Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення ліків для населення»

ПОДАННЯ
проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення ліків для населення»

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи подається на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення ліків для населення».

Доповідати зазначений законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Королевська Н.Ю. — член Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

Додаток:

1. Проект Закону України — на 2 арк.;
2. Пояснювальна записка — на 3 арк.;
3. Порівняльна таблиця — на 2 арк.;
4. Проект Постанови Верховної Ради України — на 1 арк.;
5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат УкраїниКоролевська Н.Ю.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення ліків для населення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З 1 квітня 2014 року в Україні запроваджено податок на додану вартість (ПДВ) за ставкою 7% по операціях з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також з постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Це сталось у зв’язку з прийняттям так званого антикризового Закону від 27.03.2014 № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні».

До зазначеного часу такі операції звільнялися від оподаткування ПДВ.

Звичайно ж, що від запровадження ПДВ на лікарські засоби та вироби медичного призначення постраждав кінцевий споживач — населення України, для якого ліки одразу значно піднялися в ціні.

Запровадження оподаткування можна було виправдати лише тимчасовими заходами для боротьби із фінансово-економічної кризою. Проте, уже розпочався п’ятий рік існування такого оподаткування.

Але за цей час населення України стало ще біднішим.

Так, згідно з офіційними даними Держстату, на початку 2018 року на основі соціологічних обстежень зафіксовано чергове погіршення соціально-економічного становища домогосподарств України, скорочення їхніх споживчих можливостей та якості життя, зростання рівня майнового розшарування в суспільстві. Зокрема, частка домогосподарств з настільки низьким рівнем доходу, що не дозволяє забезпечувати навіть достатнє харчування, становить майже 5% серед усіх опитаних домогосподарств і 7% — серед багатодітних домогосподарств. При цьому поширення бідності серед українських багатодітних домогосподарств є особливо вражаючим — 5% з них не мають змоги давати дітям фрукти чи соки, 3% повідомили про неможливість давати дітям ласощі хоча б раз на тиждень, а 1,9% — їжу або гроші на харчування в школі.

За статистичними та міжнародними рейтинговими оцінками нинішня Україна залишається найбіднішою країною Європи, причому процеси поширення бідності, зубожіння та маргіналізації її населення не втрачають інтенсивності ще з 2014 року. За інформацією Держстату, за підсумками 2017 року частка вітчизняних домогосподарств, які за критерієм депривації (позбавлення доступу до задоволення елементарних соціальних потреб через обмежені фінансові можливості) характеризуються як бідні та вкрай бідні (за вітчизняною методологією, такими вважаються домогосподарства із вимушеною відсутністю 4 та більше із 18 ознак депривації), сягнула 32,6% тобто майже третина усіх українських сімей, а серед сільських мешканців — навіть 46,9%.

Рівень бідності за ознаками депривації у 2017 році був найбільшим за десятирічний період 2007–2017 років, тоді як найменшим був аналогічний показник за 2013 року Держстат зазначає, що в 2017 році депривація населення в Україні, визначена за європейською методологією, була в 7−2 рази більша, ніж у країнах ЄС. А загалом в українському суспільстві на сьогодні 57% населення потерпає хоча б від однієї з відстежуваних вітчизняною статистикою форм бідності (відповідно: за відносним критерієм за витратами, за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму та за ознаками депривації). Це просто вражаючий індикатор, який показує реальний стан соціальної політики в державі.

Тому одним із кроків, направлених на підтримку українських громадян, пропонується скасування ПДВ на лікарські засоби та вироби медичного призначення.

2. Мета і завдання прийняття акта

Цілі і завдання прийняття акта — вжиття заходів для здешевлення ліків в Україні шляхом скасування оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та медичних виробів.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується:

1) виключити із Податкового кодексу України норму (абзац другий підпункту «в» пункту 193.1 статті 193) про оподаткування ПДВ за ставкою 7% операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні.

При цьому підлягатимуть оподаткуванню ПДВ операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано МОЗ;

2) відновити дію підпункту 197.1.27. статті 197 в частині звільнення зазначених операцій від оподаткування ПДВ.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Правовідносини, які пропонується врегулювати цим законопроектом, регулюються Податковим кодексом України.

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

На момент внесення проект не потребує видатків із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту дозволить скасувати оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та медичних виробів, що матиме наслідком здешевлення ліків для населення.

Народний депутат УкраїниКоролевська Н.Ю.

Проект (9146 від 01.10.2018 р.)
Вноситься народними депутатами України
Королевською Н.Ю.
Бойком Ю.А.
Вілкулом О.Ю.
Льовочкіним С.В.
Білим О.П.
Гальченком А.В.
Дунаєвим С.В.
Іоффе Ю.Я.
Ларіним С.М.
Новинським В.В.
Павловим К.Ю.
Сажком С.М.
Скориком М.Л.
Солодом Ю.В.
Шурмою І.М.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення ліків для населення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:

1. Абзац другий підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 виключити.

2. Пункт 197.1 статті 197 доповнити підпунктом 197.1.27 такого змісту:

«197.1.27. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону:

прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення ліків для населення»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Податковий кодекс України
Стаття 193. Розміри ставок податку
193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:
а) 20 відсотків;
б) 0 відсотків;
в) 7 відсотків по операціях з:
постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;
постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я».
Стаття 193. Розміри ставок податку
193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:
а) 20 відсотків;
б) 0 відсотків;
в) 7 відсотків по операціях з:
Виключено.
постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
197.1. Звільняються від оподаткування операції з:

{Підпункт 197.1.27 пункту 197.1 статті 197 виключено на підставі Закону № 1166-VII від 27.03.2014}
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
197.1. Звільняються від оподаткування операції з:

197.1.27. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

Народні депутати УкраїниКоролевська Н.Ю.
Солод Ю.В.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті