События и комментарии

Фармакоекономіка у новому тисячолітті — фокус на пацієнта

(4-й Європейський конгрес Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень)
11–13 листопада 2001 року у Франції (Канни) відбувся 4-й Європейський конгрес Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень.
Цьогорічний конгрес присвячений питанням ролі та значенню пацієнта у фармакоекономічних дослідженнях.
Результати цих досліджень можуть бути використані під час формування засад страхової медицини в Україні, для визначення пріоритетів фінансування, розроблення переліків лікарських засобів для відшкодування з бюджетних і страхових коштів.

Про листки-вкладиші на зареєстровані в Україні лікарські засоби

Вільний доступ населення до лікарських засобів вимагає здійснення комплексу заходів, спрямованих на впорядкування самолікування і запобігання негативним наслідкам у разі некваліфікованого застосування ліків.
Надаючи інформацію споживачеві лікарського засобу, слід керуватися тим, що він має знати, в яких випадках можна лікуватися без допомоги лікаря і які лікарські засоби треба використати. Споживач має також докладно ознайомитися з порадами щодо безпеки та правильного використання лікарського засобу. Для цього й призначена інформація, нанесена на упаковці лікарського засобу, і та, що міститься в листку-вкладиші. Саме вона допоможе споживачеві зробити вибір.

Актуальные проблемы разработки новых лекарственных средств

Для многих отечественных фармацевтических компаний привлекательной является идея освоения производства генерических версий известных брендов, так как это не требует вложения денежных средств в научные исследования, разработку новых лекарственных средств и, главное, позволяет быстро получить прибыль.
По какому пути пойдут украинские фармацевтические компании? Обречены ли они на производство только генериков? Разрабатываются ли в Украине перспективные лекарственные средства?
О проблеме создания новых лекарственных средств в Украине рассказывает член-корреспондент НАН и АМН Украины, заслуженный деятель науки и техники, главный научный сотрудник ГП «Государственный фармакологический центр» МЗ Украины, руководитель отдела Института эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко АМН Украины Александр Резников.

Регулирование цен и доступность лекарственных средств

Проблема ценообразования относится к наиболее сложным в сфере управления лекарственным обеспечением населения и лечебно-профилактических учреждений. Ценовая политика — составная часть общей экономической политики государства.
Необходимым условием эффективности рыночной экономики является свободное ценообразование и конкуренция на рынке товаров и услуг. Система цен должна поддерживать баланс спроса и предложения, обеспечивать координацию действий многочисленных хозяйствующих объектов.

Регистрация цен на лекарственные средства в России

В связи с принятием постановления Кабинета Министров Украины № 1482, которым утвержден Национальный перечень основных (жизненно необходимых) лекарственных средств и изделий медицинского назначения («Еженедельник АПТЕКА», № 46 (317) от 26 ноября 2001 г.) представляют интерес методы регулирования цен на лекарственные препараты в других странах, в частности в России, поскольку Украина и Россия находятся в сходных экономических условиях.

Стратегія подолання ВІЛ/СНІДу в Україні

30 листопада у МОЗ України відбулося спільне засідання Урядової комісії з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом та розширеної колегії МОЗ України. Розглянуто низку питань стосовно стратегії подолання епідемії в нашій державі протягом 2001–2003 рр.

Україна має стати чистою!

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 2 жовтня 2001 р. № 224 «Про затвердження порядку збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки)», опублікований у «Щотижневику АПТЕКА», № 40 (311) від 15 жовтня 2001 року, викликав зацікавленість читачів. У зв’язку з екологічною, соціальною та економічною значущістю цього питання редакція звернулася до віце-президента державної компанії «Укрекокомресурси» Олександра Кучеренка з проханням прокоментувати окремі положення наказу і пояснити конкретні механізми його застосування.

До відома виробників лікарських засобів

20 жовтня 2001 р. у Міністерстві юстиції зареєстровано за № 974/6165 Наказ Міністерства охорони здоров’я від 01.11.01 р. № 442, яким внесено зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03.05.01 р. № 163 «Про затвердження Вимог до інформації про застосування лікарського засобу».
Положення наказу коментує заступник директора Державного фармакологічного центру МОЗ України Віктор Чумак.

Держава регулює ціни на лікарські засоби

На засіданні Кабінету Міністрів України, що відбулося 16 листопада цього року, прийнято дві постанови — № 1482 та № 1499 — щодо державної політики у сфері регулювання цін на лікарські засоби. Постановою № 1499 встановлено граничні торговельні надбавки (націнки) на низку лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню, а також до кінця 2001 р. передбачено розроблення системи державної реєстрації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до «Національного переліку основних (життєво необхідних) лікарських засобів і виробів медичного призначення». Зазначений перелік затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1482.
Урядові документи коментує перший заступник голови Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення Олександр Євтушенко.
ВИТЯГ З НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТА МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ВІД 1 СЕРПНЯ 1997 р. ЗА № 265/101
ПЕРЕЛІК ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІМПОРТНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЦІНИ НА ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННЮ

«Индия-Клуб» и развитие бизнеса в Украине

17 ноября 2001 г. в гостинице «Русь» состоялся торжественный прием, посвященный Дипавали — Фестивалю огня, в Индии это один из наиболее значимых праздников.
На приеме присутствовали супруга Президента Украины Людмила Кучма и вице-премьер-министр Украины Владимир Семиноженко. Этот день стал своеобразной презентацией «Индия-клуба», созданного в августе текущего года по инициативе посольства Индии в Украине и индийских бизнесменов, работающих на украинском рынке.

Фармацевтика

Все, что вы хотите знать о жизни отечественной и мировой фармации: свежие
новости, актуальные события, комментарии из первых рук. Фармацевтика для
профессионалов и не только – на нашем ресурсе.

Самые актуальные и горячие материалы, охватывающие все аспекты современной
фармации в Украине и мире. Вовремя о наиболее важных событиях, которые
происходят в отечественной и зарубежной фармации с комментариями ведущих
экспертов и лидеров мнений. Обзоры препаратов и фармацевтических компаний,
аналитические публикации, которые отслеживают динамику фармрынка с максимальной
оперативностью; R&D, вопросы маркетинга и менеджмента в фармации; наиболее
актуальные нормативно-правовые документы, регулирующие работу фармацевтической
отрасли.

Таким образом, каждый день на нашем сайте вы можете узнать самые актуальные
фармацевтические новости в режиме онлайн. Вы будете в курсе всех важнейших
событий фармацевтики.

Фармация

Медицина и фармация являются неотъемлемыми составными частями системы
здравоохранения, а врачи и фармацевты делают одно общее дело. Именно поэтому на
нашем сайте наряду с фармацевтическими новостями вы можете узнать о новостях в
сфере медицины.