заводі: Lights Medical Supply Co., Ltd., China

6594/2007

15.06.2012

12,46

1,56

7,9898

Рукавички медичні оглядові нітрилові припудрені, текстуровані нестерильні (типорозмір S або М або L) упаковка №100 шт. преміум клас Vogt Medical згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5251/2006 від 05.08.2011р.

4015 90 00 00

маніпуляції, що не потребують стерильних умов, з підвищенням ризиком інфікування

Рукавички медичні оглядові нітрилові припудрені, текстуровані нестерильні (типорозмір S або М або L) упаковка №100 шт. преміум клас Vogt Medical згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5251/2006 від 05.08.2011р.

І

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Germany на заводі: TG Medical SDN.BHD., Malaysia

5251/2006

05.08.2016

38,59

4,83

7,9898

Рукавички хірургічні латексні припудрені, стерильні (типорозмір 6,0 або 6,5; або 7,0 або 7,5; або 8,0 або 8,5) одна пара Vogt Medical згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5250/2006 від 08.07.2011р.

4015 11 00 00

інвазивні хірургічні маніпуляції

Рукавички хірургічні латексні припудрені, стерильні (типорозмір 6,0 або 6,5; або 7,0 або 7,5; або 8,0 або 8,5) одна пара Vogt Medical згідно додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5250/2006 від 08.07.2011р.

І

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Germany на заводі: TG Medical SDN.BHD, Malaysia

5250/2006

08.07.2016

1,99

0,25

7,9898

Магній лікватор, повний набір, набір 2x100 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Магній лікватор, повний набір, набір 2x100 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

157,22

14,80

10,622710

Кальцій лікватор, повний набір, набір 2x100 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Кальцій лікватор, повний набір, набір 2x100 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

157,22

14,80

10,622710

Білірубін лікватор, повний набір, набір 200 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Білірубін лікватор, повний набір, набір 200 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

176,34

16,60

10,622710

Холестерин лікватор, повний набір, набір 4x30 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Холестерин лікватор, повний набір, набір 4x30 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

206,08

19,40

10,622710

Преципітат для визначення ЛПВП-холестерину 4x80 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Преципітат для визначення ЛПВП холестерину 4x80 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

274,07

25,80

10,622710

Холестерин лікватор, повний набір, набір 3x250 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Холестерин лікватор, повний набір, набір 3x250 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

732,97

69,00

10,622710

Фосфор ліквірапід, повний набір, набір 2x100 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Фосфор ліквірапід, повний набір, набір 2x100 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

157,22

14,80

10,622710

Холестерин лікватор, повний набір, набір 4x100 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Холестерин лікватор, повний набір, набір 4x100 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

439,78

41,40

10,622710

Креатинін лікватор, повний набір, набір 200 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Креатинін лікватор, повний набір, набір 200 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

176,34

16,60

10,622710

Ауто-Креатинін ліквіколор, колориметричний кінетичний метод, Реакція-Яффе, для автоматичних аналізаторів, повний набір 250 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Ауто-Креатинін ліквіколор, колориметричний кінетичний метод, Реакція-Яффе, для автоматичних аналізаторів, повний набір 250 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

195,46

18,40

10,622710

HDL-Холестерин лікватор, повний набір, набір 80 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

HDL-Холестерин лікватор, повний набір, набір 80 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

1026,15

96,60

10,622710

LDL-Холестерин лікватор, повний набір, набір 80 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

LDL-Холестерин лікватор, повний набір, набір 80 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

1465,93

138,00

10,622710

Хлориди лікватор, повний набір, набір 200 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Хлориди лікватор, повний набір, набір 200 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

176,34

16,60

10,622710

Калій ліквірапід, повний набір, набір 100 тестів, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Калій ліквірапід, повний набір, набір 100 тестів, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

274,07

25,80

10,622710

Глюкоза лікватор, повний набір, набір 1000 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Глюкоза лікватор, повний набір, набір 1000 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

322,93

30,40

10,622710

Залізо лікватор, повний набір, набір 2x30 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Залізо лікватор, повний набір, набір 2x30 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

234,76

22,10

10,622710

Залізо лікватор, повний набір, набір 2x100 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Залізо лікватор, повний набір, набір 2x100 мл, згідно з додатку № 2 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

439,78

41,40

10,622710

Глюкоза лікватор, повний набір, набір 4х100 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Глюкоза лікватор, повний набір, набір 4х100 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

195,46

18,40

10,622710

Сечовина лікватор, повний набір, набір 2х100 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Сечовина лікватор, повний набір, набір 2х100 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

157,22

14,80

10,622710

Сечовина лікватор реагент 1, для використання в системі з набором кат №10507, набір 1000 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Сечовина лікватор реагент 1, для використання в системі з набором кат №10507, набір 1000 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

332,49

31,30

10,622710

Сечовина лікватор реагент 2, для використання в системі з набором кат №10506, набір реагент 1000 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Сечовина лікватор реагент 2, для використання в системі з набором кат №10506, набір реагент 1000 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

137,03

12,90

10,622710

Сечовина лікві UV, повний набір, набір 8х50мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Сечовина лікві UV, повний набір, набір 8х50мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

439,78

41,40

10,622710

Альбумін лікватор, повний набір, набір на 1000 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Альбумін лікватор, повний набір, набір на 1000 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

146,59

13,80

10,622710

Загальний білок ліквіколор, повний набір, набір 1000 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Загальний білок ліквіколор, повний набір, набір 1000 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

199,71

18,80

10,622710

Глікогемоглобін HbA1-тест, повний набір, набір 20 тестів, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Глікогемоглобін НbА1-тест, повний набір, набір 20 тестів, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

684,10

64,40

10,622710

Кисла фосфатаза, повний набір, набір 6x15 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Кисла фосфатаза, повний набір, набір 6x15 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

420,66

39,60

10,622710

Загальна Fe-зв’язуюча властивість трансферину (ТІВС), повний набір, набір 100 тестів, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Загальна Fe-зв’язуюча властивість трансферину (ТІВС), повний набір, набір 100 тестів, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

234,76

22,10

10,622710

Сечова кислота лікватор, повний набір, набір 4x30 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Сечова кислота лікватор, повний набір, набір 4x30 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

176,34

16,60

10,622710

Сечова кислота лікватор, повний набір, набір 4x100 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Сечова кислота лікватор, повний набір, набір 4x100 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

586,37

55,20

10,622710

Тригліцериди GPO лікватор моно, повний набір, набір 4x100 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Тригліцериди GPO лікватор моно, повний набір, набір 4x100 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

439,78

41,40

10,622710

Білірубін П/3 лікватор, повний набір, набір П/3 2x100 мп, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Білірубін П/3 лікватор, повний набір, набір П/3 2x100 мп, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

176,34

16,60

10,622710

Ауто-Білірубін-П ліквіколор колорометричний тест, DPD метод, для автоматичних аналізаторів, набір 375 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Ауто-Білірубін-П ліквіколор колорометричний тест, DPD метод, для автоматичних аналізаторів, набір 375 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

195,46

18,40

10,622710

Ауто-Білірубін-3 ліквіколор колорометричний тест, DPD метод, для автоматичних аналізаторів, набір 375 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Ауто-Білірубін-3 ліквіколор колорометричний тест, DPD метод, для автоматичних аналізаторів, набір 375 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

215,64

20,30

10,622710

Гемоглобін, повний набір, набір 10x500 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Гемоглобін, повний набір, набір 10x500 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

390,92

36,80

10,622710

Аспартат-амінотрансфераза (ACT) лікві UV, модифікований IFCC метод, повний набір, набір 10x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Аспартат-амінотрансфераза (ACT) лікві UV, модифікований IFCC метод, повний набір, набір 10x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

206,08

19,40

10,622710

Аланін-амінотрансфераза(АЛТ) лікві UV, модифікований IFCC метод, повний набір, набір 10x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Аланін-амінотрансфераза(АЛТ) лікві UV, модифікований IFCC метод, повний набір, набір 10x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

206,08

19,40

10,622710

Гамма-глутамінтрансфераза лікватор, повний набір, набір 10x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Гамма-глутамінтрансфераза лікватор, повний набір, набір 10x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

234,76

22,10

10,622710

Лактат-дегідрогеназа лікві UV, повний набір, набір 10x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Лактат-дегідрогеназа лікві UV, повний набір, набір 10x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

215,64

20,30

10,622710

Креатинкіназа лікватор, повний набір, набір 10x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Креатинкіназа лікватор, повний набір, набір 10x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

390,92

36,80

10,622710

Лужна фосфатаза лікватор, повний набір, набір 10x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Лужна фосфатаза лікватор, повний набір, набір 10x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

195,46

18,40

10,622710

Аспартат-амінотрансфераза (ACT) лікві UV, модифікований IFCC метод, повний набір, набір 8x50 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Аспартат-амінотрансфераза (ACT) лікві UV, модифікований IFCC метод, повний набір, набір 8x50 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

362,23

34,10

10,622710

Альфа амілаза, лікватор, повний набір; набір 12x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Альфа амілаза, лікватор, повний набір; набір 12x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

781,83

73,60

10,622710

Аланін-амінотрансфераза (AЛT) лікві UV, модифікований IFCC метод, повний набір, набір 8x50 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Аланін-амінотрансфераза (АЛТ) лікві UV, модифікований IFCC метод, повний набір, набір 8x50 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

362,23

34,10

10,622710

Гамма-глутаміктрансфераза лікватор, повний набір, набір 8x50 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Гамма-глутаміктрансфераза лікватор, повний набір, набір 8x50 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

586,37

55,20

10,622710

Лактат-дегідрогеназа, повний набір, набір 8x50 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Лактат-дегідрогеназа, повний набір, набір 8x50 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

469,52

44,20

10,622710

Лужна фосфатаза лікватор, повний набір, набір 8x50 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Лужна фосфатаза лікватор, повний набір, набір 8 х 50 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

439,78

41,40

10,622710

Аспартат-амінотрансфераза (ACT) лікві UV, модифікований IFCC метод, повний набір, набір 4x250 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Аспартат-амінотрансфераза (ACT) лікві UV, модифікований IFCC метод, повний набір, набір 4x250 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

732,97

69,00

10,622710

Креатинкіназа, МВ-ізоферм. лікватор, повний набір, набір 10x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Креатинкіназа, МВ-ізоферм. лікватор, повний набір, набір 10x10 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

879,56

82,80

10,622710

Серодос плюс 6x5 МЛ, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Серодос плюс 6x5 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

772,27

72,70

10,622710

Аутокал калібратор, 4x5 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Аутокал калібратор, 4x5 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

488,64

46,00

10,622710

Хуматрол Н 6x5 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Хуматрол Н 6x5 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

313,37

29,50

10,622710

Хуматрол П 6x5 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Хуматрол П 6x5 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

303,81

28,60

10,622710

Серодос 6x5 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Серодос 6x5 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

645,86

60,80

10,622710

Натрій швидкий, повний набір, набір 60 тестів, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Натрій швидкий, повний набір, набір 60 тестів, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

264,51

24,90

10,622710

Тригліцериди ліквіколор моно фотометричний колориметричний тест, монореагент с LCF, GPO-PAP метод, повний набір 9x15 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Тригліцериди ліквіколор моно фотометричний колориметричний тест, монореагент с LCF, GPO-PAP метод, повний набір 9x15 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

352,67

33,20

10,622710

Альфа-амілаза ліквіколор Хумазім колориметричний тест, монореагент, повний набір 6x50 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

3822 00 00 00

Для використання в сфері лабораторної діагностики

Альфа-амілаза ліквіколор Хумазім колориметричний тест, монореагент, повний набір 6x50 мл, згідно з додатку №2 до Свідоцтва про державну реєстрацію №4321/2005 від 12.08.2010, 1 набір

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Germany (Німеччина)

4321/2005

12.08.2015

1514,80

142,60

10,622710

Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0 см довжиною 1,5м

3005 90 55 00

Медична практика

Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0см довжиною 1,5м згідно додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9920/2010 від 11.10.2011

І

ТОВ «УкрВата», Україна

9920/2010

09.11.2015

6,61

Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0см довжиною 2,0м

3005 90 55 00

Медична практика

Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0см довжиною 2,0м згідно додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9920/2010 від 11.10.2011

І

ТОВ «УкрВата», Україна

9920/2010

09.11.2015

8,58

Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0см довжиною 4,0м

3005 90 55 00

Медична практика

Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0см довжиною 4,0м згідно додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9920/2010 від 11.10.2011

І

ТОВ «УкрВата», Україна

9920/2010

09.11.2015

16,35

Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0см довжиною 5,0м

3005 90 55 00

Медична практика

Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0см довжиною 5,0м згідно додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9920/2010 від 11.10.2011

І

ТОВ «УкрВата», Україна

9920/2010

09.11.2015

20,28

Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 8,0см довжиною 1,0м

3005 90 55 00

Медична практика

Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 8,0см довжиною 1,0м згідно додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9920/2010 від 11.10.2011

І

ТОВ «УкрВата», Україна

9920/2010

09.11.2015

4,92

Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0см довжиною 1,0м

3005 90 55 00

Медична практика

Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0см довжиною 1,0м згідно додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9920/2010 від 11.10.2011

І

ТОВ «УкрВата», Україна

9920/2010

09.11.2015

4,97

Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0см довжиною 1,5м

3005 90 55 00

Медична практика

Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0см довжиною 1,5м згідно додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9920/2010 від 11.10.2011

І

ТОВ «УкрВата», Україна

9920/2010

09.11.2015

7,06

Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0см довжиною 3,0м

3005 90 55 00

Медична практика

Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0см довжиною 3,0м згідно додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9920/2010 від 11.10.2011

І

ТОВ «УкрВата», Україна

9920/2010

09.11.2015

13,38

Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0см довжиною 4,0м

3005 90 55 00

Медична практика

Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0см довжиною 4,0м згідно додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9920/2010 від 11.10.2011

І

ТОВ «УкрВата», Україна

9920/2010

09.11.2015

17,55

Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 10,0см довжиною 1,5м

3005 90 55 00

Медична практика

Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 10,0см довжиною 1,5м згідно додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9920/2010 від 11.10.2011

І

ТОВ «УкрВата», Україна

9920/2010

09.11.2015

8,39

Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 10,0см довжиною 5,0м

3005 90 55 00

Медична практика

Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 10,0см довжиною 5,0м згідно додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9920/2010 від 11.10.2011

І

ТОВ «УкрВата», Україна

9920/2010

09.11.2015

26,17

Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 10,0см довжиною 4,0м

3005 90 55 00

Медична практика

Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 10,0см довжиною 4,0м згідно додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9920/2010 від 11.10.2011

І

ТОВ «УкрВата», Україна

9920/2010

09.11.2015

22,25

Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 10,0см довжиною 4,0м

3005 90 55 00

Медична практика

Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 10,0см довжиною 4,0м згідно додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію №9920/2010 від 11.10.2011

І

ТОВ «УкрВата», Україна

9920/2010

09.11.2015

22,55

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО важкий 60x90см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО важкий 60x90см. (Рb=

0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 166,67

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД полегшений 60x120см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД полегшений 60x120см. (Рb=

0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 370,83

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД полегшений 60x110см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД полегшений 60x110см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 300,83

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД полегшений 60x100см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД полегшений 60x100см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 230,83

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД полегшений 60x90см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД полегшений 60x90см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 149,17

Фартух двосторонній 3ІЗ — Р -«ОНІКО» — ФД легкий 60x120 см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух двосторонній ЗІЗ — Р -«ОНІКО» — ФД легкий 60x120 см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1015,00

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД легкий 60x110 см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД легкий 60x110 см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

968,33

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД легкий 60x100 см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД легкий 60x100 см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

921,67

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД легкий 60x90 см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД легкий 60x90 см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

875,00

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД важкий 60x120 см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД важкий 60x120 см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 738,33

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД важкий 60x110 см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД важкий 60x110 см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 650,83

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД важкий 60x90 см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД важкий 60x90 см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 475,83

Спідниця захисна ЗІЗ-Р -«ОНІКО» -Юз максимальним запахом 60x60 см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-200 П

3926 20 00 00

рентгенологія

Спідниця захисна ЗІЗ-Р -«ОНІКО» -Юз максимальним запахом 60x60 см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 040,00

Жилет захисний ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — Ж з максимальним запахом 60x80 см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Жилет захисний 313 — Р — «ОНІКО» — Ж з максимальним запахом 60x80 см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 525,00

Фартух-передник ЗІЗ-Р -»ОНІКО» — ФП стандартний легкий (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух-передник ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — ФП стандартний легкий (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

245,00

Фартух-передник ЗІЗ-Р -»ОНІКО» — ФП стандартний важкий (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух-передник ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — ФП стандартний важкий (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

280,00

Пелерина ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — П дитяча (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Пелерина ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — П дитяча (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

501,67

Пластина тазостегнова дитяча ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — ПТ (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Пластина тазостегнова дитяча 313 Р-«ОНІКО»-ПТ (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

385,00

Спідниця захисна ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — Ю дитяча 35x40 см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Спідниця захисна ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — Ю дитяча 35x40 см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

898,34

Тунель захисний дитячий 313 — Р «ОНІКО» — Т (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Тунель захисний дитячий ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — Т (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 575,00

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО дитячий легкий 42x70см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО дитячий легкий 42x70см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

898,34

Фартух стоматологічний ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-ФС дитячий 40x55см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух стоматологічний ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФС дитячий 40x5 5см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

513,33

Фартух-передник ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФП дитячий важкий (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух-передник ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — ФП дитячий важкий (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

227,35

Фартух-передник ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФП дитячий легкий (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух-передник ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — ФП дитячий легкий (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

204,17

Бахіли ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — Б (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Бахіли ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — Б (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 050,00

Захист гонад ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — Г (Рb=1,00) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Захист гонад ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — Г (Рb=1,00) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

379,17

Захист яєчників ЗІЗ-Р — «ОНІКО»-Я (Рb=1,00) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Захист яєчників ЗІЗ-Р — «ОНІКО» –Я (Рb=1,00) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

274,17

Комплект пластин №1 ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — КП1 (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001

3926 20 00 00

рентгенологія

Комплект пластин № 1 ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — КП1 (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

478,33

Комплект пластин №2 ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — КП2 (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Комплект пластин №2 ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — КП2 (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

670,83

Комір захисний великий ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ЩБ (пелерина) 60x70см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Комір захисний великий ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ЩБ (пелерина) 60x70см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

606,67

Фартух стоматологічний ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФС 60x80см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух стоматологічний ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФС 60x80см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

898,33

Фартух стоматологічний ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-ФС 60x80см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух стоматологічний ЗІЗ-Р -«ОНІКО»- ФС 60x80см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

770,00

Фартух стоматологічний ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФС 60x80см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух стоматологічний ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФС 60x80см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

560,00

Спідниця захисна ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-Ю (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Спідниця захисна ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-Ю (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1481,67

Спідниця захисна ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-Ю (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Спідниця захисна ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-Ю (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

991,67

Пелерина ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — П для панорамних знімків 60x55см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Пелерина ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — П для панорамних знімків 60x55см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

939,17

Жилет захисний ЗІЗ-Р — «ОНІКО» -Ж (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Жилет захисний ЗІЗ-Р — «ОНІКО» -Ж(Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 155,00

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий 60x100см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-ФО легкий 60x100см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

758,34

Шапочка захисна ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-Ш (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Шапочка захисна ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — Ш (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

688,33

Шапочка захисна ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-Ш (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Шапочка захисна ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — Ш (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

641,67

Комір захисний малий ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-ЩМ (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Комір захисний малий ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-ЩМ (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

198,33

Комір захисний великий ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ЩБ (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Комір захисний великий ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ЩБ (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

291,67

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на ремені 60x120см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на ремені 60x120см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 236,67

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на ремені 60x110см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на ремені 60x110см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 190,00

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на ремені 60x100см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на ремені 60x100см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 143,33

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на ремені 60x90см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на ремені 60x90см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 096,67

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на липучці 60x120см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на липучці 60x120см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 085,00

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на липучці 60x110см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на липучці 60x110см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 050,00

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на липучці 60x100см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на липучці 60x100см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1015,00

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО важкий 60x120см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-ФО важкий 60x120см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 376,67

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на липучці 60x90см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на липучці 60x90см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

980,00

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на бретелях 60x120см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19343964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на бретелях 60x120см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19343964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 143,33

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на бретелях 60x110см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19343964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на бретелях 60x110см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19343964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 085,00

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» -ФО легкий на бретелях 60х100см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» -ФО легкий на бретелях 60х100см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 026,67

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на бретелях 60x90см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19343964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий на бретелях 60x90см (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19343964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

968,33

Халат ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — X з короткими рукавами 60х 120см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Халат ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — X з короткими рукавами 60x120см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

2 241,67

Халат ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — X з короткими рукавами 60x100см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Халат ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — X з короткими рукавами 60x100см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

2 075,00

Халат ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — X з короткими рукавами 60x90см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Халат ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — X з короткими рукавами 60x90см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 991,67

Халат ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — X з короткими рукавами 60x110см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Халат ЗІЗ-Р — «ОНІКО» — X з короткими рукавами 60x110см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

2 158,33

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО полегшений 60x120см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО полегшений 60x120см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

980,00

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО полегшений 60x110см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО полегшений 60x110см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

939,17

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО полегшений 60x100см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО полегшений 60x100см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

898,33

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО полегшений 60x90см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО полегшений 60x90см. (Рb=0,35) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

857,50

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-ФО легкий 60x120см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-ФО легкий 60x120см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

805,00

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-ФО легкий 60x110см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-ФО легкий 60x110см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

781,67

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий 60x90см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО легкий 60x90см. (Рb=0,25) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

735,00

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО важкий 60x100см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-ФО важкий 60x100см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 236,67

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФО важкий 60x110см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух односторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-ФО важкий 60x110см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 306,67

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО» — ФД важкий 60x100см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

3926 20 00 00

рентгенологія

Фартух двосторонній ЗІЗ-Р -«ОНІКО»-ФД важкий 60x100см. (Рb=0,50) (згідно до Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №5253/2006 від 08.07.2011 Засоби індивідуального захисту при рентгенологічних дослідженнях ЗІЗ-Р «ОНІКО» ТУ У 33.1-19242964-002-2001)

І

МПТВП «ОНІКО», Україна

5253/2006

08.07.2016

1 563,33

Набір реагентів «ДС-ІФА-анти-BIЛ-Униф» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів, уніфікована, комплект №1, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики та підтвердження ВІЛ-інфекцій

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-анти-ВІЛ-Униф» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів, уніфікована, комплект №1, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер І-153) (96 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10627/2011

08.07.2016

683,74 грн.

2 507,56 рос. руб.

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-анти-ВІЛ-Униф» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів, уніфікована, комплект №2, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики та підтвердження ВІЛ-інфекцій

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-анти-ВІЛ-Униф» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів, уніфікована, комплект №2, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер І-150) (192 дослідження)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10627/2011

08.07.2016

1 235,14 грн.

4 529,78 рос. руб.

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-анти-ВІЛ-Униф» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів, уніфікована, комплект №3, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики та підтвердження ВІЛ-інфекцій

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-анти-ВІЛ-Униф» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів, уніфікована, комплект №3, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер І-155) (480 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10627/2011

08.07.2016

2 977,56 грн.

10 920,00 рос. руб.

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-ВІЛ-АГАТ-СКРИН» Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів (ВІЛ-1 і ВІЛ-2), ВІЛ-1 групи О і антигена р24 ВІЛ-1, набір діагностичний, комплект №1, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики та підтвердження ВІЛ-інфекцій

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-ВІЛ-АГАТ-СКРИН» Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів (ВІЛ-1 і ВІЛ-2), ВІЛ-1 групи О і антигена р24 ВІЛ-1, набір діагностичний, комплект №1, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер І-1654) (96 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10627/2011

08.07.2016

1 257,19 грн.

4 610,67 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-1ФА-ВІЛ-АГАТ-СКРИН» Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів (ВІЛ-1 і ВІЛ-2), ВІЛ-1 групи 0 і антигена р24 ВІЛ-1, набір діагностичний, комплект №2 згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики та підтвердження ВІЛ-інфекцій

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-ВІЛ-АГАТ-СКРИН» Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів (ВІЛ-1 і ВІЛ-2), ВІЛ-1 групи О і антигена р24 ВІЛ-1, набір діагностичний, комплект №2 згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер І-1652) (192 дослідження)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10627/2011

08.07.2016

2 514,38 грн.

9 221,33 рос. руб

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-ВІЛ-АГАТ-СКРИН» Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів (ВІЛ-1 і ВІЛ-2), ВІЛ-1 групи О і антигена р24 ВІЛ-1, набір діагностичний, комплект №3, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики та підтвердження ВІЛ-інфекцій

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-ВІЛ-АГАТ-СКРИН» Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів (ВІЛ-1 і ВІЛ-2), ВІЛ-1 групи О і антигена р24 ВІЛ-1, набір діагностичний, комплект №3, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер І-1656) (480 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10627/2011

08.07.2016

6 131,56 грн.

22 487,11 рос. руб

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

Контрольний зразок для внутрішньо-лабораторного контролю якості досліджень на наявність антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 типа (ВІЛ-1) «ДС-ВЛК-анти-ВІЛ-1», згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики та пі дтвеодження ВІЛ-інфекцій

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Контрольний зразок для внутрішньо-лабораторного контролю якості досліджень на наявність антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 типа (ВІЛ-1) «ДС-ВЛК-анти-ВІЛ-1», згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер І-831) (24 флакони)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10627/2011

08.07.2016

926,35 грн.

3 397,33 рос. руб

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Контрольний зразок для внутрішньо-лабораторного контролю якості досліджень на наявність антигену р24 вірусу імунодефіциту людини 1 типа (ВІЛ-1) «ДС-ВЖ-ВІЛ-Ад(р24)», згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики та підтвердження ВІЛ-інфекцій

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Контрольний зразок для внутрішньо-лабораторного контролю якості досліджень на наявність антигену р24 вірусу імунодефіциту людини 1 типа (ВІЛ-1) «ДС-ВЖ-ВІЛ-Ад(р24)», згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер І-931) (24 флакони)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10627/2011

08.07.2016

1 069,71 грн.

3 923,11 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

«Стандарт ВІЛ-1 АТ(+)», згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики та підтвердження ВІЛ-інфекцій

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

«Стандарт ВІЛ-1 АТ(+)», згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер І-1620) (16 флаконів)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10627/2011

08.07.2016

2 189,05 грн

8 028,22 рос. руб

1 грн =

0,27267

рос. руб.

«Стандарт ВІЛ-1 АГ р24(+)», згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики та підтвердження ВІЛ-інфекцій

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

«Стандарт ВІЛ-1 АГ р24(+)», згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер І-1030) (11 флаконів)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10627/2011

08.07.2016

2 193,65 грн

8 045,07 рос. руб

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

«Стандарт ВІЛ-1,2 АТ(-), ВІЛ-1 АГ р24(-)», згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики та підтвердження ВІЛ-інфекцій

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

«Стандарт ВІЛ-1,2 АТ(-), ВІЛ-1 АГ р24 (-)», згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10627/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер І-1610) (20 флаконів)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10627/2011

08.07.2016

2 205,60 грн.

8 088,89 рос. руб.

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-АНТИ-HA V-М-РЕКОМБ» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до вірусу гепатиту А на основі рекомбінантних антигенів, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-АНТИ-HAV-М-РЕКОМБ» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до вірусу гепатиту А на основі рекомбінантних антигенів, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер А-251) (96 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

970,46 грн.

3 559,11 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-Стандартна панель-анти-HA V-M» Стандартна панель сироваток, що містять та не містять антитіла класу М до вірусу гепатиту А, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-Стандартна панель-анти-HAV-M» Стандартна панель сироваток, що містять та не містять антитіла класу М до вірусу гепатиту А, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер А-331) (9 флаконів з позитивними зразками, 6 флаконів з негативними зразками)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

1 116,58 грн.

4 095,00 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBeAg» Тест-система імуноферментна для виявлення е-антигену вірусу гепатиту В (HBeAg), згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBeAg» Тест-система імуноферментна для виявлення е-антигену вірусу гепатиту В (HBeAg), згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-951) (96 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

771,96 грн.

2 831,11 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-АНТИ-НВс» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до соrе-антигену вірусу гепатиту В, комплект №1, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-АНТИ-НВс» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до соrе-антигену вірусу гепатиту В, комплект №1, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-653) (96 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

529,34 грн.

1 941,33 рос. руб.

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-АНТИ-НВс» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до соrе-антигену вірусу гепатиту В, комплект №2, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-АНТИ-НВс» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до соrе-антигену вірусу гепатиту В, комплект №2, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-650) (192 дослідження)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

970,46 грн.

3 559,11 рос. руб.

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-АНТИ-НВе» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgG до е-антигену вірусу гепатиту В (HBeAg), згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-АНТИ-НВе» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgG до е-антигену вірусу гепатиту В (HBeAg), згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-851) (96 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

771,96 грн.

2 831,11 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ІФА-АНТИ-НВс М-СКРІН» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до соге-антигену вірусу гепатиту В, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ІФА-АНТИ-НВс М-СКРІН» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до соге-антигену вірусу гепатиту В, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-753) (96 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

948,41 грн.

3 478,22 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBsAg» Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В, комплект №1, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBsAg» Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В, комплект №1, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-1154) (96 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

397,01 грн.

1 456,00 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBsAg» Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В, комплект №2, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBsAg» Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В, комплект №2, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-1152) (192 дослідження)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

573,46 грн.

2 103,11 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBsAg» Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В, комплект №3, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBsAg» Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В, комплект №3, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-1155) (480 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственно е обьединение «Диагностически е системьі» (Російська Фепеоапія)

10628/2011

08.07.2016

1 323,36 грн.

4 853,33 рос. руб

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBsAg» Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В, комплект №4, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBsAg» Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В, комплект №4, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-1156) (48 досліджень для підтвердження)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственно е обьединение «Диагностически е системьі» (Російська Фепеоапія)

10628/2011

08.07.2016

397,01 грн.

1 456,00 рос. руб

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBsAg 0,01» Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В, набір діагностичний, комплект №1, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBsAg-0,01» Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В, набір діагностичний, комплект №1, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-1254) (96 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

1 124,85 грн.

4 125,33 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBsAg 0,01» Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В, набір діагностичний, комплект №2, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBsAg-0,01» Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В, набір діагностичний, комплект №2, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-1252) (192 дослідження)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

2 249,71грн.

8 250,67 рос. руб

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBsAg 0,01» Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В, набір діагностичний, комплект №4, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-HBsAg-0,01» Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В, набір діагностичний, комплект №4, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В 1256) (48 досліджень для підтвердження, 96 досліджень для виявлення)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

904,29 грн.

3 316,44 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ІФЛ-HBsAg-підтверджуючий тест» Тест для підтвердження специфічності виявлення HBsAg імуноферментним аналізом, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ІФА-HBsAg-підтверджуючий тест» Тест для підтвердження специфічності виявлення HBsAg імуноферментним аналізом, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-231) (200 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

413,55 грн.

1 516,67 рос. руб.

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

Контрольний зразок для внутрішньо-лабораторного контролю якості дослідів на наявність поверхового антигену вірусу гепатиту В «ДС-ВЛК-HBsAg», згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Контрольний зразок для внутрішньо-лабораторного контролю якості дослідів на наявність поверхового антигену вірусу гепатиту В «ДС-ВЛК-HBsAg», згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-1431) (24 флакони)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

771,96 грн

2 831,11 рос. руб.

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-СО-HBsAg» Стандартний зразок поверхового антигену вірусу гепатиту В, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-СО-HBsAg» Стандартний зразок поверхового антигену вірусу гепатиту В, згідне з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-0350) (1 флакон із стандартним зразком, 9 флаконів з негативними зразками)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

3 812,93 грн.

13 983,67 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ЕРИТРО-HBsAg» Імунодіагностикум еритроцитарний для виявлення поверхового антигену вірусу гепатиту В, згідно з Додатком №1до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ЕРИТРО-HBsAg» Імунодіагностикум еритроцитарний для виявлення поверхового антигену вірусу гепатиту В, згідно з Додатком №1до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер В-431) (200 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

459,50 грн.

1 685,19 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-Анти-HCV-АВІДНІСТЬ» Тест-система імуноферментна для виявлення індексу авідності антитіл до вірусу гепатиту С, набір діагностичний, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-Анти-HCV-АВІДНІСТЬ» Тест-система імуноферментна для виявлення індексу авідності антитіл до вірусу гепатиту С, набір діагностичний, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер С-651) (48 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

771,96 грн.

2 831,11 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-АНТИ-HCV-CПEKTP-GM» Тест-система імуноферментна для виявлення спектра антитіл класу IgG та IgM до вірусу гепатиту С та підтвердження результатів анти- HCV скрінінгу, комплект №1, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-АНТИ-HCV-CПEKTP-GM» Тест-система імуноферментна для виявлення спектра антитіл класу IgG та IgM до вірусу гепатиту С та підтвердження результатів анти-HCV скрінінгу, комплект №1, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер С-452) (48 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

606,54 грн.

2 224,44 рос. руб.

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-АНТИ-HCV-CПEKTP-GM» Тест-система імуноферментна для виявлення спектра антитіл класу IgG та IgM до вірусу гепатиту С та підтвердження результатів анти-HCV скрінінгу, комплект №2, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-АНТИ-HCV-CПEKTP-GM» Тест-система імуноферментна для виявлення спектра антитіл класу IgG та IgM до вірусу гепатиту С та підтвердження результатів анти-HCV скрінінгу, комплект №2, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер С-451) (24 дослідження)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

639,62 грн.

2 345,78 рос. руб.

1 грн.=

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ДС-ІФА-АНТИ-HCV-CПEKTP-GM» Тест-система імуноферментна для виявлення спектра антитіл класу IgG та IgM до вірусу гепатиту С та підтвердження результатів анти- HCV скрінінгу, комплект №3, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ДС-ІФА-АНТИ-HCV-CПEKTP-GM» Тест-система імуноферментна для виявлення спектра антитіл класу IgG та IgM до вірусу гепатиту С та підтвердження результатів анти-HCV скрінінгу, комплект №3, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер С-455) (120 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

2 696,34 грн.

9 888,67 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ІФА-АНТИ-HCV» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, комплект №1, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ІФА-АНТИ-HCV» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, комплект №1, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. (каталожний номер С-153) (96 досліджень)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (Російська Федерація)

10628/2011

08.07.2016

397,01 грн.

1 456,00 рос. руб.

1 грн =

0,27267

рос. руб.

Набір реагентів «ІФА-АНТИ-HCV» Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, комплект №2, згідно з Додатком №1 до Свідоцтва № 10628/2011 від 08.07.2011р. Набір тест-систем для діагностики вірусних гепатитів

3002 10 99 00

Засіб діагностики in vitro

Набір реагентів «ІФА-А