Витяг зі Звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2012 році

17 Квітня 2013 3:24 Поділитися

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2012 році
Витяг

Відповідно до статті 19 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції згідно з Указом Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964, щороку готує та оприлюднює звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

У зв’язку з цим Міністерством юстиції України на підставі інформації, що надійшла від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, підготовлено Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у якому відображені такі відомості:

1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб›єктів у сфері протидії корупції;

2) узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;

4) результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами, з питань поширення корупції;

5) інформація про стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної стратегії.

1. Статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Законом України від 13 березня 2012 року № 4496-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Митного кодексу України» до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції також віднесено підрозділи внутрішньої безпеки митних органів.

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень.

Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійснюють у межах наданих повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Для забезпечення належної координаційної діяльності правоохоронних органів в цьому напрямі Генеральною прокуратурою України видано наказ від 04 травня 2012 року №1/1гн «Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією», згідно з яким таку діяльність визначено одним із головних пріоритетів у роботі прокурорів усіх рівнів.

Спільним наказом Генерального прокурора України і керівників правоохоронних органів від 26 квітня 2012 року № 43/375/166/353/284/241/290/256 затверджено Положення про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією і відповідно до відомчого наказу від 23 серпня 2012 року № 73 утворено постійно діючу робочу групу з питань підготовки та проведення координаційних нарад, організації та контролю виконання прийнятих ними рішень, до складу якої увійшли керівники правоохоронних органів і їх галузевих підрозділів.

Внаслідок вжитих організаційних заходів та посилення прокурорського нагляду забезпечено протидію корупції і хабарництву кримінально-правовими засобами.

За результатами діяльності у 2012 році спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції до суду направлено 2438 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення.

В цілому органами внутрішніх справ складено протоколи про адміністративні корупційні правопорушення щодо 605 осіб, органами Служби безпеки України– щодо 769 осіб, органами Державної податкової служби України — щодо 92 осіб, органами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України — щодо 50 осіб.

За результатами направлених до суду протоколів про адміністративні корупційні правопорушення до відповідальності притягнуто 1987 осіб, на яких накладено штрафи на загальну суму 2 104 066 грн.

Інформація про притягнутих до адміністративної відповідальності за категоріями осіб:
Суб’єкти відповідальності Кількість осіб
Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим; ___
народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад; 227
державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 537
військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань; 135
судді та інші службові особи судової гілки влади; 2
службові особи і працівники органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції; 289
службові особи і працівники органів прокуратури, Служби безпеки України, митної служби, державної податкової служби; 89
члени Центральної виборчої комісії; 1
посадові та службові особи інших органів державної влади; 246
посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету; 235
особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках); 78
посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному до судового; _____
посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів; _____
особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону; 133
посадові особи юридичних осіб, фізичні особи — у разі одержання від них особами, зазначеними в пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди 101

Інформація про притягнутих до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення за сферами діяльності:


Сфера діяльності Кількість осіб
фінансово-кредитна система 3
банківська система 1
паливно-енергетичний комплекс 20
агропромисловий комплекс 40
освіта 137
охорона здоров’я 158
транспорт 40
підприємства оборонно-промислового комплексу 6
бюджетна 193
земельні відносини 51
приватизаційна 2
охорона довкілля 72

Інформація про притягнутих до адміністративної відповідальності за статтями КУпАП:

Статті КУпАП Кількість осіб
порушення обмежень щодо використання службового становища (ст. 172-2) 1150
пропозиція або надання неправомірної вигоди (ст. 172-3) 109
порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4) 207
порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (ст. 172-5) 24
порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6) 330
порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7) 83
незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (ст. 172-8) 14
невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9) 13

У 2012 році до суду направлено кримінальні справи про 2740 корупційних злочинів.

Так, слідчими органів прокуратури до суду направлено 1790 кримінальних справ стосовно 2189 обвинувачених, які вчинили 2566 корупційних злочинів.

Третина направлених до суду справ цієї категорії — про одержання хабарів (889).

Крім того, до суду з обвинувальними актами спрямовано 365 справ про зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України), 164 справи про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (чч. 2 — 5 ст. 191 КК України), 81 справу про комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права (ст. 3683 КК України), 62 справи за фактами перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) тощо.

Зусилля слідчих та прокурорів спрямовувалися передусім на виявлення корупційних злочинів, вчинених посадовцями вищих категорій, в органах влади і місцевого самоврядування, у правоохоронних та контролюючих органах.

Категорії службовців, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних злочинів

категорії службовців 2012 рік
1 депутати обласної ради 1
2 народні депутати України 0
3 місцевого самоврядування 284
4 райдержадміністрації 86
5 облдержадміністрації 33
6 прокуратури 9
7 Служби безпеки України 12
8 державної податкової служби 71
9 податкової міліції 17
10 митної служби 69
11 органів внутрішніх справ 264
12 професійні судді 31

За результатами вжитих органами внутрішніх справ упродовж 2012 року практичних заходів направлено до суду кримінальні справи за вчинення 1713 злочинів з ознаками кримінальної корупції, з них 904 — одержання хабарів (ст. 368 КК України), 155 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України), 239 — зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України), 41 — перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України), 72 — службове підроблення (ст. 366 КК України).

При цьому у справах про виявлені органами внутрішніх справ злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг, винесено постанови про пред’явлення обвинувачення стосовно 5535 осіб.

Закінчені розслідування органами внутрішніх справ
Статті КК України Кількість справ
ст. 3641 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права) 23
ст. 3652 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) 5
3682 (незаконне збагачення) 5
ст. 3683 (комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) 71
ст. 3684 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) 10
ст. 3692 (зловживання впливом) 27

За підсумками 2012 року за матеріалами органів внутрішніх справ до відповідальності за скоєння зазначеної категорії злочинів притягнуто 1291 особу, в тому числі 718 — за хабарництво (або 55,6%), з них:

 • державні службовці — 222 (140 — за хабарництво);
 • службові особи держадміністрацій — 84 (49 — за хабарництво);
 • депутати місцевих рад — 30 (13 — за хабарництво);
 • посадові особи місцевого самоврядування 190 (94 — за хабарництво);
 • професійні судді –15 (10 — за хабарництво);
 • працівники податкової служби — 33;
 • працівники митної служби — 17;
 • працівники прикордонної служби — 5;
 • працівники кримінально-виконавчої служби — 34;
 • працівники органів внутрішніх справ –116;
 • працівники цивільного захисту — 14;
 • військовослужбовці — 22;
 • посадовці інших державних органів — 167.

Викрито 13 організованих груп, учасники яких вчинили 86 корупційних злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів, профінансованих на державні закупівлі вакцин (м. Київ) та санітарних автомобілів (Київська область), подолання наслідків стихійного лиха (Закарпатська, Івано-Франківська, Миколаївська області), виконання дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт (Вінницька область), виплату субсидій на комунальні послуги (Кіровоградська область), виплату стипендій (Тернопільська область), виконання цільових програм (м. Київ), капітальний ремонт електромереж (Донецька область), надання транспортних послуг (Вінницька область) тощо.

Загалом доведено причетність учасників організованих груп до скоєння 195 службових злочинів, у тому числі 29 — пов’язаних з хабарництвом, учинених учасниками 6 організованих груп (Автономна Республіка Крим, Запорізька, Луганська, Львівська, Херсонська області).

Учасники цих груп займалися хабарництвом при вирішенні питань у земельній сфері (Запорізька область), під час оренди водних об’єктів (Автономна Республіка Крим), а також одержували хабарі за прикриття незаконного переміщення вантажів через державний кордон (Луганська область), оформлення документації на розміщення малих архітектурних форм (Луганська область), установлення групи інвалідності (Львівська область) та безперешкодний вилов водних живих ресурсів (Херсонська область).

3. Інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва.

Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачено створення в центральних органах виконавчої влади підрозділів, які здійснюють заходи із запобігання і виявлення корупційних правопорушень, Типове положення про які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422.

Підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції створені майже в усіх міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, обласних, міських державних адміністраціях, які відповідно до покладених на них повноважень мають забезпечувати виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», указів Президента України та рішень Кабінету Міністрів України з питань посилення протидії корупційним проявам у сфері державної служби.

З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин та умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням, в органах виконавчої влади затверджено Плани заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень.

Запобігання та виявлення конфлікту інтересів

Виявленню конфлікту інтересів та його усуненню підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції приділяється особлива увага. Зокрема, в органах юстиції постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та шляхи його врегулювання, як це передбачено Законом України «Про правила етичної поведінки» та Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головного управління державної служби України 04 серпня 2010 року № 214. Активно впроваджується практика прийняття окремими посадовими особами певних рішень під контролем у зв’язку з їх заявами щодо наявності конфлікту інтересів.

Однією з найпоширеніших причин виникнення конфлікту інтересів є порушення обмеження щодо роботи близьких осіб. Відтак підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції забезпечується обов’язкове повідомлення державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні.

Зокрема, Державною службою України з лікарських засобів організована та проведена робота з виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у співробітників служби та її територіальних органів. Налагоджено систему декларування конфлікту інтересів працівниками, діяльність яких пов’язана з високим ризиком вчинення корупційних дій (контрольно-інспекційні, регуляторно-дозвільні функції). У декларації про конфлікт інтересів зазначається детальна інформація щодо професійних і особистих інтересів, що можуть вплинути на прийняття рішень такими особами.

Виявлення та усунення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб

У державних органах постійно здійснюється робота щодо виявлення та усунення умов, сприятливих для вчинення корупційних правопорушень.

Також у Державній службі України з контролю за наркотиками з метою забезпечення прозорості функціонування квотно-балансового та ліцензійного відділів, що мають найбільші ризики корупційних проявів, запроваджено знеособлену систему подання документів для отримання ліцензій.

Спеціальна перевірка осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» проводиться спеціальна перевірка. Порядок організації проведення спеціальної перевірки затверджено Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33.

Спеціальну перевірку запроваджено з метою підвищення якості відбору кандидатів на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Спеціальній перевірці підлягають відомості про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення, достовірність відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, стан здоров’я кандидата, освіту, наявність у кандидата наукового ступеня, вченого звання.

Президентом України з метою спрощення процедури проведення спеціальної перевірки внесено зміни до згаданого Порядку організації проведення спеціальної перевірки, згідно з якими для цілей проведення спеціальної перевірки не вважається призначенням (крім призначень, які здійснюються Президентом України або Кабінетом Міністрів України): призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на роботу з одного органу державної влади (державного органу) до іншого органу державної влади, з одного органу державної влади (державного органу) до органу місцевого самоврядування, з органу місцевого самоврядування до іншого органу місцевого самоврядування, з органу місцевого самоврядування до органу державної влади (державного органу), а також призначення в порядку переведення особи, яка працювала в органі державної влади (державному органі), що припиняється, на роботу до іншого органу державної влади (державного органу), до якого переходять повноваження та функції органу державної влади (державного органу), що припиняється.

До проведення спеціальної перевірки залучаються Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство юстиції України, Міністерство доходів і зборів України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України та відповідні органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи обласних, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

Також на виконання положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування:

Міністерство юстиції України затвердило 11 січня 2012 року Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, який почав функціонувати з 01 лютого 2012 року, та 23 березня 2012 року — Порядок проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав;

Міністерство охорони здоров’я України 30 липня 2012 року видало наказ «Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»;

Загалом у період з 01 лютого по 31 грудня 2012 року здійснено 76027 спеціальних перевірок щодо кандидатів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

За результатами проведення перевірки виявлено не повідомлені претендентами на службу факти притягнення до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, наявності судимості — 37 осіб, факти притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення — 23 особи, недостовірні відомості, зазначені в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру — щодо 417 осіб, виявлення недостовірних даних про освіту, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації щодо 34 осіб, не повідомлені дані щодо наявності корпоративних прав — щодо 28 осіб, виявлено інші, передбачені законодавством порушення — щодо 117 осіб.

Протягом вказаного періоду територіальними органами Міністерства юстиції з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видано 75563 витяги на підставі запитів державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та 3956 інформаційних довідок на підставі запитів фізичних осіб.

Службові розслідування

Відповідно до положень статті 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування, участь у якому мають брати представники підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом 2012 року Сектором запобігання і виявлення корупції Державної служби України з лікарських засобів проводилися контрольно-наглядові заходи у формі службових розслідувань, документальних та виїзних перевірок. Зокрема, було проведено 3 службових розслідування, 14 планових та 8 позапланових виїзних перевірок. Також проведено 43 документальні перевірки дотримання посадовими особами центрального апарату та територіальних органів вимог законодавства, відомчих нормативно-правових актів тощо.

Зазначеним Сектором також здійснювалася робота у співпраці з спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, за результатами якої до правоохоронних орачів було направлено 2 письмових повідомлення стосовно 9 посадових осіб, у діях яких містилися ознаки вчинення корупційних правопорушень.

Крім того, в Державній службі України з лікарських засобів та її територіальних органах з метою нейтралізації корупційних ризиків, за неналежне виконання службових обов’язків були притягнуті до дисциплінарної відповідальності у вигляді:

догани — 5 керівників та 17 інших співробітників територіальних органів;

заходів дисциплінарного впливу різного виду — 10 керівників та 62 інших співробітників центрального апарату та територіальних органів.

Співпраця з громадськими організаціями

Українською Федерацією роботодавців охорони здоров’я із залученням громадськості організовано спеціальний семінар з питань протидії корупції у сфері охорони здоров’я для представників лікувально-профілактичних закладів міста Києва, в якому взяли участь 187 осіб.

4. Результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами, з питань поширення корупції.

У 2012 році в рамках вивчення корупції в Україні проведено низку соціологічних досліджень громадськими організаціями та органами державної влади.

4. Слід також звернути увагу на проведене у 2012 році Сумським державним університетом на замовлення Сумської обласної державної адміністрації соціологічне дослідження з питань поширення на території області корупції, з’ясування причин та умов, що їй сприяють.

Результати проведеного дослідження були оприлюднені та обговорені 26 липня 2012 року на засіданні колегії Сумської обласної державної адміністрації під час розгляду питання про стан виконання антикорупційного законодавства на території Сумської області.

Відповідно до результатів вищезазначеного соціологічного опитування кожен третій з опитаних (31,22%) на питання: «Хто повинен перш за все боротись з корупцією?» зазначив, що це має бути справою самих громадян.

Стосовно того, хто найчастіше вимагає матеріальних благ у громадян під час вирішення їх питань, більше 34 % респондентів відповіли, що це — чиновники, 32% — працівники ДАІ, 27% — лікарі.

Кожен третій житель області вважає перепоною у боротьбі з корупцією небажання відповідних органів виявляти корупціонерів (33,02%) та фактичну недоторканність депутатів і високопосадовців (31,64%).

Під час дослідження опитаним було запропоновано також визначити, які саме органи, з їх точки зору, є найбільш корумпованими.

На думку громадян, до найбільш корумпованих органів більше 45% респонденти відносять правоохоронні органи, а 28% — лікувальні заклади.

На основі результатів цього дослідження можна констатувати, що прояви корупції окреслюються респондентами в різних сферах життя.

Проведені соціологічні дослідження лише підтвердили наявну в державі проблему корупції та вказали на необхідність подальшого вдосконалення антикорупційного законодавства в рамках виконання рекомендацій міжнародних організацій.

5. Інформація про стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної програми

3 метою вдосконалення правових та організаційних засад запобігання та протидії корупції 21 жовтня 2011 року Президент України своїм Указом № 1001 схвалив Національну антикорупційну стратегію на 2011–2015 роки.

Метою Національної антикорупційної стратегії є зменшення рівня корупції в Україні шляхом усунення передумов її виникнення через упровадження превентивних заходів, зміцнення режиму законності, а також формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища за допомогою спільних зусиль державних та громадських структур, за участю міжнародних організацій.

Національна антикорупційна стратегія передбачає, що оцінка ефективності її реалізації має ґрунтуватися на результатах виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 — 2015 роки.

Така Державна програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, детальна інформація про виконання якої у 2012 році міститься у додатку до звіту.

Додаток

до Звіту про результати проведення заходів

щодо запобігання і протидії корупції у 2012 році

Інформація про виконання у 2012 році
Державної програми щодо запобігання і протидії корупції
на 2011 — 2015 роки

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті