Таблиця 1 Видатки для Міністерства охорони здоров’я України, передбачені проектом Державного бюджету на 2014 р.
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього Видатки споживання З них Видатки розвитку Всього Видатки споживання З них Видатки розвитку
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 7 814 985,1 7 132 590,3 2 250 295,8 294 219,7 682 394,8 2 058 915,6 1 836 749,9 71 894,0 21 232,9 222 165,7 9 873 900,7
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 6 484 290,3 5 802 083,0 1 337 687,1 242 723,2 682 207,3 2 047 210,9 1 828 017,5 70 637,3 20 359,3 219 193,4 8 531 501,2
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 28 475,1 28 475,1 18 679,4 1 345,4 0,0 1 074,3 1 074,3 0,0 605,0 0,0 29 549,4
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 57 207,3 0,0 0,0 0,0 57 207,3 32 681,6 0,0 0,0 0,0 32 681,6 89 888,9
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 772 706,3 772 706,3 0,0 0,0 0,0 1 571 806,2 1 408 487,8 0,0 0,0 163 318,4 2 344 512,5
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я 149 184,8 149 184,8 100 465,3 3 401,5 0,0 63 117,6 59 577,6 29 668,7 6 644,7 3 540,0 212 302,4
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 1 265,0 1 265,0 928,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 265,0
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 1 088 460,0 1 088 460,0 606 121,3 101 497,5 0,0 29 594,4 27 789,0 10 345,0 2 624,4 1 805,4 1 118 054,4
2301120 0941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 8 023,3 8 023,3 0,0 0,0 0,0 47 366,6 46 044,2 0,0 0,0 1 322,4 55 389,9
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 610 676,1 610 676,1 272 721,5 53 166,3 0,0 20 978,8 18 393,9 5 575,4 1 570,7 2 584,9 631 654,9
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 537 939,9 537 939,9 232 929,2 75 216,2 0,0 76 448,6 63 498,9 10 547,4 7 147,6 12 949,7 614 388,5
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 102 564,9 102 564,9 68 589,3 5 228,2 0,0 19 124,8 18 512,8 9 695,9 886,6 612,0 121 689,7
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 172 771,5 172 771,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 172 771,5
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 135 555,9 135 555,9 24 482,1 1 925,9 0,0 10 540,7 10 501,7 4 634,6 715,3 39,0 146 096,6
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 51 948,9 51 948,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 948,9
2301380 0724 Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України 625 000,0 0,0 0,0 0,0 625 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 625 000,0
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 2 118 062,8 2 118 062,8 0,0 0,0 0,0 173 261,1 173 261,1 0,0 0,0 0,0 2 291 323,9
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 18 448,5 18 448,5 12 770,7 942,2 0,0 1 216,2 876,2 170,3 165,0 340,0 19 664,7
2301510 0763 Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
2302000 Державна служба України з лікарських засобів 63 799,3 63 799,3 32 449,2 2 245,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 799,3
2302010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів 63 799,3 63 799,3 32 449,2 2 245,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 799,3
2304000 Державна санітарно-епідеміологічна служба України 1 263 675,5 1 263 488,0 877 951,9 49 146,1 187,5 5 304,7 5 266,1 619,1 873,6 38,6 1 268 980,2
2304010 0763 Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби 357 856,7 357 856,7 257 046,3 6 561,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 357 856,7
2304020 0740 Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями 905 818,8 905 631,3 620 905,6 42 584,5 187,5 5 304,7 5 266,1 619,1 873,6 38,6 911 123,5
2305000 Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 3 220,0 3 220,0 2 207,6 105,1 0,0 6 400,0 3 466,3 637,6 0,0 2 933,7 9 620,0
2305010 0763 Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 3 220,0 3 220,0 2 207,6 105,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 220,0
2305020 0763 Удосконалення заходів протидіі ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань в Україні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 400,0 3 466,3 637,6 0,0 2 933,7 6 400,0
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 718 751,4 718 751,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 718 751,4
2311000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 718 751,4 718 751,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 718 751,4
2311160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0
2311300 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 323 115,1 323 115,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 323 115,1
2311350 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою 191 636,3 191 636,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191 636,3
2311370 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0