Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю та оподаткування операцій, пов’язаних з проведенням загальнообов’язкового соціального медичного страхування»

21 Липня 2016 2:00 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю та оподаткування операцій, пов’язаних з проведенням загальнообов’язкового соціального медичного страхування».

Доповідати проект Закону у Верховній Раді України під час пленарного засідання буде народний депутат України Денісова Людмила Леонтіївна.

Народні депутати України
Л. Денісова
Б. Розенблат
І. Єфремова
М. Поляков

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю та оподаткування операцій, пов’язаних з проведенням загальнообов’язкового соціального медичного страхування»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю та оподаткування операцій, пов’язаних з проведенням загальнообов’язкового соціального медичного страхування» системно пов’язаний із проектом Закону України «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування в Україні» і розроблено з метою реалізації положень останнього щодо формування і обігу коштів системи загальнообов’язкового соціального медичного страхування та їх оподаткування у всіх суб’єктів страхування.

Водночас, відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платники податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенція контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства визначаються Податковим кодексом України.

На сьогодні страхові внески за всіма видами страхування оподатковуються валовим податком на прибуток в розмірі 3%.

Фінансовий результат страховика до оподаткування на загальних умовах розраховується наступним чином: страхові платежі за мінусом страхових виплат, за мінусом аквізиційних витрат, за мінусом витрат на ведення справи.

При цьому, страхові внески роботодавців на користь своїх працівників законодавство розцінює як матеріальне благо, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Тому, з метою встановлення комплексного підходу для загальнообов’язковості страхування та єдиних норм щодо оподаткування страхових платежів та страхових виплат за договорами загальнообов’язкового соціального медичного страхування, необхідно внести зміни до Податкового кодексу.

2. Мета та завдання законопроекту

Метою законопроекту — є встановлення в податковому законодавстві норм щодо можливості виконання положень законопроекту «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування», які б забезпечували рівні фінансові умови для суб’єктів загальнообов’язкового соціального медичного страхування при реалізації конституційних гарантій громадянам на безоплатну медичну допомогу та медичне страхування.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується ввести зміни до Податкового кодексу України, що стосуються питання контролю та оподаткування страхових внесків за договорами загальнообов’язкового соціального медичного страхування, які будуть сплачувати роботодавці на користь своїх працівників, а саме:

1. Покласти на контролюючі органи, визначені Податковим кодексом України, разом з Уповноваженим органом в сфері загальнообов’язкового соціального медичного страхування, контроль за укладенням платниками податків, платниками єдиного внеску договорів загальнообов’язкового соціального медичного страхування і своєчасністю та повнотою нарахування та сплати ними страхових внесків за загальнообов’язковим соціальним медичним страхуванням, що наддасть змогу забезпечити загальнообов’язковий принцип, закладений в законопроект «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування».

2. Визначити базову ставку оподаткування у розмірі 0% поруч з договорами з дострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування і для договорів загальнообов’язкового соціального медичного страхування, оскільки страхові внески, отримані страховиками, фактично виконуватимуть функції агенту держави по забезпеченню конституційних прав громадян на отримання безоплатної медичної допомоги.

3. Вилучити кошти сформованих резервів страховиків з загальнообов’язкового медичного страхування з бази розрахунку фінансового результату до оподаткування.

4. Встановити, що оплата медичної допомоги (медичних послуг) застрахованим за загальнообов’язковим соціальним медичним страхуванням у вигляді страхових виплат не включається до оподаткованого доходу фізичних осіб.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Нормативно-правова база у цій сфері регулюється Податковим кодексом України.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту Закону не вимагатиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття

Прийняття законопроекту дозволить в повній мірі імплементувати положення законопроекту «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування», забезпечити його соціальність, загальність, що гарантуватиме реалізацію прав громадян на отримання медичних послуг за загальнообов’язковим соціальним медичним страхуванням.

Народні депутати України
Л. Денісова
Б. Розенблат
І. Єфремова
М. Поляков

Проект

від 14.07.2016 р. реєстраційний № 4982

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю та оподаткування операцій, пов’язаних з проведенням загальнообов’язкового соціального медичного страхування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 — 17, ст. 112) такі зміни:

1. Підпункт 19 1.1.2. пункту 19 1.1. статті 191. викласти в такій редакції:

«19 1.1.2. контролюють своєчасність подання платниками податків, платниками єдиного внеску, страхових платежів за договорами загальнообов’язкового соціального медичного страхування передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), укладання договорів загальнообов’язкового соціального медичного страхування, своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів».

2. Підпункт 136.2.2. пункту 136.2. статті 136 викласти в такій редакції:

«136.2.2. 0 відсотків за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування, договорами загальнообов’язкового соціального медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії, та визначених підпунктами 14.1.52, 14.1.52 1, 14.1.52 2 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу».

3. Абзац перший підпункту 141.1.3. пункту 141.1. статті 141 викласти в такій редакції:

«141.1.3. Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується:

на суму витрат на формування страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, окрім витрат на формування страхових резервів з загальнообов’язкового соціального медичного страхування».

4. Абзац перший підпункту 141.1.4. пункту 141.1. статті 141 викласти в такій редакції:

«141.1.4. Фінансовий результат до оподаткування страховика зменшується:

на суму коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, окрім суми коригувань страхових резервів з загальнообов’язкового соціального медичного страхування».

5. Пункт 165.1. статті 165 доповнити підпунктом 165.1.60. такого змісту:

«165.1.60. суми страхових виплат, сплачені закладам охорони здоров’я в якості компенсації за надання медичної допомоги або медичних послуг платнику як застрахованій особі за договором загальнообов’язкового соціального медичного страхування».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю та оподаткування операцій, пов’язаних з проведенням загальнообов’язкового соціального медичного страхування»

Чинна редакція закону Редакція закону з урахуванням змін
Стаття 191. Функції контролюючих органів191.1. Контролюючі органи виконують такі функції:191.1.1. здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів; Стаття 191. Функції контролюючих органів191.1. Контролюючі органи виконують такі функції:191.1.1. здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів;
191.1.2. контролюють своєчасність подання платниками податків та платниками єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів; 191.1.2. контролюють своєчасність подання платниками податків, платниками єдиного внеску, страхових платежів за договорами загальнообов’язкового соціального медичного страхування передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), укладання договорів загальнообов’язкового соціального медичного страхування, своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів.
Стаття 136. Ставки податку136.1. Базова (основна) ставка податку становить 18 відсотків.136.2. Під час провадження страхової діяльності юридичних осіб — резидентів одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах:136.2.1. 3 відсотки за договорами страхування від об’єкта оподаткування, що визначається у підпункті 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 цього Кодексу;136.2.2. 0 відсотків за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії, та визначених підпунктами 14.1.52, 14.1.52 1, 14.1.52 2 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.… Стаття 136. Ставки податку136.1. Базова (основна) ставка податку становить 18 відсотків.136.2. Під час провадження страхової діяльності юридичних осіб — резидентів одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах:136.2.1. 3 відсотки за договорами страхування від об’єкта оподаткування, що визначається у підпункті 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 цього Кодексу;

136.2.2. 0 відсотків за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування, договорами загальнообов’язкового соціального медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії, та визначених підпунктами 14.1.52, 14.1.52 1, 14.1.52 2 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.…

Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій141.1. Особливості оподаткування страховика141.1.1. Страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до пункту 136.1 статті 136 цього розділу, та податок на дохід за ставкою, визначеною відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу.Нарахований страховиком податок на дохід за ставкою, визначеною в підпункті 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу, є різницею, яка зменшує фінансовий результат до оподаткування такого страховика.141.1.2. Об’єкт оподаткування страховика, до якого застосовується ставка, визначена відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу, розраховується як сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і співстрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються до складу об’єкта оподаткування страховика тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування.

141.1.3. Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується:на суму витрат на формування страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій141.1. Особливості оподаткування страховика141.1.1. Страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до пункту 136.1 статті 136 цього розділу, та податок на дохід за ставкою, визначеною відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу.Нарахований страховиком податок на дохід за ставкою, визначеною в підпункті 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу, є різницею, яка зменшує фінансовий результат до оподаткування такого страховика.141.1.2. Об’єкт оподаткування страховика, до якого застосовується ставка, визначена відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу, розраховується як сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і співстрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються до складу об’єкта оподаткування страховика тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування.

141.1.3. Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується:на суму витрат на формування страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, окрім витрат на формування страхових резервів з загальнообов’язкового соціального медичного страхування;

на суму коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до методики, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (далі — Методика). на суму коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до методики, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (далі — Методика).
141.1.4. Фінансовий результат до оподаткування страховика зменшується:на суму коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 141.1.4. Фінансовий результат до оподаткування страховика зменшується:на суму коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, окрім суми коригувань страхових резервів з загальнообов’язкового соціального медичного страхування.
на суму страхового резерву (технічного або математичного) сформованого в розмірі та порядку, передбачених Методикою.… на суму страхового резерву (технічного або математичного) сформованого в розмірі та порядку, передбачених Методикою.…
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:… Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:…
відсутня 165.1.60. суми страхових виплат, сплачені закладам охорони здоров’я в якості компенсації за надання медичної допомоги або медичних послуг платнику як застрахованій особі за договором загальнообов’язкового соціального медичного страхування.

 

Народні депутати України
Л. Денісова
Б. Розенблат
І. Єфремова
М. Поляков

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті