Витяг з додатку 3
до Закону України
«Про Державний бюджет
України на 2016 рік»

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2016 рік

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

ВСЬОГО:

633 587 015,4

594 893 329,5

78 208 135,9

5 337 834,3

37 193 685,9

34 228 491,8

19 636 966,2

2 079 580,9

1 295 792,3

14 591 525,6

667 815 507,2

2300000

Міністерство охорони здоров’я України

9 418 113,7

8 663 643,4

1 834 533,5

262 039,9

754 470,3

2 700 030,1

2 275 394,9

114 274,6

59 783,5

424 635,2

12 118 143,8

2301000

Апарат Міністерства охорони здоров’я України

8 441 986,5

7 687 698,8

1 099 497,4

210 506,8

754 287,7

2 456 841,4

2 038 386,2

50 089,2

18 833,5

418 455,2

10 898 827,9

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я

28 729,2

28 729,2

20 262,6

1 664,5

1 477,3

1 477,3

600,0

30 206,5

2301020

0150

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання

42 067,3

42 067,3

43 297,0

43 297,0

85 364,3

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації

800 737,6

800 737,6

2 198 315,3

1 839 964,3

358 351,0

2 999 052,9

2301080

0950

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я

160 078,2

160 078,2

118 731,1

4 236,9

75 784,1

72 551,2

36 438,6

11 226,0

3 232,9

235 862,3

2301090

0990

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

1 339,8

1 339,8

1 097,1

1 339,8

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я

768 403,6

768 403,6

387 847,4

77 201,0

11 816,9

10 869,2

3 259,1

1 731,4

947,7

780 220,5

2301120

0941

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

5 169,0

5 169,0

57 362,8

54 299,4

3 063,4

62 531,8

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України

791 500,4

791 500,4

317 384,9

65 519,1

12 363,4

10 828,0

3 097,5

1 529,5

1 535,4

803 863,8

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

312 921,5

312 921,5

144 771,6

52 148,5

6 615,6

5 845,3

370,4

1 824,6

770,3

319 537,1

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я

87 326,2

87 326,2

63 957,9

5 631,2

11 857,4

11 682,4

6 013,3

655,5

175,0

99 183,6

2301280

0763

Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

358 198,3

358 198,3

358 198,3

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я

131 838,2

131 838,2

30 841,2

2 906,2

3 192,4

3 192,4

697,6

1 071,2

135 030,6

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

203 948,9

203 948,9

203 948,9

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

4 149 019,0

3 949 019,0

200 000,0

4 149 019,0

в тому числі на придбання цифрових рентгенівських мамографічних комплексів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва

200 000,0

200 000,0

200 000,0

2301410

0824

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

19 116,6

19 116,6

14 603,6

1 199,4

1 590,0

1 130,0

212,7

195,3

460,0

20 706,6

2301490

0763

Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

60 438,7

58 218,3

2 220,4

60 438,7

2301510

0763

Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування

11 154,0

11 154,0

11 154,0

2301610

0763

Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей

33 169,2

26 546,7

6 622,5

33 169,2

2301810

0732

Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

395 000,0

395 000,0

395 000,0

2301850

0731

Реконструкція і розширення Національного інституту раку

115 000,0

115 000,0

115 000,0

2302000

Державна служба України з лікарських засобів

6 730,1

6 730,1

4 419,0

330,9

6 730,1

2302010

0763

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів

6 730,1

6 730,1

4 419,0

330,9

6 730,1

2303000

Державна служба України з контролю за наркотиками

919,2

919,2

607,1

66,5

919,2

2303010

0763

Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками

919,2

919,2

607,1

66,5

919,2

2304000

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

968 477,9

968 295,3

730 010,0

51 135,7

182,6

243 188,7

237 008,7

64 185,4

40 950,0

6 180,0

1 211 666,6

2304010

0763

Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби

55 544,8

55 544,8

40 484,0

942,3

55 544,8

2304020

0740

Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій

912 933,1

912 750,5

689 526,0

50 193,4

182,6

243 188,7

237 008,7

64 185,4

40 950,0

6 180,0

1 156 121,8

2310000

Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати)

44 473 551,1

44 473 551,1

179 715,4

56 624,1

123 091,3

44 653 266,5

2311000

Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати)

44 473 551,1

44 473 551,1

179 715,4

56 624,1

123 091,3

44 653 266,5

2311160

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

18 972,6

18 972,6

18 972,6

2311300

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

137 992,3

137 992,3

137 992,3

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

44 316 586,2

44 316 586,2

44 316 586,2

2311600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

179 715,4

56 624,1

123 091,3

179 715,4

6121020

0950

Підготовка державних службовців V-VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I-VІІ категорій, інших категорій працівників, спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби, забезпечення інституційного розвитку державної служби

50 843,6

50 843,6

3 984,9

392,3

50 843,6