Факультет економіки та менеджменту

У 1952 р. в Національному фармацевтичному університеті (НФаУ, у той час — Харківський фармацевтичний інститут) було введено нову навчальну програму, яка, з-поміж іншого, передбачає впровадження нових дисциплін організаційно-економічного профілю, а саме: історію фармації, організацію фармацевтичної справи, планування та облік фінансово-господарської діяльності аптек. Кілька років знадобилося викладачам новоствореної кафедри організації та економіки фармації, щоб відпрацювати методичне забезпечення дисциплін. Протягом наступних десятиліть вчені НФаУ виконували величезний обсяг підготовчої роботи, що дозволило університету на стику століть розпочати підготовку фахівців економічних спеціальностей для фармацевтичної галузі.

У 1997 р. було проліцензовано дві спеціальності: «Економіка підприємства» та «Маркетинг» і здійснено перший набір студентів.

Весь цей час економічна підготовка у НФаУ здійснювалася на факультеті промислової фармації. Відкриття нових спеціальностей, суттєве збільшення кількості студентів, які прийшли до університету за високоякісною економічною освітою, обумовили необхідність виокремлення економічного напрямку. Так, з вересня 2004 р. у складі університету з’явився новий, наймолодший, факультет економіки та менеджменту.

На сьогодні факультет економіки та менеджменту здійснює підготовку за 3 напрямами та 3 освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, спеціаліст, магістр) за такими спеціальностями:

Економіка підприємства: бакалавр, спеціаліст, магістр;

Економіка підприємства — друга вища освіта (для спеціалістів з напряму «Фармація» та «Медицина»): магістр (термін навчання 2,5 року);

Маркетинг: бакалавр, спеціаліст, магістр;

Маркетинг — друга вища освіта (для спеціалістів з напряму «Фармація» та «Медицина»): магістр (термін навчання 2,5 року);

Менеджмент: бакалавр;

Менеджмент організацій і адміністрування: спеціаліст; магістр;

Адміністративний менеджмент: магістр;

Логістика: магістр.

Форми навчання: денна, заочна, вечірня.

На 2013/2014 навчальний рік планується ліцензування спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

З 12 навчальних магістратур НФаУ 5 діють на економічному факультеті. Протягом 2004–2012 рр. проведено 40 випусків (17 денної, 17 — заочної та 6 — вечірньої форми навчання), отримали дипломи 2685 випускників (з них бакалаврів — 1289, спеціалістів — 869, магістрів — 528).

Економічна освіта у НФаУ є класичною, але студенти вивчають також дисципліни, які дають знання в галузі фармації, фармакології, технології ліків, фармацевтичної хімії, фізіології, патологічної фізіології тощо. На кафедрах економічного факультету працюють досвідчені викладачі, 90% з них мають ступінь доктора або кандидата наук.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАНФаУ має ліцензію на підготовку за спеціальністю «Економіка підприємства» на рівень бакалавра, спеціаліста та магістра на денну, вечірню та заочну форми навчання, а також на отримання другої вищої економічної освіти.

Невисока порівняно з іншими ВНЗ вартість навчання на економічних спеціальностях. Оплата за навчання може здійснюватися в готівковій та безготівковій формі (щомісячно, за півроку, рік). Після зарахування до НФаУ всі студенти підписують контракт, за яким заборонено зміну вартості протягом усього терміну навчання.

Наявність власних магістратури та аспірантури надає можливість випускникам підвищити свій кваліфікаційний рівень. Крім глибоких теоретичних знань, студенти-економісти отримують цінний практичний досвід під час проходження техніко-економічної та переддипломної практики на провідних фармацевтичних підприємствах, на підприємствах інших галузей промисловості України, в кращих аптечних, фінансово-кредитних та інших установах і організаціях.

Студенти отримують спеціальні знання з урахуванням вимог і специфіки фармацевтичної галузі, які дозволяють фахівцям з економіки підприємства реалізувати свої знання на підприємствах фармацевтичної, косметичної, мікробіологічної та харчової промисловості, у навчальних і науково-дослідних установах фармацевтичного профілю, у сфері фармацевтичного бізнесу та в аптечних установах.

На сьогодні за безпосередньої участі кафедри управління та економіки підприємства та її завіду­ючої професора О.В. Посилкіної налагоджені серйозні контакти в сфері міжнародного співробітництва, завдяки чому студенти спеціальності «Економіка підприємства» мають можливість проходити стажування у таких європейських ВНЗ.

 • Університет Хуманітас (м. Сосновиць, Польща);
 • Університет ім. Коменіуса (м. Братислава, Словакія);
 • Вища школа економіки та адміністративного менеджменту (м. Братислава, Словакія).

Із зазначеними ВНЗ також підписано відповідні угоди в рамках реалізації програми «Мобільне навчання», згідно з якою студенти мають можливість вивчати певні дисципліни і модулі за кордоном, на базах університетів-партнерів.

Водночас випускники отримують диплом загального зразка, який надає можливість працевлаштування також у сфері управління трудовими ресурсами та зайнятості, в органах митного контролю та державних податкових інспекціях, у сфері комерційного обслуговування, фінансово-кредитних установах, рекламних та туристичних агентствах, агентствах нерухомості, в дилерських і брокерських компаніях та ін.

Випускники-економісти можуть обіймати такі посади, як економіст; економіст з праці; економіст зі збуту; фахівець з аналізу ринку праці; комерційний агент, торговий агент; консультант з ефективності підприємства; консультант з раціоналізації виробництва; інспектор митної служби; фахівець з методів розширення ринків збуту; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з договірних та претензійних питань; оцінювач; таксатор; економіст з матеріально-технічного забезпечення; економіст з планування; економіст з фінансової роботи; економічний радник; оглядач з економічних питань та ін.

МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГМаркетолог — це той, хто регулярно досліджує і вивчає ринок, аналізує попит на товар, планує асортимент, визначає обсяг продукції і ціни на неї, відстежує конкурентне середовище, розробляє стратегії для просування продукту, бізнес-плани і пропонує найвигідніші варіанти вкладення коштів. Від нього багато в чому залежить успіх битви за гаманець споживача. Тому фахівців, які знають ринок і вміють застосовувати його закони на користь бізнесу, чекають в будь-якій галузі економіки.

Маркетолог — випускник НФаУ отримує знання, що відповідають державним освітнім стандартам за спеціальністю «Маркетинг» і галузевим фармацевтичним вимогам.

Ким можуть працювати наші маркетологи?

Приклади посад, які вже займають випускники НФаУ — маркетологи:

 • регіональний менеджер представництва зарубіжної фармацевтичної фірми;
 • фармацевтичні (торговельні) представники вітчизняних і зарубіжних компаній;
 • начальник відділу страхування банку;
 • фахівці з методів розширення ринків збуту (маркетологи) в різних галузях;
 • менеджери зі збуту і закупівель в різних галузях;
 • мерчендайзери торговельних центрів;
 • викладач кафедри менеджменту та маркетингу в фармації НФаУ, кандидат наук.

Найбільше затребувані маркетологи у сфері торгівлі. Там, де є ринок, конкуренція, вибір — там має бути й маркетолог.

НФаУ має ліцензію на підготовку за спеціальністю «Маркетинг» на рівень бакалавра, спеціаліста та магістра на денну, вечірню та заочну форми навчання, а також на надання другої вищої освіти на базі фармацевтичної та медичної освіти.

Більшість студентів, що навчаються за спеціальністю «Маркетинг», вже на старших курсах знаходять цікаву й добре оплачувану роботу. А гарна професійна підготовка, безсумнівно, допоможе майбутнім підприємцям почати успішний конкурентоспроможний бізнес.

«Логістика» — найпопулярніша в світі менеджерська спеціальність

Програми підготовки фахівців з логістики в НФаУ, на відміну від інших вищих закладів освіти в Україні, враховують специфіку фармацевтичної галузі. Рівень підготовки студентів-логістиків у НФаУ, в якому ефективно поєднані сучасна менеджерська освіта й освоєння прогресивного практичного досвіду функціонування оптових фармацевтичних компаній, аптечних закладів і фармацевтичного виробництва, дозволить випускникам НФаУ зі спеціальності «Логістика» реалізувати свої знання, вміння та навички:

 • на підприємствах хіміко-фармацевтичної, медико-біологічної та косметичної галузей;
 • у навчальних та науково-дослідних закладах фармацевтичного профілю;
 • у сфері фармацевтичного бізнесу та аптечних закладах;
 • в органах митного контролю та державних податкових інспекціях;
 • у транспортних організаціях;
 • в рекламних агентствах;
 • в дилерських і брокерських компаніях;
 • у сфері комерційного обслуговування;
 • у сфері фінансів і торгівлі;
 • в складських компаніях;
 • в аутсорсингових й експедиторських компаніях.

Завдяки тому, що випускники отримують дип­лом загального зразка, перед ними відкриваються широкі перспективи успішного праце­влаштування та кар’єрного зростання як у фармацевтичній, так і в будь-якій іншій галузі економіки.

Випускаюча кафедра зі спеціальності «Логістика» в НФаУ — кафедра управління та економіки підприємства, яку очолює професор О.В. Посилкіна. У науково-педагогічний склад випускової кафедри налічує 17 фахівців, в тому числі: 2 доктори наук (з них 2 професори), 13 кандидатів наук (з них 9 доцентів).

Кафедра активно розвиває міжнародні зв’язки з закордонними ВНЗ. Студенти-магістранти, які навчаються за спеціальністю «Логістика», отримують можливість пройти стажування на кордоном. Право на таке стажування передбачає проведення конкурсу серед претендентів, а це, в свою чергу, дозволяє студентам додатково оцінити свої можливості.

Результати наукових досліджень магістрів з логістики НФаУ публікуються у провідних виданнях з логістики і фармації, зокрема у таких як «Логистика: проблемы и решения» та «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації».

Факультет економіки та менеджменту

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ та АДМІНІСТРУВАННЯ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ та АДМІНІСТРУВАННЯЗ 2002 р. факультет економіки і менеджменту НФаУ надає можливість отримати освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» на рівень спеціаліста та магістра.

Впродовж навчання студенти-менеджери вивчають понад 60 дисциплін, зокрема інноваційний менеджмент; інвестиційний менеджмент; стратегічний менеджмент; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; менеджмент персоналу; маркетинг; організація підприємницької діяльності; страховий менеджмент; податковий менеджмент; антикризове управління; господарське право; адміністративне право; трудове право, державне та регіональне управління та ін.

Отримані знання закріплюються під час проходження практики, базами якої є провідні підприємства фармацевтичної галузі. Серед них: ТОВ ФК «Здоров’я», ЗАТ «Біолік», ВАТ «Червона зірка», ЗАТ «Лекхім», ТОВ «Дослідний завод «Державний науковий центр з лікарських засобів», а також ЗАТ «Автрамат», ТОВ «Зовнішньоторговельна», ВТБ-банк, АКБ «Правекс-банк» та ін. Внутрішня практика починається вже після першого курсу. Саме тому випускники мають можливість отримати високооплачувану роботу на:

 • підприємствах фармацевтичної, медико-біологічної, косметичної промисловості;
 • підприємствах інших галузей (машинобудування, металургія і т. д.);
 • в оптових фармацевтичних і оптових комерційно-посередницьких компаніях інших галузей;
 • підприємствах оптової та роздрібної торгівлі;
 • в рекламних агентствах;
 • в мережі аптек і інших роздрібних торгових підприємствах.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Фахівці спеціальності «Адміністративний менеджмент» мають право:

 • займати керівні посади у центральних і місцевих органах державної влади;
 • бути керівниками підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин;
 • бути керівниками підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю;
 • бути керівниками підрозділів матеріально-технічного постачання та ін.

Випускники зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» мають можливість працювати в таких сферах діяльності:

 • органи державного і місцевого управління;
 • інфраструктура державних і некомерційних підприємств;
 • підрозділи системи освіти;
 • науково-дослідні організації;
 • бізнес;
 • сервіс і туризм;
 • маркетинг і реклама;
 • страхування.

У процесі навчання особлива увага приділяється предметам, пов’язаним з менеджментом, соціологією, правом. Серед них менеджмент організацій; теорія організації; управління трудовими ресурсами; техніка адміністративної діяльності; керівник адміністративної служби; правові засади адміністративної діяльності; управління ризиками та методи їх оцінювання; менеджмент державних установ і організацій; державне управління в системі охорони здоров’я та ін.

Отримати освіту за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» можна на базі повної або вищої освіти будь-якого напряму підготовки. Після закінчення навчання слухачі отримують диплом магістра, а також набувають універсальних знань, що дозволяють їм реалізувати себе у якості адміністраторів і менеджерів вищого рівня. Отож, якщо ви вже маєте вищу освіту і плануєте своє кар’єрне зростання, запрошуємо вас отримати актуальну професію в сфері управління!

Магістранти заочної форми навчання за власним бажанням можуть навчатись з використанням дистанційних технологій.

Контакти: декан факультету — Володимир Валентинович Малий, кандидат фармацевтичних наук, доцент, тел.: (057) 706-22-19; е-mail: [email protected]

За матеріалами, наданими Національним фармацевтичним університетом

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті