Постанова КМУ від 8 лютого 2012 р. № 237

29 Березня 2012 4:39 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2012 р. № 237
Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності

Відповідно до статті 47 Закону України «Про загально­обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ПОРЯДОК
визначення класу професійного ризику виробництва за видами
економічної діяльності

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

клас професійного ризику виробництва — рівень виробничого травматизму і професійних захворювань за видами економічної діяльності, що визначає ступінь вірогідності втрати професійної працездатності або смерті працівника під час виконання трудових обов’язків, з урахуванням результатів аналізу показників виробничого травматизму і професійних захворювань, а також обсягів видатків Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — Фонд), пов’язаних із забезпеченням загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі — страхування);

розрахункова складова частина страхового внеску — частина ставки страхового внеску з урахуванням значення інтегрального показника професійного ризику виробництва для страхової галузевої сукупності видів економічної діяльності (далі — інтегральний показник) та видатків такої сукупності, пов’язаних із забезпеченням страхування;

страхова галузева сукупність видів економічної діяльності — види економічної діяльності, об’єднані для визначення класу професійного ризику виробництва у порядку, затвердженому правлінням Фонду;

страховий внесок — ставка страхового внеску на страхування у складі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок).

3. Види економічної діяльності визначаються згідно з Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженим в установленому порядку.

4. Віднесення до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом економічної діяльності, що визначається за найбільшою питомою вагою обсягу реалізованої продукції та/або чисельністю зайнятих осіб за минулий календарний рік.

5. Клас професійного ризику виробництва залежить від значення інтегрального показника. Чим вище значення інтегрального показника, тим вищий клас професійного ризику виробництва.

6. Інтегральний показник визначається без урахування даних щодо платників єдиного внеску, для яких Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено розмір єдиного внеску без віднесення їх до класу професійного ризику виробництва, за такою формулою:

Ісгс = ВФсгс х 100,
ВОПсгс

де Ісгс — інтегральний показник, відсотків;

ВФсгс — загальна сума видатків відповідної страхової галузевої сукупності видів економічної діяльності, пов’язаних із забезпеченням страхування, за попередні три роки;

ВОПсгс — розмір фонду оплати праці, на який нараховується єдиний внесок, відповідної страхової галузевої сукупності видів економічної діяльності за попередні три роки.

7. Визначення кількості класів професійного ризику виробництва здійснюється шляхом групування інтегральних показників, а віднесення страхової галузевої сукупності видів економічної діяльності до відповідного класу професійного ризику виробництва — у результаті мінімізації різниці між значенням інтегрального показника, визначеного для такої сукупності, та середнім значенням даного показника для відповідного класу професійного ризику виробництва.

8. У разі коли значення інтегральних показників класів професійного ризику виробництва не відповідають розмірам страхових внесків за такими класами, що встановлені законом, правління Фонду відповідно до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та статті 17 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» готує пропозиції щодо зміни розмірів страхових внесків за класами професійного ризику виробництва.

Розмір страхового внеску визначається за такою формулою:

СТ = Р + С,

де СТ — розмір страхового внеску, відсотків;

Р — розрахункова складова частина страхового внеску, відсотків;

С — солідарна складова частина страхового внеску, що визначається у результаті розподілу суми видатків окремих страхових галузевих сукупностей видів економічної діяльності, пов’язаних із забезпеченням страхування, розрахункова складова частина страхового внеску яких перевищує розмір страхового внеску найвищого класу професійного ризику виробництва, між іншими сукупностями пропорційно їх розміру фонду оплати праці, на який нараховується єдиний внесок, відсотків зазначеного розміру фонду оплати праці.

Розрахункова складова частина страхового внеску визначається за такою формулою:

Р = Ісгс + Нсгс,

де Нсгс — навантаження для покриття витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків страховика, що визначається шляхом розподілу таких витрат між страховими галузевими сукупностями видів економічної діяльності пропорційно загальній сумі їх видатків, пов’язаних із забезпеченням страхування, відсотків розміру фонду оплати праці, на який нараховується єдиний внесок, зазначених сукупностей.

9. Розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва здійснюється згідно з додатком.

Додаток
до Порядку

ВИТЯГ

РОЗПОДІЛ
видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва

Код згідно з ДК 009:2010 Найменування видів економічної діяльності
5 клас
47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
47.74 Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
7 клас
86.10 Діяльність лікарняних закладів
86.21 Загальна медична практика
86.22 Спеціалізована медична практика
86.23 Стоматологічна практика
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я
22 клас
01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур
23 клас
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
29 клас
21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів та матеріалів
32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів та матеріалів

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. № 1423 «Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. № 527 «Про внесення змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 985 «Про внесення змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*