Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

на 2014–2018 роки

 
Найменування завдання Найменування показника Значення показника Найменування заходу Головний розпорядник бюджетних коштів (відповідальний за здійснення заходів) Джерела фінансування Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень У тому числі за роками
усього за роками
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Організаційні завдання і заходи
1. Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу кількість моніторингових заходів (візити в регіони, заслуховування представників регіонів на засіданнях колегій, апаратних нарадах тощо) 135 27 27 27 27 27 1) здійснення державного нагляду і контролю за додержанням законодавства у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Держслужба соцзахворювань
кількість засідань відповідних рад 20 4 4 4 4 4 2) забезпечення діяльності Національної, регіональних та місцевих рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і взаємодії таких рад Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість засідань комітетів Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 60 12 12 12 12 12 3) забезпечення діяльності секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Держслужба соцзахворювань Глобальний фонд для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі - Глобальний фонд) 812,92 812,92
кількість конференцій 3 1 1 1 4) організація проведення національної конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу “За кожне життя - разом!” -“- інші джерела
кількість конференцій 2 1 1 5) забезпечення проведення національної конференції з питань моніторингу та оцінки ефективності заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗ Глобальний фондінші джерела 441 441
кількість консультацій 5 1 1 1 1 1 6) забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД МОЗ Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Держслужба соцзахворювань інші джерела
кількість робочих груп за напрямами щодо виконання Програми 5 5 5 5 5 7) забезпечення ефективної діяльності тематичних міжвідомчих робочих груп у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Держслужба соцзахворювань МОЗ Національна академія медичних наук МінсоцполітикиМінмолодьспортДПтС МВСМОН ДСКН Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації громадські об’єднання (за згодою)
кількість проектів актів законодавства 4 1 1 1 1 8) розроблення проектів нормативно-правових актів, які регламентують міжвідомчу взаємодію щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗ Держслужба соцзахворюваньНаціональна академія медичних наук Мінсоцполітики МВСДПтСМОНДСКНДержсанепідслужба Глобальний фонд 298,26 121,82 88,22 88,22
-“- 1 1 9) розроблення та затвердження плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми Держслужба соцзахворювань
-“- 15 15 10) розроблення проектів актів щодо регламентування виконання Програми з урахуванням очікуваних результатів, показників, завдань і заходів Програми Держслужба соцзахворюваньМОЗ МОН Мінмолодьспорт Мінсоцполітики МВС Міноборони Держкомтелерадіо ДПтС ДСКН Держсанепідслужба Національна академія медичних наук Національна рада з питань телебачення і радіомовлення Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
кількість проектів актів законодавства 27 27 11) розроблення регіональних цільових соціальних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки з урахуванням очікуваних результатів, показників, завдань і заходів Програми Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість звітів 41 41 41 41 41 12) подання Держслужбі соцзахворювань щороку до 1 лютого звіту про виконання завдань і заходів Програми у межах повноважень відповідно до плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми МОН Мінмолодьспорт Мінсоцполітики МВС Міноборони Держкомтелерадіо ДПтС ДСКН Держсанепідслужба Національна академія медичних наук Національна рада з питань телебачення і радіомовлення Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” (далі - Фонд) (за згодою) Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ” (за згодою) громадські об’єднання (за згодою)
Разом за завданням 1 1552,18 934,74 529,22 88,22
у тому числі Глобальний фонд 1552,18 934,74 529,22 88,22
2. Забезпечення дієвості програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу кількість проектів актів законодавства 1 1 1) розроблення проекту Концепції розвитку служби СНІДу в умовах реформування системи охорони здоров’я Держслужба соцзахворювань МОЗ Національна академія медичних наук Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації громадські об’єднання (за згодою)
-“- 1 1 2) розроблення та впровадження національних стратегій забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до профілактичних послуг та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД Держслужба соцзахворювань МОЗ Національна академія медичних наук Мінсоцполітики Мінмолодьспорт ДПтС МОН ДСКН Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації громадські об’єднання (за згодою)
кількість тематичних робочих груп 1 1 1 1 1 3) сприяння розробленню та виробництву вітчизняних антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗ Національна академія медичних наук
кількість проектів актів законодавства 1 1 4) розроблення та впровадження стратегії забезпечення доступу людей, які живуть з ВІЛ, до палітивної та хоспісної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я МОЗ Держслужба соцзахворювань Мінсоцполітики ДПтС Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації громадські об’єднання (за згодою)
кількість регіонів, у яких застосовано механізм соціального замовлення 6 16 27 27 5) забезпечення соціального замовлення соціальних послуг, що надаються людям, які живуть з ВІЛ, громадськими організаціями Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації громадські об’єднання (за згодою) Держслужба соцзахворювань Мінсоцполітики
кількість пілотних проектів 2 1 1 6) забезпечення реалізації пілотного проекту щодо впровадження інноваційних форм організації надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, у тому числі нових моделей фінансування замісної підтримувальної терапії Держслужба соцзахворювань МОЗ ДСКН Національна академія медичних наук Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інші джерела
кількість осіб, які пройшли навчання 243 81 81 81 7) запровадження гендерно орієнтованого підходу під час надання послуг людям, які живуть з ВІЛ, та представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою)МОН Мінсоцполітики Держслужба соцзахворювань Фонд (за згодою) Глобальний фонд 509,59 169,86 169,86 169,86
кількість робочих груп 4 4 4 8) проведення дослідження рівня доступності медичної допомоги і соціальних послуг, що надаються людям, які живуть з ВІЛ, з урахуванням гендерно орієнтованого підходу державними та громадськими організаціями, та розроблення за його результатами плану заходів щодо визначення чи підвищення рівня їх надання Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Держслужба соцзахворювань Національна академія наук Мінсоцполітики -“- 78,91 26,3 26,3 26,3
Разом за завданням 2 588,5 196,17 196,17 196,17
у тому числі Глобальний фонд 588,5 196,17 196,17 196,17
3. Удосконалення нормативної бази у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу кількість актів законодавства 5 1 1 1 1 1 забезпечення перегляду законодавчої бази та медико-технологічної документації з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗ Глобальний фонд 890,52 347,62 271,45 271,45
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Держслужба соцзахворювань Національна академія медичних наук Мінсоцполітики Мінмолодьспорт ДПтС МВС МОН ДСКН Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації громадські об’єднання (за згодою) інші джерела 447,42 447,42
Разом за завданням 3 1337,94 795,04 271,45 271,45
у тому числі Глобальний фонд 890,52 347,62 271,45 271,45
інші джерела 447,42 447,42
4. Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ кількість регіонів, у яких запроваджено інноваційне адміністрування 1 1 2 3 5 1) забезпечення інноваційного адміністрування діяльності закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу людям, які живуть з ВІЛ, з урахуванням проведення реформування системи охорони здоров’я МОЗ Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Глобальний фонд 3710,68 1236,89 1236,89 1236,89
кількість центрів 42 42 42 42 42 2) удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення центрів профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (у тому числі шляхом закупівлі в установленому порядку діагностичного обладнання) та мережі кабінетів “Довіра” як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров’я МОЗ Держслужба соцзахворювань державний бюджет 60262,69 13675,48 10946,98 14573,6 12999,53 8067,1
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Глобальний фонд 8955,2 2718,4 2918,4 3318,4
кількість лабораторій 46 46 46 46 46 3) зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих лабораторій обласних і міських центрів профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (у тому числі шляхом закупівлі в установленому порядку лабораторного обладнання) МОЗ Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 44440,16 20330,67 3780,77 13975,77 4707,72 1645,24
кількість регіонів 27 27 27 27 27 4) облаштування кабінетів замісної підтримувальної терапії насамперед у протитуберкульозних закладах, центрах профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом та жіночих консультаціях Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) МОЗ Держслужба соцзахворювань ДПтС Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Глобальний фонд 1858,54 211,29 659,51 987,74
-“- 27 27 27 27 27 5) забезпечення в межах повноважень нагляду за дотриманням вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб Держсанепідслужба Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Разом за завданням 4 119227,27 38172,73 19542,56 34092,4 17707,25 9712,33
у тому числі державний бюджет 104702,85 34006,15 14727,76 28549,37 17707,25 9712,33
Глобальний фонд 14524,42 4166,58 4814,81 5543,03
5. Розвиток системи моніторингу та оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що проводяться на національному і регіональному рівні кількість регіонів 27 27 27 27 27 1) забезпечення діяльності центрів моніторингу та оцінки відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на національному і регіональному рівні МОЗ Фонд (за згодою) Глобальний фонд 14609,66 4869,89 4869,89 4869,89
МОЗ Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інші джерела
кількість звітів 6 1 1 1 1 2 2) забезпечення проведення моніторингу та оцінки результатів виконання Програми МОЗ Фонд (за згодою) Глобальний фонд 3067,4 1290,6 503,8 1273
Держслужба соцзахворювань Національна академія медичних наук Мінсоцполітики Мінмолодьспорт ДПтС МВС МОН ДСКН Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інші джерела
кількість електронних систем 1 3) розроблення та впровадження єдиної електронної системи епідеміологічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) МОЗ Держслужба соцзахворювань Міноборони Національна академія медичних наук ДПтС інші джерела 3260,94 3260,94
кількість щорічних аналітичних звітів 5 1 1 1 1 1 4) забезпечення щорічної підготовки звітів за показниками Національного плану моніторингу та оцінки ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗ Держслужба соцзахворювань Національна академія медичних наук Мінсоцполітики Мінмолодьспорт ДПтС МОН ДСКН Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації громадські об’єднання (за згодою)
кількість досліджень 7 13 7 5) проведення соціологічних та епідеміологічних досліджень серед населення та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ МОЗ Фонд (за згодою) Глобальний фонд 19138,65 1920,22 15298,2 1920,22
МОЗ Держслужба соцзахворювань Національна академія медичних наук Мінсоцполітики ДПтС МОН ДСКН Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інші джерела
кількість щорічних звітів 5 1 1 1 1 1 6) забезпечення проведення моніторингу ризикованої поведінки щодо інфікування ВІЛ військовослужбовців як компонента епідеміологічного нагляду другого покоління за ВІЛ-інфекцією, оцінки ситуації щодо обізнаності у профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІДу та визначення рівня знань, ризикованої поведінки військовослужбовців серед нового поповнення, військовослужбовців строкової, контрактної служби, офіцерів та курсантів; удосконалення системи моніторингу захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД у Збройних Силах
Разом за завданням 5
у тому числі Глобальний фонд 36815,72 8080,71 20671,89 8063,11
інші джерела 3260,94 3260,94
6. Проведення наукових досліджень кількість досліджень розроблення інноваційних програм профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та розв’язання проблем, пов’язаних з подовженням тривалості життя ВІЛ-інфікованих осіб, які отримують антиретровірусні препарати, за результатами наукових досліджень, зокрема щодо: Національна академія медичних наук інші джерела
1 характеристики патології, зумовленої ВІЛ, на сучасному етапі поширення епідемії ВІЛ-інфекції
1 розроблення ефективних методів культивування вірусів імунодефіциту людини
1 вивчення випадків недавнього інфікування ВІЛ у комплексній оцінці активності епідемічного процесу та ефективності профілактичних заходів
1 системи медико-соціальної реабілітації ВІЛ-інфікованих осіб
1 щодо дослідження побічних реакцій під час застосування антиретровірусних препаратів
7. Підготовка фахівців з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу кількість проектів актів законодавства 1 1 1) розроблення проекту концепції з підготовки спеціалістів, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Держслужба соцзахворювань МОЗ Національна академія медичних наук Мінсоцполітики Мінмолодьспорт ДПтС МОН ДСКН Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації громадські об’єднання (за згодою)
-“- 1 1 2) розроблення програми додаткового навчання медичних працівників, які контактують з кров’ю, її компонентами і біологічними рідинами, з питань запобігання безпосередньому контакту з кров’ю та її препаратами Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
кількість осіб, які пройшли навчання 3) забезпечення проведення навчання, підготовки та перепідготовки з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (з урахуванням гендерного підходу):
3240 1080 1080 1080 працівників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, викладачів навчальних закладів, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів Фонд (за згодою) Мінсоцполітики МОН МОЗ Мінмолодьспорт Глобальний фонд 6586,26 2195,42 2195,42 2195,42
67900 13580 13580 13580 13580 13580 викладачів навчальних закладів, що належать до сфери управління МВС, працівників органів внутрішніх справ під час навчання в системі службової підготовки МВС МОЗ Держслужба соцзахворювань
175 35 35 35 35 35 представників засобів масової інформації Держслужба соцзахворювань інші джерела
кількість осіб, які пройшли навчання 1050 350 350 350 4) забезпечення підготовки фахівців з питань моніторингу та оцінки здійснення заходів Програми МОЗ Держслужба соцзахворювань Фонд (за згодою) Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Глобальний фонд 2942,43 980,81 980,81 980,81
-“- 5) забезпечення навчання медичних та соціальних працівників закладів охорони здоров’я, фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для надання медичної допомоги та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу з питань:
профілактики ВІЛ серед споживачів наркотиків Фонд (за згодою) інші джерела
консультування і тестування на ВІЛ (для медичних працівників) Держслужба соцзахворювань -“-
625 250 225 150 лабораторної діагностики та забезпечення належної якості досліджень (для медичних працівників) МОЗ Глобальний фонд 2225,96 890,39 801,35 534,23
профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (для медичних та соціальних працівників) Держслужба соцзахворювань інші джерела
1620 540 540 540 надання медичної допомоги та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим особам (для медичних та соціальних працівників) Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Глобальний фонд 8229,31 2743,1 2743,1 2743,1
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Держслужба соцзахворювань МОЗ Мінсоцполітики інші джерела 659,43 659,43
кількість центрів 6) створення і забезпечення функціонування з урахуванням гендерно орієнтованого підходу, необхідності запобігання насильству та дискримінації:
1 1 1 1 1 ресурсно-інформаційного центру для узагальнення та поширення технологій і досвіду соціальної роботи з дітьми з груп ризику (діти із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульні та бездоглядні діти); навчання викладачів навчальних закладів, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів для дітей Фонд (за згодою) Глобальний фонд 9174 3058 3058 3058
Держслужба соцзахворювань Мінсоцполітики МОН інші джерела
3 4 5 тренінгових центрів з підготовки фахівців, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (національний та регіональний рівень) 19772,48 5996,17 6582,56 7193,75
кількість керівників навчальних закладів, залучених до проведення нарад 5000
кількість осіб, які пройшли навчання 486 162 162 162 8) розширення інформаційних, навчальних програм з питань формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також з питань захисту своїх прав такими особами для запобігання випадкам їх дискримінації 12062,79 4020,93 4020,93 4020,93
Разом за завданням 7 61652,66 20544,25 20382,17 20726,25
у тому числі державний бюджет
Глобальний фонд 60993,23 19884,82 20382,17 20726,25
інші джерела 659,43 659,43
8. Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ кількість регіонів 10 20 27 27 27 1) забезпечення доступу до правової допомоги для ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику в разі порушення їх прав МОЗ Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації громадські об’єднання (за згодою) інші джерела
кількість інформаційних заходів 1 1 1 1 1 2) проведення інформаційних заходів з питань подолання стигматизації та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ Держслужба соцзахворювань МОЗ Мінсоцполітики Міноборони МОН ДПтС Держкомтелерадіо Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації громадські об’єднання (за згодою) інші джерела
кількість досліджень 1 1 3) проведення оцінки рівня стигматизації і дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ серед населення та професійних груп (лікарів, працівників правоохоронних органів тощо) та розроблення плану заходів щодо зниження рівня стигматизації і дискримінації Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Держслужба соцзахворювань МОЗ Мінсоцполітики Міноборони МОН ДПтС Держкомтелерадіо Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Глобальний фонд 203,9 203,9
кількість регіонів 2 2 4) здійснення заходів щодо підтримки ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ у закладах охорони здоров’я, розташованих у двох областях України, які реалізовуватимуть пілотні проекти Фонд (за згодою) Держслужба соцзахворювань Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Глобальний фонд 2765,76 921,92 921,92 921,92
Разом за завданням 8 2969,66 921,92 921,92 1125,82
у тому числі Глобальний фонд 2969,66 921,92 921,92 1125,82
Профілактичні завдання та заходи
9. Розроблення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у населення кількість актів законодавства 1 1 1) розроблення та реалізація міжвідомчої інформаційно-просвітницької стратегії профілактики поширення ВІЛ серед населення Держслужба соцзахворювань МОЗ Мінсоцполітики громадські об’єднання (за згодою)
кількість інформаційних матеріалів 168000 56500 56500 55000 2) розроблення профілактичних програм з питань формування мотивації у населення, зокрема дітей та молоді, до безпечної щодо ВІЛ поведінки з використанням інноваційних технологій МОЗ Держслужба соцзахворювань МОН Держкомтелерадіо Мінмолодьспорт Мінсоцполітики Національна академія медичних наук Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації громадські об’єднання (за згодою) Глобальний фонд 1344 452 452 440
кількість заходів 1 1 1 1 1 3) забезпечення розроблення, виготовлення та розміщення соціальної реклами з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в засобах масової інформації національного та регіонального рівня з використанням інформаційних та комунікаційних технологій Держслужба соцзахворювань Держкомтелерадіо інші джерела
-“- 1 1 1 1 1 4) забезпечення створення та виготовлення соціальної реклами та друкованої продукції з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, що пропагує здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку з дотриманням принципів поваги до прав та гідності людини Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації -“-
-“- 1 1 1 1 1 5) проведення, зокрема з використанням мобільних пунктів, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання ВІЛ/СНІДу та формування навичок здорового способу життя Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Мінмолодьспорт МОН
кількість заходів 1 1 1 1 1 6) проведення широкомасштабних інформаційних заходів з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, в тому числі за участю державних та комунальних телерадіоорганізацій Держслужба соцзахворювань Держкомтелерадіо Національна рада з питань телебачення і радіомовлення Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації громадські об’єднання (за згодою) державний бюджет 6442 1519,6 1245,6 1215,6 1245,6 1215,6
кількість примірників матеріалів 1350015 450005 450005 450005 7) забезпечення розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з питань зміни ризикованої поведінки на більш безпечну Фонд (за згодою) Держслужба соцзахворювань Глобальний фонд 10764,78 3588,26 3588,26 3588,26
кількість ліній телефону довіри 1 1 1 1 1 8) забезпечення функціонування національної лінії телефону довіри з питань ВІЛ/СНІДу Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Фонд (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) інші джерела
кількість регіонів 27 27 27 27 27 9) забезпечення організації та проведення щорічного загальнонаціонального легкоатлетичного пробігу “Заради життя” в усіх регіонах України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інші джерела
Разом за завданням 9 18550,78 5559,86 5285,86 5243,86 1245,6 1215,6
у тому числі державний бюджет 6442 1519,6 1245,6 1215,6 1245,6 1215,6
Глобальний фонд 12108,78 4040,26 4040,26 4028,26
10. Навчання учнів та студентів у навчальних закладах усіх форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок кількість навчальних закладів, які забезпечено навчальними матеріалами за програмою “Формування здорового способу життя і профілактика ВІЛ” 15000 3000 3000 3000 3000 3000 1) забезпечення вчителів, студентів і учнів необхідними навчально-методичними матеріалами, у тому числі відеоматеріалами, для впровадження інтерактивного підходу до підвищення рівня знань з питань профілактики інфікування ВІЛ Держслужба соцзахворювань МОН державний бюджет 3975 795 795 795 795
2) сприяння плануванню заходів програм статевого виховання молоді з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу з урахуванням гендерного підходу та їх виконання МОН МОЗ Держслужба соцзахворювань -“- 3975 795 795 795 795 795
Разом за завданням 10 7950 1590 1590 1590 1590 795
у тому числі державний бюджет 7950 1590 1590 1590 1590 795
11. Забезпечення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та дітей, які не отримують належного батьківського піклування кількість охоплених супроводом осіб, виявлених під час тестування випадків інфікування ВІЛ, відсотків 100 100 100 100 100 1) забезпечення супроводу учасників програм профілактики з числа представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного лікування або отримання медичної допомоги Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації громадські об’єднання (за згодою)
кількість дітей 27000 29000 31000 31000 31000 2) сприяння наданню дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульним та бездоглядним дітям соціальних та профілактичних послуг, залучення їх до інформаційно-профілактичних заходів, у тому числі шляхом функціонування вуличних мультидисциплінарних команд і клінік, дружніх до молоді Фонд (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації МОЗ Мінсоцполітики ДСКН Республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді громадські об’єднання (за згодою) Глобальний фонд 53379,51 16532,87 17793,17 19053,47
місцеві бюджети 19451,39 9725,7 9725,7
кількість осіб 174406 169174 164099 159176 154400 3) забезпечення надання споживачам ін’єкційних наркотиків комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо Фонд (за згодою) Глобальний фонд 251458,16 85580,63 83748,64 82128,89
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Держслужба соцзахворювань МОЗ Держсанепідслужба громадські об’єднання (за згодою) місцеві бюджети 84992,13 43452,29 41539,84
-“- 20892 12825 14621 16204 17593 20892 4) забезпечення охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків програмами замісної терапії, включаючи заклади системи виконання покарань Фонд (за згодою) Глобальний фонд 41247,94 19078,44 14219,13 7950,38
МОЗ ДПтС Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 132822 6870,64 18312,99 28088,76 36112,22 43437,39
кількість заходів 1 1 5) вжиття заходів щодо утилізації використаних шприців, отриманих від споживачів ін’єкційних наркотиків
кількість регіонів 6 16 27 27 6) забезпечення, зокрема через механізм соціального замовлення, доступу споживачів ін’єкційних наркотиків до програм ресоціалізації та реабілітації у центрах ресоціалізації та реабілітації
кількість осіб 31564 31564 33056 34500 36000 7) забезпечення надання особам, які надають сексуальні послуги за винагороду, комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо Фонд (за згодою) Глобальний фонд 79846,95 26220,77 26220,77 27405,42
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Держслужба соцзахворювань місцеві бюджети 49937,89 24437,69 25500,2
-“- 25000 31000 37000 43000 49000 9) забезпечення надання чоловікам, які мають секс з чоловіками, комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо Фонд (за згодою) Глобальний фонд 45352,87 12360,79 15117,62 17874,46
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Держслужба соцзахворювань місцеві бюджети 21065,72 9878,25 11187,48
кількість осіб 60000 68000 75000 10) забезпечення надання ув’язненим особам комплексних профілактичних послуг, рекомендованих міжнародними організаціями з урахуванням кращого світового досвіду Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ” (за згодою) Глобальний фонд 15931,44 4708,8 5336,64 5886
40000 29000 19000 91000 88000 ДПтС державний бюджет 20954,16 3139,2 2275,92 1491,12 7141,68 6906,24
Разом за завданням 11
у тому числі державний бюджет 153776,17 10009,84 20588,92 29579,88 43253,9 50343,63
місцеві бюджети 176565,39 88617,85 87952,53
Глобальний фонд 490150,77 167415,97 162436,08 160298,72
12. Розширення інтегрованого підходу до надання медичної допомоги та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечення децентралізації шляхом надання таких послуг через мережу центрів профілактики і боротьби із СНІДом та кабінетів “Довіра” з метою забезпечення їх доступності на місцевому рівні кількість вагітних хворих на опіоїдну залежність, яким показано та призначено замісну підтримувальну терапію, відсотків 100 100 100 100 100 забезпечення безперешкодного доступу ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, які вживають ін’єкційні наркотики, до реабілітаційних програм, замісної підтримувальної терапії та їх соціальний супровід МОЗ Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
13. Забезпечення доступу вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини кількість випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, відсотків 3 2,5 2 1,5 1 1) здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: МОЗ Національна академія медичних наук Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість вагітних жінок, протестованих за допомогою імуноферментного аналізу 2772400 553050 553750 554500 555200 555900 тест-системами для планової серологічної діагностики ВІЛ-інфекції вагітних жінок та їх партнерів МОЗ Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 48469,15 9668,83 9681,07 9694,18 9706,42 9718,66
кількість вагітних жінок, протестованих з використанням швидких тестів 277240 55305 55375 55450 55520 55590 швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі -“- -“- 1430,56 285,37 285,74 286,12 286,48 286,84
кількість протестованих вагітних ВІЛ-інфікованих жінок 21190 4150 4190 4240 4280 4330 тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4 -“- -“- 24706,69 4838,73 4885,37 4943,67 4990,31 5048,61
кількість вагітних ВІЛ-інфікованих жінок 21190 4150 4190 4240 4280 4330 антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини -“- -“- 83355,2 16324,87 16482,22 16678,91 16836,26 17032,94
кількість протестованих дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками 21190 4150 4190 4240 4280 4330 тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої (методом полімеразної ланцюгової реакції) та серологічної (імуноферментного аналізу, імунного блоту) діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями МОЗ Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 3882,43 760,36 767,69 776,85 784,18 793,34
кількість вагітних ВІЛ-позитивних жінок, яких забезпечено наборами, відсотків 100 100 100 100 100 медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети 1742,9 341,34 344,63 348,75 352,04 356,15
кількість дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (першого року життя), яких забезпечено адаптованими молочними сумішами безоплатно, відсотків 100 100 100 100 100 адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями -“- -“-
кількість технологій 1 1 2) забезпечення раннього виявлення у дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, випадків інфікування із застосуванням новітніх технологій діагностики Національна академія медичних наук МОЗ
кількість державних центрів допоміжних репродуктивних технологій 3 3 3 3 3 3) забезпечення доступу людей, які живуть з ВІЛ, до допоміжних репродуктивних технологій за умови запобігання передачі ВІЛ від батьків до майбутньої дитини Національна академія медичних наук МОЗ
кількість дискордантних пар, яких забезпечено антиретровірусною терапією з метою профілактики інфікування ВІЛ, відсотків 100 100 100 100 100 4) запровадження доступу до терапії антиретровірусними препаратами з метою профілактики інфікування ВІЛ у дискордантних пар -“-
Разом за завданням 13 163586,93 32219,52 32446,72 32728,48 32955,68 32236,54
у тому числі державний бюджет 161844,03 31878,17 32102,09 32379,73 32603,65 32880,39
місцеві бюджети 1742,9 341,34 344,63 348,75 352,04 356,15
14. Профілактика інфікування ВІЛ на робочому місці, насамперед для медичних працівників кількість нормативних документів 1 1 1) розроблення методичних рекомендацій з профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці Мінсоцполітики Держпраці МОЗ Держслужба соцзахворювань МВС ДПтС Міноборони Держсанепідслужба Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
кількість засобів 5 1 1 1 1 1 2) сприяння створенню надійних засобів індивідуального захисту медичних працівників від ризику інфікування ВІЛ-інфекцією під час інвазивних втручань, ін’єкцій та роботі з біологічними рідинами Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань інші джерела
частка договорів, відсотків 60 70 80 90 100 3) надання рекомендацій щодо включення до колективних договорів положень з охорони праці, соціального захисту та обов’язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу Мінсоцполітики МОЗ Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
15. Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ кількість осіб, охоплених постконтактною профілактикою, відсотків 100 100 100 100 100 1) забезпечення проведення медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування серед осіб з можливим ризиком інфікування ВІЛ шляхом централізованого постачання антиретровірусних препаратів МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість медичних працівників, забезпечених засобами індивідуального захисту, відсотків 100 100 100 100 100 2) забезпечення засобами індивідуального захисту, в тому числі одноразовими, медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
16. Забезпечення вільного доступу населення до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію кількість тестувань 168883 168290 1685357 1677386 1677765 1) забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів імуноферментного аналізу та швидких тестів Фонд (за згодою) Глобальний фонд 21485,76 7150,34 7156,88 7178,57
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації МОЗ Держслужба соцзахворювань ДПтС місцеві бюджети 58917 11044 11038 11032 12899 12904
кількість осіб 4280120 862120 859000 856000 853000 850000 2) забезпечення проведення обов’язкового тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ МОЗ Держслужба соцзахворювань ДПтС Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 37272,27 7507,54 7480,37 7454,25 7428,12 7402
Разом за завданням 16 117674,68 25702,22 25675,31 25664,49 20326,81 20305,84
у тому числі державний бюджет 37272,27 7507,54 7480,37 7454,25 7428,12 7402
місцеві бюджети 58917 11044 11038 11032 12899 12904
Глобальний фонд 21485,76 7150,32 7156,88 7178,57
17. Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих кількість осіб 189835 53651 44941 34311 28036 28896 1) проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірусними препаратами МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 4568,95 1291,27 1081,64 825,79 674,77 695,47
-“- 34000 11000 11000 12000 2) забезпечення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ МОЗ Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ” (за згодою) Глобальний фонд 15298,53 5028,68 5028,68 5241,16
Разом за завданням 17 19867,47 6319,96 6110,32 6066,97 674,77 695,47
у тому числі державний бюджет 4568,95 1291,27 1081,64 825,79 674,77 695,47
Глобальний фонд 15298,53 5028,68 5028,68 5241,16
Лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень
18. Удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу кількість актів законодавства 1 1 1) забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (в тому числі шляхом закупівлі виробів медичного призначення для лабораторій центрів профілактики та боротьби із СНІДом та станцій переливання крові) МОЗ Національна академія медичних наук Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 5434,2 1086,84 1086,84 1086,84 1086,84 1086,84
кількість досліджень із внутрішнього контролю 500000 100000 100000 100000 100000 100000
кількість досліджень із зовнішнього контролю 21945 4389 4389 4389 4389 4389
19. Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапії кількість осіб 52412 66292 81415 111340 113240 1) забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності антиретровірусної терапії
-“- 50464 64194 79167 108442 110192 МОЗ державний бюджет 1072531,31 180769,16 188645,94 199586,82 247489,87 256039,53
-“- 1948 2098 2248 2898 3048 Національна академія медичних наук Держслужба соцзахворювань ДПтС Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації -“- 24551,08 4361,77 4612,5 4863,24 5231,42 5482,16
МОЗ Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ” (за згодою) Глобальний фонд 63156,56 15361,34 21287,5 26507,72
-“- 146261 153841 161421 169101 176781 2) забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію
-“- 143000 150400 157800 165300 172800 МОЗ державний бюджет 17063,75 3016,31 3214,02 3411,71 3611,14 3810,57
-“- 3261 3441 3621 3801 3981 Національна академія медичних наук Держслужба соцзахворювань ДПтС МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації -“- 212,51 38,28 40,39 42,5 44,61 46,73
Разом за завданням 19 1182949,42 204633,7 218887,18 235498,83 257463,89 266465,83
у тому числі державний бюджет 1119792,85 189272,35 197599,69 208991,12 257463,88 266465,83
Глобальний фонд 63156,56 15361,34 21287,5 26507,72
20. Забезпечення проведення лабораторних досліджень та діагностики гарантованої якості ВІЛ-інфекції кількість тестувань 868000 173722 173612 173603 173551 173512 1) забезпечення проведення підтверджених досліджень у разі виявлення серологічних маркерів до збудника ВІЛ-інфекції, а також ідентифікаційних досліджень під час взяття під медичний нагляд - закупівля тест-систем імуноферментного аналізу та імунного блоту для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ МОЗ Національна академія медичних наук Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 44550,919 8918,44 8912,69 8910,32 8906,37 8903,09
21. Запобігання розвитку штамів ВІЛ, резистентних до антиретровірусних препаратів кількість систем 1 1 1) впровадження системи лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів МОЗ Національна академія медичних наук Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість досліджень 480 600 2) забезпечення проведення епідеміологічного нагляду шляхом тестування на медикаментозну резистентність ВІЛ у нещодавно інфікованих пацієнтів, пацієнтів, які починають антиретровірусну терапію, пацієнтів з тривалістю терапії шість місяців і більше з неефективністю лікування, повторно вагітних ВІЛ-інфікованих жінок МОЗ державний бюджет 4278,54 1901,57 2376,97
Глобальний фонд 5732,19 1568,78 1915,93 2247,47
Національна академія медичних наук Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Разом за завданням 21 54561,64 10487,23 12730,2 11157,79 11283,34 8903,09
у тому числі державний бюджет 48829,46 8918,44 10814,27 8910,32 11283,34 8903,09
Глобальний фонд 5732,19 1568,78 1915,93 2247,47
Лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
22. Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують загальна кількість осіб 65898 85698 105748 115940 118240 1) забезпечення доступу дорослих і дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, до безперервної терапії антиретровірусними препаратами шляхом планування, здійснення закупівель і постачання антиретровірусних препаратів, створення їх запасу та контролю за цільовим використанням
кількість осіб 46314 60004 74927 104162 105862 МОЗ державний бюджет 1784943,03 220713,36 272795,54 340071,77 471836,51 479525,85
-“- 1948 2098 2248 2898 3048 Національна академія медичних наук -“- 180145,4 28670,2 30877,86 33085,53 42652,07 44859,74
-“- 400 1000 1300 4600 5000 ДПтС -“- 51319,12 1668,91 4172,29 5423,98 19192,51 20861,43
кількість осіб 13086 18406 23033 МОЗ Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Глобальний фонд 291602,66 77354,93 99229,43 115018,3
загальна кількість курсів лікування 512248 110850 118325 98948 91249 92876 2) забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб
кількість курсів 445238 95453 100392 81583 83311 84499 МОЗ державний бюджет 1129183,27 243177,31 255761,31 218647,36 208301,17 203296,12
-“- 17807 3255 3419 3565 3711 3857 Національна академія медичних наук -“- 42276 7760,44 8373,48 8543,75 8714,02 8884,3
-“- 11769 517 1293 1212 4227 4520 ДПтС -“- 94557,65 5296,24 11986,47 14042,48 30363,98 32868,47
-“- 37434 11625 13221 12588 МОЗ Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Глобальний фонд 90500,65 28136,23 31949,21 30415,22
кількість електронних інструментів прогнозування 1 1 3) впровадження електронного інструменту прогнозування потреб та запасів виробів медичного призначення у регіонах Держслужба соцзахворювань МОЗ Національна академія медичних наук ДПтС Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) інші джерела
Разом за завданням 22 3878360,96 619244,66 730165,83 802132,09 850738,62 876079,76
у тому числі державний бюджет 3496257,65 513753,51 598987,19 656698,58 850738,62 876079,76
Глобальний фонд 382103,3 105491,15 131178,64 145433,51
Догляд та підтримка
23. Забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб кількість осіб, охоплених послугами, відсотків 30 40 50 60 70 1) забезпечення здійснення медико-соціальних заходів із залучення та утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів за медичними програмами шляхом затвердження та впровадження соціального стандарту догляду та підтримки людей, що живуть з ВІЛ МОЗ Мінсоцполітики ДПтС Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Глобальний фонд 2160 720 720 720
кількість осіб, охоплених послугами, відсотків 100 100 100 100 100 2) забезпечення організації та доступу до паліативної та хоспісної допомоги людей, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітей) МОЗ Держслужба соцзахворювань ДПтС Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації громадські об’єднання (за згодою)
-“- 70 80 90 100 100 3) удосконалення заходів психологічної підтримки військовослужбовців, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально небезпечні захворювання Міноборони
-“- 100 100 100 100 100 4) забезпечення надання соціальних послуг та у разі потреби соціального супроводу ВІЛ-інфікованим вагітним жінкам, у тому числі споживачам ін’єкційних наркотиків, та породіллям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги Мінсоцполітики
загальна кількість осіб 6196 6737 7309 7810 8339 5) забезпечення надання соціальних послуг дітям, які можуть контактувати з ВІЛ-інфікованими особами, за їх особистим зверненням (ВІЛ-позитивних дітей, дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками, із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах (сироти, під опікою, позбавлені батьківського піклування) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети 8074,27 3904,89 4169,38
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Держслужба соцзахворювань ДПтС МОЗ Мінсоцполітики Глобальний фонд 10120,71 3097,91 3368,4 3654,4
-“- 61798 69562 76030 82735 89426 6) забезпечення надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дорослим за їх особистим зверненням, а саме особам, які щойно дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус, які готуються або отримують лікування антиретровірусними препаратами, ВІЛ-інфікованим особам з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз, ВІЛ-інфікованим вагітним та породіллям, особам, які потребують постійного догляду вдома або в закладах охорони здоров’я, особам, які перебувають в місцях позбавлення волі, або таким, які щойно звільнилися з таких місць Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) Глобальний фонд 103692,01 30898,11 34780 38013,91
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Мінсоцполітики Держслужба соцзахворювань ДПтС МОЗ місцеві бюджети 86078,02 41366,31 44711,71
Разом за завданням 23 210125,01 34716,02 38868,4 42388,3 45271,2 48881,09
у тому числі Глобальний фонд 115972,72 34716,02 38868,4 42388,3
місцеві бюджети 94152,29 45271,2 48881,09
Разом за Програмою 6380148,42 1176821,78 1288239,9 1361499,3 1269528,96 1284058,48
державний бюджет 4820060,21 785763,56 857157,26 920780,8 1122393,88 1133964,71
у тому числі:
МОЗ 4465932,42 736723,76 802158,47 862674,40 1028592,41 1035783,39
Держслужба соцзахворювань 6442 1519,6 1245,6 1215,6 1245,6 1215,6
МОН 3975 795 795 795 795 795
Національна академія медичних наук 247184,99 40830,68 43904,24 46535,02 56642,13 59272,92
ДПтС 96525,8 5894,52 9053,96 9560,78 35118,74 36897,8
МінсоцполітикиСпільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівніСпільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднаньгромадські об’єднання (за згодою)ДержкомтелерадіоДержсанепідслужбаДСКНМВСМінмолодьспортМіноборониМінсоцполітики
місцеві бюджети 331377,58 11385,34 11382,63 11380,75 147135,09 150093,77
у тому числі:
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 331377,58 11385,34 11382,63 11380,75 147135,09 150093,77
Глобальний фонд 1224342,84 375305,08 419700 429337,76
у тому числі:
Держслужба соцзахворювань 812,92 812,92
МОЗ 35806,83 11077,59 12253,32 12475,93
Фонд (за згодою) 522061,99 176687,41 174019,8 171354,78
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) 161642,41 48594,71 54023,16 59024,54
МОЗ Фонд (за згодою) 36815,72 8080,71 20671,89 8063,11
МОЗ Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) 464269,07 127118,07 158731,71 178419,28
інші джерела 4367,79 4367,79
у тому числі:
Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) 4367,79 4367,79