Додаток до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки

Найменування завданняНайменування показникаЗначення показникаНайменування заходуВідповідальні за виконанняСтроки виконанняДжерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)Головні розпорядники коштівПрогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень
за рокамизагальний обсягу тому числі за роками
2009201020112012201320092010201120122013
I. Організаційні завдання
1. Удосконалення законодавства та управління кількість засідань відповідних рад 4 4 4 4 4 1) забезпечення діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗ, Держслужба соцзахворювань, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст, МЗС, Міноборони, МВС, СБУ, ДПтС, Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіо­мовлення, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, об’єднання громадян (за згодою) 2009–2013
кількість національних звітів 1 1 2) забезпечення здійснення контролю за досягненням цілей Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом «Глобальна криза — глобальні дії» та підготовка Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом «Глобальна криза — глобальні дії» МОЗ, Держслужба соцзахворювань, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст, МЗС, Міноборони, МВС, СБУ, ДПтС, Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, об’єднання громадян (за згодою) 2010, 2012
кількість парламентських слухань 1 3) ініціювання проведення парламентських слухань про стан боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні МОЗ, Держслужба соцзахворювань, об’єднання громадян (за згодою), Національна академія медичних наук 2011
кількість розроблених нормативно-правових актів 1 1 1 1 1 4) удосконалення законодавства щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи з населенням, зокрема з представниками груп ризику МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Мін’юст, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, МЗС, Міноборони, Держприкордонслужба, МВС, СБУ, ДПтС, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, об’єднання громадян (за згодою) 2009–2013
кількість перевірених підприємств, установ і організацій 120 120 120 120 120 5) забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з дотримання законодавства з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу з питань подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих у сфері трудових відносин Держпраці, МОЗ, Мін’юст, МОНмолодьспорт, Міноборони, Держприкордонслужба, МВС, СБУ, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009–2013
кількість стандартів 5 3 6) затвердження та впровадження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику Мінсоцполітики, МОЗ, Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою) (далі — Благодійна організація) 2009–2010 державний бюджет Мінсоцполітики
МОЗ
Глобальний фонд Благодійна організація 137,5 75 62,5
Разом 137,5 75 62,5
у тому числі
державний бюджет
Глобальний фонд 137,5 75 62,5
кількість нормативно-правових актів 1 1 7) розроблення і затвердження норм харчування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей МОЗ 2010–2011
кількість нормативно-правових актів 1 8) розроблення порядку здійснення соціального супроводу, надання медичної допомоги та соціальної підтримки дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, які перебувають у будинках дитини при виправних колоніях, а також неповнолітніх з ВІЛ-інфекцією, які перебувають в установах виконання покарань ДПтС, МОЗ 2009
кількість нормативно-правових актів 1 9) розроблення та запровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг, пов’язаних із соціальним замовленням Мінсоцполітики, МОЗ, ДПтС 2009
кількість нормативно-правових актів 1 10) розроблення та впровадження на національному і регіональному рівнях системи перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводження пацієнтів супутньої патології ВІЛ-інфекції/СНІДу — туберкульозу та вірусних гепатитів МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Благодійна організація (за згодою) 2011 державний бюджет МОЗ
Держслужба соцзахворювань
Національна академія медичних наук
Глобальний фонд Благодійна організація 7163 2096,5 2107,5 1981 978
Разом 7163 2096,5 2107,5 1981 978
у тому числі
державний бюджет
Глобальний фонд 7163 2096,5 2107,5 1981 978
Разом за завданням 1 7300,5 2171 2170 1981 978
у тому числі
державний бюджет
Глобальний фонд 7300,5 2171 2170 1981 978
2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів кількість центрів 1 1) створення Національного центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗ 2013 державний бюджет МОЗ
кількість контроль­них досліджень 24 24 32 40 40 2) забезпечення функціонування референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу державної установи «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом­ Міністерства охорони здоров’я України» МОЗ, Держслужба соцзахворювань 2009–2013 державний бюджет МОЗ 3403,7 838,1 780,4 518,4 633,4 633,4
Держслужба соцзахворювань
Разом 3403,7 838,1 780,4 518,4 633,4 633,4
у тому числі
державний бюджет 3403,7 838,1 780,4 518,4 633,4 633,4
кількість створених відділень 1 1 3) створення інфекційних відділень для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в установах виконання покарань ДПтС 2009–2010 державний бюджет ДПтС 20480 10240 10240
Разом 20480 10240 10240
у тому числі
державний бюджет 20480 10240 10240
кількість створених центрів ресоціалізації наркозалежної молоді 4) сприяння створенню у регіонах України центрів ресоціалізації наркозалежної молоді Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2010–2013 місцеві бюджети, інші джерела Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держ­адміністрації
кількість створених центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді 5) сприяння створенню у регіонах України центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2010–2013 місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські дер­ж­адміністрації
6) удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення мережі центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та розвиток районної/міської мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009–2013 державний бюджет МОЗ 46406,2 20859,8 10278,1 4747,1 7075,2 3446
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держ­адміністрації 27181,5 17234,2 4718,4 4084,1 619,1 525,7
Разом 73587,7 38094 14996,5 8831,2 7694,3 3971,7
у тому числі
державний бюджет 46406,2 20859,8 10278,1 4747,1 7075,2 3446
місцеві бюджети 27181,5 17234,2 4718,4 4084,1 619,1 525,7
7) здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб МОЗ, Міноборони, СБУ, Держприкордонслужба, ДПтС, Національна академія медичних наук 2009–2013
Разом за завданням 2 97471,4 49172,1 26016,9 9349,6 8327,7 4605,1
у тому числі
державний бюджет 70289,9 31937,9 21298,5 5265,5 7708,6 4079,4
місцеві бюджети 27181,5 17234,2 4718,4 4084,1 619,1 525,7
3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на національному та регіональному рівнях кількість національних центрів 1 1) створення та забезпечення діяльності національного і регіональних центрів моніторингу та оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні» (далі — Фонд) (за згодою), Благодійна організація (за згодою) 2009–2011 державний бюджет Держслужба соцзахворювань
кількість регіональних центрів 14 13
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Глобальний фонд Фонд 20443,2 5277,9 5075,8 5976,3 4113,2
Благодійна організація
Разом 20443,2 5277,9 5075,8 5976,3 4113,2
у тому числі
державний бюджет
місцеві бюджети
Глобальний фонд 20443,2 5277,9 5075,8 5976,3 4113,2
кількість проведених досліджень 4 4 4 2) проведення досліджень поведінки осіб у групах ризику та здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції МОНмолодьспорт, МОЗ, Національна академія медичних наук, Фонд (за згодою) 2009–2013 державний бюджет МОНмолодьспорт 4500 1500 1500 1500
МОЗ
Національна академія медичних наук
Глобальний фонд Фонд 10918 2500 2956 756 4706
Разом 15418 4000 2956 2256 4706 1500
у тому числі
державний бюджет 4500 1500 1500 1500
Глобальний фонд 10918 2500 2956 756 4706
кількість проведених перевірок регіонів 12 17 15 10 13 3) проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми МОЗ, Держслужба соцзахворювань, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, МЗС, Міноборони, МВС, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009–2013
Разом за завданням 3 35861,2 9277,9 8031,8 8232,3 8819,2 1500
у тому числі
державний бюджет 4500 1500 1500 1500
Глобальний фонд 31361,2 7777,9 8031,8 6732,3 8819,2
4. Здійснення наукового супроводу кількість проведених досліджень 1) розроблення нових науково обґрунтованих методів профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД Національна академія медичних наук, МОЗ 2009–2013 державний бюджет Національна академія медичних наук 10090 1700 2450 2005 1955 1980
МОЗ
Разом 10090 1700 2450 2005 1955 1980
у тому числі
державний бюджет 10090 1700 2450 2005 1955 1980
кількість препаратів вітчизняного виробництва 1 1 1 2) розроблення лікарських засобів нового покоління проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема генно-інженерних та імуновекторних засобів, вивчення питання щодо можливості застосування замісної або регенеративної терапії захворювання Національна академія наук, Національна академія медичних наук, МОЗ 2009–2013 державний бюджет Національна академія медичних наук
Національна академія наук 10000 2500 2500 2500 2500
МОЗ
Разом 10000 2500 2500 2500 2500
у тому числі
державний бюджет 10000 2500 2500 2500 2500
Разом за завданням 4 20090 1700 4950 4505 4455 4480
у тому числі
державний бюджет 20090 1700 4950 4505 4455 4480
5. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД кількість підготовлених педагогів 8000 8000 8000 8000 10900 1) підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009–2013 державний бюджет МОНмолодьспорт 11864,7 2218,5 2218,5 2218,6 2218,6 2990,5
загальноосвітні навчальні заклади, які мають педагогічних працівників з відповідною підготовкою (відсотків) 37 49 61 74 90
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держ­адміністрації 8494,2 1584 1584 1584 1584 2158,2
Разом 20358,9 3802,5 3802,5 3802,6 3802,6 5148,7
у тому числі
державний бюджет 11864,7 2218,5 2218,5 2218,6 2218,6 2990,5
місцеві бюджети 8494,2 1584 1584 1584 1584 2158,2
кількість підготовлених спеціалістів 2) забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та соціальної підтримки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Мінсоцполітики, Благодійна організація (за згодою) 2009–2013 державний бюджет Мінсоцполітики
кількість залучених до профілактичної роботи соціальних працівників, які пройшли навчання на семінарах 540 1080 1080 1080 1080
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держ­адміністрації 3627,3 403,3 806 806 806 806
Глобальний фонд Благодійна організація 8597 2803,5 3095 2123 575,5
Разом 12224,3 3206,8 3901 2929 1381,5 806
у тому числі
державний бюджет
місцеві бюджети 3627,3 403,3 806 806 806 806
Глобальний фонд 8597 2803,5 3095 2123 575,5
кількість працівників, які пройшли навчання 3) включення до програм підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери та державних інспекторів з охорони праці питань щодо профілактики ВІЛ-іфекції/СНІДу та наркозалежності Мінсоцполітики, Держгірпромнагляд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009–2013 державний бюджет Мінсоцполітики 24,2 24,2
Держгірпромнагляд
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 1684,6 448,6 336 300 300 300
Разом 1708,8 472,8 336 300 300 300
у тому числі
державний бюджет 24,2 24,2
місцеві бюджети 1684,6 448,6 336 300 300 300
Разом за завданням 5 34292 7482,1 8039,5 7031,6 5484,1 6254,7
у тому числі
державний бюджет 11888,9 2242,7 2218,5 2218,6 2218,6 2990,5
місцеві бюджети 13806,1 2435,9 2726 2690 2690 3264,2
Глобальний фонд 8597 2803,5 3095 2123 575,5
II. Профілактичні завдання
6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу кількість інформаційно-просвітницьких заходів 1) сприяння висвітленню заходів з профілактики ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, МОЗ, релігійні організації та об’єднання громадян (за згодою) 2009–2013
2) сприяння створенню та поширенню в засобах масової інформації тематичної соціальної реклами Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, об’єднання громадян (за згодою) 2009–2013 державний бюджет Держкомтелерадіо 4310 862 862 862 862 862
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
Разом 4310 862 862 862 862 862
у тому числі
державний бюджет 4310 862 862 862 862 862
молодь, залучена до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів (відсотків) 20 30 40 45 50 3) забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу­ шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді, проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів, зокрема в сільській місцевості, віддалених районах та малих містах, шляхом створення та поширення соціальної реклами; забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім’ї, дітей та молоді МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009–2013 державний бюджет МОНмолодьспорт 4310 970 970 890 790 690
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держ­адміністрації 4312,1 862,4 862,4 862,4 862,4 862,5
кількість діючих мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи 25 25 25 25 25
Разом 8622,1 1832,4 1832,4 1752,4 1652,4 1552,5
у тому числі
державний бюджет 4310 970 970 890 790 690
місцеві бюджети 4312,1 862,4 862,4 862,4 862,4 862,5
кількість навчальних закладів 3800 4000 4000 4000 4000 4) запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді «Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу», забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009–2013 державний бюджет МОНмолодьспорт 16929 3253,1 3418,9 3419 3419 3419
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держ­адміністрації
Разом 16929 3253,1 3418,9 3419 3419 3419
у тому числі
державний бюджет 16929 3253,1 3418,9 3419 3419 3419
місцеві бюджети
5) сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД МОЗ, Державна служба соцзахворювань, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мін’юст, Міноборони, МВС, ДПтС, Держкомтелерадіо, Мінкультури, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація (за згодою) 2009–2013 державний бюджет МОЗ
Державна служба соцзахворювань
МОНмолодьспорт
Мінсоцполітики
Мін’юст
Міноборони
МВС
ДПтС
Держкомтелерадіо
Мінкультури
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Глобальний фонд Благодійна організація 700 200 200 200 100
Разом 700 200 200 200 100
у тому числі
державний бюджет
місцеві бюджети
Глобальний фонд 700 200 200 200 100
кількість інформаційно-просвітницьких компаній 1 1 1 1 1 6) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей Мінсоцполітики 2009–2013 державний бюджет Мінсоцполітики 5000 1000 1000 1000 1000 1000
Разом 5000 1000 1000 1000 1000 1000
у тому числі
державний бюджет 5000 1000 1000 1000 1000 1000
7) проведення заходів, спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно представників груп ризику з боку працівників охорони здоров’я, органів праці та соціального захисту населення Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009–2013
кількість ресурсних центрів 8) забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, надання консультаційних послуг громадянам, представникам роботодавців та профспілкових організацій з метою зменшення вразливості до ВІЛ-інфікування Держпраці 2009–2013
9) моніторинг застосування методик профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, а також подолання проявів дискримінації у сфері трудових відносин Держпраці, Мін’юст, МОЗ, МОНмолодьспорт, МВС, СБУ, Держгірпромнагляд, Дежприкордонслужба, ДПтС 2009–2013
10) забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед військовослужбовців Міноборони 2009–2013 державний бюджет Міноборони 4667,5 736 1967,5 950 499 515
Разом 4667,5 736 1967,5 950 499 515
у тому числі
державний бюджет 4667,5 736 1967,5 950 499 515
Разом за завданням 6 62631,7 13122,9 15101,8 12996,4 10797,9 10612,7
у тому числі
державний бюджет 35216,5 6821,1 8218,4 7121 6570 6486
місцеві бюджети 26715,2 6101,8 6683,4 5675,4 4127,9 4126,7
Глобальний фонд 700 200 200 200 100
7. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику представники груп ризику, обстежені та охоплені профілактичним лікуванням (відсотків) 30 40 50 60 60 1) здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику МОЗ, Мінсоцполітики, ДПтС, Фонд (за згодою) 2009–2013 державний бюджет МОЗ 4968 496,8 745,2 993,6 1242 1490,4
Мінсоцполітики
ДПтС
Глобальний фонд Фонд 21408,3 4286,5 5079,3 5728,3 6314,2
Разом 26376,3 4783,3 5824,5 6721,9 7556,2 1490,4
у тому числі
державний бюджет 4968 496,8 745,2 993,6 1242 1490,4
Глобальний фонд 21408,3 4286,5 5079,3 5728,3 6314,2
споживачі ін’єкційних наркотиків, охоплені профілактичними заходами (відсотків) 20 30 40 50 60 2) надання споживачам ін’єкційних наркотиків соціальних послуг із забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Фонд (за згодою), Благодійна організація (за згодою), об’єднання громадян (за згодою) 2009–2013 державний бюджет Мінсоцполітики
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 26371,5 5252,9 5252,9 5288,5 5288,6 5288,6
Глобальний фонд Фонд 146225,7 33575,8 44728,5 45932,6 21988,8
Благодійна організація 13708,5 2750 4383,5 4383,5 2191,5
Разом 186305,7 41578,7 54364,9 55604,6 29468,9 5288,6
у тому числі
державний бюджет
місцеві бюджети 26371,5 5252,9 5252,9 5288,5 5288,6 5288,6
Глобальний фонд 159934,2 36325,8 49112 50316,1 24180,3
кількість осіб 9300 12000 14000 15300 20000 3) розширення сфери застосування методу замісної підтримувальної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків, у тому числі шляхом: розроблення основних принципів проведення замісної підтримувальної терапії та моніторингу її ефективності; впровадження застосування рідких форм лікарських засобів в програму замісної підтримувальної терапії; облаштування засобами контролю кабінетів замісної підтримувальної терапії; вивчення питання щодо створення реєстру споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, яким надаються послуги з проведення замісної підтримувальної терапії; проведеннямоніторингу ефективності впровадження замісної підтримувальної терапії; вивчення та узагальнення питань щодо ефективності замісної підтримувальної терапії та альтернативних методів лікування наркозалежності МОЗ, Держслужба соцзахворювань, ДСКН, МВС, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація (за згодою) 2009–2013 державний бюджет МОЗ 24410,4 833,4 1666,9 2500,3 19409,8
Національна академія медичних наук 3333,7 3333,7
Держслужба соцзахворювань
Держслужба з контролю за наркотиками
МВС
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Глобальний фонд Благодійна організація 17529,5 3648,5 5186,5 5721 2973,5
Разом 45273,6 4481,9 6853,4 8221,3 6307,2 19409,8
у тому числі
державний бюджет 27744,1 833,4 1666,9 2500,3 3333,7 19409,8
місцеві бюджети
Глобальний фонд 17529,5 3648,5 5186,5 5721 2973,5
кількість команд 80 80 80 80 4) сприяння діяльності мультидисциплінарних вуличних команд соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп ризику Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009–2013
діти і підлітки з ризикованою поведінкою, охоплені профілактичними заходами (відсотків) 20 30 40 50 60 5) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та підліткам з груп ризику Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Фонд (за згодою), Благодійна організація (за згодою) 2009–2013 державний бюджет Мінсоцполітики
місцевий бюджет Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Глобальний фонд Фонд 2999 1227,5 693,6 718,6 359,3
Благодійна організація
Разом 2999 1227,5 693,6 718,6 359,3
у тому числі
державний бюджет
місцевий бюджет
Глобальний фонд 2999 1227,5 693,6 718,6 359,3
засуджені та особи, узяті під варту, охоплені профілактичними заходами (відсотків) 20 30 40 50 60 6) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, узятим під варту ДПтС, Фонд (за згодою) 2009–2013 державний бюджет ДПтС 28637,5 5727,5 5727,5 5727,5 5727,5 5727,5
Глобальний фонд Фонд 17592,3 3023,5 5075,4 6112,8 3380,6
Разом 46229,8 8751 10802,9 11840,3 9108,1 5727,5
у тому числі
державний бюджет 28637,5 5727,5 5727,5 5727,5 5727,5 5727,5
Глобальний фонд 17592,3 3023,5 5075,4 6112,8 3380,6
особи, які надають платні сексуальні послуги, охоплені профілактичними заходами (відсотків) 20 30 40 50 60 7) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції особам, які надають платні сексуальні послуги МОЗ, Мінсоцполітики, Фонд (за згодою), об’єднання громадян (за згодою) 2009–2013 державний бюджет МОЗ
Мінсоцполітики
Глобальний фонд Фонд 47180 10686,9 13923,9 15874,9 6694,3
Разом 47180 10686,9 13923,9 15874,9 6694,3
у тому числі
державний бюджет
Глобальний фонд 47180 10686,9 13923,9 15874,9 6694,3
чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, охоплені профілактичними заходами (відсотків) 20 30 40 50 60 8) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками МОЗ, Мінсоцполітики, Фонд (за згодою), Благодійна організація (за згодою), об’єднання громадян (за згодою) 2009–2013 державний бюджет МОЗ
Мінсоцполітики
Глобальний фонд Фонд 14822,7 3389,6 4181,4 4903,2 2348,5
Благодійна організація
Разом 14822,7 3389,6 4181,4 4903,2 2348,5
у тому числі
державний бюджет
Глобальний фонд 14822,7 3389,6 4181,4 4903,2 2348,5
Разом за завданням 7 369187,1 74898,9 96644,6 103884,8 61842,5 31916,3
у тому числі
державний бюджет 61349,6 7057,7 8139,6 9221,4 10303,2 26627,7
місцевий бюджет 26371,5 5252,9 5252,9 5288,5 5288,6 5288,6
Глобальний фонд 281466 62588,3 83252,1 89374,9 46250,7
8. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД кількість осіб 1) забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику інших соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення («позитивна профілактика») МОЗ, Мінсоцполітики, Благодійна організація (за згодою), об’єднання громадян (за згодою) 2009–2013 державний бюджет МОЗ
Мінсоцполітики
Глобальний фонд Благодійна організація 2465,5 585 663 780 437,5
Разом 2465,5 585 663 780 437,5
у тому числі
державний бюджет
Глобальний фонд 2465,5 585 663 780 437,5
випадки передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (відсотків) 7 6 5 4 2 2) здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: тест-системами для планового обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію; швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі; МОЗ, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009–2013 державний бюджет МОЗ 230495,9 39766,1 42764,6 46411,3 49391,6 52162,3
Національна академія медичних наук
тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4; антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, методом полімеразної ланцюгової реакції; медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва; адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 100944,4 15013,4 17623,4 20174,6 22527 25606
Разом 331440,3 54779,5 60388 66585,9 71918,6 77768,3
у тому числі
державний бюджет 230495,9 39766,1 42764,6 46411,3 49391,6 52162,3
місцеві бюджети 100944,4 15013,4 17623,4 20174,6 22527 25606
Разом за завданням 8 333905,8 55364,5 61051 67365,9 72356,1 77768,3
у тому числі
державний бюджет 230495,9 39766,1 42764,6 46411,3 49391,6 52162,3
місцеві бюджети 100944,4 15013,4 17623,4 20174,6 22527 25606
Глобальний фонд 2465,5 585 663 780 437,5
9. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції рівень охоплення тестуванням (відсотків): загального населення; осіб з груп ризику; військовослужбовців; осіб, які утримуються в установах виконання покарань 1) забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення МОЗ, Міноборони, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009–2013 державний бюджет МОЗ
Міноборони 200 40 40 40 40 40
ДПтС 685,3 93,5 124,6 155,7 155,7 155,8
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 90510 17910 17910 17910 18390 18390
Разом 91395,3 18043,5 18074,6 18105,7 18585,7 18585,8
у тому числі
державний бюджет 885,3 133,5 164,6 195,7 195,7 195,8
місцеві бюджети 90510 17910 17910 17910 18390 18390
обсяг переливання крові, обстеженої тест-системами, що пройшли контроль якості (відсотків) 20 30 40 50 60 2) забезпечення посилення безпеки донорства шляхом проведення тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з метою запобігання настанню випадків передачі ВІЛ-інфекції через кров МОЗ, Національна академія медичних наук 2009–2013 державний бюджет МОЗ 76385 15277 15277 15277 15277 15277
Національна академія медичних наук
Разом 76385 15277 15277 15277 15277 15277
у тому числі
державний бюджет 76385 15277 15277 15277 15277 15277
кількість курсів постконтактної профілактики 800 800 800 800 800 3) забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних та соціальних працівників, засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретровірусними препаратами МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, ДПтС, МВС, Міноборони, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2009–2013 державний бюджет МОЗ 8916 1783,2 1783,2 1783,2 1783,2 1783,2
Держслужба соцзахворювань
Національна академія медичних наук
ДПтС
МВС
Міноборони
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Разом 8916 1783,2 1783,2 1783,2 1783,2 1783,2
у тому числі
державний бюджет 8916 1783,2 1783,2 1783,2 1783,2 1783,2
місцеві бюджети
Разом за завданням 9 176696,3 35103,7 35134,8 35165,9 35645,9 35646
у тому числі
державний бюджет 86186,3 17193,7 17224,8 17255,9 17255,9 17256
місцеві бюджети 90510 17910 17910 17910 18390 18390
III. Лікувальні завдання
10. Здійснення заходів для забезпечення лікування та обстеження хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД кількість дітей, охоплених лікуванням (відсотків) 100 100 100 100 100 1) забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до безперервної антиретровірусної терапії шляхом МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Благодійна організація (за згодою) 2009–2013 державний бюджет МОЗ 972825,2 80585,6 108617,7 163964,2 241174,7 378483
Держслужба соцзахворювань
кількість дорослих, охоплених лікуванням (відсотків) 50 60 70 75 80 централізованої закупівлі препаратів для антиретровірусної терапії Національна академія медичних наук 95600 15933,3 17684,9 19436,5 21188 21357,3
Глобальний фонд Благодійна організація 46837,5 6612 11642 17905 10678,5
Разом 1115262,7 103130,9 137944,6 201305,7 273041,2 399840,3
у тому числі
державний бюджет 1068425,2 96518,9 126302,6 183400,7 262362,7 399840,3
Глобальний фонд 46837,5 6612 11642 17905 10678,5
кількість обстежених осіб (відсотків) 100 100 100 100 100 2) забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація (за згодою) 2009–2013 державний бюджет МОЗ 652454,1 81515,4 97341,6 120587,5 152036,9 200972,7
Держслужба соцзахворювань
Національна академія медичних наук 9797,8 1633 1814,4 1995,8 2177,3 2177,3
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 4210,8 542,3 595,8 738,4 972,4 1361,9
Глобальний Фонд Благодійна організація 7245 1207,5 2012,5 2587,5 1437,5
Разом 673707,7 84898,2 101764,3 125909,2 156624,1 204511,9
у тому числі
державний бюджет 662251,9 83148,4 99156 122583,3 154214,2 203150
місцеві бюджети 4210,8 542,3 595,8 738,4 972,4 1361,9
Глобальний Фонд 7245 1207,5 2012,5 2587,5 1437,5
кількість осіб, яким надали послуги з лікування (відсотків) 50 60 70 75 80 3) забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих МОЗ, Національна академія медичних наук, Благодійна організація (за згодою), Фонд (за згодою) 2009–2013 державний бюджет МОЗ 433170,5 37289,4 72753,3 66416,5 113535,3 143176
Національна академія медичних наук 37734,1 4234,5 8374,9 8374,9 8374,9 8374,9
Глобальний фонд Благодійна організація 3939,5 877,5 1080 1286,5 695,5
Фонд
Разом 474844,1 42401,4 82208,2 76077,9 122605,7 151550,9
у тому числі
державний бюджет 470904,6 41523,9 81128,2 74791,4 121910,2 151550,9
Глобальний Фонд 3939,5 877,5 1080 1286,5 695,5
4) забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих МОЗ, Благодійна організація (за згодою) 2009–2013
5) забезпечення проведення підтверджувальних досліджень у разі виявлення антитіл до збудника ВІЛ-інфекції МОЗ, Національна академія медичних наук 2009–2013 державний бюджет МОЗ 26246,2 4382,2 4832,4 5322,2 5854,7 5854,7
Національна академія медичних наук
Разом 26246,2 4382,2 4832,4 5322,2 5854,7 5854,7
у тому числі
державний бюджет 26246,2 4382,2 4832,4 5322,2 5854,7 5854,7
кількість осіб, яким надано послуги з лікування 6) забезпечення проведення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії, замісної підтримувальної терапії, профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекційу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДПтС, Благодійна організація (за згодою) 2009–2013 державний бюджет ДПтС 104798,4 17781,3 20809,3 21616 21766,6 22825,2
Глобальний фонд Благодійна організація 6382,5 1167 1791 2238 1186,5
Разом 111180,9 18948,3 22600,3 23854 22953,1 22825,2
у тому числі
державний бюджет 104798,4 17781,3 20809,3 21616 21766,6 22825,2
Глобальний фонд 6382,5 1167 1791 2238 1186,5
7) запровадження системи моніторингу лікування ВІЛ-інфекції МОЗ, Національна академія медичних наук 2009–2013
кількість досліджень 200 290 400 550 700 8) створення системи лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів МОЗ, Національна академія медичних наук, Благодійна організація (за згодою) 2009–2013 державний бюджет МОЗ 53295 4138,1 6071,2 7655,3 11310,1 24120,3
Національна академія медичних наук
Глобальний фонд Благодійна організація 1735,1 672 676,6 343 43,5
Разом 55030,1 4810,1 6747,8 7998,3 11353,6 24120,3
у тому числі
державний бюджет 53295 4138,1 6071,2 7655,3 11310,1 24120,3
Глобальний фонд 1735,1 672 676,6 343 43,5
кількість центрів інтегрованих послуг 9) впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін’єкційних наркотиків МОЗ, Мінсоцполітики, Фонд (за згодою), Благодійна організація (за згодою) 2009–2013 державний бюджет МОЗ
Мінсоцполітики
Глобальний фонд Благодійна організація 10705,5 3057 3230 2945 1473,5
Фонд
Разом 10705,5 3057 3230 2945 1473,5
у тому числі
державний бюджет
Глобальний фонд 10705,5 3057 3230 2945 1473,5
Разом за завданням 10
у тому числі
державний бюджет 2385921,3 247492,8 338299,7 415368,9 577418,5 807341,4
місцеві бюджети 4210,8 542,3 595,8 738,4 972,4 1361,9
Глобальний фонд 76845,1 13593 20432,1 27305 15515
IV. Завдання з догляду та підтримки
11. Здійснення заходів з забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД доглядом, соціальним супроводом і підтримкою кількість хоспісних ліжок 20 20 20 20 20 1) прискорення темпів впровадження паліативної і хоспісної допомоги для хворих на СНІД із забезпеченням знеболюючими засобами шляхом застосування наркотичних анальгетиків МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація (за згодою) 2009–2013 державний бюджет МОЗ
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Глобальний фонд Благодійна організація 5532,5 1250 2007,5 1517,5 757,5
Разом 5532,5 1250 2007,5 1517,5 757,5
у тому числі
державний бюджет
Глобальний фонд 5532,5 1250 2007,5 1517,5 757,5
кількість ВІЛ-інфікованих осіб, охоплених послугами (відсотків) 2) забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей шляхом удосконалення діяльності соціальних служб МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація (за згодою) 2009–2013 державний бюджет МОЗ
місцеві бюджети Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Глобальний фонд Благодійна організація 50614,1 12205 15914,1 14852,5 7642,5
Разом 50614,1 12205 15914,1 14852,5 7642,5
у тому числі
державний бюджет
місцеві бюджети
Глобальний фонд 50614,1 12205 15914,1 14852,5 7642,5
кількість дітей (осіб) 3) забезпечення соціального супроводження ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів Мінсоцполітики, МОЗ, Благодійна організація (за згодою) 2009–2013 державний бюджет Мінсоцполітики
МОЗ
Глобальний фонд Благодійна організація 13691 2996 4139,5 4344 2211,5
Разом 13691 2996 4139,5 4344 2211,5
у тому числі
державний бюджет
Глобальний фонд 13691 2996 4139,5 4344 2211,5
Разом за завданням 11 69837,6 16451 22061,1 20714 10611,5
у тому числі
державний бюджет
місцеві бюджети
Глобальний фонд 69837,6 16451 22061,1 20714 10611,5
Разом за Програмою 3651847,7 521133,3 632708,1 709825,8 809958,3 978222,2
у тому числі
державний бюджет 2905938,4 355712 443114,1 508867,6 675321,4 922923,3
МОЗ 2532976,2 287765,1 362911,6 436176,6 599314,1 846808,8
Держслужба соцзахворювань
ДСКН
МОНмолодьспорт 37603,7 7941,6 6607,4 8027,6 6427,6 8599,5
Мінсоцполітики 5024,2 1024,2 1000 1000 1000 1000
Національна академія медичних наук 156555,6 23500,8 30324,2 31812,2 37028,9 33889,5
ДПтС 154601,2 33842,3 36901,4 27499,2 27649,8 28708,5
Національна академія наук 10000 2500 2500 2500 2500
Держгірпромнагляд
Держкомтелерадіо 4310 862 862 862 862 862
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
Мін’юст
Міноборони 4867,5 776 2007,5 990 539 555
МВС
Мінкультури
місцеві бюджети 267336,4 59251,1 49688,9 51748 51349,5 55298,9
Глобальний фонд 478572,9 106170,2 139905,1 149210,2 83287,4
у тому числі
Фонд 281589,2 63967,7 81713,9 86002,7 49904,9
Благодійна організація 196983,7 42202,5 58191,2 63207,5 33382,5