Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012–2016 роки

Найменування завданняНайменування показникаЗначення показникаНайменування заходуВідповідальні за виконанняДжерела фінансування (державний, місцевий бюджети, інші)Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривеньУ тому числі за роками
усьогоу тому числі за роками20122013201420152016
20122013201420152016
1. Удосконалення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний розроблення механізму інтеграції фтизіатричної служби до закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівня надання лікувально-профілактичної допомоги 1 1 1) реформування системи надання протитуберкульозної допомоги МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства Глобальний фонд 351,53 351,53
розроблення моделі реформування системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз в пілотних регіонах 4 4 4
запровадження зазначеної моделі в інших регіонах 23 9 14
кількість засідань 5 1 1 1 1 1 2) розгляд на засіданнях Національної ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз результатів виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012–2016 роки (далі — Програма) МОЗ, Держслужба соцзахворювань, інші центральні органи виконавчої влади, інститути громадянського суспільства -«-
кількість розроблених проектів нормативно-правових актів 3 3 3) удосконалення нормативно-правової бази з метою забезпечення ефективного функціонування системи закупівлі протитуберкульозних препаратів, їх раціонального розподілу та моніторингу за використанням МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства -«- 949,03 446,48 176,5 160,62 165,43
кількість затверджених нормативно-правових актів 1 1
підготовка методики розрахунку протитуберкульозних препаратів 1 1 1 1 1
утворення робочої групи для реалізації гранту Глобального фонду 1 1 4) посилення спроможності Всеукраїнського центру контролю за туберкульозом МОЗ, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд «Розвиток України» Глобальний фонд 5547,68 1530,56 1339,04 1339,04 1339,04
кількість відповідальних за виконання Програми та відповідних регіональних програм осіб, що проходять навчання, відсотків 75 75 75 75 75 75 5) підвищення рівня управлінської компетенції осіб, відповідальних за виконання Програми та відповідних регіональних програм, шляхом організації їх навчання, обміну досвідом на національному та міжнародному рівні МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд «Розвиток України» -«- 14677,6 2940,18 3890,06 3977,64 3869,72
розроблення та затвердження стратегії розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби 1 1 6) розроблення та затвердження стратегії і плану розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби на центральному та регіональному рівні:
стан забезпеченості лікарями-фтизіатрами та медичними сестрами закладів охорони здоров’я згідно з нормативно-правовими актами, відсотків 95 80 85 90 95 проведення оцінки рівня навантаження фахівців протитуберкульозної служби відповідно до нормативно-правових актів щодо надання медичної допомоги МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства -«- 53,85 53,85
стан забезпеченості лікарями-лаборантами та лаборантами із середньою освітою закладів охорони здоров’я згідно з нормативно-правовими актами, відсотків 95 80 85 90 95 внесення змін до штатних нормативів протитуберкульозних закладів та посадових інструкцій фахівців відповідно до нормативно-правових актів
кількість опрацьованих та затверджених програм 3 3 7) удосконалення навчальних програм з профілактики та лікування туберкульозу у вищих медичних навчальних закладах, закладах післядипломної медичної освіти відповідно до міжнародних стандартів для: МОЗ, МОНмолодьспорт, Національна академія медичних наук, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом Глобальний фонд 1506,77 1249,73 257,04
тематичних (тренінгових) циклів
передатестаційних циклів
утворення ресурсного (тренінгового) центру 1 1 8) удосконалення системи післядипломної освіти з питань фтизіатрії, обміну досвідом на національному та міжнародному рівні шляхом утворення ресурсних центрів та оновлення програм навчання МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд «Розвиток України» -«- 1524,8 644,8 376 304 200
розроблення та узгодження плану проведення та тематики навчальних заходів для фахівців протитуберкульозної служби 1 1 1 1 1
розроблення та впровадження системи моніторингу використання набутих знань 1 1
наявність уніфікованої бази даних для проведення тренінгів та підготовки фахівців протитуберкульозної служби, які пройшли навчання 1 1 9) проведення навчання медичних працівників протитуберкульозних закладів з питань лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства -«- 2404,96 1472,76 932,2
кількість медичних працівників, що пройшли навчання з питань лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз 2150 175 900 360 360 360
кількість лікарів первинної ланки, які пройшли навчання з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу 13890 2830 4070 2330 2330 2330 10) проведення навчальних семінарів для лікарів первинної ланки, психологів та соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства Глобальний фонд 675,5 675,5
кількість психологів та соціальних працівників, які пройшли навчання з питань надання інтегрованої допомоги 930 60 120 180 240 330
кількість закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, які укомплектовані майном відповідно до табеля оснащення 741 150 250 500 741 11) оснащення закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, відповідно до табеля оснащення Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
кількість закладів охорони здоров’я, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, відсотків 95 25 50 75 80 95 12) приведення у відповідність із санітарними та будівельними нормами закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на туберкульоз -«- -«- -«-
кількість відділень для лікування хворих на туберкульоз, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію та взяття під варту 27 12 15 27 27 27 13) утворення та забезпечення функціонування відділень та/або палат для лікування хворих на туберкульоз, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію та взяття під варту Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, МОЗ, Держслужба соцзахворювань -«- -«-
утворення Національної референс-лабораторії 1 1 14) утворення Національної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ при Всеукраїнському центрі з контролю за туберкульозом МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства Глобальний фонд 100,96 36,7 64,26
кількість лабораторій першого рівня, в тому числі відомчих лабораторій ДПтС, які включені до системи контролю якості, відсотків 100 50 60 75 85 100 15) забезпечення впровадження системи контролю якості у лабораторіях першого — третього рівня незалежно від підпорядкування з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд «Розвиток України» Глобальний фонд 43025,41 40562,78 324,8 1058,33 1079,5
кількість лабораторій другого рівня, які включені до системи контролю якості, відсотків 100 25 42 70 85 100
кількість лабораторій третього рівня, в тому числі відомчих лабораторій ДПтС, які включені до системи контролю якості, відсотків 100 100 100 100 100 100
кількість лабораторій першого — третього рівня, які відповідають діючим стандартам, відсотків 100 60 70 80 100 100 16) забезпечення обслуговування обладнання в лабораторіях з бактеріологічної діагностики туберкульозу згідно із стандартами Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
2. Удосконалення системи моніторингу та оцінки результатів виконання Програми кількість регіональних відділів моніторингу і оцінки, що функціонують 27 5 15 27 27 27 1) утворення відділів моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз у протитуберкульозних закладах МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Центр статистики МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд «Розвиток України» Глобальний фонд 182,73 111,46 71,28
підготовка нормативно-правових актів з питань діяльності регіональних відділів моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз 2 2
створення та забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз на національному та регіональному рівні 1 1 2) забезпечення функціонування системи обліку та звітності, включно з лабораторною мережею з мікробіологічної діагностики туберкульозу, відповідно до міжнародних стандартів (враховуючи обліково-звітні форми та впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз) у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Центр статистики МОЗ, Державний комітет статистики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства -«- 2951,2 1350,47 643,46 662,76 294,51
електронного реєстру хворих на туберкульоз, що надходять від установ ДПтС 25 10 15
приведення обліково-звітних форм документації у відповідність з міжнародними стандартами 1 1
кількість регіонів, у які здійснено моніторингові візити представників центральних органів виконавчої влади 27 27 27 27 27 27 3) розроблення та впровадження системи моніторингових візитів для забезпечення надання допомоги на місцях та контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері протидії туберкульозу Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інститути громадянського суспільства Глобальний фонд 3112,77 965,83 718,47 666,25 762,22
кількість регіонів, у які здійснено моніторингові візити представників центрального апарату ДПтС 10 10 10 10 10 10
розроблення та затвердження алгоритмів проведення моніторингових візитів 1 1
кількість регіонів, які охоплені моніторинговими візитами, відсотків 75 75 75 75 75 75 4) забезпечення проведення моніторингових візитів фахівцями регіонального рівня для надання технічної допомоги відповідальним за виконання районних програм з протидії туберкульозу Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд «Розвиток України» -«- 12060,15 3217,57 3886,44 4956,14
кількість регіонів, персонал медичних закладів яких пройшов навчання 27 27 27 27 27 27 5) проведення навчання фахівців з питань моніторингу і оцінки результатів заходів з протидії захворюванню на туберкульоз Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд «Розвиток України» -«- 1388,68 646 365,85 376,83
3. Організація діяльності з виявлення і діагностики туберкульозу кількість випадків туберкульозу, виявлених методом мікроскопії мокротиння в закладах первинної медико-санітарної допомоги, відсотків 4,5 2,5 3 3 4 4,5 1) забезпечення виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням до лікувально-профілактичного закладу методом мікроскопії мазка мокротиння та закупівлі витратних матеріалів для діагностики туберкульозу Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
кількість хворих на туберкульоз, яким проведено діагностику методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверде поживне середовище, відсотків 95 95 95 95 95 95 2) проведення закупівлі обладнання та витратних матеріалів для діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверде поживне середовище МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна академія медичних наук державний бюджет, у тому числі: 23 064,26 210,59 5 779,14 5 594,63 5 836,8 5 643,1
закупівля шаф біологічної безпеки для: МОЗ 16 217 4 565,1 3 839,8 3 889,8 3 922,3
МОЗ 27 6 7 7 7
ДПтС 10 3 3 3 1
закупівля центрифуг для:
МОЗ 24 6 6 6 6 Національна академія медичних наук 416,41 111,91 149,7 43 111,8
ДПтС 8 2 2 2 2
закупівля сухожарових шаф для:
МОЗ 27 6 7 7 7
ДПтС 10 2 2 2 2 ДПтС 6 430,85 210,59 1 102,13 1 605,13 1 904 1 609
закупівля автоклавів для:
МОЗ 27 6 7 7 7
Національної академії медичних наук 3 1 2
ДПтС 10 3 1 3 3
закупівля холодильників для: Глобальний фонд 5922,25 2284,8 1188,55 1212,32 1236,57
МОЗ 81 20 20 20 21
Національної академії медичних наук 2 1 1
ДПтС 22 5 5 5 7
закупівля аквадистиляторів для:
МОЗ 54 13 13 14
Національної академії медичних наук 2 2 14
закупівля іншого обладнання
кількість хворих на туберкульоз першої — третьої категорії, яким проведено діагностику методом посіву на рідке поживне середовище, відсотків 80 45 55 65 70 80 3) проведення закупівлі витратних матеріалів для діагностики хворих на туберкульоз першої–третьої категорії, в тому числі мультирезистентний, методом посіву на рідке поживне середовище (у тому числі хворих, які лікуються в закладах охорони здоров’я ДПтС) МОЗ, Національна академія медичних наук, ДПтС, благодійний фонд «Розвиток України» державний бюджет, у тому числі: 118107,48 20 301,01 24 252,38 24 644,53 24 252,38 24 657,18
кількість хворих на туберкульоз першої–третьої категорії з числа осіб, позбавлених волі, яким проведено діагностику методом посіву на рідке поживне середовище в комунальних закладах охорони здоров’я 6000 1200 1200 1200 1200 1200 МОЗ 98704,19 17 835,05 20 033,86 20 400,71 20 033,86 20 400,71
Національна академія медичних наук 9205,14 914,86 2059,92 2085,22 2059,92 2085,22
ДПтС 10198,15 1 551,1 2 158,6 2 158,6 2 158,6 2 171,25
Глобальний фонд 14849,52 14849,52
рівень охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням, відсотків 100 95 100 100 100 100 4) забезпечення проведення діагностики та моніторингу ефективності лікування за допомогою рентгенологічного та інших методів обстеження, зокрема закупівля: МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС державний бюджет, у тому числі: 94850 21 100 21 100 23 700 28 950
закупівля обладнання: відповідного обладнання МОЗ 93150 21 100 21 100 22 850 28 100
закупівля обладнання для МОЗ:
апарати цифрові флюорографічні стаціонарні 54 13 13 13 15
рентгенологічні стаціонарні діагностичні комплекси на три робочих місця 27 6 6 6 9
відеоторакоскопи 18 4 4 5 5
відеобронхоскопи 27 6 6 7 8
закупівля відеобронхоскопів для Національної академії медичних наук 1 1 Національна академія медичних наук 1700 850 850
рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
кількість дітей віком від чотирьох до 14 років, які охоплені туберкулінодіагностикою, відсотків 98 90 92 95 98 98 5) здійснення туберкулінодіагностики -«- -«- -«-
4. Лікування та профілактика туберкульозу кількість випадків успішного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу, відсотків 80 60 65 70 75 80 1) забезпечення доступу до профілактики та лікування хворих на туберкульоз першої — третьої категорії за стандартними схемами, зокрема закупівля необхідної кількості протитуберкульозних препаратів першого та другого ряду МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міноборони, ДПтС, благодійний фонд «Розвиток України» державний бюджет, у тому числі: 100 174,62 18 416,74 20 439,47 20 439,47 20 439,47 20 439,47
МОЗ 81963,7 16 392,74 16 392,74 16 392,74 16 392,74 16 392,74
кількість осіб, які пройшли повний курс хіміопрофілактики ізоніазидом, відсотків 90 60 70 80 90 90 Національна академія медичних наук 1 059,3 211,86 211,86 211,86 211,86 211,86
кількість випадків успішного лікування нових випадків мультирезистентного туберкульозу, відсотків 65 35 40 45 55 65 ДПтС 17040,92 1 790 3 812,73 3 812,73 3 812,73 3 812,73
Міноборони 110,7 22,14 22,14 22,14 22,14 22,14
Глобальний фонд 114225,74 7329,16 32752,84 66814,57 7329,16
Разом 214 400,36 25 745,9 53 192,31 87 254,04 27 768,63 20 439,47
кількість протитуберкульозних закладів, у яких обсяг видатків на патогенетичне лікування відповідає розрахунковим потребам, відсотків 95 25 50 85 95 95 2) забезпечення доступу хворих на туберкульоз до патогенетичного лікування Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість вилікуваних хворих першої, другої і четвертої категорії за допомогою хірургічних методів з числа тих, яким було проведено оперативне втручання, відсотків 90 75 80 85 90 90 3) забезпечення доступу до хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень та позалегеневий туберкульоз першої, другої і четвертої категорії -«-
кількість протитуберкульозних закладів, у яких обсяг видатків на харчування відповідає нормативному, відсотків 95 25 50 85 95 95 4) забезпечення повноцінного харчування хворих на туберкульоз, які лікуються стаціонарно -«-
кількість хворих серед затриманих та ув’язнених осіб, які не перервали лікування, відсотків 85 60 70 75 80 85 5) формування і забезпечення функціонування системи безперервного лікування затриманих та ув’язнених осіб, що хворіють на туберкульоз, за участю МОЗ, МВС та ДПтС МОЗ, МВС, ДПтС, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства Глобальний фонд 1200 1200
кількість хворих на туберкульоз першої — четвертої категорії, які пройшли контрольоване лікування на амбулаторному етапі, відсотків 90 70 75 80 85 90 6) організація роботи кабінетів контрольованого лікування у лікувально-профілактичних закладах та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз першої — четвертої категорії Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інститути громадянського суспільства місцевий бюджет обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
Глобальний фонд 12416,42 2142 3534,3 4467,68 2272,45
кількість осіб, що перервали лікування з числа тих, у яких виявлені нові випадки легеневого туберкульозу, відсотків 5 7 6,8 6,5 6 5 7) забезпечення безперервного лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства -«- 54136,55 11961,63 13024,57 15290,93 13859,41
5. Протидія поширенню мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю безперервне постачання протитуберкульозних препаратів до протитуберкульозних закладів з метою запобігання поширенню мультирезистентного туберкульозу 30 30 30 30 30 30 1) запобігання збільшенню кількості випадків мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю шляхом безперебійного постачання протитуберкульозних препаратів МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Міноборони, Національна академія медичних наук, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість протитуберкульозних закладів у регіонах, у яких утворені відділення для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз відповідно до потреби у стаціонарному лікуванні 27 12 15 20 27 27 2) утворення відділень для стаціонарного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд «Розвиток України», ДПтС, інститути громадянського суспільства місцевий бюджет обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
Глобальний фонд 22170,46 1142,4 6597,36 6795,28 7635,42
кількість протитуберкульозних закладів у регіонах, у яких утворені відділення для надання паліативної допомоги 27 5 15 20 25 27 3) утворення відділень (палат) для паліативного лікування хворих на туберкульоз Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інститути громадянського суспільства, МОЗ, Мінсоцполітики місцевий бюджет обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
забезпечення необхідними препаратами протитуберкульозних закладів для надання паліативної допомоги відповідно до потреби, відсотків 100 80 80 80 90 100 4) забезпечення надання хоспісної та паліативної допомоги хворим на туберкульоз Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інститути громадянського суспільства, МОЗ, Мінсоцполітики -«- -«-
проведення соціологічного дослідження 1 1 5) виявлення соціальних чинників, що сприяють розповсюдженню мультирезистентного туберкульозу та зменшення їх впливу Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства
кількість хворих на мультирезистентний туберкульоз, що отримують соціальну допомогу, відсотків 80 50 60 70 80 80 6) формування прихильності до лікування у хворих на мультирезистентний туберкульоз шляхом надання соціальної допомоги Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства місцевий бюджет обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
розроблення проекту нормативно-правового акта щодо ведення осіб, які перебували в контакті з особами, хворими на мультирезистентний туберкульоз 1 1 7) удосконалення механізму ведення осіб, які перебували в контакті з хворими на мультирезистентний туберкульоз відповідно до міжнародних рекомендацій Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом
кількість лабораторій другого та третього рівня, які здійснюють швидку діагностику туберкульозу 162 41 76 108 133 162 8) запровадження інноваційних методів швидкої діагностики туберкульозу, в тому числі мультирезистентного, у лабораторіях другого та третього рівня молекулярно-генетичними методами, закупівля обладнання та витратних матеріалів МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, ДПтС, благодійний фонд «Розвиток України» державний бюджет, у тому числі: 32766,37 1852,99 9826,44 10474,79 10612,14
облаштування відповідним обладнанням лабораторій: МОЗ 28160,2 9137,05 9255,4 9767,75
МОЗ 21 7 7 7
Національної академії медичних наук 1 1 Національна академія медичних наук 2361,17 1852,99 169,39 169,39 169,39
ДПтС 5 1 1 1 2 ДПтС 2245 520 1050 675
Глобальний фонд 43231,27 40768,63 324,8 1058,33 1079,5
кількість хворих на туберкульоз першої категорії, яким проведено діагностику за допомогою молекулярно-генетичних методів, відсотків 98 20 40 70 98 Разом 75997,64 40768,45 2177,98 10884,78 11554,29 10612,14
кількість хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу, які розпочали лікування відповідно до затверджених схем та забезпечені протитуберкульозними препаратами другого ряду, відсотків 100 70 75 85 90 90 9) розширення доступу до ефективного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, зокрема закупівля необхідної кількості протитуберкульозних препаратів другого ряду МОЗ, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд «Розвиток України» державний бюджет, у тому числі: 861 295,68 159 018,09 167 881,89 170 732,2 176 908,2 186 755,3
МОЗ 728634,8 141 553,01 146 770,59 146 770,4 146 770,4 146 770,4
Національна академія медичних наук 27 797,98 4 681,1 5 779,2 5 779,2 5 779,2 5 779,2
ДПтС 104 862,9 12 783,9 15 332,1 18 182,6 24 358,6 34 205,7
рівень забезпечення препаратами для лікування побічних реакцій відповідно до потреби, відсотків 10) лікування побічних реакцій із застосуванням посимптомних препаратів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
розроблення та затвердження рекомендацій щодо хірургічного лікування 1 1 11) удосконалення підходів до хірургічного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз відповідно до міжнародних рекомендацій МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань, інститути громадянського суспільства
кількість закладів первинної лікувально-профілактичної допомоги, що відповідають вимогам інфекційного контролю, відсотків 90 50 60 70 80 90 12) забезпечення дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу у: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість медичних працівників, які захворіли на туберкульоз (на 10 тис. осіб) 2 6 5 4 3 2 закладах первинної лікувально-профілактичної допомоги
кількість протитуберкульозних закладів, що відповідають вимогам інфекційного контролю, в тому числі оснащені засобами інженерного контролю, відсотків 90 50 60 70 80 90 протитуберкульозних закладах шляхом впровадження інженерного контролю та здійснення заходів біобезпеки в лабораторіях мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд «Розвиток України» місцевий бюджет обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
Глобальний фонд 74,18 74,18
кількість протитуберкульозних закладів, що забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання 400 130 230 250 350 400 13) забезпечення протитуберкульозних закладів дезінфекційними камерами та дезінфекційними засобами, бактерицидними ультрафіолетовими випромінювачами, установками для утилізації медичних відходів, засобами індивідуального захисту працівників протитуберкульозних закладів залежно від рівня небезпеки робочого місця, у тому числі у місцях позбавлення волі МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд «Розвиток України» державний бюджет 6220 1600 1700 1700 1220
кількість туберкульозних лікарень ДПтС, у яких утворено відділення для хворих на мультирезистентний туберкульоз відповідно до вимог інфекційного контролю 9 1 2 3 3 місцевий бюджет обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
Глобальний фонд 4173,14 417,64 873,94 1400,79 1480,77
кількість медичних працівників, які пройшли навчання з інфекційного контролю, відсотків 100 30 50 70 85 100 14) організація навчання з інфекційного контролю щодо туберкульозу на національному та регіональному рівні МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, МВС, благодійний фонд «Розвиток України» -«- 1056,37 535,67 269,89 123,55 127,26
кількість проведених досліджень щодо стійкості до протитуберкульозних препаратів 1 1 15) забезпечення удосконалення організації епідеміологічного нагляду за хіміорезистентним туберкульозом, включаючи нагляд за стійкістю мікобактерії туберкульозу до протитуберкульозних препаратів другого ряду МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, інститути громадянського суспільства інститути громадянського суспільства 2000 2000
кількість регіонів, у яких налагоджена система надання соціально-психологічної допомоги вразливим групам населення за участю громадських організацій 27 20 27 27 27 27 16) залучення громадських організацій до роботи з групами ризику щодо захворювання на туберкульоз Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Держмолодьспорт, інститути громадянського суспільства
кількість регіонів, у яких неурядові громадські організації співпрацюють із протитуберкульозними закладами 27 20 27 27 27 27 17) поліпшення доступу до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення за участю громадських організацій Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінсоцполітики, інститути громадянського суспільства
6. Здійснення заходів протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) забезпечення виконання плану спільних заходів протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) на центральному та регіональному рівні 28 28 28 28 28 28 1) розроблення порядку координації та виконання плану спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) на 2012–2016 роки на центральному та регіональному рівні, включаючи профілактику, діагностику, ведення хворого на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), моніторинг і оцінка спільних заходів згідно з міжнародними рекомендаціями МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Центр профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/ СНІДу Глобальний фонд 474,78 96,32 145,66 78,28 154,53
розроблення індикаторних показників 1 1 2) розроблення та затвердження індикаторних показників оцінки спільної діяльності протидії ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) із зменшенням розповсюдження зазначеної інфекції МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Центр профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/ СНІДу -»- 1331,34 340,54 320,55 330,17 340,07
кількість хворих, що проходять профілактичне лікування котримоксазолом відповідно до потреби, відсотків 100 75 80 95 100 100 3) забезпечення доступу хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) до лікування опортуністичних інфекцій Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Центр профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/ СНІДу
кількість хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), які проходять антиретровірусну терапію, відсотків 95 70 80 90 95 95 4) забезпечення доступу хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) до антиретровірусної терапії МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Центр профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/ СНІДу -«- 48,96 48,96
кількість хворих на туберкульоз першої — четвертої категорії, що пройшли тестування на ВІЛ-інфекцію, відсотків 98 80 95 98 98 98 5) забезпечення обов’язкового проведення до- і післятестового консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд «Розвиток України» Глобальний фонд 192060,79 7696,36 33021,39 67079,32 84263,72
кількість медичних та соціальних працівників, що пройшли навчання з питань надання інтегрованої допомоги 930 60 120 180 240 330 6) розроблення та впровадження механізму надання інтегрованої допомоги хворим на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), хворих з потрійною патологією (туберкульоз, ВІЛ-інфекція, наркоманія) МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Центр профілактики та лікування СНІДу, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства
кількість регіонів, у яких впроваджено механізм надання інтегрованої допомоги 27 5 10 15 20 27
7. Створення сприятливого соціального середовища для діяльності інститутів громадянського суспільства, спрямованої на подолання епідемії туберкульозу звіт про проведення дослідження 2 1 1 1) визначення рівня обізнаності населення з питань протидії захворюванню на туберкульоз МОЗ, Держслужба соцзахворювань, інститут стратегічних досліджень, благодійний фонд «Розвиток України» -«- 1544,54 554,59 989,95
Національна стратегія інформаційної кампанії з питань протидії захворюванню на туберкульоз 1 1 2) розроблення Національної стратегії інформаційної кампанії з питань протидії захворюванню на туберкульоз МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, інститут стратегічних досліджень, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства -«- 11325,24 3592,34 2683,87 3401,56 1647,47
кількість регіонів, у яких розроблено та затверджено регіональний план заходів з інформування та залучення населення до протидії захворюванню на туберкульоз на регіональних радах протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 27 27 27 27 27 27 3) розроблення та впровадження Національного і регіонального планів заходів з інформування та залучення населення до заходів з профілактики захворювання на туберкульоз Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Держслужба соцзахворювань, інститут стратегічних досліджень, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства -«- 8352,47 4828,14 1534,57 1457,06 532,71
кількість регіонів, у яких виконуються регіональні плани заходів з інформування населення щодо протидії захворюванню на туберкульоз 27 3 10 15 20 27
кількість регіонів, у яких організовано проведення навчання 27 15 18 24 27 4) організація навчання працівників органів місцевого самоврядування, соціальних працівників, волонтерів, медичних, патронажних сестер, представників бізнесу, консультування населення з метою зміни поведінки та формування свідомого ставлення до профілактики і лікування туберкульозу Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд «Розвиток України», інститути громадянського суспільства Глобальний фонд 5020,84 2792,18 721,04 742,67 764,95
8. Проведення досліджень в рамках виконання Програми кількість наукових досліджень 2 1 1 1) визначення ефективності заходів Програми шляхом проведення експертної оцінки Національна академія медичних наук, МОЗ, Держслужба соцзахворювань, благодійний фонд «Розвиток України» -«- 8155,25 3787,98 1546,87 1775,07 1045,33
Разом за Програмою 1830762,17 364245,7 353881,43 439566,46 394791,39 278277,19
державний бюджет: 1236478,4 199546,43 241305,87 254037,27 263311,64 278277,19
у тому числі
МОЗ 1046829,89 175780,8 208862,29 217640,7 219192,2 225353,9
Національна академія медичних наук 42539,99 5807,9 10015,88 8395,37 9113,37 9207,47
ДПтС 146997,82 17935,59 22405,56 27979,06 34983,93 43693,68
Міноборони 110,7 22,14 22,14 22,14 22,14 22,14
Глобальний фонд 592283,77 162699,27 112575,56 185529,19 131479,75
інші джерела 2000 2000