Повернутись до статті

Таблиця 1

Загальнодержавні витрати на систему охорони здоров’я у 2017

Видатки для Міністерства охорони здоров’я України, передбачені Державним бюджетом України на 2017 р. Тис. грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього Видатки споживання З них: Видатки розвит­ку Всього Видатки споживання З них: Видатки розвит­ку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 12 557 561,2 11 842 178,2 2 447 727,1 293 886,4 715 383,0 3 443 470,3 2 915 082,0 154 649,6 79 289,0 528 388,3 16 001 031,5
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 12 479 022,0 11 763 639,0 2 390 504,5 290 973,4 715 383,0 3 443 470,3 2 915 082,0 154 649,6 79 289,0 528 388,3 15 922 492,3
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 56 032,0 56 032,0 42 492,0 1847,5 2143,1 2143,1 846,2 58 175,1
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової ін­фраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 60 423,0 60 423,0 57 741,3 57 741,3 118 164,3
2301040 0740 Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність лабораторних підрозділів Центру громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями 1 147 947,9 1 147 785,9 884 623,6 49 618,9 162,0 324 281,4 294 464,8 87 377,4 54 232,7 29 816,6 1 472 229,3
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1 067 808,5 1 067 808,5 2 704 829,5 2 273 434,6 431 394,9 3 772 638,0
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги 254 993,3 254 993,3 178 071,8 4700,8 98 576,5 94 826,5 53 940,7 17 326,5 3750,0 353 569,8
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 2008,6 2 008,6 1645,3 2 008,6
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 873 975,0 852 475,0 450 719,4 80 320,7 21 500,0 3 853,5 3 760,2 659,6 814,4 93,3 877 828,5
2301120 0941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 5769,3 5769,3 60 264,2 59 074,4 1189,8 66 033,5
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 1 149 855,8 1 109 855,8 471 181,1 91 244,3 40 000,0 17 185,6 14 348,6 3879,9 2131,4 2837,0 1 167 041,4
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 384 594,3 384 594,3 203 546,9 52 148,5 6615,6 5845,3 370,4 1824,6 770,3 391 209,9
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 120 602,7 120 602,7 87 908,2 6 504,3 13 092,2 12 817,1 7 558,0 755,0 275,1 133 694,9
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 380 802,4 380 802,4 380 802,4
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 185 712,0 185 712,0 46 020,6 3248,2 3047,4 3047,4 598,1 1151,2 188 759,4
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 203 948,9 203 948,9 203 948,9
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 5 949 019,0 5 949 019,0 5 949 019,0
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 31 077,3 31 077,3 24 295,6 1340,2 1840,0 1320,0 265,5 207,0 520,0 32 917,3
2301510 0763 Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування 11 154,0 11 154,0 11 154,0
2301610 0763 Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей 150 000,0 150 000,0 150 000,0
2301810 0732 Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 380 000,0 380 000,0 380 000,0
2301820 0732 Добудова лікувального корпусу Державного закладу «Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51Г у м. Івано-Франківськ» 65 432,0 65 432,0 65 432,0
2301830 0732 Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку 3360,0 3 360,0 3 360,0
2301840 0732 Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку 20 295,0 20 295,0 20 295,0
2301850 0731 Реконструкція і розширення Національного інституту раку 124 211,0 124 211,0 124 211,0
2307000 Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками 78 539,2 78 539,2 57 222,6 2913,0 78 539,2
2307010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками 78 539,2 78 539,2 57 222,6 2913,0 78 539,2
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 56 347 073,3 56 197 073,3 150 000,0 500 000,0 40 461,5 459 538,5 56 847 073,3
2311000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 56 347 073,3 56 197 073,3 150 000,0 500 000,0 40 461,5 459 538,5 56 847 073,3
2311160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 18 972,6 18 972,6 18 972,6
2311300 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 137 992,3 137 992,3 137 992,3
2311410 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 55 540 108,4 55 540 108,4 55 540 108,4
2311450 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання 150 000,0 150 000,0 150 000,0
2311460 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 500 000,0 500 000,0 500 000,0
2311600 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 500 000,0 40 461,5 459 538,5 500 000,0