Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів»

19 Грудня 2019 11:54 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів».

Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою гармонізації законодавства України з Регламентом Комісії (ЄС) від 20 грудня 2006 року № 1924/2006 щодо заяв про харчову цінність та користь для здоров’я, що зазначаються на харчових продуктах (із змінами та доповненнями).

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом громадського здоров’я МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактні особи:

Скапа Тетяна Володимирівна, тел. 253-01-00, e-mail: tatyana.vlad.sk@gmail.com

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів»

 1. Резюме

Гармонізація законодавства України з Регламентом Комісії (ЄС) від 20 грудня 2006 року № 1924/2006 щодо заяв про харчову цінність та користь для здоров’я, що зазначаються на харчових продуктах. (із змінами та доповненнями).

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Наразі в національному законодавстві відсутні чіткі вимоги до маркування харчових продуктів з питань тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів.

Прийняття проєкту наказу сприятиме виконанню зобов’язань, взятих Україною підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема пункту 3 підрозділу ІІ розділу 1 Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р.

 1. Суть проєкту акта

Проєктом наказу МОЗ України «Про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів» пропонується на законодавчому рівні врегулювати питання щодо використання таких тверджень відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) від 20 грудня 2006 року № 1924/2006 (із змінами та доповненнями).

 1. Вплив на бюджет

Прийняття та реалізація проєкту наказу не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів.

 1. 1. Відповідність законодавству у сфері державної допомоги

Проєкт Закону не стосується надання державної допомоги суб’єктам господарювання.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу потребує консультацій із заінтересованими сторонами.

Реалізація акта матиме позитивний вплив на інтереси як вітчизняних, так і іноземних виробників харчових продуктів.

Прогноз впливу реалізації проєкту наказу на ключові інтереси заінтересованих сторін надається у додатку до цієї пояснювальної записки.

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проєкт наказу не стосується соціально-трудової сфери.

Проєкт наказу потребує погодження з Національною академією медичних наук України.

 1. Прогноз впливу

За предметом правового регулювання реалізація проєкту акта не матиме впливу на:

 • розвиток регіонів;
 • ринок праці;
 • екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт наказу впливає на ринкове середовище, забезпечення інтересів і прав громадян та суб’єктів господарювання, а також на громадське здоров’я за рахунок надання інформації споживачам про властивості харчових продуктів.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Державною регуляторною службою України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та положення, що мають ознаки дискримінації.

Проєкт наказу не містить норм, що зачіпають права і свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт наказу розроблено на виконання пункту 3 підрозділу ІІ розділу 1 Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р, на виконання пунктів 226, 227, 228 та 231 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106.

Прийняття проєкту наказу є частиною процесу адаптації законодавства України до норм законодавства Європейського Союзу в сфері безпечності харчових продуктів з метою захисту здоров’я та інтересів споживачів.

Міністр охорони здоров’я УкраїниЗ. Скалецька

 

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ

16.12.2019 р.

 

Про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів

Відповідно до статті 6 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, на виконання пунктів 226, 227, 228, 231 та 245 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Вимоги до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів, що додаються.
 2. Директорату громадського здоров’я (Скіпальський А.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Установити, що харчові продукти, які відповідали вимогам законодавства, що діяло до набрання чинності цим наказом, проте не відповідають вимогам цього наказу, можуть ввозитися на митну територію України, вироблятися і вводитися в обіг протягом трьох років після набрання чинності цим наказом. Такі харчові продукти можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання, закінчення строку придатності, мінімального терміну придатності, дати «вжити до».

Міністр охорони здоров’я УкраїниЗ. Скалецька

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров’я України

ВИМОГИ

до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів

І. Загальні положення

 1. Ці Вимоги до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів (далі – Вимоги) застосовуються до тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров’я, що використовується у маркуванні, представленні або рекламі, призначених для кінцевого споживача харчових продуктів, які виробляються в Україні, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Вимоги застосовуються до дієтичних добавок та дитячого харчування в частинах, що не суперечать положенням відповідно таких наказів Міністерства охорони здоров’я України:

від 19 грудня 2013 року № 1114 «Про затвердження Гігієнічних вимог до дієтичних добавок»;

від 06 серпня 2013 року № 696 «Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості».

 1. У цих Вимогах терміни вживаються у таких значеннях:

інша речовина – речовина, відмінна від поживної речовини, яка має поживний та/або фізіологічний ефект;

твердження – повідомлення або представлення будь-якого типу та форми, включаючи малюнки, графічні зображення або символи, що згідно з законодавством не відносяться до обов’язкової інформації про харчові продукти та в якому стверджується, передбачається або мається на увазі, що певний харчовий продукт має певні властивості;

твердження про поживну цінність – твердження, яке стверджує, має на увазі або передбачає, що харчовий продукт має певні поживні властивості через його:

енергетичну цінність (калорійність), яку він має; має в зниженій або збільшеній кількості або не має взагалі; та/або

поживні речовини або інші речовини, які він містить; містить у зменшеній або збільшеній кількості або не містить;

твердження про користь для здоров’я – твердження, яке стверджує, має на увазі або передбачає, що існує зв’язок між категорією харчових продуктів, харчовим продуктом, або однією з його складових та здоров’ям споживача;

твердження про зниження ризику захворювання та твердження щодо розвитку і здоров’я дітей – твердження про користь для здоров’я, яке стверджує, має на увазі або передбачає, що споживання певної категорії харчових продуктів, харчового продукту або складової харчового продукту значно знижує ризик розвитку певної хвороби;

загальновизнані наукові дані щодо поживної цінності або користі для здоров’я харчових продуктів (загальновизнані наукові дані) – результати наукових досліджень прийнятного рівня доказовості, які підтверджують поживні або фізіологічні ефекти харчових продуктів та їх компонентів (інгредієнтів). Для цілей цього наказу можуть застосовуватися критерії та підходи Європейського агентства з безпечності харчових продуктів (European Food Safety Authority (EFSA) до оцінки прийнятності рівня доказовості.

 1. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

ІІ. Загальні вимоги до тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров’я

 1. Твердження про поживну цінність та твердження про користь для здоров’я можуть бути використані у маркуванні, та (або) в інших супровідних документах, та (або) рекламі, якщо вони відповідають цим Вимогам, містяться відповідно у додатку 1, додатках 2 і 3 до цих Вимог, а також відповідають умовам використання, що зазначені у цих додатках.
 2. Твердження про поживну цінність та твердження про користь для здоров’я не повинні:

1) бути неправдивими, неоднозначними або такими, що вводять споживача в оману;

2) спричиняти сумніви стосовно безпечності або поживних властивостей інших харчових продуктів;

3) заохочувати або спонукати до надмірного споживання певного харчового продукту;

4) стверджувати, передбачати або мати на увазі (натякати), що збалансоване та різноманітне харчування не може забезпечити отримання організмом необхідної кількості поживних речовин;

5) посилатися на зміни у функціях організму шляхом надання текстової інформації або графічних зображень (за допомогою піктограм або символів), що можуть викликати та (або) підсилювати страх споживача.

 1. Забороняється використовувати твердження про користь для здоров’я у маркуванні, презентації або рекламі напоїв, що містять понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць спирту.
 2. Використання тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров’я дозволяється тільки при дотриманні таких умов:

1) наявність, відсутність або знижений вміст у харчовому продукті або категорії харчових продуктів поживної речовини або іншої речовини, щодо якої було зроблено твердження, має корисний поживний або фізіологічний ефект відповідно до загальновизнаних наукових даних;

2) поживна речовина або інша речовина, щодо якої робиться твердження:

міститься у кінцевому продукті у значних кількостях, що визначаються відповідно до пункту 2 додатка 9 до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», або у такій кількості, що матиме поживний або фізіологічний ефект відповідно до загальновизнаних наукових даних; або

не міститься або міститься у харчовому продукті у зменшеній кількості, що матиме поживний або фізіологічний ефект відповідно до загальновизнаних наукових даних;

3) поживна речовина або інша речовина знаходиться у формі, яка може засвоюватися організмом;

4) кількість продукту, яка очікувано може вживатися споживачем, забезпечує значну кількість поживної речовини або іншої речовини, щодо якої зроблено твердження, або таку кількість, що матиме поживний або фізіологічний ефект відповідно до загальновизнаних наукових даних.

 1. Використання тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров’я допускається лише у випадку, якщо можна очікувати, що споживач може зрозуміти корисний вплив, про який йдеться у твердженні.
 2. Твердження про поживну цінність та твердження про користь для здоров’я застосовуються до харчових продуктів, готових до споживання відповідно до інструкцій виробника.
 3. Оператор ринку, що використовує твердження про поживну цінність або твердження про користь для здоров’я повинен мати докази відповідності харчового продукту умовам використання такого твердження для цього продукту, що зазначені в додатках 1, 2 або 3 до цих Вимог. Такими доказами можуть бути результати лабораторних досліджень (випробувань), проведених в акредитованих лабораторіях, розрахунки кількості вмісту інгредієнтів/окремих речовин в харчовому продукті, призначеному для кінцевого споживача, відповідно до кількості інгредієнтів, що використовувалися при його виробництві.

ІІІ. Вимоги до тверджень про поживну цінність

 1. Забороняється використовувати твердження про поживну цінність, що відсутні у додатку 1 до цих Вимог.
 2. Дозволяється використання порівняльних тверджень про поживну (харчову) цінність якщо виконуються всі такі умови:

таке твердження стосується лише харчових продуктів однієї і тієї ж категорії, беручи до уваги інші харчові продукти цієї категорії;

вказується різниця у кількості поживної речовини та/або енергетичній цінності;

порівняння стосується однакової кількості харчового продукту;

Порівняльні твердження про поживну цінність повинні порівнювати склад харчового продукту, щодо якого застосовується порівняльне твердження про поживну цінність, з продуктами тієї ж категорії, в тому числі, харчовими продуктами інших торговельних марок, для яких внаслідок особливостей складу не можуть застосовуватися твердження про поживну цінність.

 1. Твердження про поживну цінність має вказуватися словами і числами, а також може додатково виражатися графічно (за допомогою піктограм або символів).

ІV. Вимоги до тверджень про користь для здоров’я

 1. Забороняється використовувати твердження про користь для здоров’я які не містяться у додатку 2 до цих Вимог.
 2. Твердження про користь для здоров’я дозволяються до використання лише у випадку якщо у маркуванні та/або у інших супровідних документах та матеріалах, та/або рекламі, міститься така інформація:

1) важливість різноманітного і збалансованого харчування та здорового способу життя;

2) кількість та умови (рекомендації) щодо споживання харчового продукту, необхідна для отримання заявленого корисного ефекту;

3) у випадку необхідності, застереження для осіб, яким слід уникати вживання харчового продукту в їжу;

4) відповідне попередження для харчових продуктів, які можуть становити небезпеку для здоров’я у випадку споживання у надлишкових кількостях.

 1. Посилання на загальні переваги поживної речовини або харчового продукту для здоров’я або якості життя, пов’язаної зі станом здоров’я може бути зроблене лише у супроводі твердження про користь для здоров’я, що міститься у додатку 2 до цих Вимог.
 2. Рекомендації або схвалення медичними асоціаціями, асоціаціями дієтологів та інших організацій, що мають на меті покращення здоров’я людей, можуть застосовуватися лише за наявності науково обґрунтованих доказів для таких рекомендацій та схвалень.
 3. Забороняються до використання такі твердження про користь для здоров’я:

1) твердження, яке передбачає, що здоров’ю може бути нанесена шкода у разі неспоживання певного харчового продукту;

2) твердження, що прямо вказують кількість або відсоток ваги, яка може бути втрачена у випадку споживання харчового продукту;

3) твердження, що посилаються на рекомендації окремих лікарів або фахівців у сфері охорони здоров’я.

V. Вимоги до тверджень про зниження ризику захворювань та тверджень, які стосуються розвитку і здоров’я дітей

 1. Забороняється використовувати твердження про зниження ризику захворювань та твердження, які стосуються розвитку і здоров’я дітей, що не містяться у додатку 3 до цих Вимог.
 2. На маркуванні харчових продуктів, в якому зазначені твердження про зниження ризику захворювань, або, якщо його не існує, презентація чи реклама харчових продуктів, до яких застосовуються твердження про зниження ризику захворювань, повинні містити інформацію про те, що захворювання на яке посилається твердження, має декілька факторів ризику, і що зміна одного з цих факторів може або не може мати сприятливий ефект.

Генеральний директор Директорату громадського здоров’яА. Скіпальський

Додаток 1

до Вимог до тверджень про

поживну цінність харчових

продуктів та тверджень про

користь для здоров’я харчових

продуктів (пункти 1, 7 розділу ІІ,

пункт 1 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК ТВЕРДЖЕНЬ ПРО ПОЖИВНУ ЦІННІСТЬ ТА УМОВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

№ п/п Твердження про поживну цінність Умови застосування тверджень про поживну цінність
1. «Низькокалорійний продукт» або «Продукт з низькою енергетичною цінністю» Твердження, що харчовий продукт є низькокалорійним (з низькою енергетичною цінністю), та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт не містить більше ніж 40 ккал (170 кДж) на 100 г для твердих харчових продуктів або більше ніж 20 ккал (80 кДж) на 100 мл для рідких харчових продуктів.  Для столових підсолоджувачів застосовується верхня межа – 4 ккал (17 кДж) на порцію, або еквівалент не більше ніж 6 г сахарози (приблизно одна чайна ложка сахарози).
2. «Продукт зі зниженою калорійністю» або «Продукт зі зниженою енергетичною цінністю» Твердження, що харчовий продукт має знижену калорійність (енергетичну цінність) та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо калорійність (енергетична цінність) знижено щонайменше на 30 відсотків, із зазначенням характеристик, які призводять до зниження загальної калорійності (енергетичної цінності).
3. «Безкалорійний продукт» Твердження, що харчовий продукт є безкалорійним, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт не містить більше ніж 4 ккал (17 кДж) на 100 мл. Для столових підсолоджувачів застосовується верхня межа – 0,4 ккал (1,7 кДж) на порція, або еквівалент не більше ніж 6 г сахарози (приблизно одна чайна ложка сахарози).
4. «Продукт з низькою жирністю» Твердження, що харчовий продукт є продуктом з низькою жирністю та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт не містить більше ніж 3 г жиру на 100 г для твердих харчових продуктів або 1,5 г жиру на 100 мл для рідких харчових продуктів (1,8 г жиру на 100 мл для молока).
5. «Знежирений продукт» або «Без жиру» Твердження, що харчовий продукт є знежиреним та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт не містить більше ніж 0,5 г жиру на 100 г або на 100 мл. Твердження «знежирено на Х відсотків» забороняються.
6. «З низьким вмістом насичених жирів» Твердження, що харчовий продукт є продуктом з низьким вмістом насичених жирів та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо сума насичених жирних кислот і транс-жирних кислот у продукті не перевищує 1,5 г на 100 г для твердих харчових продуктів або 0,75 г на 100 мл для рідких харчових продуктів, при цьому сума насичених жирних кислот та транс-жирних кислот не повинна становити більше, ніж 10 відсотків енергетичної цінності (калорійності) продукту.
7. «Не містить насичені жири» Твердження, що харчовий продукт не містить насичені жири та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо сума насичених жирних кислот і трансжирних кислот у продукті не перевищує 0,1 г насичених жирів на 100 г або 100 мл.
8. «З низьким вмістом цукру» Твердження, що харчовий продукт є продуктом з низьким вмістом цукру та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить не більше, ніж 5 г цукру на 100 г для твердих харчових продуктів або 2,5 г цукру на 100 мл для рідких харчових продуктів
9. «Не містить цукру» Твердження, що харчовий продукт не містить цукру та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить не більше, ніж 0,5 г цукру на   100 г або 100 мл.
10. «Без додавання цукру» Твердження про те, що до харчового продукту не додавався цукор та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт не містить доданих моно- або дисахаридів або іншого продукту, що має підсолоджуючи властивості. У випадку, якщо цукор є природньо присутнім у харчовому продукті необхідно зазначати: «містить цукор природнього походження».
11. «З низьким вмістом солі» або «З низьким вмістом натрію» Твердження про те, що харчовий продукт є продуктом з низьким вмістом натрію/солі та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить не більше 0,12 г натрію, або еквівалентне значення для солі, на 100 г або 100 мл. Для вод, крім вод природних мінеральних, це значення не може перевищувати 2 мг натрію на 100 мл.
12. «З дуже низьким вмістом солі» або «З дуже низьким вмістом натрію» Твердження про те, що харчовий продукт є продуктом з дуже низьким вмістом натрію/солі та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить не більше 0,04 г натрію, або еквівалентне значення для солі, на 100 г або 100 мл. Це твердження не може застосовуватися до природних мінеральних вод та інших вод.
13. «Без солі» або «Без натрію» Твердження про те, що харчовий продукт не містить натрію або солі, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить не більше, ніж 0,005 г натрію, або еквівалентне значення для солі, на 100 г або на 100 мл.
14. «Без додавання солі» або «Без додавання натрію» Твердження про те, що харчовий продукт не містить доданого натрію або солі, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт не містить доданого натрію/солі чи жоден інгредієнт, що входить до складу продукту, не містить доданого натрію/солі і харчовий продукт містить не більше, ніж 0,12 г натрію, або еквівалентне значення для солі, на 100 г чи на 100 мл.
15. «Джерело харчових волокон» або «Джерело клітковини» Твердження про те, що харчовий продукт є джерелом харчових волокон (клітковини), та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить щонайменше 3 г харчових волокон (клітковини) на 100 г або щонайменше 1,5 г харчових волокон (клітковини) на 100 ккал.
16. «З високим вмістом харчових волокон» або «З високим вмістом клітковини» Твердження про те, що харчовий продукт є продуктом з високим вмістом харчових волокон (клітковини), та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо  продукт містить щонайменше 6 г харчових волокон (клітковини) на 100 г або щонайменше 3 г харчових волокон (клітковини) на 100 ккал.
17. «Джерело білку» Твердження про те, що харчовий продукт є джерелом  білку, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо щонайменше 12 відсотків енергетичної цінності (калорійності) продукту забезпечується білком.
18. «З високим вмістом білку» Твердження про те, що харчовий продукт є продуктом з високим вмістом білку, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо щонайменше 20 відсотків енергетичної цінності (калорійності) харчового продукту забезпечується білком.
19. «Джерело [назва вітаміну/нів] та/або [назва мінеральних/ної речовин/и]» Твердження про те, що харчовий продукт є джерелом вітамінів та/або мінеральних речовин, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить значну кількість вітамінів та/або мінеральних речовин.
20. «Високий вміст [назва вітаміну/нів] та/або [назва мінеральних/ної речовин/и]» Твердження про те, що харчовий продукт є продуктом з високим вмістом вітамінів та/або мінеральних речовин, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить щонайменше в два рази більшу кількість вітамінів та/або мінеральних речовин, ніж потрібно для твердження джерело [назва вітаміну/нів] та/ або [назва мінеральних/ної речовин/и].
21. «Містить [назва поживної або іншої речовини]» Твердження про те, що харчовий продукт містить поживну або іншу речовину, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, для якого цим документом не встановлені умови застосування, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт відповідає всім відповідним положенням цих Вимог та іншим відповідним актам законодавства стосовно тверджень. Для вітамінів і мінеральних речовин застосовуються умови використання для твердження «Джерело [назва вітаміну/нів] та/або [назва мінеральних/ної речовин/и]».
22. «Збільшена кількість [назва поживної речовини]» Твердження про те, що харчовий продукт є продуктом зі збільшеною кількістю однієї або більше поживних речовин, відмінних від вітамінів та мінералів, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт відповідає умовам для твердження «Джерело [назва]» і збільшення вмісту поживних речовин становить не менше 30 відсотків в порівнянні з аналогічним харчовим продуктом.
23. «Зменшена кількість [назва поживної речовини]» Твердження про те, що вміст однієї або більше поживних речовин було зменшено та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо вміст поживної речовини у продукті щонайменше на 30 відсотків менше, у порівнянні з аналогічним продуктом, окрім поживних мікронутрієнтів, для яких різниця референсних значень може становити 10 відсотків, за винятком солі або її еквівалентів, для якої прийнятною вважатиметься різниця у 25 відсотків. Твердження «зменшена кількість насичених жирів», та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадках: 1) якщо сума насичених жирних кислот та транс-жирних кислот у продукті, що містить таке твердження, щонайменше на 30 відсотків нижча, ніж сума насичених жирних кислот та транс-жирних кислот в аналогічному харчовому продукті; та 2) якщо вміст транс-жирних кислот у харчовому продукті такий самий або нижчий, ніж в аналогічному харчовому продукті. Твердження «знижена кількість цукру (-ів)» та будь-яке інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зроблене лише у випадку, якщо енергетична цінність такого харчового продукту дорівнює або менше, ніж енергетична цінність схожого харчового продукту.
24. «Легкий» або «Полегшений» Твердження про те, що харчовий продукт є «легким» або «полегшеним» та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт відповідає вимогам, вказаним для терміну «зі зменшеною кількістю»; при цьому таке твердження повинно супроводжуватися інформацією про характеристику/стики речовин/и, що роблять продукт «легким» або «полегшеним».
25. «Природньо» або «Натурально» У випадку, коли харчовий продукт природньо відповідає вимогам, викладеним у цьому додатку для використання твердження про поживну цінність (без дій, що спрямовані на їх виконання), слово «природньо» або «натурально» може зазначатися перед таким твердженням.
26. «Джерело омега-3 жирних кислот» Твердження про те, що харчовий продукт є джерелом омега-3 жирних кислот, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначене лише у випадку, якщо продукт містить щонайменше 0,3 г альфа-ліноленової кислоти на 100 г та на 100 ккал, або щонайменше 40 мг суми ейкозапентаєнової кислоти та докозагексаєнової кислоти на 100 г та на 100 ккал.
27. «Високий вміст омега-3 жирних кислот» Твердження про те, що харчовий продукт має високий вміст омега-3 жирних кислот, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначене лише у випадку, якщо продукт містить щонайменше 0,6 г альфа-ліноленової кислоти на 100 г та на 100 ккал, або щонайменше 80 мг суми ейкозапентаєнової кислоти та докозагексаєнової кислоти на 100 г та на 100 ккал.
28. «Високий вміст мононенасичених жирів» Твердження про те, що харчовий продукт має високий вміст мононенасичених жирів, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначене лише у випадку, якщо продукт містить щонайменше 45 відсотків жирних кислот, що походять від мононенасичених жирів за умови, що мононенасичені жири забезпечують більше 20 відсотків енергетичної цінності (калорійності) харчового продукту
29. «Високий вміст поліненасичених жирів» Твердження про те, що харчовий продукт має високий вміст поліненасичених жирів, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначене лише у випадку, якщо продукт містить щонайменше 45 відсотків жирних кислот, що походять від поліненасичених жирів за умови, що поліненасичені жири складають забезпечують більше 20 відсотків енергетичної цінності (калорійності) харчового продукту
30. «Високий вміст ненасичених жирів» Твердження про те, що харчовий продукт має високий вміст ненасичених жирів, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначене лише у випадку, якщо продукт містить щонайменше 70 відсотків жирних кислот, що походять від ненасичених жирів за умови, що ненасичені жири забезпечують 20 відсотків енергетичної цінності (калорійності) харчового продукту

 

Додаток 2

до Вимог до тверджень про поживну цінність

харчових продуктів та тверджень про користь

для здоров’я харчових продуктів

(пункти 1, 7 розділу ІІ; пункти 1, 3 розділу ІV)

ПЕРЕЛІК

дозволених до використання в маркуванні та рекламі харчових продуктів тверджень про користь для здоров’я, крім тверджень про зниження ризику захворювань та тверджень, які стосуються розвитку і здоров’я дітей

№ п/п Поживна речовина, речовина, харчовий продукт або категорія харчового продукту Твердження Умови використання твердження Умови та/або обмеження використання харчових продуктів та/або додаткове твердження або попередження
1. Активоване вугілля Активоване вугілля сприяє зниженню надмірного метеоризму після вживання їжі Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який містить 1 г активованого вугілля на визначену порцію. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при вживанні 1 г принаймні за 30 хвилин до та 1 г безпосередньо після їжі.
2. Альфа-циклодекстрин Споживання альфациклодекстрину, як частини їжі, що містить крохмаль сприяє зменшенню підйому рівня глюкози в крові після вживання такої їжі Твердження може бути використане для харчового продукту, який містить щонайменше 5 г альфа-циклодекстрину в розрахунку на 50 г крохмалю на визначену порцію. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при вживанні альфа-циклодекстрин безпосередньо з їжею.
3. Альфа-ліноленова кислота (АЛК) Альфа-ліноленова кислота (АЛК) сприяє підтриманню нормального рівня холестерину в крові Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом AЛК, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО омега-3 жирних кислот». Споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект досягається при щоденному прийомі 2 г АЛК.
4. Арабіноксилан, отриманий з ендосперму пшениці Вживання арабіноксилану з їжею сприяє зменшенню зростання рівня глюкози в крові після прийому їжі Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який містить, щонайменше 8 г арабіноксілану (AX) – збагаченої клітковини, отриманої з ендосперму пшениці (щонайменше 60 відсотків AX за вагою) на 100 г доступних вуглеводів на визначену порцію. Для використання цього твердження споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано за умови вживання арабіноксилану (АХ) – збагаченої клітковини, отриманої з ендосперму пшениці, безпосередньо з їжею.
5. Харчові волокна (клітковина) ячменю Харчові волокна (клітковина) ячменю сприяють збільшенню калових мас Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що має настільки високий вміст харчових волокон (клітковини), як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН (КЛІТКОВИНИ)».
6. Бета-глюкани Бета-глюкани сприяють підтриманню нормального рівня холестерину у крові Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що містить у визначеній порції як мінімум 1 г бета-глюканів, отриманих із вівса, вівсяних висівок, ячменя, ячмінних висівок або суміші цих джерел бета-глюканів. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 3 г бета-глюканів, отриманих із вівса, вівсяних висівок, ячменя, ячмінних висівок або суміші цих бета-глюканів.
7. Бета-глюкани, отримані з вівса та ячменю Вживання бета-глюканів, отриманих з вівса або ячменя, разом з їжею сприяє зменшенню зростання рівня глюкози в крові після прийому їжі Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який містить щонайменше 4 г бета-глюканів з вівса або ячменю на кожні 30 г доступних вуглеводів на визначену порцію. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при вживанні бета-глюканів з вівса або ячменю безпосередньо з їжею.
8. Бетаїн Бетаїн сприяє нормальному метаболізму гомоцистеїну Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який містить щонайменше 500 мг бетаїну на визначену порцію. Для використання цього твердження споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 1,5 г бетаїну. Для використання цього твердження споживачеві повинна бути надана інформація, що щоденне вживання більше 4 г бетаїну може істотно підвищити рівень холестерину у крові
9. Біотин Біотин сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом біотину, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
10. Біотин Біотин сприяє нормальній роботі нервової системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом біотину, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]»
11. Біотин Біотин сприяє нормальному засвоєнню макронутрієнтів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом біотину, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
12. Біотин Біотин сприяє нормальній психічній діяльності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом біотину, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
13. Біотин Біотин сприяє підтриманню нормального стану волосся Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом біотину, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
14. Біотин Біотин сприяє підтриманню нормального стану слизових оболонок Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом біотину, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
15. Біотин Біотин сприяє підтриманню нормального стану шкіри Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом біотину, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]»
16. Кальцій Кальцій сприяє нормальному згортанню крові Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом кальцію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
17. Кальцій Кальцій сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом кальцію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
18. Кальцій Кальцій сприяє нормальній функції м’язів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом кальцію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
19. Кальцій Кальцій сприяє нормальній передачі нервових імпульсів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом кальцію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
20. Кальцій Кальцій сприяє нормальній дії травних ферментів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом кальцію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
21. Кальцій Кальцій відіграє важливу роль при поділі клітини та її спеціалізації Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом кальцію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
22. Кальцій Кальцій є необхідним для підтримки нормального стану кісток Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом кальцію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
23. Кальцій Кальцій є необхідним для підтримки нормального стану зубів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом кальцію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
24. Вуглеводи Вуглеводи сприяють підтриманню нормальної функції мозку Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при вживанні 130 г вуглеводів щоденно з усіх джерел. Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що містить щонайменше 20 г вуглеводів, які метаболізуються в організмі людини, за винятком поліолів, в розрахунку на одну визначену порцію, та відповідає формулюванню твердження про поживну цінність «З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ЦУКРУ» або твердження про поживну цінність «БЕЗ ДОДАВАННЯ ЦУКРУ». Це твердження не може бути використано для харчового продукту, що на 100 відсотків складається з цукрів.
25. Вуглеводи Вуглеводи сприяють відновленню нормальної функції м’язів (скорочення) після високоінтенсивних та/або тривалих фізичних навантажень, що призводять до м’язової втоми і скорочення запасів глікогену в скелетних м’язах Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що містить вуглеводи, які метаболізуються в організмі людини, за винятком поліолів. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при вживанні вуглеводів з усіх можливих джерел з розрахунку 4 г на кг маси тіла протягом перших 4-х годин і не пізніше, ніж через 6 годин після високоінтенсивних та/або тривалих фізичних навантажень, що призводять до м’язової втоми і скорочення запасів глікогену в скелетних м’язах. Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що споживається дорослими, які мають високоінтенсивні та/або тривалі фізичних навантаження, що призводять до м’язової втоми і скорочення запасів глікогену в скелетних м’язах
26. Вуглеводно-елетролітні розчини Вуглеводи-електролітні розчини сприяють підтриманню витривалості при тривалих навантаженнях Для використання цього твердження, вуглеводно-електролітні розчини повинні містити 80-350 ккал/л, отриманих з вуглеводів, та як мінімум 75 відсотків енергії повинно походити з вуглеводів, які стимулюють високий рівень глікемічної реакції, як, наприклад, глюкоза, глюкозні полімери та сахароза. Крім того, такі напої повинні містити від 20 ммоль/л (460 мг/л) до 50 ммоль/л (1,150 мг/л) натрію, при цьому осмоляльність повинна становити 200-330 мілліосмоль/кг води.
27. Вуглеводно-елетролітні розчини Вуглеводи-електролітні розчини сприяють абсорбції води при виконанні фізичних навантажень Для використання цього твердження, вуглеводно-електролітні розчини повинні містити 80-350 ккал/л, отриманих з вуглеводів, та як мінімум 75 відсотків енергії повинно походити з вуглеводів, які стимулюють високий рівень глікемічної реакції, як, наприклад глюкоза, глюкозні полімери та сахароза. Крім того, такі напої повинні містити від 20 ммоль/л (460 мг/л) до 50 ммоль/л (1,150 мг/л) натрію, при цьому осмоляльність повинна становити 200-330 мілліосмоль/кг води.
28. Хітозан Хітозан сприяє підтриманню нормального рівня холестерину у крові Твердження може бути використане для харчового продукту, споживання якого забезпечує щоденне вживання 3 г хітозану. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 3 г хітозану.
29. Хлорид Хлорид сприяє нормальному травленню завдяки виробленню соляної кислоти у шлунку Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом хлориду, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]». Твердження не може бути використане стосовно хлориду, отриманого з хлористого натрію
30. Холін Холін сприяє нормальному метаболізму гомоцистеїну Твердження може бути використане стосовно харчового продукту, що містить щонайменш 82,5 мг холіну на 100 г або 100 мл або одну порцію харчового продукту
31. Холін Холін сприяє нормальному ліпідному обміну Твердження може бути використане стосовно харчового продукту, що містить щонайменш 82,5 мг холіну на 100 г або 100 мл або одну порцію харчового продукту
32. Холін Холін сприяє підтриманню нормального функціонування печінки Твердження може бути використане стосовно харчового продукту, що містить щонайменш 82,5 мг холіну на 100 г або 100 мл або одну порцію харчового продукту
33. Хром Хром сприяє нормальному метаболізму макронутрієнтів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом тривалентного хрому, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
34. Хром Хром сприяє підтриманню нормального рівня глюкози у крові Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом тривалентного хрому, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
35. Флаваноли какао Флаваноли какао сприяють підтриманню еластичності кровоносних судин, що сприяє нормальному кровотоку Для використання на харчовому продукті цього твердження, споживачеві має бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при вживанні 200 мг флаванолів какао щоденно. Твердження може бути використане виключно для какао-напоїв (з какао- порошком) або темного шоколаду, які забезпечують щоденне споживання щонайменш 200 мг флавонолів какао зі ступенем полімеризації 1-10. Твердження може бути використане виключно для капсул або пігулок, що містять екстракт флаванолів какао, які забезпечують щоденне споживання щонайменш 200 мг флавонолів какао зі ступенем полімеризації 1-10.
36. Мідь Мідь сприяє підтриманню нормального стану сполучних тканин Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом міді, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
37. Мідь Мідь сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом міді, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
38. Мідь Мідь сприяє нормальній роботі нервової системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом міді, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
39. Мідь Мідь сприяє нормальній пігментації волосся Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом міді, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
40. Мідь Мідь сприяє нормальному транспорту заліза в організмі Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом міді, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]»
41. Мідь Мідь сприяє нормальній пігментації шкіри Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом міді, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
42. Мідь Мідь сприяє нормальному функціонуванню імунної системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом міді, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
43. Мідь Мідь сприяє захисту клітин від оксидативного стресу Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом міді, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
44. Креатин Креатин збільшує фізичну витривалість при послідовному виконанні короткочасних високоінтенсивних вправ Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що забезпечує щоденне вживання 3 г креатину. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 3 г креатину. Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, призначеного для споживання дорослими людьми, що виконують високоінтенсивні вправи.
45. Креатин Щоденне споживання креатину може посилити витривалість м’язів у дорослих віком від 55 років Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана така інформація: – твердження стосується виключно осіб старше 55 років, що займаються високо інтенсивними силовими тренуваннями; – позитивний ефект досягається при щоденному вживанні 3 г креатину перед проведенням високоінтенсивних силових тренувань, зі збільшенням навантаження під час тренувань, при цьому такі навантаження мають проводитися щонайменше 3 рази на тиждень протягом декількох тижнів з інтенсивністю щонайменше 65 -75 відсотків від одного максимального навантаження при повторі вправ*. Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, призначеного для споживання дорослими людьми віком від 55 років, що займаються високо інтенсивними силовими тренуваннями
46. Докозагексаенова кислота (ДГК) ДГК сприяє підтримці нормального функціонування мозку Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що містить щонайменше 40 мг ДГК на 100 г продукту та на 100 ккал. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 250 мг ДГК.
47. Докозагексаєнова кислота (ДГК) ДГК сприяє підтримці нормального зору Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що містить щонайменше 40 мг ДГК на 100 г продукту та на 100 ккал. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 250 мг ДГК.
48. Докозагексаєнова кислота (ДГК) Докозагексаєнова кислота (ДГК) сприяє підтримці нормального рівня тригліцеридів в крові Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що забезпечує щоденне вживання 2 г ДГК та що містить ДГК у поєднанні з ейкозапентаєновою кислотою (ЕПК). Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 2 г ДГК. Якщо твердження використовується для дієтичних добавок та (або) харчових продуктів, до яких додані вітаміни, мінеральні речовини або інші поживні речовини, споживачеві повинна бути надана інформація про необхідність не перевищувати щоденне вживання 5 г ЕПК та ДГК у їх сукупності. Твердження не може бути використане для харчових продуктів, призначених для дітей
49. Докозагексаєнова кислота та ейкозапентаєнова кислота (ДГК/ЕПК) Докозагексаєнова кислота (ДГК) та ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) сприяють підтриманню нормального кров’яного тиску Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що забезпечує загальне щоденне вживання 3 г ДГК та ЕПК. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 3 г ДГК та ЕПК. Якщо твердження використовується для дієтичних добавок та (або) харчових продуктів, до яких додані вітаміни, мінеральні речовини або інші поживні речовини, споживачеві повинна бути надана інформація про необхідність не перевищувати щоденне вживання 5 г ЕПК та ДГК у їх сукупності. Твердження не може бути використане для харчових продуктів, призначених для дітей
50. Докозагексаєнова кислота та ейкозапентаєнова кислота (ДГК/ЕПК) Докозагексаєнова кислота(ДГКТ) та ейкозапентаєнова кислота(ЕПК) сприяють підтримцанню нормального рівня тригліцеридів в крові Твердження може бути використане для харчового продукту, що забезпечує щоденне вживання 2 г ДГК та ЕПК. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 2 г ДГК та ЕПК. Якщо твердження використовується для дієтичних добавок та (або) харчових продуктів, до яких додані вітаміни, мінеральні речовини або інші поживні речовини, споживачеві повинна бути надана інформація про необхідність не перевищувати щоденне вживання 5 г ЕПК та ДГК у їх сукупності. Твердження не може бути використане для харчових продуктів, опризначених для дітей
51. Сушені сливи/чорнослив (Prunus domestica L.) Сушені сливи/чорнослив сприяють нормальній функції кишківника Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що забезпечує щоденне вживання 100 г сушених слив/чорносливу. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 100 г сушених слив/чорносливу.
52. Ейкозапентаєнова кислота та докозагексаєнова кислота  (ЕПК /ДГК) ЕПК та ДГК сприяють нормальній функції серця Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом ЕПК та ДГК, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО омега-3 жирних кислот». Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 250 г ЕПК та ДГК.
53. Фторид Фторид сприяє підтримці нормальної мінералізації зубів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом фториду, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
54. Фолат (фолієва кислота) Фолат сприяє збільшенню материнської тканини під час вагітності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом фолату, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
55. Фолат Фолат сприяє нормальному синтезу амінокислот Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом фолату, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
56. Фолат Фолат сприяє нормальному кровотворенню Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом фолату, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
57. Фолат Фолат сприяє нормальному метаболізму гомоцистеїну Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом фолату, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
58. Фолат Фолат сприяє нормальній психічній діяльності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом фолату, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
59. Фолат Фолат сприяє нормальному функціонуванню імунної системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом фолату, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
60. Фолат Фолат сприяє зниженню втоми та втомлюваності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом фолату, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
61. Фолат Фолат відіграє важливу роль при поділі клітини Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом фолату, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
62. Продукти з низьким або зниженим вмістом насичених жирних кислот Зменшення споживання насичених жирів сприяє підтриманню нормального рівня холестерину у крові Твердження може бути використане виключно для харчового продукту з низьким вмістом насичених жирних кислот, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ НАСИЧЕНИХ ЖИРІВ», або зі зниженою кількістю насичених жирних кислот, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ЗНИЖЕНА КІЛЬКІСТЬ [НАЗВА ПОЖИВНОЇ РЕЧОВИНИ]».
63. Продукти з низьким або зниженим вмістом натрію Зменшення споживання натрію сприяє підтриманню нормального кров’яного тиску Твердження може бути використане виключно для харчового продукту з низьким вмістом натрію/солі, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ НАТРІЮ/СОЛІ», або зі зниженим вмістом натрію/солі, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ЗНИЖЕНА КІЛЬКІСТЬ [НАЗВА ПОЖИВНОЇ РЕЧОВИНИ]».
64. Фруктоза Споживання продуктів, що містять фруктозу спричиняє більш низьке зростання рівня глюкози в крові в порівнянні з продуктами, що містять сахарозу або глюкозу Для використання цього твердження глюкоза та/або сахароза у підсолоджених продуктах або напоях необхідно замінити на фруктозу таким чином, щоб зниження вмісту глюкози та/або сахарози в цих харчових продуктах або напоях становило щонайменше 30 відсотків.
65. Глюкоманнан (коньяк маннан) Глюкоманнан сприяє підтриманню нормального рівню холестерину у крові Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що забезпечує щоденне вживання 4 г глюкоманнану. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 4 г глюкоманнану. Необхідно надати попередження про можливість удушення у людей, що мають проблеми з ковтанням або перетравлюванням при прийомі недостатньої кількості рідини – порада вживати, запиваючи великою кількістю води, щоб гарантувати, що речовина досягне шлунку
66. Глюкоманнан (коньяк маннан) Глюкоманнан сприяє втраті ваги при дотриманні низькокалорійної дієти Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який містить 1 гглюкоманнану на визначену порцію. Для використання цього твердження споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 3 г глюкоманнану, розподіленого на три прийоми по 1 г кожен, разом із 1–2 склянками води перед їжею та при дотриманні низькокалорійної дієти. Необхідно надати попередження про можливість удушення у людей, що мають проблеми з ковтанням або перетравлюванням при прийомі недостатньої кількості рідини – порада вживати, запиваючи великою кількістю води, щоб гарантувати, що речовина досягне шлунку
67. Гуарова камідь Гуарова камідь сприяє підтриманню нормального рівню холестерину у крові Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що забезпечує щоденне вживання 10 г гуарової камеді. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 10 г гуарової камеді. Необхідно надати попередження про можливість удушення у людей, що мають проблеми з ковтанням або перетравлюванням при прийомі недостатньої кількості рідини – порада вживати, запиваючи великою кількістю води, щоб гарантувати, що речовина досягне шлунку
68. Гідроксипропил метил целюлоза (ГПМЦ) Вживання гідроксипропил метил целюлози при споживанні їжі сприяє зменшенню зростання рівня глюкози у крові після прийняття їжі Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що забезпечує щоденне вживання 4 г ГПМЦ. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 4 г гуарової камеді з їжею. Необхідно надати попередження про можливість удушення у людей, що мають проблеми з ковтанням або перетравлюванням при прийомі недостатньої кількості рідини – порада вживати, запиваючи великою кількістю води, щоб гарантувати, що речовина досягне шлунку
69. Гідроксипропил метил целюлоза (ГПМЦ) Гідроксипропил метил целюлоза сприяє підтриманню нормального рівню холестерину у крові Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що забезпечує щоденне вживання 5 г ГПМЦ. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 5 г ГПМЦ. Необхідно надати попередження про можливість удушення у людей, що мають проблеми з ковтанням або перетравлюванням при прийомі недостатньої кількості рідини – порада вживати, запиваючи великою кількістю води, щоб гарантувати, що речовина досягне шлунку
70. Йод Йод сприяє нормальній когнітивній функції мозку Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом йоду, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
71. Йод Йод сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом йоду, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
72. Йод Йод сприяє нормальній роботі нервової системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом йоду, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]»
73. Йод Йод сприяє підтриманню нормального стану шкіри Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом йоду, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
74. Йод Йод сприяє нормальній секреції гормонів щитовидної залози і нормальному функціонуванню щитовидної залози Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом йоду, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
75. Залізо Залізо сприяє нормальній когнітивній функції мозку Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом заліза, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
76. Залізо Залізо сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом заліза, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
77. Залізо Залізо сприяє утворенню червоних кров’яних тілець та гемоглобіну Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом заліза, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
78. Залізо Залізо сприяє нормальному транспорту кисню в організмі Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом заліза, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
79. Залізо Залізо сприяє нормальному функціонуванню імунної системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом заліза, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
80. Залізо Залізо сприяє зменшенню втоми та втомлюваності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом заліза, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
81. Залізо Залізо відіграє роль у процесі поділу клітин Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом заліза, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
82. Ензим лактаза Ензим лактаза покращує засвоєння лактози для осіб, що мають проблеми з засвоєнням лактози Твердження може бути використане виключно для дієтичних добавок, зз концентрацією ензиму щонайменше 4500 одиниць, визначених в Food Chemicals Codex, разом з інструкцією для цільової аудиторії, що вказує на необхідність вживання дієтичної добавки при кожному прийомі харчового продукту, що містить лактозу. Цільовій аудиторії повинна бути надана інформація, що переносимість лактози може бути різною, і необхідно звернутися за порадою до лікаря щодо ролі цієї речовини в раціоні.
83. Лактитол Лактитол сприяє нормальній функції кишківника за рахунок збільшення частоти випорожнень Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який містить 10 г лактитолу на окремо взяту визначену порцію. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному одноразовому вживанні 10 г лактитолу. Твердження не повинно використовуватися у маркуванні харчових продуктів, призначених для дітей.
84. Лактулоза Лактулоза сприяє прискоренню кишкового транзиту Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який містить 10 г лактулози на окремо взяту визначену порцію. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному одноразовому вживанні 10 г лактулози.
85. Ліноленова кислота Ліноленова кислота сприяє підтриманню нормального рівня холестерину в крові Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що містить щонайменше 1,5 г ліноленової кислоти на 100 г продукту та на 100 ккал. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 10 г ліноленової кислоти.
86. Живі йогуртові культури Живі культури у йогурті або ферментованому молоці покращують засвоєння лактози, що міститься у харчовому продукті, для осіб, що страждають від проблем із засвоєнням лактози Для використання цього твердження, йогурт або ферментоване молоко повинні містити щонайменш 108 колоніє утворюючих одиниць мікроорганізмів (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus) на г харчового продукту.
87. Магній Магній сприяє зменшенню втоми та втомлюваності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом магнію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
88. Магній Магній сприяє підтриманню електролітного с балансу Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом магнію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
89. Магній Магній сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом магнію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
90. Магній Магній сприяє нормальному функціонуванню нервової системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом магнію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
91. Магній Магній сприяє нормальній м’язовій функції Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом магнію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
92. Магній Магній сприяє нормальному протеїновому синтезу Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом магнію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
93. Магній Магній сприяє нормальній психічній діяльності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом магнію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
94. Магній Магній сприяє підтриманню нормального стану кісток Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом магнію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
95. Магній Магній сприяє підтриманню нормального стану зубів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом магнію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
96. Магній Магній відіграє важливу роль у процесі поділу клітин Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом магнію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
97. Марганець Марганець сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом марганцю, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
98. Марганець Марганець сприяє підтриманню нормального стану кісток Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом марганцю, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
99. Марганець Марганець сприяє нормальному утворенню сполучної тканини Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом марганцю, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
100. Марганець Марганець сприяє захисту клітин від оксидативного стресу Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом марганцю, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
101. Харчовий продукт для контролю ваги Заміна харчовим продуктом для контролю ваги одного з щоденних прийомів їжі при дотриманні низькокалорійної дієти сприяє підтримці сталої ваги після її втрати Для використання цього твердження , харчовий продукт повинен відповідати таким вимогам:

1. Енергетична цінність (калорійність).

Енергетична цінність (калорійність) повинна бути не менше ніж 200 ккал (840 кДж) і не повинна перевищувати 250 ккал (1 046 кДЖ) за один прийом їжі

 

2. Вміст і склад жирів.

Енергія, що одержується з жирів не повинна перевищувати 30 відсотків від енергетичної цінності (калорійності) харчового продукту. Лінолева кислота (у формі гліцеридів) повинна становити не менше 1 г.

 

3. Вміст і склад білку.

Білок, що міститься у харчовому продукті має забезпечувати не менше, ніж 25 відсотків та не більше, ніж 50 відсотків загального енергетичного вмісту продукту. Хімічний індекс білку має дорівнювати значенням, встановленим ВООЗ

 

Вміст амінокислот у білку (г/100 г білку)

Цистеїн + метионін 1,7
Гістидін 1,6
Ізолейцин 1,3
Лейцин 1,9
Лізин 1,6
Фенілаланін + тирозин 1,9
Треонін 0,9
Триптофан 0,5
Валін 1,3

 

«Хімічний індекс» означає найнижчий показник/коефіціент кількості кожної незамінної амінокислоти досліджуваного білка та кількістю кожної відповідної амінокислоти референс-білка. Якщо хімічний індекс менше, ніж 100 відсотків референсбілка, мінімальний рівень білка повинен бути відповідно збільшений. У будь-якому випадку, хімічний індекс білка має принаймні дорівнювати 80 відсотів від референс – білку.  У будь-якому випадку, додавання амінокислот дозволяється виключно з метою покращення поживної цінності білків і виключно у пропорціях, необхідних для цієї мети.

 

4. Вітаміни та мінеральні речовини.

Харчовий продукт повинен забезпечувати щонайменше 30 відсотків від кількості референсих величин для споживання вітамінів та мінеральних речовин. Ця вимога не поширюється на фторид, хром, хлорид та молібден. Кількість натрію, що забезпечується харчовим продуктом, на один прийом їжі повинна становити щонайменше 172,5 мг. Кількість калію, що забезпечується харчовим продуктом, на один прийом їжі повинна становити щонайменше 500 мг.

Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація,  про важливість підтримки адекватного щоденного споживання рідини і про те, що харчовий продукт є корисними для використання за призначенням тільки в рамках низькокалорійної дієти та що інші харчові продукти повинні бути необхідною частиною такої дієти. Для досягнення заявленого ефекту один прийом їжі повинен бути заміщений одним  харчовим продуктом для контролю ваги щоденно.
102. Харчовий продукт для контролю ваги Заміна двох основних щоденних прийомів їжі при дотриманні низькокалорійної дієти харчовим продуктом для контролю ваги сприяє втраті ваги Для використання цього твердження, харчовий продукт повинен відповідати таким вимогам:

 

1. Енергетична цінність (калорійність).

Енергетична цінність (калорійність) повинна бути не менше ніж 200 ккал (840 кДж) і не повинна перевищувати 250 ккал (1 046 кДЖ) за один прийом їжі.

 

2. Вміст і склад жиру.

Енергія, що одержується з жирів не повинна перевищувати 30 відсотків від загального енергетичного вмісту продукту. Лінолева кислота (у формі гліцеридів) повинна становити не менше 1 г.

 

3. Вміст і склад білку.

Білок, що міститься у харчовому продукті має забезпечувати не менше, ніж 25 відсотків та не більше, ніж 50 відсотків загального енергетичного вмісту продукту. Хімічний індекс білку має дорівнювати значенням, встановленим ВООЗ

 

Вміст амінокислот у білку (г/100 г білку)

 

Цистеїн + метионін 1,7
Гістидін 1,6
Ізолейцин 1,3
Лейцин 1,9
Лізин 1,6
Фенілаланін + тирозин 1,9
Треонін 0,9
Триптофан 0,5
Валін 1,3

 

«Хімічний індекс» означає найнижчий показник/коефіціент кількості кожної незамінної амінокислоти досліджуваного білка та кількістю кожної відповідної амінокислоти референс-білка. Якщо хімічний індекс менше, ніж 100 відсотків референсбілка, мінімальний рівень білка повинен бути відповідно збільшений. У будь-якому випадку, хімічний індекс білка має принаймні дорівнювати 80 відсотів від референс – білку.  У будь-якому випадку, додавання амінокислот дозволяється виключно з метою покращення поживної цінності білків і виключно у пропорціях, необхідних для цієї мети.

4. Вітаміни та мінеральні речовини.

Харчовий продукт повинен забезпечувати щонайменше 30 відсотків від кількості референсних величин для споживання вітамінів та мінеральних речовин. Ця вимога не поширюється на фторид, хром, хлорид та молібден. Кількість натрію, що забезпечується харчовим продуктом, на один прийом їжі має становити щонайменше 172,5 мг. Кількість калію, що забезпечується харчовим продуктом, на один прийом їжі має становити щонайменше 500 мг.

Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація,  про важливість підтримки адекватного щоденного споживання рідини і про те, що харчовий продукт є корисними для використання за призначенням тільки в рамках низькокалорійної дієти та що інші харчові продукти повинна бути необхідною частиною такої дієти. З тим, щоб досягти заявленого ефекту, два з основних щоденних прийомів їжі повинні бути замінено на харчові продукти для контролю ваги
103. М’ясо або риба М’ясо або риба сприяють засвоєнню заліза при вживанні з іншими продуктами, що містять залізо Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який містить щонайменше 50 г м’яса або риби на окремо взяту визначену порцію. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при вживанні 50 г м’яса або риби разом із харчовими продуктами, що містять негемозалізо.
104. Мелатонін Мелатонін сприяє пом’якшенню специфічних відчуттів при зміні часових поясів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який містить щонайменше 0,5 мг мелатоніну на визначену порцію. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при вживанні перед сном 0,5 мг мелатоніну у перший день подорожі та протягом декількох наступних днів після приїзду до місця призначення
105. Мелатонін Мелатонін сприяє скороченню часу, необхідного для засинання Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який містить 1 мг мелатоніну на визначену порцію. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при вживанні 1 мг мелатоніну перед сном.
106. Молібден Молібден сприяє нормальному метаболізму сірчистих амінокислот Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом молібдену, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
107. Monascus purpureus (червоний дріжджовий рис) Монаколін К, що міститься у червоному дріжджовому рисі сприяє підтриманню нормального рівня холестерину у крові Твердження може бути використане для харчового продукту, споживання якого забезпечує щоденне вживання 10 мг монаколіну К, що міститься у червоному дріжджовому рисі. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 10 мг монаколіну К зі страв, вироблених з червоного дріжджового рису, що був підданий процесу бродіння.
108. Мононенасичені та/або поліненасичені жирні кислоти Заміна насичених жирів ненасиченими жирами сприяє підтримці нормального рівня холестерину у крові (мононенасичені та поліненасичені жирні кислоти є ненасиченими жирами) Твердження може бути використане виключно для харчового продукту з високим вмістом ненасичених жирних кислот, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ВИСОКИЙ ВМІСТ НЕНАСИЧЕНИХ ЖИРІВ»
109. Нативний інулін цикорію Нативний інулін цикорію сприяє нормальній функції кишківника за рахунок збільшення частоти випорожнень Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 12 г інуліну цикорію. Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який забезпечує щонайменше щоденне споживання 12 г нативного інуліну цикорію, нефракціонованої суміші моносахаридів (<10%), дисахаридів, фруктани інулінового типу та інулін, екстрагований із цикорію, з середнім ступенем полімерізації ≥ 9.
110. Ніацин Ніацин сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом ніацину, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]»
111. Ніацин Ніацин сприяє нормальному функціонуванню нервової системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом ніацину, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
112. Ніацин Ніацин сприяє нормальному нормальній психічній діяльності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом ніацину, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
113. Ніацин Ніацин сприяє підтриманню нормального стану слизових оболонок Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом ніацину, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
114. Ніацин Ніацин сприяє підтриманню нормального стану шкіри Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом ніацину, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
115. Ніацин Ніацин сприяє зниженню втоми та втомлюваності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом ніацину, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
116. Незасвоювані вуглеводи Споживання продуктів/напоїв, що містять <назва всіх використаних незасвоюваних вуглеводів> замість цукру зменшує підвищення рівня глюкози в крові після їх споживання в порівнянні з цукровмісними продуктами/напоями. Для використання цього твердження у продуктах або напоях цукри мають бути замінені на незасвоювані вуглеволи, які не засвоюються та не абсорбуються у тонкому кишківнику таким чином, щоб харчові продукти або напої містили зменшену кількість цукрів, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ЗНИЖЕНА КІЛЬКІСТЬ [НАЗВА ПОЖИВНОЇ РЕЧОВИНИ]» .
117. Незасвоювані вуглеводи Споживання продуктів/напоїв, що містять <назва всіх використаних незасвоюваних вуглеводів> замість вуглеводів, що засвоються, підтримує мінералізацію зубів Для використання цього твердження вуглеводи, що засвоються, повинні бути замінені незасвоюваними вуглеводами у таких кількостях, щоб вживання таких харчових продуктів або напоїв не знижувало рН зубного нальоту нижче 5,7 протягом 30 хвилин після споживання. Вуглеводи, що засвоються, це вуглеводи або вуглеводні суміші, які споживаються з харчовими продуктами або напоями і які зменшують рН зубного нальоту нижче 5,7, що визначається in vivo або in situ через телеметричне випробування рН зубного нальоту шляхом бактеріальної ферментації під час і впродовж 30 хвилин після споживання. Незасвоювані вуглеводи це вуглеводи або вуглеводні суміші, які споживаються з харчовими продуктами або напоями і які не зменшують рН зубного нальоту нижче 5,7, що визначається in vivo або in situ через телеметричне випробування рН зубного нальоту шляхом бактеріальної ферментації під час і впродовж 30 хвилин після споживання.
118. Харчові волокна (клітковина) вівса Харчові волокна (клітковина) вівса сприяють збільшенню калових мас Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що має настільки високий вміст харчових волокон (клітковини), як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН (КЛІТКОВИНИ)».
119. Олеїнова кислота Заміна насичених жирів ненасиченими жирами сприяє підтримці нормального рівня холестерину у крові. Олеїнова кислота є ненасиченим жиром Твердження може бути використане виключно для харчового продукту з високим вмістом ненасичених жирних кислот, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ВИСОКИЙ ВМІСТ НЕНАСИЧЕНИХ ЖИРІВ.
120. Поліфеноли оливкової олії Поліфеноли оливкової олії сприяють захисту ліпідів крові від оксидативного стресу Твердження може бути використане виключно для оливкової олії, що містить щонайменше 5 мг гідрокситиросолу та його похідних (наприклад, олеуропеїновий комплекс та тирозол) на 20 г оливкової олії. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 20 г оливкової олії.
121. Пантотенова кислота Пантотенова кислота сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом пантотенової кислоти, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
122. Пантотенова кислота Пантотенова кислота сприяє нормальному синтезу та засвоєнню стероїдних гормонів, вітаміну Д та деяких нейромедіаторів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом пантотенової кислоти, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
123. Пантотенова кислота Пантотенова кислота сприяє зниженню втоми та втомлюваності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом пантотенової кислоти, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
124. Пантотенова кислота Пантотенова кислота сприяє підтриманню нормальної розумової діяльності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом пантотенової кислоти, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
125. Пектини Пектини сприяють підтриманню нормального рівня холестерину в крові Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який забезпечує щоденне споживання 6 г пектинів. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 6 г пектинів. Необхідно надати попередження про можливість удушення у людей, що мають проблеми з ковтанням або перетравлюванням при прийомі недостатньої кількості рідини. – порада вживати запиваючи великою кількістю води для того, щоб речовина досягла шлунку.
126. Пектини Вживання пектинів разом з їжею сприяє зменшенню зростання рівня глюкози в крові після прийому їжі Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який містить 10 г пектинів на визначену порцію. Для використання цього твердження споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при вживанні з їжею 10 г пектинів. Необхідно надати попередження про можливість удушення у людей, що мають проблеми з ковтанням або перетравлюванням при прийомі недостатньої кількості рідини. порада вживати запиваючи великою кількістю води для того, щоб речовина досягла шлунку.
127. Фосфор Фосфор сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом фосфору, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]»
128. Фосфор Фосфор сприяє нормальному функціонуванню клітинних мембран Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом фосфору, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
129. Фосфор Фосфор сприяє підтриманню нормального стану кісток Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом фосфору, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
130. Фосфор Фосфор є необхідним для підтримки нормального стану зубів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом фосфору, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
131. Рослинні стерини та рослинні станоли Рослинні стерини/станоли сприяють підтриманню нормального рівня холестерину в крові Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні щонайменше 0,8 г рослинних стеринів/станолів.
132. Калій Калій сприяє нормальній роботі нервової системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом калію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
133. Калій Калій сприяє нормальній функції м’язів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом калію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
134. Калій Калій сприяє підтриманню нормального кров’яного тиску Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом калію, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
135. Протеїн Протеїн сприяє зростанню м’язової маси Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом протеїну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО БІЛКУ».
136. Протеїн Протеїн сприяє підтриманню м’язової маси Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом протеїну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО БІЛКУ».
137. Протеїн Протеїн сприяє підтриманню нормального стану кісток Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом протеїну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО БІЛКУ».
138. Резистентний крохмаль Заміна легкозасвоюваного крохмалю на резистентний крохмаль у раціоні споживання викликає більш низьке підвищення рівня глюкози в крові після споживання такої їжі Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, у якому легкозасвоюваний крохмаль був замінений на резистентний крохмаль таким чином, що вміст резистентного крохмалю складає щонайменше 14 відсотків від загального вмісту крохмалю
139. Рібофлавін (вітамін В2) Рібофлавін сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом рібофлавіну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
140. Рібофлавін (вітамін В2) Рібофлавін сприяє нормальній роботі нервової системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом рібофлавіну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
141. Рібофлавін (вітамін В2) Рібофлавін сприяє підтриманню нормального стану слизових оболонок Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом рібофлавіну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]»
142. Рібофлавін (вітамін В2) Рібофлавін сприяє підтриманню нормального стану червоних кров’яних тілець Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом рібофлавіну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
143. Рібофлавін (вітамін В2) Рібофлавін сприяє підтриманню нормального стану шкіри Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом рібофлавіну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
144. Рібофлавін (вітамін В2) Рібофлавін сприяє підтриманню нормального зору Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом рібофлавіну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
145. Рібофлавін (вітамін В2) Рібофлавін сприяє нормальному метаболізму заліза Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом рібофлавіну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
146. Рібофлавін (вітамін В2) Рібофлавін сприяє захисту клітин від оксидативного стресу Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом рібофлавіну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
147. Рібофлавін (вітамін В2) Рібофлавін сприяє зниженню втоми та втомлюваності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом рібофлавіну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
148. Харчові волокна (клітковина) жита Харчові волокна (клітковина) жита сприяють нормальній роботі кишкового тракту Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що має настільки високий вміст харчових волокон (клітковини), як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН (КЛІТКОВИНИ)».
149. Селен Селен сприяє нормальному спермогенезу Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом селену, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
150. Селен Селен сприяє підтриманню нормального стану волосся Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом селену, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
151. Селен Селен сприяє підтриманню нормального стану нігтів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом селену, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
152. Селен Селен сприяє нормальній роботі імунної системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом селену, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
153. Селен Селен сприяє нормальному функціонуванню щитовидної залози Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом селену, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
154. Селен Селен сприяє захисту клітин від оксидативного стресу Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом селену, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]»
155. Повільно засвоюваний крохмаль Споживання продуктів з високим вмістом повільно засвоюваного крохмалю підвищує концентрацію глюкози в крові після їжі менше у порівнянні з продуктами з низьким вмістом повільно засвоюваного крохмалю Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, у якому перетравлювані вуглеводи забезпечують щонайменше 60 % загальної енергії та у яких щонайменше 55 % цих вуглеводів є засвоюваним крохмалем, з якого щонайменше 40% є повільно засвоюваним крохмалем
156. Харчові волокна (клітковина) цукрового буряку Харчові волокна (клітковина) цукрового буряку сприяють збільшенню калових мас Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що має настільки високий вміст харчових волокон (клітковини), як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН (КЛІТКОВИНИ)».
157. Цукрозамінники, а саме інтенсивні підсолоджувачі: ксиліт, сорбіт, маніт, мальтит, лактитол, ізомальт, еритрит, цукралоза та полідекстроза; D-тагатоза та ізомальтулоза Споживання харчових продуктів/напоїв, що містять «назва цукрозамінника» замість цукру сприяє зменшенню підвищення рівня глюкози в крові після вживання такої їжі порівняно з вживанням цукровмісних харчових продуктів та напої Для використання цього твердження у харчових продуктах або напоях цукри повинні бути замінені на цукрозамінники, а саме на інтенсивні підсолоджувачі: ксиліт, сорбіт, маніт, мальтит, лактитол, ізомальт, еритрит, цукралозу та полідекстрозу або їх комбінацію таким чином, щоб харчові продукти або напої містили зменшену кількість цукрів, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ЗНИЖЕНА КІЛЬКІСТЬ [НАЗВА ПОЖИВНОЇ РЕЧОВИНИ]» . У випадку D-тагатози та ізомальтулози, вони повинні заміняти еквівалентну кількість інших цукрі у тій самій пропорції, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ЗНИЖЕНА КІЛЬКІСТЬ [НАЗВА ПОЖИВНОЇ РЕЧОВИНИ]».
158. Цукрозамінники, а саме інтенсивні підсолоджувачі: ксиліт, сорбіт, маніт, мальтит, лактитол, ізомальт, еритрит, цукралоза та полідекстроза; D-тагатоза та ізомальтулоза Споживання харчових продуктів/напоїв, що містять «назва цукрозамінника» замість цукру сприяє підтримці мінералізації зубів Для використання цього твердження у харчових продуктах або напоях (що знижують рН зубного нальоту нижче 5,7) цукри мають бути замінені на цукрозамінники, а саме інтенсивні підсолоджувачі: ксиліт, сорбіт, маніт, мальтит, лактитол, ізомальт, еритрит, Dтагатозу та ізомальтулози цукралозу та поліудекстрозу або комбінацію цих речовин у таких кількостях, щоб вживання таких харчових продуктів або напоїв не знижувало рН зубного нальоту нижче 5,7 протягом 30 хвилин після споживання.
159. Жувальна гумка без цукру Жувальна гумка без цукру сприяє підтримці мінералізації зубів Твердження може бути використане виключно для жувальної гумки, що відповідає умовам застосування твердження про поживну цінність «НЕ МІСТИТЬ ЦУКРУ». Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути досягнутий при застосуванні жувальної гумки щонайменше протягом 20 хвилин після прийому їжі або вживання напою.
160. Жувальна гумка без цукру Жувальна гумка без цукру сприяє нейтралізації кислот зубного нальоту Твердження може бути використане виключно для жувальної гумки, що відповідає умовам застосування твердження про поживну цінність «НЕ МІСТИТЬ ЦУКРУ». Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути досягнутий при застосуванні жувальної гумки щонайменше протягом 20 хвилин після прийому їжі або вживання напою.
161. Жувальна гумка без цукру Жувальна гумка без цукру сприяє зниженню сухості у роті Твердження може бути використане виключно для жувальної гумки, що відповідає умовам застосування твердження про поживну цінність «НЕ МІСТИТЬ ЦУКРУ». Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути досягнутий при застосуванні жувальної гумки при відчутті сухості у роті.
162. Жувальна гумка без цукру з карбамідом Жувальна гумка без цукру з карбамідом нейтралізує кислоти зубного нальоту більш ефективно ніж жувальна гумка без цукру без карбамід Твердження може бути використане виключно для жувальної гумки, що відповідає умовам застосування твердження про поживну цінність «НЕ МІСТИТЬ ЦУКРУ». Для використання цього твердження, кожен шматочок жувальної гумки повинен містити щонайменше 20 мг карбаміду.  Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути досягнутий при застосуванні жувальної гумки щонайменше протягом 20 хвилин після прийому їжі або вживання напою.
163. Тіамін Тіамін сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом тіаміну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
164. Тіамін Тіамін сприяє нормальній роботі нервової системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом тіаміну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
165. Тіамін Тіамін сприяє нормальній психічній діяльності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом тіаміну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
166. Тіамін Тіамін сприяє нормальній роботі серця Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом тіаміну, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
167. Вітамін А Вітамін А сприяє нормальному метаболізму заліза Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну А, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
168. Вітамін А Вітамін А сприяє підтриманню нормального стану слизових оболонок Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну А, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
169. Вітамін А Вітамін А сприяє підтриманню нормального стану шкіри Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну А, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
170. Вітамін А Вітамін А сприяє підтриманню нормального зору Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну А, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
171. Вітамін А Вітамін А сприяє нормальній роботі імунної системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну А, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
172. Вітамін А Вітамін А відіграє роль при спеціалізації клітин Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну А, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
173. Вітамін В12 Вітамін В12 сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В12, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
174. Вітамін В12 Вітамін В12 сприяє нормальній роботі нервової системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В12, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
175. Вітамін В12 Вітамін В12 сприяє нормальному метаболізму гомоцистеїну Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В12, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
176. Вітамін В12 Вітамін В12 сприяє нормальній психічній діяльності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В12, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
177. Вітамін В12 Вітамін В12 сприяє нормальній роботі імунної системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В12, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
178. Вітамін В12 Вітамін В12 сприяє нормальному утворенню червоних кров’яних тілець Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В12, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
179. Вітамін В12 Вітамін В12 сприяє зниженню втоми та втомлюваності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В12, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
180. Вітамін В12 Вітамін В12 відіграє роль у процесі поділу клітин Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В12, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
181. Вітамін В6 Вітамін В6 сприяє нормальному синтезу цистеїн Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В6, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
182. Вітамін В6 Вітамін В6 сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В6, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
183. Вітамін В6 Вітамін В6 сприяє нормальній роботі нервової системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В6, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
184. Вітамін В6 Вітамін В6 сприяє нормальному метаболізму гомоцистеїну Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В6, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
185. Вітамін В6 Вітамін В6 сприяє нормальному метаболізму білків та глікогену Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В6, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
186. Вітамін В6 Вітамін В6 сприяє нормальній психічній діяльності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В6, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
187. Вітамін В6 Вітамін В6 сприяє нормальному утворенню червоних кров’яних тілець Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В 6, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
188. Вітамін В6 Вітамін В6 сприяє нормальній роботі імунної системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В6, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
189. Вітамін В6 Вітамін В6 сприяє зниженню втоми та втомлюваності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В6, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
190. Вітамін В6 Вітамін В6 сприяє регуляції гормональної активності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну В6, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
191. Вітамін С Вітамін С сприяє підтриманню нормального функціонування імунної системи під час та після інтенсивних фізичних навантажень Твердження може бути використане виключно для харчового продукту споживання якого забезпечує щоденне вживання 200 мг вітаміну С. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 200 мг вітаміну С додатково до рекомендованої дози щоденного вживання вітаміну С.
192. Вітамін С Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормальної роботи кровоносних судин Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну С, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
193. Вітамін С Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування кісток Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну С, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
194. Вітамін С Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування хрящів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну С, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
195. Вітамін С Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування ясен Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну С, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
196. Вітамін С Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування шкіри Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну С, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
197. Вітамін С Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування зубів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну С, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
198. Вітамін С Вітамін С сприяє нормальному енергетичному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну С, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
199. Вітамін С Вітамін С сприяє нормальній роботі нервової системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну С, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
200. Вітамін С Вітамін С сприяє нормальній психічній діяльності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну С, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
201. Вітамін С Вітамін С сприяє нормальній роботі імунної системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну С, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
202. Вітамін С Вітамін С сприяє захисту клітин від оксидативного стресу Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну С, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
203. Вітамін С Вітамін С сприяє зменшенню втоми та втомлюваності Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну С, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
204. Вітамін С Вітамін С сприяє відновленню редукованої форми вітаміну Е Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну С, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
205. Вітамін С Вітамін С збільшує абсорбцію заліза Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну С, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
206. Вітамін D Вітамін D сприяє нормальній абсорбції/засвоєнню кальцію та фосфору Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну D, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
207. Вітамін D Вітамін D сприяє підтриманню нормального рівня кальцію в крові Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну D, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
208. Вітамін D Вітамін D сприяє підтриманню нормального стану кісток Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну D, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
209. Вітамін D Вітамін D сприяє підтриманню нормальної функції м’язів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну D, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
210. Вітамін D Вітамін D сприяє підтриманню нормального стану зубів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну D, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
211. Вітамін D Вітамін D сприяє нормальній роботі імунної системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну D, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
212. Вітамін D Вітамін D відіграє роль у процесі поділу клітин Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну D, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
213. Вітамін Е Вітамін Е сприяє захисту клітин від оксидативного стресу Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну Е, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
214. Вітамін К Вітамін К сприяє нормальному згортанню крові Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну К, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
215. Вітамін К Вітамін К сприяє підтриманню нормального стану кісток Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом вітаміну К, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
216. Грецький (волоський) горіх Грецький (волоський) горіх сприяє покращенню еластичності кров’яних судин Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який забезпечує щоденне споживання 30 г грецьких (волоських) горіхів. Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні 30 г грецьких (волоських) горіхів.
217. Вода Вода сприяє підтримці нормальної фізичної та когнітивної функцій Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що заявлений ефект може бути досягнуто при вживанні щонайменш 2 літрів води щоденно з будь-яких харчових продуктів або напоїв.
218. Вода Вода сприяє підтримці нормальної регуляції температури тіла Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що заявлений ефект може бути досягнуто при вживанні щонайменш 2 літрів води щоденно з будь-яких харчових продуктів або напоїв.
219. Харчові волокна (клітковина) пшеничних висівок Харчові волокна (клітковина) пшеничних висівок сприяють прискоренню кишкового транзиту Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що має настільки високий вміст харчових волокон (клітковини), як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН (КЛІТКОВИНИ)». Для використання цього твердження, споживачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може бути отримано при щоденному вживанні принаймні 10 г харчових волокон (клітковини) пшеничних висівок.
220. Харчові волокна (клітковина) пшеничних висівок Харчові волокна (клітковина) пшеничних висівок сприяють збільшенню калових мас Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, що має настільки високий вміст харчових волокон (клітковини), як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН (КЛІТКОВИНИ)».
221. Цинк Цинк сприяє нормальному кислотно-лужному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
222. Цинк Цинк сприяє нормальному вуглеводному метаболізму Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
223. Цинк Цинк сприяє нормальній когнітивній функції мозку Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
224. Цинк Цинк сприяє нормальному синтезу ДНК Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
225. Цинк Цинк сприяє нормальним здатності до запліднення та репродуктивній функції Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
226. Цинк Цинк сприяє нормальному метаболізму макроелементів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
227. Цинк Цинк сприяє нормальному метаболізму жирних кислот Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
228. Цинк Цинк сприяє нормальному метаболізму вітаміну А Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
229. Цинк Цинк сприяє нормальному синтезу протеїну Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
230. Цинк Цинк сприяє підтриманню нормального стану кісток Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
231. Цинк Цинк сприяє підтриманню нормального стану волосся Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
232. Цинк Цинк сприяє підтриманню нормального стану нігтів Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/[НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
233. Цинк Цинк сприяє підтриманню нормального стану шкіри Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
234. Цинк Цинк сприяє підтриманню нормального рівня тестостерону у крові Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
235. Цинк Цинк сприяє підтриманню нормального зору Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
236. Цинк Цинк сприяє нормальній роботі імунної системи Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
237. Цинк Цинк сприяє захисту клітин від оксидативного стресу Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».
238. Цинк Цинк відіграє важливу роль у процесі поділу клітин Твердження може бути використане виключно для харчового продукту, який є щонайменш джерелом цинку, як зазначено в умовах застосування твердження про поживну цінність «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/НІВ] та/або [НАЗВА МІНЕРАЛЬНИХ/НОЇ РЕЧОВИН/И]».

* Максимальне навантаження при повторі вправ – це максимальна вага або сила, яку людина може застосувати за один підхід.

 

Додаток 3

до Вимог до тверджень про поживну

цінність харчових продуктів та тверджень

про користь для здоров’я харчових продуктів

(пункти 1,7 розділу ІІ, пункт 1 розділу V)

ПЕРЕЛІК

 тверджень про зниження ризику захворювань та тверджень, які стосуються розвитку і здоров’я дітей

№ з/п Поживна речовина Твердження Умови використання твердження
1. Альфа ліноленова кислота (ALA) та лінолева кислота (LA), незамінні жирні кислоти Незамінні жирні кислоти потрібні для нормального росту та розвитку дітей. Споживачеві повинна бути надана інформація, про те, що сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні 2 г альфа-ліноленової кислоти та щоденному споживанні 10 г лінолевої кислоти
2. Бета-глюкани ячменю Доведено, що бета-глюкани з ячменю знижують/зменшують рівень холестерину в крові. Високий рівень холестерину є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця. Споживачеві повинна надаватися інформація про те, що сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні 3 г бета-глюкану ячменю.

 

Твердження може бути використане для харчових продуктів, які містять щонайменше 1 г бета-глюкана ячменю на кількісно визначену порцію.

3. Білок Білок необхідний для нормального росту і розвитку кісток у дітей. Твердження може бути використано лише для харчових продуктів, що є принаймні джерелом білка, як зазначено в умовах застосування твердження «ДЖЕРЕЛО БІЛКА» наведеного у додатку 1 до цих Вимог
4. Вівсяний бетаглюкан Доведено, що вівсяний бетаглюкан знижує/зменшує рівень холестерину в крові. Високий рівень холестерину є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця Споживачеві повинна  надаватися інформація про те, що сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні 3 г бета-глюкана вівса.

 

Твердження може бути використане для харчових продуктів, які містять щонайменше 1 г бета-глюкана вівса на кількісно визначену порцію.

5. Вітамін D Вітамін D сприяє нормальній роботі імунної системи у дітей. Твердження може бути використане лише для харчових продуктів, що є щонайменше джерелом вітаміну D, як зазначено в умовах застосування твердження «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/ІВ] І/АБО [НАЗВА МІНЕРАЛУ/ІВ]», наведеного у додатку 1 до цих Вимог
6. Вітамін D Вітамін D допомагає зменшити ризик падінь, пов’язаних з постуральною нестійкістю та м’язовою слабкістю. Падіння – фактор ризику виникнення переломів кісток серед чоловіків і жінок 60 років і старше. Твердження може застосовуватися лише до дієтичних добавок, які забезпечують надходження щонайменше 15 мкг вітаміну D на добу. Споживачеві надається інформація про те, що сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні 20 мкг вітаміну D з усіх джерел. Це твердження до дієтичних добавок з додаванням вітаміну D можна застосовувати лише для тих з них, що призначені для чоловіків та жінок 60 років і старше
7. Вітамін D Вітамін D необхідний для нормального росту і розвитку кісток у дітей Твердження можна використовувати лише для харчових продуктів, що є щонайменше джерелом вітаміну D, як зазначено в умовах застосування твердження «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/ІВ] І/АБО [НАЗВА МІНЕРАЛУ/ІВ]», наведеного у додатку 1 до цих Вимог
8. Докозагексаенова кислота (DHA) Вживання докозагексаенової кислоти (ДГК) сприяє нормальному розвитку зору немовлят до 12-місячного віку. Споживачеві повинна надаватися інформація про те, що сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні 100 мг ДГК. Коли твердження застосовується для дитячої суміші для подальшого годування, ця суміш повинна містити щонайменше 0,3 % від загальної кількості жирних кислот у перерахунку на ДГК.
9. Докозагексаенова кислота (DHA) Вживання матерями кислоти докозагексаенової кислоти (ДГК) сприяє нормальному розвитку мозку плода та немовлят на грудному вигодовуванні. Вагітним та жінкам, що годують груддю повинна бути надана інформація про те, що сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні 200 мг ДГК як доповнення до рекомендованого добового вживання омега-3 жирних кислот для дорослих, тобто до 250 мг ДГК та ЕПК.

 

Твердження може бути використане лише для харчових продуктів, що забезпечують щоденне надходження не менше 200 мг ДГК

10. Докозагексаенова кислота (DHA) Прийом матерями докозагексаенової кислоти (ДГК) сприяє нормальному розвитку очей плоду та немовлят на грудному вигодовуванні Вагітним та жінкам, що годують груддю повинна бути надана інформація про те, що сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні 200 мг ДГК як доповнення до рекомендованого добового вживання омега-3 жирних кислот для дорослих, тобто до 250 мг ДГК та ЕПК.

 

Твердження може бути використане лише для харчових продуктів, що забезпечують щоденне надходження не менше 200 мг ДГК

11. Ефіри рослинних станолів Доведено, що рослинні ефіри станола знижують/зменшують рівень холестерину в крові. Високий рівень холестерину є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця. Споживачеві повинна бути надана інформація, про те, що сприятливий ефект досягається за умови щоденного споживання 1,5-3 г рослинних станолів протягом 2-3 тижнів. Величина ефекту може вказуватися лише для таких харчових продуктів: жовті жирові спреди, молочні продукти, майонез та салатні заправки. Діапазон ефекту «від 7% до 10%» вказується для харчових продуктів, які забезпечують щоденне вживання 1,5-2,4 г рослинних станолів або діапазон «від 10% до 12,5%» для продуктів, які забезпечують щоденне вживання 2,5-3 г рослинних станолів.
12. Жувальна гумка без цукру Жувальна гумка без цукру допомагає зменшити демінералізацію зубів. Демінералізація зубів є фактором ризику розвитку карієсу зубів Споживачеві повинна надаватися  інформація про те, що сприятливий ефект досягається при жуванні 2-3 г жувальної гумки без цукру протягом 20 хвилин принаймні три рази на день після вживання харчових продуктів.
13. Жувальна гумка без цукру Жувальна гумка без цукру допомагає нейтралізувати зубний наліт. Зубний наліт є фактором ризику розвитку карієсу зубів. Споживачеві повинна надаватися  інформація про те, що сприятливий ефект досягається при жуванні 2-3 г жувальної гумки без цукру протягом 20 хвилин принаймні три рази на день після вживання харчових продуктів.
14. Жувальна гумка підсолоджена 100% ксилітом Доведено, що жувальна гумка, підсолоджена 100% ксилітом, зменшує зубний наліт. Високий вміст/рівень зубного нальоту є фактором ризику розвитку карієсу у дітей Споживачеві повинна бути надана інформація про те, що сприятливий ефект досягається при жуванні 2-3 г жувальної гумки, підсолодженої 100% ксилітом, принаймні 3 рази на день після вживання харчових продуктів
15. Залізо Залізо сприяє нормальному когнітивному розвитку дітей Твердження може бути використане лише для харчових продуктів, що є щонайменше джерелом заліза, як зазначено в умовах застосування твердження «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/ІВ] І/АБО [НАЗВА МІНЕРАЛУ/ІВ]», наведеного у додатку 1 до цих Вимог
16. Йод Йод сприяє нормальному росту дітей Твердження може бути використане лише для харчових продуктів, що є щонайменше джерелом йоду, як зазначено в умовах застосування твердження «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/ІВ] І/АБО [НАЗВА МІНЕРАЛУ/ІВ]», наведеного у додатку 1 до цих Вимог
17. Кальцій Кальцій допомагає зменшити втрату мінералів в кістках у жінок в постменопаузі. Низька мінеральна щільність кісток є фактором ризику виникнення остеопоротичних переломів кісток Це твердження може бути використане лише для харчових продуктів, що забезпечують надходження щонайменше 400 мг кальцію на кількісно визначену порцію. Споживачеві надається інформація про те, що твердження призначене спеціально для жінок 50 років, а старше, і сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні не менше 1 200 мг кальцію з усіх джерел.
18. Кальцій Кальцій необхідний для нормального росту і розвитку кісток у дітей. Твердження можна використовувати лише для харчових продуктів, що є щонайменше джерелом кальцію, як зазначено в умовах застосування твердження «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/ІВ] І/АБО [НАЗВА МІНЕРАЛУ/ІВ]», наведеного у додатку 1 до цих Вимог
19. Кальцій і вітамін D Кальцій та вітамін D допомагають зменшити втрату мінералів в кістках у жінок в постменопаузі. Низька мінеральна щільність кісток є фактором ризику виникнення остеопоротичних переломів кісток Твердження може бути використане лише до дієтичних добавок, які забезпечують надходження щонайменше 400 мг кальцію та 15 мкг вітаміну D на добу. Споживачеві надається інформація про те, що твердження призначене спеціально для жінок 50 років і старше, а сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні не менше 1 200 мг кальцію та 20 мкг вітаміну D з усіх джерел. Це твердження до дієтичних добавок з додаванням кальцію та вітаміну D можна застосовувати лише для тих з них, які призначені для жінок 50 років і старше
20. Кальцій і вітамін D Кальцій і вітамін D необхідні для нормального росту і розвитку кісток у дітей Твердження можна використовувати лише для харчових продуктів, що є щонайменше джерелом кальцію та вітаміну D, як зазначено в умовах застосування твердження «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/ІВ] І/АБО [НАЗВА МІНЕРАЛУ/ІВ]», наведеного у додатку 1 до цих Вимог
21. Рослинні стероли: стероли, що отримані з рослин і які етерифіковані або ні харчовими жирними кислотами Доведено, що рослинні стероли знижують/зменшують рівень холестерину в крові. Високий рівень холестерину є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця Споживачеві повинна бути надана інформація про те, що сприятливий ефект досягається за умови щоденного споживанні 1,5–3 г рослинних стеролів протягом 2–3 тижнів. Величина ефекту може вказуватися лише для таких харчових продуктів: жовті жирові спреди, молочні продукти, майонез та салатні заправки. Діапазон ефекту «від 7% до 10%» вказується для харчових продуктів, які забезпечують щоденне вживання 1,5–2,4 г рослинних стеролів або діапазон «від 10% до 12,5%» для продуктів, які забезпечують щоденне вживання 2,5–3 г рослинних стеролів.
22. Рослинні стероли/Ефіри станолових ефірів Доведено, що рослинні стероли та ефіри станолових ефірів знижують/зменшують рівень холестерину в крові. Високий рівень холестерину є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця. Споживачеві повинна бути надана інформація, про те, що сприятливий ефект досягається за умови щоденного споживання 1,5–3 г рослинних стеролів/станолів протягом 2–3 тижнів. Величина ефекту може вказуватися лише для таких харчових продуктів: жовті жирові спреди, молочні продукти, майонез та салатні заправки. Діапазон ефекту «від 7% до 10%» вказується для харчових продуктів, які забезпечують щоденне вживання 1,5–2,4 г рослинних стеролів/станолів або діапазон «від 10% до 12,5%» для продуктів, які забезпечують щоденне вживання 2,5–3 г рослинних стеролів/станолів.
23. Мононенасичені та/або поліненасичені жирні кислоти Доведено, що заміна насичених жирів ненасиченими жирами в раціоні знижує/зменшує рівень холестерину в крові. Високий рівень холестерину є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця Твердження може бути використане лише для харчових продуктів з високим вмістом ненасичених жирних кислот, як зазначено в умовах застосування твердження  «Високий вміст ненасичених жирів», наведеного у додатку 1 до цих Вимог.

 

Твердження може застосовуватися лише для жирів та олій

24. Фолієва кислота Додатковий прийом фолієвої кислоти збільшує статус фолатів у матері. Низький статус фолатів у матері є фактором ризику розвитку дефектів нервової трубки у плода, що розвивається. Твердження може бути використане лише до дієтичних добавок, які забезпечують надходження щонайменше 400 мкг фолієвої кислоти на добу. Споживачеві повинна надаватися інформація про те, що цільовим населенням є жінки в дітородному віці, а сприятливий ефект досягається при добовій дозі фолієвої кислоти в дозі 400 мкг протягом щонайменше одного місяця до і до трьох місяців після зачаття.
25. Фосфор Фосфор необхідний для нормального росту і розвитку кісток у дітей Твердження може бути використане лише для харчових продуктів, які є щонайменше джерелом фосфору, як зазначено в умовах застосування твердження «ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/ІВ] І/АБО [НАЗВА МІНЕРАЛУ/ІВ]», наведеного у додатку 1 до цих Вимог

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України  «Про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів»

I. Визначення проблеми

Одним з порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції відповідно до статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» є поширення інформації, що вводить в оману. Згідно з відомостями, викладеними в щорічному Звіті Антимонопольного комітету України за 2014 рік, «найпоширенішим видом недобросовісних дій, які здійснювалися з метою досягнення неправомірних переваг у конкуренції, було поширення інформації, що вводить в оману. Цей вид порушення становив в 2014 році 90,0 відсотків загальної кількості порушень серед недобросовісної конкуренції суб’єктів господарювання»1.

Відповідно до статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб’єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього підприємства.

Інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну та знижку на них, а також про суттєві умови договору.

Метою поширення відомостей, що вводять в оману, є одержання суб’єктами господарювання, зокрема в харчовій галузі, неправомірної переваги в конкуренції.

Можна виділити різні види обману покупців харчових продуктів, наприклад:

приписування товару або послузі унікальності, ексклюзивності або зазначення характеристик товару, які йому не властиві («дитячий», при тому, що товар не відповідає Гігієнічним вимогам до продуктів дитячого харчування, параметри безпечності та окремі показники їх якості, затвердженим наказом МОЗ України від 06.08.2013 № 696, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за № 1380/23912);

наявність повідомлень, які стверджують, передбачають або мають на увазі, що харчовий продукт має певні поживні властивості через його енергетичну цінність (калорійність), поживні речовини або інші речовини, які він містить тощо (при тому, що докази відповідності харчового продукту умовам використання такого твердження для цього продукту відсутні);

наявність повідомлень у яких стверджується, мається на увазі (натякається) або передбачається про зв’язок між категорією харчових продуктів, харчовим продуктом, або однією з його складових та здоров’ям споживача при тому, що відсутні докази такого зв’язку.

Вказані види введення покупців в оману заохочують їх до надмірного споживання таких видів харчових продуктів, що у свою чергу може мати негативний вплив на їх здоров’я.

Саме тому на загальнодержавному рівні мають бути затверджені спеціальні вимоги до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів, що використовується суб’єктами господарювання у маркуванні, представленні або рекламі, призначених для кінцевого споживача харчових продуктів, які виробляються в Україні, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Причини виникнення проблеми:

– недобросовісна конкуренція на ринку харчових продуктів;

– відсутність на законодавчому рівні загальних вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів, що використовується суб’єктами господарювання.

Підтвердження важливості проблеми:

Здоров’я людини – це запорука її активної життєдіяльності, самореалізації, розвитку власного творчого потенціалу та розвитку економічного потенціалу держави. Тому формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я – одне з основних завдань держави.

В останнє десятиріччя спостерігається тенденція до погіршення здоров’я населення країни: продовжує знижуватися середня тривалість життя (станом на 1 вересня 2017 року чисельність населення в Україні становила 42 млн 444,9 тис. осіб, а на 1 вересня 2016 року ця цифра становила 42 млн 642,4 тис. осіб. Таким чином, за рік українців стало менше на 197,5 тис. осіб); збільшується кількість загальних захворювань (за 20 років спостереження (1994–2013 рр.) показник поширеності хвороб (за всіма класами) серед всього населення зріс на 55,1 %, що свідчить про накопичення випадків хронічної патології). Зазначене пов’язано зі збільшенням забрудненості довкілля, радіаційного впливу та незбалансованим харчуванням.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання, +
У тому числі суб’єкти малого підприємництва +

 

Обґрунтування щодо неможливості розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки, мова йде про відсутність дієвого інструменту державного контролю у сфері захисту інтересів споживачів, в тому числі шляхом надання їм належної інформації про харчові продукти.

Врегулювання визначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів – суперечитиме чинному законодавству України.

II. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є:

– захист інтересів споживачів, в тому числі шляхом надання їм належної інформації про харчові продукти;

– підвищення загальної безпечності харчових продуктів, захисту життя і здоров’я людей;

– прозорі умови для харчового бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності та розширення доступу на ринок Європейського Союзу і міжнародні ринки збуту харчової продукції.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 (залишення ситуації без змін) Альтернатива передбачає відсутність спеціальних вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів. В такий спосіб не забезпечується досягнення цілей, зазначених в розділі ІІ, оскільки жоден нерегуляторний механізм не може в цьому випадку замінити державне регулювання. Окрім того, залишатимуться невиконаними міжнародні зобов’язання України щодо наближення харчового законодавства до законодавства Європейського Союзу та вимог СОТ і надалі порушуватиметься один з основних принципів державної регуляторної політики – адекватність.
Альтернатива 2 Затвердження регуляторного акта

Альтернатива передбачає затвердження вимог, які застосовуватимуться до тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров’я, що використовується у маркуванні, представленні або рекламі, призначених для кінцевого споживача харчових продуктів, які виробляються в Україні, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Твердження про поживну цінність та твердження про користь для здоров’я не повинні:

1) бути неправдивими, неоднозначними або такими, що вводять споживача в оману;

2)  спричиняти сумніви стосовно безпечності або поживних властивостей інших харчових продуктів;

3) заохочувати або спонукати до надмірного споживання певного харчового продукту;

4) стверджувати, передбачати або мати на увазі (натякати), що збалансоване та різноманітне харчування не може забезпечити отримання організмом необхідної кількості поживних речовин;

5) посилатися на зміни у функціях організму шляхом надання текстової інформації або графічних зображень (за допомогою піктограм або символів), що можуть викликати та (або) підживлювати страх споживача.

Оператор ринку, що використовуватимуть твердження про поживну цінність або твердження про користь для здоров’я повинен буде мати докази відповідності харчового продукту умовам використання такого твердження для цього продукту.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України, яким будуть затверджені вимоги набуватиме чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

Дана альтернатива, також передбачатиме, що харчові продукти, які вироблялися або були введені в обіг до набрання чинності Вимог і не відповідають їм, можуть вироблятися і вводитися в обіг протягом року після набрання чинності цим наказом та перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання, закінчення строку придатності, мінімального терміну придатності, дати «вжити до».

Реалізація наказу забезпечить можливість надання споживачам достовірної інформації про властивості харчових продуктів та створить можливості для забезпечення добросовісної конкуренції.

Альтернатива 3 Затвердження вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів без відстрочки їх виконання для суб’єктів господарювання. Альтернатива передбачає затвердження вимог, які застосовуватимуться до тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров’я, що використовується у маркуванні, представленні або рекламі, призначених для кінцевого споживача харчових продуктів, які виробляються в Україні, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) на митну територію України. Оператор ринку, що використовуватиме твердження про поживну цінність або твердження про користь для здоров’я повинен буде мати докази відповідності харчового продукту умовам використання такого твердження для цього продукту. Вимоги набуватимуть чинності з дня офіційного опублікування наказу, яким вони будуть затверджені, що не дасть можливості суб’єктам господарювання підготуватись до виконання нових вимог.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки цілі держави не будуть досягнуті Витрати на лікування та профілактику неінфекційних захворювань населення та витрати на соціальні виплати в разі тимчасової та тривалої втрати працездатності
Альтернатива 2

Затвердження регуляторного акта з встановленням перехідного періоду

Зменшення кількості витрачених коштів на лікування осіб, що пов’язано з вживанням продукції з певними властивостями, але без відповідних застережень та умов до споживання. Загальне зміцнення здоров’я населення та покращення демографічної, економічної і соціальної ситуацій в Україні. Збільшення експорту вітчизняних товарів, що позитивно вплине на імідж країни в цілому. Окрім того, будуть виконані міжнародні зобов’язання України щодо наближення харчового законодавства до законодавства Європейського Союзу та вимог СОТ Додаткові витрати відсутні
Альтернатива 3

Затвердження регуляторного акта без встановлення перехідного періоду

Зменшення кількості витрачених коштів на лікування осіб, що пов’язано з вживанням продукції з певними властивостями, але без відповідних застережень та умов до споживання. Загальне зміцнення здоров’я населення та покращення демографічної, економічної і соціальної ситуацій в Україні. Збільшення експорту вітчизняних товарів, що позитивно вплине на імідж країни в цілому. Окрім того, будуть виконані міжнародні зобов’язання України щодо наближення харчового законодавства до законодавства Європейського Союзу та вимог СОТ Додаткові витрати відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Без змін Витрати на лікування захворювань, пов’язаних з надмірним споживанням певних видів харчових продуктів, але без надання відповідних застережень та інформації щодо умов споживання
Альтернатива 2

Затвердження регуляторного акта з встановленням перехідного періоду

Позитивний вплив на здоров’я громадян. Зменшення негативних наслідків через надмірне споживання харчових продуктів. Отримання достовірної інформації про харчовий продукт. Відсутні додаткові витрати у зв’язку з прийняттям наказу
Альтернатива 3

Затвердження регуляторного акта без встановлення перехідного періоду

Позитивний вплив на здоров’я громадян. Зменшення негативних наслідків через надмірне споживання харчових продуктів. Отримання достовірної інформації про харчовий продукт Відсутні додаткові витрати у зв’язку з прийняттям наказу

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 60 1011 14048 12526 27645
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0,2 3,7 50,8 45,3 100

*Дані Державної служби статистики України.

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається невирішеною Без змін
Альтернатива 2

Затвердження регуляторного акта з встановленням перехідного періоду

У зв’язку з дотриманням вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів, які відповідають стандартам, зокрема ЄС, прогнозується підвищення конкурентоздатності вітчизняних виробників харчових продуктів на світовому ринку. Збільшення кількості експортованих товарів та, як результат, підвищення рівня доходів вітчизняних підприємств. Можливість отримання пільгового періоду для виконання вимог регулювання, що сприятиме зменшенню фінансових витрат суб’єктів господарювання Прогнозні мінімальні витрати на одного с/г в перший рік регулювання складатимуть – 1686 грн. Прогнозні мінімальні витрати на всіх суб’єктів господарювання складатимуть – 46 609 470 грн.
Альтернатива 3

Затвердження регуляторного акта без встановлення перехідного періоду

У порівнянні з Альтернативою 2 вигоди відсутні, оскільки виникатиме необхідність термінового виконання вимог регулювання, що у свою чергу впливатиме на значні капіталовкладення Прогнозні мінімальні витрати на одного с/г в перший рік регулювання складатимуть – 2048 грн. На всіх суб’єктів господарювання прогнозні мінімальні витрати – 56 616 960 грн. Це пов’язано з необхідністю зміни маркування на етикетках, проведення лабораторних досліджень, а також вилучення харчових продуктів з обігу та їх утилізація.
Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.
Витрати держави
Витрати с/г великого та середнього підприємництва
Витрати с/г малого підприємництва
Альтернатива 2.
Витрати держави
Витрати с/г великого та середнього підприємництва 1 805 845 грн. 23 коп.
Витрати с/г малого підприємництва 44 803 764 грн.
Альтернатива 3.
Витрати держави
Витрати с/г великого та середнього підприємництва 2 193 408 грн
Витрати с/г малого підприємництва 54 423 552 грн.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Ця альтернатива не вирішує проблеми зазначені у Розділі 1 даного аналізу, а також не сприяє досягненню цілей регулювання щодо:

– захисту інтересів споживачів, в тому числі шляхом надання їм належної інформації про харчові продукти;

– підвищення загальної безпечності харчових продуктів, захисту життя і здоров’я людей.

– прозорих умови для харчового бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності та розширення доступу на ринок Європейського Союзу і міжнародні ринки збуту харчової продукції.

Альтернатива 2 4 Ця альтернатива забезпечить вирішення проблем, зазначених у Розділі 1 даного аналізу та сприятиме:

– захисту інтересів споживачів, в тому числі шляхом надання їм належної інформації про харчові продукти;

– підвищення загальної безпечності харчових продуктів, захисту життя і здоров’я людей.

– прозорих умови для харчового бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності та розширення доступу на ринок Європейського Союзу і міжнародні ринки збуту харчової продукції.

Альтернатива 3 3 Така альтернатива сприятиме досягненню цілей державного регулювання щодо захисту інтересів споживачів, в тому числі шляхом надання їм належної інформації про харчові продукти, підвищення загальної безпечності харчових продуктів, захисту життя і здоров’я людей тощо , однак є сумнівною щодо забезпечення дотримання балансу інтересів держави, громадян та бізнесу.
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Для держави – зміцнення та збереження здоров’я населення, поліпшення демографічної ситуації в Україні. Поступове зменшення витрат на лікування та профілактику хвороб населення. Збільшення експорту харчових продуктів, які відповідають стандартам ЄС та, як наслідок, підвищення іміджу країни. Виконання міжнародних зобов’язань України щодо наближення харчового законодавства до законодавства Європейського Союзу та вимог СОТ.

Для громадян: зміцнення та убезпечення власного здоров’я. Зменшення негативних наслідків через надмірне споживання деяких харчових продуктів.

Для суб’єктів господарювання: Підвищення конкурентоздатності вітчизняних виробників харчових продуктів на світовому ринку. Збільшення кількості експортованих товарів та, як результат, підвищення рівня доходів вітчизняних підприємств.

Можливість отримання пільгового періоду для виконання вимог регулювання, що сприятиме зменшенню фінансових витрат суб’єктів господарювання.

Для держави: Відсутні

Для громадян: Відсутні

Для суб’єктів господарювання: Прогнозні мінімальні витрати на одного с/г в перший рік регулювання складатимуть – 1686 грн. Прогнозні мінімальні витрати на всіх суб’єктів господарювання складатимуть – 46 609 470 грн.

У разі прийняття акта задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить вирішення проблем.
Альтернатива 3 Для держави: Зменшення кількості витрачених коштів на лікування хворого населення. Загальне зміцнення здоров’я населення та покращення демографічної, економічної і соціальної ситуацій в Україні. Збільшення експорту вітчизняних товарів, що позитивно вплине на імідж країни в цілому.  Виконання міжнародних зобов’язань України щодо наближення харчового законодавства до законодавства Європейського Союзу та вимог СОТ

Для громадян: Позитивний вплив на здоров’я громадян. Зменшення негативних наслідків через надмірне споживання  харчових продуктів. Отримання достовірної інформації про харчовий продукт. Для суб’єктів господарювання:  У порівнянні з Альтернативою 2 вигоди відсутні, оскільки виникатиме необхідність термінового виконання вимог регулювання, що у свою чергу впливатиме на значні капіталовкладення.

Для держави: Відсутні

Для громадян: не передбачено.

Для суб’єктів господарювання: Прогнозні мінімальні витрати на одного с/г в перший рік регулювання складатимуть – 2048 грн. На всіх суб’єктів господарювання прогнозні мінімальні витрати – 56 616 960 грн. Це пов’язано з необхідністю зміни маркування на етикетках, проведення лабораторних досліджень, а також вилучення харчових продуктів з обігу та їх утилізація

Така альтернатива сприятиме досягненню цілей державного регулювання щодо захисту інтересів споживачів, в тому числі шляхом надання їм належної інформації про харчові продукти, підвищення загальної безпечності харчових продуктів, захисту життя і здоров’я людей тощо, однак є сумнівною щодо забезпечення дотримання балансу інтересів держави, громадян та бізнесу.
Альтернатива 1 Для держави: відсутні.

Для громадян: витрати на лікування захворювань, пов’язаних із надмірним споживанням певних харчових продуктів.

Для суб’єктів господарювання: без змін.

Для держави: витрати на лікування та профілактику захворювань населення.

Для громадян: без змін.

Для суб’єктів господарювання: без змін.

Дана альтернатива жодним чином не вирішує визначених проблем.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Ця альтернатива забезпечить вирішення проблем, зазначених у Розділі 1 даного аналізу та сприятиме:

– захисту інтересів споживачів, в тому числі шляхом надання їм належної інформації про харчові продукти;

– підвищення загальної безпечності харчових продуктів, захисту життя і здоров’я людей.

– прозорих умови для харчового бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності та розширення доступу на ринок Європейського Союзу і міжнародні ринки збуту харчової продукції.

Відсутні
Альтернатива 3 Така альтернатива сприятиме досягненню цілей державного регулювання щодо захисту інтересів споживачів, в тому числі шляхом надання їм належної інформації про харчові продукти, підвищення загальної безпечності харчових продуктів, захисту життя і здоров’я людей тощо, однак є сумнівною щодо забезпечення дотримання балансу інтересів держави, громадян та бізнесу. Недотримання вимог регулювання
Альтернатива 1 Ця альтернатива не вирішує проблеми зазначені у Розділі 1 даного аналізу, а також не сприяє досягненню цілей регулювання щодо:

– захисту інтересів споживачів, в тому числі шляхом надання їм належної інформації про харчові продукти;

– підвищення загальної безпечності харчових продуктів, захисту життя і здоров’я людей;

– прозорих умови для харчового бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності та розширення доступу на ринок Європейського Союзу і міжнародні ринки збуту харчової продукції.

Відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми, визначеної у пункті 1 цього аналізу регуляторного впливу, передбачається:

затвердження вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів;

затвердження вимог до тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів;

що оператор ринку, який використовуватиме твердження про поживну цінність або твердження про користь для здоров’я повинен буде мати докази відповідності харчового продукту умовам використання такого твердження для цього продукту. Такими доказами можуть бути результати лабораторних досліджень (випробувань), проведених в акредитованих лабораторіях, розрахунки кількості вмісту інгредієнтів/окремих речовин в харчовому продукті, призначеному для кінцевого споживача, відповідно до кількості інгредієнтів, що використовувалися при його виробництві;

що харчові продукти, які вироблялися або були введені в обіг до набрання чинності Вимог і не відповідають їм, можуть вироблятися і вводитися в обіг протягом року після набрання чинності цим наказом та перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання, закінчення строку придатності, мінімального терміну придатності, дати «вжити до».

Для впровадження вимог державного регулювання Міністерству охорони здоров’я України необхідно забезпечити інформування про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення регуляторного акта на своєму офіційному веб-сайті.

Суб’єктам господарювання у разі необхідності впровадження вимог регулювання необхідно:

ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет);

організувати виконання вимог регулювання;

провести лабораторні дослідження(випробування) харчових продуктів.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Регулювання не передбачає необхідності витрати з боку органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, тому розрахунки згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводились.

Розрахунки витрат суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва наведено в додатку 1 до цього аналізу.

Розрахунки витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання наведено в додатку 2 до цього аналізу.

Оцінка виконання вимог регулювання, а саме, вигод і витрат суб’єктів господарювання та держави здійснена в рамках Розділу III цього аналізу регуляторного впливу (Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акту є:

 1. Розмір надходжень до бюджету пов’язаних з дією акта: не передбачається.
 2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: не обмежується.
 3. Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта – середній:

– Коштів – 1686 грн;

– Часу – 41 год.

 1. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб – високий. Проект акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Додатковими показниками результативності:

 1. Кількість експортованих продуктів харчування у 2020;
 2. Кількість експортованих продуктів харчування у 2021;
 3. Кількість операторів ринку, що використовує твердження про поживну цінність або твердження про користь для здоров’я харчових продуктів;
 4. Кількість проведених у другому півріччі 2020 року лабораторних досліджень (випробувань) з визначення поживної цінності харчових продуктів;
 5. Кількість виявлених у 2021 році порушень, пов’язаних із недобросовісною конкуренцією на ринку харчових продуктів.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичної інформації.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття ним чинності, але не пізніше двох років після набрання актом чинності. За результатами проведеного відстеження відбуватиметься порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу значень показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

Міністр охорони здоров’я УкраїниЗ. Скалецька

Додаток 1

Порядковий номер Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень 656 грн. (одного харчового продукту) 656 грн. (одного харчового продукту)
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
8 Інше (уточнити),

гривень: отримання первинної інформації про вимоги регулювання

процедури організації виконання вимог регулювання

25,13 грн.

 

1005 грн.

25,13 грн.

 

1005 грн.

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 1686,13 грн. 1686,13 грн.
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 1071 1071
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 1805845,23 грн. 1805845,23 грн.

 

Додаток 2

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест) до Альтернативи 2

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для суб’єктів малого підприємництва та визначення переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником 02.09.2019 по 05.09.2019.

Порядковий номер Вид консультацій Кількість учасників консультацій Основні результати консультацій
1 Телефонні консультації із суб’єктами господарювання 5

Отримано інформацію щодо переліку процедур, які необхідно виконати суб’єкту господарювання у зв’язку із запровадженням нових вимог регулювання: ознайомитися з новими вимогами регулювання – 1 год.

організувати виконання вимог регулювання – 40 год.

забезпечити виконання вимог регулювання (проведення лабораторних досліджень (випробувань) харчових продуктів – 656 грн.

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва.

кількість суб’єктів малого (мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання – 26574;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 96 %.

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

У розрахунку вартості 1 часу роботи використано вартість 1 часу роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», з 1 січня 2019 року становить – 25,13 гривні. Джерело отримання інформації: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19.

Джерело отримання інформації про кількість суб’єктів господарювання: Державна служба статистики України.

Джерело отримання інформації про вартість лабораторних досліджень (випробувань) харчових продуктів – сайт Українського науково-методичного центру оцінки відповідності та випробування харчових продуктів, виробів, що контактують з харчовими продуктами, іграшок, парфумерно-косметичної продукції та продукції побутової хімії http://ukrprodtest.kiev.ua/ru/novosty/366vyprobuvannia-produktsii/khimiko-analitychna-laboratoriia/642-vyznachenniakaloriinosti-ta-pozhyvnoi-tsinnosti-kharchovykh-produktiv.

Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результатами пошуку наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів» (moz.gov.ua).

Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1).

 

№ з/п Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
5. Інші процедури:
6. Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
8. Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулю-вання (рядок 6 Х рядок 7)

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання
9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) Х 25,13 грн. =  25,13 грн. 0,00 грн. (припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій ) 25,13 грн.
10. Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

40 год. (час, який витрачається с/г на організацію виконання вимог регулювання; за результатами консультацій) Х 25,13 грн. =

1005 грн.

0,00 грн. 1005 грн.
11. Процедури офіційного звітування 0,00 грн. 0,00 грн. 0,00 грн.
12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0,00 грн. 0,00 грн. 0,00 грн.
13. Інші процедури:

Проведення лабораторних досліджень (випробувань) харчових продуктів

656 грн. (вартість випробування одного харчового продукту з визначення поживної цінності та калорійності) 0,00грн.

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік)

656 грн.
14. Разом, гривень 1686 грн. Х 1686 грн.
15. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 26574 Х 26574
16. Сумарно, гривень 44 803 764 грн. Х 44 803 764 грн.

 

Розрахунок бюджетних витрат не здійснювався, оскільки реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 44803764 грн. 44803764 грн.
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 44803764 грн. 44803764 грн.
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 44803764 грн. 44803764 грн.

 

 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Розроблення коригуючих та пом’якшувальних заходів не передбачається.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

N 19.12.2019 12:45
ЗАКОН УКРАЇНИ Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів Стаття 3. Законодавство України щодо надання споживачам інформації про харчові продукти 2. Інші акти законодавства, що містять положення щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, повинні відповідати положенням цього Закону. У разі невідповідності зазначених положень положенням цього Закону застосовуються положення цього Закону. Стаття 1. Терміни та їх визначення 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 9) інформація про поживну цінність - дані про: a) енергетичну цінність або б) енергетичну цінність та вміст однієї або декількох таких поживних речовин: жири (насичені, мононенасичені, поліненасичені); вуглеводи (цукри, високомолекулярні спирти (поліоли), крохмаль); сіль; харчові волокна; білки; будь-які з вітамінів або мінеральних речовини Додаток № 4 до Закону України від 6 грудня 2018 року № 2639-VIII ПЕРЕЛІК ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НА ЯКІ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ ВИМОГА ЩОДО ЗАЗНАЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОЖИВНУ ЦІННІСТЬ 21. Дієтичні добавки.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті