Нормативно-правова інформація

Наказ МОЗ України від 14.09.2021 р. № 1946

16 Вересня 2021 г.

Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Нецукровий діабет»

Наказ МОЗ України від 14.09.2021 р. № 1936

16 Вересня 2021 г.

Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та кардіореабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST»

Розпорядження КМУ від 15.09.2021 р. № 1095-р

16 Вересня 2021 г.

Про призначення Карчевич М.В. заступником Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Постанова КМУ від від 15.09.2021 р. № 961

16 Вересня 2021 г.

Про затвердження Порядку тимчасового зупинення експорту препаратів крові, вироблених із заготовленої на території України плазми крові для фракціонування

Действующие нормативно-правовые документы, предоставляющие исчерпывающую информацию по регулированию фармацевтической отрасли, проекты нормативных документов, юридическая консультация.