Фармацевтична енциклопедія. Діячі вітчизняної фармації: Запорізький державний медичний університет

Назустріч VII Національному з’їзду фармацевтів України та в рамках підготовки другого (переробленого та доповненого) видання «Фармацевтичної енциклопедії» — у рубриці «Персоналії української фармації» ми пропонуємо читачеві ознайомитися з добіркою енциклопедичних статей, присвячених фаховому та науковому доробку вчених Запорізької фармацевтичної школи.

БУРЯК Валерій Прокопович (08.04.1939, смт Гермаб, Ашхабад, нині Туркменістан) — доктор фармацевтичних наук (1990), професор (1992), завідувач кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету (з 1998).

Закінчив Запорізький фармацевтичний інститут (1965).

Працював: заступ­­ник завідувача Ново-Миколаївської центральної районної аптеки № 55 Запорізької обл. (1965–1967); аспірант кафедри фармацевтичної хімії (1967), асистент кафедри аналітичної хімії (1970), професор (1992), завідувач (1998) кафед­ри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз; теоретичні аспекти електронної спектроскопії, спектрофото­метричний аналіз багатокомпонентних ЛП.

Наукові здобутки: автор близько 400 наукових і навчально-методичних праць, серед них 12 патентів, 4 навчальні посібники. Підготував одного кандидата наук.

Основні праці: Спектрофотометричне визначення оксациліну та ампіциліну // Фармац. журн. — 1970. — № 4; Спектрофотометричне визначення келіну та сантаніну // Фармац. журн. — 1971. — № 2; Некоторые особенности электронных спектров поглощения фурокумаринов // Журн. прикладной спектроскопии. — 1977. — Т. 26, № 2; Авт. свид. СССР на изобретение № 911253, 1981 «Способ определения пироксана»; Фармакопейная статья-42 № 2025–83 «Сиднокарб в таблетках»; Анализ мнгогокомпонентных лекарств с применением ЭВМ // Фармация. — 1981. — № 4; Спосіб кількісного визначення барбітал натрію в лікарських формах // Фармац. журн. — 1992. — № 3; Фармацевтичні аспекти фотометричного аналізу лікарських засобів. Повідомлення 1. Ідентифікація лікарських засобів за оптичними характеристиками електрон­них смуг вбирання за допомогою ЕОМ // Фармац. журн. — 1997. — № 5; Неорганічна хімія в системі підготовки провізорів // Вісник фармації. — 2001. — Вип. 3; 1,2,4-триазоліл-5-тіооцтової кислоти та їх ефіри як біологічно активні сполуки // Медична хімія. — 2002. — Т. 4, № 1; Дослідження змін енергетичного стану міокарду білих щурів під впливом сполук похідних 1,2,4-триазолу // Запорізький мед. журн. — 2002. — № 5–6; Дослідження тіон-тіольної таутомерії деяких похідних 1,2,4-триазол-3-тіонів // Запорізький мед. журн. — 2004. — № 4 (співавт.); Проблеми наркоманії в Україні / Матеріали 6-го національного з’їзду фармацевтів. — Х., 2005; Наркоманія і токсикоманія в Запорізькій області / Матеріали республіканської конференції «Стан, перспективи судово-токсикологічної служби та наукових досліджень». — Х., 2005; Токсикологічна хімія в схемах і таблицях. — Х., 2005; Аналітична токсикологія деяких наркотичних речовин: Науковий посібник. — К., 2008; Спектральная характеристика лекарственных средств блокаторов кальциевых каналов // Запорожский мед. журн. — 2008. — № 4 (співавт.).

Літ.: Львівський державний медичний університет. — Львів, 1994; Men of achievement, Cambridge, England, 17th Edition, 1996; Енциклопедія сучасної України. — К., 2004. — Т. 3.

Б.О. Прийменко

ГЛАДИШЕВ Віталій Валентинович (16.01.1964, Ростов-на-Дону) — доктор фармацевтичних наук (1997), професор (2002), завідувач кафедри технології ліків (з 2007) Запорізького державного медичного університету.

Закінчив фармацевтичний факультет Запорізького медичного інституту (1980).

Працював: аспірант кафедри технології ліків (1985), асистент (1988), доцент (1995), професор (2002), завідувач (з 2007) кафедри технології ліків Запорізького державного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: обґрунтування теоретичних завдань установлення методологічних принципів оптимізації досліджень зі створення м’яких лікарських форм протигрибкової й антибактеріальної дії; розроблення технології й стандартизації парафармацевтичних, косметичних препаратів та товарів побутової хімії.

Наукові здобутки: розробив та впровадив у промислове виробництво 7 ЛП, 3 ветеринарні препарати та понад 50 парафармацевтичних БАД. Є засновником при університеті (1993) Сертифікаційної випробувальної лабораторії парфумерно-косметичних товарів та товарів побутової хімії Держспоживстандарту України. Автор близько 300 наукових і навчально-методичних праць, серед них — 2 монографії, 4 навчальні посібники, 11 патентів. Підготував 5 кандидатів наук.

Основні праці: Разработка технологии и исследование мягких лекарственных форм противомикотического действия с мебетизолом (канд. дис.). — Пятигорск, 1988; Теоретическое и экспериментальное обоснование создания мягких лекарственных форм антимикотического действия (докт. дис.). — Пятигорск, 1997; Избранные лекции по биофармации и современным достижениям фармацевтической технологии: Пособие. В 2 т. — Запорожье, 2000 (співавт.); Аромазасоби для ароматерапії та косметології: Посібник. — Запоріжжя, 2007 (співавт.); Руководство к практическим занятиям по фармацевтической технологии: Пособие. — Омск, 2007 (співавт.); Полная энциклопедия ароматерапии: Пособие. — Симферополь, 2007 (співавт.); Современные данные по разработке, исследованиям и применению лекарственных противогрибковых препаратов // Дерматовенерол., косметол., сексопатол. — 1998. — № 1 (співавт.); Структурно-механические свойства основ-носителей, их регулирование и значение для вагинальных препаратов // Запорожский мед. журн. — 2001. — № 1–2 (співавт.); Оптимизация методологии биофармацевтических исследований при разработке технологии мягких лекарственных форм для терапии дерматомикозов // Дерматовенерол., косметол., сексопатол. — 2002. — № 1–2 (співавт.); Оптимизация методологии процесса создания парафармацевтических систем при помощи математического планирования эксперимента // Вісник Запорізького держ. ун-ту. — 2002. — № 2 (співавт.); Перспективи використання мультимедійних технологій для оптимізації підготовки провізорів з технології готових лікарських засобів // Мед. освіта. — 2002. — № 2 (співавт.); Перспективи створення м’яких лікарських форм з полігексаметиленгуанідину фосфатом для місцевого застосування // Запорізький мед. журн. — 2002. — № 4 (співавт.); Оптимизация методологии биофармацевтических исследований при разработке технологии парафармацевтических систем // Віс­ник Запорізького держ. ун-ту. — 2002. — № 1 (співавт.); Дипломна робота як завершальна стадія вузівської професійної підготовки фахівців // Медичні перспективи. — 2003. — № 1 (співавт.); Лікувально-профілактичні засоби на основі грени тутового шовкопряду: Метод. рекомендації. — К., 2006 (співавт.).

В.В. Нагорний

ГОЛОВКІН В’ячеслав Олександрович (06.05.1939, м. Вязьма Смоленської обл. — 08.03.2007, Запоріжжя) — доктор фармацевтичних наук (1981), професор (1983), завідувач кафедри технології ліків Запорізького державного медичного університету (1973–2007).

Закінчив фармацевтичний факультет Львівського державного медичного інституту (1961).

Працював: провізор аптеки № 5 м. Рівне (1961–1963), аспірант (1963–1966); асистент кафедри технології ліків Львівського державного медичного інституту (1966–1973); доцент (1973–1975); завідувач кафедри технології ліків Запорізького державного медичного університету (1975–2007).

Напрями наукових досліджень: оптимізація техно­логії й біофармацевтичних досліджень м’яких лікарських форм, удосконалення складу й створення ЛП різного фармакологічного напрямку.

Наукові здобутки: автор більше 300 наукових і навчально-методичних праць. Серед них 43 авторські свідоцтва і патенти, 15 монографій. Підготував 4 докторів наук та 23 кандидатів наук. Завдяки його активному сприянню на кафедрі техно­логії ліків відкрито аспірантуру (1975), створено науковий напрямок з оптимізації технології й біофармацевтичних досліджень ректальних ЛП; були запропоновані лікарські плівки Ніпруцел, мазь мебетизолова 5%, офтальмологічні плівки Апілак, супозиторії для терапії захворювань, що передаються статевим шляхом, бальзам-настойка Віта­грен, більше 300 магістральних прописів різної терапевтичної спрямованості для екстемпорального виготовлення.

Нагороди: срібна медаль ім. І. Павлова Російської академії природничих наук за розвиток охорони здоров’я СНД; золота, срібна й дві бронзові медалі ВДНГ СРСР, три золоті, дві срібні й три бронзові медалі ВДНГ УРСР.

Основні праці: Биофармацевтические, фармако­кинетические и технологические аспекты создания мягких лекарственных форм (ректальные препараты). — Тбилиси, 1987 (співавт.); Математическое планирование эксперимента в фармацевтической технологии. Планы дисперсионного анализа. — К., 1992 (співавт.); Руководство к практическим занятиям по фармацевтической технологии: Учебное пособие. — Омск, 2007 (співавт.); Пол­ная книга ароматерапии. Изд. 2-е. — Симферополь, 2007 (співавт.); Вагинальные лекарственные средства: Особенности разработки, исследования и применения. — Запорожье, 2000 (співавт.); Лікарські засоби для ректального застосування у педіатрії. — Запоріжжя, 2002 (спів­авт.); Рецептура лекарственных и косметических средств для оздоровления кожи и волос. — Запорожье, 2003 (співавт.); Аромамассаж. — Симферополь, 2003 (співавт.); Лекарственные средства для местной терапии в детской и подростковой гинекологии. — Запорожье, 2004 (співавт.); Мази, кремы, лосьоны и другие косметические средства. Справочное пособие. — Запорожье, 2005 (співавт.); Лекарственные средства для ректального применения в педиат­рии. — Запорожье, 2006 (співавт.).

Літ.: Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.

В.В. Гладишев

ДОЛЯ Віктор Семенович (6.01.1942, с. Павлівка Запорізької обл.) — доктор фармацевтичних наук (1991), професор (2001), завідувач кафедри фармакогнозії з курсом медичної ботаніки (з 1992) Запорізького державного медичного університету.

Закінчив фармацевтичний факультет Запорізького медичного інституту (1969).

Працював: асистент кафедри фармацевтичної хімії (1969), аспірант (1970–1973), асистент (1973), старший викладач (1981), доцент (1993), професор (2001), завідувач кафедри фармакогнозії з курсом медичної ботаніки Запорізького державного медичного університету (з 1992).

Напрями наукових досліджень: мікроскопічне дослідження лікарської рослинної сировини (ліпідів, жирних і ефірних олій).

Наукові здобутки: автор близько 240 наукових праць, серед них 2 монографії, 7 інформаційних листків, 2 підручники (один з них «Botany» — англ. мовою), 52 методичні рекомендації, навчальні посібники, розробив і впровадив у практику 2 фармакопейні статті на ЛП, ветеринарну харчову добавку; методи аналізу ЛРС, перелік рідкісних і зникаючих рослин Запорізької обл. Підготував 4 кандидатів наук. Член редакційної ради двох фахових видань.

Нагороди: медаль «За трудову відзнаку», грамота профспілок України.

Основні праці: Диагностирование плодов и семян некоторых представителей семейства крестоцветных (канд. дис.). — Львов, 1975; Исследование липидного комплекса некоторых лекарственных растений (докт. дис.). — М., 1991; Масло семян трех представителей сем. Cruciferae // Хим. природ. соедин. — 1972. — № 3 (співавт.); Жирна олія насіння грициків звичайних // Фармац. журн. — 1973. — № 3 (спів­авт.); Изучение физико-химических свойств побочного продукта производства масла шиповника // Хим.-фармац. жур. — 1985. — № 7 (співавт.); Жирнокислотный состав масел семян видов семейства Brassicaceae // Растит. ресурсы. — 1986. — № 2; Дослідження амінокислотного складу підземних органів валеріани трикрилої та валеріани Федченка // Фармац. журн. — 2008. — № 4 (співавт.); Редкие и исчезающие растения // Запорожский мед. журн. — 2008. — № 2 (співавт.); Сохранение био­разнообразия редких и исчезающих растений Крыма // Запорожский мед. журн. — 2008. — № 2 (співавт.); Фитохимическое изучение лофанта анисового // Запорожский мед. журн. — 2008. — № 2 (співавт.); Характеристика фитоценозов валерианы // Запорожский мед. журн. — 2008. — № 2 (співавт.); Дослідження ефірної олії трьох видів роду чебрець // Фармац. часопис. — 2008. — № 4 (співавт.).

Б.О. Прийменко

КАЛОШИНА Надія Олександрівна (8.09.1926, м. Сасово Рязанської обл. — 22.12.2002, Запоріжжя) — доктор фармацевтичних наук (1981), професор (1983), завідувач кафедри фармакогнозії з курсом ботаніки (1973–1992) Запорізького медичного університету.

Закінчила фармацевтичний факультет Московського медичного інституту ім. І.М. Сеченова (1950).

Працювала: заві­дувач контрольно-аналі­тичної лабораторії Оренбурзької залізниці (1950–1953); аспірант кафедри фармакогнозії Київського інституту вдосконалення лікарів (1953–1956); асистент кафедри фармакогнозії й ботаніки Одеського фармацевтичного інституту (1957–1960); проректор з навчальної роботи (1961–1962), завідувач кафедри економіки й організації фармації Запорізького медичного інституту (1963–1966); завідувач кафедри фармакогнозії Вітебського медичного інституту (1967–1972); завідувач (1973), професор (1992–2002) кафедри фармакогнозії з курсом медичної ботаніки Запорізького медичного університету.

Напрями наукових досліджень: дослідження представників родини айстрових як джерело нових ЛП; фізико-хімічне вивчення флавоноїдів, каротиноїдів та ефірних олій видів флори Південно-Східного регіону України.

Наукові здобутки: автор понад 150 наукових і науково-методичних праць, серед них 7 монографій, 18 патентів, 7 інформаційних листів; розробила і впровадила у промислове виробництво 4 ЛП. Підготувала 5 кандидатів та одного доктора фармацевтичних наук.

Нагороди: медаль та знак «Відмінник охорони здоров’я»; лауреат премії Всесоюзної організації винахідників і раціоналізаторів.

Основні праці: Авт. свид. № 1164932 СССР, А 61 К 35/78. Способ получения флавоноидов. — М., 1983; Авт. свид. № 1210272 СССР, А 61 К 35/78. Способ получения флавоноидов. — М., 1983; Исследования представителей семейства сложноцветных как источников новых лекарственных препаратов (докт. дис.). — М., 1981; Авт. свид. № 1392686 СССР, А 61 К 35/78. Способ получения флавоноидов. — М., 1986; Авт. свид. № 1582090 СССР, А 61 К 35/78. Способ количественного определения арбутина в лекарственном растительном сырье. — М., 1988; Флавоноиды из Carduus nutans // Хим. природн. соедин. — 1988. — № 3; Вивчення амінокислотного складу видів роду Pyrus L., Polygonum L. // Фармац. журн. — 1990. — № 5; Деревій заплавний як можливе джерело азуленів // Фармац. журн. — 1992. — № 2; Патент РФ № 2025717 G 01, № 21/33. Способ количественного определения тимола в лекарственном растительном сырье. — М., 1994; Патент РФ № 2026076 А 61 К 35/78. Способ получения средства, обладающего анаболической активностью. — М., 1995; Живительные бальзамы, эликсиры и экстракты. — Мн., 1997; Стандартизація лікарської сировини рослин роду деревій за вмістом вітаміну // Фармац. журн. — 1997. — № 5; Аміно­кислотний склад рослин роду деревій // Фармац. журн. — 1997. — № 5; Патент України № 38525. Спосіб кількісного визначення тимолу в лікарській рослинній сировині. — К., 2000; Целебная сила растений: Справочник. — Мн., 2001; Новий методичний підхід до вивчення амінокислотного складу рослин родів тим’ян, материнка, майоран у навчальному та науковому процесах // Фармац. журн. — 2002. — № 1.

Літ.: Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.

В.С. Доля

КНИШ Євгеній Григорович (29.08.1940, с. Засулля Сумської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1987), професор (1988), завідувач кафедри управління й економіки фармації, медичного та фармацевтичного товарознавства (з 1997) Запорізького медичного університету.

Закінчив Запорізький фармацевтичний інститут (1967).

Працював: асистент (1967), доцент (1987), професор кафедри фармацевтичної хімії (1989); завідувач кафед­ри управління й економіки фармації, медичного та фармацевтичного товарознавства (1997) Запорізького державного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: пошук БАР, менеджмент та маркетинг у фармації.

Наукові здобутки: автор близько 500 наукових праць, 47 авторських свідоцтв, 30 патентів України. Підготував 7 кандидатів і одного доктора наук.

Основні праці: Синтезы и превращения в ряду производных 2-меркаптонафт(1,2-d)имидазола (канд. дис.). — Х., 1971; Синтез, физико-химические и биологические свойства N- и S-замещенных 1,2,4-триазола (докт. дис.). — Х., 1988; Влияние солей 5-R-1,2,4-триазол-5-ил-сульфанилуксусной кислоты на развитие экспериментального инфаркта миокарда // Запорожский мед. журн. — 2004. — Т. 2, вып. 1 (співавт.); Дослідження змін енергетичного стану міокарда білих щурів під впливом сполук похідних 1,2,4-тріазолу // Запорожский мед. журн. — 2002. — № 5–6 (співавт.); Острая токсичность и строение некоторых S-замещенных 1,2,4-триазолил-5-тионов и 2-илиден-1,2,4-триазоло-/3,4-В/-тиазол-3-/2Н/-онов // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики. — 2000. — Вип. VI (співавт.); Пат. 20387 Україна, С 07D 249/12 A 61 K 31/4196. Похідні 1,2,4-триазоліл-5-тіооцтової кислоти, що виявляють противірусну, ранозагоювальну та анаболічну активність. Заяв. 28.05.97; опубл. 17.06.02, бюл. № 6 (співавт.); Пат. 20388 Україна, С 07D 413/12 A 61 K 31/41. Морфоліній 3-(4-піридил)-1,2,4-тріазоліл-5-тіоацетат, що виявляє антиоксидантну, церебропротективну та кардіопротекторну активність. Заяв. 28.05.97; опубл. 15.04.02, бюл. № 4 (співавт.).

Літ.: Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.

О.І. Панасенко

Коваленко Сергій Іванович (01.10.1962, м. Новоукраїнка Кіровоградської обл.) — доктор фармацевтичних наук (2000), професор кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету (з 2004).

Закінчив фармацевтичний факультет Запорізького медичного інституту (1985).

Працював: завідувач Новоукраїнської центральної районної аптеки № 65 Кіровоградської обл. (1985), старший лаборант (1988), асистент (1989), старший викладач (1998), доцент (2000), професор (з 2004) кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: спрямований пошук БАР серед синтетичних сполук та створення на їх основі ЛП.

Наукові здобутки: автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед них 17 авторських свідоцтв, 9 патентів, навчальний посібник, понад 30 методичних рекомендацій. Підготував 5 кандидатів наук.

Основні праці: Синтез, физико-химические и био­логические свойства 1,4-замещенных хиназолина (канд. дис.). — Львов, 1991; Синтез, перетворення, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних хіназолону-4 та 4-амінохіназоліну (докт. дис.). — Львів, 2000; An Efficient and Convenient Synthesis of 2-Thio-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazoline and its Derivatives // Monatshefte fur Chemie — Chemical Monthly. — 2006. — Vol. 137, № 12 (спів­авт.); A new one-step synthesis of [1,2,4]triazino[2,3-c]-quinazolines // Heterocycles. — 2007. — Vol. 71, Issue 3 (співавт.); Novel Method for the Synthesis of [1,2,4]Triazino[4,3-c]quinazoline System // Synthetic Communications. — 2007. — Vol. 37 (спів­авт.); Анти­оксидантна активність конденсованих похідних [1,2,4]-триазинонів в умовах нітрозуючого стресу // Укр. біохім. журн. — 2007. — Т. 79, № 5 (співавт.); Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідів (6-R-4-оксо-4Н-хіназолін-3-іл)алкіл(арил)-карбонових кислот // Фармац. журн. — 2007. — № 1 (співавт.); Substituted (3Н-quinazoline-4-yliden)-hydrazines in reaction with maleic acid anhydride // Журн. орг. та фармац. хімії. — 2008. — Т. 6. — Вип. 4 (24) (співавт.); Естери  -( -, -)-кетокарбонових кислот в реакціях з 2-R-4-гідразино-хіназолінами // Журн. орг. та фармац. хімії. — 2007. — Т. 5. — Вип. 4 (20) (спів­авт.); [(2-R-3H-хіназолін-4-іліден)гідразоно]- -( -,  -)-карбонові кислоти та їх естери в реакції амінолізу // Журн. орг. та фармац. хімії. — 2008. — Т. 6. — Вип. 1 (21) (співавт.); Особливості термолізу естерів {[2R-(3Н)-хіназолін-4-іліден]гідразоно}]- -( -,  -)- карбонових кислот // Вісник НУ «Львівська політехніка»: «Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2008. — № 622 (спів­авт.); Синтез, фізико-хімічні властивості та протиракова активність амідів (3-оксо-3,4-дигідро-2Н-[1,2,4]триазино[4,3-c]хіназолін-4-іл)оцтової кислоти // Медична хімія. — 2008. — Т. 10, № 4 (спів­авт.); Комплексометрія у фармацевтичному аналізі: Навч. посібник. — Він­ниця, 2008 (співавт.).

В.В. Петренко

МАЗУР Іван Антонович (20.01.1938, с. Гвардійське Хмельницької обл.) — доктор фармацевтичних наук (1979), професор (1979), академік АН технологічної кібернетики (1986), заслужений діяч науки і техніки України, винахідник СРСР, завідувач кафедри фармацевтичної хімії (з 1969) Запорізького державного медичного університету.

Закінчив Запорізький фармацевтичний інститут (1960).

Працював: асистент (1960–1969), доцент, завідувач кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету (з 1969).

Напрями наукових досліджень: пошук нових БАР і створення на їх основі ЛП.

Наукові здобутки: розробив і впровадив у медичну практику ЛП: Тіотріазолін (різні лікарські форми), Тіоцетам, Тіодарон, Індотрил, Кардіотрил, а також ветеринарні препарати: Вірутрицид, Імзауф, Трикаптол, Азокаптрин, Віразол, Диверцид, Вітурол, Тіопротектин. Автор близько 700 наукових праць, у тому числі — 230 патентів, 5 монографій. Підготував 12 докторів та 30 кандидатів наук.

Нагороди: відмінник охорони здоров’я, медаль за розвиток Запорізького краю.

Основні праці: Исследования в ряде производных имидазо(2,1-в)-тиазола (канд. дис.). — Одесса, 1969; Синтез и биологические свойства замещенных пиримидина, хиназолина и их конденсированных производных с имидазолом (докт. дис.). — М., 1978; Патент України № 43218 від 17.11.2003. Рано­загоювальний засіб у вигляді мазі на основі тіотріазоліну (співавт.); Патент України № 73648 від 15.08.2005. Церебропротекторний і стреспротекторний лікарський засіб Ноотрил у вигляді розчину для ін’єкцій (співавт.); Патент України № 76677 від 15.08.2006. Нестероїдний проти­запальний анальгетичний засіб (співавт.); Патент РФ № 2303450 от 27.07.2007. Нестероидное противовоспалительное анальгетическое средство (спів­авт.); Патент України № 83587 від 25.07.2008. Лікарський засіб для лікування інфаркту міокарда та гострої серцевої недостатності (співавт.); Патент України № 81739 від 25.01.2008. Протисудомний лікарський засіб на основі карбамазепіну та тіотріазоліну (співавт.); Кардиопротекторы: Монография. — К., 2005 (співавт.); Тиотриазолин: Монография. — Запорожье–Львов, 2005 (співавт.); Фармакологія та клінічна фармакологія. Ч. І: Метод. реком. — Запоріжжя–К., 2007 (співавт.); Магнійвмісні препарати: фармакологічні властивості, застосування: Монографія. — Запоріжжя–К., 2007 (співавт.); Метаболитотропные препараты: Монография. — Запорожье, 2007 (співавт.); Тиотриазолин: фармакологические аспекты и клиническое применение // Новости медицины и фармации в Украине. — 2005. — № 15, № 17 (співавт.); Клінічне застосування тіотріазоліну в кардіології // Здоров’я України. — 2005. — № 17 (співавт.); К вопросу создания препаратов нейропротекторного действия // Вестник фармак. и мед. — 2006. — № 4 (співавт.); Експериментальне обґрунтування можливості підвищення ефективності та безпечності індометацину // Клінічна фармація. — 2008. — № 2 (співавт.).

Літ.: Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Історія фармації України / Р.В. Богатирьова, Ю.П. Спіженко, В.П. Черних та ін. — Х., 1999.

В.В. Петренко

ПЕТРЕНКО Володимир Васильович (13.03.1940, с. Злобичі Житомирської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1985), професор (1987), завідувач кафедри аналітичної хімії (з 1984), декан фармацевтичного факультету (1975–2005) Запорізького державного медичного університету.

Закінчив Запорізький фармацевтичний інститут (1962).

Працював: аспірант (1963), асистент кафед­ри аналітичної хімії (1966–1967); консультант Улан-Баторського медичного інституту (1968–1970); доцент (1971), завідувач (з 1984) кафедри аналітичної хімії; декан фармацевтичного факультету (1995–2005) Запорізького державного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: спектрофотометричний аналіз ЛП на основі реакцій з органічними реагентами.

Наукові здобутки: автор близько 350 наукових і методичних праць, серед них — 128 авторських свідоцтв та патентів, один навчальний посібник. Підготував 4 докторів та 16 кандидатів наук.

Нагороди: грамота Верховної Ради України (2004); медаль «За розвиток Запорізького краю» (2004).

Основні праці: Фитохимическая характеристика пустырника пятилопастного (канд. дис.). — Тарту, 1967; Поликарбонильные соединения в фармацевтическом анализе азотсодержащих лекарственных средств (докт. дис.). — Х., 1984; Кількісний аналіз. Титриметричні методи аналізу: Навчальний посібник. — Запоріжжя, 2006 (співавт.); Мас-спектрометрія пуринових основ та їх похідних // Фармац. журн. — 2002. — № 2 (співавт.); Инструментальные методы анализа. Оптические, электрохимические, хроматографические методы анализа: Учебно-методические разработки. — Запоріжжя, 2008 (співавт.); Спектральная характеристика лекарственных средств блокаторов кальциевых каналов // Запорожский мед. журн. — 2008. — № 4 (співавт.).

Літ.: Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.

І.А. Мазур

ПРИЙМЕНКО Борис Олександрович (9.09.1939 р., м. Синельникове Дніпропетровської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1985), професор (1985), завідувач кафедри органічної та біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету (з 1975).

Закінчив Запорізький фармацевтичний інститут (1963).

Працював: завідувач аптеки № 141 Запоріжжя (1963–1965), асистент кафедри органічної хімії (1965), доцент (1974), завідувач (з 1975) кафедри органічної хімії Запорізького державного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: пошук БАР у ряді імідазолу та його конденсованих похідних.

Наукові здобутки: автор понад 500 наукових праць, у тому числі 150 авторських свідоцтв та патентів. Підготував 14 кандидатів та 3 докторів наук.

Основні праці: Синтезы и превращения в ряду производных 2-аминоимидазола (канд. дис.). — Днепропетровск, 1971; Аннелированные имидазольные системы и их реакционная способ­ность и биологическая активность (докт. дис.). — М., 1983; Синтез производных имидазо[1,2-a]имидазола на основе 2-аминоимидазолов // ХГС. — 1971. — № 12 (співавт.); Синтез производных имидазо[1,2-a]имидазола на основе 2-галоген­имидазолов // ХГС. — 1971. — № 9 (співавт.); Синтез производных 2,3-дигидроимидазо[1,2-а]имидазола // ХГС. — 1971. — № 9 (співавт.); Синтез и биологическая активность производных 2-меркаптоимидазола // Хим.-фармац. журн. — 1978. — № 5 (співавт.); Масс-спектрометрическое изучение некоторых 7-моно- и 7,8-дизамещенных и конденсированных производных 3-метил­ксантина // Журнал орг. та фармац. хімії. — 2006. — Т. 4, вип. 1 (13) (спів­авт.); Синтез та біологічна дія 8-амінозаміщених 3-метил-7-п-хлорбензилксантину // Запорізький мед. журн. — 2007. — № 6 (співавт.).

Літ.: Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.

В.П. Буряк

Синяк Раїса Степанівна (23.04.1940, cмт Чернігівка Запорізької обл.) — доктор фармацевтичних наук (1989), професор кафедри фармацевтичної хімії (з 1990).

Закінчила Запорізьке фармацевтичне училище (1962), фармацевтичний факультет Запорізького фармацевтичного інституту (1967).

Працювала: заступник завідувача центральної районної аптеки смт Солоне Дніпропетровської обл. (1967), асистент (1968), аспірант (1971), асистент (1974), професор (з 1990) кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: спрямований пошук БАР серед синтетичних сполук та створення на їх основі ЛП.

Наукові здобутки: автор понад 250 наукових і навчально-методичних праць, серед них — 88 авторських свідоцтв, 2 патенти.

Нагороди: знак «Винахідник СРСР», медаль «Ветеран праці»; лауреат премії Всесоюзної організації винахідників і раціоналізаторів.

Основні праці: Синтез, превращения, физико-химические и биологические свойства N- и S-замещенных хиназолина (докт. дис.). — Х., 1989; Антиоксидантна і протимікробна активність іліденгідразидів (3,4-дигідро-4-оксохіназоліл-3)- -пропіонової кислоти // Фармац. журн. — 1992. — № 5 (співавт.); Антиоксидантна активність похідних (3,4-дигідрохіназоліл-3-он-4)карбонових кислот // Фармац. журн. — 1995. — № 1 (співавт.); Синтез і властивості похідних (3,4-дигідрохіназолон-4-іл-3)- -пропіонової кислоти // Вісник фармації. — 1995. — № 3–4 (спів­авт.); Синтез і властивості (3,4-дигідрохіназолон-4-іл-3)- , -карбонових кислот та їх похідних // Укр. хім. журн. — 1995. — Т. 61, № 7–8 (співавт.); Синтез і протимікробна активність іліденгідразидів 2-гідразинохіноліну та 4-гідразинохіназоліну // Фармац. журн. — 1997. — № 1 (співавт.); Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних N-(4-хіназоліл)аміноарилкарбонових кислот // Вісник фармації. — 1999. — № 1 (співавт.); Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 3-( -брометил)-хіназоліл-(3Н)-4-онів та їх похідних // Фізіологічно активні речовини. — 2000. — № 1 (співавт.); Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 3-( -R- -оксіетил)-2-R1–6-R2–8-R3-хіназолін-(3Н)-4-онів // Фармаком. — 2001. — № 1 (співавт.); Синтез, фізико-хімічні властивості та антиоксидантна активність солей 4-хіназоліламіноалкілкарбонових кислот // Фармац. журн. — 2001. — № 1 (співавт.); Синтез, фізико-хімічні властивості  ( )-[S-(4-хіназоліл)-, (4-хіноліл)-тіоалкілкарбонових кислот та їх ефірів // Фізіологічно активні речовини. — 2002. — № 2 (співавт.); Синтез та фізико-хімічні властивості  ( )-(2-R-хіназолін-4-ілтіо)карбонових кислот // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики. — Запоріжжя, 2006. — Вип. XIV (співавт.).

C.І. Коваленко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Александр 03.06.2010 1:53
А Красовский А.Н.,Тихонов А.И.?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*