ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
від 01.07. 2015року № 400

Номенклатура закупівлі за напрямом
«Централізована закупівля витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові, глікозильованого гемоглобіну»

№з/п Назва медичного виробу Одиниця виміру
1 Тест-смужка до індивідуального глюкометра шт
Голова Експертно-технічної групи, заступник Міністра охорони здоров’я України І. Перегінець