Проект наказу МОЗ України «Перелік медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з урахуванням їх відношення до некомерційного чи комерційного транспорту»

27 Лютого 2018 9:45 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проекту наказу МОЗ України «Перелік медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з урахуванням їх відношення до некомерційного чи  комерційного транспорту»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ України «Перелік медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з урахуванням їх відношення до некомерційного чи  комерційного транспорту»  (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблено Міністерством охорони здоров’я України відповідно Перелік медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з урахуванням їх відношення до некомерційного чи  комерційного транспорту (далі – проект наказу) підготовлений відповідно до: статей 15, 45, 46 Закону України «Про дорожній рух», підпунктів 6.19 та 6.20 пункту 6 Положення про Міністерство охорони здоров’я України,  додатку III Директиви 2006/126/ЄС Європейского Парламенту і Ради від 20 грудня 2006 року.

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою:

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Медичний департамент, Перепелична Рената Ярославівна,  тел. (044) 4637591, (e-mail: [email protected]).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України Перелік медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Перелік медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (далі – проект наказу) підготовлений відповідно до: статей 15, 45, 46 Закону України «Про дорожній рух», підпунктів 6.19 та 6.20 пункту 6 Положення про Міністерство охорони здоров’я України,  додатку III Директиви 2006/126/ЄС Європейского Парламенту і Ради від 20 грудня 2006 року.

 1. Мета і завдання

Проект наказу розроблений з метою удосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

 1. Правові аспекти

На сьогодні у сфері правового регулювання питань медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху діють:

Директива 2006/126/ЄС Європейского Парламенту і Ради від 20 грудня 2006 року;

Закон України «Про дорожній рух»;

Закон України «Про охорону праці»;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про захист персональних даних»;

Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки»;

Закон України «Про Програму інформатизації»;

Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238 «Про обов`язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служб), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих»;

Наказ МОЗ України № 65/80 від 31.03.13р. «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів»;

Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстровано Міністерством юстиції за N 846/14113 від 23.07.2007р.;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 грудня 2004 року № 614 «Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 23 лютого 2005 року за № 260/10540;

Положення про Міністерство охорони здоров’я України.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження з уповноваженими спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні.

Наказ у встановленому порядку потребує державної реєстрації у  Міністерстві юстиції України.

 1. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

6.1 Запобігання дискримінації.

 1. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Громадське обговорення

Проект нормативного акта розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу має позитивні відгуки (рецензії) від виконавчого директора Одеської асоціації транспортників обласної організації роботодавців транспортників, заслуженого транспортника України Вітковського А.В.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

 1. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме подальшому розвитку правових, організаційних, економічних та соціальних засад охорони здоров’я в Україні, поліпшення системи охорони здоров’я з питань медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, удосконалення системи медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

В.о. Міністра У. Супрун

Проект

оприлюднений 26.02.2018 р.

на сайті МОЗ України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

Перелік медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з урахуванням їх відношення до некомерційного чи  комерційного транспорту

Відповідно до статей 15, 45, 46 Закону України «Про дорожній рух», підпунктів 6.19 та 6.20 пункту 6 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, додатку III Директиви 2006/126 ЄС Європейського Парламенту и Ради від 20 грудня 2006року  з метою удосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху

НАКАЗУЮ:

Перелік медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з урахуванням їх відношення до некомерційного чи  комерційного транспорту, що додається.

 1. Затвердити Перелік медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з урахуванням їх відношення до некомерційного чи  комерційного транспорту, що додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність: наказ МОЗ України від 24.12.1999 року № 299 «Про  затвердження Переліку захворювань і вад, при  яких  особа  не  може  бути  допущена до керування відповідними транспортними засобами», зареєстрований    Міністерстві юстиції України 20 січня 2000 року за № 31/4252.
 3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних. Луганської, Донецької військово-цивільних адміністрацій прийняти до виконання Перелік медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з урахуванням їх відношення до некомерційного чи  комерційного транспорту
 4. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Лінчевського О.В.
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Перелік медичних протипоказань для кандидатів у води та водіїв транспортних засобів

 1. Медичні протипоказання для кандидатів у водії та водіїв некомерційного

транспорту (категорії А1,А,В1,В,ВЕ)

 1. Хронічні захворювання оболонок ока, що супроводжуються значним порушенням функції зору, стійкі зміни повік, у тому числі їх слизових оболонок, парези м’язів повік, що перешкоджають зору або обмежують рух очного яблука (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування – дозволяється).
 2. Хронічне, що не піддається консервативному лікуванню, запалення сльозного мішка, свищ сльозного мішка, а також стійка сльозотеча, що не піддається консервативному лікуванню (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).
 3. Стійка диплопія внаслідок косоокості будь-якої етіології.
 4. Обмеження поля зору більше ніж на 20 град., у будь-якому з меридіанів. Центральна скотома абсолютна або відносна (при скотомі та наявності змін зорової функції не нижче значень, вказаних у пункті 5а, – допуск без обмежень).
 5. Зниження гостроти зору в залежності від стійких помутнінь рефрактерних середовищ чи змін дна ока, аномалій рефракцій, а також інших причин органічного характеру:

а) гострота зору з корекцією нижче 0,6 на кращому оці, нижче 0,2 на гіршому. Припустима корекція при короткозорості і далекозорості 8.0 Д, у тому числі контактними лінзами; астигматизмі до 3.0 Д (сума сфери і циліндра не повинна перевищувати 8.0 Д). Різниця в силі лінз двох очей не повинна перевищувати 3.0 Д;

б) відсутність зору на одному оці (гострота зору 0,1 і нижче), допускається за умови 0.8 (без корекції) на другому оці;

в)стан після рефракційних операцій на роговій оболонці (кератотомія, кератомільоз, кератокоагуляція, рефракційна кератопластика). Допускаються до керування транспортом особи через 3 місяці після операції при гостроті зору з корекцією не нижче вказаної в пункті 5а, відсутності ускладнень.

 1. Порушення відчуття кольору допускаються.
 2. Захворювання сітківки й зорового нерву (пігментний ретиніт, атрофія зорового нерву, відшарування сітківки та ін.). При змінах гостроти зору та поля зору менше значень, вказаних у пунктах 4, 5, допуск індивідуальний за умови наступного періодичного огляду через 1 рік.
 3. Глаукома (при початковій компенсованій глаукомі, нормальному дні ока, при змінах гостроти зору й поля зору менше значень, вказаних у пунктах 4, 5 – допуск можливий за умови наступного періодичного огляду через 1 рік.
 4. Зниження слуху будь якої етіології: повна глухота на одне вухо за умови сприйняття розмовної мови на інше на відстані, меншій 3 м, шепітної мови на відстані 1 м, або сприйняття розмовної мови кожним вухом менше ніж за 2 м. При повній глухоті, глухонімоті допуск здійснюється індивідуально.
 5. Захворювання будь-якої етіології, що викликає порушення функції вестибулярного апарату, синдроми запаморочення, ністагм (хвороба Меньєра, лабіринтити, вестибулярні кризи будь-якої етіології та ін.).
 6. Спонтанний ністагм при відхиленні зіниць на 70 град. від середнього положення.
 7. Доброякісні новоутворення, малорухомі рубці, що значно ускладнюють рухи кінцівок, різко виражені обмеження рухомості шиї, стійкі зміни у великих суглобах, переломи, які неправильно зрослися, несправжні суглоби, що значно ускладнюють рухи кінцівок, а також стійкі зміни у хребті, що порушують його рухи. Після проведеного лікування – допуск індивідуальний.
 8. Відсутність однієї верхньої чи нижньої кінцівки, кисті чи стопи, а також деформація кисті чи стопи, що значно ускладнює їх рухи. Як виняток можуть допускатися особи з однією ампутованою гомілкою і протезом, якщо ампутаційна кукса не менш ніж 1/3 гомілки і рухомість у колінному суглобі ампутованої кінцівки повністю збережена.

Примітка: Як виняток можливе рішення щодо допуску водія зі стажем керування більш ніж 5 років до керування некомерційним транспортним засобом при якіснім протезуванні верхніх кінцівок та спеціальному переобладнанні органів керування автомобіля.

 1. Відсутність пальців чи фаланг, а також нерухомість у міжфалангових суглобах – допуск можливий за умови збереження функції утримання керма та безпечного керування.
 2. Травматичні деформації та дефекти кісток черепу з наявністю вираженої неврологічної симптоматики. За наявності незначної неврологічної симптоматики допуск здійснюється індивідуально з повторним оглядом через 1 рік.
 3. Скорочення нижньої кінцівки більше ніж на 6 см. Водії, що проходять періодичний медичний огляд, можуть бути визнані придатними, якщо кінцівка не має дефектів кісток, м’яких тканин і суглобів, об’єм рухів збережений, довжина кінцівки більше 75 см (від п’яткової кістки до середини великого вертлюга стегна).
 4. Захворювання, що викликають обмеження рухів чи біль при рухах кінцівками, грижі, свищі, випадання прямої кишки, геморой, водянка яєчка чи сім’яного канатика та ін. Питання про допуск, у тому числі після оперативного лікування, вирішується індивідуально.
 5. Захворювання судин: аортальні аневризми, аневризми судин головного мозку, аневризми стегнової та підколінної артерій, аневризми підшкірно розташованих судин (при підозрі на наявність аневризми індивідуальний допуск на підставі висновків спеціалізованих закладів охорони здоров’я за умови наступного періодичного огляду через 1 рік).
 6. Стійкі зміни в бронхолегеневій системі з вираженими явищами легеневої недостатності. При наявності деформації грудної клітки та хребта з незначним порушенням функції органів грудної порожнини – питання про допуск вирішується індивідуально.
 7. Вроджені чи набуті пороки серця і судин будь-якої етіології – при наявності компенсації питання про допуск вирішується індивідуально за умови наступного періодичного огляду через 1 рік.
 8. Стан після операції на серці та великих магістральних судинах (при компенсації з добрими віддаленими результатами і висновком спеціалізованого закладу охорони здоров’я питання вирішується індивідуально за умови наступного періодичного огляду через 1 рік). Особи з імплантованими штучними водіями ритму серця допускаються індивідуально.
 9. Хвороби серця будь-якої етіології (ендокардит, міокардит та ін.), порушення ритму будь-якої етіології (мерехтлива аритмія, пароксизмальна тахікардія та ін.), хронічна ішемічна хвороба серця, в тому числі стан після перенесеного інфаркту міокарда – питання про допуск вирішується індивідуально за умови наступного періодичного огляду через 1 рік (на підставі висновків спеціалізованих закладів охорони здоров’я).
 10. Гіпертонічна хвороба: питання про допуск осіб з гіпертонічною хворобою III стадії, 3 ступеня, ризик 4 – допуск індивідуальний за умови щорічного огляду та наявності висновку кардіолога.
 11. Хвороби крові та кровотворних органів: при відсутності тяжкого анемічного синдрому і загострення основного захворювання питання про допуск вирішується індивідуально.
 12. Ендокринні захворювання зі стійкими та вираженими порушеннями функції. Рішення приймається індивідуально на підставі висновку лікаря- ендокринолога; у разі захворювання з розладами свідомості, схильністю до коматозних станів – непридатні.
 13. Хронічні рецидивні захворювання периферичної нервової системи та залишкові явища перенесених захворювань і травм великих нервових стовбурів зі стійким порушенням функції нервової системи.
 14. Медичні психіатричні загальні протипоказання: тяжкі хронічні та затяжні психічні розлади що супроводжуються затьмаренням свідомості, порушенням сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті та позбавляють особу здатності адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан і поведінку.

Додаткові психіатричні протипоказання: епілепсія та синкопальні стани, захворювання що супроводжуються нарколептичними та каталептичними пароксизмальними розладами, розумова відсталість, виражені форми психічних розладів непсихотичного рівня. Питання про наявність психіатричних протипоказань в особи, яка у минулому страждала на тяжкий психічний розлад (не менш ніж 5 років тому) або має виражені форми психічних розладів непсихотичного рівня, вирішується індивідуально.

 1. Наркологічні протипоказання: наявність алкоголізму, наркоманії, токсикоманії.

2. Медичні протипоказання для кандидатів в водії та водіїв комерційного транспорту (категорії В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1,D1E, D, DE, T)

 1. Хронічні захворювання оболонок ока, що супроводжуються значним порушенням функції зору, стійкі зміни повік, у тому числі їх слизових оболонок, парези м’язів повік, що перешкоджають зору або обмежують рух очного яблука (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування – індивідуальний).
 2. Хронічне, що не піддається консервативному лікуванню, запалення сльозного мішку, свищ сльозного мішку, а також стійка сльозотеча, що не піддається консервативному лікуванню (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).
 3. Стійка диплопія внаслідок косоокості будь-якої етіології.
 4. Обмеження поля зору більше ніж на 20 град., у будь-якому з меридіанів. Центральна скотома абсолютна або відносна (при скотомі та наявності змін зорової функції не нижче значень, вказаних у пункті 5 а, – допуск без обмежень).
 5. Зниження гостроти зору в залежності від стійких помутнінь рефрактерних середовищ чи змін дна ока, аномалій рефракцій, а також інших причин органічного характеру:

а) гострота зору з корекцією нижче 0,8 на кращому оці, нижче 0,4 на гіршому. Припустима корекція при короткозорості і далекозорості 8.0 Д, у тому числі контактними лінзами, астигматизмі 3.0 Д (сума сфери і циліндра не повинна перевищувати 8.0 Д). Різниця в силі лінз двох очей не повинна перевищувати 3.0 Д;

б) відсутність зору на одному оці (гострота зору 0,1 і нижче);

в) стан після рефракційних операцій на роговій оболонці (кератотомія, кератомільоз, кератокоагуляція, рефракційна кератопластика). Допускаються до керування транспортом особи через 3 місяці після операції при гостроті зору з корекцією не нижче вказаної в пункті 5а, відсутності ускладнень і показником рефракції до операції від +8.0 до -8.0 Д. При неможливості встановити доопераційну рефракцію визнаються придатними до керування транспортом після відповідного висновку спеціалізованого офтальмологічного підрозділу закладу охорони здоров’я.

 1. Порушення відчуття кольору типу дихромазії.
 2. Захворювання сітківки й зорового нерву (пігментний ретиніт, атрофія зорового нерву, відшарування сітківки та ін.). При змінах гостроти зору та поля зору менше значень, вказаних у пунктах 4, 5, допуск індивідуальний за умови наступного періодичного огляду через 1 рік.
 3. Глаукома (при початковій компенсованій глаукомі, нормальному дні ока, при змінах гостроти зору й поля зору менше значень, вказаних у пунктах 4, 5 – допуск можливий за умови наступного періодичного огляду через 1 рік.
 4. Зниження слуху будь якої етіології: повна глухота на одне вухо за умови сприйняття розмовної мови на інше на відстані 3 м, шепітної мови – на відстані 1 м, або сприйняття розмовної мови на кожне вухо на відстані 2 м.
 5. Хронічне однобічне чи двобічне гнійне запалення середнього вуха, ускладнене холестеатомою, грануляціями чи поліпом (епітимпаніт). Наявність фістульного симптому (після оперативного лікування з добрим результатом питання вирішується індивідуально).
 6. Хронічний гнійний мастоїдит, ускладнення внаслідок мастоїдектомії (кіста, свищ) – після оперативного лікування з добрим результатом питання вирішується індивідуально.
 7. Захворювання будь-якої етіології, що викликає порушення функції вестибулярного апарату, синдроми запаморочення, ністагм (хвороба Меньєра, лабіринтити, вестибулярні кризи будь-якої етіології та ін.).
 8. Спонтанний ністагм при відхиленні зіниць на 70 град. від середнього положення.
 9. Доброякісні новоутворення, малорухомі рубці, що значно ускладнюють рухи кінцівок, різко виражені обмеження рухомості шиї, стійкі зміни у великих суглобах, переломи, які неправильно зрослися, несправжні суглоби, що значно ускладнюють рухи кінцівок, а також стійкі зміни у хребті, що порушують його рухи. Після проведеного лікування – допуск індивідуальний.
 10. Відсутність однієї верхньої чи нижньої кінцівки, кисті чи стопи, а також деформація кисті чи стопи, що значно ускладнює їх рухи.
 11. Відсутність пальців чи фаланг, а також нерухомість у міжфалангових суглобах, які порушують функцію тримання керма та безпечного керування.
 12. Травматичні деформації з наявністю неврологічної симптоматики та дефекти кісток черепа. При наявності незначних дефектів чи деформацій кісток черепа (при відсутності неврологічної симптоматики) допуск здійснюється індивідуально.
 13. Скорочення нижньої кінцівки більше ніж на 6 см. Водії, що проходять періодичний медичний огляд, можуть бути визнані придатними, якщо кінцівка не має дефектів кісток, м’яких тканин і суглобів, об’єм рухів збережений, довжина кінцівки більше 75 см (від п’яткової кістки до середини великого вертлюга стегна).
 14. Захворювання, що викликають обмеження рухів чи біль при рухах кінцівками, грижі, свищі, випадання прямої кишки, геморой, водянка яєчка чи сім’яного канатика та ін. Питання про допуск, у тому числі після оперативного лікування, вирішується індивідуально.
 15. Захворювання судин:

а) аортальні аневризми, аневризми судин головного мозку, аневризми стегнової та підколінної артерій, аневризми підшкірно розташованих судин (при підозрі на наявність аневризми індивідуальний допуск на підставі висновків спеціалізованих закладів охорони здоров’я.);

б) облітеруючий ендартеріїт II-III стадії, хвороба Такаясу;

в) варикозне розширення вен з порушенням трофіки, слоновістю та ін.

 1. Стійкі зміни в бронхолегеневій системі з вираженими явищами легеневої недостатності. При наявності деформації грудної клітки та хребта з незначним порушенням функції органів грудної порожнини – питання про допуск вирішується індивідуально.
 2. Вроджені чи набуті пороки серця і судин будь-якої етіології – при наявності компенсації питання про допуск вирішується індивідуально за умови наступного періодичного огляду через 1 рік.
 3. Стан після операції на серці та великих магістральних судинах (при компенсації з добрими віддаленими результатами і висновком спеціалізованого закладу охорони здоров’я питання вирішується індивідуально за умови наступного періодичного огляду через 1 рік). Особи з імплантованими штучними водіями ритму серця допускаються індивідуально.
 4. Хвороби серця будь-якої етіології (ендокардит, міокардит та ін.), порушення ритму будь-якої етіології (мерехтлива аритмія, пароксизмальна тахікардія та ін.), хронічна ішемічна хвороба серця, в тому числі стан після перенесеного інфаркту міокарда – питання про допуск вирішується індивідуально за умови наступного періодичного огляду через 1 рік (на підставі висновків спеціалізованих закладів охорони здоров’я).
 5. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. Питання про допуск осіб з гіпертонічною хворобою II ст. вирішується індивідуально (з частими гіпертонічними кризами – непридатні).
 6. Хронічні захворювання легенів і плеври, в тому числі і туберкульозної етіології, бронхіальна астма, стан після резекції легенів.
 7. Хвороби крові та кровотворних органів: при відсутності тяжкого анемічного синдрому і загострення основного захворювання питання про допуск вирішується індивідуально.
 8. Ендокринні захворювання зі стійкими та вираженими порушеннями функції. Рішення приймається індивідуально на підставі висновку лікаря- ендокринолога; у разі захворювання з розладами свідомості, схильністю до коматозних станів – непридатні.
 9. Хронічні рецидивні захворювання периферичної нервової системи та залишкові явища перенесених захворювань і травм великих нервових стовбурів зі стійким порушенням рухів, чутливості й трофіки – допуск індивідуальний.
 10. Медичні психіатричні загальні протипоказання: тяжкі хронічні та затяжні психічні розлади що супроводжуються затьмаренням свідомості, порушенням сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті та позбавляють особу здатності адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан і поведінку.

Додаткові психіатричні протипоказання: епілепсія та синкопальні стани, захворювання що супроводжуються нарколептичними та каталептичними пароксизмальними розладами, розумова відсталість, виражені форми психічних розладів непсихотичного рівня. Питання про наявність психіатричних протипоказань в особи, яка у минулому страждала на тяжкий психічний розлад (не менш ніж 5 років тому) або має виражені форми психічних розладів непсихотичного рівня, вирішується індивідуально.

 1. Наркологічні протипоказання: наявність алкоголізму, наркоманії, токсикоманії.
 2. Психофізіологічні протипоказання: група придатності 3. У разі встановлення групи придатності 2 – питання про допуск вирішується індивідуально після додаткової психофізіологічної експертизи.
 3. Професійні захворювання опорно-рухового апарату, вібраційна хвороба – допуск індивідуальний.
 4. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки, хронічні захворювання печінки, жовчовивідної системи, підшлункової залози з частими загостреннями, синдром оперованого шлунку – допуск індивідуальний.
 5. Хронічні захворювання нирок, відсутність однієї нирки – питання про допуск осіб вирішується індивідуально.

2.1. Медичні протипоказання для водіїв та кандидатів у водії тракторів, в тому числі саморобних, самохідних сільськогосподарських, меліоративних і дорожньо-будівних машин категорій А1, А2, В1,В2,В3, С, D1, D2, Е1, Е2, F1, F2,G1,G2,H)

 1. Хронічні захворювання оболонок ока, що супроводжуються значним порушенням функції зору, стійкі зміни повік, у тому числі їх слизових оболонок, парези м’язів повік, що перешкоджають зору або обмежують рух очного яблука (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування – індивідуальний).
 2. Хронічне, що не піддається консервативному лікуванню, запалення слізного мішку, свищ слізного мішку, а також стійка сльозотеча, що не піддається лікуванню (після оперативного лікування з позитивним результатом допуск до керування дозволяється).
 3. Стійка диплопія внаслідок косоокості будь-якої етіології.
 4. Обмеження поля зору більше ніж на 20 град., у будь-якому з меридіанів. Центральна скотома абсолютна або відносна (при скотомі та наявності змін зорової функції не нижче значень, вказаних у пункті 5а, – допуск без обмежень).
 5. Зниження гостроти зору в залежності від стійких помутнінь рефрактерних середовищ чи змін дна ока, аномалій рефракцій, а також інших причин органічного характеру:

а) гострота зору з корекцією нижче 0,8 на кращому оці, нижче 0,4 на гіршому. Припустима корекція при короткозорості та далекозорості 8.0 Д, у тому числі контактними лінзами, астигматизмі 3.0 Д (сума сфери і циліндра не повинна перевищувати 8.0 Д). Різниця в силі лінз двох очей не повинна перевищувати 3.0 Д;

б) відсутність зору на одному оці (гострота зору 0,1 і нижче);

в) стан після рефракційних операцій на роговій оболонці (кератотомія, кератомільоз, кератокоагуляція, рефракційна кератопластика). Допускаються до керування транспортом особи через 3 місяці після операції при гостроті зору з корекцією не нижче вказаної в пункті 5 а, відсутності ускладнень і показником рефракції до операції від +8.0 до -8.0 Д. При неможливості встановити доопераційну рефракцію визнаються придатними до керування транспортом після відповідного висновку спеціалізованого офтальмологічного підрозділу закладу охорони здоров’я.

 1. Порушення відчуття кольору допускаються.
 2. Захворювання сітківки й зорового нерву (пігментний ретиніт, атрофія зорового нерву, відшарування сітківки та ін.). При змінах гостроти зору й поля зору менше значень, вказаних у пунктах 4, 5, допуск індивідуальний).
 3. Глаукома (при початковій компенсованій глаукомі, нормальному дні ока, при змінах гостроти зору й поля зору менше значень, вказаних у пунктах 4, 5, допуск індивідуальний).
 4. Зниження слуху будь-якої етіології: повна глухота на одне вухо при сприйнятті розмовного мовлення іншим на відстані, меншій 3 м, шепітного мовлення на відстані 1 м чи сприйнятті розмовного мовлення кожним вухом менше ніж за 2 м.
 5. Хронічне однобічне чи двобічне гнійне запалення середнього вуха, ускладнене холестеатомою, грануляціями чи поліпом (епітимпаніт). Наявність фістульного симптому (після оперативного лікування з добрим результатом питання вирішується індивідуально).
 6. Хронічний гнійний мастоїдит, ускладнення внаслідок мастоїдектомії (кіста, свищ) – після оперативного лікування з добрим результатом питання вирішується індивідуально.
 7. Захворювання будь-якої етіології, що викликає порушення функції вестибулярного апарату, синдроми запаморочення, ністагм (хвороба Меньєра, лабіринтити, вестибулярні кризи будь-якої етіології та ін.).
 8. Спонтанний ністагм при відхиленні зіниць на 70 град. від середнього положення.
 9. Доброякісні новоутворення, малорухомі рубці, що значно ускладнюють рухи кінцівок, різко виражені обмеження рухомості шиї, стійкі зміни у великих суглобах, переломи, які неправильно зрослися, несправжні суглоби, що значно ускладнюють рухи кінцівок, а також стійкі зміни у хребті, що порушують його рухи. Після проведеного лікування – допуск індивідуальний.
 10. Відсутність однієї верхньої чи нижньої кінцівки, кисті чи стопи, а також деформація кисті чи стопи, що значно ускладнює їх рухи.
 11. Відсутність пальців чи фаланг, а також нерухомість у міжфалангових суглобах, які порушують функцію тримання керма та безпечного керування.
 12. Травматичні деформації з наявністю неврологічної симптоматики та дефекти кісток черепа. При наявності незначних дефектів чи деформацій кісток черепа (при відсутності неврологічної симптоматики) допуск здійснюється індивідуально.
 13. Скорочення нижньої кінцівки більше ніж на 6 см. Водії, що проходять періодичний медичний огляд, можуть бути визнані придатними, якщо кінцівка не має дефектів кісток, м’яких тканин і суглобів, об’єм рухів збережений, довжина кінцівки більше 75 см (від п’яткової кістки до середини великого вертлюга стегна).
 14. Захворювання, що викликають обмеження рухів чи біль при рухах кінцівками, грижі, свищі, випадання прямої кишки, геморой, водянка яєчка чи сім’яного канатика та ін. Питання про допуск, в тому числі після оперативного лікування, вирішується індивідуально.
 15. Захворювання судин:

а) аортальні аневризми, аневризми судин головного мозку, аневризми стегнової та підколінної артерій, аневризми підшкірно розташованих судин (при підозрі на наявність аневризми індивідуальний допуск на підставі висновків спеціалізованих закладів охорони здоров’я.);

б) облітеруючий ендартеріїт ІІ-ІІІ стадії, хвороба Такаясу;

в) варикозне розширення вен з порушенням трофіки, слоновістю та ін.

 1. Стійкі зміни в бронхолегеневій системі з вираженими явищами легеневої недостатності. При наявності деформації грудної клітки та хребта з незначним порушенням функції органів грудної порожнини – питання про допуск вирішується індивідуально.
 2. Вроджені чи набуті пороки серця та судин будь-якої етіології – при наявності компенсації питання про допуск вирішується індивідуально.
 3. Стан після операції на серці та великих магістральних судинах (при компенсації з добрими віддаленими результатами і висновком спеціалізованого закладу охорони здоров’я вирішується індивідуально). Особи з імплантованими штучними водіями ритму серця допускаються індивідуально.
 4. Хвороби серця будь-якої етіології (ендокардит, міокардит та ін.), порушення ритму будь-якої етіології (мерехтлива аритмія, пароксизмальна тахікардія та ін.), хронічна ішемічна хвороба серця, в тому числі стан після перенесеного інфаркту міокарда – питання про допуск вирішується на підставі висновків спеціалізованих закладів охорони здоров’я індивідуально.
 5. Гіпертонічна хвороба ІІ- ІІІ ст. Питання про допуск осіб з гіпертонічною хворобою I ст. вирішується індивідуально.
 6. Хронічні захворювання легенів і плеври, в тому числі і туберкульозної етіології, бронхіальна астма, стан після резекції легенів, бронхоектатична хвороба.
 7. Хвороби крові та кровотворних органів: при відсутності тяжкого анемічного синдрому і загострення основного захворювання питання про допуск вирішується індивідуально.
 8. Ендокринні захворювання зі стійкими та вираженими порушеннями функції. Рішення приймається індивідуально на підставі висновку лікаря- ендокринолога; у разі захворювання з розладами свідомості, схильністю до коматозних станів – непридатні.
 9. Хронічні рецидивні захворювання периферичної нервової системи та залишкові явища перенесених захворювань і травм великих нервових стовбурів зі стійким порушенням рухів, чутливості та трофіки.
 10. Медичні психіатричні загальні протипоказання: тяжкі хронічні та затяжні психічні розлади, що супроводжуються затьмаренням свідомості, порушенням сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті та позбавляють особу здатності адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан і поведінку.

Додаткові психіатричні протипоказання: епілепсія та синкопальні стани, захворювання що супроводжуються нарколептичними та каталептичними пароксизмальними розладами, розумова відсталість, виражені форми психічних розладів непсихотичного рівня. Питання про наявність психіатричних протипоказань у особи, яка у минулому страждала на тяжкий психічний розлад (не менш ніж 5 років тому) або має виражені форми психічних розладів непсихотичного рівня, вирішується індивідуально.

 1. Наркологічні протипоказання: наявність алкоголізму, наркоманії, токсикоманії.
 2. Психофізіологічні протипоказання: група придатності 3. У разі встановлення групи придатності 2 – питання про допуск вирішується індивідуально після додаткової психофізіологічної експертизи.
 3. Професійні захворювання опорно-рухового апарату, вібраційна хвороба будь-якої стадії.
 4. Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки, хронічні захворювання печінки, жовчовивідної системи, підшлункової залози з частими загостреннями, синдром оперованого шлунку – питання про допуск вирішується індивідуально.
 5. Хронічні захворювання нирок, відсутність однієї нирки – питання про допуск осіб вирішується індивідуально.
Заступник Міністра Олександр Лінчевський

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Регламенту визначення придатності осіб за станом здоров’я для роботи на суднах та Положення про електронний Реєстр визнаних закладів охорони здоров’я та виданих ними медичних свідоцтв»

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На сучасному етапі становлення України як суверенної європейської країни особливого значення набуває фактор утвердження її як дієздатної морської держави. Це зумовлене низкою тенденцій як глобального, так і внутрішнього характеру. Серед глобальних тенденцій слід виокремити наступні:

 1. Зростання обсягів світової морської торгівлі, яка вважається найбільш дешевою, комфортною та доступною.
 2. Регіоналізація міжнародної економічної діяльності, формування нових міжнародних економіко-політичних об’єднань, які намагаються здійснювати спільну митно-тарифну політику, перевезення з використанням міжнародних транспортних коридорів, а також внутрішніх водних шляхів у транзиті вантажів.
 3. Зростання ролі морських ресурсів у світовій економіці.
 4. Суттєві зміни на світовому ринку морської робочої сили, які, у свою чергу, призводять до зміни на ринку освітніх послуг, пов’язаних із підготовкою фахівців морських професій. За останні роки на світовому ринку морської робочої сили склалася ситуація дефіциту командного складу та надлишку рядового.

Прийняття цього наказу дозволить врегулювати відповідні суперечності у нормативно-правових актах з питань медичного забезпечення у сфері морського судноплавства.

 1. Цілі і завдання прийняття наказу

Проект наказу «Про затвердження Регламенту визначення придатності осіб за станом здоров’я для роботи на суднах та Положення про електронний Реєстр визнаних закладів охорони здоров’я та виданих ними медичних свідоцтв» (далі – проект наказу) підготовлений відповідно до статті 52 Кодексу торговельного мореплавства України з метою імплементації вимог стандартів Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з Манільськими поправками від 25 червня 2010 року (далі – Конвенція ПДНВ 1978 року з поправками), Конвенції міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві щодо визначення придатності осіб за станом здоров’я для роботи на суднах.

Метою і завданням акта є затвердження Регламенту визначення придатності осіб за станом здоров’я для роботи на суднах та Положення про електронний Реєстр визнаних закладів охорони здоров’я та виданих ними медичних свідоцтв, що дозволить удосконалити медичне забезпечення у сфері безпеки морського судноплавства з урахуванням Конвенції ПДНВ 1978 року з поправками.

Шляхи досягнення – прийняття цього акта.

 1. Альтернативні способи досягнення мети

Під час розробки проекту наказу було визнано, що єдиним оптимальним способом досягнення цілі правового регулювання у сфері медичних оглядів моряків є прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Регламенту визначення придатності осіб за станом здоров’я для роботи на суднах та Положення про електронний Реєстр визнаних закладів охорони здоров’я та виданих ними медичних свідоцтв».

 1. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми планується вирішити шляхом прийняття наказу, тим самим закріпити положення, які посилюють відповідальність з питань медичного забезпечення у сфері безпеки морського судноплавства.

 1. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі реалізації проекту наказу – буде виконана державна політика в сфері медичного забезпечення праці українських моряків

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає виділення додаткових коштів з державного бюджету.

Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

 1. Очікувані результати
Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Удосконалення медичного забезпечення у сфері морського судноплавства, імплементація законодавства України у цій сфері до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти  1978 року, з Манільськими поправками 2010 року. Відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Здійснення суб’єктами господарювання діяльності, пов’язаної із забезпеченням проведення медичних оглядів моряків Оплата підготовки відповідно до умов договорів
Сфера інтересів громадян
Удосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки морського судноплавства Відсутні
 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Строк дії проекту акта необмежений.

 1. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у вигляді податків;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – визнані заклади охорони здоров’я, які включені МОЗ України на підставі рішення міжвідомчої комісії до Реєстру визнаних медичних закладів та виданих ними медичних свідоцтв;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – витрачання коштів на підготовку відповідно до умов договорів, передбачаються незначні витрати робочого часу на підготовку пакета необхідних документів.

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Заступник Міністра

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Юлия 12.03.2018 11:26
У моего сына нефроэктомия слева или как говорят единственная почка. Инвалидом ,как оказалось , он не является, так как нет никаких недугов связанных с диагнозом. А теперь по сути: неужели такому человеку лучше всю жизнь ездить в общественном транспорте, чем на собственном автомобиле? По утрам в автобусах такая давка, все люди дышат друг на друга, пол автобуса носом шморгают, неужели лучше людям с единственной почкой в такой атмосфере?? Они так будут здоровее и дольше проживут????????
Юлия 12.03.2018 11:31
"Питання про допуск осіб вирішується індивідуально" - и сколько будет стоить такое индивидуальное разрешение для человека с единственной почкой?
Объективный 13.03.2018 10:06
Ну что за гнилые люди при полномочиях, никак от советского менталитета избавится не могут. Что тогда гноили людей с цветонарушением, что сейчас так само будут гноить. Нет никаких оснований ограничивать людей с иным цветовосприятием, но все равно какая-то гниль внутри этих полномочных людей должна других людей ограничить в возможностях.
Объективный 14.03.2018 4:07
До речі, Директива 2006/126/єс Європейського парламенту і Ради від 20 грудня 2006 року про посвідчення водія не встановлює обмежень щодо порушення відчуття кольору. Отже, особа, що внесла у даний проект наказу обмеження щодо відчуття кольору та особа, що підписала цей документ вчинили діяння, спрямоване на невиконання норм міжнародного акта та на обмеження законних прав осіб на керування транспортними засобами категорії В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1,D1E, D, DE, T. На мою думку і думку багатьох інших така дія спрямована проти власного народу та створює умови для вибіркового надання права на керування окремим особам. Головний ворог українського народу не зовні, а всередині країни.
Кирил 22.03.2018 9:47
"Стійкі зміни у хребті, що порушують його рухи", что це означає? Мені цікаво чим це заважало керувати автомобілем і взагалі, велика кількість ДТП через медичні протипоказання? Ні, звичайно, в більшості випадків це через керування автомобілем в стані алкогольного та іншого сп яніння, порушення правил ПДР. Мені цікаво, чим будуть займатися водії, які на цю спеціальність навчалися, працюють за цією спеціальністю, а зараз не зможуть працювати в звязку протипоказаннями. Де вони зароблятимуть гроші. Чи держава буде виплачувати? Хіба для таких людей є робочі місця із великою зарплатою? Ні, звичайно. І, взагалі, наприклад, людина-донор, яка віддала свою нирку, заради того, щоб врятувати якійсь дитині життя повинна їздити в громадському транспорті, бо неї не дозволяється керувати ТЗ. Добивать людей як можуть. "На мою думку і думку багатьох інших така дія спрямована проти власного народу та створює умови для вибіркового надання права на керування окремим особам" - вважає попередній коментатор. Я його повністю підтримую.
Объективный 23.03.2018 2:44
Дякую за підтримку і ще кілька слів про таке. Проблема у тому, що ті особи які при владі у країнах третього світу, по-перше, вважають, що будь-які встановлені ними обмеження до них ніколи не будуть застосовані, по-друге, вони бояться відповідальності, тобто бояться втратити посаду як джерело доходів, а разом з тим і соціальний статус, по-третє, вони генетично запрограмовані на створення законодавства за яких комфортно можна жити не всьому суспільству, а лише їм і таким як вони. Як ми усі вже помітили ця влада розуміє тільки силу і боїться публічності, а також коли багато людей разом борються за свої права. Іде постійна боротьба між простими людьми і владою, де ціллю влади є максимальний контроль над суспільством, і тому ми маємо саме таке неправове (несправедливе, яке унеможливлює рівність можливостей) законодавство, а ціллю суспільства є створення умов за яких комфортно жити усім, а не тільки окремим групам осіб. Просто людям потрібно навчитись об’єднуватись для захисту своїх прав, не боятись цієї антинародної влади і діяти разом заради свого майбутнього та майбутнього своїх дітей.
Ігор 29.03.2018 4:23
Згідно з частиною 1 статті 15 Закону України "Про дорожній рух" кожний громадянин, який досяг визначеного цим Законом віку, не має медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними програмами, може в установленому порядку отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії. Частина 3 вказаного вище Закону передбачає, що перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.12.1999 № 299 затверджено Перелік захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами". Вказаний Перелік, якому уже скоро виповниться 20 років, встановлює абсолютно не обґрунтовані практичною необхідністю і такі, що є штучними, перепони у допуску окремих фізичних осіб з інвалідністю, які фізично здатні керувати транспортними засобами відповідних категорій, до керування транспортними засобами, обладнаними, наприклад, автоматичною трансмісією, котра дозволяє, навіть, особам, у яких одночасно відсутні (повністю або частково) одна рука і одна нога, керувати такими транспортними засобами. Як наслідок, на сьогодні в Україні фізична особа з інвалідністю, яка через окремі захворювання (вади) не може бути допущена до керування транспортним засобом з МЕХАНІЧНОЮ трансмісією чи з РУЧНИМ керуванням, додатково позбавлена ще й права керувати транспортними засобами, обладнаними різноманітними видами АВТОМАТИЧНИХ трансмісій. Кількість таких осіб в Україні, які необґрунтовано і безпідставно є обмеженими на законодавчому рівні у своєму праві, постійно збільшується, у тому числі, як відомо, і за рахунок осіб, що отримали поранення (ушкодження) у період проведення антитерористичної операції в окремих районах Донецької і Луганської областей. У той же час, подібні особи з інвалідністю, котрі фізично здатні керувати транспортним засобом, обладнаним автоматичною трансмісією, вправі отримати право на керування такими транспортними засобами уже не тільки у розвинутих країнах світу, які реально дбають про право осіб з інвалідністю, а й, навіть, у Російській Федерації, де, окрім Переліку медичних протипоказань до керування транспортним засобом, на законодавчому рівні (ст. 33.1 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения") передбачено ще й Перелік медичних показань до керування транспортним засобом (який обладнаний автоматичною трансмісією) та Перелік медичних обмежень до керування транспортним засобом. Верховна Рада України прийняла Закон України "Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї". Вказана вище Конвенція встановлює, що "дискримінація за ознакою інвалідності" означає будь-яке розрізнення, виключення чи обмеження з причини інвалідності, метою або результатом якого є применшення або заперечення визнання, реалізації або здійснення нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, цивільній чи будь-який іншій сфері. Вона включає всі форми дискримінації, у тому числі відмову в розумному пристосуванні. Запропонований же МОЗ проект «Переліку медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з урахуванням їх відношення до некомерційного чи комерційного транспорту» не тільки не вирішує проблему, яка описана вище, а й залишає її у тому ж стані, який існує у нашій державі ще від "совка". А намагання МОЗ встановити перелік не з урахуванням фізичної здатності фізичних осіб керувати транспортним засобом відповідної категорії, а з УРАХУВАННЯМ ЇХ ВІДНОШЕННЯ ДО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ЧИ КОМЕРЦІЙНОГО ТРАНСПОТУ", є ще більшим маразмом, аніж той, який існує на сьогодні. P.S.: Хотілось би прочитати (почути) пояснення МОЗ, чому він не дозволяє фізичній особі, у якої, наприклад, відсутня одна (ліва) нога, керувати автомобілем з автоматичною трансмісією, або для чого такій особі аж так потрібна ця ліва нога при керуванні автомобілем з автоматичною трансмісією))))
Спостерігач 30.03.2018 10:23
Пояснення можна знайти завжди і будь-чому, при цьому ці пояснення для різних випадків можуть бути абсолютно протилежними. Ці виродки при владі абсолютно не враховують інтереси простих людей і бог знає які таргани водяться у них в головах. У Директиві 2006/126/єс Європейського парламенту і Ради від 20 грудня 2006 року про посвідчення водія чітко прописано, які обмеження можуть мати місце. Встановлення обмежень, що не передбачені даним актом є діянням спрямованим проти власного народу. Прізвища тих хто прописав у національному нормативному акті не передбачені вказаною Директивою обмеження відомі усім. Способів наказати цих осіб і захистити право на керування транспортних засобів існує достатньо. Як же потрібно ненавидіти власний народ, щоб постійно у всьому його обмежувати.
Не байдужий 03.04.2018 1:15
Порушення відчуття кольору типу дихромазії. Це обмеження було у радянському союзі. Зараз так само, без наукових досліджень, без висновків експертів, без вивчення статистики дорожніх пригод з участю обмежуваних осіб, так, про всяк випадок, супрун вирішила цю норму залишити. Цікаво, що усі без винятку, хто хоч якось не так як потрібно будуть сприймати кольори, або втратять право працювати водіями або взагалі це право не отримають. Національні водійські медкомісії ніколи не перевіряли і не будуть перевіряти ступінь сприйняття кольору. Раз супрун вирішила про всяк випадок ввести таке обмеження, то було б справедливо державі визнавати таких осіб інвалідами, оскільки вони ніколи, по стану здоров’я, не зможуть працювати водіями. Також суперечить здоровому глузду застосування цієї норми для водіїв комерційного і не застосування для некомерційного транспорту, оскільки водій, що керує некомерційним транспортним засобом є точно таким самим учасником руху як і водій комерційного транспорту. Розмір і вага транспортного засобу не мають ніякого значення. До речі, згідно правил дорожнього руху, дозволена швидкість некомерційного транспорту поза населеними пунктами вища ніж комерційного. Також некомерційний транспорт більш маневрений ніж комерційний. Вважаю дане обмеження штучно створеним і необґрунтованим та таким, що порушує законне право особи на вільний вибір професії та право на здійснення професійної діяльності. Пропозиція є такою, що дане обмеження потрібно зняти. Усіх небайдужих прошу звернути увагу на це обмеження та підтримати її зняття.
Павел 17.07.2018 5:01
Якщо людина бачить на одне око ідеально а на друге зовсім не бачить чи буде допущенно його до здачі на право водіння автомобілем?
Дружина інваліда 15.10.2018 7:45
Ігор 29.03.2018 4:23 Підтримую на 100%! Мій чоловік 18 років за кермом, 9 з яких без лівої кінцівки. Машина автомат! Жодного ДТП за всі роки водіння! Машина для інваліда - це мобільність, заробіток та взагалі практично повноцінне життя! Це все! Звертаюсь до уповноважених осіб МОЗ! Зверніть на це увагу та не допускайте штучних обмежень прав інвалідів! Не порушуйте міжнародне законодавство!
Юрій 07.11.2018 2:50
То яка ж доля цієї ініціативи ? Термін громадського обговорення закінчився давно.
Петро 30.08.2019 2:45
Пройшло півтори року і проект залишився проектом.А я й далі можу їздити лише не мотоциклі та тракторі через недостатню кольорову чутливість :(
Аня 01.05.2020 10:35
На дворі вже 01.05.2020 але проекти так і не прийнятий.
Сергей 28.08.2020 11:27
Уважаемые народные депутаты Украины. Я инвалид 3 группы. Травматическая ампутация правого предплечья. Травма производственная. Почему я не имею права управлять автомобилем с автоматической коробкой передач как в других странах например Россия и т.д. В нашей стране нарушается международное законодательство У нас много таких ребят которые лишились одной верхней конечности на производстве в зоне АТО и мечтают жить полноценной жизнью. Сделайте поправки что, такая категория инвалидов могут управлять автомобилем категории В с протезом и автомобилем с автоматической коробкой передач без стажа вождения больше 5 лет. Очень верю Вам что поможете нам инвалидам!
Юрій 09.11.2020 3:45
Перелік медичних показань для опротезування автомобилем інвалідів такій,що коли будешь в такому стані він не допоможе.А друге такій автомобіль і не дочекаешься скоріше помрешь.
Юрій 09.11.2020 3:52
А взагалі для опротезування автомобілями інвалідів більше протипоказів ніж показів. По протипоказам взагалі нема кому керувати автомобілем

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті