Проект постанови КМУ «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2012 рік»

25 Листопада 2011 12:03 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2012 рік»

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови розроблено на виконання статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-ХІІ, згідно з якою Кабінет Міністрів України щорічно затверджує переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсяги квот.

2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою проекту постанови є формування раціональної структури експорту та імпорту окремих видів товарів і виконання відповідних міжнародних угод України шляхом затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот.

Перелік товарів, зазначених у додатку 1 до проекту постанови, уноситься з метою забезпечення державного контролю за експортом золота та срібла, крім банківських металів, створення умов для раціонального використання ресурсів держави, забезпечення енергетичної безпеки країни, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Перелік товарів, зазначених у додатку 2, уноситься з метою додержання державного контролю за експортом та імпортом фарб друкарських із захисними властивостями, паперу некрейдованого з водяними знаками без вмісту волокон, одержаних механічним способом. До цього переліку включено обладнання та оптичний полікарбонат для виробництва дисків для лазерних систем зчитування відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування».

Переліки товарів, зазначених у додатках 3 і 4, уносяться згідно з умовами Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар.

Перелік товарів, зазначених у додатку 5, уноситься з метою недопущення ввезення низькосортної продукції за цінами, які значно нижчі, ніж на українському ринку, що може бути дестабілізуючим фактором у розвитку вітчизняного тваринництва та спричинити витиснення з ринку продукції тваринництва, а також забезпечення державного контролю за ввезенням в Україну засобів захисту рослин та регуляторів росту рослин, недопущення ввезення препаратів, що не пройшли державні випробування і реєстрацію, сумнівної якості та фальсифікованих.

Перелік товарів, зазначених у додатку 6, уноситься з метою удосконалення механізму державного регулювання операцій з кольоровими металами, реалізації вимог Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням», забезпечення сировиною вітчизняних підприємств кольорової металургії, посилення контролю за здійсненням експорту продукції (напівфабрикатів) з кольорових металів.

Перелік товарів, зазначених у додатку 7, уноситься на виконання вимог Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18.01.2001, ратифікованої Верховною Радою України 05.07.2001.

3. Правові аспекти

Правовою підставою для розроблення проекту постанови є стаття 16 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність», у якій зазначається, що рішення про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) товарів, у тому числі встановлення квот (кількісних або інших обмежень), приймається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є:

Закон України від 16.04.1991 № 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-IV.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат.

Очікуються надходження до державного бюджету від плати за ліцензії.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Мінфіном, Мінагрополітики, Мінприроди, Мінпаливенерго, МОНмолодьспорту, Мін’юстом, Національним банком, Держмитслужбою та Держкомпідприємництва.

6. Регіональний аспект

Розроблений проект постанови не впливає на розвиток адміністративно-територіальних одиниць, тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Відповідно до статей 9 і 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» оприлюднення проекту постанови для громадського обговорення та отримання пропозицій буде здійснено на сайті Мінекономіки та урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада».

9. Позиція соціальних партнерів

Розроблений проект постанови не стосується соціально-трудової сфери, тому не зазначається позиція уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, а також не визначається ступінь її відображення в проекті.

10. Прогноз результатів

Прийняття постанови дасть можливість забезпечити формування раціональної структури експорту та імпорту окремих видів товарів і виконання відповідних міжнародних угод України.

Очікуються надходження до державного бюджету від плати за ліцензії.

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України —
керівник апарату
В.П. Павленко

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2012 рік

ВИТЯГ

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити на 2012 рік:

 • обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;
 • перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;
 • перелік товарів — озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 3;
 • перелік товарів, які можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном), згідно з додатком 4;
 • перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5;
 • перелік товарів із вмістом легованих чорних металів, кольорових металів та їх сплавів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 6;
 • перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія, згідно з додатком 7.

2. Установити, що:

 • не використані в 2011 році суб’єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України
  від 22 грудня 2010 р. № 1183 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2011 рік» (Офіційний вісник України, 2010 p., № 100, ст. 3548), дійсні до 1 березня 2012 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;
 • відповідно до частини тридцятої статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та операції з експорту (імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.

3. Узяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського протоколу експорт та імпорт товарів (озоноруйнівних речовин) або товарів, які можуть містити такі речовини, зазначених у додатках 3 і 4, здійснюється лише до/з країн — сторін Монреальського протоколу.

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

 • забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, визначених у додатках;
 • інформувати щомісяця Державну митну службу про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, які підлягають ліцензуванню і щодо експорту (імпорту) яких встановлено квоти.

5. Державній митній службі подавати щомісяця Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, зазначених у додатках.

6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

Додаток 4

ПЕРЕЛІК
товарів, які можуть містити озоноруйнівні речовини і експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2012 році
(крім товарів, що перевозиться у контейнерах з особистим майном)

Найменування товарів Код згідно з УКТЗЕД
Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі 3004*
*Товари в аерозольній упаковці

Примітки: 1. У разі відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, наведених у переліку, митне оформлення здійснюється на підставі висновків Міністерства екології та природних ресурсів.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті