Наказ Держлікслужби від 01.02.2019 р. № 75-к

06 Лютого 2019 6:11 Поділитися

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
НАКАЗ
від 01.02.2019 р. № 75-к
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648)

НАКАЗУЮ:

1. ОГОЛОСИТИ на зайняття наступних вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В» апарату Держлікслужби (далі — Конкурс):

1.1. Начальника Управління комунікацій;

1.2. Головного спеціаліста відділу сертифікації дистрибуції Департаменту оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

1.3. Головного спеціаліста Відділу бухгалтерського обліку та планування.

2. Затвердити умови проведення Конкурсу, що додаються.

3. Відділу з управління персоналом забезпечити оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу на офіційному веб-сайті Держлікслужби та надіслати відповідну інформацію до Національного агентства України з питань державної служби.

4. Провести Конкурс на вищезазначені посади державної служби 27 лютого 2019 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. ГоловиР. Ісаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держлікслужби
від 01.02.2019 р. № 75-к

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду начальника Управління комунікацій

Загальні умови
Посадові обов’язки – здійснення збору і аналізу інформації у сферах контролю якості і безпеки лікарських засобів, у тому числі імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу;
– організація та координація роботи з питань взаємодії Держлікслужби із засобами масової інформації;
– забезпечення взаємодії зі структурними підрозділами Держлікслужби, її територіальними органами та підприємствами, що входять до сфери її управління, надання їм консультативно-методичної допомоги;
– забезпечення функціонування механізмів комунікацій між Держлікслужбою та інститутами громадянського суспільства;
– забезпечення координації та здійснення у межах компетенції заходів з питань європейської інтеграції та міжнародних зв’язків з основних напрямів діяльності Держлікслужби;
– узагальнення, аналіз стану виконання зобов’язань, що випливають з членства України в міжнародних організаціях;
– внесення пропозицій щодо розширення міжнародної співпраці за основними напрями діяльності Держлікслужби;
– координація заходів з питань міжнародних зв’язків та заходів з питань міжнародних зв’язків та європейської інтеграції;
– участь у розробці проектів нормативно-правових актів організація та контроль роботи з належного ведення діловодства працівниками Управління;
– організація та скликання наради з питань, що належать до компетенції Управління;
– участь в організації та проведенні навчання персоналу Управління вимогам системи управління якістю Держлікслужби, в тому числі вимогам законодавства України, належної виробничої практики, стандартам серії ISO та інших нормативних документів, з питань, що належать до компетенції Управління;
– здійснення контролю за виконанням працівниками Управління завдань та обов’язків, покладених на Управління, ініціювання притягнення їх до відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на виконавців завдань;
– здійснення інформування громадськості щодо роботи Держлікслужби, з питань, що належать до компетенції Управління;
– підготовка доповідних записок, проектів наказів, інших організаційних та розпорядчих документів з питань, що стосуються компетенції Управління, та надання їх на розгляд керівництву Держлікслужби;
– виконання інших доручень керівництва Держлікслужби, з питань, що належать до компетенції Управління.
Умови оплати праці – посадовий оклад — 11400 грн.;
– надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);
– надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання у довільній формі.
5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
6. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
7. Заповнена особова картка встановленого зразка.
8. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК www.nazk.gov.ua).
Строк подання документів: до 16:45 22 лютого 2019 року.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 120-А,о 09:00, 27 лютого 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81, [email protected]
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Лідерство вміння обґрунтувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів
2. Прийняття ефективних рішень вміння вирішувати комплексні завдання, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів
3. Комунікації та взаємодії співпраця та налагодження партнерської взаємодії, відкритість
4. Впровадження змін реалізація плану змін, оцінка ефективності здійснених змін
5. Управління організацією та персоналом організація та контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, вміння розв’язання конфліктів
6. Особистісні компетенції дисципліна і системність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства – Конституція України;
– Закон України «Про державну службу»;
– Закон України «Про запобігання корупції»;
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) – Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 1906-IV;
– Указ Президента України від 16.06.1996 № 841 «Про заходи щодо координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин», відповідний наказ МОЗ України від 01.12.2014 № 910 «Про вдосконалення координації діяльності у сфері зовнішніх відносин МОЗ України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України, та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МОЗ України» із змінами (наказ МОЗ України від 18.11.2016 № 1257);
– постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»;
– постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 32 «Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX»;
– постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning».- постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна»- постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»- Положення про службовий паспорт України, затверджене Указом Президента України від 21.05.2015 № 26;
– постанова КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»;
– постанова КМУ від 04.11.2015 № 903 «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами»;
– постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»;
– наказ МОЗ України від 18.11.2016 № 1257 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01.12.2014 № 910 «Про вдосконалення координації діяльності у сфері зовнішніх відносин МОЗ України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України, та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МОЗ України»;
– наказ МЗС України від 21.09.2016 № 266 «Про затвердження Порядку організації роботи з оформлення, видачі, обміну, повернення державі, зберігання та знищення дипломатичних та службових паспортів України»;
– наказ МОЗ України від 01.12.2014 № 910 «Про вдосконалення координації діяльності у сфері зовнішніх відносин МОЗ України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України, та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МОЗ України».
3. Знання сучасних інформаційних технологій Впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet) та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями
4. Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків Знання англійської мови на рівні «intermediate».

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держлікслужби
від 01.02.2019 р. № 75-к

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу сертифікації дистрибуції Департаменту оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Загальні умови
Посадові обов’язки – участь у перевірках суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами з метою контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі — Ліцензійних умов) та перевірках наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться, необхідних для провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
– участь у перевірках суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, з метою контролю за додержанням вимог НПД;
– розгляд листів суб’єктів господарювання, що стосуються питань ліцензування з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та контролю дотримання Ліцензійних умов та НПД;
– участь у функціонуванні та вдосконаленні процесів управління документацією та записами як невід’ємної частини системи управління якістю Держлікслужби, забезпеченні її відповідності сучасному рівню та вимогам PIC/S, WHO, ISO 9001, законодавства України та ЄС, інших нормативних документів в межах компетенції Відділу;
– участь в межах своєї компетентності у роботі щодо розгляду листів, заяв і звернень громадян за фактами порушення вимог законодавства з питань ліцензування, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усунення;
– участь у проведенні відповідно до законодавства робіт з сертифікації систем якості дистриб’юторів;
– участь в межах своїх повноважень у заходах щодо адаптації законодавства України з питань якості та безпеки продукції до законодавства Європейського Союзу;
– виконання інших функції, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань і функцій.
Умови оплати праці – посадовий оклад — 7500 грн.;
– надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);
– надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК www.nazk.gov.ua).
Строк подання документів: до 16:45 22 лютого 2019 року.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 120-А, о 09:00, 27 лютого 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81, [email protected]
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальностями: «Фармація», «Хімічні технології та інженерія», «Біотехнології та біоінженерія», «Біомедична інженерія», «Хімія», «Біологія»
2. Досвід роботи не потребує
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Якісне виконання поставлених завдань вміння працювати з інформацією, вміння вирішувати комплексні завдання;
2. Командна робота та взаємодія вміння ефективної координації з іншими;
3. Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватися;
4. Особистісні компетенції відповідальність, системність і самостійність в роботі, вміння працювати в стресових ситуаціях
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства – Конституція України;
– Закон України «Про державну службу»;
– Закон України «Про запобігання корупції»;
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) – Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (ЗУ № 222) від 02 березня 2015 року № 222-VIII; — Закон України «Про лікарські засоби» (ЗУ № 123);
– Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (ЗУ № 877) від 05 квітня 2007 року № 877-V;
– Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (ЗУ № 2801) від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ;
– постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» (Ліцензійні умови) від 30 листопада 2016 року № 929;
– постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну» (постанова КМУ № 902) від 14 вересня 2005 року № 902;
– Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі» (наказ МОЗ України № 677) від 29 вересня 2014 року № 677;
– Наказ МОЗ України «Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи» (наказ МОЗ України № 498) від 06 липня 2012 року № 498;
– Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів» (наказ МОЗ України № 698) від 01 жовтня 2014 року № 698;
– Наказ МОЗ України «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» (наказ МОЗ України № 360) від 19 липня 2005 року № 360;
– Наказ МОЗ України «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів» (наказ МОЗ України № 242) від 24 квітня 2015 року № 242;
– Наказ МОЗ України «Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів» (наказ МОЗ України № 275) від 15 травня 2006 року № 275;
– Наказ МОЗ України «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках» (наказ МОЗ України № 812) від 17 жовтня 2012 року;
– Настанова «Лікарські засоби. Належна практика зберігання» СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011, затверджена наказом МОЗ України «Про затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів» (НПЗ) від 16 лютого 2009 року № 95;
– Настанова «Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції» СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014, затверджена наказом МОЗ України «Про затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів» (НПД) від 16 лютого 2009 року № 95.
3. Знання сучасних інформаційних технологій Досвідчений користувач офісного пакету Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держлікслужби
від 01.02.2019 р. № 75-к

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста Відділу бухгалтерського обліку та планування

Загальні умови
Посадові обов’язки – здійснення роботи з підготовки та обліку банківських документів, а саме: складає після розпорядження начальника Відділу платіжні доручення, своєчасно отримує виписки банку, та розносить їх в меморіальні ордери;
– здійснення обліку розрахунків, доходів та витрат з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку з підготовки документів, які є підставою для:
– перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);
– проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
– приймання і видачі грошових коштів;
– оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;
– проведення інших господарських операцій.- підготовка первинних документів щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;
– участь у підготовці з проектами договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;
– підготовка даних для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання звітності, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом встановленого терміну;
– дотримання вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;
– проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідно перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
– додержання вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
– оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
– підготовка документів, які пов’язані з нарахуванням та обліком фонду заробітної плати, готує довідки по заробітній платі;
– здійснення нараховування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, матеріальної допомоги;
– формування та подання попередніх показників проекту Державного бюджету України на наступний рік;
– формування та доведення до територіальних органів Держлікслужби витягів з річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету в розрізі бюджетних програм та кодів економічної класифікації видатків;
– розгляд проектів кошторисів, плани асигнувань загального фонду державного бюджету територіальних органів Держлікслужби щодо законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків, правильності їх розподілу відповідно до економічної класифікації видатків;
– перевірка та подання на затвердження керівництву штатні розписи територіальних органів Держлікслужби;
– аналіз та узагальнення проектів фінансових планів державних підприємств, що перебувають у сфері управління Держлікслужби України;
– участь у розробці проектів законодавчих та нормативно правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу;
– участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;
– участь у розробленні і впровадженні заходів щодо використання коштів державного бюджету, запобігання утворенню і ліквідації надлишкових запасів матеріальних цінностей;
– записки, проекти наказів з питань, що стосуються компетенції Відділу.
Умови оплати праці – посадовий оклад — 7500 грн.;
– надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);
– надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК www.nazk.gov.ua).
Строк подання документів: до 16:45 22 лютого 2019 року.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 120-А, о 09:00, 27 лютого 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81, [email protected]
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра;
2. Досвід роботи не потребує;
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Якісне виконання поставлених завдань вміння працювати з інформацією, вміння вирішувати комплексні завдання;
2. Командна робота та взаємодія вміння ефективної координації з іншими;
3. Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватися;
4. Особистісні компетенції відповідальність, системність і самостійність в роботі, вміння працювати в стресових ситуаціях
Професійні знання
Вимога Компонентні вимоги
1. Знання законодавства – Конституція України;
– Закон України «Про державну службу»;
– Закон України «Про запобігання корупції»
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) – Кодекс законів про працю України;
– Бюджетний кодекс України;
– Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
– Закон України «Про звернення громадян»;
– Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
– Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
– постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» від 26.01.2011 № 59;
– постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 № 228.
3. Знання сучасних інформаційних технологій Досвідчений користувач офісного пакету Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті