Опрацьовані зауваження та пропозиції до проекту Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, що станом на 12.03.2018 надійшли до Держлікслужби

Проект Порядку Пропозиції до проекту Коментарі Держлікслужби
І. Загальні положення

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: висновок про підтвердження відповідності умов виробництва лікарського засобу вимогам належної виробничої практики (далі — Висновок про підтвердження) — документ, виданий Держлікслужбою, який засвідчує, що, за результатами проведеної спеціалізованої експертизи наданих документів, офіційний документ щодо відповідності виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (далі — НВП), виданий уповноваженим органом країни — члена Міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (далі — PIC/S), вважається таким, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам НВП; офіційний документ щодо відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП — це Сертифікат відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП, виданий уповноваженим органом країни — члена PIC/S, або ліцензія на виробництво лікарських засобів (якщо уповноваженим органом країни — члена PIC/S не передбачена видача сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП) (далі — офіційний документ щодо відповідності НВП);

І. Загальні положення

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: висновок про підтвердження відповідності умов виробництва лікарського засобу вимогам належної виробничої практики (далі — Висновок про підтвердження) — документ, виданий Держлікслужбою, який засвідчує, що, за результатами проведеної спеціалізованої експертизи наданих документів, офіційний документ щодо відповідності виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (далі — НВП), виданий уповноваженим органом країни — члена Міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (далі — PIC/S) або Асоційовані партнерські організації — ВООЗ, вважається таким, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам НВП; офіційний документ щодо відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП — це Сертифікат відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП, виданий уповноваженим органом країни — члена PIC/S, або ліцензія на виробництво лікарських засобів, або офіційний звіт ВООЗ з інспектування виробників (WHOPIR) (якщо уповноваженим органом країни — члена PIC/S або асоційованої партнерської організаціїне передбачена видача сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП) (далі — офіційний документ щодо відповідності НВП);

Щодо можливості визнання прекваліфікаціїї ВООЗ.

Окрім World Health Organization (WHO) асоційованими партнерськими організаціями PIC/Sтакож є:

· European Medicines Agency (EMA)· European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM)

· United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF).

Зазначені організації не є регуляторними органами країн-членів PIC/S.

Взаємодія PIC/S з цими організаціями полягає в наступному (https://www.picscheme.org/en/associated-partners): «The co-operation agreements normally cover the following fields:

· Training of Inspectors in the field of GMDP

· Participation at each other’s meeting

· Exchange of information

All agreements are legally non-binding and are signed between PIC/S, as an Organisation, and the respective Partner Organisations. The agreements do not apply to relations between PIC/S and the individual Members of the Partner Organisation (and vice versa). All Partner Organisations regularly attend PIC/S Committee meetings». Також звертаємо увагу, що у проекті Порядку длялікарських засобів, що пройшли процедурупрекваліфікації ВООЗ, спеціалізована експертизадокументів проводиться у скорочений термін та інспектування у разі розширення Переліку привнесенні таких лікарських засобів не здійснюється, Таким чином, пропозиція стосовно визнання звіту ВООЗ з інспектування виробників не може бути врахована

II. Процедура визнання документів, що підтверджують відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

1. Для процедури визнання документів, що підтверджують відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП (далі — процедура визнання), заявником можуть бути представлені Сертифікат НВП (відомості з офіційного електронного реєстру -для FDA США), ліцензія на виробництво лікарських засобів, видані компетентними регуляторними органами країн-членів PIC/S (у разі відсутності у національному законодавстві окремих країн вимоги щодо оформлення Сертифікату НВП як окремого документу).

II. Процедура визнання документів, що підтверджують відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

1. Для процедури визнання документів, що підтверджують відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП (далі — процедура визнання), заявником можуть бути представлені Сертифікат НВП (відомості з офіційного електронного реєстру — для FDA США та інші), ліцензія на виробництво лікарських засобів, видані компетентними регуляторними органами країн-членів PIC/S (у разі відсутності у національному законодавстві окремих країн вимоги щодо оформлення Сертифікату НВП як окремого документу), офіційний звіт ВООЗ з інспектування виробників (WHOPIR).

Для іншх країн (окрім США), пропозиція щодо надання відомостей з офіційного електронного реєстру регуляторного органу — члена PIC/S стосовно відповідності виробника вимогам GMP може бути розглянута у випадку надання офіційного роз’яснення регуляторного органу, що сертифікати GMP у друкованому вигляді не надаються. Даний алгоритм вже застосовується Держлікслужбою.
II. Процедура визнання документів, що підтверджують відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

3.2. Проведення спеціалізованої експертизи наданих документів. Спеціалізована експертиза проводиться з метою складання вмотивованого висновку про підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП. При проведенні спеціалізованої експертизи враховується наступне: відповідність сфери дії офіційних документів заявленій номенклатурі лікарських засобів; інформація щодо перевірки виробництва компетентними регуляторними органами країн-членів PIC/S лікарських засобів, які подаються для визнання; наявність розпоряджень Держлікслужби та інших регуляторних органів світу щодо заборони обігу лікарських засобів; історія та результати інспектувань, в тому числі Держлікслужбою (за наявності).

II. Процедура визнання документів, що підтверджують відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

3.2. Проведення спеціалізованої експертизи наданих документів. Спеціалізована експертиза проводиться з метою складання вмотивованого висновку про підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП. При проведенні спеціалізованої експертизи враховується наступне: відповідність сфери дії офіційних документів заявленій номенклатурі лікарських засобів; інформація щодо перевірки виробництва компетентними регуляторними органами країн-членів PIC/S або ВООЗ, лікарських засобів, які подаються для визнання; наявність розпоряджень Держлікслужби та інших регуляторних органів світу щодо заборони обігу лікарських засобів; історія та результати інспектувань, в тому числі Держлікслужбою (за наявності).

II. Процедура визнання документів, що підтверджують відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

3.3.2. Висновок про підтвердження видається на строк дії офіційного документу, що визнається.

1) При видачі висновку, які видаються на підтвердження GMP Сертифікатів виданих уповноваженими органами ЄС або з бази EUDRA, не прописувати дату дії висновку (так як дата дії GMP Сертифікату не вказується в даних документах), а прописати як зазначено в GMP Сертифікаті, а саме: «This certificate reflects the status of the manufacturing site at the time of the inspection noted above and should be relied upon to reflect the compliance status if more than three years have elapsed since the date of that inspection. However, this period of validity may be reduced or extended using regulatory risk management principles by an entry in the restriction or Clarifying remarks fields.»; або: 2) Залишити строк продовження дії Висновку до шести місяців: «Строк дії Висновку продовжується за рішенням Держлікслужби України до шести місяців у разі надання Заявником (представником Заявника) інформації щодо проведення інспектування на відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP уповноваженим органом країни-члена PIC/S або ВООЗ, про що Держлікслужба України письмово повідомляє Заявнику (представнику Заявника) у строк не більше 20 робочих днів.» Пропозиція щодо скасування подовження строку дії Висновку на 6 місяців у проекті Порядку надана у зв’язку з тим, що останнім часом заявники надають недостовірну інформацію щодо проведення інспектування на відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP (інформація не підтверджується відповідними регуляторними органами). Зазначене потребує додаткового обговорення з громадськістю.
II. Процедура визнання документів, що підтверджують відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

3.3.2. Висновок про підтвердженнявидається на строк дії офіційного документу, що визнається. Невід’ємною частиною Висновку про підтвердженняє перелік лікарських засобів (додаток 8 до цього Порядку). До переліку включаються тільки ті лікарські засоби та лікарські форми, які підлягали інспектуванню з боку компетентного органу країни-члена PIC/S, та знаходяться в процесі реєстрації або вже зареєстровані в Україні.

II. Процедура визнання документів, що підтверджують відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

3.3.2. Висновок про підтвердження видається на строк дії офіційного документу, що визнається. Невід’ємною частиною Висновку про підтвердження є перелік лікарських засобів (додаток 8 до цього Порядку). До переліку включаються тільки ті лікарські форми, які підлягали інспектуванню з боку компетентного органу країни-члена PIC/S, та знаходяться в процесі реєстрації або вже зареєстровані в Україні.

Лікарські форми зазначаються в основній частині Висновку. У переліку зазначаються лікарські засоби у тій чи іншій лікарських форми. В той же час звертаємо увагу на те, що окремі країни — члени PIC/S взагалі впровадили видачу сертифікатів GMP на конкретні найменування лікарських засобів.
II. Процедура визнання документів, що підтверджують відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

4.1. Підставами зупинення дії Висновку про підтвердження та проведення інспектування є: невиконання гарантійних зобов’язань, зазначених заявником в заяві згідно додатка 2 цього Порядку, встановлення факту та/або отримання інформації щодо невідповідності виробництва лікарських засобів вимогам НВП, отримання в період дії Висновку інформації від регуляторних органів країн — членів PIC/S (в тому числі України) про прийнятті ними рішення щодо заборон та/або вилучення з обігу серій лікарського засобу, які вироблялись на даній дільниці, що пов’язані з якістю лікарського засобу, в тому числі, шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень, наявність фактів виробництва та обігу неякісних або фальсифікованих лікарських засобів (у тому числі, у разі підозри щодо можливого виробництва фальсифікованої продукції).

II. Процедура визнання документів, що підтверджують відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам НВ

4.1. Підставами зупинення дії Висновку про підтвердження та проведення інспектування є: невиконання гарантійних зобов’язань, зазначених заявником в заяві згідно додатка 2 цього Порядку, встановлення факту та/або отримання інформації щодо невідповідності виробництва лікарських засобів вимогам НВП, (Необхідно встановити вичерпний перелік осіб (джерел), які надаватимуть інформацію щодо невідповідності виробництва лікарських засобів вимогам НВП, для уникнення випадків, коли недобросовісні конкуренти намагатимуться отримати переваги у конкуренції шляхом поширення оманливої інформації (безпосередньо чи через ЗМІ/громадські об’єднання). З цієї ж причини, необхідний механізм встановлення фактів невідповідності виробництва лікарських засобів вимогам НВП, включаючи, зазначення уповноваженого держ. органу, який має право такі факти) отримання в період дії Висновку інформації від регуляторних органів країн — членів PIC/S (в тому числі України) про прийнятті ними рішення щодо заборон та/або вилучення з обігу серій лікарського засобу, які вироблялись на даній дільниці, що пов’язані з якістю лікарського засобу, в тому числі, шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень, (Необхідний механізм, що буде виключати такий лікарський засіб (щодо якого винесено таку заборону та/або вилучення з обігу серій лікарського засобу, які вироблялись на даній дільниці, що пов’язані з якістю лікарського засобу, в тому числі, шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень) з переліку що додається до висновку, а не зупинення дії самого висновку. Крім того, необхідне уточнення даного формулювання з метою уникнення зупинення дії висновку у випадках, коли заборона чи вилучення з обігу, пов’язані з якістю лікарського засобу, були спричинені виявленням невідомих раніше небезпечних властивостей конкретного лікарського засобу) наявність фактів виробництва та обігу неякісних або фальсифікованих лікарських засобів, у разі якщо такі лікарські засоби вироблені на виробничій ділянці на якувиданий Висновок (у тому числі, у разі підозри щодо можливого виробництва фальсифікованої продукції). (Внесення такого уточнення необхідно для усунення випадків, коли конкуренти або будь-який інший виробник спробує ввести в обіг неякісні або фальсифіковані лікарські засоби. Водночас, необхідний механізм встановлення фактів виробництва неякісних чи фальсифікованих лікарських засобів (включаючи, зазначення уповноваженого державного органу, який має право такі факти встановлювати). Натомість, підозри щодо можливого виробництва фальсифікованої продукції не можуть бути підставою для зупинення дії Висновку — для перевірки таких підозр необхідно провести інспектування)

Зазначене потребує додаткового обговорення з громадськістю

Словосполучення «…та/або отримання інформації щодо невідповідності виробництва лікарських засобів вимогам НВП» може бути виключене з проекту Порядку. Словосполучення «(у тому числі, у разі підозри щодо можливого виробництва фальсифікованої продукції)» може бути виключене з проекту Порядку. Пропозиція стосовно додавання словосполучення «…у разі якщо такі лікарські засоби вироблені на виробничій ділянці на яку виданий Висновок» приймається

II. Процедура визнання документів, що підтверджують відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

4.2. Для відновлення дії Висновку про підтвердження обов’язковим є інспектування. Під час здійснення інспектування, перевірці підлягають лише ті питання, що стали підставою для зупинення дії Висновку про підтвердження, з вичерпнимзазначенням цих підстав в організаційних документах для проведення інспектування.

Висновок видається як документальне підтвердження офіційного документу, виданого уповноваженими органами країн — членів PIC/S, а не як результат самостійного інспектування Держлікслужбою. І може бути зупинений, якщо було зупинено дію сертифікату НВП, який підтверджувався. Тому умова обов’язкового інспектування ДЛС має бути переглянута. Якщо існує порушення вимог GMP, що призвелоабо може призвести до високого ризику виробництва неякісного лікарського засобу, який може завдати шкоди здоров’ю або життю людини, відновлення дії Висновку можливе виключно через проведення інспектування.
III. Процедура видачі Держлікслужбою Сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

1.5.5. Заявник у термін до 30 робочих днів з дати отримання звіту готує та надає до Держлікслужби план коригувальних та запобіжних дій (далі — САРА) за формою, наведеною у додатку 15 цього Порядку, щодо усунення виявлених порушень із зазначеннями термінів їх усунення.

III. Процедура видачі Держлікслужбою Сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

1.5.5. Заявник у термін до 90 (дев’яносто) робочих днів з дати отримання звіту готує та надає до Держлікслужби план коригувальних та запобіжних дій (далі — САРА) за формою, наведеною у додатку 15 цього Порядку, щодо усунення виявлених порушень із зазначеннями термінів їх усунення. (При інспектуванні з боку MHRAвстановлюється 90-денний строк для надання САРА. Є необхідність збільшити строк).

Згідно з процедурою MHRA №: M207/04 «Заходи після завершення інспектування на відповідність НВП: адміністративні дії після інспектування для виробничих дільниць з прийнятною відповідністю НВП»: сертифікати відповідності НВП повинні бутивидані протягом 90 днів після проведенняінспектування. (Очікується, що компанія у письмовій формі відповість на лист після інспектування на протязі 28 днів для листів типу 1 та 2, це правило діє для виробничих дільниць Сполученого Королівства та інших країн). За проектом сертифікати НВП будуть видані протягом 70 днів після проведення інспектування.
III. Процедура видачі Держлікслужбою Сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

1.6.2. За негативними результатами інспектування, якщо у звіті зафіксовані порушення вимог НВП та відсутня рекомендація щодо можливості видачі заявнику Сертифіката НВП, враховуючи негативні результати лабораторного контролю якості відібраних зразків (якщо такі відбирались під час інспектування), або у разі ненадання Заявником протягом 30 робочих днів прийнятного САРА плану, Держлікслужбою готується рішення про відмову у видачі Сертифіката НВП.

III. Процедура видачі Держлікслужбою Сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

1.6.2. За негативними результатами інспектування, якщо у звіті зафіксовані порушення вимог НВП та відсутня рекомендація щодо можливості видачі заявнику Сертифіката НВП, враховуючи негативні результати лабораторного контролю якості відібраних зразків (якщо такі відбирались під час інспектування), або у разі ненадання Заявником протягом 90 (дев’яносто) робочих днів прийнятного САРА плану, Держлікслужбою готується рішення про відмову у видачі Сертифіката НВП.

Про невідповідності, які можуть бути причиною відмови у видачі сертифіката, виробник інформується вже під час проведення інспектування (Про факт виявлення під час інспектування критичного чи критичних порушень інспекційна група потягом доби повідомляє виробника та Держлікслужбу. До завершення інспектування виробник має терміново вжити заходів щодо усунення встановлених критичних порушень та надати план коригувальних та запобіжних дій (далі — САРА) за формою наведеною у додатку 15 цього Порядку щодо усунення виявлених критичних порушень із копіями документальних підтверджень (за наявності). Таким чином, збільшення терміну надання САРА плану до 90 днів недоцільно.
III. Процедура видачі Держлікслужбою Сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

1.6.5. Невід’ємною частиною Сертифікату НВП є перелік лікарських засобів (додаток 20 цього Порядку). До Переліку лікарських засобів для резидентів включаються лише зареєстровані лікарські засоби. Для нерезидентів також можуть бути включені лікарські засоби, що знаходяться в процесі реєстрації.

III. Процедура видачі Держлікслужбою Сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

1.6.5. Невід’ємною частиною Сертифікату НВП є перелік лікарських засобів (додаток 20 цього Порядку). До Переліку лікарських засобів для резидентів включаються лише зареєстровані лікарські засоби. Для нерезидентів також можуть бути включені лікарські засоби, що знаходяться в процесі реєстрації та плануються до реєстрації.

Пропозиція не приймається (яким чином Держлікслужбі буде відомо, що лікарські засоби буди подані на реєстрацію (за якою назвою, в якому дозуванні, упаковці, тощо?)). Також, згідно з проектом, у разі подання лікарського засобу на реєстрацію можуть бути подані зміни до переліку.
III. Процедура видачі Держлікслужбою Сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

1.6.9. У разі прийняття рішення про відмову у видачі виробнику Сертифіката НВП Держлікслужбою вживаються заходи щодо заборони обігу в Україні лікарських засобів, вироблених цим виробником на виробничих дільницях, що інспектувалися.

Відмова у видачі Сертифіката НВП не може бути підставою для заборони обігу лікарських засобів, зважаючи на те, що на ринку можуть бути присутні лікарські засоби з великим строком придатності, які були вироблені задовго до інспектування в період дії Висновку чи Сертифіката. Зважаючи на те, що питання заборони обігу лікарських засобів вже врегульовано іншими нормативними актами, необхідності в регулюванні цього питання даним Проектом немає. Положення пропонується виключити. Пропозиція не приймається. (Якщо існують порушення вимог GMP, що призвели або можуть призвести до високого ризику виробництва неякісного лікарського засобу, який може завдати шкоди здоров’ю або життю людини (як у випадку відмови у видачі Сертифіката) повинна бути можливість заборони обігу в Україні таких лікарських засобів).
III. Процедура видачі Держлікслужбою Сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

2.1. Підставами для зупинення дії Сертифікату НВП та проведення інспектування є:

— ненадання Заявником документальних підтверджень усунення суттєвих порушень згідно строків зазначених у САРА плані;

— невиконання гарантійних зобов’язань, що надаються Заявником;

— встановлення факту та/або отримання інформації щодо невідповідності виробництва лікарських засобів вимогам НВП;

— отримання в період дії Сертифікату НВП інформації (у тому числі і від регуляторних органів) про прийнятті рішення щодо заборон та/або вилучення з обігу серій лікарського засобу, які вироблялись на даній дільниці, що пов’язані з якістю лікарського засобу, в тому числі, шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень;

— наявність фактів виробництва та обігу неякісних лікарських засобів.

III. Процедура видачі Держлікслужбою Сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

2.1. Підставами для зупинення дії Сертифікату НВП та проведення інспектування є:

— ненадання Заявником документальних підтверджень усунення суттєвих порушень згідно строків зазначених у САРА плані;

— невиконання гарантійних зобов’язань, що надаються Заявником;

— встановлення факту та/або отримання інформації щодо невідповідності виробництва лікарських засобів вимогам НВП; (Необхідно встановити вичерпний перелік осіб (джерел), які надаватимуть інформацію щодо невідповідності виробництва лікарських засобів вимогам НВП, для уникнення випадків, коли недобросовісні конкуренти намагатимуться отримати переваги у конкуренції шляхом поширення оманливої інформації (безпосередньо чи через ЗМІ/громадські об’єднання). З цієї ж причини, необхідний механізм встановлення фактів невідповідності виробництва лікарських засобів вимогам НВП, включаючи, зазначення уповноваженого державного органу, який має право такі факти встановлювати.) — отримання в період дії Сертифікату НВП інформації (у тому числі і від регуляторних органів) про прийнятті рішення щодо заборон та/або вилучення з обігу серій лікарського засобу, які вироблялись на даній дільниці, що пов’язані з якістю лікарського засобу, в тому числі, шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень; (Необхідний механізм, що буде виключати такий лікарський засіб (щодо якого винесено таку заборону та/або вилучення з обігу серій лікарського засобу, які вироблялись на даній дільниці, що пов’язані з якістю лікарського засобу, в тому числі, шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень) з переліку що додається до висновку, а не зупинення дії самого висновку. Крім того, необхідне уточнення даного формулювання з метою уникнення зупинення дії висновку у випадках, коли заборона чи вилучення з обігу, пов’язані з якістю лікарського засобу, були спричинені виявленням невідомих раніше небезпечних властивостей конкретного лікарського засобу) — наявність фактів виробництва та обігу неякісних лікарських засобів, у разі якщо такі лікарські засоби вироблені на виробничій ділянці на яку виданий Висновок. (Внесення такого уточнення необхідно для усунення випадків, коли конкуренти або будь-який інший виробник спробує ввести в обіг неякісні або фальсифіковані лікарські засоби. Водночас, необхідний механізм встановлення фактів виробництва неякісних чи фальсифікованих лікарських засобів (включаючи, зазначення уповноваженого державного органу, який має право такі факти встановлювати). Натомість, підозри щодо можливого виробництва фальсифікованої продукції не можуть бути підставою для зупинення дії Висновку — для перевірки таких підозр необхідно провести інспектування)

Пропозиція стосовно виключення словосполучення «…та/або отримання інформації щодо невідповідності виробництва лікарських засобів вимогам НВП» приймається Пропозиція стосовно додавання словосполучення «…у разі якщо такі лікарські засоби вироблені на виробничій ділянці на яку виданий Висновок» приймається.
III. Процедура видачі Держлікслужбою Сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

1.5.7 За результатами оцінювання САРА Держлікслужба може прийняти рішення щодо проведення інспектування з метою перевірки усунення суттєвих порушень.

III. Процедура видачі Держлікслужбою Сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

1.5.7 За результатами оцінювання САРА Держлікслужба може прийняти рішення щодо проведення інспектування з метою перевірки усунення суттєвих порушень Прохання зазначити в яких випадках та які критичні порушення (в діючому наказі це прирівнюється до 6 суттєвих).

1. Перелік типових порушень вимог GMP, які виявляються під час інспектування, та їх класифікація, виходячи із оцінки ризиків для пацієнта наведений у додатку 14 до проекту Порядку.

2. Згідно з процедурою MHRA №: M207/04 «Заходи після завершення інспектування на відповідність НВП: адміністративні дії після інспектування для виробничих дільниць з прийнятною відповідністю НВП»): «Під часпопереднього інспектування було зафіксовано [суттєві/серйозні] невідповідності положенням НВП у вашій компанії. Внаслідок обмеженогодіапазону розгляду цього інспектуваннязагальний стан відповідності залишаєтьсяпитанням, що викликає занепокоєння, допокиінспектування у повному обсязі не підтвердитьприйнятний рівень відповідності. Виробничадільниця залишається під наглядом [процеспідвищення рівня розгляду справи —інспекційний орган/Група з інспекційнихзаходів], допоки не буде завершено процесзагального визначення відповідності».

III. Процедура видачі Держлікслужбою Сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

1.6.3. Рішення про відмову у видачі Сертифіката НВП також приймаються у разі:

— виявлення недостовірних відомостей у Заяві на видачу Сертифіката НВП або документах, що додавалися до Заяви на видачу Сертифіката НВП відповідно до цього Порядку;

— виявлення в ході інспектування навмисної підробки даних;

— наявності хоча б одного критичного порушення у Звіті з інспектування;

— якщо в ході інспектування встановлено, що більшість порушень, які були встановлені Держлікслужбою в ході попереднього інспектування, не усунуті, що свідчить про те, що виробник не вживає належних запобіжних та коригувальних дій за результатами попередньої інспекції (за наявності попереднього інспектування);

— при встановленні високого рейтингу ризику для виявлених порушень під час інспектувань згідно з додатком 21 цього Порядку;

— у випадку невиконання Заявником зобов’язань стосовно надання на запит інспектора всієї необхідної інформації, забезпечення можливості проведення огляду приміщень, обладнання, зон контролю якості, інтерв’ювання представників (персоналу) виробника, ознайомлення з необхідною документацією системи якості тощо, що унеможливлює надати оцінку виробництва лікарських засобів як такого, що відповідає вимогам НВП, про що зазначається у звіті з інспектування.

III. Процедура видачі Держлікслужбою Сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП

1.6.3. Рішення про відмову у видачі Сертифіката НВП також приймаються у разі:

— виявлення недостовірних відомостей у Заяві на видачу Сертифіката НВП або документах, що додавалися до Заяви на видачу Сертифіката НВП відповідно до цього Порядку;

— виявлення в ході інспектування навмисної підробки даних;

— наявності хоча б одного критичного порушення у Звіті з інспектування;

— якщо в ході інспектування встановлено, що більшість порушень, які були встановлені Держлікслужбою в ході попереднього інспектування, не усунуті, що свідчить про те, що виробник не вживає належних запобіжних та коригувальних дій за результатами попередньої інспекції (за наявності попереднього інспектування);

— при встановленні високого рейтингу ризику (Прохання визначити термін «високий рейтинг ризику») для виявлених порушень під час інспектувань згідно з додатком 21 цього Порядку;

— у випадку невиконання Заявником зобов’язань стосовно надання на запит інспектора всієї необхідної інформації, забезпечення можливості проведення огляду приміщень, обладнання, зон контролю якості, інтерв’ювання представників (персоналу) виробника, ознайомлення з необхідною документацією системи якості тощо, що унеможливлює надати оцінку виробництва лікарських засобів як такого, що відповідає вимогам НВП, про що зазначається у звіті з інспектування.

Рейтинги ризику зазначені у додатку 21 до Порядку в залежності від виробничих операцій, виявлених порушень протягом інспектування, тощо.
ІV. Процедура внесення змін та переоформлення

1.5. Під час спеціалізованої експертизи при розширенні (внесенні змін) переліку лікарських засобів можуть виникнути підстави для проведення інспектування, такі як розширення переліку найменувань лікарськими засобами, які не були предметом інспектування з боку Держлікслужби або регуляторного органу, офіційний документ якого було визнано. Для лікарських засобів, що пройшли процедуру прекваліфікації ВООЗ, інспектування у разі розширення Переліку лікарських засобів не здійснюється.

ІV. Процедура внесення змін та переоформлення

1.5. Під час спеціалізованої експертизи при розширенні (внесенні змін) переліку лікарських засобів можуть виникнути підстави для проведення інспектування, такі як розширення переліку найменувань лікарськими засобами, виробництво лікарських форм яких не булопредметом інспектування з боку Держлікслужби або регуляторного органу, офіційний документ якого було визнано. Для лікарських засобів, що пройшли процедуру прекваліфікації ВООЗ, інспектування у разі розширення Переліку лікарських засобів не здійснюється. (Іноземні регуляторні органи інспектують та видають сертифікати на виробництво певних лікарських форм, а не конкретні лікарські засоби, тому пропонуємо уточнити дане формулювання, оскільки необхідності в інспектуванні вже сертифікованих виробництв лікарських форм, якщо нові лікарські засоби виробляються у таких лікарських формах).

Врахування недоцільно (якщо конкретні лікарські форми лікарських засобів відсутні у Сертифікаті (Висновку), лікарські засоби цієї лікарської форми не можуть бути включені до Переліку).
ІV. Процедура внесення змін та переоформлення

1.6. Підставами для проведення інспектування також є:

— розширення сфери дії Сертифікату НВП лікарськими формами, що не були включені до Сертифіката НВП та не підлягали інспектуванню з боку Держлікслужби;

— невиконання гарантійних зобов’язань під час дії Висновку про визнання або Сертифіката НВП;

— встановлення інформації під час проведення спеціалізованої експертизи, що в період дії Висновку про підтвердження або Сертифіката НВП, на лікарські засоби, які подаються з метою внесення змін або переоформлення, наявні прийнятті рішення про повну заборону застосування та вилучення з обігу серій лікарського засобу, пов’язані з якістю лікарського засобу на території України або іншої країни, в тому числі шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень у відповідній країні.

ІV. Процедура внесення змін та переоформлення

1.6. Підставами для проведення інспектування також є:

— розширення сфери дії Сертифікату НВП лікарськими формами, що не були включені до Сертифіката НВП та не підлягали інспектуванню з боку Держлікслужби;

— невиконання гарантійних зобов’язань під час дії Висновку про визнання або Сертифіката НВП;

— встановлення інформації під час проведення спеціалізованої експертизи, що в період дії Висновку про підтвердження або Сертифіката НВП, на лікарські засоби, які подаються з метою внесення змін або переоформлення, наявні прийняті рішення про повну заборону застосування та вилучення з обігу серій лікарського засобу, пов’язані з якістю лікарського засобу на території України або іншої країни, в тому числі шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень у відповідній країні. У випадках, коли заборона чи вилучення з обігу, пов’язані з якістю лікарського засобу, були спричинені виявленням невідомих раніше небезпечних властивостей конкретного лікарського засобу (його АФІ) немає необхідності у проведенні інспектування виробництва в цілому. Пропонуємо уточнити дане формулювання.

Пропозиція стосовно зазначення «окрім випадків, коли заборона чи вилучення з обігу, пов’язані з якістю лікарського засобу, були спричинені виявленням невідомих раніше небезпечних властивостей конкретного лікарського засобу (його АФІ)» приймається
Порядок проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2012 № 1130 (чинна редакція від 18.09.2015)

V. Порядок прийняття рішення про видачу або відмову у видачі Сертифіката або Висновку 10. Після усунення критичних та/або численних (не менше 6 у сукупності, по конкретним лікарським засобам або процесам) суттєвих порушень відповідності вимогам GMP умов виробництва лікарських засобів або окремих лікарських засобів та надання до Держлікслужби України документальних підтверджень про усунення Заявник/представник Заявника/виробник може надати до Держлікслужби України письмове звернення щодо проведення інспектування з метою перевірки. У разі підтвердження за результатами інспектування повного усунення цих порушень та у разі відсутності підстав щодо відмови у видачі Сертифіката або Висновку відповідно до пункту 8 розділу V цього Порядку Держлікслужба України приймає рішення про видачу Сертифіката згідно з додатком 3 до цього Порядку або Висновку згідно з додатком 4 до цього Порядку. У разі підтвердження за результатами цього інспектування неусунення порушень та/або за наявності підстав щодо відмови у видачі Сертифіката або Висновку відповідно до пункту 8 розділу V цього Порядку Держлікслужба України приймає рішення про відмову у видачі Заявнику Сертифіката або Висновку. Інспектування з метою перевірки усунення порушень може здійснюватися декілька разів, але у строк не більше одного календарного року від дати подання до Держлікслужби України Заяви на видачу Сертифіката (Заяви на видачу Висновку) та при своєчасному наданні до Держлікслужби України відповідних планів коригувальних та запобіжних дій щодо усунення виявлених порушень та документальних підтверджень про усунення порушень.

Передбачити у новій редакції Порядку: Інспектування з метою перевірки усунення порушень може здійснюватися декілька разів, але у строк не більше одного календарного року від дати проведення останнього інспектування Держлікслужби України та при своєчасному наданні до Держлікслужби України відповідних планів коригувальних та запобіжних дій щодо усунення виявлених порушень та документальних підтверджень про усунення порушень. Не має відношення до проекту Порядку.
Перелік документів, що подаються для процедури визнання документів, що підтверджують відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам НВП (Додаток 3) П. 4 Копія досьє виробничої/виробничих дільниці/дільниць (Site Master File) та його переклад українською та/або англійською мовою. (Для нерезидентів, за винятком виробників, виробничі дільниці яких знаходяться на території країн-членів PIC/S). Документи подаються на електронному носії інформації Надавати у комплекті документів SMF для всіх виробників без винятків (SMF — це основний документ виробника, який має бути оцінений експертами). Пропозиція приймається.
У випадку визнання результатів інспектування US FDA видавати Висновок на основі звіту за результатами інспектування. Звіт не є підставою для того, що виробник однозначно оцінений як такий, що відповідає вимогам GMP.
Запровадити механізм отримання зауважень та надання відповідей на них електронною поштою, що скоротить час розгляду документів та видатки на поштові відправлення. Пропозиція не потребує додаткового зазначення у Порядку.
Надавати безпосередньо виробнику перелік зауважень за результатами інспектування, як це робить MHRA. Звіт за результатами інспектування надається виробнику, якщо виробник є заявником.
П. 1.5.7. у такому формулюванні не відповідає практиці підтвердження відповідності вимогам GMP уповноважених органів країн-членів PIC/S 1. Пропозицій щодо формулювання не надано2. Для Держлікслужби зазначене формулювання є вичерпним.
П. 1.6.9. у такому формулюванні не відповідає практиці підтвердження відповідності вимогам GMP уповноважених органів країн-членів PIC/S(у першу чергу повинен застосовуватись метод на основі аналізу ризиків) 1. Пропозицій щодо формулювання не надано

2. Інформація з Закону «Фармацевтичне право» (Польща): «На підставі висновків інспекції, зазначеної у пункті 1, 3 і 5, щодо суб’єкта який виконує діяльність на території Польщі, з метою захисту людей і тварин перед лікарськими засобами, які не відповідають встановленим вимогам якості, безпеки та ефективності або з метою забезпечення того, щоб виготовлення лікарських засобів відповідало закону, Головний фармацевтичний інспектор, на підставі рішення, може призупинити виробництво або імпорт лікарського засобу повністю або до моменту усунення недоліків виявлених у звіті.

Необхідно передбачити застосування інших сучасних методів для проведення інспекцій з використанням on-line трансляцій та desktopreview (особливо ці методи корисні для питань, пов’язаних з CAPA). Розгляд пропозиції можливий у разі, якщо це буде передбачено відповідними процедурами PIC/S та законодавством України.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!