ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ПЛАН
діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

№ з/п Вид та назва регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття проєкту регуляторного акта Строк підготовки Найменування підрозділу, відповідального за розроблення проєкту акта
Проєкти законів України
1 Про внесення змін до деяких Законів України щодо обмеження вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах Зниження рівня споживання трансжирів у всіх вікових групах, покращення поживної цінності харчових продуктів, у тому числі за рахунок збільшення використання більш здорових жирів (наприклад, мононенасичених або поліненасичених жирів) Грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
2 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування та акредитації закладів охорони здоров’я Вдосконалення ліцензування господарської діяльності з медичної практики, яку необхідно ліцензувати відповідно до виду надання медичної допомоги та приведення у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» Грудень Департамент контролю якості надання медичної допомоги
3 Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку обігу лікарських засобів» Введення індивідуального кодування виробником кожної упаковки лікарського засобу з метою унеможливлення обігу фальсифікованих лікарських засобів; здійснення контролю за якістю дієтичних добавок, до складу яких входять лікарські засоби тощо Грудень Директорат фармацевтичного забезпечення Держлікслужба
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо пом’якшення відповідальності за порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів» Проєкт Закону України розроблено з метою пом’якшення кримінальної відповідальності, встановлення альтернативних видів покарань за порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів та приведення законодавства України до відповідної міжнародної практики та законодавства Європейського Союзу. Грудень

Директорат фармацевтичного забезпечення

Проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Проєкт Закону України розроблено відповідно до положень Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я, яка ратифікована Законом України від 07 червня 2012 року № 4908-VI (Конвенція «Medicrime»), з метою забезпечення одержання об’єктивних результатів перевірок при здійсненні планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів контролю якості та безпеки лікарських засобів Грудень

Директорат фармацевтичного забезпечення Держлікслужба

Проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 92 Закону України «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання» Проєкт Закону України розроблено з метою забезпечення можливості екстреного медичного застосування окремих лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів на час дії надзвичайної ситуації та/або карантину у порядку державної реєстрації під зобов’язання Травень

Директорат фармацевтичного забезпечення

Проєкти постанов Кабінету Міністрів України
4 Про затвердження порядку реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення у ІІ -IV кварталах 2021 року На виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» затвердження порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у ІІ – IV кварталах 2021 року, зокрема, щодо визначення    механізмів забезпечення оплати медичних послуг, пов’язаних з наданням екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, медичної реабілітації Лютий Директорат медичного забезпечення НСЗУ
5 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) На виконання Закону України від 02.10.2019 № 139-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності», Закону України від 17.03.2020 № 531-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я» та на виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 10.07.2019, постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 12.11.2019 у справі № 640/7870/19 за позовом фізичної особи – підприємця Савінової А. В. до Кабінету Міністрів України Квітень Директорат фармацевтичного забезпечення
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Форми посвідчення донора крові та компонентів крові та Порядку його вручення» Проєкт акта розроблено з метою затвердження оновленої форми посвідчення донора крові та компонентів крові та приведення у відповідність із прийнятим Законом України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» березень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Почесний донор України», зразків нагрудного знака «Почесний донор України» і посвідчення до нього» Проєкт акта розроблено з метою затвердження оновленої форми та порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Почесний донор України», зразків нагрудного знака «Почесний донор України» і посвідчення до нього та приведення у відповідність із прийнятим Законом України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку тимчасового зупинення експорту препаратів крові, вироблених із заготовленої на території України плазми крові для фракціонування» Проєкт акта розроблено з метою затвердження порядку та умов тимчасового зупинення експорту препаратів крові, вироблених із заготовленої на території України плазми крові для фракціонування грудень  
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реімбурсацію лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» Проєкт постанови Кабінету Міністрів України розроблено відповідно до частини сьомої статті 9 та пункту 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», статей 5 і 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» з метою забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, в тому числі препаратами інсуліну, за рахунок коштів Державного бюджету України в рамках програми медичних гарантій Травень Директорат фармацевтичного забезпечення НСЗУ
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів» Проєкт постанови розроблено відповідно до статті 34 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою удосконалення процедури державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів Травень Директорат фармацевтичного забезпечення
6 Про затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами на 2021 рік з урахуванням їх відповідних резервів Гарантування своєчасного доступу громадян України до донорської крові та якісних і безпечних компонентів донорської крові у необхідній кількості Червень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
7 Про затвердження обсягів квот на 2021 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин Виконання вимог статті 14 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» Червень Директорат фармацевтичного забезпечення Держлікслужба
8 Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України або транзиту через територію України наркотичних засобів і прекурсорів Приведення Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 № 146, у відповідність до вимог Закону України від 02.06.2020 № 644-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я» Липень Директорат фармацевтичного забезпечення

Держлікслужба

9 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) На виконання Закону України від 17.09.2020 № 904-ІХ «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про лікарські засоби» щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами» Липень Директорат фармацевтичного забезпечення
10 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку Приведення законодавства України у відповідність до вимог Закону України від 02.10.2019 № 139-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  удосконалення    порядку ліцензування господарської діяльності» Серпень Директорат фармацевтичного забезпечення Держлікслужба
11 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333 Приведення законодавства України у відповідність до статті 21 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» Серпень Директорат фармацевтичного забезпечення Держлікслужба
12 Про затвердження Технічного регламенту    на    косметичну продукцію Гармонізація законодавства України з питань технічного регулювання в галузі косметичної продукції з Регламентом (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30.11.2009 на косметичну продукцію, усунення    юридичних, адміністративних та технічних бар’єрів у торгівлі, імплементація європейських підходів до контролю за безпечністю косметичної продукції Вересень Директорат фармацевтичного забезпечення
13 Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності в системі крові» Створення нормативної бази для затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності в системі крові, що підвищить рівень безпеки та якості компонентів донорської крові Грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
14 Про затвердження методики розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів На виконання Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» необхідність запровадження єдиних методологічних принципів розрахунку вартості одиниці донорської крові та компонента донорської крові, що виробляються закладами охорони здоров’я, підприємствами, установами, організаціями, що надають послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу донорської крові та її компонентів Грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
15 Про затвердження порядку та умов укладання договору про контрактне виробництво препаратів крові з плазми, отриманої суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність із заготівлі плазми для фракціонування та (або) суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво препаратів крові на території України, від суб’єктів системи крові державної або комунальної форми власності На виконання Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» необхідність створення нормативної бази для затвердження порядку та умов укладання договору про контрактне виробництво препаратів крові з плазми, отриманої суб’єктами    господарювання,    що здійснюють діяльність із заготівлі плазми для фракціонування та (або) суб’єктами господарювання,    що    здійснюють виробництво препаратів крові на території України, від суб’єктів системи крові державної або комунальної форми власності Грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
16 Про внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики Приведення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики у відповідність до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Грудень Департамент контролю якості надання медичної допомоги
17 Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я Приведення Порядку акредитації закладу охорони здоров’я у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» Грудень Департамент контролю якості надання медичної допомоги
18 Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro Гармонізація законодавства України з питань технічного регулювання щодо медичних виробів для діагностики in vitro з Регламентом  (ЄС) № 746/2017 Європейського Парламенту і Ради щодо медичних виробів, усунення юридичних, адміністративних та технічних бар’єрів у торгівлі, імплементація європейських підходів до введення в обіг та експлуатацію медичних виробів для діагностики in vitro Грудень Директорат фармацевтичного забезпечення
19 Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів Гармонізація законодавства України з питань технічного регулювання щодо медичних виробів з Регламентом (ЄС) №745/2017 Європейського Парламенту і Ради щодо медичних виробів, усунення юридичних, адміністративних та технічних бар’єрів у торгівлі, імплементація європейських підходів до введення в обіг та експлуатацію медичних виробів Грудень Директорат фармацевтичного забезпечення
20 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» Розширення доступу пацієнтів, що користуються програмою «Доступні ліки», до нових лікарських засобів, розширення переліку препаратів, вартість яких компенсує держава Грудень Директорат фармацевтичного забезпечення

НСЗУ

21 Про внесення змін до Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 Удосконалення правового регулювання державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин Грудень Директорат фармацевтичного забезпечення Держлікслужба
22 Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в    Україну, затвердженого    постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902 Актуалізація процедури здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, стосовно перегляду підстав для проведення лабораторного аналізу якості лікарських засобів Грудень Директорат фармацевтичного забезпечення Держлікслужба
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» Проєкт постанови Кабінету Міністрів України розроблений з метою створення правових механізмів використання у медичній практиці лікарських засобів, які містять канабіноїди, забезпечивши призначення (залежно від ступеня їх небезпечності для здоров’я, яку вони можуть становити у разі зловживання ними), і застосовування згідно з законодавством України заходів контролю за їх обігом. Травень Директорат фармацевтичного забезпечення
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 8 Порядку визначення розміру реімбурсації лікарських засобів» Проєкт постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою забезпечення підтвердження біоеквівалентності лікарського засобу для його включення до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації Національною службою здоров’я України. Листопад Директорат фармацевтичного забезпечення
Проєкти наказів Міністерства охорони здоров’я України
23 Про затвердження порядку контролю дотримання провайдерами заходів безперервного професійного розвитку вимог до здійснення діяльності з безперервного професійного розвитку Нормативно-правове регулювання здійснення безперервного професійного розвитку відповідно до пункту 17 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 674-р Лютий Директорат медичних кадрів, освіти і науки
Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Норм харчування та вартості однієї порції харчування донорів у день безоплатної донації крові та/або компонентів крові» Проєкт акта розроблено з метою оновлення вимог до норм харчування донорів крові та компонентів крові грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів соціальних послуг/соціального захисту населення» Проєкт акта розроблено з метою удосконалення порядку використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів соціальних послуг/соціального захисту населення грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Державних санітарно- протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» Проєкт акта розроблено з метою удосконалення підходів щодо поводження з медичними відходами в закладах охорони здоров’я, що дозволить зменшити травмування медичних працівників на робочому місці, спростить процедуру утилізації медичних відходів та зменшить рівень забруднення навколишнього природного середовища грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження максимально допустимого розміру грошової компенсації донорам за донацію крові та/або компонентів крові» Проєкт акта розроблено з метою затвердження максимально допустимого розміру грошової компенсації донорам за донацію крові та/або компонентів крові грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
24 Деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність Зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників шляхом визначення умов, за яких ведення форми первинної облікової документації № 036/о у паперовому вигляді не здійснюється. Запровадження механізму, що передбачає формування працівниками закладів охорони здоров’я медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній формі відповідно до нової цільової моделі, унеможливлення фальсифікації листків непрацездатності Березень Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я
Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження» Проєкт наказу розроблено відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» з метою можливості забезпечення споживачів безпечними харчовими продуктами тваринного походження в достатній кількості шляхом встановлення вимог до кокцидіостатиків та гістомоностатиків, що використовуються в галузі тваринництва березень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
25 Про затвердження Порядку введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я Забезпечення можливості введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я Березень Директорат фармацевтичного забезпечення
Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про інтернатуру» Прийняття проєкту акта дозволить врегулювати питання проходження інтернатури випускниками закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів ступеня магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» та затвердити новий принцип проходження інтернатури березень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302» Проєкт акта сприятиме розвитку людського капіталу у сфері охорони здоров’я та підвищенню якості надання медичної допомоги населенню. Створення якісного освітнього середовища та інституалізація контролю якості на демонополізованому ринку післядипломних освітніх послуг потребує розробки ряду нормативно-правових рішень. Одним з них регулювання вимог до провайдерів березень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення процедур оцінки відповідності медичних виробів, в тому числі активних медичних виробів, які імплантують, виготовлених з тканин тваринного походження»використанням Проєкт наказу розроблено відповідно до абзацу третього та четвертого частини першої статті 8 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», абзацу сьомого підпункту 3 пункту 5 та абзацу четвертого пункту 10 Додатку 3 до Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 753 Грудень Директорат фармацевтичного забезпечення
26 Про затвердження Типового положення про університетську клініку    закладу    вищої (післядипломної) освіти Перегляд правового статусу університетських клінік, розроблення та затвердження Положення про університетські клініки відповідно до Стратегії розвитку медичної освіти в Україні та Плану заходів з її реалізації на 2019-2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 95-р Червень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
27 Деякі питання електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «eStock» Створення своєчасного централізованого забезпечення    пацієнтів України лікарськими засобами та медичними виробами;    налагодження процесу моніторингу залишків препаратів у закладах охорони здоров’я Липень Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я
28 Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлікслужби, для проведення експертизи документів та виконання окремих робіт під час проведення процедури підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики Врегулювання механізму залучення підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлікслужби для проведення спеціалізованої експертизи, інспектування виробництва лікарських    засобів, лабораторного аналізу якості зразків лікарських засобів, виконання окремих видів робіт тощо Серпень Директорат фармацевтичного забезпечення Держлікслужба
29 Про затвердження Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин Виконання вимог статті 17 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»,    якою встановлено, що виробництво, виготовлення    наркотичних  засобів та психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюються відповідно до Правил виробництва, виготовлення  наркотичних  засобів та психотропних речовин, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики здійснення господарської діяльності з виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу Вересень Директорат фармацевтичного забезпечення Держлікслужба
30 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 вересня 2009 року № 690 Удосконалення системи організації проведення клінічних випробувань лікарських засобів в Україні Вересень Директорат фармацевтичного забезпечення
31 Про внесення змін до Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою Внесення змін до наказу відповідно до Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 302 Жовтень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
32 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2005 року № 385 Оновлення та вдосконалення порядку проходження медичного обстеження особою, яка виявила бажання стати донором крові та (або) компонентів крові (включаючи перелік постійних та тимчасових протипоказань до донорства, перелік захворювань та форм ризикованої поведінки, про які донор зобов’язаний повідомити перед донацією, форму надання згоди на донацію) Вересень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
33 Про затвердження Порядку проведення епідеміологічного обстеження (розслідування) епідемій та спалахів інфекційних хвороб Запровадження механізму проведення епідемічного обстеження відповідно до діючого законодавства України Вересень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
34 Про затвердження Основних стандартів безпеки поводження з матеріалами, які вміщують радіонукліди природного походження Встановлення вимог до радіаційного захисту з метою зменшення ризиків виникнення онкологічних захворювань, пов’язаних з опроміненням населення Вересень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
35 Про затвердження Гігієнічних вимог щодо застосування ароматизаторів Осучаснення та приведення у відповідність до законодавства ЄС вимог до ароматизаторів. Доступ населення до безпечних та якісних харчових продуктів Грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
36. Про затвердження Гігієнічних вимог щодо застосування харчових добавок Осучаснення та приведення у відповідність до законодавства ЄС вимог до харчових добавок. Доступ населення до безпечних та якісних харчових продуктів Грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
37 Про затвердження Гігієнічних вимог щодо застосування ензимів Осучаснення та приведення у відповідність до законодавства ЄС вимог до ензимів. Доступ населення до безпечних та якісних харчових продуктів Грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
38 Про затвердження Санітарного регламенту улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Оновлення та вдосконалення державних санітарних норм та правил улаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів Грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
39 Про затвердження показників безпеки та якості донорської крові та компонентів крові, а також порядку підтвердження їх дотримання суб’єктами системи крові Вдосконалення показників безпеки та якості донорської крові та компонентів крові відповідно до вимог Директив ЄС в галузі безпеки і якості донорської крові та компонентів крові Грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
40 Про затвердження максимально допустимого розміру грошової компенсації, що може сплачуватися донору за здачу крові та (або) компонентів крові, призначених для трансфузії Затвердження максимально допустимого розміру грошової компенсації, що може сплачуватися донору за здачу крові та (або) компонентів крові, призначених для трансфузії Грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
41 Про затвердження Вимог до безпечності та окремих показників якості дитячого харчування Осучаснення та приведення у відповідність до законодавства ЄС вимог до дитячого харчування. Доступ населення до безпечних та якісних харчових продуктів Грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
42 Про затвердження Змін до Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів Удосконалення процедури ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів Грудень Директорат фармацевтичного забезпечення
43 Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 березня 2011 року №    142 «Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров’я» Приведення нормативних актів Міністерства охорони здоров’я України у відповідність до статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги» та Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» Грудень Департамент контролю якості надання медичної допомоги
44 Про внесення змін до наказу МОЗ від 05.02.2016 № 69 Необхідність підвищення рівня оцінки якості надання медичної допомоги Грудень Департамент контролю якості надання медичної допомоги

В.о. директора Департаменту організаційного забезпеченняІрина Величко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!