Додаток 2
до наказу Міністерства охорони
здоров’я України
від 17.06.2015 р. № 344

Позиція, яка вилучається з реєстру оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення

Назва виробу медичного призначення, тип, вид, марка тощо*

Кількість одиниць виробу медичного призначення в упаковці (штук, досліджень тощо)

Сфера застосування виробу медичного призначення

Клас безпеки виробу медичного призначення залежно від потенційного ризику застосування

Номер згідно з каталогом

Найменування країни-виробника, місцезнаходження виробництва або найменування виробника, країна

Номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність

Дата закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність

Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн

Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення **

Дата та № наказу МОЗ про декларування зміни

Вата медична гігроскопічна гігієнична нестерильна, з.п.т., 100 г Згідно додатку №1 до свідоцтва про державну реєстрацію 3978/2005 від 22.01.2014 ТУ У 17.5-31858432-002:2005

1

в медичній практиці та побуті

І

ТОВ «Аріадна», Україна

3978/2005

03.09.2015

15,02

від 20.04.2015 № 227

В.о. начальника Управління фармацевтичної
діяльності та якості фармацевтичної продукції
Т.М. Лясковський