Проект Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України «Про вищу освіту» (щодо обов’язкової атестації осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів)

21 Травня 2018 4:39 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України «Про вищу освіту» (щодо обов’язкової атестація осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів).

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде Карпунцов В.В.

Народний депутат України:В.В. Карпунцов
Т.Д. Бахтеєва
А.Ф. Шипко
І.О. Єфремова
О.В. Співаковський
І.М. Шурма

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТТІ 6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» (ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВОЇ АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ СТУПІНЬ МАГІСТРА МЕДИЧНОГО АБО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ, ІНТЕРНІВ)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Система ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» була запроваджена наказом Міністерства охорони здоров’я України № 251 від 14 серпня 1998 року «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 вересня 1998 р. за №563/3003 (далі — Наказ № 251), з метою визначення відповідності показників якості медичної освіти державним стандартам вищої освіти та встановлення мінімального рівня професійної компетентності, потрібного для присвоєння кваліфікації фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Зокрема, Наказом № 251 встановлено, що ліцензійний інтегрований іспит — це складова частина державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація», та лікарів (провізорів), які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру), у вищих закладах освіти незалежно від їх підпорядкування. Наявність сертифіката, що засвідчує успішне складання ліцензійного інтегрованого іспиту є обов’язковою умовою для допуску студента або інтерна до наступних етапів державної атестації при присвоєнні кваліфікації фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Здійснення організаційно-методичної роботи з проведення ліцензійних інтегрованих іспитів згідно з Наказом № 251 покладено на Державну організацію «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України», яку було створено відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 7 від 15 січня 1999 року «Про заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14.08.98 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація».

Однак, до цього часу на рівні законів України залишається не визначеною обов’язковість ліцензійного інтегрованого іспиту для державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація», та інтернів у вищих закладах освіти незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

Окрім того, законодавчо не визначеними залишаються питання статусу Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України, джерел його фінансування та порядку фінансування проведення ліцензійного інтегрованого іспиту для державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація», та інтернів у вищих закладах освіти незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

Вказані прогалини на рівні законів України стали вагомою причиною критичної ситуації, що склалася довкола Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а саме господарського спору між цим вишем та ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» з приводу визначення форми співробітництва з проведення ліцензійних інтегрованих іспитів у студентів вишу у 2018 році, що призвів до зриву проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Стоматологія» для студентів 3 курсу стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця.

Слід зазначити, що через законодавчу невизначеність вказаних питань, подібна ситуація може повторитися у будь-якому вищому медичному навчальному закладі нашої країни, який проводить навчання студентів за спеціальностями напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» та проводить первинну спеціалізацію (інтернатуру) лікарів (провізорів), що є неприпустимим, адже порушує визначене статтею 55 Конституції України право на освіту, ставить під загрозу стабільну роботу науково-педагогічних колективів, а крім того, негативно впливає на імідж України серед іноземних студентів.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є врегулювання суспільних відносин у сфері організації та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування шляхом внесення доповнень до Закону України «Про вищу освіту».

3. Загальна характеристика й основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується частину 2 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» доповнити новим абзацом, яким встановити, що атестація осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Єдиний державний кваліфікаційний іспит для осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією), що знаходиться в сфері управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Компенсація витрат спеціально уповноваженій державній установі (організації) за підготовку та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів здійснюється закладами вищої освіти за фактом отримання ними послуги з проведення вказаного іспиту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавчі акти, які стосуються цієї сфери: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про вищу освіту».

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Прийняття законопроекту не потребує виділення додаткових коштів із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити стабільну організацію та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, підвищити якість отриманої ними освіти, а також підвищить привабливість українських вищих медичних навчальних закладів для іноземних абітурієнтів.

Народний депутат України:В.В. Карпунцов
Т.Д. Бахтеєва
А.Ф. Шипко
І.О. Єфремова
О.В. Співаковський
І.М. Шурма

Проект

зареєстровано в Парламенті

17.05.2018 р. за № 8364

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТТІ 6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» (ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВОЇ АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ СТУПІНЬ МАГІСТРА МЕДИЧНОГО АБО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ, ІНТЕРНІВ)

Верховна Рада України постановляє:

І. Частину другу статті 6 Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004) доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Єдиний державний кваліфікаційний іспит для осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією), що знаходиться в сфері управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Компенсація витрат спеціально уповноваженій державній установі (організації) за підготовку та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів здійснюється закладами вищої освіти за фактом отримання ними послуги з проведення вказаного іспиту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через три місяці після набрання ним чинності.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням у дію цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» (ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВОЇ АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ СТУПІНЬ МАГІСТРА МЕДИЧНОГО АБО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ, ІНТЕРНІВ)

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Закон України «Про вищу освіту»
Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти
1. Атестація — це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.
Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, у тому числі під час захисту дисертації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.
2. Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до положення про екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою закладу вищої освіти (наукової установи).
Заклад вищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.
Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може здійснюватися у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями та в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти
1. Атестація — це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.
Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, у тому числі під час захисту дисертації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.
2. Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до положення про екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою закладу вищої освіти (наукової установи).
Заклад вищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.
Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може здійснюватися у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями та в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України.
абзац відсутній Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Єдиний державний кваліфікаційний іспит для осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією), що знаходиться в сфері управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Компенсація витрат спеціально уповноваженій державній установі (організації) за підготовку та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів здійснюється закладами вищої освіти за фактом отримання ними послуги з проведення вказаного іспиту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
3. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради.
Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора мистецтва, здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою радою з присудження ступеня доктора мистецтва закладу вищої освіти мистецького спрямування, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту мистецьких досягнень у формі творчого мистецького проекту. Здобувач ступеня доктора мистецтва має право на вибір спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора мистецтва.
4. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора наук, здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
3. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради.
Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора мистецтва, здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою радою з присудження ступеня доктора мистецтва закладу вищої освіти мистецького спрямування, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту мистецьких досягнень у формі творчого мистецького проекту. Здобувач ступеня доктора мистецтва має право на вибір спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора мистецтва.
4. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора наук, здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних закладів вищої освіти (наукових установ) відповідно до законодавства.
6. До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня.
5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних закладів вищої освіти (наукових установ) відповідно до законодавства.
6. До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня.
Виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома. Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, була захищена у постійно діючій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник (консультант), офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, та голова відповідної спеціалізованої вченої ради позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад строком на два роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється акредитації відповідної постійно діючої спеціалізованої вченої ради та права створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на один рік. Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, була захищена у разовій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник, члени цієї ради та офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад строком на два роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється права створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на один рік.
Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня у разі виявлення академічного плагіату здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за поданням Комітету з питань етики у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та може бути оскаржене відповідно до законодавства.
Виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома. Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, була захищена у постійно діючій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник (консультант), офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, та голова відповідної спеціалізованої вченої ради позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад строком на два роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється акредитації відповідної постійно діючої спеціалізованої вченої ради та права створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на один рік. Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, була захищена у разовій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник, члени цієї ради та офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад строком на два роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється права створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на один рік.
Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня у разі виявлення академічного плагіату здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за поданням Комітету з питань етики у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та може бути оскаржене відповідно до законодавства.

Народний депутат України:В.В. Карпунцов
Т.Д. Бахтеєва
А.Ф. Шипко
І.О. Єфремова
О.В. Співаковський
І.М. Шурма

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті