РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2014 РІК ДЛЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього Видатки споживання З них Видатки розвитку Всього Видатки споживання З них Видатки розвитку
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 6 667 756,1 6 614 168,5 2 019 018,4 260 135,6 53 587,6 1 990 014,2 1 779 480,6 59 527,7 15 898,6 210 533,6 8 657 770,3
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 5 447 539,4 5 394 134,1 1 183 954,5 211 189,4 53 405,3 1 978 564,1 1 771 000,9 58 300,5 15 066,5 207 563,2 7 426 103,5
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 26 260,9 26 260,9 17 054,9 1 345,4 1 074,3 1 074,3 605,0 27 335,2
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 53 405,3 53 405,3 32 681,6 32 681,6 86 086,9
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 713 120,6 713 120,6 1 571 806,2 1 408 487,8 163 318,4 2 284 926,8
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я 144 637,9 144 637,9 97 133,8 3 401,5 63 117,6 59 577,6 29 668,7 6 644,7 3 540,0 207 755,5
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 1 222,9 1 222,9 897,5 1 222,9
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 1 045 516,4 1 045 516,4 570 397,1 101 497,5 29 594,4 27 789,0 10 345,0 2 624,4 1 805,4 1 075 110,8
2301120 0941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 4 820,3 4 820,3 47 366,6 46 044,2 1 322,4 52 186,9
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 593 415,6 593 415,6 260 741,4 52 693,6 16 691,5 14 135,1 3 223,0 1 241,0 2 556,4 610 107,1
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 315 705,8 315 705,8 138 831,4 44 239,2 12 099,1 10 751,1 563,0 2 184,5 1 348,0 327 804,9
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 99 376,2 99 376,2 66 244,9 5 228,2 19 124,8 18 512,8 9 695,9 886,6 612,0 118 501,0
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 254 763,7 254 763,7 254 763,7
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 113 951,8 113 951,8 20 303,7 1 841,8 10 530,7 10 491,7 4 634,6 715,3 39,0 124 482,5
2301380 0724 Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 2 005 517,3 2 005 517,3 173 261,1 173 261,1 2 178 778,4
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 17 875,8 17 875,8 12 349,8 942,2 1 216,2 876,2 170,3 165,0 340,0 19 092,0
2302000 Державна служба України з лікарських засобів 56 905,3 56 905,3 28 796,4 2 058,8 56 905,3
2302010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів 56 905,3 56 905,3 28 796,4 2 058,8 56 905,3
2304000 Державна санітарно-епідеміологічна служба України 1 160 368,9 1 160 186,6 804 263,5 46 782,3 182,3 5 050,1 5 013,4 589,6 832,1 36,7 1 165 419,0
2304010 0763 Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби 318 168,2 318 168,2 228 025,6 6 275,2 318 168,2
2304020 0740 Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями 842 200,7 842 018,4 576 237,9 40 507,1 182,3 5 050,1 5 013,4 589,6 832,1 36,7 847 250,8
2305000 Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 2 942,5 2 942,5 2 004,0 105,1 6 400,0 3 466,3 637,6 2 933,7 9 342,5
2305010 0763 Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 2 942,5 2 942,5 2 004,0 105,1 2 942,5
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 295 855,0 295 855,0 295 855,0
2311000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 295 855,0 295 855,0 295 855,0
2311160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 18 972,6 18 972,6 18 972,6
2311190 0180 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання
2311300 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 137 992,3 137 992,3 137 992,3
2311350 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою 138 890,1 138 890,1 138 890,1
2311370 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру