Рішення Колегії МОЗ від 13 грудня 2013 р. № 15

12 Лютого 2014 3:24 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
від 13 грудня 2013 р. № 15

Питання 1.

СТАН МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ З ЕНДОКРИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ПРАКТИЧНОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України Хобзея М.К., виступи членів Колегії та учасників засідання щодо профілактики ендокринних захворювань, стану та якості надання сучасної медичної допомоги, забезпечення хворих ефективними та якісними лікарськими засобами тощо.

Колегія вирішила:

1. Визнати роботу Міністерства охорони здоров’я України стосовно формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку практичної ендокринології, медичного забезпечення хворих з ендокринною патологією такою, що потребує подальшого удосконалення.

2. Визнати пріоритетними напрямками діяльності:

2.1. Постійне проведення з урахуванням кращого досвіду української та світової медицини профілактичної роботи серед широких верств населення щодо раннього виявлення ендокринних захворювань;

2.2. Розвиток ендокринологічної служби відповідно до програми реформування системи медичного обслуговування, позитивного досвіду апробації механізмів та заходів; удосконалення системи безкоштовного забезпечення хворих з ендокринною патологією ліками, які потрібні за життєвими показаннями;

2.3. Ефективне медичне обслуговування та гарантоване забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими препаратами та виробами медичного призначення.

3. Заступнику Міністра Толстанову O.K., Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) з метою реформування ендокринологічної служби розробити та затвердити наказ МОЗ України «Про удосконалення організації надання ендокринологічної допомоги населенню України».

Термін  — до 1 липня 2014 року

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

4.1. На виконання завдань з реформування медичного обслуговування, зокрема, щодо медичного обслуговування лікарем загальної практики — сімейної медицини хворих на цукровий діабет 2 типу (у т.ч. лікування таблетованими цукрознижуючими препаратами) забезпечити обов’язкове проходження лікарями загальної практики-сімейної медицини тематичних курсів з ендокринології.

Термін — 1 разу 5років

4.2. З метою профілактики післяопераційних ускладнень та інвалідизуючих наслідків хірургічного лікування тиреопатій в кожному регіоні визначити перелік закладів охорони здоров’я, яким за наявністю практичного досвіду, наукових шкіл, підготовки фахівців за спеціальностями «Хірургія» та «Анестезіологія» буде дозволено виконувати операції на щитоподібній залозі. Забезпечувати комісійне вирішення питання щодо доцільності хірургічного лікування хворих з ендокринною патологією.

Термін — до 1 квітня 2014 року

4.3. Посилити профілактичні заходи ускладнень цукрового діабету шляхом розширення мережі та удосконалення роботи кабінетів «шкіл самоконтролю цукрового діабету», діабетичної ретинопатії, діабетичної стопи, нефропатії.

Термін  — щоквартально

4.4. Забезпечити своєчасність оновлення та об’єктивність даних про хворих на цукровий діабет.

Термін — щомісячно

4.5. Забезпечити реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну, згідно постанови Кабінету Міністрів України № 732 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну»;

Термін — щомісячно

4.6. Підвищити рівень скринінгового обстеження на цукровий діабет, активізувати профілактичні огляди населення на виявлення ендокринної патології, зокрема, ожиріння та цукрового діабету 2 типу у дітей.

Термін — щоквартально

4.7. Покращити координацію лікарів суміжних спеціальностей (лікарів-неврологів, лікарів-окулістів, лікарів-хірургів) з метою раннього виявлення та лікування, а також попередження ускладнень цукрового діабету.

Термін — щопіврічно

4.8. Щорічно заслуховувати результати роботи головних позаштатних спеціалістів із спеціальності «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» щодо результатів роботи ендокринологічної служби регіону на засіданнях колегій регіональних органів управління охороною здоров’я з обов’язковими рецензуванням наукових установ та участю їх представників відповідно до наказу МОЗ та АМН України від 28.03.2006 № 175/23 «Про удосконалення організації надання ендокринологічної допомоги населенню України».

Термін  — щорічно (жовтень)

4.9. При формуванні бюджетів на місцевому рівні враховувати виділення коштів з місцевих бюджетів для забезпечення хворих цукрознижувальними пероральними препаратами та реагентами для визначення рівня глікозильованого гемоглобіну.

Термін  — постійно (щоквартальна звітність)

5. Заступнику Міністра Толстанову O.K., президенту Національної академії медичних наук України (А. Сердюк), керівникам структурних підрозділів МОЗ України, Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів: з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій підготувати та внести на розгляд Уряду:

5.1. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції Державної цільової соціальної програми «Цукровий діабет» на період до 2018 року».

Термін — до 01 травня 2014 року

5.2. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції Державної цільової соціальної програми запобігання захворюванням, спричиненим йодною недостатністю».

Термін — до 1 липня 2014 року

6. Заступнику Міністра — керівнику апарату Богачеву P.M., Департаменту економіки та ресурсного забезпечення (В. Дуда), Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Управлінню моніторингу державних цільових програм та державних

закупівель (Г. Довганчин) опрацювати питання з Міністерством фінансів України щодо врахування в проекті Державного бюджету на 2014 рік видатків на реалізацію заходів для надання медичної допомоги хворим на цукровий та нецукровий діабет.

Термін — до 10 січня 2014року

7. Заступнику Міністра Толстаиову O.K., Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Центру медичної статистики МОЗ України (М. Голубчикову) переглянути та внести зміни до офіційної форм статистичної звітності МОЗ України щодо ендокринологічних хворих, у тому числі на цукровий діабет.

Термін — до 01 березня 2014 року

8. Заступнику Міністра Толстаиову O.K., Департаменту економіки та ресурсного забезпечення (В. Дуда), Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), опрацювати питання щодо збільшення ліжок для санаторно-курортного лікування ендокринологічних хворих.

Термін — до 01 березня 2014 року

9. Першому заступнику Міністра Качуру О.Ю., Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Департаменту кадрової політики, освіти та науки (М. Осійчук) підготувати проект наказу МОЗ України щодо перегляду навчальних програм з курсу ендокринології на додипломному та післядипломному етапі підготовки лікарів загальної практики — сімейної медицини.

Термін — до 01 квітня 2014 року

10. Заступнику Міністра Толстанову O.K., Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Державному підприємству

«Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (О. Нагорна) затвердити стандарти та клінічні настанови з надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет і типу.

Термін — до 1 лютого 2014 року

11. Заступнику Міністра Толе гайову O.K., Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Центру медичної статистики МОЗ України (М. Голубчикову) з метою створення та налагодження єдиного обліку пацієнтів з цукровим діабетом, підвищення ефективності та своєчасності медичної допомоги підготувати та затвердити в установленому порядку наказом МОЗ України Положення про реєстр хворих на цукровий діабет.

Термін — до 1 лютого2014 року

Питання 2.

СТАН ТА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ТА МАТЕРЯМ

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника Міністра охорони здоров’я України Толстанова O.K., виступи членів Колегії та учасників засідання з питань реалізації державної політики щодо медичної допомоги дітям та матерям,

Колегія вирішила:

1. Визнати роботу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо формування та забезпечення реалізації державної політики з питань охорони здоров’я матерів та дітей такою, що потребує подальшого удосконалення.

2. Визнати пріоритетними напрямками діяльності:

2.1. Забезпечення потреби закладів охорони здоров’я якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення в рамках бюджетного фінансування галузі;

2.2. Впровадження регіоналізації перинатальної допомоги;

2.3. Подальший розвиток та впровадження у діяльність визнаних стратегій та практик («Кращі практики для дитини», Стратегій інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, практик безпечного материнства, практик з планування сім’ї та виховання у населення культури репродуктивного здоров’я тощо).

3. Заступнику Міністра О. Толстанову, директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України (М. Хобзей), головному лікарю Національної спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит» (Ю. Гладуш):

Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення доступності та покращення якості високоспеціалізованої медичної допомоги дітям та жінкам України в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України відповідно до вимог нормативно-правових актів та статусу установи.

Термін  — 01 лютого 2014 року

4. Заступнику Міністра О. Толстанову, директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України (М. Хобзей):

скласти план-заходів щодо удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази напряму охорони материнства, дитинства.

Термін — до 01 лютого 2014 року

5. Заступнику Міністра О. Толстанову, директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України (М. Хобзей), директору Департаменту роботи з персоналом, освіти і науки (М. Осійчук), ректору Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (Ю. Вороненко), президенту Національної академії медичних наук України (А. Сердюк), директору ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України» (Ю. Антппкін), головним позаштатним спеціалістам МОЗ країни з відповідних спеціальностей розробити та впровадити:

5.1. науково-практичні програми з вдосконалення антенатального догляду, катамнестичного спостереження та моніторингу стану здоров’я дітей, що народились передчасно, раннього втручання щодо дітей з відхиленнями у здоров’ї.

Термін — бо 1 літня 2014 року

5.2. медико-технологічні документи з питань незалежного конфіденційного аудиту за випадками материнських втрат на основі інструменту ВООЗ, адаптованого до законодавства України.

Термін — до 1 червня 2014 року

6. Заступнику Міністра О. Толстанову, директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України (М. Хобзей):

забезпечити проведення з участю міжнародних експертів аудиту антенатального догляду, насамперед, на первинній ланці.

Термін — до 1 вересня 2014 року

7. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів і питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

7.1. Вжити максимальних заходів щодо організації надання якісної медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям на усіх рівнях медичного обслуговування.

Термін — постійно (щоквартальна звітність)

7.2. Посилити контроль щодо виконанням нормативно-правових актів щодо упровадження регіоналізації перинатально!’ допомоги, попередження материнських та малюкових втрат, впровадження Національного проекту «Нове життя — нова якість охорони материнства та дитинства».

Термін  — постійно (щомісячна звітність)

7.3. Внести на розгляд колегій обласних державних адміністрацій питання щодо стану надання медичної допомоги матерям та дітям у регіоні, за результатами проведених перевірок закладів охорони здоров’я, у яких надається така медична допомога. Інформаційні матеріали та рішення подати до Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України.

Термін — до 1 квітня 2014 року

Голова Колегії МОЗ України,
Міністр
Р. Богатирьова
Секретар Колегії МОЗ України Л. Карпінська

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті