Підготовка кваліфікованих спеціалістів на кафедрі промислової фармації КНУТД

Фармацевтичний сектор посідає значне місце в економіці України і має потенціал для подальшого розвитку. Об’єм українського фармацевтичного ринку протягом останніх років проявляє тенденцію до зростання у грошовому вираженні. Концепція розвитку фармацевтичної галузі як невід’ємної частини системи охорони здоров’я визначила пріоритетні напрямки національної політики у цій сфері. Насамперед, це на виконанні завдань, пов’язаних із забезпеченням населення України якісними, ефективними й безпечними лікарськими засобами.

Важлива роль у реалізації концепції розвитку фармацевтичної галузі відведена вітчизняним виробникам, продукція яких утримує провідні позиції на українському ринку і впевнено виходить на зарубіжні. Успіхи вітчизняної фармацевтичної індустрії пов’язані з постійним впровадженням на підприємствах міжнародних норм та стандартів, насамперед, належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice — GMP). Реалізація вимог GMP має здійснюватися кваліфікованим персоналом, який розробляє і впроваджує на практиці систему забезпечення якості препаратів. Сучасний етап розвитку фармацевтичної галузі вимагає впровадження якісно нового підходу до підготовки кваліфікованих спеціалістів для індустрії. Фармацевтична промисловість гостро потребує забезпечення кадрами, які б мали фундаментальні знання у галузі хімії, фізики, біології, фармації, промислової технології препаратів, а також щодо правил та норм GMP. Крім того, важливо щоб вони володіли сучасними підходами до менеджменту якості лікарських засобів. Рівень кваліфікації працівників є одним із основних чинників, які суттєво впливають на загальну ефективність виробництва, тому їх професійна підготовка та створення умов для підвищення кваліфікації набувають важливого значення.

Саме у зв’язку з потребами фармацевтичної промисловості, що назріли, у 1995 р. на факультеті хімічних технологій Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД), деканом якого в той час була Алла Строкань, доцент, кандидат хімічних наук, відкрито спеціальність «Технології фармацевтичних препаратів». Основою для цього став набутий досвід навчання студентів за напрямом «Фармація» — на факультеті хімічних технологій в 2001 р. було організовано регіональне представництво Національного фармацевтичного університету (НФаУ) згідно із відповідною угодою про спільну підготовку студентів.

У 2003 р. плідна співпраця з НФаУ дала змогу кафедрі органічної та аналітичної хімії КНУТД одержати ліцензію на підготовку фахівців за напрямом 1102 «Фармація» зі спеціальності 7.110204 «Технології фармацевтичних препаратів» (рішення ДАК України від 1 липня 2003 р.). Ліцензійний обсяг становить 50 осіб.

У 2006 р. наказом ректора від 18.07.2006 р. № 261 відповідно до рішення вченої ради КНУТД було змінено назву кафедри з органічної та аналітичної хімії на промислову фармацію.

У 2007 р. кафедру промислової фармації очолив Владислав Страшний, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор фармацевтичних наук.

У 2008 р. кафедра пройшла акредитацію (рішення ДАК України від 1 липня 2003 р.) за напрямом 6.120201 «Фармація» зі спеціальності 6.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів» (ліцензійний обсяг — 50 осіб).

За допомогою кафедри промислової фармації бібліотека КНУТД придбала навчальної літератури професійного спрямування на 10 тис. грн. Було укладено угоди про співробітництво з фармацевтичними підприємствами Києва — ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», ВАТ «Фармак», корпорація «Артеріум», ВАТ «Біофарма», а також Вінниці — СП «Сперко Україна».

Значний внесок в організацію навчального процесу, проведення виробничо-технологічних, переддипломних практик роблять: Гліб Загорій, генеральний директор ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», кандидат фармацевтичних наук, та Володимир Загорій, доктор фармацевтичних наук; Філя Жебровська, генеральний директор ВАТ «Фармак»; Денис Гарцилов, головний виконавчий директор корпорації «Артеріум», Олександр Яцюк, виконавчий директор ВАТ «Київмедпрепарат» та інші.

Основним своїм завданням колектив кафедри промислової фармації вважає підготовку кваліфікованих кадрів для фармацевтичних виробництв з урахуванням всіх реалій сучасного суспільства.

На сьогодні за спеціальністю «Технології фармацевтичних препаратів» на кафедрі навчається близько 200 осіб.

Студенти оволодівають навичками роботи на сучасній техніці, ознайомлюються із сучасними технологіями виробництва лікарських засобів, вивчають механізм їх дії на організм людини, одержують економічні знання, які дозволять працювати у таких сферах:

  • виробничо-технологічна та організаційно-керівна робота в галузі виробництва лікарських засобів;
  • експлуатація технологічного обладнання хіміко-фармацевтичних виробництв;
  • розробка нових або вдосконалення існуючих технологічних процесів;
  • впровадження нових технологічних процесів і режимів виробництва.

Прийом абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та спеціаліста проводиться за напрямом підготовки 6.120201 «Фармація» зі спеціальності 7.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів» за спеціалізаціями «Технологія косметичних засобів» та «Менеджмент в промисловій фармації». Після закінчення КНУТД його випускники отримують кваліфікацію інженер-технолог хіміко-фармацевтичних виробництв.

У 2013 р. відкрито набір на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр зі спеціальності 8.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів» (ліцензійний обсяг — 20 осіб). Після закінчення КНУТД випускники отримують кваліфікацію магістр промислової фармації.

Форма навчання:

  • денна (термін навчання бакалаврів — 4 роки, спеціаліст — ще 1 рік після бакалаврату) за держзамовленням та за договором (за кошти фізичних і юридичних осіб) — ліцензійний обсяг — 50 осіб, вартість навчання 8000 грн./рік, період подачі документів — з 1 по 31 липня 2013 р.;
  • заочна (термін навчання — 5,5 років) за договором — ліцензійний обсяг 50 осіб, вартість навчання — 4500 грн./рік, період подачі документів — з 1 по 20 липня 2013 р.;
  • денна та заочна форми зі скороченим терміном навчання (на 2-й курс на вакантні місця приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей за напрямом підготовки 6.120201 «Фармація», а саме: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Медико-профілактична справа», «Лабораторна діагностика», «Фармація», «Біохімічне виробництво», «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук», «Виробництво фармацевтичних препаратів»), період подачі документів — з 1 по 20 липня 2013 р.;

До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну середню освіту та сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти.

Після закінчення КНУТД інженери-технологи хіміко-фармацевтичних виробництв мають можливість працевлаштуватися на престижні посади провідних хіміко-фармацевтичних підприємств України.

Гарантією їх працевлаштування випускників цього ВНЗ є те, що фармацевтична галузь — одна з перспективних. Це зумовлено життєвою необхідністю в продукції галузі для всіх категорій населення. Сьогодні фармацевтична галузь активно розвивається в напрямку інтеграції у світове співтовариство.

Сайт університету — www.knutd.com.ua. 

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА», за матеріалами, наданими КНУТД,
фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті