ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23.08.2016 р. № 615-р

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо дерегуляції господарської діяльності

Найменування завдання Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за виконання
Спрощення адміністративних процедур регулювання господарської діяльності
7. Удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності шляхом запровадження процедури видачі документів дозвільного характеру за допомогою засобів телекомунікацій (в електронному вигляді) та скорочення переліку документів, які суб’єкт господарювання повинен подати для одержання документа дозвільного характеру розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із Законами України «Про адміністративні послуги» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» I квартал 2017 р. МінекономрозвиткуДРСінші центральні органи виконавчої влади
8. Оптимізація дозвільних процедур шляхом запровадження декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу провадження господарської діяльності (або окремих дій, об’єктів, які не становлять значної загрози життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави), а також зменшення кількості документів дозвільного характеру, зокрема скасування:спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством);дозволу на добування мисливських тварин (ліцензії, відстрільної картки);експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва дитячого харчування;висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи дитячого харчування;сертифіката відповідності спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів для виробника та імпортера супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру шляхом розширення сфери застосування декларативного принципу» (реєстраційний номер 4131-1) до прийняття Закону МінекономрозвиткуДРСінші центральні органи виконавчої влади
11. Визначення чіткого порядку (механізму) поводження з відходами як вторинною сировиною з урахуванням принципу розширеної відповідальності виробника та відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України у новій редакції Закону України «Про відходи» III квартал 2017 р. Мінприроди
13. Внесення до нормативно-правових актів змін з метою недопущення випадків дублювання інформації, що надається на запит органів Антимонопольного комітету, та обмеження надання періодичної інформації на запити лише за дорученням Антимонопольного комітету розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» щодо діяльності адміністративної колегії» IV квартал 2016 р. Антимонопольний комітет
14. Скасування передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, а також запровадження відповідальності за випуск на лінію транспортних засобів, які не пройшли щозмінного огляду розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу» IV квартал 2016 р. Мінінфраструктури
15. Приведення наказу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості від 2 квітня 1999 р. № 41 «Про затвердження Інструкції про порядок придбання сировини, що містить наркотичні і психотропні речовини, прекурсорів, виробництва наркотичних і психотропних засобів, здійснення їх обліку, зберігання, перевезення, пересилання і збуту», зареєстрованого в Мін’юсті 3 червня 1999 р. за № 344/3637, у відповідність з вимогами Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» внесення змін до наказу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості від 2 квітня 1999 р. № 41 IV квартал 2016 р. МОЗМінекономрозвиткуДРС
16. Приведення положень Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» у відповідність з положеннями Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру шляхом розширення сфери застосування декларативного принципу» (реєстраційний номер 4131-1) до прийняття Закону МінекономрозвиткуМОЗДРС
надання дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання» розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 761» протягом трьох місяців після прийняття Закону МОЗДержпродспоживслужбаМінекономрозвиткуДРС
19. Визначення умов, відповідно до яких проведення вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів дозволяється (не потребує дозволу органів Антимонопольного комітету) прийняття нормативно-правового акта Антимонопольного комітету щодо затвердження типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів IV квартал 2016 р. Антимонопольний комітетДРС
20. Надання юридичним особам-нерезидентам права відкривати рахунки у банках України розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» щодо створення умов для функціонування в Україні міжнародних систем інтернет-розрахунків» II квартал 2017 р. Національний банк (за згодою)Мінфін
21. Спрощення процедур працевлаштування іноземців та осіб без громадянства розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 437» IV квартал 2016 р. МінсоцполітикиМінекономрозвитку
24. Лібералізація розміщення вивісок та інших засобів самоідентифікації суб’єктів підприємницької діяльності шляхом розмежування поняття реклами як галузі економічної діяльності та реклами як способу ідентифікації місця провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування поняття реклами як галузі економічної діяльності та реклами як способу ідентифікації місця провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності» II квартал 2017 р. Мінекономрозвитку ДРС
31. Удосконалення положень Державних санітарних правил і норм шляхом скасування, гармонізації з нормами ЄС, усунення дублювання вимог Державних санітарних правил і норм та Державних будівельних норм внесення змін до відповідних Державних санітарних правил і норм III квартал 2017 р. МОЗМінрегіон
32. Удосконалення положень Державних будівельних норм шляхом скасування, гармонізації з нормами ЄС, усунення дублювання вимог Державних будівельних норм та Державних санітарних правил і норм внесення змін до відповідних Державних будівельних норм III квартал 2017 р. МінрегіонМОЗ
33. Спрощення доступу до оренди державного та комунального майна і впровадження ринкового механізму ціноутворення розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до оренди державного та комунального майна» II квартал 2017 р. Фонд державного майнаМінекономрозвитку
34. Скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» II квартал 2017 р. МінекономрозвиткуДРС
35. Спрощення процедури проходження медичних оглядів на використання зброї внесення змін до наказу МОЗ від 20 жовтня 1999 р. № 252 «Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи», зареєстрованого в Мін’юсті 5 листопада 1999 р. за № 768/4061, в частині скасування вимоги щодо визначення переліку відповідних закладів наказами МОЗ та його територіальними управліннями обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій IV квартал 2016 р. МОЗДРС
Удосконалення процедури державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності
43. Зменшення кількості органів державного нагляду (контролю) та їх функцій розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів положень про центральні органи виконавчої влади з урахуванням схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 IV квартал 2016 р. міністерстваінші центральні органи виконавчої влади
44. Установлення на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) тексту нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), створення інтегрованої бази даних органів державного нагляду (контролю), що містить інформацію про проведені перевірки суб’єктів господарювання супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)» (реєстраційний номер 2531а) до прийняття Закону Мінекономрозвитку
45. Перегляд діючих та розроблення нових критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо затвердження або внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності IV квартал 2016 р. органи державного нагляду (контролю)
46. Скасування вимог обов’язкового обладнання підприємствами, установами, організаціями електрощитів, групових електрощитів автономними системами пожежогасіння внесення змін до наказу МВС від 30 грудня 2014 р. № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрованого в Мін’юсті 5 березня 2015 р. за № 252/26697 IV квартал 2016 р. МВСДСНС
47. Забезпечення реалізації прав осіб, які беруть участь у розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції» IV квартал 2016 р. Антимонопольний комітет
49. Актуалізація списку заборон на імпорт в Україну об’єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду перегляд діючих заборон на імпорт в Україну об’єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду IV квартал 2016 р. МінагрополітикиДержпродспоживслужба
52. Розмежування прав і обов’язків посадових осіб органів державного нагляду (контролю) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо розмежування прав і обов’язків посадових осіб органів державного нагляду (контролю) IV квартал 2017 р. Мінекономрозвитку
Розширення можливостей суб’єктів господарювання щодо участі у наданні публічних послуг
53. Надання права проведення профілактичних наркологічних оглядів суб’єктами господарювання усіх форм власності внесення змін до наказу МОЗ від 28 листопада 1997 р. № 339 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів», зареєстрованого в Мін’юсті 11 грудня 1997 р. за № 586/2390 IV квартал 2016 р. МОЗ
54. Надання права проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів суб’єктами господарювання усіх форм власності внесення змін до наказу МОЗ від 17 січня 2002 р. № 12 «Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів», зареєстрованого в Мін’юсті 1 лютого 2002 р. за № 94/6382 IV квартал 2016 р. МОЗ
55. Надання права проведення попереднього (періодичного) медичного огляду усім закладам охорони здоров’я, що мають відповідні умови для їх проведення внесення змін до наказу МОЗ від 21 травня 2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Мін’юсті 23 липня 2007 р. за № 846/14113 IV квартал 2016 р. МОЗ
56. Надання права проведення медичного огляду моряків та видачі медичних свідоцтв морякам суб’єктами господарювання усіх форм власності внесення змін до пункту 3 Правил визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах, затверджених наказом МОЗ від 19 листопада 1996 р. № 347, зареєстрованим в Мін’юсті 3 квітня 1997 р. за № 108/1912 IV квартал 2016 р. МОЗ
57. Розвиток саморегулювання бізнесу 1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про Стратегію розвитку професійного самоврядування в Україні» II квартал 2017 р. МінекономрозвиткуМін’юст
2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про саморегулівні організації» II квартал 2017 р. МінекономрозвиткуМін’юст
60. Надання суб’єктам господарювання доступу до ринку медичних послуг шляхом запровадження принципу «гроші ходять за пацієнтом» розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» щодо лібералізації ринку медичних послуг II квартал 2017 р. МОЗ
Спрощення процедур митного, податкового регулювання господарської діяльності та подання звітності
71. Забезпечення подання в електронній формі підрозділами Держпродспоживслужби та Держекоінспекції органам доходів і зборів відомостей про результати здійснення ветеринарного, санітарно-епідеміологічного, фітосанітарного, екологічного контролю, необхідного для митного контролю і митного оформлення підконтрольних товарів укладення міжвідомчих угод про інформаційне співробітництво IV квартал 2016 р. МінприродиМінагрополітикиДФСДержпродспоживслужбаДержекоінспекція
73. Оптимізація процедур регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зокрема щодо встановлення вичерпного списку підстав для відмови у реєстрації експортних контрактів; часових обмежень для прийняття рішення про реєстрацію експортних контрактів Мінекономрозвитку; введення процедур оскаржень у разі прийняття негативного рішення; встановлення кінцевих строків для перереєстрації експортного контракту на випадок коливань на світовому ринку розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 155» IV квартал 2016 р. Мінекономрозвитку
74. Спрощення процедур експорту послуг шляхом скасування валютного контролю за експортом послуг, спрощення правил податкової звітності, збільшення дискреції експортерів щодо юридичного оформлення експорту супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг)» (реєстраційний номер 4496) до прийняття Закону Мінекономрозвитку
75. Розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» IV квартал 2016 р. МінагрополітикиДержгеокадастр
76. Спрощення процедури повернення декларанту суми переплати надміру сплачених до бюджету коштів під час митного оформлення товарів шляхом встановлення виключного переліку документів для повернення коштів (в тому числі судове рішення про скасування митної вартості товарів, визначеної митним органом), підстав для відмови в їх поверненні, відповідальності посадових осіб за необґрунтовану відмову в поверненні коштів та скорочення строків їх повернення внесення змін до наказу Держмитслужби від 20 липня 2007 р. № 618 «Про затвердження Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами», зареєстрованого в Мін’юсті 25 вересня 2007 р. за № 1097/14364 IV квартал 2016 р. МінфінДФС
83. Удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності» III квартал 2017 р. Мінекономрозвитку
Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сферах інформаційних технологій та телекомунікацій
84. Удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності та приведення вітчизняних граничних норм випромінювання у відповідність з нормами ЄС шляхом збільшення гранично допустимого рівня електромагнітних випромінювань для діапазонів дуже високих частот та ультрависоких частот з 2,5 мкВт/см2 або 3 В/м до 10 мкВт/см2 або 6 В/м внесення змін до наказу МОЗ від 1 серпня 1996 р. № 239 «Про затвердження Державних санітарних правил та норм», зареєстрованого в Мін’юсті 29 серпня 1996 р. за № 488/1513 IV квартал 2016 р. МОЗДРС
86. Запровадження процедури опублікування відомостей про заявки на промисловий зразок з метою надання можливості подання заперечення третіми особами на підставі невідповідності заявленого об’єкта умовам патентоспроможності, а також встановлення вільного доступу до реєстрів заявок на знаки для товарів та послуг розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», а також до деяких законодавчих актів з питань охорони прав на знаки для товарів та послуг IV квартал 2016 р. Мінекономрозвитку ДСІВ
87. Удосконалення нормативно-правового регулювання електронного документообігу з метою наближення умов його застосування до документообігу на паперових носіях супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про електронні довірчі послуги» (реєстраційний номер 4685) до прийняття Закону Мін’юстМінрегіонАдміністрація Держспецзв’язкуДержавне агентство з питань електронного урядування
89. Спрощення електронної взаємодії суб’єктів владних повноважень із суб’єктами господарювання в частині перегляду умов підключення органів державної влади до глобальних мереж передачі даних розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р. № 522» IV квартал 2016 р. Адміністрація Держспецзв’язкуМінрегіонДержавне агентство з питань електронного урядуванняДФС
Удосконалення процедур технічного регулювання господарської діяльності
105. Гармонізація вимог щодо маркування продукту та інформування про нього із стандартами ЄС супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» (реєстраційний номер 4126-1) до прийняття Закону МОЗ
Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у харчовій галузі
110. Забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування шляхом удосконалення вітчизняного виробництва такої продукції розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про дитяче харчування» I квартал 2017 р. Мінагрополітики
111. Створення нормативної бази для розроблення та застосування нових технологій виробництва упаковки та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами» (реєстраційний номер 4611) до прийняття Закону МінагрополітикиМОЗ