ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
від 01.07. 2015року № 400

Номенклатура виробів медичних за напрямом
«Централізована закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих,
визначення резистентності вірусу, проведення референт-досліджень»

№п/п Назва предмету закупівлі Одиниця виміру
Тести_СНІД
Заходи щодо безпеки донорства
1 Тест-система ІФА (набір реагентів) для одночасного виявлення антигену р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2 1 тест
Заходи щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
1 Тест-система (набір) для одночасного виявлення антигену р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2 1 тест
2 Швидкі (експрес) тести для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 1 тест
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Architect i1000sr
1 ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набір реагентів 1 тест
2 ARCHITECT HIV COMBO HIV Ag/Ab COMBO набір калібраторів набір
3 ARCHITECT HIV COMBO HIV Ag/Ab COMBO набір з 4 контролів набір
4 Концентрат буфера для промивки, 4л упаковка
5 Розчин пре-тріггера (4 х 975 мл) упаковка
6 Розчин тригера (4 х 975 мл) упаковка
7 Реакційні ємності, 4000 шт. /упак упаковка
8 Чашки для зразків, 1000 шт/упак упаковка
9 Мембрани,200 шт./ упак упаковка
10 Змінні кришки, 100 шт./упак упаковка
11 Кондиціонер для зонду, 4 х 25 мл упаковка
Заходи щодо проведення підтверджуючих досліджень при виявленні антитіл до ВІЛ
1 Тест-система (набір) для одночасного виявлення антигену р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ А 1 тест
2 Тест-система (набір) ІФА для визначення антитіл до вірусів ВІЛ А 1 тест
3 Тест-система (набір) ІФА для скринінгу антитіл до ВІЛ А 1 тест
4 Тест-система (набір) для імунологічної діагностики ВІЛ-1 методом імунного блоту 1 тест
5 Тест-система (набір) для кількісного визначення антигену ВІЛ-1 р24 1 тест
6 Тест-система (набір) для підтвердження наявності антигену р24 ВІЛ-1 1 тест
Визначення СД4: у ВІЛ-інфікованих вагітних; для супроводу АРТ; для пацієнтів диспансерної групи
Визначення СД4: п.2.10 у ВІЛ-інфікованих вагітних; п.3.5 для супроводу АРТ; п.3.5 для пацієнтів диспансерної групи; Реагенти та витратні матеріали до проточного цитофлюориметру «Becman Coulter»
1 Cyto-Stat триХРОМ CD45-FITC/ CD4-RD1/CD3- PC5, 50 тестів флакон
2 Засіб для очищення, 5 л упаковка
3 Ізотонічний розчин, 10 л упаковка
4 Система реагентів IMMUNOPREP, 100 досл. упаковка
5 Система реагентів IMMUNOPREP, 300 досл. упаковка
6 Флюоросфери Flow-Check, 3х10 мл упаковка
7 Флюоросфери Flow-Count, 200 тестів флакон
8 Пробірки для аналізу (12х75 мм) блакитні, 250 шт. упаковка
9 Клітини IMMUNO-TROL, 2х3 мл упаковка
1 Реагенти для визначення СД3/СД4/СД45, 50 тестів, 1мл флакон
2 Проточна рідина, 20 л упаковка
3 Розчин для промиття прибору та обеззаражування, 5 л упаковка
4 Розчин детергента для промиття, л упаковка
5 Калібрайт-частки не мічені, мічені FITC, PerCP, PE для налаштування приладу, 25 тестів набір
6 Лізуючий розчин, 100 мл флакон
7 Пробірки з контрольними частками, 50 шт. упаковка
8 Реагент для проведення контролю якості, 1х2,5 мл флакон
1 Набір реагентів для підготовки зразків упаковка
2 Набір калібраторів упаковка
3 Набір контролів упаковка
4 Набір реагентів для ампліфікації упаковка
5 Клейка плівка для планшетів упаковка
6 Оптичні реакційні 96-лункові планшети упаковка
7 Наконечники 1 мл упаковка
8 Реакційні пробірки упаковка
9 Ємності для реагентів упаковка
10 96-лунковий глибокий планшет упаковка
11 Пробірки з кришками 1,5 мл ASPS упаковка
12 Наконечники 200 мкл упаковка
13 Пробірки з кришками Master Mix упаковка
14 Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний штатив
15 Пробірка 4,5 мл, 75х12 мм, ПП упаковка
16 Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний штатив
17 Наконечник без фільтру 1000 мкл, стерильний штатив
18 Мішки для відходів ASPS упаковка
1 Набір Cobas TaqMan HIV IVD 48 тестів для визначення ВІЛ упаковка
2 Набір CAP-G/CTM 5,1L IVD промиваючий розчин, 5,1л упаковка
3 Наконечники K-tips упаковка
4 Пробірка K-tube 12х96 упаковка
5 Вхідні S-трубки 12x24 pcs. — Barcode Flips упаковка
6 Прилад підготовки образца (SPU) упаковка
Набір реагентів та витратних матеріалів для визначення рівня вірусного навантаження ВІЛ-1, сумісні з ампліфікатором «Rotor-Gene 6000TM» або «iQ5» з детекцією флуоресцентного сигналу у форматі «реального часу» (формат «Fluorescence detection in Real-Time»-
1 Набір реагентів для кількісного визначення РНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі реального часу — «FRT» набір
2 Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний штатив
3 Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний штатив
4 Наконечник без фільтру 1000 мкл, стерильний штатив
5 Наконечник без фільтру 200 мкл, стерильний штатив
6 1,5 мл мікропробірки шт.
7 0,2 мл тонкостінні ПЛР пробірки, плоска кришка шт.
8 0,2 мл тонкостінні ПЛР пробірки, куполоподібна кришка шт.
Заходи щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (тест-системи для новонароджених від ВІЛ-інфікованих жінок)
Реагенти та витратні матеріали до ампліфікатора «Rotor-Gene 6000TM» або «iQ5» з детекцією флуоресцентного сигналу у форматі «реального часу» (формат «Fluorescence detection in Real-Time»- «FRT»/
1 Наконечник без фільтру 1000 мкл, стерильний штатив
2 Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний штатив
3 Наконечник без фільтру 200 мкл, стерильний штатив
4 1,5 мл мікропробірки шт.
0,2 мл тонкостінні ПЛР пробірки, куполоподібна кришка шт.
5 0,2 мл тонкостінні ПЛР пробірки, плоска кришка шт.
6 Набір реагентів для виявлення провірусної ДНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі реального часу — «FRT» 1 тест
7 Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний штатив
Лабораторний моніторинг резистентності ВІЛ до АРТ
1 Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний штатив
2 0,2 мл тонкостінні ПЛР пробірки, плоска кришка шт.
3 Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний штатив
4 Система генотипування ВІЛ-1 ViroSeqTM HIV-1 Genotyping System упаковка
5 Комплект для очищення PCR Cleanup Kit комплект
6 Комплект витратних матеріалів для секвенування Sequencing Cosumables Kit комплект
7 Суміш стандартів BigDye Terminator упаковка
8 Полімер POP-6 упаковка
9 Буфер Genetic Analyzer 10x упаковка
10 Покриття до 96-лункови плашок упаковка
11 Розчин Иі-Бі, 25 мл упаковка
12 1,5 мл мікропробірки шт.
13 Наконечник з фільтром 20 мкл, стерильний штатив
14 0,2 мл тонкостінні ПЛР пробірки, 8 у стрипі стрип
15 0,2 мл тонкостінні ПЛР кришки, 8 у стрипі стрип
Заходи щодо забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекщї/СШДу
Система зовнішнього контролю якості діагностики ВІЛ та оцінка якості тест-систем для діагностики ВІЛ
1 Стандартна контрольна (кваліфікаційна) панель сироваток, які містять (у різних концентраціях) і не містять антитіла до ВІЛ флакон
2 Контрольні зразки сироваток, які містять антитіла до ВІЛ (для внутрішньолабораторного контролю якості) флакон
3 Стандартний зразок сироваток, які містять антиген р24 ВІЛ-1 (для внутрішньолабораторного контролю якості) флакон
Закриті системи для забору крові: п.2.10 для забору крові новонароджених від ВІЛ-інфікованих жінок; для вагітних (імунологічні та вірусологічні дослідження); п.3.5 для пацієнтів диспансерної групи (імунологічні та біохімічні дослідження)
1 Системи закриті для відбору крові (пробірки типу вакутайнер з К3ЕДТА, утримувачі, голки для імунологічних та вірусологічних досліджень) комплект
2 Системи закриті для відбору крові (пробірки типу вакутайнер з К2ЕДТА з розділюючим гелем, утримувачі, голки для визначення рівня вірусного навантаження) комплект
Голова Експертно-технічної групи, заступник Міністра охорони здоров’я України І. Перегінець