Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень»

21 Березня 2019 11:36 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень».

Проект наказу розроблений Міністерством охорони здоров’я України для забезпечення виконання пункт 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я».

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом громадського здоров’я МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактна особа — Чміль Катерина Юріївна, тел.: 253-01-00, e-mail: kateryna.chmil.ua@gmail.com.

Пояснювальна записка
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень»

Мета: урегулювання порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень з урахуванням обсягів потреби в препаратах.

1. Підстава розроблення проекту акта

Пункт 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298.

2. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Міністерство охорони здоров’я України відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298, з 2018 року перейшло на трирічне планування потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) на національному рівні.

Відповідно до Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень затвердженим наказом МОЗ України від 18 травня 2018 № 948 «Про затвердження Методики розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, та Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 червня 2018 р. за № 664/32116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 червня 2018 р. за № 664/32116 визначення потреби в імунобіологічних препаратах з 2018 року відбувається на національному рівні.

Водночас, з 2018 року відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298 медичні імунобіологічні препарати (вакцини) закуплені за кошти Державного бюджету, окрім державних та комунальних закладів охорони здоров’я повинні постачатися і до закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу (імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу), закладів охорони здоров’я приватної форми власності, а також фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національної служби здоров’я України.

З огляду на викладене, необхідно визначити механізм розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень, для того щоб забезпечити наявність вакцин у всіх пунктах щеплення та забезпечити їх ефективне зберігання відповідно до вимог «холодового ланцюгу».

3. Суть проекту акта

Проект акта передбачає чіткі механізми розподілу імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень (далі — препарати), придбаних за рахунок бюджетних коштів для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, з національного рівня на регіональний та з регіонального рівня до закладів охорони здоров’я, які проводять профілактичні щеплення.

4. Правові аспекти

Правовими підставами розробки проекту акта є:

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я»;

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація цього проекту наказу не потребує додаткових витрат з місцевих та Державного бюджетів України.

6. Прогноз впливу

Прийняття проекту наказу матиме позитивний вплив на громадське здоров’я, оскільки забезпечить ефективне та раціональне використання імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень (далі — препарати), придбаних за рахунок бюджетних коштів для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру. Зазначене позитивно вплине на стан охоплення профілактичними щепленнями населення та суттєво зменшить рівень інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проект акта не є документом державного планування, що готується з урахуванням особливостей передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація акта матиме впливу на інтереси груп населення різного віку, яким відповідно до Календаря профілактичних щеплень передбачено проведення щеплення. Прийняття акта зможе забезпечити рівномірний розподіл імунобіологічних препаратів, що використовуються для проведення профілактичних щеплень між закладами охорони здоров’я усіх форм власності у кількості та с періодичністю достатніх для сталого та в достатньому обсязі проведення щеплень відповідно до Календаря профілактичних щеплень, що в свою чергу, дасть можливість рівного доступу до вакцинації зазначених вище груп. Прогноз впливу додається.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України: moz.gov.ua з метою проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

10. Правова експертиза

Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів.

Прийняття проекту наказу забезпечить ефективне та раціональне використання імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень (далі — препарати), придбаних за рахунок бюджетних коштів для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру. Зазначене позитивно вплине на стан охоплення профілактичними щепленнями населення та суттєво зменшить рівень інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики.

ПРОЕКТ

Оприлюднений на сайті МОЗ 18.03.2019 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
«Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень»

Відповідно до пункту 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою раціонального та ефективного використання імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень, придбаних за кошти державного бюджету,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень, що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій забезпечити проведення корегування розподілу наявних у адміністративно-територіальних одиницях запасів імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень з урахуванням потреби закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та заявили потребу в імунобіологічних препаратах (вакцинах) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, закладів охорони здоров’я приватної форми власності, а також фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг, договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України з дотриманням відповідних вимог Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень протягом одного місяця після набуття чинності цього наказу.

3. Керівнику Директорату громадського здоров’я забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О.А.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник МіністраПавло Ковтонюк

Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Порядок
розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень (далі — препарати), придбаних за рахунок бюджетних коштів для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру для ефективного та раціонального їх використання.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

потреба в препаратах — кількість доз препаратів розрахована відповідно до Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 18 травня 2018 № 948 «Про затвердження Методики розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, та Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 червня 2018 р. за № 664/32116 (далі — Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень);

граничний запас препаратів — сума потреби в препаратах в період до наступної запланованої поставки та буферного запасу, що складає 25 відсотків від річної потреби в препаратах;

мінімальний безпечний запас препаратів — сума потреби в препаратах на 30 календарних днів та буферного запасу, що складає 25 відсотків від річної потреби в препаратах.

плановий рік — рік, який починається з 01 січня і закінчується 31 грудня року, що настає за поточним роком.

3. Розподіл препаратів між Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — структурні підрозділи з питань охорони здоров’я) або до визначеного МОЗ України підприємства, що забезпечує їх зберігання з дотриманням вимог наказів МОЗ України 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897 та від 16 грудня 2003 № 584 «Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах» (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03 квітня 2018 року № 610), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 року за № 275/8874 здійснюється МОЗ України протягом 15 днів з моменту отримання акта постачання-передачі препаратів між постачальником та МОЗ України та затверджується відповідним наказом.

Орієнтовний графік постачання препаратів на плановий рік (далі — Графік) до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я затверджується наказом МОЗ України у термін до 31 грудня. Графік постачання препаратів протягом планового року може корегуватися МОЗ України при зміненні термінів постачання препаратів у країну, темпів використання препаратів у адміністративно-територіальних одиницях, епідеміологічної ситуації, тощо.

4. Розрахунки для формування розподілу та Графіку постачання препаратів здійснюється Державною установою «Центр громадського здоров’я МОЗ України» (далі — Центр громадського здоров’я) з урахуванням:

обсягів обґрунтованої потреби адміністративно-територіальних одиниць в препаратах, що визначена відповідно до Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень;

результатів щорічної верифікації потреби в препаратах, проведеної відповідно до вимог Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень;

наявності залишків препаратів на національному та територіальному рівнях;

обсягів охоплення населення профілактичними щепленнями;

темпів використання препаратів;

термінів придатності наявних залишків препаратів;

епідемічної ситуації;

можливості забезпечення належного зберігання та дотримання вимог «холодового ланцюга»;

інших чинників, що можуть впливати на розподіл.

Обґрунтовані проекти розподілу препаратів та орієнтовного Графіку поставки Центр громадського здоров’я надає до МОЗ України у термін не пізніше 01 грудня року, що передує плановому року.

5. Розподіл препаратів до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я повинен формувати запас препаратів у кожній адміністративно-територіальній одиниці на рівні не вище граничного запасу препаратів на дату їх розподілу з урахуванням наявних у адміністративно-територіальній одиниці залишків.

Препарати, що залишаються після розподілу між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я розподіляються до визначеного МОЗ України підприємства, що забезпечує їх зберігання з дотримання умов відповідно до вимог наказів МОЗ України 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897 та від 16 грудня 2003 № 584 «Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах» (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03 квітня 2018 року № 610), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 року за № 275/8874.

6. Рівні граничного та мінімального безпечного запасу препаратів для кожної адміністративно-територіальній одиниці розраховуються Центром громадського здоров’я для кожного препарату окремо під час проведення щорічної верифікації потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для проведення планових профілактичних щеплень у терміни відповідно до Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень.

7. МОЗ України забезпечує постачання препаратів відповідно до Графіка постачання структурним підрозділам з питань охорони здоров’я для подальшого забезпечення ними закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та заявили потребу в імунобіологічних препаратах (вакцинах) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, закладів охорони здоров’я приватної форми власності, а також фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг, договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України (далі — заклади охорони здоров’я, що проводять профілактичні щеплення).

В разі прийняття МОЗ України рішення про перерозподіл препаратів між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я МОЗ України, при необхідності, забезпечує їх транспортування з обов’язковим дотримання умов відповідно до вимог наказів МОЗ України 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897 та від 16 грудня 2003 № 584 «Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах» (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03 квітня 2018 року № 610), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 року за № 275/8874.

8. Центр громадського здоров’я з власної ініціативи або при надходженні до нього відповідного звернення структурного підрозділу з питань охорони здоров’я або за дорученням МОЗ України переглядає та надає МОЗ України пропозиції щодо внесення змін (корегування) до розподілу та Графіку постачання препаратів у випадку:

збільшення прогнозованої кількості осіб, яким планується проведення щеплень у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

неспроможності забезпечити відповідні умови для зберігання запланованої до постачання кількості препаратів або дотримання вимог «холодового ланцюга»;

ускладнення епідемічної ситуації, що призводить до збільшення обсягів охоплення населення профілактичними щепленнями та темпів використання препаратів;

зменшення залишків препаратів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці до рівня мінімально безпечного запасу препаратів, якщо постачання препаратів не планується в наступні 30 календарних днів;

повідомлення від структурного підрозділу з питань охорони здоров’я про неможливість прийняти препарати або забезпечити їх належне зберігання за умови поставки згідно з графіком.

9. Графік постачання препаратів та зміни до нього доводяться до відома керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я не пізніше ніж через 5 робочих днів після їх затвердження.

10. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я або уповноважені ними відповідні обласні, міст Києва та Севастополя центри громадського здоров’я (у разі їх наявності) після надходження препаратів у строк, що не перевищує трьох робочих днів, забезпечують розподіл препаратів до закладів охорони здоров’я, що проводять профілактичні щеплення.

11. Заклади охорони здоров’я, що проводять профілактичні щеплення, із залученням обласних, міст Києва та Севастополя центрів громадського здоров’я (у разі їх наявності), визначають:

річну та квартальну потребу закладу в препаратах.

Річна потреба закладу по кожній вакцині визначається за формулою:

РП = ((ВГ1 *(0,95)*Кд*Фв)*1,25) + ((ВГ2 *(0,95)*Кд*Фв)*1,25))+…, де:

РП — річна потреба;

ВГ — чисельність вікової групи, що підлягає вакцинації у плановому році;

0,95 — рекомендований рівень (95%) охоплення щепленнями вікової групи, що підлягає вакцинації (ВГ);

Кд — кількість доз вакцини, що повинні бути зроблені протягом планового року у цій віковій групі;

Фв — індикативний показник втрат, що визначається згідно з Методикою розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, затвердженою наказом МОЗ України від 18 травня 2018 № 948 «Про затвердження Методики розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, та Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 червня 2018 р. за № 664/32116;

граничний запас препаратів, який може одночасно зберігатися в закладі з дотриманням вимог Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16 грудня 2003 № 584 «Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах» (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03 квітня 2018 року № 610), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 року за № 275/8874 та Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, затвердженого наказом МОЗ України 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897.

Результати визначення потреби в препаратах заклади охорони здоров’я, що проводять профілактичні щеплення, з відповідним обґрунтуванням подають структурним підрозділам охорони здоров’я до 01 грудня року, що передує плановому року. Зазначені дані структурні підрозділи охорони здоров’я враховують при проведенні розподілу препаратів між закладами охорони здоров’я, що проводять профілактичні щеплення.

12. Розподіл препаратів між закладами охорони здоров’я, що проводять профілактичні щеплення та зміни до нього оприлюднюються на офіційному веб-сайті структурного підрозділу охорони здоров’я не пізніше ніж через 2 робочих дні після його затвердження.

13. Заклади охорони здоров’я, що проводять профілактичні щеплення, отримують препарати у місцях визначених структурними підрозділами з питань охорони здоров’я.

Графік видачі препаратів закладам охорони здоров’я, що проводить профілактичні щеплення встановлюється структурним підрозділом охорони здоров’я.

14. Заклади охорони здоров’я, що проводять профілактичні щеплення, щомісяця звітують до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я про наявні залишки препаратів та терміни їх придатності та у строк до 01 числа місяця наступного за звітним надають інформацію про наявні залишки препаратів та терміни їх придатності до структурних підрозділів охорони здоров’я.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я щомісяця в термін до 05 числа місяця наступного за звітним забезпечують (або частіше у разі видачі окремого розпорядження МОЗ України) надання узагальненої інформації до Центру громадського здоров’я щодо залишків препаратів з зазначенням:

кількості препаратів, що використовуються закладами охорони здоров’я, що проводять профілактичні щеплення;

кількості препаратів, що знаходяться на зберіганні без розподілу до закладів охорони здоров’я, що проводять профілактичні щеплення;

кількості препаратів що передані до інших структурних підрозділів з питань охорони здоров’я або отриманих від них у результаті здійснення самостійного перерозподілу;

серій препаратів;

термінів придатності препаратів.

Центр громадського здоров’я, на підставі наданої структурними підрозділами з питань охорони здоров’я інформації, проводить щомісячний аналіз стану залишків препаратів, про результати якого у термін до 20 числа місяця наступного за звітним інформує МОЗ України.

Генеральний директор Директорату громадського здоров’яА. Скіпальський

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті