Законопроект «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018–2021 роки»

14 Січня 2019 1:11 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018–2021 роки».

Представлятиме законопроект у Верховній Раді перший заступник Міністра охорони здоров’я Супрун Уляна.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018–2021 роки»

Головною метою Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки є стабілізація рівня захворюваності, зниження рівня смертності та підвищення ефективності лікування хворих на чутливий туберкульоз, хіміорезистентний туберкульоз, ко-інфекцію  (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД).

 1. Підстава розроблення проекту акта

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1011 «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018—2021 роки».

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

За результатами виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульозна 2012 – 2016 роки рівень захворюваності на туберкульоз серед населення знизився на 9 відсотків, рівень поширеності всіх форм активного туберкульозу у поєднанні з ВІЛ знизився на 11,6 відсотка, а рівень  смертності  від туберкульозу – на 19 відсотків, проте набувають надзвичайної актуальності проблеми поширення мультирезистентного туберкульозу. Протягом останніх років спостерігається зростання кількості мультирезистентного туберкульоз з 3482 у 2009 р. до 7778 у 2016 р.

У 2014 році Україна вперше ввійшла до п’ятірки країн світу з найвищим тягарем мультирезистентного  туберкульозу. Також зростає кількість випадків майже невиліковного туберкульозу з розширеною резистентністю до протитуберкульозних препаратів, їх частка становить приблизно14,7відсотка від загальної кількості хворих на мультирезистентний туберкульоз у 2016 році.

Однією з основних причин високого  тягаря туберкульозу, у тому числі мультирезистентного, в Україні є низька ефективність лікування серед нових випадків і рецидивів, що становить 74,2 відсотка та є другим найнижчим результатом лікування в Європейському регіоні. Результат успішного лікування мультирезистентноготуберкульозу також є одним з найнижчих в Європейському регіоні та становить 46 відсотків.

В умовах соціально-економічної кризи, яка поглиблюється через військовий конфлікт на сході країни, прогнозується погіршення епідемічної ситуації щодо туберкульозу, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), що потребуватиме проведення додаткових організаційних заходів та фінансових витрат.

Сьогодні проблема туберкульозу вийшла за рамки суто медичної галузі та набула статусу проблеми загальнодержавного масштабу, враховуючи, що туберкульоз є соціально небезпечною інфекційною хворобою, основними чинниками якого є політичні, соціальні, економічні  аспекти, а наслідки несуть в собі загрозу економіці і національній безпеці нашої держави.

Саме це спричинило необхідність впровадження міжгалузевого комплексного підходу до формування та реалізації державної політики у сфері протидії туберкульозу шляхом об’єднання зусиль  державного та неурядового сектору із залученням міжнародної технічної підтримки.

Все це актуалізує необхідність впровадження принципово нової за своїми концептуальними засадами Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки.

 1. Суть проекту акта

З огляду на зазначене існує необхідність перегляду та зміни підходів до організації, планування і фінансування програми протидії туберкульозу відповідно до нових глобальних стратегій та керівних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я, зокрема нової глобальної стратегії ВООЗ «Покласти край туберкульозу» та цільових орієнтирів Комплексного плану дій щодо боротьби з туберкульозом у Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2016 – 2020 роки, які покладені в основу нової програми.

Одним із нових стратегічних напрямів є впровадження моделі протитуберкульозної допомоги, орієнтованої на потреби людей з акцентом на лікування на амбулаторному етапі зі стійкими механізмами фінансування та оплати, що розроблені для досягнення більш високих результатів у сфері профілактики та лікування туберкульозу.

 1. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є:

Конституція України;

закони України: Основи законодавства України про охорону здоров’я, «Про протидію захворюванню на туберкульоз», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012– 2016 роки», «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»;

постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1011 «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 248 «Про схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки потребує фінансування в межах видатків державного бюджету. Фінансово-економічні розрахунки додаються.

 1. Прогноз впливу

Впливатиме на заклади охорони здоров’я шляхом формування стандартизованих підходів щодо діагностики та лікування, гарантоване забезпечення протитуберкульозними препаратами та витратними матеріалами для діагностики туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД). Для громадян України дозволить забезпечити стовідсотковий доступ населення до діагностики та лікування туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД).

 1. Позиції заінтересованих сторін

Проект Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки пройшов  громадське обговорення. Обласними державними адміністраціями, Національною академією медичних наук України розглянуто та погоджено без зауважень проект Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки. Прогноз впливу додається.

 1. Громадське обговорення

Проект Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки пройшов громадське обговорення.

 1. Позиції заінтересованих органів

Проект закону України погоджено з Міністерством оборони України (без зауважень), Міністерством внутрішніх справ України (без зауважень), Міністерством соціальної політики (без зауважень), Міністерством освіти і науки України (без зауважень), Міністерством юстиції України (з зауваженнями, які були враховані частково), Міністерством фінансів України (з зауваженнями, які не були враховані)

 1. Правова експертиза

Висновок Мін’юсту  від 08 серпня 2018 року, проект закону України  погоджено із зауваженнями, які були враховані частково.

 1. Запобігання дискримінації

У проекті закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

В проекті закону України відсутні положення, які містять ознаки гендерної дискримінації. Громадська гендерно-правова експертиза не проводилась.

 1. Запобігання корупції

У проекті Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 13. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки є підґрунтям для впровадження гарантованих державою заходів з діагностики, лікування та профілактики туберкульозу, у тому числі мультирезистентного, що дозволить досягти стабілізації рівня захворюваності, зниження рівня смертності та підвищення ефективності лікування хворих на чутливий туберкульоз, хіміорезистентний туберкульоз, ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД).

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина

Додаток

до Пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ 

реалізації Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки»

 1. Після впровадження проекту акта очікується досягнення протягом 2018-2021 років зменшення рівнів захворюваності на туберкульоз, та ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), зниження показників смертності від туберкульозу та ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), через впровадження дієвої системи заходів з діагностики та лікування.
 2. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив

(до року)

середньостроковий вплив

(більше року)

Громадяни Забезпечення доступу до діагностики та лікування туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД). Впровадження моделі лікування, орієнтованої на потреби пацієнта. Підвищення якості надання послуг,  забезпечення пацієнт-орієнтованого підходу Зниження рівня показників захворюваності та смертності від туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), підвищення ефективності лікування. Застосування комплексного пацієнт-орієнтованогопідходу. Забезпечення стовідсоткового доступу населення до діагностики та лікування туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)

Проект

зареєстровано в Парламенті

14.01.2019 р. за № 9467

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018—2021 роки

Верховна Рада України постановляє:

 1. Затвердити Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2018—2021 роки, що додається.
 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

протидії захворюванню на туберкульоз на 2018—2021 року

Мета Програми

Метою Програми є стабілізація рівня захворюваності, зменшення рівня смертності та підвищення ефективності лікування хворих на чутливий туберкульоз, хіміорезистентний туберкульоз, ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу.

Зростання захворюваності на туберкульоз, що спостерігалося в країні з 1998 року, зупинено у 2004 році і починаючи з 2007 року його показники знижено. За даними ВООЗ, в Україні поширеність і захворюваність на туберкульоз з 2007 року мають тенденцію до зниження щороку в середньому на 4,4 і 3,3 відсотка відповідно.

Серед осіб, які захворіли на туберкульоз, до 98,7 відсотка припадає на доросле населення старше 18 років. Приблизно 76 відсотків захворілих — особи працездатного віку (18—54 роки). Більше 50 відсотків припадає на вікову групу 25—44 роки.

Розрахункова захворюваність на туберкульоз у 2016 році становила 87 уперше зареєстрованих випадків захворювань на 100 тис. населення, проте, за статистичними даними, захворюваність на туберкульоз становить 67,6 уперше зареєстрованих випадків захворювань на 100 тис. населення. Таким чином, в Україні щороку своєчасно не виявляють приблизно 22,5 відсотка випадків захворювання на туберкульоз, що призводить до подальшого його поширення серед населення. Поточний показник поширеності туберкульозу становить 82,1 уперше зареєстрованих випадків захворювань на 100 тис. населення, що майже утричі перевищує показник цільових завдань, визначених глобальним планом дій «Зупинити туберкульоз».

У 2014 році Україна вперше увійшла до п’ятірки країн світу з найвищим показником мультирезистентного туберкульозу. Протягом останніх років спостерігається зростання кількості випадків захворювань на мультирезистентний туберкульоз з 3482 у 2009 року до 7778 у 2016 році.

Також зростає кількість випадків майже невиліковного туберкульозу з розширеною резистентністю до протитуберкульозних препаратів, їх частка становить 14,7 відсотка загальної кількості хворих на мультирезистентний туберкульоз у 2016 році.

Одними з основних причин високого показника туберкульозу/ мультирезистентного туберкульозу в Україні є низька ефективність лікування нових випадків і рецидивів, що становить 74,2 відсотка та є другим найнижчим результатом лікування в Європейському регіоні, неефективне використання коштів для фінансування заходів з протидії туберкульозу, що витрачаються на утримання існуючої мережі протитуберкульозних закладів з надмірною кількістю ліжок, що перебувають у незадовільному стані (30 відсотків будівель відповідають санітарним нормам і правилам, решта потребує значних фінансових витрат на їх реконструкцію, ремонт або нове будівництво), без належного дотримання принципів інфекційного контролю за туберкульозом, що сприяє внутрішньолікарняному поширенню хіміорезистентних форм туберкульозу.

Результат успішного лікування мультирезистентного туберкульозу також є одним з найнижчих в Європейському регіоні та становить 46 відсотків.

За результатами виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—2016 роки рівень захворюваності на туберкульоз серед населення знизився на 9 відсотків.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

На сьогодні існує кілька варіантів розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає продовження застосування комплексного підходу до протидії туберкульозу з розвитком системи фтизіатричної допомоги, який був основою Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—2016 роки, затвердженої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5451-VI, що дасть змогу без формування нових елементів системи розв’язати проблему.

Другий, оптимальний варіант передбачає швидке реформування підходів до надання протитуберкульозної допомоги населенню в Україні шляхом розвитку системи амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз з дотриманням сучасних принципів інфекційного контролю, забезпечення соціального супроводу пацієнтів, впровадження та розширення застосування інноваційних методів діагностики та лікування туберкульозу з урахуванням передового світового та наявного в країні досвіду, принципів доказової медицини за умови зміни моделей фінансування та координації зусиль медичної спільноти і громади з формуванням відповідального ставлення держави та суспільства.

Впровадження другого варіанта передбачає адаптацію документа «План дій щодо боротьби з туберкульозом для Європейського регіону ВООЗ на 2016—2020 роки», який розроблений на основі глобальної стратегії ВООЗ «Покласти край туберкульозу».

Розв’язати проблему можливо шляхом виконання таких завдань та заходів:

 • комплексне лікування і профілактика туберкульозу;
 • здійснення систематичного скринінгу, зокрема активне виявлення випадків туберкульозу, мультирезистентного туберкульозу та виявлення осіб, які перебувають в контакті з хворими на туберкульоз, в тому числі серед груп високого ризику захворювання на туберкульоз, із залученням неурядового сектору;
 • проведення ранньої діагностики усіх форм туберкульозу та забезпечення належного доступу до тестування на чутливість до ліків, зокрема шляхом використання швидких тестів;
 • забезпечення доступу до якісного лікування та всього комплексу послуг для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його хіміорезистентні форми, у повному обсязі, а також надання підтримки пацієнтам з метою формування прихильності до лікування;
 • здійснення спільних заходів боротьби з ко-інфекцією (туберкульоз/ ВІЛ-інфекція/СНІД) та ведення обліку випадків поєднаних патологій;
 • лікування латентної туберкульозної інфекції та профілактичне лікування осіб із груп високого ризику, а також проведення вакцинації проти туберкульозу;
 • всебічне охоплення високоякісними безкоштовними послугами щодо профілактики, діагностики, лікування та соціального супроводу для загального населення та пацієнтів, хворих на туберкульоз, з дотриманням принципів соціальної справедливості;
 • удосконалення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний;
 • постійний епідеміологічний нагляд та управління даними;
 • безперервне постачання якісних ліків та їх раціональне використання;
 • інфекційний контроль за туберкульозом;
 • залучення інститутів громадянського суспільства у сфері протидії туберкульозу;
 • соціальний захист хворих на туберкульоз;
 • відкриття, розроблення та швидке впровадження нових засобів для реалізації стратегій та проведення досліджень;
 • проведення наукових досліджень для оптимізації виконання програм і їх впливу, а також для сприяння інноваціям.

Завдання і заходи

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу досягти цілей документа «План дій щодо боротьби з туберкульозом для Європейського регіону ВООЗ на 2016—2020 роки», сприяючи тим самим досягненню мети глобальної стратегії ВООЗ «Покласти край туберкульозу» — зупинити епідемію туберкульозу.

Виконання Програми також дасть змогу забезпечити:

 • стовідсотковий доступ до безперервної діагностики туберкульозу шляхом закупівлі витратних матеріалів, в тому числі для молекулярно-генетичних методів;
 • тестування на медикаментозну чутливість до протитуберкульозних препаратів 100 відсотків хворих на легеневий туберкульоз;
 • стовідсотковий доступ до лікування всіх хворих на туберкульоз шляхом впровадження підходу, орієнтованого на пацієнта та соціально дезадаптовані верстви населення, впровадження короткострокових режимів лікування та нових препаратів відповідно до рекомендацій ВООЗ;
 • стовідсотковий доступ до консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію/СНІД;
 • стовідсотковий доступ хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ ВІЛ-інфекція/СНІД) до раннього та контрольованого лікування антиретровірусними препаратами та профілактичного лікування ко-тримоксазолом.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, що передбачені у державному бюджеті головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за її виконання, та за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

Обсяг фінансування за рахунок коштів державного бюджету визначається щороку виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018—2021 роки

 1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1011.
 2. Програма затверджена Законом України від ___ ________ року № ______.
 3. Державний замовник — координатор — Міністерство охорони здоров’я України.
 4. Державний замовник — Міністерство охорони здоров’я України.
 5. Керівник Програми — Міністерство охорони здоров’я України.
 6. Виконавці заходів Програми: Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров’я України, державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою), Міністерство юстиції України, державна установа «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» (за згодою), Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України, Національна академія медичних наук України (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою).
 7. Строк виконання Програми: 2018—2021 роки.
 8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансування Обсяг фінансування У тому числі за роками, тис. гривень
2018 2019 2020 2021
Державний бюджет 2 374 411,9 587 078,3 604 531,3 603 007,7 579 794,6
Місцевий бюджет обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
Інші джерела
Глобальний фонд 785 503,4 367 893,7 233 350,9 184 258,8
Усього 3 159 915,3 954 972 837 882,2 787 266,5 579 794,6

Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018—2021 роки

Найменування завдання Найменування показника Значення показника Найменування заходу Головний розпорядник бюджетних коштів Джерела фінансу-вання (державний, місцевий, бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень
У тому числі за роками
усього за роками
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Комплексні, інтегровані та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу
1. Здійснення систематичного скринінгу, зокрема активне виявлення випадків туберкульозу, мультирезистентного туберкульозу та виявлення осіб, які перебувають в контакті з хворими на туберкульоз, в тому числі серед груп високого ризику захворювання на туберкульоз, із залученням неурядового сектору наявність затвердженого переліку груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз на підставі міжнародних рекомендацій, адаптованих до національних та регіональних особливостей 1 1 диференційоване формування груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз для активного виявлення туберкульозу залежно від регіональних особливостей (соціальних, епідеміологічних та захворюваності на туберкульоз та ВІЛ- інфекцію/СНІД) та забезпечення їх повного охоплення діагностикою туберкульозу із залученням організацій громадянського суспільства Міністерство охорони здоров’я України

державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)

Міністерство юстиції України

Міністерство оборони України

Міністерство внутрішніх справ України

Національна академія медичних наук України (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)

Глобальний фонд 48 506,8 13 137,2 15 331,8 20 037,8
охоплення систематичним скринінгом на активний туберкульоз дорослого населення серед груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз, відсотків 90 75 80 90 90
охоплення систематичним скринінгом, в тому числі туберкулінодіагностикою, на активний туберкульоз дитячого населення серед груп підвищеного ризику на туберкульоз, відсотків 100 100 100 100 100
охоплення скринінгом на туберкульоз осіб, які перебувають в установах Державної кримінально-виконавчої служби України, відсотків 100 100 100 100 100
охоплення скринінгом на туберкульоз осіб, які перебували в контакті з бактеріологічно підтвердженими хворими на туберкульоз, відсотків 100 100 100 100 100
охоплення скринінгом на туберкульоз ВІЛ-інфікованих осіб від зареєстрованих у поточному році, відсотків 100 100 100 100 100
2. Проведення ранньої діагностики усіх форм туберкульозу та забезпечення належного доступу до тестування на чутливість до ліків, зокрема шляхом використання швидких тестів рівень виявлення випадків туберкульозу, відсотків 93 82 86 90 93 покращення виявлення туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного Міністерство охорони здоров’я України державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)

Міністерство юстиції України

Міністерство оборони України

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Глобальний фонд 21 771,9 21 771,9
рівень виявлення випадків мультирезистентного туберкульозу, відсотків 85 72,3 76,6 80,8 85
охоплення успішним зовнішнім контролем якості лабораторних досліджень Національної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу Міністерства охорони здоров’я України на базі супранаціональної референс-лабораторії, відсотків 100 100 100 100 100 зміцнення лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу для якісної діагностики всіх форм туберкульозу —»— 716,2 266,8 266,8 182,6
охоплення успішним зовнішнім контролем якості лабораторних досліджень лабораторій 3 рівня цивільного сектору та установ Державної кримінально-виконавчої служби України, відсотків 100 100 100 100 100
охоплення успішним зовнішнім контролем якості лабораторних досліджень лабораторій 2 рівня цивільного сектору, відсотків 100 100 100 100 100
охоплення успішним зовнішнім контролем якості лабораторних досліджень лабораторій
1 рівня цивільного сектору та установ Державної кримінально-виконавчої служби України, відсотків
100 100 100 100 100
відсоток забезпечення витратними матеріалами для бактеріологічних та молекулярно-генетичних методів діагностики туберкульозу протягом року на всіх рівнях незалежно від підпорядкування 100 100 100 100 100 забезпечення стовідсоткового доступу до безперервної діагностики туберкульозу шляхом закупівлі обладнання та витратних матеріалів для бактеріологічних та молекулярно-генетичних методів діагностики туберкульозу державний бюджет

у тому числі

258 999,2 57 406 59 006,7 71 632,7 70 953,8
рівень бактеріологічно підтверджених випадків туберкульозу серед нових випадків та рецидивів, відсотків 80 73 75 77 80 Міністерство охорони здоров’я України 247 999 56 264,5 56 264,5 69 100,7 66 369,3
Національна академія медичних наук України 8 402,7 1 141,5 2 742,2 2532 1987
Міністерство юстиції України 2597,5 2 597,5
Глобальний фонд 18 920 10 887,7 5 392,5 2 639,8
рівень охоплення нових випадків та рецидивів на легеневий туберкульоз, що були діагностовані за допомогою молекулярно-генетичних методів, відсотків 90 85 90 90 90 забезпечення доступу до швидкої діагностики туберкульозу з використанням молекулярно-генетичних методів діагностики хворих на туберкульоз, в тому числі важкодоступних та вразливих груп населення до туберкульозу Глобальний фонд 13 391 9 763,8 3 627,2
рівень охоплення тестуванням на медикаментозну чутливість до протитуберкульозних препаратів І ряду хворих (бактеріологічно підтверджені нові та повторні випадки ) на туберкульоз, відсотків 100 100 100 100 100 забезпечення стовідсоткового доступу до тестування на медикаментозну чутливість до протитуберкульозних препаратів хворих на туберкульоз —»— 19 163 12 175,1 4 457,3 2 530,6
рівень охоплення тестуванням на медикаментозну чутливість до протитуберкульозних препаратів ІІ ряду хворих на туберкульоз відповідно до показань, відсотків 100 100 100 100 100
охоплення технічним обслуговуванням обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу (І—ІІІ рівня) цивільного сектору та установ Державної кримінально-виконавчої служби України, відсотків 100 100 100 100 100 забезпечення технічного обслуговування обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу Глобальний фонд 20 646,4 7187 6 123,2 7 336,2
3. Забезпечення доступу до якісного лікування та комплексу послуг для хворих на туберкульоз, включаючи його хіміорезистентні форми, у повному обсязі, а також надання підтримки пацієнтам з метою формування прихильності до лікування відсоток виявлених випадків мультирезистентного туберкульозу, які розпочали лікування 100 100 100 100 100 забезпечення стовідсоткового доступу до лікування всіх хворих на туберкульоз шляхом впровадження підходу, орієнтованого на пацієнта, включаючи дітей та соціально дезадаптовані верстви населення, впровадження короткострокових режимів лікування та нових препаратів відповідно до рекомендацій ВООЗ Міністерство охорони здоров’я України

державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)

Національна академія медичних наук України (за згодою)

Міністерство юстиції України

Міністерство оборони України

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інститути громадянського суспільства (за згодою)

—»— 38 461,4 30 385 5 431,2 2 645,2
рівень охоплення лікуванням хворих на мультирезистентний туберкульоз із застосуванням нових протитуберкульозних препаратів та короткостроковими режимами лікування відповідно до показань, відсотків 90 30 70 90 90
ефективність лікування серед нових випадків туберкульозу та рецидивів, відсотків 85 77,4 80,2 82,2 85
ефективність лікування серед випадків мультирезистентного туберкульозу, відсотків 75 55 65 70 75
смертність від туберкульозу (випадки на 100 тис. населення) 8,5 10 9,5 9 8,5
рівень охоплення лікуванням хворих на чутливий туберкульоз із застосуванням комбінованих протитуберкульозних препаратів із фіксованими дозами, відсотків 90 90 90 90 90 застосування комбінованих протитуберкульозних препаратів І ряду з фіксованими дозами (для лікування дорослих та дітей) та дитячих форм ліків
відсоток випадків туберкульозу, які втрачені для подальшого спостереження 5 8 7 6 5 забезпечення соціальної підтримки пацієнтів на туберкульоз, мультирезистенитний туберкульоз, орієнтованої на потреби пацієнта та членів їх родин, з метою забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу із залученням громадянського суспільства Глобальний фонд 334 425,7 181 297,2 106 139,1 46 989,4
відсоток випадків мультирезистентного туберкульозу, які втрачені для подальшого спостереження 5 14 11 8 5
наявність затвердженого механізму транскордонного контролю за туберкульозом 1 1 забезпечення безперервності надання послуг мігрантам, особам без громадянства шляхом впровадження механізму транскордонного контролю —»— 1 128,8 790,4 338,4
відсоток хворих на туберкульоз, які звільнилися з установ Державної кримінально-виконавчої служби України та продовжили лікування в цивільному секторі 100 100 100 100 100 зміцнення співпраці між цивільним сектором та установами Державної кримінально-виконавчої служби України з метою забезпечення безперервності лікування хворих на туберкульоз, які переводяться з установ Державної кримінально-виконавчої служби України до закладів цивільного сектору та навпаки —»— 4 234,5 1 430,8 1415 1 388,7
ефективність лікування хворих на чутливий туберкульоз (нові та рецидиви) в установах Державної кримінально-виконавчої служби України, відсотків 85 68,6 74,1 79,5 85
ефективність
лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз в установах Державної кримінально-виконавчої служби України, відсотків
75 55 65 70 75
охоплення паліативним доглядом хворих, які відповідають встановленим критеріям, відсотків 100 100 100 100 100 забезпечення належного рівня надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз
4. Здійснення спільних заходів боротьби з ко-інфекцією (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) та ведення обліку випадків поєднаних патологій відсоток затверджених планів спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) на регіональному рівні 100 100 100 100 100 забезпечення співпраці на регіональному рівні для сприяння наданню комплексних та інтегрованих послуг хворим на ко-інфекцію (туберкульоз
/ВІЛ-інфекція/СНІД) та поєднані патології
Міністерство охорони здоров’я України

державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)

Національна академія медичних наук України (за згодою)

Міністерство юстиції України

Міністерство оборони України

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інститути громадянського суспільства (за згодою)

Глобальний фонд 2 910,9 935,7 968,5 1 006,7
відсоток пацієнтів, які мають задокументований ВІЛ-статус серед нових випадків туберкульозу і рецидивів 100 98,8 99,2 99,6 100 забезпечення стовідсоткового
доступу до консультування та тестування на ВІЛ пацієнтів з підозрою на туберкульоз та хворих
на туберкульоз
—»— 18 898,8 6 970,1 5 964,5 5 964,2
відсоток виявлених випадків ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) від розрахункової кількості випадків ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) 97 95,5 96 96,5 97
охоплення профілактичним лікуванням ізоніазидом вперше виявлених ВІЛ-інфікованих осіб, відсотків 85 70 75 80 85 забезпечення проведення профілактичного лікування ВІЛ-інфікованим за наявності відповідних показань
охоплення хворих на
ко-інфекцію (туберкульоз/ ВІЛ-інфекція/СНІД) (нові випадки та рецидиви)
АРТ-терапією до двох  місяців від початку протитуберкульозного лікування, відсотків
100 75,2 83,5 91,7 100 забезпечення стовідсоткового доступу хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) до раннього та контрольованого лікування антиретровірусними препаратами
відсоток померлих серед хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) (нові та рецидиви) 5 12 9 7 5
охоплення хворих на
ко-інфекцію (туберкульоз/ ВІЛ-інфекція/СНІД) (нові випадки та рецидиви) профілактичним лікуванням ко-тримоксазолом, відсотків
100 84 90 95 100 забезпечення стовідсоткового доступу хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ ВІЛ-інфекція/СНІД) до профілактичного лікування ко-тримоксазолом
5. Лікування латентної туберкульозної інфекції та профілактичне лікування осіб із груп високого ризику, а також проведення вакцинації проти туберкульозу охоплення вакцинацією БЦЖ, відсотків 95 95 95 95 95 забезпечення проведення вакцинації БЦЖ новонароджених та припинення ревакцинації вакциною відповідно до рекомендацій ВООЗ
охоплення профілактичним лікуванням осіб із груп підвищеного ризику на туберкульоз, відсотків 100 90 100 100 100 забезпечення належного профілактичного лікування осіб із груп підвищеного ризику на туберкульоз
відсоток дітей віком до п’яти років, які отримували профілактичне лікування з приводу побутового контакту з бактеріологічно підтвердженим хворим на туберкульоз 100 100 100 100 100
Рішучі політичні заходи та системи підтримки (системна підтримка та реформа надання послуг)
6. Всебічне охоплення високоякісними безкоштовними послугами охорони здоров’я щодо профілактики, діагностики, лікування та соціального супроводу для загального населення та пацієнтів, хворих на туберкульоз, з дотриманням принципів соціальної справедливості відсоток затверджених регіональних програм протидії захворюванню на туберкульоз 100 100 100 100 100 забезпечення ефективної міжгалузевої взаємодії та координації заходів протидії туберкульозу на центральному та регіональному рівні із застосуванням підходів управління, орієнтованих на результат Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інститути громадянського суспільства (за згодою)
відсоток регіонів, в яких забезпечено щоквартальне проведення засідань регіональних координаційних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 100 100 100 100 100 обласні, Київська та Севастопольська міські

державні адміністрації

інститути громадянського суспільства (за згодою)

розроблення механізму оцінки ефективності Програми, включаючи оцінку економічної ефективності та результативності заходів 1 1 впровадження механізму фінансування заходів Програми відповідно до реформи фінансування галузі охорони здоров’я з урахуванням оцінки економічної ефективності та результативності Міністерство охорони здоров’я України

державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)

Національна академія медичних наук України (за згодою)

інститути громадянського суспільства (за згодою)

Глобальний фонд 4 481,2 1 559,5 1 691,4 1 230,3
відсоток річного бюджету, що був виділений на фінансування Програми, від запланованого 100 100 100 100 100 здійснення заходів протидії туберкульозу за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, залучення відповідно до потреби донорських коштів та їх раціональне використання Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Міністерство юстиції України
Міністерство оборони України
Національна академія медичних наук України (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
інститути громадянського суспільства (за згодою)
7. Удосконалення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз,
у тому числі хіміорезистентний
затвердження алгоритмів пацієнт-орієнтованого амбулаторного лікування хворих на туберкульоз на національному рівні 1 1 впровадження амбулаторного пацієнт-орієнтованого лікування хворих на туберкульоз —»— Глобальний фонд 5 741,3 2 800,6 2 940,7
відсоток госпіталізованих хворих з новими випадками туберкульозу <50 <70 <60 <55 <50 Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інститути громадянського суспільства (за згодою)
середня кількість ліжко-днів, що провів хворий на чутливий туберкульоз на стаціонарному лікуванні <30 <55 <50 <40 < 30 —»—
середня кількість ліжко-днів, що провів хворий на мультирезистентний туберкульоз на стаціонарному лікуванні <90 <125 <110 <95 <90 —»—
наявність затвердженого  стратегічного плану розвитку та управління кадровими ресурсами 1 1 розроблення і впровадження стратегічного плану розвитку та управління кадровими ресурсами Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Міністерство юстиції України
Міністерство оборони України
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інститути громадянського суспільства (за згодою)
Глобальний фонд 6 338,1 4375 1 286,1 677
наявність затвердженого міжвідомчого плану спільних заходів щодо протидії туберкульозу для забезпечення рівного доступу та уніфікації підходів до надання медичної допомоги 1 1 забезпечення інтеграції заходів щодо протидії туберкульозу для забезпечення рівного доступу та уніфікації підходів до надання медичної допомоги на всіх рівнях незалежно від підпорядкування Кабінет Міністрів України Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Міністерство юстиції України
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Національна академія медичних наук України (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інститути громадянського суспільства (за згодою)
відсоток регіонів, в яких затверджені міжвідомчі плани спільних заходів щодо протидії туберкульозу для забезпечення рівного доступу та уніфікації підходів до надання медичної допомоги на регіональному рівні 100 100 100 100 100 Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інститути громадянського суспільства (за згодою)
створення Національної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу та забезпечення її функціонування 1 1 забезпечення створення та належного функціонування Національної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Глобальний фонд 2 738,5 337,1 1 264,2 1 137,2
8. Здійснення постійного епідеміологічного нагляду та управління даними відсоток регіонів, в яких функціонують відділи моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на протидію туберкульозу 100 100 100 100 100 розбудова єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на протидію туберкульозу Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інститути громадянського суспільства (за згодою)
—»— 14 771,6 5525 4 615,9 4 630,7
відсоток регіонів, що охоплені моніторинговими візитами з національного рівня в заклади цивільного сектору та установи Державної кримінально-виконавчої служби України 100 100 100 100 100 Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Міністерство юстиції України
інститути громадянського суспільства (за згодою)
відсоток регіонів, що охоплені моніторинговими візитами з обласного рівня на районні в заклади цивільного сектору та установи Державної кримінально-виконавчої служби України 100 100 100 100 100 Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Міністерство юстиції України
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Національна академія медичних наук України (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інститути громадянського суспільства (за згодою)
9. Безперервне постачання якісних ліків та їх раціональне використання відсоток забезпечення протитуберкульозними препаратами І ряду протягом року на всіх рівнях незалежно від підпорядкування 100 100 100 100 100 безперебійне стовідсоткове забезпечення закладів охорони здоров’я, що здійснюють лікування хворих на туберкульоз у стаціонарних та амбулаторних умовах, протитуберкульозними лікарськими засобами, зокрема із широким застосуванням препаратів із фіксованими дозами, в тому числі дитячих лікарських форм Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Міністерство юстиції України
Міністерство оборони України
Національна академія медичних наук України (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інститути громадянського суспільства (за згодою)
державний бюджет

у  тому числі:

2 115 412,7 529 672,3 545 524,6 531 375 508 840,8
відсоток забезпечення протитуберкульозними препаратами ІІ ряду протягом року на всіх рівнях незалежно від підпорядкування 100 100 100 100 100 Міністерство охорони здоров’я України 1 939 035,4 496 218 496 219,5 483 195,8 463 402,1
Національна академія медичних наук України 68 986,3 10 858,5 19 857,5 19 857,8 18 412,5
Міністерство юстиції України 104 665,5 21 948,4 28 754,9 27 628,7 26 333,5
Міністерство оборони  України 2 725,5 647,4 692,7 692,7 692,7
наявність затвердженої методики розрахунку потреби у протитуберкульозних препаратах відповідно до схем лікування 1 1 Глобальний фонд 118 515,9 27 399,3 33 945,4 57 171,2
10. Здійснення інфекційного контролю за туберкульозом наявність затвердженого національного плану з інфекційного контролю за туберкульозом 1 1 впровадження сучасних заходів інфекційного контролю за туберкульозом, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров’я, місцях довгострокового перебування осіб і проживання хворих на туберкульоз та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів після проведення їх оптимізації Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Глобальний фонд 16 414 2 124,8 9 021,9 5 267,3
відсоток регіонів, в яких затверджені регіональні плани з інфекційного контролю за туберкульозом 100 100 100 100 100 Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Міністерство юстиції України
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Національна академія медичних наук України (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
інститути громадянського суспільства (за згодою)
співвідношення показника захворюваності на туберкульоз серед працівників закладів охорони здоров’я та показника захворюваності на туберкульоз серед населення 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Міністерство юстиції України
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Національна академія медичних наук України (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інститути громадянського суспільства (за згодою)
співвідношення показника захворюваності на туберкульоз серед працівників протитуберкульозних закладів та показника захворюваності на туберкульоз серед населення 1:1 2:1 1:1 1:1 1:1 Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Міністерство юстиції України
Міністерство оборони України
Національна академія медичних наук України (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інститути громадянського суспільства (за згодою)
11. Залучення інститутів громадянського суспільства у сфері протидії туберкульозу відсоток регіонів, в яких затверджені регіональні порядки взаємодії щодо виконання соціального замовлення у сфері протидії туберкульозу 100 100 100 100 100 залучення організацій громадянського суспільства до активної участі у протидії туберкульозу, в тому числі до виконання державного соціального замовлення забезпечення захисту населення з обмеженим доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності, розв’язання проблеми, пов’язаної з негативним ставленням суспільства до хворих на туберкульоз і ВІЛ- інфікованих осіб та їх дискримінації у системі охорони здоров’я Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Міністерство юстиції України
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації інститути громадянського суспільства (за згодою)
Глобальний фонд 71 538,8 24 985,1 23 468,2 23 085,5
наявність затвердженого порядку систематичного скринінгу на туберкульоз, включаючи активне виявлення хворих на туберкульоз та/або спостереження за особами, які перебували  у контакті з хворими на туберкульоз, в тому числі серед представників уразливих груп населення 1 1 Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою), Міністерство юстиції України
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Національна академія медичних наук України (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
інститути громадянського суспільства (за згодою)
відсоток регіонів, в яких запроваджені програми соціального захисту хворих на туберкульоз 100 36 100 100 Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації органи місцевого
самоврядування (за згодою)
інститути громадянського суспільства (за згодою)
12. Соціальний захист хворих на туберкульоз відсоток хворих на туберкульоз, які отримують соціальні послуги відповідно до потреби 100 50 100 100 захист прав пацієнтів та надавачів послуг на основі законодавства та Хартії прав пацієнта —»—
відсоток регіонів, в яких забезпечено постійне інформування населення про систему надання соціальних послуг, зокрема шляхом розміщення на веб-сайтах, стендах переліку соціальних послуг, суб’єктів, що їх надають, інформаційних карток соціальних послуг (найменування послуги та її зміст, строки, підстави, умови надання та іншої інформації про послуги) 100 100 100 100 розроблення ефективного механізму соціального захисту хворих на туберкульоз та надавачів послуг —»—
Активізація досліджень та інноваційної діяльності
13. Відкриття, розроблення і швидке впровадження нових засобів та здійснення втручань і стратегій забезпечення функціонування платформи операційних досліджень 1 1 забезпечення стандартизації виконання операційних досліджень в Україні та використання їх результатів у формуванні політики та внесенні змін до нормативно-правових актів Міністерство охорони здоров’я України
державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
Національна академія медичних наук України (за згодою)
інститути громадянського суспільства (за згодою)
Глобальний фонд 1 788,6 1 788,6
проведення щорічного аналізу ефективності виконання проектів міжнародної технічної допомоги 4 1 1 1 1 проведення аналізу ефективності виконання проектів та програм міжнародної технічної допомоги, в тому числі шляхом проведення операційних (прикладних) наукових (науково-технічних) досліджень
розроблення та впровадження механізму координації під час планування, виконання наукових (науково-технічних) досліджень на національному рівні 1 1 забезпечення координації під час планування, виконання наукових (науково-технічних), у тому числі операційних досліджень у сфері охорони здоров’я та забезпечення практичного використання отриманої наукової продукції
14. Проведення наукових
(науково-технічних) досліджень для оптимізації виконання програм і їх впливу, а також для сприяння інноваціям
розроблення та впровадження механізму використання рекомендацій, отриманих в ході проведення наукових (науково-технічних) досліджень, на національному та регіональному рівні 1 1 забезпечення використання рекомендацій, отриманих в ході проведення наукових (науково-технічних) досліджень, на національному та регіональному рівні —»—
створення та затвердження переліку наукових (науково-технічних) досліджень сучасних методів діагностики та лікування випадків туберкульозу 1 1 наукове (науково-технічне) розроблення та впровадження сучасних методів діагностики та лікування випадків туберкульозу
Усього за Програмою 3 159 915,3 954 972 837 882,2 787 266,5 579 794,6
у тому числі державний бюджет 2 374 411,9 587 078,3 604 531,3 603 007,7 579 794,6
Міністерство охорони здоров’я України 2 187 034,4 552 482,5 552 484 552 296,5 529 771,4
Національна академія медичних наук України 77 389 12 000 22 599,7 22 389,8 20 399,5
Міністерство юстиції України 107 263 21 948,4 28 754,9 27 628,7 28 931
Міністерство оборони  України 2 725,5 647,4 692,7 692,7 692,7
Глобальний фонд 785 503,4 367 893,7 233 350,9 184 258,8

Додаток 3

до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018—2021 роки

Найменування завдання Найменування показників виконання завдання Одиниця виміру Значення показників
усього у тому числі за роками
2018 2019 2020 2021
Комплексні, інтегровані та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу
1. Здійснення систематичного скринінгу, зокрема активне виявлення випадків туберкульозу, мультирезистентного туберкульозу та виявлення осіб, які перебувають в контакті з хворими на туберкульоз, в тому числі серед груп високого ризику захворювання на туберкульоз, із залученням неурядового сектору наявність затвердженого переліку груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз на підставі міжнародних рекомендацій, адаптованих до національних та регіональних особливостей кількість 1 1
охоплення систематичним скринінгом на активний туберкульоз дорослого населення серед груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз відсотків 90 75 80 90 90
охоплення систематичним скринінгом, в тому числі туберкулінодіагностикою, на активний туберкульоз дитячого населення серед груп підвищеного ризику на туберкульоз —»— 100 100 100 100 100
охоплення скринінгом на туберкульоз осіб, які перебувають в установах Державної кримінально-виконавчої служби України відсотків 100 100 100 100 100
охоплення скринінгом на туберкульоз осіб, які перебували в контакті з бактеріологічно підтвердженими хворими на туберкульоз —»— 100 100 100 100 100
охоплення скринінгом на туберкульоз ВІЛ-інфікованих осіб від зареєстрованих у поточному році —»— 100 100 100 100 100
2. Проведення ранньої діагностики усіх форм туберкульозу та забезпечення належного доступу до тестування на чутливість до ліків, зокрема шляхом використання швидких тестів рівень виявлення випадків туберкульозу —»— 93 82 86 90 93
рівень виявлення випадків мультирезистентного туберкульозу —»— 85 72,3 76,6 80,8 85
охоплення успішним зовнішнім контролем якості лабораторних досліджень Національної референс- лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу Міністерства охорони здоров’я України на базі супранаціональної референс-лабораторії —»— 100 100 100 100 100
охоплення успішним зовнішнім контролем якості лабораторних досліджень лабораторій 3 рівня цивільного сектору та установ Державної кримінально-виконавчої служби України відсотків 100 100 100 100 100
охоплення успішним зовнішнім контролем якості лабораторних досліджень лабораторій 2 рівня цивільного сектору —»— 100 100 100 100 100
охоплення успішним зовнішнім контролем якості лабораторних досліджень лабораторій 1 рівня цивільного сектору та установ Державної кримінально-виконавчої служби України —»— 100 100 100 100 100
відсоток забезпечення витратними матеріалами для бактеріологічних та молекулярно-генетичних методів діагностики туберкульозу протягом року на всіх рівнях незалежно від підпорядкування —»— 100 100 100 100 100
рівень бактеріологічно підтверджених випадків туберкульозу серед нових випадків та рецидивів відсотків 80 73 75 77 80
рівень охоплення нових випадків та рецидивів на легеневий туберкульоз, що були діагностовані за допомогою молекулярно-генетичних методів —»— 90 85 90 90 90
рівень охоплення тестом медикаментозної чутливості до протитуберкульозних препаратів І ряду хворих (бактеріологічно підтверджені нові та повторні випадки) на туберкульоз —»— 100 100 100 100 100
рівень охоплення тестом медикаментозної чутливості до протитуберкульозних препаратів ІІ ряду хворих на туберкульоз відповідно до показань —»— 100 100 100 100 100
охоплення технічним обслуговуванням обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу (І—ІІІ рівня) цивільного сектору та установ Державної кримінально-виконавчої служби  України відсотків 100 100 100 100 100
3. Забезпечення доступу до якісного лікування та комплексу послуг для хворих на туберкульоз, включаючи його хіміорезистентні форми, у повному обсязі, а також надання підтримки пацієнтам з метою формування прихильності до лікування відсоток виявлених випадків мультирезистентного туберкульозу, які розпочали лікування —»— 100 100 100 100 100
рівень охоплення лікуванням хворих на мультирезистентний туберкульоз із застосуванням нових протитуберкульозних препаратів та короткостроковими режимами лікування відповідно до показань —»— 90 30 70 90 90
ефективність лікування серед нових випадків туберкульозу та рецидивів —»— 85 77,4 80,2 82,2 85
ефективність лікування серед випадків мультирезистентного туберкульозу —»— 75 55 65 70 75
смертність від туберкульозу випадків на 100 тис. населення 8,5 10 9,5 9 8,5
рівень охоплення лікуванням хворих на чутливий туберкульоз із застосуванням комбінованих протитуберкульозних препаратів із фіксованими дозами відсотків 90 90 90 90 90
відсоток випадків туберкульозу, які втрачені для подальшого спостереження —»— 5 8 7 6 5
відсоток випадків мультирезистентного туберкульозу, які втрачені для подальшого спостереження —»— 5 14 11 8 5
наявність затвердженого механізму транскордонного контролю за туберкульозом кількість 1 1
відсоток пацієнтів, хворих на туберкульоз, які звільнилися з установ Державної кримінально-виконавчої служби України  та продовжили лікування в цивільному секторі відсотків 100 100 100 100 100
ефективність лікування хворих на туберкульоз (нові та рецидиви) в установах Державної кримінально-виконавчої служби України відсотків 85 68,6 74,1 79,5 85
ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз в установах Державної кримінально-виконавчої служби України —»— 75 55 65 70 75
охоплення паліативним доглядом хворих, які відповідають встановленим критеріям —»— 100 100 100 100 100
4. Здійснення спільних заходів боротьби з ко-інфекцією (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) та ведення обліку випадків поєднаних патологій відсоток затверджених планів спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) на регіональному рівні —»— 100 100 100 100 100
відсоток пацієнтів, які мають задокументований ВІЛ статус серед нових випадків туберкульозу і рецидивів —»— 100 98,8 99,2 99,6 100
відсоток виявлених випадків ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) від розрахункової кількості випадків ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) —»— 97 95,5 96 96,5 97
охоплення профілактичним лікуванням вперше виявлених ВІЛ-інфікованих осіб відсотків 85 70 75 80 85
охоплення хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) (нові випадки та рецидиви) АРТ-терапією до двох місяців від початку протитуберкульозного лікування —»— 100 75,2 83,5 91,7 100
відсоток померлих серед хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) (нові випадки та рецидиви) —»— 5 12 9 7 5
охоплення хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) (нові випадки та рецидиви) профілактичним лікуванням ко-тримоксазолом —»— 100 84 90 95 100
5. Лікування латентної туберкульозної інфекції та профілактичне лікування осіб із груп високого ризику, а також проведення вакцинації проти туберкульозу охоплення вакцинацією БЦЖ відсотків 95 95 95 95 95
охоплення профілактичним лікуванням осіб із груп підвищеного ризику на туберкульоз —»— 100 90 100 100 100
відсоток дітей віком до п’яти років, які отримували профілактичне лікування з приводу побутового контакту з бактеріологічно підтвердженим хворим на туберкульоз —»— 100 100 100 100 100
Рішучі політичні заходи та системи підтримки (системна підтримка та реформа надання послуг)
6. Всебічне охоплення високоякісними безкоштовними послугами охорони здоров’я щодо профілактики, діагностики, лікування та соціального супроводу для загального населення та пацієнтів, хворих на туберкульоз, з дотриманням принципів соціальної справедливості відсоток затверджених регіональних програм протидії захворюванню на туберкульоз —»— 100 100 100 100 100
 відсоток регіонів, в яких забезпечено щоквартальне проведення засідань регіональних координаційних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу —»— 100 100 100 100 100
розроблення механізму оцінки ефективності Програми, включаючи оцінку економічної ефективності та результативності заходів кількість 1 1
відсоток річного бюджету, що був виділений на фінансування Програми, від запланованого відсотків 100 100 100 100 100
7. Удосконалення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний затвердження алгоритмів пацієнт-орієнтованого амбулаторного лікування хворих на туберкульоз на національному рівні кількість 1 1
відсоток госпіталізованих хворих з новими випадками туберкульозу відсотків <50 <70 <60 <55 <50
середня кількість ліжко-днів, що провів хворий на чутливий туберкульоз на стаціонарному лікуванні кількість < 30 <55 <50 <40 < 30
середня кількість ліжко-днів, що провів хворий на мультирезистентний туберкульоз на стаціонарному лікуванні —»— <90 <125 <110 <95 <90
затвердження стратегічного плану розвитку та управління кадровими ресурсами —»— 1 1
наявність затвердженого міжвідомчого плану спільних заходів щодо протидії туберкульозу для забезпечення рівного доступу та уніфікації підходів до надання медичної допомоги кількість 1 1
відсоток регіонів, в яких затверджені міжвідомчі плани спільних заходів щодо протидії туберкульозу для забезпечення рівного доступу та уніфікації підходів до надання медичної допомоги на регіональному рівні (кількість регіонів) відсотків 100 100 100 100 100
створення Національної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу та забезпечення її функціонування кількість 1 1
8. Здійснення постійного епідеміологічного нагляду та управління даними відсоток регіонів, в яких функціонують відділи моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на протидію туберкульозу відсотків 100 100 100 100 100
відсоток регіонів, що охоплені моніторинговими візитами національного рівня в заклади цивільного сектору та установи Державної кримінально-виконавчої служби  України відсотків 100 100 100 100 100
відсоток регіонів, що охоплені моніторинговими візитами  обласного рівня на районні в заклади цивільного сектору та установи Державної кримінально-виконавчої служби України —»— 100 100 100 100 100
9. Безперервне постачання якісних ліків та їх раціональне використання відсоток забезпечення протитуберкульозними препаратами І ряду протягом року на всіх рівнях незалежно від підпорядкування —»— 100 100 100 100 100
відсоток забезпечення протитуберкульозними препаратами ІІ ряду протягом року на всіх рівнях незалежно від підпорядкування —»— 100 100 100 100 100
наявність затвердженої методики розрахунку потреби протитуберкульозних препаратів відповідно до схем лікування кількість 1 1
10. Здійснення інфекційного контролю за туберкульозом наявність затвердженого національного плану з інфекційного контролю за туберкульозом кількість 1 1
відсоток регіонів, в яких затверджені регіональні плани з інфекційного контролю за туберкульозом відсотків 100 100 100 100 100
співвідношення показника захворюваності на туберкульоз серед працівників закладів охорони здоров’я та показника захворюваності на туберкульоз серед населення коефіцієн-тів 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
співвідношення показника захворюваності на туберкульоз серед працівників протитуберкульозних закладів та показника захворюваності на туберкульоз серед населення —»— 1:1 2:1 1:1 1:1 1:1
11. Залучення громадянського суспільства у сфері протидії туберкульозу відсоток регіонів, в яких затверджені регіональні порядки взаємодії щодо виконання соціального замовлення у сфері протидії туберкульозу відсотків 100 100 100 100 100
наявність затвердженого порядку систематичного скринінгу на туберкульоз, включаючи активне виявлення хворих на туберкульоз та/або спостереження за особами, які перебували у контакті з хворими на туберкульоз, в тому числі серед представників уразливих груп населення кількість 1 1
відсоток регіонів, в яких запроваджені програми соціального захисту хворих на туберкульоз відсотків 100 36 100 100
12. Соціальний захист хворих на туберкульоз відсоток хворих на туберкульоз, які отримують соціальні послуги відповідно до потреби —»— 100 50 100 100
відсоток регіонів, в яких забезпечено постійне інформування населення про систему надання соціальних послуг, зокрема шляхом розміщення на веб-сайтах, стендах переліку соціальних послуг, суб’єктів, що їх надають, інформаційних карток соціальних послуг (найменування послуги та її зміст, строки, підстави, умови надання та іншої інформації про послуги) —»— 100 100 100 100
Активізація досліджень та інноваційної діяльності
13. Відкриття, розроблення та швидке впровадження нових засобів і здійснення втручань і стратегій забезпечення функціонування платформи операційних досліджень кількість 1 1
проведення щорічного аналізу ефективності виконання проектів міжнародної технічної допомоги —»— 4 1 1 1 1
розроблення та впровадження механізму координації під час планування, виконання наукових (науково-технічних) досліджень на національному рівні —»— 1 1
14. Проведення наукових досліджень для оптимізації виконання програм і їх впливу, а також для сприяння інноваціям розроблення та впровадження механізму використання рекомендацій, отриманих в ході проведення наукових (науково-технічних) досліджень, на національному та регіональному рівні —»— 1 1
створення та затвердження переліку наукових (науково-технічних) досліджень сучасних методів діагностики та лікування випадків туберкульозу —»— 1 1

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті