Додаток
до наказу Міністерства охорони
здоров'я України
від 26.09.2016 р. № 996

КЛАСИФІКАЦІЯ
несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики

Тип несприятливих подій після імунізації Визначення
Реакція, пов’язана з властивостями вакцини, туберкуліну Несприятлива подія після імунізації/туберкулінодіагностики (далі — НППІ), що спричинена дією активних компонентів та/або допоміжних речовин у складі вакцини, туберкуліну
Реакція, пов’язана з порушеннями, що виникають у процесі виробництва вакцини, туберкуліну НППІ, що спричинена дією вакцини, туберкуліну, яка має один або декілька порушень, що виникають у процесі виробництва, включаючи пристрій для введення, що надається виробником
Реакція, пов’язана з програмною помилкою при імунізації, туберкулінодіагностиці НППІ, що спричинена невідповідним використанням, призначенням або введенням вакцини, туберкуліну і належить до тієї, яку можна попередити
Реакція, пов’язана зі страхом при імунізації, туберкулінодіагностиці НППІ, що спричинена психологічним стресом при імунізації, туберкулінодіагностиці
Випадкова подія, що збіглася у часі НППІ, що спричинена іншим фактором, крім перелічених вище, та має лише часовий зв’язок з імунізацією, туберкулінодіагностикою