Проект постанови КМУ «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці»

14 Січня 2015 10:25 Поділитися

Проект
наданий ООРММП України 14.01.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» Кабінет Міністрів України постановляє:

1.1. Затвердити перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці (додається).

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2014 р. №

ПЕРЕЛІК
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці

Найменування категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці Пункт статті 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»*
1. Автоматичні зважувальні прилади:• ваги безперервної дії для сумарного обліку;• ваги дискретної дії та бункерні ваги для сумарного обліку;• ваги для зважування розділених вантажів;

• вагові дозатори дискретної дії;

• дорожних транспортних засобів в русі та вимірювання;

• навантажень на вісь;

• залізничні платформні ваги;

• контрольні ваги

7 і 8
2. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів 7 і 8
3. Аналізатори медичного призначення:• біохімічні;• гематологічні;• електролітів та газу в крові;

• імуноферментні;

• флуоресцентні;

• хемілюміносцентні — електрохімічні

1
4. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки 2
5. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для контролю вод 1 і 3
6. Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку (під час виконання робіт з технічного захисту інформації МВС, СБУ, Держспецзв’язку) 10
7. Аудіометри чистого тону 4
8. Блоки детектування іонізуючого випромінення 1, 2, 3 і 4
9. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) 1, 4 і 10
10. Вимірювальні канали систем радіаційного контролю 1, 2, 3 і 4
11. Вимірювальні трансформатори струму та напруги 7
12. Вимірювачі артеріального тиску 1
13. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається 5 і 12
14. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри, амперметри 3–4-х розрядні, кліщі струмовимірювальні) 4
15. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок 4
16. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля 1 і 4
17. Вимірювачі потужності та радіоперешкод (під час виконання робіт з технічного захисту інформації МВС, СБУ, Держспецзв’язку) 10
18. Вимірювачі:• електростатичних зарядів;• імпедансу;• опору кола заземлення;

• опору ізоляції;

• параметрів релейного захисту;

• повного опору петлі фаза-нуль або струму в цьому колі;

• струму витоку в електричній мережі;

4
19. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів 11 і 13
20. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні 5
21. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (при контролі умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, при продажі вугілля, деревини та природного газу) 2, 4 і 7
22. Віброметри 4
23. Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори 1, 3, 4 і 5
24. Генератори низько-, високо-, надвисокочастотні (під час виконання робіт з технічного захисту інформації МВС, СБУ, Держспецзв’язку) 10
25. Гирі 2, 3, 7, 12 і 13
26. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення 6 і 11
27. Густиноміри (при визначенні маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу під час його постачання та/або споживання) 7
28. Датчики навантаження ваговимірювальні 4
29. Дефектоскопи 4
30. Динамометри, силовимірювальні датчики 9
31. Дозатори медичні піпеткові та поршневі 1
32. Еквіваленти мереж (під час виконання робіт з технічного захисту інформації МВС, СБУ, Держспецзв’язку) 10
33. Електрокардіографи 1
34. Енцефалографи 1
35. Калориметри газові (при розрахунках за поставлений та/або спожитий природний газ) 7
36. Кардіодефібрилятори 1
37. Лічильники води 7
38. Лічильники активної та реактивної електроенергії (класи точності 0,02–2,0) 7
39. Лічильники, а також вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин крім води 7
40. Лічильники газу та пристрої перетворення об’єму (при розрахунках за поставлений та/або спожитий природний газ) 7
41. Люксметри, яскравоміри під час вимірювання освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів 4
42. Манометри 1, 3, 4, 5 і 7
43. Матеріальні міри довжини 7
44. Медичні термометри 1
45. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні) 4
46. Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності 4
47. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту) 7 і 8
48. Монітори пацієнта 1
49. Неавтоматичні зважувальні прилади 1, 2, 7, 8, 12 і 13
50. Нівеліри 6 і 9
51. Осцилографи (під час виконання робіт з технічного захисту інформації МВС, СБУ, Держспецзв’язку) 10
52. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів:• світлими нафтопродуктами, оливами;• скрапленим газом;• стисненим газом 7
53. Прилади для вимірювання розмірів (довжини і площі: текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок, координатні засоби вимірювань) 3, 7, 9 і 13
54. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені 5
55. Пульсоксиметри 1
56. Пурки робочі 7 і 8
57. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози 1, 2, 3 і 4
58. Реографи 1
59. Рефрактометри, офтальмометри 1
60. Рівнеміри 7 і 8
61. Селективні вольтметри (під час виконання робіт з технічного захисту інформації (МВС, СБУ, Держспецзв’язку) 10
62. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку кількості інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації 7 і 11
63. Спектрометри альфа-, бета-, гамма- випромінення, спектрометри СИЧ 1, 2, 3 і 4
64. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення в СПА та косметичних салонах 1 і 4
65. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку:• нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні,• сферичні);• скрапленого газу (горизонтальні циліндричні) 7 і 8
66. Струмовимірювальні кліщі 4
67. Таксометри 7
68. Тахеометри 6 і 9
69. Тахографи 4 і 5
70. Теодоліти 6 і 9
71. Теплолічильники та теплообчислювачі 7
72. Термінали паркувальні 7
73. Термометри (для контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та для проведення експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів) 2, 4, 7 і 12
74. Тесламетри 4
75. Ультразвукові діагностичні прилади 1 і 4
76. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації 1, 2, 3 і 4
77. Фотометри, спектрофотометри для екологічного контролю та контролю повітря робочої зони 3 і 4
78. Хроматографи газові та рідинні 1, 2, 3, 4 і 7
79. Шумоміри 3 і 4
80. рН-метри, кондуктометри, титратори, іономіри (у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю) 1, 2 і 3
*Види діяльності, що належать до сфери законодавчо регульованої метрології.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці»

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» (далі — проект), розроблено відповідно до частини другої статті 17 Закону України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі — Закон), яка визначає, що перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Затвердження даного проекту спрямоване на обмеження переліку категорій засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці.

2. Цілі державного регулювання

Проект розроблено з метою забезпечення механізму ефективного метрологічного нагляду за засобами вимірювальної техніки, що віднесені до законодавчо регульованої сфери, захист громадян та економіки України від недостовірних результатів вимірювань.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативних способів досягнення встановлених цілей, окрім розробки проекту постанови, немає, оскільки частиною другою статті 17 Закону визначено, що перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. Механізм і заходи, які забезпечуватимуть розв’язання визначеної проблеми

Для досягнення заявлених цілей Мінекономрозвитку розроблено проект постанови, в якому буде чітко визначені категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які підлягають періодичній повірці.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Проектом постанови передбачається затвердження 80 категорій засобів вимірювальної техніки у сферах, що відповідно до статті 3 Закону відносяться до законодавчо регульованої метрології.

Всі інші засоби вимірювальної техніки, які не увійшли до цього переліку, підлягатимуть калібруванню в добровільному порядку.

Реалізація проекту забезпечить проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають періодичній повірці. Прийняття проекту надасть можливість забезпечити єдність вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Вигоди Витрати
Держава Реалізація частини другої статті 17 Закону.Визначення переліку засобів вимірювальної техніки, які потребують державного контролю Не передбачаються
Суб’єкт господарювання Визначення конкретного переліку засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці Не передбачаються
Населення Захист громадян від наслідків недостовірних результатів вимірювань Не передбачаються

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

У проекті постанови не передбачається обмеження строку його дії.

8. Визначення показників результативності акта

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта Достатньо високий. Зокрема, проект наказу оприлюднений на офіційному сайті Мінекономрозвитку http://www.me.gov.ua в розділі «Обговорення проектів документів»
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта Зазначений показник залежить від кількості суб’єктів господарювання, які використовують законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом одержання пропозицій до нього, їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік після набрання чинності шляхом аналізу аналогічних показників, встановлених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюється один раз на три роки після закінчення заходів повторного відстеження.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України
Айварас Абромавичус

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті