План заходів на 2019–2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 56-р

Очікуваний результат Найменування заходу, спрямованого на досягнення очікуваного результату Індикатор досягнення Строк виконання Відповідальні за виконання
Профілактика наркозалежності та запобігання незаконному вживанню наркотиків
1. Проведення моніторингу досвіду європейських країн з питань сучасного підходу до профілактики вживання психоактивних речовин розроблення, затвердження та періодичний перегляд стандартів з профілактики вживання психоактивних речовин (за результатами моніторингу досвіду європейських країн з питань сучасного підходу до профілактики вживання психоактивних речовин) розроблено та затверджено стандарт з профілактики вживання психоактивних речовин протягом 2019—2020 років МОЗ
Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики
МВС
інші центральні органи виконавчої влади
Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою) проект ЄС «ДІЯ–ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту» (за згодою)
2. Проведення моніторингу ситуації у сфері профілактики вживання психоактивних речовин шляхом узагальнення даних центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрацій, задіяних у зазначеній діяльності проведення моніторингу заходів профілактики вживання психоактивних речовин і психічних розладів внаслідок вживання психоактивних речовин і внесення пропозицій щодо удосконалення їх організації за результатами моніторингу підготовлено та оприлюднено Національний звіт протягом 2019—2020 років МОЗ
МОН
Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)
3. Сприяння взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства із засобами масової інформації для підвищення рівня обізнаності населення, надання об’єктивної, науково обґрунтованої інформації про небезпеки, пов’язані із вживанням наркотиків, алкоголю та тютюнопалінням сприяння висвітленню у засобах масової інформації відомостей про небезпеки, пов’язані із вживанням психоактивних речовин, а також про методи профілактики психічних розладів, пов’язаних з таким вживанням, із залученням експертів у галузі психічних розладів внаслідок вживання психоактивних речовин розміщено публікації у засобах масової інформації, проведено тематичні зустрічі та інші форми інформування населення про небезпеки, пов’язані із вживанням психоактивних речовин, а також про методи профілактики психічних розладів, пов’язаних з таким вживанням —«— МОЗ
МОН
Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики
МВС
Національна поліція
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації
СБУ (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)
ПАТ «НСТУ» (за згодою)
4. Здійснення заходів щодо профілактики вживання наркотиків дітьми і молоддю 1) впровадження у програмах підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників сучасних методик профілактики запобігання вживанню наркотиків дітьми і молоддю розроблено та схвалено програми підготовки педагогічних працівників, які передбачають вивчення питань профілактики наркозалежності та її лікування 2019 рік МОН
Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації
Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)
2) забезпечення закладів освіти достатньою кількістю інформаційної та методичної літератури для проведення педагогічними працівниками профілактичної роботи з учнями та їх батьками створено банк даних методик з питань первинної профілактики вживання наркотиків дітьми і молоддю —«— МОН
обласні та Київська міська держадміністрації
3) проведення заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру, зокрема в місцях дозвілля дітей та молоді, у тому числі під час оздоровлення (лекцій, бесід, конференцій, зустрічей, засідань за круглими столами тощо) проведено профілактичні заходи у дитячому та молодіжному середовищах протягом 2019—2020 років Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики
МОН
Національна поліція Мінкультури
ПАТ «НСТУ» (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
5. Створення теле- та радіопрограм, публікацій у друкованих засобах масової інформації, художніх творів, сценаріїв фільмів на антинаркотичну тематику проведення конкурсів із створення теле- та радіопрограм, публікацій у друкованих засобах масової інформації, художніх творів, сценаріїв фільмів на антинаркотичну тематику проведено відповідні конкурси протягом 2019—2020 років МІП
Держкіно
Держкомтелерадіо
6. Здійснення заходів щодо запобігання скоєнню дорожньо-транспортних пригод особами, що перебувають під впливом психоактивних речовин затвердження методики та здійснення заходів щодо запобігання скоєнню дорожньо-транспортних пригод особами, що перебувають під впливом психоактивних речовин затверджено відповідну методику, вжито заходів відповідно до законодавства 2019 рік Національна поліція
МОЗ
7. Забезпечення інформування населення з питань формування та реалізації державної політики щодо наркотиків забезпечення проведення виступів і звернень фахівців у засобах масової інформації з питань формування та реалізації державної політики щодо наркотиків здійснено інформування населення з питань формування та реалізації державної політики щодо наркотиків протягом 2019—2020 років МОЗ
Держлікслужба
МВС
Національна поліція
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
8. Впровадження апробованих передовою міжнародною та вітчизняною практикою профілактичних стратегій формування культури здорового способу життя, розроблення нових і удосконалення чинних програм та методик розв’язання наркотичних і алкогольних проблем розроблення програми спецкурсу «Психологія культури здорового способу життя учнівської молоді» для студентів спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота» розроблено та впроваджено програми 2019 рік Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук (за згодою)
9. Забезпечення державної підтримки розвитку системи позашкільної освіти розроблення нормативно-правових актів розвитку позашкільної освіти приведено нормативно-правові акти у відповідність із Законом України «Про освіту» та розроблено стратегії розвитку позашкільної освіти —«— МОН
10. Забезпечення підготовки у закладах вищої освіти фахівців, залучених до профілактики наркозалежності внесення змін до стандартів вищої освіти в частині підготовки педагогічних працівників з профілактики вживання психоактивних речовин впроваджено в закладах вищої та фахової передвищої освіти освітні програми із підготовки фахівців —«— МОН
МОЗ
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Подолання стигматизації та забезпечення захисту прав осіб, які вживають психоактивні речовини
11. Здійснення комплексу заходів щодо питань подолання проблем стигматизації і дискримінації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин 1) проведення аналізу стосовно необхідності внесення змін до нормативно-правових актів щодо усунення стигматизаційних та дискримінаційних положень стосовно осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин та осіб, які вживають психоактивні речовини підготовлено звіт, у разі потреби розроблено та внесено проект нормативно-правового акта Кабінетові Міністрів України, у разі потреби затверджено накази з відповідних питань протягом 2019—2020 років МОЗ
Мінсоцполітики
МВС
Національна поліція
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
громадські організації (за згодою)
Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)
2) проведення інформаційно-роз’яснювальних семінарів і тренінгів для службовців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, працівників освіти, правоохоронних органів, медичних, педагогічних та соціальних працівників з метою запобігання та протидії дискримінації, формування толерантного ставлення до осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин проведено інформаційно-роз’яснювальні семінари і тренінги —«— МОЗ
Національна поліція
Мінсоцполітики
МОН
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)громадські організації (за згодою)
Лікування та реабілітація осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин
12. Створення умов та забезпечення надання гарантій своєчасного отримання медичного обслуговування для осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин 1) затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин затверджено та впроваджено стандарти протягом 2019—2020 років МОЗ
Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації
громадські організації (за згодою)
2) розроблення та затвердження наказів щодо впровадження комплексно-інтегрованої медичної допомоги для лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин на рівні первинної медичної допомоги затверджено накази —«— МОЗ
Мінсоцполітики
3) застосування багатопрофільного підходу до розв’язання специфічних проблем наркозалежності вагітних жінок і надання їм необхідної акушерсько-гінекологічної допомоги проведено збір, узагальнення та аналіз відповідної інформації 2019 рік МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
4) розроблення переліку послуг з медичного обслуговування та соціальних послуг особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин з урахуванням гендерної ідентичності, приналежності до вразливих груп та вікових особливостей прийнято відповідні нормативно-правові акти 2019 рік МОЗ
Мінсоцполітики
5) розроблення та впровадження на рівні післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку для спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» програм навчання з лікування, реабілітації та ресоціалізації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин розроблено та впроваджено програми —«— МОЗ
Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації
6) розроблення та впровадження на рівні післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку для дитячих лікарів-психіатрів програм навчання з лікування, реабілітації та ресоціалізації дітей з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин —«— —«— —«—
7) здійснення заходів щодо запровадження на рівні післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку для осіб, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, навчань з питань домедичної допомоги, реабілітації та ресоціалізації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин затверджено стандарт з надання домедичної допомоги 2019 рік МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
МВС
Національна поліція
обласні та Київська міська держадміністрації
13. Здійснення заходів щодо формування у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин стимулу та бажання до лікування розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження альтернативних позбавленню волі заходів щодо осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані із станом наркотичної залежності, відповідно до резолюції 58/5 Комісії з наркотичних речовин від 2016 року законопроект внесено Кабінетові Міністрів України протягом 2019—2020 років МОЗ
Національна поліція
Генеральна прокуратура України (за згодою)
СБУ (за згодою)
Верховний Суд (за згодою)
Національна академія правових наук (за згодою)
Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)
14. Сприяння організації діяльності центрів соціальної реінтеграції осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, насамперед молоді 1) розроблення законопроекту про внесення змін до законодавчих актів щодо визначення виду діяльності, пов’язаного з наданням послуг реабілітації та ресоціалізації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин законопроект внесено Кабінетові Міністрів України 2020 рік МОЗМінсоцполітикиНаціональна поліція
2) розроблення державного стандарту соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин затверджено державний стандарт 2019 рік Мінсоцполітики
3) забезпечення розвитку інфраструктури надання комплексної соціально-педагогічної та психологічної допомоги дітям та їх батькам проведено відповідні заходи щодо забезпечення доступності до комплексної соціально-педагогічної та психологічної допомоги дітям та їх батькам —«— обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
15. Забезпечення психологічного супроводу реабілітаційних заходів та замісної підтримувальної терапії 1) здійснення заходів щодо формування єдиної взаємозв’язаної лікувально-реабілітаційної системи як поетапного процесу повернення особи, яка вживає психоактивні речовини, до суспільного життя підвищено рівень ресоціалізації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин протягом 2019—2020 років МОЗ
Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
2) забезпечення надання соціальної послуги соціальної реабілітації, юридичних послуг та послуг з працевлаштування осіб, які проходять реабілітацію підвищено рівень соціального обслуговування осіб, що проходять реабілітацію протягом 2019—2020 років обласні та Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
МОЗ
органи місцевого самоврядування (за згодою)
3) забезпечення надання послуг психосоціального супроводу, юридичних послуг та послуг з працевлаштування для пацієнтів програм замісної підтримувальної терапії підвищено рівень соціального обслуговування осіб, які є пацієнтами програм замісної підтримувальної терапії —«— обласні та Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
МОЗ
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)
16. Проведення наукових досліджень проблем, пов’язаних з психоактивними речовинами 1) розроблення алгоритму застосування примусових заходів медичного характеру та альтернативного позбавленню волі лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин розроблено та затверджено методичні рекомендації для судово-психіатричних експертів 2019 рік МОЗ
2) вивчення перспектив медичного застосування канабіноїдів як лікарських засобів здійснено відповідні заходи протягом 2019—2020 років МОЗ
Держлікслужба
Національна академія медичних наук (за згодою)
17. Здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків, спричинених зловживанням психоактивними речовинами 1) надання комплексних послуг з медичного обслуговування і соціальних послуг, пов’язаних із зниженням ризику і запобіганням поширенню ВІЛ-інфекції та інших хвороб серед осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, зокрема споживачів ін’єкційних наркотиків проведено збір, узагальнення та аналіз відповідної інформації протягом 2019—2020 років МОЗ
Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації (за згодою)
Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)
2) забезпечення проведення оцінки потреб у профілактиці вживання психоактивних речовин та лікування замісною підтримувальною терапією з метою максимального охоплення споживачів наркотиків, у тому числі ін’єкційних, відповідними програмами проведено профілактично-лікувальні заходи (затверджено програму з питань профілактики) 2019 рік МОЗ
Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)громадські організації (за згодою)
3) проведення інформаційної роботи з формування у споживачів ін’єкційних наркотиків навичок безпечної поведінки, усвідомлення ризику зараження ВІЛ-інфекцією та відповідальності за власне здоров’я кількість інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції протягом 2019—2020 років обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)громадські організації (за згодою)
4) забезпечення доступності інформаційних матеріалів, а також стерильних голок, шприців та дезінфікуючих матеріалів шляхом їх безоплатної видачі або обміну узагальнено інформацію про кількість організацій, залучених до надання послуг, у розрізі регіонів, кількість інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції протягом 2019—2020 років МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
громадські організації (за згодою)
5) розширення програм лікування наркозалежності, впорядкування профілактичних і реабілітаційних програм для осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, зокрема пацієнтів замісної підтримувальної терапії та їх родин кількість відповідних програм 2019 рік МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
6) сприяння проведенню у засобах масової інформації кампаній для підвищення рівня підтримки громадськістю наявних або нових стратегій, спрямованих на зменшення негативних наслідків для здоров’я і життєдіяльності суспільства розміщено публікації у засобах масової інформації, проведено тематичні зустрічі протягом 2019—2020 років МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
інші центральні органи виконавчої влади
ПАТ «НСТУ» (за згодою)
18. Здійснення заходів щодо розширення спектра наукових досліджень проблем лікування наркозалежності забезпечення проведення наукових досліджень проблем лікування наркозалежності затверджено план проведення відповідних досліджень 2019 рік Національна академія медичних наук (за згодою)
Організація лікування в установах та закладах Державної кримінально-виконавчої служби засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин
19. Забезпечення змін стратегічних пріоритетів лікування пацієнтів з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин серед засуджених та осіб, взятих під варту 1) розширення та вдосконалення видів послуг з медичного обслуговування та профілактики для пацієнтів з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин серед засуджених та осіб, взятих під варту розширено види послуг з медичного обслуговування та профілактики для пацієнтів з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин серед засуджених та осіб, взятих під варту —«— МОЗ
Мін’юст
2) опрацювання питання щодо тестування та впровадження у пілотних проектах реабілітаційних програм для засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин вивчено міжнародний досвід та підготовлено план виконання відповідних заходів протягом 2019—2020 років МОЗ
Мін’юст
проект ЄС «ДІЯ–ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту» (за згодою)
20. Розроблення проектів нормативно-правових актів, що регламентують поетапне впровадження замісної підтримувальної терапії в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби 1) розроблення та затвердження Порядку проведення комплексного лікування засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії в установах та закладах Державної кримінально-виконавчої служби затверджено наказ протягом 2019—2020 років МОЗ
Мін’юст
МВС
Національна поліція
2) визначення та постійний перегляд переліку установ виконання покарань та слідчих ізоляторів для впровадження комплексного лікування засуджених та осіб, взятих під варту, з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії затверджено відповідний перелік —«— Мін’юст
3) за результатами опрацювання питання щодо впровадження у пілотних проектах реабілітаційних програм для засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин розроблення відповідних програм розроблено та впроваджено реабілітаційні програми протягом 2019—2020 років МОЗ
Мін’юст
Удосконалення системи контролю за обігом наркотиків
21. Здійснення заходів щодо удосконалення системи контролю за обігом наркотиків 1) підготовка проекту нормативно-правового акта щодо удосконалення системи контролю за обігом наркотиків для зняття надмірних обмежень, які можуть негативно впливати на застосування лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори проект нормативно-правового акта внесено Кабінетові Міністрів України 2020 рік МОЗ
Держлікслужба
МВС
Національна поліція
СБУ (за згодою)
Верховний Суд (за згодою)
Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)
2) підготовка проекту нормативно-правового акта щодо налагодження безперервності відслідковування наркотиків від моменту ввезення на територію України або виробництва на території України до надходження в аптечні та інші заклади охорони здоров’я, наукові та інші установи, діяльність яких пов’язана з їх обігом —«— —«— МОЗ
Держлікслужба
МВС
Національна поліція
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади
СБУ (за згодою)
3) розроблення та затвердження Порядку віднесення речовин до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою включення їх до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 затверджено наказ 2020 рік МОЗ
Держлікслужба
МВС
Національна поліція
інші центральні органи виконавчої влади
СБУ (за згодою)
4) розроблення проекту Порядку визначення обсягів квот на виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів проект нормативно-правового акта внесено Кабінетові Міністрів України 2019 рік МОЗ
Держлікслужба
МВС
Національна поліція
СБУ (за згодою)
5) розроблення проекту Порядку виявлення ознак, підтвердження та фіксації стану алкогольної, наркотичної чи іншої гострої інтоксикації в організмі осіб, в діях яких вбачаються ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення —«— 2020 рік МОЗ
МВС
Національна поліція
6) удосконалення співробітництва між суб’єктами формування і реалізації державної політики щодо наркотиків, які проводять експертизи/дослідження наркотичних засобів здійснено відповідні заходи щодо удосконалення співробітництва 2019 рік МОЗ
Держлікслужба
МВС
Національна поліція
ДФССБУ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
проект ЄС «ДІЯ–ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту» (за згодою)
22. Опрацювання питання з виробниками лікарських засобів щодо можливості розроблення нових лікарських засобів з гранично допустимим вмістом наркотичних засобів опрацювання питань з виробниками лікарських засобів щодо:створення таких хімічних комбінацій активних і допоміжних речовин, які максимально ускладнюватимуть їх виокремлення для використання в немедичних цілях;розроблення спеціальних дозаторів, впровадження лікарських форм з використанням нової технології іммобілізації на біодеградуючій матриці для наркотичних анальгетиків, їх державної реєстрації та впровадження в медичну практику;забезпечення закладів охорони здоров’я, у тому числі аптечних закладів, таблетованими та пролонгованими формами опіоїдних анальгетиків, а також розширення асортименту наркотичних лікарських засобів у зручних для пацієнта лікарських формах (таблетки, краплі, пластирі, свічки, сиропи тощо) проведено робочі зустрічі з виробниками лікарських засобів та прийнято відповідні рішення 2019 рік МОЗ
Держлікслужба
Забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів, сприяння розвитку паліативної допомоги та замісної підтримувальної терапії
23. Здійснення заходів щодо забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для науково обґрунтованого медикаментозного лікування 1) розроблення проекту акта щодо внесення змін до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я для розширення доступу до медикаментозного лікування, в тому числі з питань розширення мережі аптечних закладів проект нормативно-правового акта внесено Кабінетові Міністрів України 2019 рік МОЗ
Держлікслужба
МВС
Національна поліція
СБУ (за згодою)
2) затвердження медико-технологічних документів у сфері надання паліативної допомоги, лікування больового синдрому у дітей та дорослих, замісної підтримувальної терапії затверджено нормативно-правовий акт —«— МОЗ
3) проведення національної оцінки потреб у лікарських засобах, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори проведено оцінку потреб у паліативній допомозі, визначено потребу в лікарських засобах, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори 2019 рік МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
4) сприяння розширенню мережі аптечних закладів, які матимуть ліцензію на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів збільшено кількість аптечних закладів, що отримали відповідну ліцензію протягом 2019—2020 років МОЗ
Держлікслужба
обласні та Київська міська держадміністрації
5) підвищення доступності до лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, на первинному рівні надання медичної допомоги лікарями загальної практики — сімейними лікарями збільшено відсоток відпуску препаратів з аптечних закладів, а також із закладів охорони здоров’я —«— МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
6) підвищення рівня доступності до лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, через вторинний (спеціалізований) та третинний (високоспеціалізований) рівень надання медичної допомоги збільшено відсоток забезпечення від загального обсягу потреби —«— —«—
7) внесення змін до проектів стандартів вищої освіти в частині підготовки студентів і післядипломної перепідготовки лікарів, фельдшерів, медсестер, соціальних працівників, соціальних педагогів з питання паліативної допомоги впроваджено освітні програми 2019 рік МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
24. Забезпечення удосконалення нормативно-правової бази з питань, що регламентують виготовлення, державні закупівлі, постачання, зберігання та реалізацію наркотичних лікарських засобів для спрощення доступу до них у медичних цілях запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори проект нормативно-правового акта внесено Кабінетові Міністрів України —«— МОЗ
Мінекономрозвитку
Боротьба з незаконним обігом наркотиків
25. Удосконалення організації правоохоронної діяльності з протидії незаконному обігу наркотиків 1) запобігання ввезенню наркотиків через державний кордон, перевезенню до пунктів постачання, їх вирощуванню, виробництву, незаконному розповсюдженню у великих та особливо великих розмірах поінформовано про результати проведеної роботи протягом 2019—2020 років СБУ (за згодою)
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Національна поліція
Верховний Суд (за згодою)
Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)проект ЄС «ДІЯ–ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту» (за згодою)
2) визначення переліку обладнання, хімічних речовин, що можуть використовуватися у процесі виробництва наркотиків та підлягатимуть контролю затверджено переліки обладнання, хімічних речовин, що використовуються у процесі виробництва наркотиків 2020 рік Держлікслужба
Національна поліція
Мінекономрозвитку
МОЗ
СБУ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
3) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо встановлення контролю за торгівлею обладнанням, хімічними речовинами, що можуть використовуватися у процесі виробництва наркотиків проект нормативно-правового акта внесено Кабінетові Міністрів України —«— Держлікслужба
МВС
Національна поліція
СБУ (за згодою)
4) розроблення механізму протидії розповсюдженню наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також обладнання, що може використовуватися у процесі виготовлення наркотиків, за допомогою електронно-обчислювальної техніки та мобільних додатків проведено оперативно-розшукові заходи, спрямовані на протидію розповсюдженню наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів протягом 2019—2020 років Національна поліція
СБУ (за згодою)інші центральні органи виконавчої влади
5) запровадження нового механізму координації діяльності органів виконавчої влади з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу створено електрону базу даних обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 2020 рік МОЗ
Держлікслужба
МВС
Національна поліція
СБУ (за згодою)
Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)
6) за результатами вивчення європейського досвіду з питань протидії незаконному обігу нових психоактивних речовин забезпечення розроблення та затвердження Порядку визнання засобів/речовин аналогами наркотичних засобів і психотропних речовин для забезпечення належної протидії появи у незаконному обігу нових психоактивних речовин розроблено та затверджено нормативно-правові акти 2019 рік МОЗ
Держлікслужба
МВС
Національна поліція
Адміністрація Держприкордонслужби
інші центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)СБУ (за згодою)проект ЄС «ДІЯ–ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту» (за згодою)
26. Удосконалення законодавства у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та організації правоохоронної діяльності 1) проведення аналізу законодавства у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою виявлення та усунення колізії підготовлено звіт 2020 рік МОЗ
МВС
Національна поліція
інші центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Верховний Суд (за згодою)
СБУ (за згодою)
2) проведення аналізу законодавства у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів щодо відповідностей міжнародним зобов’язанням —«— —«— МОЗ
МЗС
МВС
Національна поліція
інші центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
СБУ (за згодою)
Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)
3) вивчення європейського досвіду щодо підвищення кваліфікації та професійних навичок правоохоронних органів, у тому числі з розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підготовлено звіт 2019 рік МВС
Національна поліція
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)
ДФС
Адміністрація Держприкордонслужби
інші центральні органи виконавчої влади
проект ЄС «ДІЯ–ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту» (за згодою)
4) забезпечення ефективної координації дій суб’єктів боротьби з наркозлочинністю, чіткого розподілу сфер відповідальності, оволодіння новими методами виявлення та розслідування злочинів, зокрема з використанням комп’ютерних мереж забезпечено координацію відповідно до вимог законодавства протягом 2019—2020 років Національна поліція
СБУ (за згодою)
Верховний Суд (за згодою)
5) співробітництво правоохоронних органів з органами місцевого самоврядування та громадськістю у проведенні комплексу соціальних, медико-профілактичних заходів на території населених пунктів проведено відповідні заходи —«— Національна поліція
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації (за згодою)
6) підвищення кваліфікації службовців підрозділів державних органів боротьби з незаконним обігом наркотиків проведено навчальні заходи —«— Національна поліція
Адміністрація Держприкордонслужби
СБУ (за згодою)
7) забезпечення здійснення заходів посилення боротьби з відмиванням грошей, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків проведено оперативно-розшукові заходи, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків —«— Національна поліція
Держфінмоніторинг
СБУ (за згодою)
Верховний Суд (за згодою)
Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)проект ЄС «ДІЯ–ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту» (за згодою)
27. Проведення заходів, спрямованих на виявлення і ліквідацію джерел надходження у незаконний обіг психоактивних речовин 1) здійснення оперативно-профілактичних заходів щодо протидії незаконному вирощуванню рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини, та виготовленню з них наркотичних засобів або психотропних речовин проведено відповідні оперативно-профілактичні заходи протягом 2019—2020 років Національна поліція
СБУ (за згодою)
2) виявлення незаконного розповсюдження нових хімічних речовин психоактивної дії та внесення пропозицій щодо їх включення до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 проведено відповідні заходи та надано пропозиції МОЗ Національна поліція
СБУ (за згодою)
3) за результатами виявлення незаконного розповсюдження нових хімічних речовин психоактивної дії забезпечення внесення в установленому порядку проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, не пізніше ніж протягом трьох місяців після надходження відповідних пропозицій проект нормативно-правового акта внесено Кабінетові Міністрів України протягом 2019—2020 років МОЗ
Держлікслужба
МВС
Національна поліція
СБУ (за згодою)
4) проведення аналізу міжнародної практики щодо законодавства у сфері визначення невеликих, великих, особливо великих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин проведено узагальнення та аналіз відповідної інформації 2019 рік МОЗ
проект ЄС «ДІЯ–ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту» (за згодою)
5) перегляд невеликих, великих, особливо великих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин щодо змін їх порогових розмірів, а також доповнення розмірами для нових речовин, що включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 внесено зміни до наказу МОЗ 2019 рік МОЗ
28. Здійснення заходів щодо удосконалення законодавства у сфері профілактики наркозалежності та боротьби з незаконним обігом наркотиків 1) здійснення перегляду норм законодавства, що передбачають покарання за вчинення деяких діянь, пов’язаних з наркотиками, з метою здійснення гуманізації відповідальності за окремі правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів законопроект розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України протягом 2019—2020 років МОЗ
МВС
Національна поліція
інші центральні органи виконавчої влади Генеральна прокуратура України (за згодою)СБУ (за згодою)
Верховний Суд (за згодою)
громадські організації (за згодою)
2) розроблення проекту акта щодо контролю та відбору зразків рослин виду мак снотворний та рослин роду коноплі для проведення аналізу на наявність у них морфіну та тетрагідроканнабінолу проект акта внесено Кабінетові Міністрів України 2019 рік МОЗ
МВС
Національна поліція
3) внесення змін до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затверджених наказом МОЗ, щодо посилення відповідальності за відпуск без рецепта комбінованих лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори затверджено наказ 2019 рік МОЗ
МВС
Національна поліція
Держлікслужба
Моніторинг (динамічне спостереження) наркоситуації
29. Приведення системи національних показників (індикаторів) оцінки наркоситуації у відповідність з критеріями Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо проведення моніторингу наркотичної ситуації в Україні проект нормативно-правового акта внесено Кабінетові Міністрів України —«— МОЗ
МВС
Національна поліція
інші центральні органи виконавчої влади
СБУ (за згодою)
2) проведення навчальних заходів з питань розвитку національної системи моніторингу щодо наркотиків для фахівців заінтересованих центральних органів виконавчої влади забезпечено проведення навчальних заходів після затвердження Порядку проведення моніторингу наркотичної ситуації в Україні МОЗ
Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркотичної залежності (за згодою)
Деякі питання державної політики щодо наркотиків
30. Проведення спільних заходів з громадськими та неурядовими організаціями, спрямованих на поліпшення наркоситуації в країні проведення громадських слухань, засідань за круглими столами, конференцій, публічних дискусій тощо здійснено заходи щодо профілактики, лікування наркозалежності та протидії незаконному обігу наркотиків протягом 2019—2020 років МОЗ
МВС
Національна поліція
МОН
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади
СБУ (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)громадські організації (за згодою)
31. Сприяння реалізації державної політики щодо наркотиків на рівні територіальних громад забезпечення роботи центрів соціально-психологічної реабілітації на рівні територіальних громад забезпечено надання послуг, спрямованих на інтеграцію в суспільство осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин та осіб, які вживали психоактивні речовини протягом 2019—2020 років обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації (за згодою)
32. Забезпечення розширення і підвищення ефективності міжнародного співробітництва на всіх рівнях у сфері формування державної політики щодо наркотиків 1) забезпечення розвитку міжнародного співробітництва з правоохоронними органами іноземних держав щодо взаємодії з питань протидії наркозлочинності, продовження співпраці в цьому напрямі з Адміністрацією по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (DEA) Міністерства юстиції США здійснено відповідні заходи щодо протидії наркозлочинності —«— МВС
Національна поліція
Адміністрація
Держприкордонслужби
МЗС
СБУ (за згодою)
2) забезпечення обміну досвідом і багатостороннього обміну інформацією із зарубіжними партнерами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями щодо розвитку сучасного законодавства, новітніх методів боротьби з незаконним обігом наркотиків здійснено відповідні заходи щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків протягом 2019—2020 років МВС
Національна поліція
Адміністрація
Держприкордонслужби
МЗС
СБУ (за згодою)
Верховний Суд (за згодою)
проект ЄС «ДІЯ–ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту» (за згодою)