Відкритий лист Голові Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Геннадію Падалко, копія Міністру охорони здоров’я Василю Князевичу

Шановний Геннадію Вадимовичу!
Шановний Василю Михайловичу!

Нас здивував та занепокоїв виступ Головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів на  засіданні Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, який був широко висвітлений засобами масової інформації. В ньому стверджується, що «Система державної реєстрації лікарських засобів в Україні дуже спрощена та незаконна, що дозволяє виводити на  ринок генерики та інші імпортні препарати, що не відповідають необхідній якості».

Більш того, протягом останнього року в засобах масової інформації, крім голослівних висловлювань, не було наведено жодного факту невідповідної якості лікарських засобів, пов’язаної із заниженими вимогами під час їх державної реєстрації. Тобто, препарати невідповідної якості, якщо є такі підтвердженні факти, мають бути вилучені з ринку України Держінспекцією відповідно до діючого законодавства, а результати мають бути оприлюднені.

У той же час у матеріалах, направлених до Ради Нац. Безпеки і Оборони комісією, яка була створена Указом Президента від 24.04.2008 року за № 396/2008 «Про Міжвідомчу робочу групу з питань ціноутворення та лікарські засоби, державних закупівель та реєстрації лікарських засобів», зокрема на сторінці 7 довідки, наведено: «Аналіз чинного законодавства вказує на те, що найбільш розвиненою є нормативна база, яка регламентує державну реєстрацію лікарських засобів, вона визнана кращою серед країн СНД. Так, досить чітко виписано процедури прийняття та розгляду реєстраційних матеріалів, підстав для призначання додаткових доклінічних і клінічних випробувань та механізмів їх проведення, передреєстраційного контролю якості, дотримання прав інтелектуальної власності, забезпечення конфіденційності матеріалів». Такі ж висновки зроблені і спільною місією Європейського регіонального бюро ВООЗ, Представництва Європейської Комісії в Україні та Агенції США з міжнародного розвитку, яка працювала в Україні у серпні поточного року.

Ми повністю згодні з тим, що «генерик не повинен допускатись на ринок, якщо не доведена його стопроцентна терапевтична взаємозамінність», і це доводиться сучасними вимогами, які викладені у документі № 937 ВООЗ у 2006 році і втілені у практику реєстрації ліків в Україні наказом МОЗ № 190 від 17.04.2007 року.

Відповідно до цього законодавства біоеквівалентність доводиться 4 стандартами і придатність кожного з цих методів визначається на підставі комплексної експертизи факторів, які включають характеристики діючої речовини та форми лікарського засобу. Слід зазначити, що встановлення еквівалентності за кожним з цих методів можна виконати в Україні вже на даний час, що і робиться протягом останніх трьох років.

Відповідно до законодавства України, післяреєстраційний контроль якості препаратів при їх обігу на території України покладений на Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів. Тільки даний державний орган наділений правом відбирати зразки препаратів у суб’єктів господарювання, проводити їх контроль і робити висновки щодо відповідності вимогам, затвердженим при державній реєстрації, а у випадку невідповідності якості – призупиняти або забороняти застосування таких препаратів. Тому викликають подив слова головного інспектора, який до цього пропрацював більше року заступником, що «60-70% лікарських препаратів, що вживають сьогодні українці, не відповідають стандартам якості,» виникає і запитання, чому Держінспекція ці ліки не прибирає з ринку України, тобто не виконує своїх прямих обов’язків? Чому лабораторії з контролю якості, які раніше залучалися до роботи Держінспекції, зупинилися через відсутність замовлень, а керівники Держінспекції роблять безпідставні заяви і дії, наслідками яких є криза у фармацевтичній галузі?

Крім того, дозволимо собі зауважити, що настільки безвідповідальна та легковажна заява, адресована широким верствам населення, може спричинити нагнітання негативних емоцій, погано позначитися на  здоров’ї людей, суспільстві й економіці, які на  сьогодні потерпають від складнощів та нестабільності.

Прийнято рішенням Науково-експертної Ради ДФЦ МОЗ України (протокол № 10 від 27.11.2008 року) у складі:

Чумак Віктор Тімофійович
директор Центру, к.х.м.
Морозов Анатолій Миколайович
перший заст. директора Центру
проф., д.м.н.
Баула Ольга Петрівна
перший заст. директора Центру
доц., к.х.н.
Лизогуб Віктор Григорович
заст. директора ДФЦ, проф.
Безруков Владислав Вікторович
членкор АМН України, проф., д.м.н.
Бобирьов Віктор Миколайович
проф., д.м.н., регіональне відділення по  Полтавській та Черкаській обл.
Бутенко Геннадій Михайлович
акад. НАН та АМН України, проф., д.м.н., комісія з імуномодулюючих лікарських засобів та продуктів генних технологій
Вікторов Олексій Павлович
проф., д.м.н., відділ фармаконагляду
Волох Дмитро Степанович
проф., д.ф.н., фармацевтичний відділ
Гарник Тетяна Петрівна
д.м.н., проф., комісія з фітопрепаратів та гомеопатичних лікарських засобів
Головенко Микола Якович
акад. АМН України, проф., д.б.н., лабораторія фармакокінетики
Горпинченко Ігор Іванович
проф., д.м.н., консультант комісії з лікарських засобів для хірургії, акушерства та гінекології
Горчакова Надія Олександрівна
проф., д.м.н., комісія з лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань
Громов Леонід Олександрович
проф., д.м.н., голова комісії з нейротропних та психотропних засобів
Губський Юрій Іванович
членкор АМН України, проф., д.м.н., голова комісії з діагностичних засобів
Гудивок Ярослава Степанівна
проф., д.м.н., рег. від.по Івано-Франківській та Закарпатській обл.,
Денисова Маргарита Федорівна
проф., д.м.н., голова комісії з лікарських засобів для педіатрії та геріатрії
Драннік Георгій Миколайович
проф., д.м.н., комісія з імуномодулюючих лікарських засобів та продуктів генних технологій
Дроговоз Світлана Мефодіївна
проф., д.м.н., рег. від. по Харківській обл.
Єфімов Андрій Семенович
акад. НАН та АМН України, проф., д.м.н., консультант комісії з лікарських засобів для лікування ендокринних захворювань
Єфімцева Тетяна Костянтинівна
к.м.н., кер. Відділення методології клінічних випробувань
Заболотний Дмитро Ілліч
членкор АМН України, проф., д.м.н., голова комісії з лікарських засобів для отоларингології, офтальмології та стоматології
Захараш Михайло Петрович
членкор АМН України, проф. д.м.н., голова спеціалізованої комісії
Зіньковський Михайло Францович
членкор АМН України, проф., д.м.н., консультант комісії з лікарських засобів для хірургії, акушерства та гінекології
Коваленко Валентина Миколаївна
проф., д.б.н., відділ експертизи доклінічних досліджень лікарських засобів
Коваленко Володимир Миколайович
членкор АМН України,
голова експертної комісії з препаратів, що впливають на серцево-судинну систему, протизапальних та протиревматичних препаратів
Кокшарьова Наталія Володимирівна
д.б.н., комісія з лікарської токсикології
Колесник Микола Олексійович
проф., д.м.н., консультант комісії з лікарських засобів для урології та нефрології
Коляденко Володимир Григорович
проф., д.м.н., голова комісії з лікарських засобів для лікування хвороб шкіри
Комісаров Ігор Васильович
членкор НАН України, проф., д.м.н., рег. від. по  Донецькій обл.
Корпачов Вадим Валерійович
проф., д.м.н., комісія з лікарських засобів для лікування ендокринних захворювань
Косенко Костянтин Михайлович
співголова експертної комісії з лікарських засобів для стоматології
Косуба Раїса Борисівна
проф., д.м.н., рег. від. по Чернівецькій обл.
Кресюн Валентин Йосипович
проф., членкор АМН України, рег. від. по Одеській, херсонській та Миколаївській обл.
Кудрявцева Ірина Георгіївна
д.ф.н., директор Департаменту реєстрації (перереєстрації) лік. засобів
Лозинський Мирон Онуфрійович
Директор Інституту органічної хімії НАНУ, акад. НАН України, проф., д.хім.н.
Лук’янчук Віктор Дмитрович
проф., д.м.н., рег. від. по Луганській обл.
Лутай Михайло Іларіонович
проф., д.м.н., комісія з лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань
Максимов Юрій Миколайович
проф., д.м.н., комісія з препаратів крові та кровозамінників
Мамчур Віталій Йосипович
проф., д.м.н., рег. від. по Дніпропетровській та Кіровоградській обл.
Маслова Наталія Федорівна
д.б.н., рег. від. по Харківській та Сумській обл.
Матюшко Ростислав Павлович
проф., д.м.н., комісія з протирадіаційних та радіофармацевтичних препаратів
Москаленко Віталій Федорович
членкор АМН України, ректор НМУ
Мохорт Микола Антонович
проф., д.м.н., комісія з протизапальних та аналгезуючих засобів
Огуз Марина Львівна
головний бухгалтер ДФЦ
Ніколаєв Володимир Григорович
проф., д.м.н., спеціалізована комісія
Пасєчнікова Наталія Володимирівна
проф., консультант комісії з лікарських засобів для офтальмології
Перехрестенко Петро Михайлович
проф., д.м.н., комісія з препаратів крові та кровозамінників
Пирогов Віктор Олексійович
проф., д.м.н., консультант комісії з лікарських засобів для урології та нефрології
Піняжко Олег Романович
д.м.н., рег. від. по Львівській обл.
Пономаренко Микола Семенович
проф., д.ф.н., фармацевтичний відділ
Посохова Катерина Андріївна
проф., д.м.н., рег. від. по Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій обл.
Процюк Раду Георгійович
д.м.н., комісія з лікарських засобів для лікування захворювань дихальних шляхів
Резніков Олександр Григорович
членкор Нан України, проф., д.м.н., консультант комісії з лікарських засобів, що регулюють метаболічні процеси
Розенфельд Леонід Георгійович
акад. АМН України, членкор НАН України, голова комісії з препаратів, що застосовуються для лікування онкологічних захворювань, рентгеноконтрастних і радіофармацевтичних лікарських засобів
Сапегін Ігор Дмитрович
д.м.н., рег. від. по Автономній Республіці Крим та м. Севастополь
Соловйов Анатолій Іванович
д.м.н., відділ доклінічних досліджень лікарських засобів
Степанюк Георгій Іванович
проф., д.м.н., рег. від. по Вінницькій обл.
Трахтенберг Ісаак Михайлович
акад. АМН України, членкор НАН України, проф., д.м.н., голова комісії з лікарської токсикології
Трінус Федір Петрович
членкор НАН України та РАМН
відділ загальної фармакології та токсикології
Тронько Микола Дмитрович
членкор НАН України, проф., д.м.н., голова комісії з лікарських засобів для лікування ендокринних захворювань
Туманов Віктор Андрійович
проф., д.м.н., голова комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних лікарських засобів
Фещенко Юрій Іванович
акад. АМН України, проф., д.м.н., голова комісії з лікарських засобів для лікування захворювань дихальних шляхів
Федоритенко Роман Вікторович
нач. відділу експертизи матеріалів по реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів
Харченко Наталія Вячеславівна
проф., д.м.н., голова експертної комісії для лікування захворювань травного тракту та стоматології
Ципкун Анатолій Григорович
проф., д.м.н., комісія з лікарських засобів для хірургії, акушерства та гінекології
Цуркан Олександр Олександрович
проф., д.ф.н., фармацевтичний відділ
Чекман Іван Сергійович
членкор НАН України, сектор стратегічних досліджень системи охорони здоров’я
Черних Валентин Петрович
д.х.н., проф. сектор стратегічних досліджень системи охорони здоров’я
Широбоков Володимир Павлович
акад. НАН України, членкор АМН України, проф., д.м.н., комісія з протимікробних, противірусних та протипаразитарних лікарських засобів
Шляховенко Володимир Олексійович
проф., д.м.н., комісія з лікарських засобів для лікування онкологічних захворювань
Яшина Людмила Олександрівна
д.м.н., комісія з лікарських засобів для лікування захворювань дихальних шляхів
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті