Чинна редакція

Запропоновані зміни

1. Акредитація закладу охорони здоров'я (далі — акредитація) — це офіційне визнання наявності у закладі охорони здоров'я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров'я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

Акредитація закладу охорони здоров'я (далі — акредитація) — це офіційна процедура визнання наявності у закладі охорони здоров'я умов для якісного медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров'я.

2. Акредитації підлягають всі заклади охорони здоров'я (далі — заклади) незалежно від форми власності, крім аптечних, акредитація яких може здійснюватися на добровільних засадах.

Перша акредитація закладу проводиться через два роки від початку провадження діяльності.

Наступні акредитації проводяться кожні три роки.

У випадку тимчасового припинення діяльності акредитованим закладом на строк понад один рік його наступна акредитація проводиться через два роки з моменту поновлення діяльності у сфері охорони здоров'я.

2. Акредитації підлягають всі заклади охорони здоров'я (далі — заклади) незалежно від форми власності, крім аптечних, акредитація яких може здійснюватися на добровільних засадах.

Перша акредитація закладу проводиться не раніше 6 місяців та не пізніше 1 року від початку провадження діяльності.

Наступні акредитації проводяться у відповідності до терміну дії акредитаційного сертифіката.

У випадку тимчасового призупинення діяльності акредитованим закладом на строк понад один рік його наступна акредитація проводиться у порядку, передбаченому абзацом другим цього пункту.

3. Акредитацію закладів, крім аптечних закладів, проводить Головна акредитаційна комісія, а акредитацію аптечних закладів — Головна комісія з акредитації аптечних закладів, що утворюються при МОЗ (далі — головні акредитаційні комісії), та акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — акредитаційні комісії).

3. Акредитацію закладів, крім аптечних закладів, проводить Головна акредитаційна комісія, а акредитацію аптечних закладів — Головна комісія з акредитації аптечних закладів, що утворюються при МОЗ (далі — головні акредитаційні комісії), та акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — акредитаційні комісії).

4. Положення про головні акредитаційні комісії та типове положення про акредитаційні комісії затверджуються МОЗ.

4. Положення про головні акредитаційні комісії та типове положення про акредитаційні комісії затверджуються МОЗ.

5. Головна акредитаційна комісія при МОЗ проводить акредитацію закладів державної форми власності, комунальної форми власності, що надають третинну медичну допомогу, та приватної форми власності, що надають вторинну та третинну медичну допомогу.

Акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів, крім аптечних закладів, комунальної форми власності, що надають первинну та вторинну медичну допомогу, та приватної форми власності, що надають первинну медичну допомогу.

Головна комісія з акредитації аптечних закладів при МОЗ проводить акредитацію аптечних закладів усіх форм власності.

5. Головна акредитаційна комісія при МОЗ проводить акредитацію закладів, що надають:

третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, всіх форм власності;

вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу приватної форми власності та ті, що входять до сфери управління МОЗ; екстрену медичну допомогу, державної форм власності; медичну реабілітацію, державної форми власності.

Акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів (крім аптечних закладів), що надають:

первинну медичну допомогу та паліативну допомогу, всіх форм власності;

вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, комунальної та державної форми власності;

медичну реабілітацію, комунальної та приватної форми власності;

екстрену медичну допомогу, комунальної форм власності.

Головна комісія з акредитації аптечних закладів при МОЗ проводить акредитацію аптечних закладів усіх форм власності.

6. Для проходження акредитації заклад подає заяву про проведення акредитації (додаток 1) та документи згідно з переліком обов'язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації (додаток 2).

Відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія у двомісячний строк з дня подання закладом заяви про проведення акредитації здійснює розгляд поданих закладом документів на предмет їх відповідності переліку, визначеному цим Порядком, та формує експертні групи для проведення оцінки відповідності закладу стандартам акредитації (далі — експертна оцінка).

6. Для проходження акредитації заклад подає заяву про проведення акредитації (додаток 1) та документи згідно з переліком обов'язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації (додаток 2).

Відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія протягом 15 робочих днів з дня подання закладом заяви про проведення акредитації здійснює розгляд поданих закладом документів на предмет їх відповідності переліку, визначеному цим Порядком, та інформує заклад охорони здоров'я протягом 15 робочих щодо відповідності або невідповідності поданих документів.

У разі відповідності поданого пакету документів, відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія ї протягом 15 робочих днів формує експертні групи для проведення оцінки відповідності закладу стандартам акредитації (далі — експертна оцінка).

У разі невідповідності поданого пакету документів вимогам цієї Постанови, закладу надається можливість для усунення недоліків.

Стандарти акредитації закладів затверджуються МОЗ.

Стандарти акредитації закладів охорони здоров'я, Порядок проведення експертної оцінки, у тому числі позачергової експертної оцінки, відповідності закладу стандартам акредитації, а також положення про експерта відповідної головних акредитаційних комісій затверджуються МОЗ.

7. Результати проведеної експертної оцінки вносяться до експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації (далі — експертний висновок), в якому зазначаються пропозиції щодо акредитації закладу та присвоєння останньому на підставі затверджених МОЗ критеріїв акредитації відповідної акредитаційної категорії (друга, перша, вища) або відмови в акредитації.

7. Результати проведеної експертної оцінки вносяться до експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації (далі — експертний висновок), в якому зазначаються пропозиції щодо акредитації закладу та присвоєння останньому на підставі затверджених МОЗ критеріїв акредитації відповідної акредитаційної категорії (друга, перша, вища), або відмови в акредитації.

8. На підставі розгляду поданих закладом документів, експертних висновків відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія у місячний строк приймає рішення або про акредитацію закладу та присвоєння закладу певної акредитаційної категорії (друга, перша, вища), або про відмову в акредитації, або про необхідність проведення у місячний строк повторної експертної оцінки.

Відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія протягом 10 робочих днів інформує заклад про прийняте рішення.

Порядок проведення експертної оцінки, у тому числі повторної експертної оцінки, відповідності закладу стандартам акредитації, а також положення про експертну групу затверджуються МОЗ.

8. На підставі розгляду експертного висновку відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія протягом 15 робочих днів приймає рішення про : акредитацію закладу та присвоєння закладу певної акредитаційної категорії (друга на строк 2 роки, перша на строк 3 роки, вища на строк 5 років); відмову в акредитації;

необхідність проведення у місячний строк повторної експертної оцінки у разі незгоди керівника закладу з експертним висновком після розгляду апеляції відповідною головною акредитаційною або акредитаційною комісією; зниження акредитаційної категорії та/або зменшення терміну дії сертифіката акредитації у разі проведення позачергової акредитації;

анулювання сертифіката акредитації у разі відмови керівника від проведення позачергової акредитації; переоформлення сертифіката акредитації; видачу дубліката сертифіката акредитації; анулювання сертифіката акредитації у разі анулювання ліцензії у сфері охорони здоров'я.

Відповідна Головна акредитаційна або акредитаційна комісія протягом 10 робочих днів інформує заклад про прийняте рішення.

виключити

9. Рішення головних акредитаційних комісій затверджуються наказом МОЗ.

Рішення акредитаційних комісій після погодження з Головною акредитаційною комісією при МОЗ затверджуються наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

9. Рішення головних акредитаційних комісій затверджуються наказом МОЗ.

Рішення акредитаційних комісій після погодження з Головною акредитаційною комісією при МОЗ затверджуються наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

10. У разі прийняття рішення про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія безоплатно видає йому акредитаційний сертифікат (додаток 3).

Строк дії акредитаційного сертифіката не повинен перевищувати трьох років і визначається відповідною головною акредитаційною комісією або акредитаційною комісією з урахуванням рекомендацій, зазначених в експертному висновку.

Строк дії акредитаційних сертифікатів, виданих закладам охорони здоров'я, що провадять діяльність у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або які розташовані на лінії зіткнення, згідно з переліками, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655), продовжується на період проведення антитерористичної операції.

10. У разі прийняття рішення про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія безоплатно видає йому сертифікат акредитації (додаток 3).

виключити

Строк дії сертифікатів акредитації, виданих закладам охорони здоров'я, що провадять діяльність у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або які розташовані на лінії зіткнення, згідно з переліками, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 92, ст. 2655; 2015 р., N 36, ст. 1090), продовжується на період проведення антитерористичної операції.

11. Протягом строку дії акредитаційного сертифіката заклад несе відповідальність за дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

11. Протягом строку дії сертифіката акредитації заклад несе відповідальність за дотримання вимог законодавства у сфері охорони здоров'я дотримання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ.

12. Бланк акредитаційного сертифіката виготовляється друкарським способом, має облікову серію і номер.

В акредитаційному сертифікаті зазначається найменування акредитаційної комісії, що його видала, акредитаційна категорія, назва закладу, адреса (адреси) закладу, строк дії, дата та номер рішення про акредитацію закладу, реєстраційний номер та дата видачі.

Акредитаційний сертифікат підлягає постійному зберіганню у закладі.

12. Бланк сертифіката акредитації виготовляється на паперовому носії та підлягає постійному зберіганню у закладі.

виключити

виключити

13. Акредитовані заклади вносяться до реєстру акредитованих закладів, що ведеться МОЗ.

13. Акредитовані заклади вносяться до реєстру акредитованих закладів, що ведеться МОЗ.

Акредитаційні комісії у порядку визначеному МОЗ подають до Головної акредитаційної комісії при МОЗ інформацію про акредитовані заклади.

14. У разі прийняття рішення про відмову в акредитації головна акредитаційна комісія або акредитаційна комісія повинна повідомити про це відповідний орган ліцензування протягом 10 робочих днів після затвердження зазначеного рішення.

Заклад, якому відмовлено в акредитації, може подати заяву про проведення акредитації не раніше ніж через один рік після прийняття головною акредитаційною або акредитаційною комісією рішення про відмову в акредитації.

14. У разі прийняття рішення про відмову в акредитації головна акредитаційна комісія або акредитаційна комісія повинна повідомити про це відповідний орган ліцензування протягом 10 робочих днів після затвердження зазначеного рішення.

Закладу, якому відмовлено в акредитації надається термін для усунення недоліків, що становить не менше 3 місяців, але не перевищує 1 року для подання заяви про проведення акредитації до відповідної Іоловною акредитаційної або акредитаційної комісії.

15. Позачергово акредитація може проводитись:

з ініціативи закладу з метою підвищення категорії, проте не раніше ніж через один рік після затвердження МОЗ рішення про попередню акредитацію;

15. Позачергово акредитація може проводитись:

з ініціативи закладу з метою підвищення категорії, проте не раніше 6 місяців після затвердження рішення про попередню акредитацію;

у разі створенням відокремленого структурного підрозділу закладу, адреса якого не зазначена в сертифікаті акредитації;

за рішенням головної акредитаційної комісії — у випадках: несвоєчасного і неякісного забезпечення надання медичної допомоги та/або провадження фармацевтичної діяльності закладом, недостовірного інформування закладу про свою діяльність, що виявлено, в тому числі під час проведення планової (позапланової) перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров'я.

за рішенням відповідної головної акредитаційної комісії — у випадках:

несвоєчасного і неякісного забезпечення надання медичної допомоги та/або провадження фармацевтичної діяльності закладом, недостовірного інформування закладу про свою діяльність, що виявлено за результатами проведення: планової (позапланової) перевірки дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, у сфері охорони здоров'я;

клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування Клініко-експертною комісією.

За результатами проведеної позачергової акредитації головна акредитаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії, зниження категорії закладу або анулювання акредитаційного сертифіката.

За результатами проведеної позачергової акредитації

відповідна головна акредитаційна комісія, акредитаційна комісія приймає одне з рішень, передбачених пунктом 8 цього Порядку.

У разі відмови закладу від проведення позачергової акредитації питання про продовження дії сертифікату акредитації вирішуються у відповідній головній акредитаційній комісії або акредитаційній комісії.

16. У разі анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідна головна акредитаційна комісія приймає рішення про анулювання акредитаційного сертифіката.

У разі прийняття головною акредитаційною комісією рішення про анулювання акредитаційного сертифіката або зниження акредитаційної категорії раніше виданий закладу сертифікат анулюється.

16. У разі анулювання ліцензії у сфері охорони здоров'я відповідна головна акредитаційна комісія, акредитаційні комісії приймають рішення про анулювання сертифіката акредитації.

Зазначені зміни вносяться до реєстру акредитованих закладів, що ведеться МОЗ.

У разі прийняття головною акредитаційною комісією рішення про анулювання сертифіката акредитації або зміни акредитаційної категорії раніше виданий закладу сертифікат анулюється з дати прийняття відповідного рішення.

17. У разі незгоди з експертним висновком керівник закладу будь-якої форми власності може подати протягом 10 робочих днів з дати ознайомлення з експертним висновком апеляцію до МОЗ з вимогою провести повторну експертну оцінку експертною групою у новому складі або безпосередньо оскаржити експертний висновок у судовому порядку. Якщо керівник закладу не погоджується з експертним висновком, підготовленим за результатами повторної експертної оцінки, він може оскаржити його у судовому порядку.

17. У разі незгоди з експертним висновком керівник закладу будь-якої форми власності може подати протягом 10 робочих днів з дати ознайомлення з експертним висновком апеляцію до МОЗ з вимогою провести повторну експертну оцінку експертною групою у новому складі, або безпосередньо оскаржити експертний висновок у судовому порядку. Якщо керівник закладу не погоджується з експертним висновком, підготовленим за результатами повторної експертної оцінки, він може оскаржити його у судовому порядку.

18. Бланк акредитаційного сертифіката підлягає переоформленню у разі:

зміни назви закладу, якщо зміна назви не пов'язана з реорганізацією закладу;

зміни найменування суб'єкта господарювання, структурним підрозділом якого є заклад;

зміни адреси закладу, якщо така зміна пов'язана з перейменуванням населеного пункту, вулиці або зміною нумерації будинку.

18. Бланк сертифіката акредитації підлягає переоформленню у разі:

зміни назви закладу, якщо зміна назви не пов'язана з реорганізацією закладу;

зміни найменування суб'єкта господарювання, структурним підрозділом якого є заклад;

зміни адреси закладу, якщо така зміна пов'язана з перейменуванням населеного пункту, вулиці або зміною нумерації будинку.

У разі виникнення підстав для переоформлення акредитаційного сертифіката заклад подає відповідній головній акредитаційній або акредитаційній комісії заяву про переоформлення акредитаційного сертифіката (додаток 4), копію сертифіката, який підлягає переоформленню, та відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни.

У разі виникнення підстав для переоформлення сертифіката акредитації заклад подає відповідній головній акредитаційній або акредитаційній комісії заяву про переоформлення сертифіката акредитації (додаток 4), копію сертифіката акредитації, який підлягає переоформленню, та документи (їх копії, засвідчені керівником закладу), що підтверджують наявність підстав для переоформлення.

19. У разі втрати або пошкодження бланка акредитаційного сертифіката головна акредитаційна комісія або акредитаційна комісія видає закладу на підставі відповідної заяви дублікат акредитаційного сертифіката та приймає рішення про анулювання бланка акредитаційного сертифіката, який було втрачено або пошкоджено.

19. У разі втрати або пошкодження бланка сертифіката акредитації заклад подає відповідній головній акредитаційній або акредитаційній комісії заяву про видачу дубліката сертифіката акредитації (додаток 5).

Відповідна головна акредитаційна комісія або акредитаційна комісія видає закладу дублікат сертифіката акредитації та приймає рішення про анулювання бланка сертифіката акредитації, який було втрачено або пошкоджено.

20. Ведення обліку, зберігання бланків акредитаційних сертифікатів покладається на головні акредитаційні та акредитаційні комісії.

20. Виключити

Документи, на підставі яких проводиться акредитація закладу, зберігаються протягом п'яти років у МОЗ або Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Документи, на підставі яких проводиться акредитація закладу, зберігаються протягом терміну дії сертифіката акредитації у МОЗ або Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Додаток 1

до Порядку

ЗАЯВА

про проведення акредитації закладу охорони здоров'я

Заклад охорони здоров'я

____________________________________________________

Форма власності та відомче підпорядкування

____________________________________________________

Адреса (адреси) закладу охорони здоров'я _______________ телефон (телефакс) в особі ___________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника закладу охорони здоров'я)

просить провести акредитацію відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я

Додаток 1

до Порядку

ЗАЯВА

про проведення акредитації закладу охорони здоров'я

Заклад охорони здоров'я

________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ:

___________________________________________

Форма власності та відомче підпорядкування

_________________________________________________

Адреса (адреси) закладу охорони здоров'я _____________ телефон (телефакс) в особі ___________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника закладу охорони здоров'я)

просить провести акредитацію відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я

№ з/п

Найменування документа

Кількість аркушів

№ з/п

Найменування документа

Кількість аркушів

1.

Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку

1.

Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку

2.

Копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

2.

Копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

3.

Копії документів, що підтверджують право користування приміщенням та обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установленому законодавством порядку

3.

виключити

4.

Затверджена структура закладу

4.

Затверджена структура закладу

5.

Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ)

5.

виключити

6.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий за місцем провадження діяльності, про відповідність закладу, крім фармацевтичних (аптечних) закладів, вимогам санітарних норм і правил

6.

виключити

7.

Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації — за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу)

7.

Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність проведену за останні два роки, а у разі першої акредитації — за звітний період (за відповідною до типу закладу формою, затвердженою МОЗ)

8.

Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки

8.

Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки

9.

Копія свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної та/або контрольно-аналітичних та інших вимірювальних лабораторій (у разі їх наявності у структурі закладу)

9.

виключити

10.

Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися

10.

Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися

«___»______________ 20__ р.

________________________________

(підпис керівника закладу)

МП

«___»_____________ 20__ р. ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали керівника закладу)

М.П. (за наявності)

Додаток 2

до Порядку

ПЕРЕЛІК

обов'язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров'я

Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку

Копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Копії документів, що підтверджують право користування приміщенням та обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установленому законодавством порядку

Затверджена структура закладу

Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий за місцем провадження діяльності, про відповідність закладу, крім аптечних закладів, вимогам санітарних норм і правил

Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації — за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу)

Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки

Копія свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної та/або контрольно-аналітичних та інших вимірювальних лабораторій (у разі їх наявності у структурі закладу)

Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися

Додаток 2

до Порядку

ПЕРЕЛІК

обов'язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров'я

1. Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку;

2. Копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

виключити;

3. Затверджена структура закладу;

виключити;

виключити;

4. Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність проведену за останні два роки, а у разі першої акредитації — за звітний період (за відповідною до типу закладу формою, затвердженою МОЗ);

5. Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки;

виключити;

6. Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися.

Додаток 3

до Порядку

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

серія __________ № _____________

АКРЕДИТАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

____________________ категорія

_______________________________________________________________________________________________________________

(найменування комісії, що видала сертифікат)

_____________________________________________________________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров'я)

_____________________________________________________________________________________________________________

(адреса (адреси) закладу охорони здоров'я)

Строк дії сертифіката ______________________________________________________________________________________________________________

Дата та номер рішення про акредитацію закладу

______________________________________________________________________________________________________________

(дата та номер наказу)

«____» ____________________ 20__ р.

(дата видачі сертифіката)

Реєстраційний номер ____________________

Голова комісії ___________________

(підпис)

Секретар комісії _________________

(підпис)

М.П.

Додаток 3

до Порядку

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

виключити

СЕРТИФІКАТ АКРЕДИТАЦІЇ

___________________ категорія

________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування комісії, що видала сертифікат)

Код ЄДРПОУ: _____________________________________________________________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров'я)

_____________________________________________________________________________________________________________

(адреса(и) закладу охорони здоров'я)

Строк дії сертифіката з «___» _________ 20___ р. до «____» _________ 20___ р.

Дата та номер рішення про акредитацію закладу

_____________________________________________________________________________________________________________

(дата та номер наказу)

виключити

виключити

Голова комісії _______________ __________________

(підпис) (ім'я, прізвище)

Секретар комісії ______________ ___________________

(підпис) (ім'я, прізвище)

М.П.

Додаток 4

до Порядку

ЗАЯВА

про переоформлення акредитаційного сертифіката

Заявник

_____________________________________________________________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров'я)

Форма власності та відомче підпорядкування _______________

Адреса (адреси) закладу охорони здоров'я _________________________________________________________________________________________

_______________ телефон (телефакс) _______________

в особі

_____________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника закладу охорони здоров'я)

просить переоформити акредитаційний сертифікат серії ___ № ____

строком дії до ______________

виданий

______________________________________________________________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров'я)

у зв'язку із зміною

з «__________________________________________________________________»

на «_________________________________________________________________»

Перелік документів, що додаються до заяви: ____________________

«___»______________ 20__ р. _______________________________».

(підпис керівника закладу)

М.П.

Додаток 4

до Порядку

ЗАЯВА

про переоформлення сертифіката акредитації

Заявник

_____________________________________________________________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров'я)

Код згідно з ЄДРПОУ: ____________________

Адреса(и) закладу охорони здоров'я _____________________________________________________________________________________________________

_______________ телефон (телефакс) _______________

просить переоформити сертифікат акредитації серії _____ № _______

строком дії до _____________

виданий

______________________________________________________________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров'я)

у зв'язку із зміною

з «____________________________________________________________»

на «____________________________________________________________»

Перелік документів, що додаються до заяви:

№ з/п

Назва документа

Кількість аркушів

1.

2.

«___»______________ 20__ р. ____________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали керівника закладу)

М.П. (за наявності)

*серія та номер сертифіката акредитаційного зазначається у випадках, коли рішення про його видачу було прийняте до набрання чинності цієї постанови.

Додаток 5

До Порядку

Відсутній

Додаток 5

до Порядку

ЗАЯВА

про видачу дубліката сертифіката акредитації

Заявник

_____________________________________________________________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров'я)

Код згідно з ЄДРПОУ:

_____________________________________________________________________________________________________________

Адреса(и) закладу охорони здоров'я

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ телефон (телефакс) _______________________________________________

просить видати дублікат сертифіката акредитації у зв'язку з _____________________________________________

«___»________ 20__ р. ________ _________________________________________»

(підпис) (прізвище, ініціали керівника закладу)

М.П. (за наявності)