Додаток № 3
до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік

тис.грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменуваннязгідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
    ВСЬОГО: 554 591 475,1 515 701 206,1 58 740 069,0 4 590 244,9 37 090 269,0 27 169 370,1 19 068 477,7 1 688 571,3 896 345,8 8 100 892,4 581 760 845,2
2300000   Міністерство охорони здоров'я України 9 202 919,6 8 466 193,0 1 583 771,2 242 977,3 736 726,6 2 208 110,7 1 967 558,6 137 117,6 64 227,6 240 552,1 11 411 030,3
2301000   Апарат Міністерства охорони здоров'я України 8 247 516,7 7 510 972,7 936 227,6 194 262,5 736 544,0 1 872 602,7 1 655 019,3 46 854,0 16 349,4 217 583,4 10 120 119,4
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 25 772,1 25 772,1 16 550,7 1 543,7 1 140,2 1 140,2 640,2 26 912,3
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання 36 544,0 36 544,0 34 522,6 34 522,6 71 066,6
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 744 132,5 744 132,5 1 628 511,5 1 462 684,6 165 826,9 2 372 644,0
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 151 267,2 151 267,2 101 321,6 3 914,4 67 286,7 64 115,8 32 596,5 8 941,7 3 170,9 218 553,9
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 1 275,6 1 275,6 936,2 1 275,6
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 738 562,6 738 562,6 330 014,7 70 941,3 9 878,2 9 043,9 2 281,2 1 342,5 834,3 748 440,8
2301120 0941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 4 842,2 4 842,2 50 646,1 48 559,1 2 087,0 55 488,3
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та   вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 767 008,2 767 008,2 270 525,9 60 502,4 18 138,8 15 599,7 3 398,1 1 325,0 2 539,1 785 147,0
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 300 336,5 300 336,5 123 184,4 48 407,7 11 274,0 9 776,7 601,7 2 008,1 1 497,3 311 610,5
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 82 967,7 82 967,7 54 421,0 5 179,9 13 905,2 13 514,8 7 153,9 949,5 390,4 96 872,9
2301280 0763 Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 436 039,5 436 039,5 436 039,5
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 125 861,9 125 861,9 26 242,4 2 688,7 2 961,0 2 961,0 622,6 958,4 128 822,9
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 203 948,9 203 948,9 203 948,9
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 4 098 857,7 3 898 857,7 200 000,0 4 098 857,7
    в тому числі на придбання цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва 200 000,0       200 000,0           200 000,0
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 18 946,1 18 946,1 13 030,7 1 084,4 1 318,0 968,0 200,0 184,0 350,0 20 264,1
2301510 0763 Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування 11 154,0 11 154,0 11 154,0
2301610 0763 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 33 020,4 26 655,5 6 364,9 33 020,4
2301810 0732 Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 500 000,0 500 000,0 500 000,0
2302000   Державна служба України з лікарських засобів 13 610,6 13 610,6 6 708,0 571,0             13 610,6
2302010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів 13 610,6 13 610,6 6 708,0 571,0 13 610,6
2303000   Державна служба України з контролю за наркотиками 2 238,2 2 238,2 1 185,2 123,3             2 238,2
2303010 0763 Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками 2 238,2 2 238,2 1 185,2 123,3 2 238,2
2304000   Державна санітарно-епідеміологічна служба України 938 870,4 938 687,8 639 190,2 47 990,6 182,6 328 534,2 310 145,1 89 582,4 47 878,2 18 389,1 1 267 404,6
2304010 0763 Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби 73 796,1 73 796,1 52 481,0 1 772,1 73,5 73,5 10,3 73 869,6
2304020 0740 Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій 865 074,3 864 891,7 586 709,2 46 218,5 182,6 328 460,7 310 071,6 89 582,4 47 867,9 18 389,1 1 193 535,0
2305000   Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 683,7 683,7 460,2 29,9   6 973,8 2 394,2 681,2   4 579,6 7 657,5
2305010 0763 Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 683,7 683,7 460,2 29,9 683,7
2305020 0763 Удосконалення заходів протидіі ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань в Україні 6 973,8 2 394,2 681,2 4 579,6 6 973,8
2310000   Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати) 46 378 988,5 46 333 988,5     45 000,0 129 738,8 56 624,1     73 114,7 46 508 727,3
2311000   Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати) 46 378 988,5 46 333 988,5     45 000,0 129 738,8 56 624,1     73 114,7 46 508 727,3
2311160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 18 972,6 18 972,6 18 972,6
2311300 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 137 992,3 137 992,3 137 992,3
2311410 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 46 177 023,6 46 177 023,6 46 177 023,6
2311430 0180 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на завершення реконструкції Львівського обласного перинатального центру 45 000,0 45 000,0 45 000,0
2311600 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення   заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" 129 738,8 56 624,1 73 114,7 129 738,8
3500000   Міністерство фінансів України 1 755 268,1 1 736 768,3 793 070,3 67 152,5 18 499,8 26 508,8 24 838,9 9 441,8 3 726,8 1 669,9 1 781 776,9
3501000   Апарат Міністерства фінансів України 477 332,0 458 832,2 75 536,6 6 373,2 18 499,8 19 253,3 18 059,0 9 101,8 1 200,0 1 194,3 496 585,3
3501010 0112 Керівництво та управління у сфері фінансів 131 774,4 131 774,4 71 338,3 6 183,6 131 774,4
3501100 0490 Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 6 179,3 6 179,3 4 198,3 189,6 10 200,0 9 615,0 5 000,0 183,0 585,0 16 379,3
3501120 0150 Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 18 499,8 18 499,8 314,4 314,4 18 814,2
3501140 0113 Внески до міжнародних організацій 271 058,5 271 058,5 271 058,5
3501220 0829 Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи 8 590,1 8 295,2 4 101,8 1 017,0 294,9 8 590,1
3501410 0113 Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі 49 820,0 49 820,0 49 820,0
3501660 0112 Модернізація державних фінансів 148,8 148,8 148,8
3503000   Державна пробірна служба України 1 183,1 1 183,1 760,8 37,9   228,5 224,2 20,0 12,7 4,3 1 411,6
3503010 0112 Керівництво та управління у сфері пробірного контролю 1 183,1 1 183,1 760,8 37,9 228,5 224,2 20,0 12,7 4,3 1 411,6
3504000   Державна казначейська служба України 878 593,4 878 593,4 449 092,8 45 845,7   5 953,9 5 482,6   2 389,2 471,3 884 547,3
3504010 0112 Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування 715 741,2 715 741,2 449 092,8 45 845,7 5 953,9 5 482,6 2 389,2 471,3 721 695,1
3504030 1070 Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб 18 094,7 18 094,7 18 094,7
3504040 0133 Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою 144 757,5 144 757,5 144 757,5
3505000   Державна фінансова інспекція України 370 642,7 370 642,7 250 251,8 13 528,9   173,1 173,1       370 815,8
3505010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 370 642,7 370 642,7 250 251,8 13 528,9 173,1 173,1 370 815,8
3509000   Державна служба фінансового моніторингу України 27 516,9 27 516,9 17 428,3 1 366,8   900,0 900,0 320,0 124,9   28 416,9
3509010 0112 Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу 25 728,3 25 728,3 16 225,5 1 301,1 25 728,3
3509020 0950 Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму 1 788,6 1 788,6 1 202,8 65,7 900,0 900,0 320,0 124,9 2 688,6
3510000   Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати) 176 171 929,1 170 183 432,9     4 188 496,2 3 795 600,0       3 795 600,0 179 967 529,1
3511000   Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати) 176 171 929,1 170 183 432,9     4 188 496,2 3 795 600,0       3 795 600,0 179 967 529,1
3511030 0133 Резервний фонд 1 800 000,0 1 800 000,0
3511050 0180 Базова дотація 5 357 985,4 5 357 985,4 5 357 985,4
3511060 0180 Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 15 000,0 15 000,0 15 000,0
3511170 0180 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на будівництво лікувального корпусу Одеської обласної дитячої клінічної лікарні 19 000,0 19 000,0 19 000,0

Додаток № 7 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2015 рік»
(із змінами Закону України від 02.03.2015 р. № 217-VIII)

Міжбюджетні трансферти
(інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2015 рік

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Стабілізаційна дотація Субвенції з державного бюджету Субвенція спеціального фонду на:
Субвенція загального фонду на:
придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги придбання медичного обладнання для Одеської обласної дитячої клінічної лікарні реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 712,8 5 560,7 6 219,5
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 458,7 3 003,5 15 821,1
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 1 450,2 11 891,9 42 614,6
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 1 913,4 14 893,1
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 556,1 3 803,3
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 553,6 2 834,7 1 643,2
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 782,2 4 836,0 19 373,1
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 608,8 4 304,0
10100000000 Обласний бюджет Київської області 760,0 3 735,3
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 435,0 4 127,7
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 986,4 8 553,3
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 1 118,1 6 125,7 5 050,3
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 514,6 4 575,9
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 1 055,6 7 666,4 19 000,0
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 642,3 4 797,9 29 676,3
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 510,4 4 083,4 9 340,7
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 499,0 3 700,5
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 472,8 3 524,2
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 1 205,7 10 275,7
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 472,4 3 428,3
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 575,7 4 202,5
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 555,0 5 249,9
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 400,2 2 469,2
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 469,9 3 817,3
26000000000 Міський бюджет міста Києва 1 263,7 6 531,9
04201000000 м. Днiпропетровськ
05201000000 м. Донецьк
04204000000 м. Жовтi Води
10209000000 м. Славутич
20201000000 м. Харків
ВСЬОГО 2 000 000,0 18 972,6 137 992,3 19 000,0 129 738,8