Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення сільського населення медичним та аптечним обслуговуванням в умовах децентралізації влади»

02 Листопада 2015 10:50 Поділитися

ПОДАННЯ

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення сільського населення медичним та аптечним обслуговуванням в умовах децентралізації влади

Відповідно до частини першої статті 93 Конституції України у порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення сільського населення медичним та аптечним обслуговуванням в умовах децентралізації влади.

Доповідати проект Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Шинькович А.В.

Додатки:

  1. Проект Закону України – на 3 арк.;
  2. Пояснювальна записка – на 3арк.;
  3. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.;
  4. Порівняльна таблиця – на 3 арк.;
  5. Копії зазначених матеріалів у електронному вигляді.

                                                                              

Народні депутати України В.Д. Барвіненко
О.В. Герега
Р.П. Князевич
А.В. Шинькович

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України провнесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення сільського населення медичним та аптечним обслуговуванням в умовах децентралізації влади

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В умовах реформування системи охорони здоров’я України особливого значення набуває запровадження якісно нових заходів щодо профілактики захворювань та діяльності з формування здорового способу життя.

Фінансування системи охорони здоров’я з державного бюджету відбувається на залишковому принципі. На оновлення медичного обладнання у сільській місцевості та забезпечення кваліфікованими кадрами не залишається коштів.

Кількість сільського населення скорочується не тільки від того, що молодь виїжджає до міста, а і внаслідок природної смертності. Статистика останніх років свідчить, що тривалість життя на селі нижча ніж у місті. Головною причиною такого стану є недоступність медичного лікування.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України налічується 15 000 фельдшерсько-акушерських пунктів, 3400 сільських амбулаторій, 580 дільничих лікарень, 142 районних лікарні, 472 центральні районні лікарні. Кожний п’ятий фельдшерсько-акушерський пункт та кожна десята сільська амбулаторія оснащені лише частково.

Разом з тим цю мережу сільських лікувальних закладів необхідно зберегти.

Гостро постало питання забезпечення сільського населення аптеками або аптечними пунктами при фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях.

У зв’язку з обраним державою курсом на децентралізацію влади даний законопроект надає можливість органам місцевого самоврядування приймати безпосередню участь у плануванні розвитку мережі закладів охорони здоров’я, прийнятті рішень про їх оптимізацію, створення, реорганізацію, перепрофілювання даних закладів охорони здоров’я та вирішувати на місцевому рівні питаннязабезпечення закладами охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів (аптек, аптечних пунктів при фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях), виділяючи приміщення і т. ін.

Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення сільського населення медичним та аптечним обслуговуванням в умовах децентралізації влади направлений на вирішення у законодавчому полі існуючої проблеми.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є забезпечення сільського населення медичним та аптечним обслуговуванням при безпосередній участі органів місцевого самоврядування.

Завдання законопроекту є законодавче гарантування надання первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості та врегулювання питання забезпечення закладами охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів (аптек, аптечних пунктів при фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях) у сільській місцевості.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внесення змін до існуючого законодавства щодо гарантування забезпечення закладами охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів, у сільській місцевості (аптек, аптечних пунктів при фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях) за погодженням органів місцевого самоврядування та доступності таких закладів охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів для людей з особливими потребами (обладнання пандусами).

Законопроектом пропонується надати право органам місцевого самоврядування погоджувати планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я, прийняття рішень про її оптимізацію, створення, реорганізацію, перепрофілювання закладів охорони здоров’я, здійснювати забезпечення закладами охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів (аптек, аптечних пунктів при фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях) у сільській місцевості.

Правові аспекти

Проектом Закону передбачається внести зміни до законів України «Про лікарські засоби», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття потребує внесення змін до інших нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію зазначеного проекту Закону не потребуватиме додаткових фінансових надходжень Державного бюджету України.

6. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Прогноз результатів

Прийняття цього Закону забезпечить функціонування у сільській місцевості закладів охорони здоров’я для надання первинної медико-санітарної допомоги та збереження і розвитку мережі аптек у сільській місцевості, аптечних пунктів при фельдшерсько-акушерських пунктах у сільській місцевості, медичних пунктах у сільській місцевості, сільських лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях, що позитивно вплине на тривалість життя сільських мешканців.

Народні депутати України В.Д. Барвіненко
О.В. Герега
Р.П. Князевич
А.В. Шинькович

Проект (реєстр. 2104а від 17.06.2015 р.)

вноситься народними депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення сільського населення медичним та аптечним обслуговуванням в умовах децентралізації влади

Верховна Рада України  постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 22, ст. 86):

статтю 25 доповнити абзацами такого змісту:

«Держава гарантує забезпечення закладами охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів, у сільській місцевості (аптек, аптечних пунктів при фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях) за погодженням органів місцевого самоврядування. 

Мінімальний обов’язковий асортимент лікарських засобів і виробів медичного призначення для закладів

охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів, у сільській місцевості (аптек, аптечних пунктів при фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях) визначається Кабінетом Міністрів України.

Держава гарантує доступність закладів охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів (обладнання пандусами)».

2. У Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 4, ст.19):

1) абзац четвертий статті 16 після коми доповнити словами такого змісту:

«, а у сільській місцевості за погодженням відповідного органу місцевого самоврядування.»;

2) статтю 19 доповнити абзацами такого змісту:

«Держава гарантує надання первинної медико-санітарної допомоги населенню у сільській місцевості. 

Мінімальний обов’язковий асортимент лікарських засобів і виробів медичного призначення для надання первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (у фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях) визначається Кабінетом Міністрів України».

3. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2003 р., № 4, ст. 31, № 45, ст. 360; 2004 р., № 15, ст. 228; 2010 р., № 10, ст. 107; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5406-VI):

1) частину першу статті 26 доповнити підпунктом 57) такого змісту:

«57) погодження:

а) планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я,  прийняття рішень про її оптимізацію, створення, реорганізацію,  перепрофілювання закладів охорони  здоров’я;

б) забезпечення закладами охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів (аптек, аптечних пунктів при фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях).»;

2) частину а) статті 32 доповнити підпунктом 10) такого змісту:

«10) створення умов для забезпечення закладами охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів (аптек, аптечних пунктів при фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях)».

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону.

Голова Верховної Ради                                                     

України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення сільського населення медичним та аптечним обслуговуванням в умовах децентралізації влади

Чинна редакція Редакція з урахуванням запропонованих змін

Закон України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 22, ст. 86)

Стаття 25. Матеріально-технічне забезпеченняДержава організує матеріально-технічне забезпечення створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медико-санітарної допомоги.

Нормативи мінімального забезпечення населення державними закладами охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 25. Матеріально-технічне забезпеченняДержава організує матеріально-технічне забезпечення створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медико-санітарної допомоги.

Нормативи мінімального забезпечення населення державними закладами охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Держава гарантує забезпечення закладами охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів, у сільській місцевості (аптек, аптечних пунктів при фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях) за погодженням органів місцевого самоврядування.

Мінімальний обов’язковий асортимент лікарських засобів і виробів медичного призначення для закладів

охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів, у сільській місцевості (аптек, аптечних пунктів при фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях) визначається Кабінетом Міністрів України.

Держава гарантує доступність закладів охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів (обладнання пандусами).

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 4, ст.19)

Стаття 16. Заклади охорони здоров’я…

Планування розвитку мережі державних і комунальних  закладів охорони здоров’я, прийняття рішень про її оптимізацію, створення, реорганізацію, перепрофілювання державних і комунальних закладів охорони здоров’я  здійснюються відповідно до закону органами, уповноваженими управляти об’єктами відповідно державної і комунальної власності.

Стаття 16. Заклади охорони здоров’я…

Планування розвитку мережі державних і комунальних  закладів охорони здоров’я, прийняття рішень про її оптимізацію, створення, реорганізацію, перепрофілювання державних і комунальних закладів охорони здоров’я  здійснюються відповідно до закону органами, уповноваженими управляти об’єктами відповідно державної і комунальної власності, а у сільській місцевості за погодженням відповідного органу місцевого самоврядування.

Стаття 19. Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров’я Стаття 19. Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров’я

     Держава гарантує надання первинної медико-санітарної допомоги населенню у сільській місцевості. 

     Мінімальний обов’язковий асортимент лікарських засобів і виробів медичного призначення для надання первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (у фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях) визначається Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170)

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

 

 Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

57) погодження:

а) планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я, прийняття рішень про її оптимізацію, створення, реорганізацію,  перепрофілювання закладів охорони  здоров’я;

б) забезпечення закладами охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів (аптек, аптечних пунктів при фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях).

Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спортуДо відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

 

Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спортуДо відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

10) створення умов для забезпечення закладами охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів (аптек, аптечних пунктів при фельдшерсько-акушерських пунктах, медичних пунктах, лікарських амбулаторіях, дільничих лікарнях).

Народні депутати України В.Д. Барвіненко
О.В. Герега
Р.П. Князевич
А.В. Шинькович
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті