Витяг із законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства»

ПОДАННЯ

проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства»

Відповідно до статті 93 Конституції України подаємо в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства».

Представлятиме законопроект у Верховній Раді Міністр фінансів Шлапак Олександр Віталійович.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття зазначеного законопроекту зумовлено необхідністю удосконалення окремих положень діючого законодавства, усунення подвійного трактування окремих його норм.

2. Мета і шляхи її досягнення

Вдосконалення норм Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, запропоноване законопроектом, покращення адміністрування податків, усунення подвійного трактування окремих норм податкового законодавства та забезпечення справедливості в оподаткуванні тощо.

Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується:

  • збільшити ставку акцизного податку на транспортні засоби за кодом 8703 33 19 00 згідно із УКТЗЕД з 1,09 євро на 2,18 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, яка з технічних причин не була включена до Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»;
  • узгодити окремі норми Податкового кодексу України з нормами Митного кодексу України;
  • здійснити редакційну правку з метою усунення подвійного трактування норми стосовно оподаткування ПДВ операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення за ставкою 7%. Зокрема, уточнити, що за ставкою 7% оподатковуються «операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України» лікарських засобів і виробів медичного призначення;
  • запровадити обов’язкове оприлюднення списку платників ПДВ, які отримують відшкодування з  Державного бюджету України;
  • призупинити у період до 1 липня 2014 року норми Податкового кодексу України про застосування ставки 5% для процентів для узгодження окремих норм щодо набрання чинності;
  • у зв’язку зі зміною Національним банком України порядку встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів (які набрали чинності 4 квітня 2014 року), вносяться зміни до Податкового та Митного кодексів, якими встановлено норми щодо правил перерахунку іноземної валюти у валюту України при здійсненні митних формальностей та нарахуванні митних платежів;

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного акта надасть можливість отримання додаткових надходжень до зведеного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект стосується інтересів інших органів, а саме: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства юстиції України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза законопроекту не  проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

9. Позиція соціальних партнерів.

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом та потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

11. Прогноз результатів

Реалізація заходів, передбачених проектом Закону, сприятиме удосконаленню адміністрування податків, усуненню подвійного трактування окремих норм податкового законодавства, дотриманню принципу справедливості в оподаткуванні.

Реалізація запропонованих норм також надасть можливість отримати у 2014 році додаткові надходження до зведеного бюджету України у сумі близько 150 млн. грн., а також залучити до бюджету 2015 року близько 300 млн. гривень.

Міністр фінансів України О. Шлапак

Проект

Реєстр. № 4645 від 07.04.2014 р.

вноситься Кабінетом Міністрів України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

<…>

5. Підпункт «в» пункту 193.1 статті 193 викласти у такій редакції:

«в) 7 відсотків по операціях з:

постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я».

<…>

ІІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

абзацу восьмого пункту 13 розділу ІІ щодо виключення норми стосовно звiльнення вiд оподаткування митними платежами товарів, що класифiкуються в однiй iз товарних позицiй 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД (у кiлькостi однiєї одиницi за кожною товарною позицiєю), що ввозяться працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, який набирає чинності з 1 січня 2015 року;

2. Встановити, що з 1 квітня 2014 року до 1 червня 2014 року до платників податку на додану вартість, які застосовують ставку 7 відсотків до операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення, не застосовуються вимоги нормативно – правових актів щодо відображення у касовому чекові відомостей: про код ставки податку на додану вартість за одиницею товару; загальної суми податку на додану вартість за кожною позицією (групою товарів); загальної суми коштів, що підлягає сплаті покупцем, з урахуванням податку на додану вартість.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

  • прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Виконуючий обов’язки Президента України,Голова Верховної Ради України О.Турчинов

Коментарі

Микола 09.04.2014 12:14
Пропоную для законів та підзаконних актів, які приймаються, всі ставки вказувати в національній валюті!!!! Виходить так, що ми всі працюємо з гривнею, а закони виписані якщо не в євро так в доларах. Пропозиція друга- всі розрахунки в роздрібному сегменті перевести в євро!!!

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті